Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №11 (1-8 жовтня 2209)

646 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №11 (1-8 жовтня 2209)

  1. 1. Читайте в наступних номерах - Велика БуБа оБласної ради – як депутати львівської облради дерибанять ліси - східниці – статус держаВного курорту - сім’ю - на Вулицю - як за допомогою липових ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ судових рішень ділки намагаються виселити з приватизованої квартири родину, що прожила в ній 60 років. - Чому на льВіВщині найгірші дороги - куди № 11 (011) 1 - 8 жо вт н я 20 0 9 рок у течуть гроші, виділені на їх ремонт Слово, Юрій Кармазін: «Облрада мудрі люди кажуть, що яке не має ваги цінності змінюються. і жартівливо додають «кинула» львів’ян на 40 млн грн» — залежно від статків. колись у депутати йшли заради відстоювання народних інтересів. а нині — переважно аБо Чому окремі деПутати за ПоПадання В Партійні заради «шкурних». сПиски Платили По 100 й Більше тисяЧ доларіВ шого закону-дишла «прихватиза- наВар — на Всіх ційну» процедуру. Багато хто, отримавши депу- Задоволені всі — і ті, хто сприяв татський мандат, починає пуска- покупцям, і ті, хто отримав об’єкт ти слину, відчувши, які перспекти- за сміховинними цінами, — окрім ви для власної кишені відкриває обдуреної громади. І це, як ствер- цей статус. Адже, скажімо, важ- джують поінформовані особи, не ко втриматися від спокуси, коли єдина схема. І кому яке діло, що крізь твої руки проходять сотні ко- державний бюджет недоотримує мунальних об’єктів, виставлених мільйони, якщо товстішають влас- Дочекалися. Чоботом в облич- на продаж. А це — широкі можли- ні кишені?.. чя. Якщо не гірше. І це після стіль- вості для різних фінансових мані- кох обіцянок нашого Гаранта. Піс- пуляцій. ля стількох сподівань. Минулого Схоже, на Львівщині такі схеми «ПрихВатизація» тижня вся українська спільнота отримала офіційний ляпас — вер- засвоїли дуже добре. І жваво за- Через ПідстаВних стосовують (зокрема у Львівській ховний представник ЄС з питань обласній раді), від чого держава осіБ спільної зовнішньої політики та зазнає мільйонних матеріальних Із цього приводу народний де- безпеки Хав’єр Солана відкрито і збитків. Як розповіла одна з поін- путат Юрій Кармазін скерував де- привселюдно заявив, що Україна формованих осіб, величезні втра- путатський запит Генеральному може навіть не мріяти про членс- ти обласного бюджету зовсім не прокуророві України О. Медведь- тво в ЄС! випадкові: що зникає в державній ку щодо перевірки фактів коруп- Удар нижче пояса. Саме так оці- кишені, те додається в кишенях ційних діянь, зловживання вла- нили цю заяву вітчизняні експерти окремих спритних осіб, близьких дою, розкрадання державного та й політологи. Крах євромрії й про- до обласної влади. комунального майна на десятки вал усієї доктрини української зов- Одна із поширених схем — мільйонів гривень з боку керівни- нішньої політики — так охаракте- реалізація майна за занижени- ків Львівської обласної ради, Фон- ризували її міжнародні аналітики. ми цінами. Діє вона так. Скажімо, ду комунального майна Львівської Втрата ілюзій маленького україн- товариство з обмеженою від- області, під час приватизації кому- ця — так сприйняли цю інформа- повідальністю «Халявщик» (наз- нального майна, що завдало де- цію пересічні громадяни. ва вигадана), засноване людьми, ржаві збитків на суму 40 мільйонів П’ять років Віктор Ющенко і його близькими до депутата або чинов- гривень, щодо бездіяльності з команда годували нас надіями на ника «з обмеженою відповідаль- цього питання Львівської обласної європейський курс, на цивілізовані ністю» Хапуги Дерибанка (ім’я та прокуратури, вжиття заходів з по- перспективи. Навіть більше — Га- прізвище вигадані), подає заявку вернення викрадених коштів у каз- рант гарантував, переконував, за- на приватизацію шляхом викупу м. Далі ТзОВ «Халявщик» продає на 486,5 і отримаємо $1,1 млн. Але ну держави та притягнення винних певняв! Сьогодні ж перед нашим приміщення площею 486,5 кв. м. це приміщення за ринковою ці- ж наша розповідь буде неповною, осіб до відповідальності. У ньо- носом демонстративно гримну- неподалік від центру. Вельмиша- ною, яка становить, до прикладу, якщо ми не згадаємо, що полови- му народний обранець ретельно ли дверима з табличкою «Євро- новний пан Хапуга «домовляєть- $3000 за кв. м., «наварюючи» у та- ну цієї суми вельмишановний пан аналізує депутатську віртуозність союз». По суті — нас там ніхто не ся» з кількома впливовими особа- кий спосіб $2300 на кожному квад- Хапуга віддає на «відкат» тим об- на конкретних прикладах. чекав і не чекає. Хоча шанс нада- ми, і обласна рада дозволяє ТзОВ ратному метрі. Легко підрахувати ласним чиновникам і депутатам, Навіть побіжне ознайомлення вали. Причому чудовий шанс! «Халявщик» викупити омріяне прибуток Хапуги Дерибанка від та- які увійшли з ним «в долю», органі- І причина євроінтеграційного приміщення за ціною $700 за кв. кої оборудки — помножимо $2300 зувавши бездоганну з погляду на- Закінчення на 2 стор. провалу — не в народі. Хав’єр Со- Зіпсована казка лана прямо заявив, що винні в ць- ому українські лідери. Саме вони хоч на місяць-два вивезти своїх дитячо-оздоровчих баз. Мета — посіяли в Європі велике розчару- дітлахів, аби вони побули подалі визначити серед них найкращі й вання тим, як незграбно керували від шкідливих зон. найбільш підготовлені для прийо- країною після Помаранчевої рево- Здавалось би, держава зро- му дітлахів. люції! Більше того, Хав’єр Солана на- Чому діти ВідПоЧиВали не там, била все, аби унеможливити такі Перемогу в конкурсі отрима- ексцеси. Бо в будь-якій цивілізо- ли здобули спортивно-оздоров- голосив, що протягом п’яти років де краще, а там, де Відсилали їх ваній країні відправити на відпо- ча база «Казка», що в с. Коростів ЄС активно намагався попереди- ти керівництво України, що якщо ЧиноВники? чинок дітей в місця поблизу ядер- на Сколівщині, та оздоровчий та- них ракетних баз чи екологічних бір для дітей і підлітків «Дружба» воно не візьметься за розум, не шкільні будні з головою занурили дітлахів у навчання. лих — злочин, реакцією на який з Перемишлянщини. Вони набра- припинить вести деструктивну і від літніх канікул залишаються лише спогади. хтось були б вулканічне виверження на- ли найбільшу кількість балів. Оби- політику всередині країни, то з та- ким зовнішньополітичним векто- провів їх так, що півжиття потім згадуватиме, а хтось родного гніву. А в нас чиновництво дві бази давно на хорошому ра- усе літо протинявся біля будинку. витворяє все, що заманеться, ке- хунку. А «Казка» у 2008 році ще ром ніхто нас в Європу не пустить. руючись лише власними, відоми- й увійшла в число десяти лідерів Виявляється, нам поставили умо- тендерський почити за державний кошт, часто- ми тільки йому, інтересами. бізнес-рейтингу відповідної галузі ву, що наша керівна еліта мала густо бувають обмежені у своєму Аби не бути голослівними, України. Директор навіть отримав стати зразком для народу, а краї- на — зразком для Європи. лохотрон? виборі. Виявляється, чиновники звернімось до фактів. Перед літ- орден «Професіонал галузі» II сту- Не кожна сім’я сьогодні може на власний розсуд вирішують, де німи канікулами, 20 травня 2009 пеня. Тож не дивно, що на початку Це умови, про які попереджали. дозволити собі повноцінний від- дітям краще оздоровлюватись. І р., управління у справах сім’ї та 2009 р. більшість керівників Умови, про які керівництво країни починок для дитини. І навіть ті, часом скеровують їх туди, звід- молоді Львівської облдержад- Закінчення на 2-й стор. хто мають право й можливість від- ки місцеві мешканці намагаються міністрації провело тендер серед Закінчення на 3 стор.
  2. 2. 2 Слово, яке не має ваги Юрій Кармазін: «Облрада Закінчення. Поч. на 1 стор. знало. Знало — і нічого не робило. Навпа- ки — Гарант з телеекранів годував українців багатогодинними казками про те, як вправ- «кинула» львів’ян на 40 млн грн» но він веде український корабель в ЄС. Закінчення. Поч. на 1 стор. а ще 1,2 млн грн «пролетіли» вими ціна депутати «прогнали» тних закладів, профілакторії, Дурив. Якщо не свідомо вводив в оману, повз бюджет внаслідок прода- майже всі комунальні об’єкти. будинки і табори відпочинку (за переживаючи, що люди, які повірили в ньо- зі списком реалізованих об’єк- жу приміщень на вул. Коперні- Загальна різниця в коштах, які винятком об’єктів санаторно- го, зрозумівши тепер, як їх «кинули», відвер- тів, скажімо, впродовж 2007— ка, 18. недоотримав бюджет облас- курортних закладів і будинків нуться. 2008 років засвідчує, що при- Ну а рекордсменом у тако- ті за статтею «Приватизація» відпочинку, які перебувають на Виступаючи минулого тижня з трибуни ватизація у Львівській області му «дбайливому» ставленні до лише за 2007 рік, становила 39 самостійних балансах), у тому Генеральної асамблеї ООН, Ющенко знову проходить часто-густо непро- наповнення бюджету за стат- млн грн! Тоді як на користь гро- числі об’єкти соціально-побуто- гарантував, що в разі обрання його на но- зоро, в інтересах зацікавлених тею «Приватизація» стала ре- мади пішло лише 13 млн грн. вого призначення, що перебу- вий термін приведе Україну в ЄС і НАТО. На осіб, а не держави. Більшість алізація будівлі площею 720 кв. Елементарний аналіз показує, вають на балансі підприємств, екранах добре було помітно, як саркастич- об’єктів приватизації розписані м. за адресою вул. Вороного, 4. що завдяки різним кулуарним у разі їх невключення до скла- но посміхалися деякі учасники засідання наперед і викуповуються пере- Будиночок депутати «сплави- домовленостям і договірному ду майна, що передається в ко- — керівники європейських країн. Так було і важно окремими депутатами ли» за 3,5 млн грн, тоді як його голосуванню державу «кинули» мунальну власність або прива- п’ять років тому. через підставних осіб. Особ- реальна ринкова вартість 16,4 на суму втричі більшу. Тож не тизується. Однак ділки вільно Світова і європейська спільнота — не ливо негативну роль у прива- млн грн. Вигідно? Авжеж! Об- дивно, що місце в списку канди- маніпулюють цим законодавс- лохи. Двічі обіцянкам не вірять! Найстраш- тизації відіграють керівники об- ласний бюджет недоотримав датів у депутати обласної ради твом. Один із прикладів — при- ніше, що розчарування діяльністю українсь- ласної ради, які, користуючись 12,9 млн грн. коштувало під час виборів 2006 ватизація шляхом викупу будів- кого політикуму відкинуло нас не тільки на своїми владними повноважен- Просто розпродаж якийсь року понад $100 000. лі готелю «Жорж». Будинок шляху до ЄС, а й до НАТО. Щонайменше нями, змушують частину де- за акційними цінами! Однак чо- Запитання: чиї інтереси від- мав бути віднесений виключ- на кілька років. Максимум — не менш ніж путатського корпусу приймати мусь ніхто з депутатів не вла- стоює депутатський корпус? но до об’єктів групи «А», адже на десяток! Це реалії, від яких не відмахну- вигідні їм рішення. штував рекламної кампанії на- Зовсім не інтереси громади. Бо він належить до пам’яток куль- тися. Це висновки міжнародних експертів. Щоб не бути голослівними, передодні розпродажу, хоча, набагато легше потім поясню- турної спадщини і, згідно із За- Один із головних аргументів — керівництво проаналізуємо список прода- довідавшись про такі «халяв- вати бюджетні недоврахування коном України «Про тимчасову України виявилось неспроможним забезпе- них об’єктів лише у Львові. Ну ні» ціни знайшовся б, очевид- різними економічними кризами, заборону приватизації пам’яток чити в країні економічну стабільність. А в пе- хто, скажіть, не захоче придба- но, не один охочий придбати фарс-мажорними обставина- культурної спадщини», прива- ріод глобальної економічної кризи це гаран- ти приміщення, не доплативши його. Але не влаштували. Про- ми, аніж власними протиправ- тизації не підлягав. Однак за за нього 2,4 млн грн? А саме вели тихцем. ними діяннями. рішенням Господарського суду Кулуарно. Аби Аналогічна ситуація з при- Львівської області («Відомості ніхто не дові- ватизацією комунального май- приватизації» від 14.11.2007 р. дався. І грома- на в попередні роки і в першо- №44 (465)) готель протизакон- дяни Львівщи- му кварталі 2008 року. но викупила і приватизувала ни теж. Бо як Розгляньмо докладніше кла- юридична особа. Слід зазна- потім поясню- сичний приклад шахрайських чити, що Будинок культури пра- вати їм під час дій керівників Львівської об- цівників торгівлі приватизували виборів, що ласної ради під час привати- ті самі особи, які за безцінь при- 13 мільйонів зації Львівського будинку куль- дбали готель «Жорж». гривень «про- тури працівників торгівлі, де гнали» мимо держава недорахувалася 12 бюджетної млн грн. У квітні 2007 року без СліПа каси? будь-якого погодження з трудо- ПроКуратура А привати- вими та творчими колектива- Держава зазнає мільйон- зація сьогод- ми було прийнято рішення про них збитків, а винуватців на- ні — одна із продаж будинку культури. Біль- чебто й немає. Прокуратура ж головних ста- ше того, його реалізували рані- області не вивчає й не реагує тей наповнен- ше, ніж було ліквідоване саме на очевидно незаконні рішен- ня обласно- підприємство. Продали разом ня Львівської обласної ради, а го бюджету. із трудовим колективом, як кол- в окремих випадках навіть по- Батьки області госпне стадо. Численні звер- турає її незаконним діям. Сило- постійно скар- нення відомих діячів культури, ва структура не вживає жодних жаться на депутатів, керівників творчих заходів із перевірки таких фак- нестачу кош- колективів про забезпечен- тів, а тим більше не намагаєть- тів, на «зли- ня колективу будинку культу- ся повернути громаді незакон- денні» над- ри і творчих колективів при- но приватизоване майна. ходження з міщеннями цинічно відкидали — Приватизація повинна центру. І при й залишали без відповіді. Але відбуватися виключно прозоро, цьому чомусь цього разу попеклися, оскіль- щоб людям було зрозуміло, хто, ані словом ки разом із трудовим колекти- як і за які заслуги отримав мож- не обмовля- вом будинку культури продали ливість приватизувати шля- товано відкидає нас у кінець черги. Адже, таку суму недоотримав облас- ються, чому мільйони втрача- і приймальню ПЗВ. На сьогодні хом викупу комунальне майно, за висновками керівництва ЄС і НАТО, си- ний бюджет, коли депутати про- ють на кулуарній приватизації. приміщення перебуває під су- — каже Юрій Кармазін. — А не туація вимагає від членів Євроспільноти і голосували за продаж підваль- А різниця в 200—900 тис. грн довим арештом. так, щоб потім навіть у фахів- Північноатлантичного альянсу величезних ного приміщення в будинку на між ринковою ціною і продаж- На жаль, лише невелика гру- ців волосся дибки ставало від витрат. А Україна, наче жебрак, бродить Єв- пр. Чорновола, 59, за 780 тис. ною, за яку депутати «збува- па фахівців знає тонкощі при- цін, за які ці об’єкти були реалі- ропою з простягнутою рукою. І добре ще, грн при ринковій вартості 3,2 ють» комунальну власність під ватизаційних законів. Про ще зовані. якби гроші, які виділяють, ішли на економіч- млн грн. Або хто відмовить- час голосувань, вже стала ледь одну протизаконну схему при- Тож у своєму депутатському не зміцнення. Але ж вони часто-густо роз- ся придбати приміщення пло- не нормою. Приклади? Їх більш ватизації, яку практикують на зверненні Юрій Кармазін про- чиняються в кишенях політикуму. щею 247,8 кв. м. на вул. Куль- ніж достатньо: нежитлові при- Львівщині, розповіла голова сить О. Медведька перевіри- Прикро. І насамперед тому, що цей ляпас парківській, 95, за 304 тис. грн, міщення на вул. Винниченка, 12 правління Львівської обласної ти факти згаданих корупційних — по пересічних громадянах. По їхніх споді- коли його ринкова вартість 2,3 (ринкова ціна — майже 1,1 млн громадської організації «Солі- діянь, вжити заходів щодо по- ваннях. млн грн? Нормальна людина, грн, продажна — 209 тис. грн.; дарність» А. Семенюк. Згідно вернення вкрадених коштів до П’ять років втрачених надій — саме так маючи в руках товар, намага- різниця — 859 тис. грн), на вул. із Законом України «Про Де- скарбниці держави і притягнути називають часи правління Ющенка в Єв- тиметься продати його за мак- Шевченка, 311 (різниця 917 тис. ржавну програму приватизації винних до відповідальності. На- ропі. Розлогі виступи Гаранта, не підкріп- симальну ціну, але депутати грн.), на вул. Антонича, 10 (різ- на 2000—2002 роки», визначе- родний депутат також наполя- лені ділом, давно вже не викликають ні в облради з дивовижною напо- ниця 581 тис. грн), на вул. Січо- но класифікацію об’єктів прива- гає на порушенні кримінальної кого майданної ейфорії. Вони радше де- легливістю, як показує аналіз, вих Стрільців, 13 (різниця 464 тизації. До групи «А» належать справи за фактом зловживан- монструють його відірваність від реалій «сплавляли» об’єкти за збитко- тис. грн), на вул. Липинського, цілісні майнові комплекси де- ня владою та розкрадання де- і погане усвідомлення особистої відпові- вими для бюджету цінами. 54 (різниця 681 тис. грн), на вул. ржавних, орендних підприємств ржавного і комунального майна дальності. Україні давали прекрасний шанс. Ще 1,5 млн грн львів’яни Вороного, 3 (різниця 308 тис. та підрозділи підприємств, в особливо великих розмірах А керівництво країни ним не скористалося. втратили, коли депутати про- грн), на вул. Січових Стріль- виділені у самостійні структу- щодо посадових осіб Львівсь- Це — результат. І що б Гарант не говорив, дали нежитлове приміщення ців, 3 (різниця 278 тис. грн); на ри, а також готелі, об’єкти са- кої обласної ради. Крім того, він зачинені двері в ЄС і НАТО — це вага його площею 577 кв. м. на пр. Чор- вул. Залізничній, 16 (різниця наторно-курортних закладів та попросив шефа Генпрокурату- слова. Слова, яке він давав перед українсь- новола, 59. А коли голосува- 138 тис. грн); на вул. Винничен- будинки відпочинку, які перебу- ри провести перевірку рішень ким народом. ли за реалізацію нежитлових ка, 6 (різниця 280 тис. грн); на вають на самостійних балан- сесій Львівської обласної ради приміщень разом із підвалом вул. Стрийській, 106 (різниця сах, будівлі, споруди та нежилі щодо приватизації комунально- за адресою вул. Винниченка, 144 тис. грн); на вул. Чайковсь- приміщення, тощо. До групи го майна впродовж 2006—2008 Павло Барнацький, 6, то спокійно затвердили ціну кого, 17 (різниця 146 тис. грн) і «Ж» (незалежно від вартості) рр.. і внести протести на неза- заслужений юрист України, продажу в 1,1 млн грн, коли ре- багато інших. — об’єкти охорони здоров’я, конні рішення Львівської облра- головний консультант альна ринкова вартість цього освіти, культури, мистецтва та ди з приводу приватизації. комітету Вр з питань об’єкта на 5,7 (!) млн грн біль- преси, фізичної культури і спор- Процес перевірки перебуває правосуддя, ша. 1,5 млн. грн. Львівщина не- КидоК ту, телебачення та радіомов- на контролі газети «Вибір». голова Львівського доотримала від реалізації при- на 39 млн грн лення, видавничої справи, а Петро осередку ПЗВ міщень на вул. Стрийській, 106, Фактично, за таким демпінго- також об’єкти санаторно-курор- наЛиВайЧЕнкО
  3. 3. 3 Зіпсована казка управління у справах сім’ї та мо- навшись, що управління у справах лоді А. Рожнятовський протиправ- сім’ї та молоді Львівської ОДА гру- но відмовився надати протокол бо ігнорує права дітей, звернуло- розкриття тендерних пропозицій, ся зі скаргою до народного депу- заявивши, що така інформація є тата Ю. Кармазіна. Перевіривши закритою. факти, він підготував депутатське «Казка» виграла і третій тен- звернення на ім’я міністра у спра- дер, який відбувся 21 липня. В пе- вах сім’ї, молоді та спорту Ю. Пав- Закінчення. Поч. на 1 стор. ріод з 28 липня по 10 серпня на ленка та прокурора Львівської об- базі відпочило 105 дітей. Однак ласті О. Баганця. шкіл-інтернатів звернулися до досі управління у справах сім’ї та У своєму зверненні народний «Казки» з проханням надати вліт- молоді не надало жодного тендер- обранець наголосив, що є всі під- ку послуги з оздоровлення їх ви- ного документа, зокрема й угоди стави вважати, що своїми дія- хованців. на оздоровлення дітлахів. Неод- ми начальник управління у спра- За лотом, виставленим на тор- норазові звернення до чиновни- вах сім’ї та молоді Львівської ОДА гах, «Казка» пропонувала зміну ків виявились безрезультатними. проігнорував права дітей, яким де- для оздоровлення дітлахів на 21 За словами М. Пищика, їх просто ржава гарантує право на охорону день, а послуг зобов’язувалась шантажують, не дозволяючи нор- здоров’я, безоплатну кваліфікова- надати на суму 600 тис. грн. Од- мально працювати. Як пояснює ну медичну допомогу в держав- нак чиновники управління у спра- голова ради акціонерів Стрийсь- них і комунальних закладах охо- вах сім’ї та молоді Львівської ОДА, кого АПВТ, керівництво управлін- рони здоров’я, сприяє створенню незважаючи на перемогу бази в ня висуває додаткові незаконні безпечних умов для життя і здоро- тендері, все переграли по своє- вимоги, погрожуючи у разі їх не- вого розвитку дитини, раціональ- му. 29 травня керівництву «Казки» виконання взагалі не оплатити на- ного харчування, формуванню на- надали підготовлену угоду про те, дані «Казкою» послуги. вичок здорового способу життя, що зміна триватиме лише 14 днів, Внаслідок такого безвідпові- що визначено в ст. 4 і 25 Закону а сума послуг зменшилась до 400 дального ставлення до своїх України «Про охорону дитинства». тис. грн. Змінювати щось було піз- обов’язків посадових осіб управ- Крім того, посадові особи управ- но, оскільки вже 3 червня мав від- ління, дитяча база була, фактич- ління знехтували нормами Конс- бутися перший заїзд. Крім того, но, позбавлено права та можли- титуції України і до сьогодні не по- довелося б виплатити 30 тис. грн вості оздоровлювати знедолених несли жодної відповідальності. банківської гарантії як умови, що дітей. Хоч сам табір розташова- Тож, Ю. Кармазін попросив база не встигла підписати угоду. ний у мальовничій карпатській обох посадовців організувати пе- Але найцікавіше інше. Вияв- місцині. ревірку фактів зловживання служ- ляється, що інші учасники торгів, бовим становищем, перевищення які набрали меншу кількість балів, службових повноважень, коруп- на порушення Постанови Кабінету відпочиноК у… ційних діянь з боку керівників уп- Міністрів України від 17.10.2008 р. за №921 «Про затвердження По- шКідливих зонах равління при проведенні тендерів Натомість керівництво управ- на оздоровлення дітей-сиріт та ді- ложення про закупівлю товарів, тей із малозабезпечених сімей, робіт і послуг за державні кош- ління уклало угоди за сумнівни- ми тендерами. У той час, коли неврахування результатів тен- ти», рішенням тендерного коміте- дерів, надання незаконних пере- ту теж були визнані переможцями. простоювали такі бази, як «Каз- ка», чиновники зі спокійною совіс- ваг підприємствам, які не пройшли Постає запитання: для чого вза- тендерного відбору, що суттєво галі проводити тендери? І якими тю відправили 2000 дітей на базу «Ровесник» на Сокальщині, яка вплинуло на господарську діяль- критеріями у наданні пріоритетів ність СОБ «Казка», та притягнути керуються чиновники з управління розташована в безпосередній близькості від зони екологічно- винних осіб до відповідальності. в справах сім’ї та молоді Львівсь- Багатьом дітям нормальний відпочинок цьогоріч А також за результатами перевір- кої ОДА? го лиха. За 11 км від бази — міс- тільки снився то Соснівка, яке кілька років тому ки вирішити питання про відповід- стало епіцентром масового об- ність займаній посаді керівників Карпати 4 серпня. Однак, як розповів го- лова ради акціонерів Стрийсько- ління провернули черговий «ло- хотрон». Замість 125 дітей, які лисіння дітей (алопеції) та поши- управління у справах сім’ї та мо- рення такої небезпечної хвороби, лоді Львівської ОДА. не для всіх го АПВТ, якому належить «Казка», мали відпочити на базі, угода пе- як гіпоплазія зубів (через підвище- Ось тільки вкраденого повно- 15 червня «Казка» взяла участь М. Пищик, угоду було підписано редбачала лише 25 відпочиваль- ний вміст фтору в питній воді цьо- цінного відпочинку дітям уже не в інших торгах. І знову стала пе- аж 6 серпня — і лише після чис- ників. При цьому значно була за- го регіону). Ніхто не оспорює того, повернути. реможцем. Оздоровитися на базі ленних скарг на ім’я губернатора нижена вартість перебування що, можливо, умови перебування У наступному номері читай- мало б 125 дітей протягом 10 днів Львівщини. однієї дитини. І на цьому «Казка» дітей у цьому таборі відповідають те про плачевний стан більшості — з 4 по 14 серпня 2009 р. Згід- Чому так неквапливо поводи- втратила 22,5 тис. грн. прийнятим стандартам, але ж на- дитячих відпочинкових закладів но із п. 66 Постанови КМУ за № лися чиновники з управління, ста- Керівництво управління спокій- віщо віддавити незаслужені пере- на Львівщині (офіційна інформа- 921, на адресу переможця мав ло зрозуміло, щойно керівництво но пішло на грубе порушення за- ваги тим, хто не став переможцем ція управління захисту прав спо- бути надісланий акцепт тендерної «Казки» ознайомилося з текстом конодавства. Більше того, за тендеру? живачів). пропозиції, а угода підписана до документа. Представники управ- словами М. Пищика, начальник Керівництво «Казки», переко- Андрій КінАш Східниці – статус Долоня розкаже державного курорту України про долю Ніхто не сумнівається, що міне- депутатів обласної ради, громад- су курорту державного значення. вона може розповісти про сексуальність, ральні води Східниці є унікальни- ських організацій, розпоряджен- Як повідомив член координаційної грамотність і шанси стати багатим ми, а за деякими цілющими якостя- ням голови Львівської обласної ради, депутат Львівської обласної ми їм немає аналогу в світі. Однак ради створено координаційну ко- ради Василь Пазиняк, уже пройш- вчені нарешті підвели дитина, незалежно від своєї статі. ні радянська влада, ні незалежна місію з питань подальшого розвит- ло два засідання, на яких відбули- наукову основу під Давно відомо, що люди, у яких під- Україна нічого не зробили в роз- ку курорту Східниця, збереженя й ся гострі дискусії щодо розвитку хіромантію. дослідження мізинний палець є довшим, дося- витку відомого на весь світ курор- розвитку Східницьких мінераль- Східниці. показують, що практично гають успіхів у спорті, особливо ту. Нещодавно за наполяганням них вод і надання Східниці стату- На другому засіданні рада за- все - від схильності в бігу й футболі. І наука дає цьо- слухала депутата Дрогобиць- до хворіб до успіхів му розумне пояснення - така дов- кої районної ради, голову ПЗВ в освоєнні наук, від жина пальця говорить про велику Львівської області Павла Барна- сексуальної орієнтації до кількість рецепторів тестостеро- цького, який доповів про кричущий внутрішнього потенціалу - ну. Різний його рівень підштовхує стан із каналізаційними стоками можна оцінити по довжині людей до різних професій, визна- на курорті. А також поінформу- пальців руки. чає сексуальну орієнтацію й сек- вав про розкрадання громадяни- Простий експеримент може суальний потяг. ном Романським мінеральних вод провести кожен. Максимально У вказівному ж пальці є безліч і покриття його злочинної діяль- випряміть пальці і подивиться, чи рецепторів естрогену. Тому ті, в ності правоохоронними органами. відрізняються один від одного по кого вказівний палець є більшим Наступне засідання відбудеть- довжині вказівний та підмізинний від підмізинного, відрізняються ся в Східниці із запрошенням на- пальці. Співвідношення між ними більш високим рівнем тестосте- чальників управлінь обласної ад- пов’язане із впливом чоловічо- рону, а ті, у кого вказівний є дов- міністрації, які мають відношення го гормону тестостерону в період шим, отримують більше естро- до порушених питань, а також внутрішньоутробного розвитку. гену. Це пояснює, чому жінки з керівників правоохоронних ор- Зазвичай у чоловіків підмізин- більш довгим вказівним пальцем є ганів. ний палець довший від вказівно- більш плідними. Різниця в довжині Детальніше про діяльність ко- го, а в жінок навпаки. Чим вищий пальців може бути мізерною - 2- ординаційної ради читайте в на- рівень тестостерону, тим довшим 3%, але цей факт має визначаль- ступних номерах. буде підмізинний палець і тим не значення. Антон КАрПАтсьКий більш «мужньою» буде народжена Закінчення на 4 стор.
  4. 4. 4 Сходження на Голгофу Долоня розкаже У селі Довге Гірське на честь великого християнського Свята Воздвиження Чесного Хреста від- про долю Закінчення. Поч. на 3 стор. що говорить про недолік тестосте- бувся хресний хід на найвищу у рону в період внутрішньоутробно- В 2007 році доктор Марко Брос- Дрогобицькому районі гору Кар- го розвитку. нан із психологічного факультету пат Коньова. В 2008 році Джон Коутс та його університету міста Бат дослідив За ініціативою пароха Дов- колеги з Кембриджського універ- 5000 чоловіків і жінок і з’ясував, жанської церкви о. Тараса пара- ситету вивчили праві руки в 44 що більш довгі вказівні пальці го- фіяни відтворили сходження Ісуса лондонських брокерів. Вони спос- ворять про гарні вербальні на- вички й уроджену грамотність. Ці терігали за цими чоловіками по- мозкові функції звичайно краще над 20 місяців і з’ясували, що ті розвинені в жінок. Броснан також з них, у кого були довшими підмі- виявив, що діти - і хлопчики, і дів- зинні пальці, заробляли в 11 разів чата - з такими пальцями краще більше грошей, ніж ті, у кого дов- встигають по математиці й фізиці. шими були вказівні. У той же час Але такі хлопці піддаються більш більш досвідчені брокери зароб- серйозному ризику інфаркту в мо- ляли приблизно в дев’ять разів лодому віці. більше, ніж менш досвідчені. Професор Джон Меннінг стверджує, що співвідношення між довжиною пальців за- Христа на Голгофу. На хресний кладається на ран- хід вийшли і старі, і малі не тіль- ніх стадіях вагітності. ки с. Довге, а й мешканці Львівсь- Цей показник говорить кої та інших областей. про вплив на плід тес- Активну участь у підготовці і тостерону й естрогену самому сходженні взяли члени й визначає майбутній Партії захисників Вітчизни. потенціал дитини. Він Детально - в наступному но- вивчав геїв і з’ясував, мері. що їхня долоня побудо- вана за жіночим типом, Партійне життя Результатом зустрічі Ратушня- ка з Литвином стало радикальне неча, відчуття своєї непотріб- ності. Януковичу або Тимошенко зро- бити Андрія Ющенка почесним — От, виходить, для чого Ра- тушняк собі новий ноутбук купив. 26 вересня голова Партії за- обрізання. Литвин позбувся скан- А от Віктор Андрійович, зна- членом своїх партій. Ще ніхто *** хисників Вітчизни львівської об- дального члена своєї партії... ючи про це, став готуватись до не зробив стільки для зниження — Чому Тимошенко виріши- ласті, помічник-консультант на- *** неї заздалегідь — із першого рейтингу Віктора Ющенка. ла віддати подароване їй у Ска- родного депутата україни Ю. Тимошенко з Томенком пос- дня роботи Президентом. І, як *** довську тигреня? кармазіна Павло Барнацький пішають на святкування річниці стверджують у Пенсійному фон- Після того, як Тимошенко пові- — Тому що при нинішній владі провів прийом громадян львів- Помаранчевої Революції. На під- ді, нинішній його розпорядок дня домила, що вона закачала в схо- вона БЮТ прогодувати ще може, щини в партійному офісі. ході до Майдану чутно, як народ (пасіка, горщики, музеї) — це вища 23 млрд кубометрів газу, а от ще одного хижака... На прийомі побувало понад 20 скандує: «Ю-А! Ю-А!». Тимошен- приклад для активного пенсіо- розумієш, що відкачати Ющенка *** осіб. Значна частина скарг стосу- ко: нера. вже неможливо. Надивившись соціальної рек- валася порушень чинного законо- — Колю, давай швидше, люди *** *** лами, Ющенко підписав указ про давства судовою системою облас- скандують «Юля!», на мене чека- Луценко знову назвав Яценю- — Чув, Ющенко заявив, що Ти- присвоєння звання заслуженої ті. Питання окремих заявників були ють. ка кроликом. А Арсеній хоче, щоб мошенко — це п’ята колона Мос- артистки України прем’єр-мініст- вирішені під час прийому. Інші заяви У Томенка дзвонить мобіль- його хоч раз порівняли з іншим кви? рові Ю. Тимошенко, більше відо- опрацьовуються юристами ПЗВ. ник, він слухає й відповідає: звіром — вільним, швидким, ди- — Брехня. Просто між Тимо- мої в народі за творчим псевдоні- Цього ж дня відбулося засідан- — Юліє Володимирівно, ми вс- ким... зайцем. шенко і Путіним такі довірливі мом «Вона». ня обласної ради ПЗВ, на якій об- тигаємо! Мені сказали, що люди *** стосунки, що іноді вона замість *** говорено стан справ в організації на Майдані кричать «Люда!» Український парадокс: ці руки Володимира Володимирови- З японської поезії: роботи Львівського міського осе- Вдесяте на біс просять Людмилу нічого не крали, але все пропа- ча диктує Медведєву листа до АРСЕНІЙ редку ПЗВ. Прийнято рішення 1 Янукович розповісти про апель- ло! Ющенка. ВРЯТУВАТИ КРАЇНУ? жовтня провести робочу зустріч сини й валянки. *** *** А ХУ-ХУ НЕ ХО-ХО? керівників районний організацій м. *** Останнім часом у нас стали Учора Юлія Тимошенко пояс- *** Львова і намітити шляхи розвитку Розмовляють двоє євреїв: популярними не лише операції зі нила народові різницю між тапоч- — Чув новину? Вийшов указ міської партійної структури. — Чув — нашого Абрама поса- зміни статі чи пластичні, а й опе- ками та італійським взуттям. Ющенка про всенародне обгово-  Юридичні консультації дили. Він говорив, що Ющенко — рації зі зміни національності кан- — Напевно, вона сказала, що рення його нової Конституції! агент ЦРУ! дидатів у Президенти. один Віктор у страусиних туфлях — Теж мені новина! От якби консультує Заслужений юрист — Так Абрам же в Америці?! *** ховає голову в пісок, а іншого Вік- вийшов новий збірник анекдотів україни Павло Барнацький: — Там-то його й посадили за Ющенко провів засідання тора давно всі бачать у білих та- про Гаранта Конституції, то для „Я розлучена з колишнім чо- розголошення державної таєм- РНБО по боротьбі з корупцією. почках... його всенародного обговорення ловіком, живе він окремо, але ниці. Усі члени Ради подали в конвер- *** не був би потрібен ніякий указ! прописаний у нас. Комунальні *** тах Президентові свої плани бо- — Ющенко похвалився перед *** послуги не платить. Чи можу Януковича запитують: ротьби із цим злом. іноземними журналістами, що Зараз, коли країна на межі я приватизувати квартиру (у — Як ви ставитеся до того, що *** Медведєв своїм листом сильно економічного краху, коли чергові нас однокімнатна і двоє дітей) Кабмін оголосив Межигір’я за- МЗС Росії заявило, що гото- підвищив його рейтинг в Україні. президентські вибори можуть ри- без його згоди?” повідником? ве співпрацювати з майбутнім — Він має рацію! Навряд чи кошетом вдарити по кишенях ви- Слід спочатку виписати колиш- — Дуже добре, адже на мене Президентом України. Майбут- хтось в Україні згадав би про ту- борців, коли українці зневірилися нього чоловіка з квартири (через тепер буде заборонено полюван- ня Президент України заявила, рецького султана, якби запорож- в просторікуватих обіцянках і пус- суд), а потім без проблем само- ня. що теж готова співпрацювати з ці не написали йому лайливого топорожніх гаслах, усім політи- стійно приватизувати квартиру. *** Росією. листа! кам, як ніколи, слід об’єднатися, — Чув — заступник Стельма- *** *** міцно взятися за руки і дружно... „Я купив квартиру в кредит. ха Шаповалов у присутності ад- — Як гадаєш, чи дасть щось Суддя Зварич пригрозив ого- стрибнути зі скелі. чи можу здавати її в оренду воката дав свідчення слідчому? виклик на допит у міліцію заступ- лосити у в’язниці голодування, *** третій особі? і як взагалі креди- — Цікаво, послуги адвоката ника Стельмаха Шаповалова? а саме — не з’їдати маляви, які Акція від Партії Регіонів: тор може обмежити мене в її ви- вже закладені в нинішній курс до- — Все залежатиме від того, йому приходять з волі. «Обери Віктора Януковича користанні?” лара чи ні? в якому стані його допитувати- *** президентом на 5 років і отри- Всі обмеження вашого права *** ме Луценко, у тверезому чи не Офіціоз. Учора з нагоди Дня май його в подарунок на такий же на куплену квартиру можуть бути Дружина Президента вважає, дуже. підприємця Ющенко нагородив строк!» передбачені тільки в договорі що тільки Ющенко може вивести *** орденами й медалями групу біз- *** купівлі-продажу квартири. Якщо країну із кризи. Оскільки сам туди Ющенка запитують: несменів, які розорилися за час — Цікаво, якщо справді за цим договором право власності її ввів. — Хто вам більше заважає його правління. об’єднаються Тігіпко, Богословсь- вже перейшло до вас (а так воно *** жити — Тимошенко чи Росія? *** ка, Яценюк і Гриценко, кого вони швидше за все і є), а прямої за- Вихід на пенсію, зрозуміло, — Мої чесні руки. — Читав в Інтернеті, що хаке- виберуть єдиним кандидатом на борони на здачу в оренду немає, — це розгубленість через зміну *** ри зламали сайт Яценюка і пона- вибори? то ви можете спокійно здавати її звичного способу життя, порож- Громадськість рекомендує писували там усяку гидоту. — Думаю, Ющенка. в оренду CMYK Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 539 від 26 грудня 2001 р., Надруковано: з готових діапозитивів Партії захисників Вітчизни Виходить: 4 рази на місяць видане Держкомітетом телебачення і радіомовлення України у друкарні ЛА «ПІРАМІДА», свідоцтво Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net Ціна договірна № замовлення: 237. Тираж: 15000 екз. державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р.

×