Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вибір+".Львівська газета. № 11 (055) 27 жовтня - 6 листопада 2011 року

1,360 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Костенко, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 11 (055) 27 жовтня - 6 листопада 2011 року

  1. 1. Хочете читати правдиву інформацію, те, про що інші ви- дання не ризикують писати? Вам цікаво тримати руку на пульсі подій і знати про закулісні життя і діяння наших керманичів? Тоді поспішайте у най- ближче поштове відділення і підписуйтеся на газету «Вибір». Ті, хто читають нас із першо- го номера, переконалися, що ми свого слова дотримуємо і, не бо- ячись, розкриваємо очі нашим читачам на людей, які нами ке-№ 11 (055) 27 жо втн я - 6 л и с то п а д а 2011 року рують, на те, що вони витворя- ють, що ховається за їхніми со- www.vybir-lviv.com лодкими обіцянками. Нагадуємо, що підписний індекс «Вибору» - 49127.Покров Пресвятої над Самбором Вдруге на одні й ті ж грабліпарафіяНи СамбірСько-Дрогобицької єпарХії ДочекалиСя раДіСНої поДії:через 20 рокіВ піСля почаТку буДіВНицТВа першоієрарХ угкц СВяТоСлаВшеВчук оСВяТиВ у НиХ В міСТі оДиН із НайВеличНішиХ В україНі СоборіВ у частини депутатівДнями у Самборі блаженніший Святослав Східницької селищної радишевчук, глава української греко-католицької Служба за новоосвяченим престолом викликало протест рішенняцеркви, у співслужінні єпископа Самбірсько- про надання інвесторовіДрогобицької єпархії Юліана Вороновського, ТоВ «Владо» погодження наєпископа-помічника ярослава приріза та підготовку документів дляблизько сотні священнослужителів, у тому числі отримання спеціального до-уапц, упц кп, настоятель римо-католицької зволу видобування мінераль-громади, освятив величний новозбудований них вод Східницького родо-собор на честь покрови пресвятої богородиці. вища. З’явилося це рішення днями Освячення собору стало ка Ярослав (Приріз), єпископ- на офіційному сайті сільради.для Самбора знаковою по- коад’ютор Самбірсько-Дрого- Місцеві депутати постали переддією. Будувався він двадцять бицької єпархії, у співслужінні вибором: підтримати селищногороків і вважається, як наголо- місцевого духовенства та за голову й посприяти інвесторовісив глава УГКЦ Святослав, молитовної участі вірних очо- ТОВ «Владо» в отриманні дозво-видимим пам’ятником нашої лив богослужіння святкової лу на користування надрами чинезалежності та не знищеної Вечірні. Звертаючись до піти шляхом, який вони намічали,тоталітарним комуністичним присутніх, він наголосив на коли ліцензія була в МПП «Пер-режимом Української Греко- важливості будівництва Божо- спектива» (і позбавлення якоїКатолицької Церкви. го храму насамперед в кожній сталося завдяки втручанню «Ви- А розпочалися урочистості християнській душі. бору»)? Тоді вихід із ситуації вонинапередодні, коли влади- Із запаленими свічками вбачали в створенні комуналь- ного підприємства, на балансі якого перебували б усі джерела мінеральних вод та свердлови- ни. парафіяни вирушили з з підпілля на Самбірщині. На За словами голови земельної каплиці, в якій молились цьому місці колись знаходився комісії Романа Бобешка, без впродовж майже 20-ти років, давній міський цвинтар. За часів їхнього погодження такий доку- довкола собору під урочи- радянської влади територію мент взагалі не мав би з’являтися стий спів стихир, що вказува- цвинтаря більшовики пере- на сайті. ли на початок чину освячення творили на парк культури та - Я проти, щоб право кори- храму. У той же час єпископ відпочинку. 2 липня 1989 року стування надрами належало у супроводі священиків підпільні священики УГКЦ на приватній структурі, – наголо- здійснював перенесення мо- чолі з ієромонахом Миколаєм сив депутат. – У нас уже є гіркий щей, протоієрей Володи- Куцем разом із вірними встано- досвід господарювання МПП мир Коркуна (адміністратор вили тут хрест, біля якого роз- «Перспектива», яке мало ліцензію парафії) ніс Святі Тайни, а почалися Богослужіння греко- на користування надрами. Тому протоієрей Богдан Добрянсь- католицької громади. вдруге наступати на ті ж граблі кий (декан Самбірський) окро- Наприкінці 1989 року на цьо- не хотілося б. Як на мене, пе- плював свяченою водою стіни му місці було зведено богослуж- ред прийняттям такого серйозно- собору. Після прохальних мо- бову каплицю. У 1991 році Ми- го рішення треба було б провести литов перед зачиненими две- трополит Володимир Стернюк громадські слухання, а перед слу- рима храму до собору було поблагословив звести собор ханнями не завадило б зустрітися внесено мощі та Святі Тайни. Покрови Пресвятої Богородиці, з місцевими підприємцями, в тому Шеф-редактор газети «Вибір» Павло Барнацький разом із Історія зведення храму адже на той час самбірська Блаженнішим Святославом Шевчуком на вул. Івана Франка тісно пов’язана з виходом УГКЦ Продовження на 4-й стор. Продовження на 2-й стор.З молотка – найдорожчі об’єкти му (на сесію також не з’явилися ні перший заступник мера, ні керую- чий справами, який раптом пішов у відпустку). Тож, чимало депутатів, навіть провладної Партії регіонів, були проти розгляду питання безСХоже, керіВНицТВо Дрогобича Вирішило «заХопиТиСя» Не ВіДроДжеННям перших осіб міста. Однак депутатська більшістьміСТа, як обіцяло піД чаС ВиборіВ, а цілкоВиТим його пограбуВаННям ці заклики просто проігнорувала. Відчувалась невидима режису-останні сумніви щодо реальної мети приходу до До того, як з’ясувалося, міський приватизацію останню комуналь- ра, за якою головуючий – близь-влади багатьох депутатів Дрогобицької міськради депутатський корпус уже «спла- ну власність. Та ще й яку - КП «Хви- кий приятель О. Радзієвськоговідпали у більшості мешканців міста після сесії, вив» з молотка усе основне неру- ля» та КП «Туристичний комплекс - секретар міськради Тарас Ме- хоме майно. І якщо, звичайно, не «Дрогобич», ресторан «Берізка», тик намагався за будь-яку цінущо відбулася нещодавно. цього дня із грубим кафе «Пельменна» та «Надія». враховувати школи, лікарню чи того дня проштовхати це питан-порушенням законодавства більшість обранців приміщення міськради, того дня Що цікаво, сесія вкотрепроголосувало за те, аби передати в приватні ня по об’єктах, за які у Дрогобичі вони, зверхньо наплювавши на відбулася без міського голо- ведеться боротьба вже багаторуки найбільш ласі шматки комунальної власності українське законодавство, дали ви Олексія Радзієвського, якийДрогобича. «зелене світло» виставили на офіційно перебував на лікарняно- Продовження на 2-й стор.
  2. 2. 2З молотка – найдорожчі об’єкти Вдруге на Закінчення. Поч. на 1 стор. вався, що «перекривати» їх будуть Радзієвського осіб, яким чхати на ти відібрали 10 тисяч квадратних одні й ті ж граблі «прихватизацією» найдорожчих позицію обранців і громади. метрів комунальної власності!років. Його не зупинив навіть той у місті об’єктів. Саме для цього й І справді засідання сесії, як за- - Питання на сесію має вино-аргумент, що загальна площа розігрувався фарс в останні місяці уважив дехто із депутатів, прохо- сити міський голова, профільнатільки готелю «Тустань» КП «Тури- з боку Радзієвського. дило того дня за сценарієм «мали комісія чи депутати, - прокомен-стичний комплекс «Дрогобич») ста- Не зупинила владу й прин- ми вас усіх разом із громадою в тував Павло Барнацький. - Ні де- Закінчення. Поч. на 1 стор.новить 5269 кв. м. Якщо продати ципова позиція постійної комісії носі». путати, ні профільна комісія - йогоприміщення по $1000, то вийде по- міськради з питань оренди, Незважаючи на те, що чима- не виносили. Це грубе порушен- числі й із тими, що входять донад 40 млн. грн. А інвесторів, гото- приватизації, комунального май- ло присутніх на сесії депутатів на- ня не тільки регламенту, а й зако- складу агенції розвитку курортувих запропонувати таку суму, нині на, промисловості, торгівлі, гро- голошували на порушення зако- нодавства України. І це рішення, Східниця.нема. Тож, напрошується висновок, мадського харчування та побуто- ну, а також на те, що зараз не час безсумнівно, має опротестувати Нагадаємо, що ліцензію на ко-що унікальні об’єкти влада хоче вого обслуговування, малого та розпродувати комунальне май- прокуратура, якщо займе принци- ристування надрами МПП «Пер-або привласнити, або реалізувати середнього бізнесу. «За» переда- но, оскільки через кризу місто пову позицію, а не заховає голову спектива» втратило. Та присту-за безцінь. Спітнілий від напруги отримає від прода- в пісок. Підстав для цього більше, пити до облагородження джерелМетик робив вигляд, що просто не жу копійки, питання ніж достатньо: як мінімум, пору- – проблематично, позаяк каптажнічує аргументи представників ПЗВ, про виключення зі шено кілька статей Закону України споруди залишилися в йогоВО «Батьківщина», ВО «Свобода», списку п’яти об’єктів, «Про місцеве самоврядування». власності. Вихід з такої ситуації,партії «Удар» та ПР, які категорично що не підлягають Тим більше за місяць до цього га- здавалося б, простий: збудувативиступили проти «прихватизації». приватизації, таки небного голосування на зустрічі нові споруди неподалік від діючих, Здивувало депутатів і те, що внесли в порядок із колективом готелю «Дрогобич» пан Радзієвський гарантував, що пробурити свердловини й вихо-влада в матеріалах сесії чомусь денний. Тарас Ме- протягом найближчих двох років дити на новий рівень обслугову-«зашифрувала» «Хвилю» і «Ту- тик не приховував він не допустить, щоб цей об’єкт вання відпочивальників. Однак устань» як безневинні нежитлові свого нервування був приватизований. Так де ж селищній казні бракує коштів.приміщення. І якби не депутатсь- під час «проштов- слово мера? Чи воно в нього не Сам селищний голова Іванка пильність, то, можливо, ніхто й хування» питання. більше, аніж порожній звук? Як і Піляк вважає, що є три варіантине здогадався, що під цим вигля- Переконуючи депу- татський корпус, він всі його передвиборчі обіцянки, у розвитку подій. Перший – на-дом планують «сплавити» саме дати погодження на підготовкунайдорожчі приватизаційні шмат- наголошував, що чому вже переконується більшість це комунальне май- дрогобичан. Усім відомо, за документів для отриманняки. но лише виведуть яким сценарієм проходять спеціального дозволу на видобу- - Із приходом цієї влади відразу із переліку об’єктів, приватизаційні конкурси. Те, що вання мінеральних вод родови-було зрозуміло, що виборців го- чу для приватизації цих об’єктів які не підлягають приватизації, заявлено на сесії, означає, що так ща КП «Східницькі джерела». Тадували байками, - прокоменту- виступив лише голова комісії - і не більше. Однак, як тільки звані переможці конкурсу і ціна, цей варіант, на його думку, є неви-вав голова Львівської обласної Андрій Шевкенич. То навіщо скли- рішення було прийняте, обран- за яку вони придбають об’єкти, правданим, позаяк підприємствоорганізації ПЗВ Павло Барнаць- кати комісію, якщо її рішення цям запропонували, аби не ви- радше за все, вже відомі. Але не має ні нормальної матеріально-кий. - Ті захмарні цифри напо- вище керівництво не враховує? трачати час, проголосувати ще й найстрашніше те, що після пере- технічної бази, ані грошей длявнення бюджету, якими сипало на Таке враження, що у Дрогобицькій за спосіб приватизації комуналь- бування при владі цієї команди, старту. Варіант другий – розпо-різні боки керівництво Ратуші, у Ратуші останнім часом головні пи- них підприємств - шляхом кон- дрогобичани, які довірили їм вла- рошити 38 джерел і 18 сверд-експертів викликав подив, оскількивони були, м’яко кажучи, нереаль- тання вирішує не депутатський курсу. Відтак менше, ніж за дві ду, можуть опинитися у повністю ловин серед різних власників.ними. Уже тоді багато хто здогаду- корпус, а групка наближених до години у громади міста депута- розграбованому місті. Він теж не з найкращих, оскільки свердловини мають різний дебіт.Дітей – у шкірвендиспансер? Зрозуміло, що всі будуть гнатися за великодебітними. А що робити з іншими? На дум- ку пана Піляка, за аналогією з платними туалетами, поставитиНова ідея голови борислава фірмаНа в чергове вражає своєю«оригіНальНістю»Переконавшись у дієвості в реагуванні на різні що хворіли небезпечними шкірно- Фірмана. Наведемо цитату: «Покричущі факти, до Партії захисників вітчизни (на венерологічними захворювання- дитячому відділенню: перший раз,відміну від інших політичних сил), а точніше – її ми. Де гарантія, що це бумеран- коли я прийшов туди подивитися,офіційного представника на львівщині – голови гом не вдарить по ослабленим мене взяв жах - підвал залитий дитячим організмам? фекаліями, каналізація не працює,партійної обласної організації Павла барнацького Побувавши на місці з постіль брудна. Пральня та харчо-звертаються все більше громадян. ідуть з перевіркою, Павло Барнацьким блок в жахливому стані. Стеля ва-проблемами, болем, скривджені і потерпілі. а часто підготував матеріали, які лягли в литься. До речі, вікна поміняні зазвертаються навіть із питаннями, аби попередити основу запиту з боку голови ПЗВ, спонсорські коштиймовірні зловживання, переслідування, розправи чи народного депутата України Юрія р і кнезаконні дії. Кармазіна на ім’я міністра охо- « лю - рони здоров’я О. льНа От і 51 працівник колективу ди- ПЗВ працівники колективу, ніхто Аніщенка орма ські, колиНє ть, Н маНів , мабу ір колиш Ну, це аме По- ф Правити у Нсеру?тячого стаціонарного відділення ремонт найближчим часом прово- та головиЦентральної міської лікарні м. Бо- дити не збирається. „ -с д Па бов» их дітей ві ірвеНдис Львівськоїрислава повідомили про можли- А сам факт наказу – лише обласної при вході касира, котрий збирати- х вор я шкве незаконне закриття їхнього привід для подальшої ліквідації державної іщеНН ме з людей по гривні, але це – непідрозділу під приводом прове- відділення. Адже давно цир- адміністрації Прим тому, але доте- бізнес. Бо ж, як бути, коли, напри-дення планового ремонту. Роз- кулюють чутки, що певні осо- М. Цимбалю- пер вони ще не приведені до клад, приїде екскурсія з Трускав-мови, мовляв, точаться давно. А би, наближені до нинішньої вла- ка щодо не- д о п у щ е н - порядку, елементарного бажання ця, якій запропонують таку платнутепер міська влада впритул «за- ди в Бориславі, кинули око на ці ня ймовірного незаконного за- не було це зробити. Ніхто не хоче послугу. Вдруге ці люди до нас нейнялась» відділенням і навіть приміщення. Тільки дивує інше: криття Дитячого стаціонарного лікувати в таких умовах дітей, а захочуть приїхати. Ні для кого непланує в порушення чинного зако- чому нинішнє керівництво містом відділення ЦМЛ м. Борислава, везуть на лікування в інші міста. секрет, що гроші на курортах заро-нодавства перевести персонал та так послідовно прагне відібрати перевірки фактів грубих пору- Неодноразово мешканці міста бляють не на воді, а на готельно-хворих дітей в інше приміщення, приміщення саме у дітей? То шень чинного законодавства при скаржились, що в таких умовах не ресторанних послугах та розва-де донедавна був розміщений… зазіхало на бібліотеки, то на шко- переведенні в інше приміщення, будуть лікувати дітей. Це як треба гах. А вода – це те, що заманюєшкірвендиспансер. лу, тепер в полі їхнього зору опи- вжиття відповідних заходів реа- не любити своїх дітей. Для мене відпочивальників, і вона повинна А підставою для тривог нилося дитяче відділення. Чому гування з усунення порушень чин- цього було достатньо, щоб почати бути безкоштовною.лікарів та працівників відділення вирішили відіграватися саме на ного законодавства та притягнен- діяти і виправляти ситуацію». Втім Іван Піляк прагне зреа-став наказ головного лікаря найменших? ня винних до відповідальності. Ну, це, мабуть, нормальна «лю- лізувати третій, вигідний для себе,Бориславської ЦМЛ №133 від Але чомусь вкотре забувають, Здавалось би, питання надто бов» - саме по-фірманівські, коли варіант: проштовхнути наближе-27.09.2011р. про закриття з що будь-які аналогічні дії проти серйозне, аби легковажити з ди- хворих дітей відправити у колишнє ну до нього структуру - ТОВ «Вла-28.09.2011р. по 19.10.2011р. дитя- дітей є порушенням Конституції – тячим здоров’ям. Але не минуло й приміщення шкірвендиспансеру? до». Під благим приводом - нібиточого відділення на плановий ре- Основного Закону України. У да- місяця, відведеного на реагування Мабуть, саме такого майбутньо- до Східниці приходить щедриймонт. При цьому хворих дітей на- ному випадку – 49 ст., де чітко про- на аналогічні запити, як у місцевій го, без бібліотек, шкіл і головне інвестор - голова насправді хочеказують возити до Дрогобича. писано, що така мережа закладів пресі з’явилася публікація під – зі стаціонарним відділенням у прикластися до «прихватизації» Наказ-то видано, але питання охорони здоров’я не може бути гучномовною назвою «Рішення мінеральних джерел. І саме на та-– де кошти на ремонт? У міському колишньому шкірвендиспансері скороченою. Більше того, це може бориславської влади – логічне!» І кий варіант підштовхує східничан.бюджеті їх не передбачено. прагне для своїх дітей пан спричинити до обмеження отри- головне – зі знаком оклику! Але більшість місцевихВідповідних спонсорів не видно на мання своєчасної медичної допо- При ознайомленні з перши- Фірман. мешканців схильні до того, абигоризонті. Задарма сьогодні пра- моги хворими дітьми і сприятиме ми ж рядками цієї публікації стає Хоча, чого дивуватися, коли мінеральні джерела обслугову-цювати жодна бригада не буде. підвищенню їх захворюваності. зрозумілим, хто, образно кажучи, для голови найбільший головний вало комунальне підприємтсво,Тож, логічний висновок, як написа- А що таке – перевести таких замовник. Виявляється, логічним біль – жіночі туалети у міськраді, яке можна контролювати черезли у своєму зверненні на ім’я голо- дітей в приміщення, де тривалий є рішення не стільки влади, а го- то, ясна річ, тут не до дітей. депутатів.ви Львівської обласної організації час надавали допомогу людям, лови Борислава Володимира Принаймні – не до чужих дітей.
  3. 3. 3„ Нам ВідПоВідаютьКума розпрощалась із посадою Татку, підемо до цирку! ся на вбиту горем вдову в скор- - Ніколи, синку, ніколи... ботному платті . - А хлопці говорять, там гола - Жіночко, - говорить він, - чи тітка на тигрі скаче! можете сказати останні слова - Скаче?.. Добре, підемо. Дав- вашого нещасного чоловіка? ненько я тигрів не бачив... - Можу, - схлипує вдова. -Лише ВтручаННя гоЛоВи ПЗВ ю. КармаЗіНа ПриПиНиЛо *** Він сказав: «Досить мене ляка-НеЗаКоННе роЗбаЗарюВаННя держаВНих КоштіВВ яВоріВсьКому райоНіу статті «Підсолодив ручку… кумі» («Вибір» № 47) ми дою, він не тільки не відреагуваврозповіли про те, як тепер вже екс-голова яворівської відповідно на депутатський за-райдержадміністрації м. довба потурбувався про близьку пит, а й фактично став на за-родичку о. юрас і з грубим порушенням закону посприяв хист О. Юрас. Його самоусунен-її працевлаштуванню заступником голови Нагачівської ня і бездіяльність призвели досільської ради. того, що у зв’язку із незаконним перебуванням Юрас на займаній 25 січня 2011 року раптом за потурання якого і процвітають посаді державі завдано значнихз’явилося рішення сільради про в районі ці ганебні зловживан- фінансових збитків. Адже проку-те, що місцевий голова С. Дацко ня і переступається через голови рору було відомо, що незважаючивирішив обзавестися заступни- людей. Переконаний, що голова на скрутне становище сільськоїком. На перший погляд, у цьо- Львівської ОДА М. Цимбалюк не ради, голова ввів посаду із зар-му нічого кримінального немає. зволікатиме з прийняттям рішення платнею 3530 грн., що у річномуЯкби не те, що Юрас працювати- і найближчим часом вирішить це еквіваленті разом із нарахуван-ме на платній основі. І за чималі питання. Хоча б тому, що з даного нями становить близько 50 тис.кошти – 3500 грн. та таку зарплат- конфлікту Довба надав заявникові грн. Тобто з районного бюджетуню далеко не кожний чиновник відповідь, що кума займає поса- на оплату даної посади необхідноЯворівської райдержадміністрації ду в рамках закону, а голові ОДА було виділити 28, 5 % додатковихотримує, а тут раптом така проти- відписав, що посаду введено про- витрат дотаційної Нагачівськоїзаконна щедрість голови за раху- тизаконно і будуть вжиті заходи до сільської ради. Враховуючи, щонок місцевого бюджету. її скорочення. Неприхована брех- в інших сільрадах району бракує Одне слово, добряче підсоло- ня, яка, ясна річ, не личить голові коштів на утримання посад першо-див ручку кумі. Ясна річ, таке само- райдержадміністрації. Втім, як по- чергового значення, то такі дії го-управство голови збурило грома- дейкують злі язики, схильність у лови, а також районного прокуро-ду. Жителі Нагачіва звернулися із Довби до цієї симпатичної пані не- ра, м’яко кажучи, можна оцінити,відповідною заявою в районну про- випадкова...» як потурання.куратури і райдержадміністрацію. На підставі проведеної П. Бар- - Зважаючи, що державі за-Двічі з’являлися публікації про нацьким перевірки на місці голова вдано збитків в особливо вели-зловживання з боку голови в ПЗВ, народний депутат України Ю. ких розмірах, а представникимісцевій пресі. Однак Дацко, До- Кармазін підготував відповідний місцевої силової структури са-вба й місцева прокуратура, наче запит на ім’я Генерального проку- моусунулися від виконання пря-чхати хотіли на обурення се- рора України та голови Львівської мих обов’язків, Партія захисниківлян. Як, зрештою, і на депутатів ОДА. Вітчизни вимагатиме поверненняЛьвівської облради, які зробили Перелік зловживань у запиті незаконно витрачених на оплатукілька запитів. народного обранця був настільки п. Юрас коштів та притягнення до «Це відверте свавілля місцевих серйозним, що Довба незаба- відповідальності осіб, які допусти-чиновників, - прокоментував ром розпрощався із посадою. А ли і прикривали ці правопорушен-тоді голова Львівської обласної нещодавно і кума змушена була ня, - прокоментував Павло Бар-організації ПЗВ Павло Барнаць- звільнити незаконно отримане нацький. – У зв’язку із цим Юрійкий, до якого мешканці Нагачіва крісло. Хоча, як показали обста- Кармазін підготував ще один депу-також звернулися зі скаргою. - вини, на місцевому рівні знайшли- татський запит на ім’я Генерально- Втомлений чоловік пізно ти цією рушницею! Ти з неї й уІ перш ніж ставити питання про ся в неї захисники. І як не дивно, го прокурора, у якому ставить пи- ввечері приходить додому. ворота сараю не влучиш!»скорочення куми, назрів час по- на рівні місцевої прокуратури. тання про покарання посадовців, Дружина кричить на нього: ***ставити питання про звільнення А точніше – сам районний про- що займалися і сприяли розбаза- - Де був? Чоловік із дружиною лежатьз посади голови Яворівської курор С. Янчишин. Зловживаю- рюванню бюджетних коштів в осо- - Дорога, ну ти в мене розум- і дивляться «У світі тварин».райдержадміністрації М. Довби, чи посадовим становищем і вла- бливо великому розмірі. ниця… Вигадай щось сама. Там показують сайгаків. *** Чоловік:Перший вишкіл Дружина проводжає чоловіка - Люба, подивися, яка в цієї в санаторій і говорить: істоти противна морда! - Прошу тебе, не витрачай Дружина: гроші на речі, які ти можеш вдо- - Зате які роги! ма мати задарма. Чоловік:Неподалік міста Винники у лісовому *** - Люба, якщо в мене будутьмасиві відбувся перший вишкіл Скільки буде доїхати до паpку такі ж роги, у тебе буде така жЛьвівського молодіжного крила Партії Гоpького? морда!захисників Вітчизни. - Сотка. *** Молоді політики відстань від Львова здолали - А якщо із дружиною? Смурний чоловік приходитьпішки. Цього дня вони не тільки отримали осно- - Сотка. додому, у повній простраціїви із стройової підготовки, а й після невеличкої - Говоpив я тобі, що ти нічого роздягається, йде на кух-пробіжки, розминки та інструктажу з техніки без- не вартуєш. ню, де їсть без апетиту. Дру-пеки, оволоділи прийомами рукопашного бою, бо- *** жина вирішує не відкладатиротьби та евакуації поранених. А наприкінці на Зустрічаються двоє мужиків, повідомлення до сну.них чекала власноруч зготована вечеря. один іншому: - Любий! Я вагітна! Відрадно відзначити, що лише протягом остан- - Уяви, яка в мене дружи- - (відсторонено) Й ти теж...нього місяця до лав молодіжного осередку ПЗВ на: лежу на дивані, телевізор ***влилося понад 20 осіб. дивлюся, пташки навкруги Я віддала тобі найкращі співають, сонечко гріє, листочки роки мого життя! розпускаються. А дружина моя - Натомість ти отримала ходить навколо й пиляє: «Вине- найкращі сторінки моєї чекової си ялинку! Винеси ялинку!». книжки. *** *** Дружина мене дістала. - Люба, - говоpить моло- цілими днями те й саме - дай дий чоловік своїй половині. - Я грошей, дай грошей! Набрид- зрівняв свої витрати на весілля ло вже! з вартістю твого приданого... - Куди їй стільки? - І що? - А Бог її знає, жодного разу - Виходить, що я женився на не давав. тобі винятково по коханню. *** *** Дружина: Чоловік, побачивши, що - Потрібно, нарешті, звільнити дружина повернулася з вели- нашого шофера. Сьогодні він кою наповненою сумкою, гово- втретє ледве не вбив мене. рить: Чоловік: - Настав час закінчувати із - Він відмінний хлопець. Да- цим. Жінка у твоєму віці не по- вай дамо йому ще один шанс. винна стільки носити. *** - А що ти порадиш? Слідчий зі співчуттям дивить- - Краще сходити двічі.
  4. 4. 4 „ подробиці читайте на сайтах w w w.pzv.lviv.ua та w w w.v ybir- lviv.comПокров Пресвятої над Самбором Закінчення. Поч. на 1 стор. го Патріарх омив жертовник ви-греко-католицька громада не ном, трояндовою водою та освя-мала церкви. ченою водою. Відтак Першоєрарх 27 квітня 1991 року Влади- здійснив намащення престолу така Юліан Вороновський, який внутрішніх стін храму святим ми-тоді був єпископом-помічником ром. Далі священики накрили пре-Львівської архиєпархії, освятив стол обрусами та поставили кивот.наріжний камінь під будівництво. Патріарх поклав на престолі святі мощі, а до кивоту помістив Святі благословіння єпископа самбірсько- дрогобицької єпархії Юліана Вороновського архієрейська літургія Зведення велично- лицького селя- які вважають нас ворогами, нас протоієрея Володимира Корку-го храму розпочало- нина відповідав: кривдять і зневажають, невимов- на - тих священиків, які на різнихся за ієромонаха Ми- «Буде хата – ну любов Божу. етапах опікувались будівництвомколая Куця. З 1997 прийдуть люди», Вражає велич новозбудованого собору. Патріарші грамоти отри-року по сьогодні - зазначив Бла- собору. Храм заввишки 64 і шири- мали окремі меценати та будівничіадміністратором женніший Свя- ною 46 метрів зможе вмістити на святині.парафії та керівником тослав, вітаючи Богослужінні до трьох тисяч вірян. Того ж дня Блаженнішийбудівництва є отець самбірчан із за- Загальна площа - 3000 кв. м. У відслужив подячний молебен пе-Володимир Корку- в е р ш е н н я м цоколі церкви будуть катехитичні ред Самбірською чудотворноюна. Собор будував- б у д і в н и ц т в а класи, актовий зал та парафіяльні іконою Пресвятої Богородиці, якася на численні пожерт- С в я т о - П о к - приміщення. усі роки зведення собору була Не-ви парафіян Самбора, ровського собо- Блаженніший благосло- зримою Покровителькою усіх до-а також вірних з різних ру. вив усіх присутніх. І додав, що брих починань.кутків України та світу. - Тільки відповідним Декретом єпископа - Ми дякуємо Пресвятій 14 жовтня 2009 Бог може нам Самбірсько-Дрогобицької єпархії Богородиці, прославленій у ційроку відбулося свят- дати силу лю- собор вважається прокатедраль- чудотворній іконі, за опіку в часикування 20-річчя ви- бити ворогів. І ним («прокатедра» - перший за бездержавності, коли ми завж-ходу УГКЦ з підпілля проявом такої значенням храм після катедри на ди на своїй рідній землі булиу м. Самборі. З цієї на- сили стало території даної єпархії). людьми другого сорту, - зазна-годи було відслужено будівництво цьо- Сотні вірних мали змогу того чив Першоієрарх, звертаючисьпершу Святу Літургію го храму, якого дня прийняти святе причастя під до вірних парафії. - Ця ікона пере-у соборі Покрови святою водицею для укріплення духа так не бажали час Архієрейської літургії. живала зі своїм народом усі йогоПресвятої Богородиці, бачити вороги Після завершення Божествен- болі і радості. Ми знаємо як вонаякий тоді перебував на УГКЦ, - наголо- ної Літургії Блаженніший Свя- плакала над долею свого наро-завершальній стадії будівництва. Тайни. На знак завершення освя- сив він. - Ми присутні у цьому світі тослав нагородив патріаршими ду. І вдячні, що Вона не позбавила У день освячення біля храму, чення собору та відтепер постійної не проти когось, а задля когось, грамотами ієромонаха Миколая нас своєї милості під час зведенняякий за архітектурним задумом є у ньому присутності Божої щоб показати нашим опонентам, Куця, протоієрея Івана Гаваня та собору у Самборі.одним із найкращих в Україні, та- Блаженніший Святос-кож, як кажуть, яблукові не було де лав засвітив свічки пре- на освячення собору з’їхалося понад 10000 вірнихвпасти. Із Самбора, його околиць столу, прискомидійниката сусідніх районів, з’їхалося по- та тетраподу. Впродовжнад десять тисяч вірних. Прийш- цілого чину освячення ди-ли і представники влади – міський якон зачитував коментар,голова Тарас Копиляк, голова РДА яким роз’яснював вірнимІван Білак, голова районної ради значення богослужбовихГеннадій Дейниченко, його заступ- дій Патріарха.ник Віталій Кімак. - Сьогодні, коли я пере- Першоієрарх Святослав очо- ступив поріг цього храму,лив чин освячення перед двери- мені пригадалися словама храму. Після вступних молитов мого великого поперед-Блаженніший підписав фундацій- ника, ісповідника віри,ну грамоту, яка є традиційною Блаженнішого Патрі-складовою чину освячення. У цій арха Йосифа. Будую-грамоті вказується час освячен- чи собор Святої Софії уня храму від року Різдва Христо- Римі та закладаючи навого, року незалежності України, поселеннях приміщенняа також церковну єрархію – Папу Українського католиць-Римського, Патріарха УГКЦ, кого університету, він пе-єпарха, декана та пароха даної ревершував сподіванняпарохії. Першоієрарх помістив своїх сучасників. Йомуграмоту у металічній капсулі у казали: «Блаженніший,стіні собору. навіщо? Ви якийсь Наступна частина торжества мрійник! Започатковуєтепродовжилась всередині храму нереальні проекти». Од-освяченням престолу, під час яко- нак він із мудрістю га- CMYK Надруковано на партійному ротопринтері, свідоцтво Засновник: Львівська обласна органцізація Шеф-редактор: П. С. Барнацький Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 892/145 від 19 листопада 2008 р., державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. Партії захисників Вітчизни Виходить: двічі на місяць видане Держкомітетом телебачення і ра діомовлення України Видавець: обласна організація ПЗВ pzv_lviv_obl@ukr.net Ціна договірна № замовлення:31 Тираж: 15 000 екз.

×