Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вибір+".Львівська газета. № 12 (056) 24 листопада - 1 грудня 2011 року

1,349 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 12 (056) 24 листопада - 1 грудня 2011 року

  1. 1. Хочете читати правдиву інформацію, те, про що інші ви- дання не ризикують писати? Вам цікаво тримати руку на пульсі подій і знати про закулісні життя і діяння наших керманичів? Тоді поспішайте у най- ближче поштове відділення і підписуйтеся на газету «Вибір». Ті, хто читають нас із першо- го номера, переконалися, що ми свого слова дотримуємо і, не бо- ячись, розкриваємо очі нашим читачам на людей, які нами ке- № 12 (05 6) 24 л и с то п а д а - 1 г рудн я 2011 року рують, на те, що вони витворя- ють, що ховається за їхніми со- www.vybir-lviv.com лодкими обіцянками. Нагадуємо, що підписний індекс «Вибору» - 49127. Юрій Кармазін:Павло Барнацький, заслужений юрист України, «Історія нас розсудить» голова Львівськоїобласної організації ПЗВ«Це – тобі. Це –мені. Це – мені,мені, мені…» Ухвалення Верховною Радою нового Закону «Про вибори народних депутатів», що закріпив нові правила на парламентських Відразу після прийняття ново- виборах, вкотре підтвердило думку про те,го Закону «Про вибори» багато що у політиці немає вічних друзів, а є лишехто з експертів заговорив про те,що політичне майбутнє виглядає вічні інтереси. Після того чимало експертівоптимістичним лише для великих із тривогою заговорили про зраду, програвців. А от, мовляв, для нових закриття проходу в парламент більшостіперспективних політсил та ста- реальних опозиційних сил, про те, що врих середнячків ситуація силь- опозиційному таборі остаточно закріпитьсяно ускладнилась. Адже для по- дві партії-монополіста - «Батьківщина»долання 5-відсоткового бар’єруможе забракнути навіть великих і «Фронт змін», які нібито пішли нагрошових мішків. І з ким кооперу- підступний зговір із провладною більшістю.ватися без втрат для рейтингу івласних амбіцій? Наскільки ці звинувачення мають під собою Питання непрості. І відповіді на підґрунтя? І чому насправді депутати, які доних давати потрібно вже сьогодні, того привселюдно били себе в груди у всіхбо до виборів залишилося мен- ЗМІ, клянучись, що не підуть на поступки,ше року. Ясна річ, під кого робив- вмить забули про свої обіцянки? Про цеся новий закон і з якою метою. Нафоні стрімкої втрати довіри по ми запитали народного депутата України,всій Україні «регіонали» шукають голову Партії захисників Вітчизни Юріябудь-яких адміністративних і за- Кармазіна.конодавчих важелів, аби не допу-стити до влади інших. «Ми прийш- реження, що якщо хтось заперечує,ли – і на довго, - пихато заявляють ВКаЗІВКа: цІНи користування надрами, податок за земельні ділянки, який буде страшний, про теплопостачан- ня. А він дозволив би відключати то не можна в цілому прийня-вони в кулуарах Адміністрації ПІДНяТи На ВСе! стосуватися абсолютно всіх, збір від теплопостачання в опалю- ти закон. І керівництво парламен-Президента, Кабміну і Верховної - Людям очі не закриєш, - про- за користування радіочастотним вальний період. У нас вже таке ту змушене було дослухатися доРади» І амбіційно додають, що в коментував Юрій Кармазін. – Усі ресурсом, за спеціальне викори- було, коли відключили військові цього. Мене ніколи не відволіктинаступному парламенті «гаранто- бачили, що відбувалося в сесійній стання води, яке ляже на людей, частини. Тепер це загрожує від засідань ВР, на відміну відвано матимуть 300 голосів». залі. Однак голосування за Закон за використання лісових ресурсів. підприємствам охорони здоров’я, тих, хто під час розгляду важли- Причому, прекрасно знаю- «Про вибори» затьмарив інше: Всього біля 3 млрд. Це було вне- освіти, МЧС, прикордонної служ- вих питань годинами піаритьсячи, що більшість України, а осо- коли того ж дня просто так було сено тоді, коли в залі тих, хто на- би, Міністерства оборони та пра- на телеканалах і в різних шоу. Бобливо на сході, який повністю прийнято рішення про підвищення зивають себе опозиціонерами, воохоронним органам. виборці обрали мене працюватирозчарувався в своєму виборі цін на все. І от за цим голосуван- нікого не було. Окрім мене. Я в парламенті. Я там не маю пра-(достатньо згадати проте- ням можна було відразу побачи- відкрито виступив проти. В залі ва пропустити жодного слова істи чорнобильців, підприємців, ти, хто – справжня опозиція, а хто було присутні 43 депутати від БагаТьоМ повинен боротися за це. От, на-шахтарів, пенсіонерів, тощо), – ні. А мова йшла про підвищення Партії Регіонів, 13 комуністів і 13 ПРиТаМаННий приклад, одним махом прийня-сьогодні готова підтримати інших. податків: були внесені зміни до представників Литвина. Карток ли зміни до Митного кодексу - 116Але, відірвавшись від землі, Податкового кодексу. Про це чо- для внесення змін бракувало, але ЗРаДНий ІНСТиНКТ позицій на 25 сторінках. Тобто про-партія влади разом зі своїми мусь усі змовчали. Хоча підняли це не завадило зареєструвати - І як же Вам вдалося запобіг- голосували всі погрішності. І потімсателітами твердо вірить у масові ставки на акцизний збір, на пер- 245 голосів. Тим не менше, я не ти цьому? країна стогне від протиріч у зако-фальсифікації та адміністративні шу реєстрацію транспортного за- дав змоги провести ні цей за- - Я просто добре знаю законресурси, які, на їхню думку, й за- собу, на екологічний податок, за кон в двох читаннях, ні інший, «Про регламент». Я зробив засте- Продовження на 2-й стор. Земелька для тещібезпечать їм перемогу. Для нихнаступні вибори до парламенту – ням № 291 від 23.05.2011 року го-рубікон, який вони, як переконані, лова райдержадміністрації надавпросто не мають права програти. дозвіл І. Мотиці на розроблен- Але набрати 300 голосів, про ня проекту землеустрою щодоякі «регіонали» мріють, непро- відведення земельної ділянкисто. Насамперед, як я вже ска- площею 1 га у власність для ве-зав, рейтинг розчарування в дея- аБо яК голоВа ДРогоБицьКої РДа МиХайло СеНДаК дення особистого селянсько-ких регіонів зашкалює за 70-80%. «УПоРяДКоВУє» РайоН го господарства із земель запасуУсвідомлюючи це, вони запуска- Станелівської сільської ради (па-ють різні сценарії, аби остаточ- Майже рік тому, вкотре І тоді під час спілкування із як від збирався «упорядковувати» совище), яке знаходиться за межа-но заплутати виборця. Навіть по перефарбувавшись, журналістами він пафосно зая- район. ми населеного пункту с. Станеля.ті й же мажоритарній системі. Не Аналогічним розпорядженням № Михайло Сендак провів вив, що прийшов у район наводи- І справді, року не минуло, а ввстигли принтери видрукувати но- ти порядок. Зокрема, в земель- різні інстанції полетіли сигнали 281 від 19.05.2011 він також надаввий Закон «Про вибори», як один прес-конференцію. Вже у статусі голови ному питанні. Ну, як пан Сендак про діяння, а точніше – злодіяння дозвіл Н. Куваріній на розроблен-із партійних лідерів-опозиціонерів наводить порядок, добре зна- з боку п. Сендака. Зокрема, при ня проекту землеустрою щодо(який чомусь днює й ночує на Дрогобицької відведення земельної ділянки ють його колишні підлеглі по його безпосередню участь у злов-Банковій) поспішив на канали райдержадміністрації. автопідприємству, яких він спо- площею 0,45 га у власність для живання із земельними ділянкамиТБ озвучити унікальну заяву про Навіть не приховуючи, чатку «нагодував» обіцянками, (саме в тому питанні, де він осо- ведення особистого селянсько-«приватизацію» мажоритарних що «заробив» цю посаду а потім банально «розвів» і ки- бливо збирався навести «поря- го господарства із земель запа-округів. своїм плазуванням нув, забравши собі весь автопарк. док»). су Станелівської сільської ради Продовження на 2-й стор. перед новою владою. Тож, не важко було здогадатися, Скажімо, своїм розпоряджен- Продовження на 3-й стор.
  2. 2. 2Юрій Кармазін: чу групу і присвятив розробці Кримінального кодексу. А тепер його що – в смітник? Нам кажуть:«Історія нас розсудить» ми йдемо в Європу? Із чим? Цим голосуванням декриміналізована, зокрема, контрабанда. Вихо- дить, якщо закон підпишуть, то люди, які вчинили злочини про- ти економічної безпеки держа- ви, будуть не просто звільнені, а кому 3 тисячі, кому – 4 тисячі, кому Навіть держслужбовців перетво- вважатимуться не судимими. Це Закінчення. Поч. на 1 стор. вилось, що заснована вона в 2006 – 7 тисяч. Ці рішення судів вико- рили в послушне знаряддя, не- спеціально під когось робилося,нах. А депутати в цей час піарять році за участю польського грома- нувалися при всіх урядах. Навіть законно позбавивши надбавок і кого треба витягнути із тюрми.себе на телеекранах. Насамперед дянина, який вклав аж 400 дол. при уряді Януковича. захисту профспілок. І вони працю- Влада скотилася до того, що навітьті, хто називають опозиціонерів Вкласти 400 дол., щоб сьогодні ють за 900-2000 грн. зарплати. декриміналізувала фальшивомо-псевдоопозицією. Взагалі останні не сплатити податків на 3 млрд. Клерки пішли на злочин, і, зо- нетництво, незаконні дії щодо ви- державі і продавати продукціюмісяці показали, як багатьом де- «Велике чудО» – крема, в Пенсійному фонді. У НПЗ – це треба умудритися. І при пуску цінних паперів, не дотри-путатам притаманний зрадний мання вимог щодо приватизації.інстинкт. Понад 50 «тушок» зра- аЗарОВ? Конституції чітко прописано, що цьому податкова, прокуратура, Якщо йдемо в Європу, то у Франціїдили блок «БЮТ-Батьківщина» та незаконні накази не можна вико- за аналогічні злочини передба-ще близько 10 втекли із «НУ-НС». чено до 30 років позбавлення волі. Така ж ситуація в Німеччині,Відіграються Угорщині, Фінляндії, Росії. Ви розумієте, що відбувається? Данона неЗахищених сигнал, декриміналізувати дії тієї - Однак і Ви голосували за За- частини суспільства, яка нахапа-кон «Про вибори»… ла все майно і не виконує своїх - І цього не приховую. Політика зобов’язань. Це справжня мета– це мистецтво компромісу. Якщо цього закону. Тобто «свої паца-в нас сьогодні немає більшості, то ни» зробили послугу своїм паха-мусимо діяти так, аби більшість нам. Я звернувся до Президента зне могла грати по своїх законах. проханням накласти на цей законНаразі ми домоглися того, що вето. Якщо повернутися до Зако-хотіли українці: половину депута- ну «Про вибори», то, як не див-тів обиратимуть за відкритими но, ці закони пов’язані між собою.списками. Опозиція мала кілька сценаріїв Ми також прагнули розруши- дії. Або взагалі вийти з проце-ти ідилію влади, яка вже рік тих- су і не покращувати Закон. Алецем, за народні кошти, фінансує тоді могло статися так, як в Кри-виборчі округи, в тому числі своїх му, коли з 20 кандидатів по вибор-депутатів і «тушок». В змінах до чому округу 17 просто зняли своїДержавного бюджету вже дав- кандидатури, а їхні представникино підготовлено фінансування в комісіях залишилися. Вони всілікарень, доріг, мостів. Нібито це були скуплені однією політичноюроблять свої глави адміністрацій, силою. З 36 тис. виборців прийш-губернатори. Насправді, це наш ли тільки 6 тис. Із них 18% (тоб- - так хто ж дав вказівку: нувати. А вони виконують. Якщо митниця, наче по одній команді,з Вами стакан з водою, який на то біля 1000 із 36000) виборців «пройтися» танком по малоза- судом встановлена пенсія 3000- раптом відкликають апеляційнувсіх треба поділити. Коли прий- впевнено забезпечили перемогу безпеченим? 3500 грн., то як можна поверта- скаргу із суду: тобто роблять дірумали бюджет, я нарахував у ньо- представникові Партії Регіонів!? - Зараз раптом з’явилося в нас ти 1000-1500? Азаров відповів, у 3 млрд. грн. Як можна нагодува-му прихованих понад 100 млрд. Щоб цього не допустити, ми по- «великое чудо» - Микола Аза- що вони платять стільки, скільки ти чорнобильців, інвалідів, колигрн. Ще 150-160 млрд. грн. буде ставили 20 технічних вимог до За- ров, великий знавець і шануваль- дозволяє бюджет. Але якщо ти не таких «лівелл» сьогодні в Українівкладено в Євро-2012. Додайте кону «Про вибори», 17 із яких були ник української мови. Він навіть здатний керувати урядом і утриму- 7 тисяч?також кошти місцевих рад - 20-30 враховані. Ми зробили Закон, депутатів не приймає. По кожному вати належну фінансову ситуацію,млрд. Ніде в світі не складатимуть де принаймні, можна доводити його дні в уряді, як мінімум, мож- ти маєш піти у відставку. Рішеннябюджет країни без відповідних на порушити кримінальну справу судів можуть скасувати тільки «Пацани» справедливість, по якому у нашихрозрахунків. А я з’ясував, що у громадян не мають вкрасти вибор-нас розрахунків взагалі ніхто за ст. 365 ККУ. Людина дає дору- самі суди. Причому вищестоящі, ЗрОбили для че право. Якщо люди на виборах чення, яке фіксується, припинити на які зараз йде полювання. Б’ютьне проводив. Тому тепер б’ють виконувати рішення судів і не ви- по власному народу і зовсім не «ПаханіВ» скажуть «ні» бандитській владі, топо найнезахищеніших - чорно- - як Ви прокоментуєте ухва- в парламенті буде все нормально. плачувати людям заслужені над- чіпають справжніх казнокрадів,бильцях, дітях війни, інвалідах, лений Вр поданий Віктором Таким було одноголосне рішення бавки до пенсій. Тоді як ст. 124 ч. 5 від яких бюджет недоотримуєпенсіонерах, відбираючи у них януковичем Закон «Про внесен- політради блоку «НУ-НС» і БЮТ. Конституції закріпила, що жодний мільярди. Днями розглядалигроші? Ті, хто вижили під реак- ня змін до деяких законодавчих Через це ми і проголосували за «шнурок» не має право не вико- звіт слідчої комісії по «Лівеллі»,тором, у воєнне лихоліття, до- актів україни щодо гуманізації цей Закон, хоч зізнаюсь: вагався нувати судове рішення, поки воно що контролює половину прода-бивалися встановленої законом відповідальності за правопо- до останнього. Але дав перед тим самим же судом не скасоване. жу бензину в країні і при цьому10 мінімальних пенсій. Це макси- рушення у сфері господарської слово: якщо влада піде на такі по- Я спитав Азарова, яке право він взагалі не сплачує ані податків,мум – 8 тис. грн., якщо це інвалід діяльності». ступки, то, вочевидь, і ми підемо. мав «топтатися» по Конституції? ані акцизного збору. Країна че-першої групи. Для інших груп – - Як депутатське невігластво. Історія розсудить, чи правильно Сьогодні до мене масово зверта- рез корупційні схеми фірми недо-менше. Суди прийняли рішення. Я три роки очолював робо- ми зробили. ються чорнобильці, підприємці. отримало понад 3 млрд. грн. Вия-Людям почали виплачувати –«Це – тобі. Це – мені. Це – мені, мені, мені…» ски». Ми за останні роки змусили із собою рахуватися усі гілки вла- ди. Сьогодні з думкою голови ПЗВ, народного депутата України Ю. Кармазіна, незважаючи на його Закінчення. Поч. на 1 стор. в’їдливими репліками і запитан- Партія регіонів велику ставку ро- вони допустять конституційну відверто опозиційні настрої, ра- Мовляв, любі друзі з нями, невже Україна скотилася бить на вибори-2012, аби отримати більшість, а з нею – і довічне пе- хуються Президент, керівництвоопозиційних політичних сил. до того, що делегувати до пар- конституційну більшість, а потім, ребування при владі Президента Верховної Ради.Оскільки 5-відсотковий бар’єр і ламенту довірено не народові, а внісши правки до Конституції, об- (сценарій Росії). Наша політична Звичайно, на попередніх вибо-адміністративні заходи поставили особі, оговореній і затвердженій рати в 2015 році Віктора Януковича сила так само чимало зробила рах за мажоритарною системою нехрест на ваших сподіваннях по- на Банковій? А німецька «Die на другий термін вже у парламенті. для Львівщини і України в цілому, було ситуації, коли представникитрапити до Верховної Ради, про- Welt» покепкувала, що, вочевидь, Тому й доручено через певних про що засвідчили останні ви- опозиції сиділи у в’язницях. І їхнєпоную сісти за стіл переговорів в Україні до опозиційних сил став- політичних лідерів «приватизува- бори до місцевих органів вла- місце зайняли реальні штрейкбре-і особисто зі мною (!!!) узгодити ляться несерйозно: спочатку на- ти» мажоритарні округи, аби зайві ди, коли, незважаючи на різні хери, які пропонують усім записа-кожну кандидатуру по всіх мажо- клали вето на проходження, а (читай непідконтрольні) не про- адміністративні важелі, чима- тися в «єдині списки», а інакше,ритарних округах. Ні сісти, ні впа- потім запропонували «влитися» скочили і не завадили сценарію. ло наших представників були мовляв, може очікувати така жсти – не з народом, а особисто з в єдиний список під провладни- Але Партія захисників Вітчизни, обрані по округах. Як переконує доля. І вже сьогодні багатьохним! Народ – в одній особі! Та ще ми партіями. І додала, що це не- провівши консультації з іншими наш власний моніторинг, особли- політиків справді реально «пре-й якій!? Яка на президентських ви- прихований вияв прагнення до опозиційними політсилами, вива- во, по Львівській області, українці сують» порушенням кримінальнихборах відверто підігрувала партії політичної монополії. жено заявляє, що «приватизува- Західної України, переконав- справ, переслідуванням сімей.влади. Як вже кепкують у влад- Англійські ЗМІ переконані, що ти» мажоритарні округи і провести шись у дієвості нашої обласної Але людей, які прагнуть щасли-них кабінетах, формування спи- на це клюнуть тільки наївні, ос- маріонеток не вдасться. Помиля- організації, все більше нам вого, а не диктаторського, май-ску, вочевидь, відбуватиметься кільки фігура, яка це запропону- ються деякі політичні особи, вва- довіряють. І по деяких регіонах, бутнього для України, які вірять уза відомим мультиплікаційним вала, хоч і демонструє на сло- жаючи народ слухняним і пасив- особливо на Дрогобиччині, рей- народну мудрість, цим не злама-сценарієм: «Це – тобі. Це – мені. А вах себе опозиційною, але давно ним стадом. Навіть незважаючи тинг нашою партії зріс лише за ти. Як не зламати представниківце – мені, мені, мені…» і відкрито позиціонується як лю- на проплачені рейтинги, якими останні 3-4 місяці на 7-12%. Львівської обласної організації Ідея єдиного списку по мажори- дина Банкової і саме його пред- завалили в останні місяці, зокре- Це – серйозна довіра, на яку ПЗВ, які підуть по мажоритар-тарних округах, що формує одна ставник очолював робочу гру- ма, Львівську область, реальний совість не дозволить махну- них округах, не сподіваючись наособа, вразила навіть Європу пу з підготовки нового Закону. стан речей показує, що українці ти рукою. Ми не штрейкбрехе- «єдині «прохідні» списки». Бой США. Закордонні ЗМІ вмить Як відзначила американська налаштовані доволі рішуче. ри, аби бігти під заклик лідерів вірять у реальну, а не виписанувідреагували на таку «ініціативу» «Stratfor», це далекоглядний хід До активної позиції підштовхує псевдоопозиції формувати «єдині проплаченими рейтингами, на- нинішньої влади в Україні, оскільки усвідомлення, що, «вмивши руки», (читай узгоджені з Банковою) спи- родну підтримку.
  3. 3. 3 Земелька„ нам відповідають А тепер подивимось вис-Відділення не ліквідують новки Бориславської міської санепідстанції, складені після для тещі перевірки приміщень відділення 9 березня 2011 р. У кількох па- латах – сліди постійного знач- ного затікання, що вказує наУ публікації «дітей – у шкірвендиспансер?» («вибір» № зведена в 20-х роках минуло- дефекти даху. А в одній із па-55 від 27 жовтня – 6 листопада 2011 р.), у якій розповіли го століття. За радянських часів лат через це фахівці навіть кон- Закінчення. поч. на 1 стор.про чергову «інноваційну» ідею під проводом голови його нормально утримували. А статували можливість обва- от за 20 років незалежності у (сінокіс), яке знаходиться за межа-Борислава пана Фірмана – закрити дитяче стаціонарне лу стелі. Сантехніка несправна, бориславської влади для ремон- ми населеного пункту с. Станелявідділення центральної міської лікарні і перевести його у спостерігається накопичення не- У документах Сендак надавприміщення, де донедавна лікували осіб від венерологічних ту приміщення коштів не знахо- чистот, відсутнє гаряче водопо- вказівку управлінню Держкомземузахворювань. дилося: як кажуть, діти – не vip- стачання, до палати інтенсивної у Дрогобицькому районі скласти персони, почекають. Тож, лікарі терапії не під’єднаний кисень, у Наскільки це гуманно і безпеч- що й ми писали). «Відділення технічне завдання на розроблен- «латали діри» за власні гроші і на неналежному стані пральня. І ба-но, як то кажуть, без коментарів. було розташоване у пристосо- ня проекту відведення вказанихХоч пан Фірман у своїх пояснен- ваному приміщенні, яке на цей власному ентузіазмі. гато чого іншого. земельних ділянок.нях акцент робив саме на цьо- час повністю непридатне для І незважаючи на такий стан, Міська санепідстанція з огля- Однак, підписуючи доку-му. Наразі на підставі виїзної експлуатації. Відсутнє опалення дитяче відділення приймало ду на невідповідність санітарним менти, голова чомусь повністюперевірки фактів (а про цей пре- у зв’язку з несправністю котельні дітей на лікування (для цього є 25 вимогам неодноразово ставила проігнорував зауваження до про-цедент поінформували у своєму і забороною її експлуатації. ліжок). Причому, як свідчать дані, питання про закриття відділення. екту розпорядження керівниказверненні понад 50 лікарів), Внутрішні стіни обсипають- план виконання ліжко-днів – пе- Але питання нового приміщення, відділу регіонального розвиткуздійсненої головою Львівської ся, є дефекти штукатурки, пля- ревиконувався! Треба віддати на- схоже, мало кого із місцевої вла- містобудування та архітектури -обласної організації Партії ми внаслідок ураження грибком, лежне лікарям, що вони своїми ди хвилювало. головного архітектора району відзахисників Вітчизни Павлом Бар- дах будівлі протікає (акти, припи- героїчними зусиллями при повно- Наразі на вимогу міської 18.05.2011 року.нацьким, та депутатського запи- си та постанови Бориславської му наплювательському ставленні СЕС восени прийнято рішення А в цих зауваженнях на-ту народного депутата України СЕС додаються)», - написали чле- з боку влади витягували дітей зі про переведення дитячого голошувалось, що ці ділянкиЮрія Кармазіна на місці побувала ни комісії. складних захворювань і стави- відділення в інше приміщення. «є інвестиційно привабливи-комісія Головного управління охо- Питання в одному: а де ж ли на ноги. А діти сюди надходи- Як інформує комісія, там вже ми, розташовані в районі, якийрони здоров’я Львівської ОДА. комісія була раніше, що тільки те- ли непрості. Основні патології – розпочато ремонтні робо- примикає до 4 кварталу житлової Наведемо витримки із довідки, пер, після депутатського звернен- захворювання органів дихання ти, які повинні завершитись у забудови м. Трускавця і є передба-надісланої у відповідь на депу- ня, звернули увагу, в яких жах- та травлення, плюс – інфекційні грудні. Після чого його буде пе- ченими для можливого виставлен-татський запит. Отже, як інформує ливих умовах працювали лікарі і хвороби. Неважко уявити, як в та- редано лікарям. Їх запевнено, ня на аукціон». Тобто планувалосякомісія, дитяче відділення на час приймали хворих дітей. Будівля, в ких умовах нелегко доводилось що відділення ні в якому разі не здійснити їх продаж за вигіднимиперевірки не функціонувало (про якій розміщено дитяче відділення, лікарям зцілювати юних пацієнтів. буде ліквідоване. цінами, що є необхідними для на- На підприємствах Дрогобича - скорочення повнення місцевого бюджету.„ Біда Звідки така заповзятливість з боку голови, що він навітьУ Бориславі пішов на грубе порушення зако- ну, усвідомлюючи, що зловживає службовим становищем, переви-діти а в Бюджетній СФеРі міСта - надЗвичайна СитУаціЯ вколо неї. «Насправді, - написав щує надані йому посадові повно- важення і усвідомлено вчиняєголодують Як і слід було очікувати, нова влада дрогобича лише роздає корупційні діяння? обіцянки. колектив онкодиспансеру, - це є А відповідь виявилась про- ласим шматком для майбутньої Багато хто пригадує, з яки- ходи. І, як вже стало традиційним стою. Н. Куваріна є його близь- приватизації». ми гаслами нинішні керманичі у цьому регіоні, вдарити вирішили кою родичкою, точніше - тещею. У Бориславських дитячих Відреагував миттєво на відстоювали під час виборів своє по дітях. Мовляв, навіщо їм лікарні, А тещі особливу пошану? Невже,садках триває справжня війна ініціативу дрогобицької влади і право господарювати у Дрогобичі. бібліотеки та школи? на міркування М. Сендака, йогоза грами їжи. і не через те, що Стебник. Але місцеві керманичі І року, як кажуть не минуло, а на Першим відреагував колек- поважна родичка має стояти вдирекція чи вихователі так вирішили затято підтримати промислових підприємствах, як і тив Дрогобицької міської лікарні черзі, як інші жіночки району? Та«дбають» про дітей. вже трива- пана Радзієвського енд компані. передрікали представники Львів- №3. Міська влада на чолі із й хто сказав, що земля для тещі?лий час дошкільні заклади міста І саме в плані розпочатої «війни» ської обласної організації Партії Радзієвським відверто натяк- Адже по суті, що є тещиним, то єпотерпають від браку основних із найнезахищенішою верствою захисників Вітчизни, знаючи «го- нула, що у них проблема із власністю самого п. Сендака. Апродуктів – м’яса, риби, моло- - дітьми: їм дуже сподобалася сподарський потенціал» нових фінансуванням закладів охо- якже забувати про себе, рідного?ка. новація ущільнити з нового року очільників, розпочалися масові рони здоров’я. Нормальний го- Втім цей факт обурив інших об’єкти відділу культури. Тож, із скорочення. сподар думає, де взяти гроші? А претендентів на земельні ділянки, чотирьох бібліотек у місті пла- На ВАТ «НПК-Галичина» ви- тут вирішили закрити... онкоди- яким чомусь голова вперто не йде нують залишити одну – у Народ- на поступки. Тож, вони звернулися вільняють відразу 86 працівників, спансер. Тому колектив медиків ному домі. Доля досвідчених доля ще 200 вирішуватиметься 18 листопада розіслав по ЗМІ із відповідною заявою на ім’я голо- бібліотекарів, що надихали ви Львівської обласної організації найближчим часом. Ще 250 осіб за- своє звернення, у якому волає дітлахів на «високе та одвічне», лишать ТОВ «Універсальна буро- про захист від свавілля з боку Партії захисників Вітчизни Павла схоже, міську владу взагалі не Барнацького. ва техніка». І мало хто цікавиться Дрогобицької міськради. Медики цікавить. майбутнім звільнених. При цьо- так і написали, що затіяна міською Після перевірки ним фактів го- Окрім цього є намір закрити лова ПЗВ, народний депутат Юрій му, не виключено, що ВАТ «НПК- владою реорганізація установи на філії Народного дому у Колпці і Галичина» з нового року може практиці означатиме «ліквідацію Кармазін підготував відповідний Сольці та одну зі шкіл міста. На яку запит на ім’я прокурора Львівської взагалі зупинитися: вигіднішим та знищення онкологічної служ- саме школу впаде вибір, невідомо: Протягом останнього півроку, області та голови Львівської стає ввозити бензин і дизпаливо, би не тільки міста Дрогобича таяк інформують вихователі, дітей ОДА, у якому просить перевірити аніж купляти і переробляти нафту.взагалі годували пісною їжею, виявлені факти зловживань з боку А говорити про те, як це вдаритьзвареною на воді. І, схоже, нікому Сендака та порушити перед Пре- по бюджету, навіть не варто. Втім,до цього діла не було. Поки зидентом України питання про вже шарандахнуло. Та так, щоінформація про це не розлетілася звільнення його з посади, оскільки міський голова пан РадзієвськийУкраїною. Отоді влада схамену- це не перші випадки незаконних на оперативній нараді назвавлася. дій голови Дрогобицької районної ситуацію у бюджетній сфері міста Як розповідають у садках, державної адміністрації при над-зви-чай-но-ю!після оприлюднення інформації наданні дозволів на виділення зе- А оскільки як міський керма-їм відразу завезли по кілька мельних ділянок. Останнім часом, нич не відає, як виконати своїкілограмів м’яса, ящиків моло- як свідчать факти, почастішали обіцянки перед мешканцями зка, масла. Але далеко не стільки, сигнали в різні інстанції про дії з наповнення скарбниці, то вдав-скільки потребують зголоднілі юні його боку, спрямовані на неза- ся до традиційно-соціалістичнихорганізми. Тож, вихователі еко- конне відчуження ним земель заходів: заявив, що зменшуєномлять, як можуть, аби розтягну- державної власності, які мають розмір премій для працівників ви-ти для дітей задоволення. визначальну цінність. конавчого комітету міськради до А в міській владі розповідають, Юрій Кармазін також скерував 20%. І, як у кращі радянські часищо такий дикий стан із забезпе- відповідний запит і на ім’я Прези- (бо має солідний досвід роботи розглядаються різні варіанти.ченням їжею дитсадків виклика- дента України, у якому просить при за совєтів), пригрозив: «Потрібно району, а й Трускавця, Борисла- Нагадаємо, що в Стебнику покиний великим минулорічним бор- підтвердженні виявлених фактів буде – взагалі зніму». Та ще й ва, Самбора, Старого Самбора». що діє чотири школи, є початко-гом перед постачальником – 170 зловживань вирішити питання про надіслав листи керівникам ко- «Нас цікавить, - написали лікарі, - ва школа і в мікрорайоні села Со-тис. грн. І клянуться, що до того звільнення голови Дрогобицької мунальних підприємств, уста- чи вигідно це дрогобицькій громаді лець.причетні їхні попередники. Мов- районної державної адміністрації нов і організацій бюджетної сфе- в цілому, чи тільки особистим А злі язики пліткують, що міжляв, намагаємось покрити ці бор- Львівської області Сендака М.Д. із ри, в яких також поставив вимогу інтересам окремих осіб, які знахо- владою Дрогобича і Стебника єги, аби повернути пріоритетне за- займаної просади. - зменшити розмір премій до 20%. дяться при владі в даний час?» Он- закулісна угода. Мовляв, у Стеб-безпечення. Як відомо, йдучи на посаду, Але що тут дивуватися, коли кодиспансер діяв тут з 1948 року і нику зініціюють вивільнення «ди- В обласному управлінні освіти пан Сендак на всі усюди запев- Дрогобицька РДА, керована па- врятував життя тисячам хворим, тячих» об’єктів (ясна річ, підпереконані, що тепер питання не няв, що працюватиме на імідж ном Сендаком (ще одним лідером зокрема, дітям, які потребують майбутню «прихватизацію»),вийде з-під контролю. Наразі про партії Регіонів і особисто пре- совєтських часів), вже два роки не особливої уваги. Адміністрація а в Дрогобичі подивляться напроблему поінформовано і роби- міста свої дії аргументує тим, зидента. тепер у віктора Януко- виплачує працівникам премій. реакцію населення. Якщо у Стеб-тимуть все, аби налагодити нор- вича є прекрасна нагода пере- Та, ясна річ, одним тільки скоро- що з вивільненням приміщення нику проковтнуть, то і в Дрогобичімальне постачання дошкільних конатися, як Сендак насправді ченям преміальних бюджет не вря- вивільняться якісь кошти, а го- незабаром масово закриватимутьзакладів продуктами. працює на його імідж. тувати. Потрібні кардинальніші за- ловне - будова та територія на- бібліотеки та школи.

×