Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вибір+".Львівська газета. № 10 (054) 29 вересня - 6 жовтня 2011 року

1,616 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Костенко, Україна, http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 10 (054) 29 вересня - 6 жовтня 2011 року

  1. 1. Хочете читати правдиву інформацію, те, про що інші ви- дання не ризикують писати? Вам цікаво тримати руку на пульсі подій і знати про закулісні життя і діяння наших керманичів? Тоді поспішайте у най- ближче поштове відділення і підписуйтеся на газету «Вибір». Ті, хто читають нас із першо- го номера, переконалися, що ми свого слова дотримуємо і, не бо- ячись, розкриваємо очі нашим читачам на людей, які нами ке- № 10 (05 4) 29 в ер е с н я - 6 жо втн я 2011 року рують, на те, що вони витворя- ють, що ховається за їхніми со- www.vybir-lviv.com лодкими обіцянками. Нагадуємо, що підписний індекс «Вибору» - 49127.Павло Барнацький: Материнське щастя«Влада вирішила Щедра дрогобицька земля на материнське щастя. Незважаю-збути Україну оптом» чи на складні часи, не меншає в районі багатодітних родин. А днями близько 15 матерів – мешканок Дрогобичиини, що ви- ховали 5-7 дітей, удостоїлися почесної відзнаки «Мати-героїня України». Приємну місію нагород- ження виконав голова Львівськоїпід «Щирими» гАслАми продАжу Землі приХоВАНо ОДА Михайло Цимбалюк. Почес-ТАємНі плАНи ЗАкріпАчеННя укрАїНського НАроду ну відзнаку отримали дрогоби- чанки Ганна Валага, Тетяна Гарас,після повноцінного відпочинку що на вулиці його, здається, не Ганна Волошин, Любов Гриб, Ган-на закордонних пляжах наші на Грицай, Степанія Грущак, Оль- покличуть ні порожні каструлі, ні га Драбова, а також Марія Гера-керманичі знову зібралися у навіть виведені танки. сим (Стебник), Ганна Волошин (с.владних кабінетах. перед цим Ролів), Марія Багрій (с. Ступниця),експерти змагалися у спробах Тож, не дивно, що, як зауважило чимало експертів, представники Марія Андруневчин (с. Сторона),змоделювати новий політичний Єва Юрків (с. Верхній Дорожів).сезон. і в прогнозах переважно провладної партії виглядають А найбільший подарунокбуди єдиними: сесія планує бути напрочуд спокійними. Навіть занадто. дістався родині Рубель, яканасиченою, колоритною, але без чому? Невже влада настільки у голови львівської обласної виховує трьох незрячих діточок.зайвого драматизму. пар випущено, впевнена у своїх позиціях, що вже організації партії захисників Михайло Цимбалюк вручив щас-український народ настільки не бачить в опозиційних силах Вітчизни павла Барнацького. ливим батькам ордер та ключі відвтомився від політичної тріскотні, загрози для себе? про це ми запитали Продовження на 2-й стор. квартири. „попоВНеННя „А судді ХТо?Надійний резерв Стрийськіяк і слід було очікувати, у львівській обласнійорганізації партії захисників Вітчизни виникломолодіжне крило. Активні, енергійні, цілеспрямованістуденти різних львівських вузів, переконавшись вдієвості цієї політичної сили, вирішили поповнити її «колядники»лави. про плани і перспективи молодіжного руху лоо сВоїми НепрАВосудНими рішеННямипЗВ наша розмова з його координатором - Андріаном судді сТрийського міськрАйоННогоНогою. суду переплюНули НАВіТь Відомого - Чому раптом ваша - А чому саме до Львівської «сіВАчА-мільйоНерА» ЗВАричАполітична організація зверну- обласної організації ПЗВ, а нела увагу на молодь? до іншої політсили потягнули- - Це не зовсім точне форму- ся молоді люди? чудеса, яківання. Молодь Львівщини сама - У молоді дуже розвине- витворяютьпочала активно шукати контактів не інтуїтивне відчуття, з допо- вітчизняні судді,із нашою політичною силою. могою якого вона підсвідомо виносячи ухвали,Можливо, це спричинено тим, відчуває перспективність розвит- здається, вжещо політичний рух в Україні до- ку. Що маємо на сьогодні? Лише вийшли за межісяг певної критичної межі, коли декілька партій в Україні можуть не женемося за кількістю. Звичай- нормальногобільшість партій, на які українці похвалитися молодіжним крилом. но, можна було б, як деякі відомі сприйняття.покладали свої сподівання, опи- І то – більшість з них є фактично політичні сили, кинути клич і під достатньо згадатинившись при владі, не виправда- формальними і недієвими, ство- привабливими гаслами «насиль- одного із відомихли їх, а то й просто дискредиту- реними, як то кажуть, для галоч- но затягнути» до себе молодь. «колядників»вали себе. Тому нині у суспільстві ки. А молодь прагне активності, Але ми прагнемо йти іншим, більш - екс-головувідбувається серйозне перео- рішучих дій, участі в цікавих виваженим шляхом. Навіщо зама- львівськогосмислення пріоритетів, і люди політичних і громадських про- нювати молодих людей красивими цього діяча змусило звернути- адміністративноговсе більше свою прихильність ектах. Оскільки наша політична обгортками, за якими – формалізм ся з відкритим листом до Прези- сила на Львівщині, незважаю- апеляційного суду, суддювіддають тим політичним силам, і рутина. Ми даємо своїм молодим дента України з проханням об-які не словами, а конкретними чи на відсутність таких потужних побратимам можливість влитися ігоря Зварича, якому межити недоторканість суддів.справами доводять свою політич- спонсорів, які мають деякі інші в наші лави осмислено, виважено, недавно оболонський На його переконання, чималону доцільність. А молодь ніколи не партії, все одно з кожним роком щоб вони відчували себе не про- райсуд києва виніс вирок суддів в Україні, користуючисьбула осторонь цих процесів. До- набирає все більшого впливу, то сто членами якоїсь віртуальної – 10 років ув’язнення. недоторканістю, скоюють тяжкістатньо згадати, що саме студен- прогнозовано, що молодь потяг- політичної сили, а дієвими і ак- Два дні знадобилися голо- злочини, усвідомлюючи, що при-ти були основною мобілізуючою і нулася до нас. тивними учасниками політичних вуючому, аби зачитати весь ви- тягнути до відповідальності їхрушійною силою подій 1990-1991 - І скільки вже у молодіжному процесів. Студенти приходять рок. Як зазначив відразу після вкрай складно.років і помаранчевої революції. крилі людей? до нас з амбітними прагненнями арешту Зварича тодішній заступ- Наразі Зварич, як і його коле-Їхнє прагнення мати сильну і роз- - У нас вже понад 50 молодих щодо власного внеску у форму- ник, а нині перший заступник Ге- га В. Любашівський, отрималивинену державу підштовхує їх до політиків. Хоча вже найближчим нерального прокурора Ренатактивної самореалізації. часом буде близько сотні. Але ми Продовження на 4-й стор. Кузьмін, знайомство із діяльністю Продовження на 3-й стор.
  2. 2. 2«Влада вирішила збути Україну оптом» Закінчення. Поч. на 1 стор. Перешкоди для цього фактич- на Конституцію України. Адже зем- паю в реєстрі немає, виписку не мільярдів. Це - 10 річних бюджетів - Я би так не стверджував, - но усунуті. Верховної Ради як такої ля - загальнонародна власність і дадуть. Виходить, усе залежати- України.поділився Павло Степанович. вже не існує. Хіба це парламент, будь-які кроки в цьому напрямку ме від оператора: хоче – дає ви- - А чому планують продати– Певна розгубленість в діях де за помахом руки одного режи- потребують змін до Основного За- писку, хоче – не дає. І все закон- саме європейцям?опозиції є. Але це здебільшого сера відбувається голосування? кону. А підґрунтя готується саме но: в базі даних паю немає. Але - Ну, з Росією наші олігархивід протверезіння, коли побачи- Чинній владі цей законодавчий ор- для дикої приватизації на кшталт він тут же з’явиться, коли підійде прагнуть не мати справ. Показо-ли, наскільки хиткими виявили- ган нині більше потрібен для при- тієї, що відбулася в 90-х роках з людина-перекупник від влади. ва в цьому плані одна історія, щося їхні лави. Подивіться: в перші криття свого беззаконня. Крім підприємствами. Тому певні особи вже готують ве- сталася в середині 2000-х. Одинпівроку після президентських того, прийнято ряд Усе розпочнеться з 1 січня лику грошову масу для оптової із найвпливовіших українськихвиборів 35-40% їхніх так званих 2012 року, коли вступить в силу скупки земель. олігархів прибув чартером до ційсоратників виявились у анс у тОму, щО ню рі в Закон «Про державний земель- Оновний нюанс у цій мас- Москви. Із аеропорту виїхав уперебіжчиках. Це, ма- вний е ся ний кадастр». Уже діє так звана штабній афері в тому, що скупка супроводі чотирьох машин охо-буть, найбільша помил- „ ОнО табній аф відбудеть Державна агенція земельних земель відбудеться дуже швид- рони. Вже через кілька кілометрів ш ь мас а Земел в КільК а ЄврО- ресурсів. У ній акумулювати- ко - в кілька місяців, до завершен- ескорт затримали представники сК уПК швидКО - ершення ОгО-ка «помаранчевих», щоставку зробили не на муться усі дані про власників ня Євро-2012. А після Євро влада ФСБ. Всіх витягли з машини і по- е в ду ж ів, дО За рО вла д а землі. Влада настільки оголосить в Україні дефолт. Долар клали в багнюку. В олігарха запи- місяц Після Єв і дефОлт.палких прихильниках ідейМайдану, а на продажних .а їн спішить, що не шкодує будь- давно у нас штучно утримують. І тали: «Хто ти такий?» Він назвав- 2012 ть в уКра яких коштів на формуван- утримуватимуть до футбольної ся. В нього вдруге запитали: «Хтопредставниках великого лОси ня бази даних. Країні немає чим феєрії, аби не оганьбитися перед ти такий?» Він знову називався.бізнесу. І саме бізнесменипершими, наче ті щурі, законів, що виплачувати міжнародні борги, всім світом. Скупку земель прово- Після третього разу йому попу-побігли з корабля, дозволив- зв’язують руки всій нації. Но- що загрожує дефолтом, а голо- дитимуть в гривнях (не дарма дня- лярно пояснили, що в Росії з та-ши провладній партії заволодіти вий податковий кодекс знищив ва агенції С. Тимченко днями ба- ми влада ввела обмеження при ким ескортом може їздити однаправовим простором. середній і малий бізнес. Пенсійна дьоро прозвітував про завершен- обміні валюти – людина – Путін, а інші пере- Але спокій «регіоналів» не від реформа скерована на те, аби ня суцільної аерофотозйомки т - суваються максимум з одним ем лі О иК и З тК ицього. А від того, що їм вдається населення в своїй більшості до території України. Очільник охоронцем. Якщо у нас та- снреалізувати свій підступний пенсії не доживала. Це знущання відомства навіть не иш ні влауКи деся в Один ких олігархів пару десятків,намір, «розвівши» опозиційні визначати, скажімо, для чоловіків приховує, що в Україні з „ КОл ють на р ень, а ле ня де- то в Росії їх сотні. І наші чіткосили і переключивши їх на менш пенсійний ценз в 65 років, коли 604 тис. кв. км. території рима рдів грив гОлОшен ннами усвідомлюють, що в разуважливі питання. Чим нині живе їхній середній прожитковий - 420 тис. становлять мілья Після ПрО ься іЗ тО уК а х. зустрічних рухів, ті проков-політикум? Більшість зацикли- мінімум за міжнародною стати- с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і день, у, За лишат ірців на р тнуть їх і не подавляться, болась на темі майбутніх парла- стикою визначається 63 роками. А угіддя. Саме їх влада і фОлт ених ПаП правил гри в Росії взагалі нементських виборів (читай - власної новий житловий кодекс дозволяє збирається збути, але не Знецін існує. А в Європі вони є.долі), потім євроінтеграційних без суду і слідства викидати лю- українцям, а іноземцям. лише за - А як же з виборами, аджепроцесів, які наприкінці року, мож- дей із квартир на вулицю. Суди - Але ж навіть у Біблії наявності паспорту). На той після дефолту влада не мати-ливо, увінчаються новою угодою з підпорядковані владній вертикалі. сказано: продавати можна період влада навіть може за- ме жодного шансу?Євросоюзом і пунктами про зону Повертаємось до часів Лаврентія все, окрім землі, на якій живеш. блокувати валютні операції, аби - В тому й річ, за такого сценаріювільної торгівлі та полегшеного Берії, коли з неугодними можна Інакше - перетворишся в найма населення не обміняло гривні вибори відбудуться не в жовтні, авізового режиму, конституційних робити все, що завгодно. І будь- у власні країні… на долари. Колишні власники в травні-червні 2012 р.«удосконалень» (які я би назвав кого перетворювати в неугодного. - Вочевидь, Біблія для ниніш- землі отримають на руки десят- - І як же зарадити сценаріюантиконституційними, оскільки 11 Для перетворення парламента ньої влади – не духовний орієн- ки мільярдів гривень, але в один втрати землі?суддів Конституційного Суду вже в повну фікцію провладній партії тир. Усе законодавчо обкладе- день, після проголошення де- - Дуже важко. Опозиція зайнятаздійснили в Україні державний пе- залишилось провести два питан- но так, щоб купити землі могли фолту, залишаться із тоннами політичною штурханиною і влас-реворот, незаконно скасувавши ня: затвердити бюджет 2012 року або представники влади з по- знецінених папірців на руках. І як ним майбутнім. Народ у більшійзміни до Основного закону 2004 у вигідному для себе світлі і при- дальшою реалізацією іноземцям, насмішка долі за нашу пасивність, своїй масі вже збіднілий настільки,року) та інших питаннях, що у на- йняти новий «Закон про вибори». або ж самі іноземці (через свої що рівно через 150 років волі (нага- що сподівається, буцімто разо-селення за останні місяці набили Як тільки це станеться, у чинної банки). За змінами, внесеними в даю, що розкріпачення відбулося ва акція продажу землі врятуєоскомину. І абсолютно не бачать, влади остаточно розв’яжуться Цивільно-Процесуальний Кодекс, в 1861 році), українців знову мо- від жебрацького існування. Наяк у них під носом реалізується руки для давно омріяного задуму продавати землю можна лише за жуть закріпачити. цю наївність і розраховано.цинічний сценарій, мета якого – - продажу України оптом, а саме: наявності виписки з державної У той же час ті, що скупи- Найстрашніше те, що в один деньпродати Україну з потрухами. За- наших земель - знаменитих на агенції. Це відкриває широке поле ли землю, збільшать свої стат- ми разом із землею можемо втра-вдяки цьому вже в найближчі весь світ чорноземів. Водночас є для махінації. Ясна річ, що до 1 ки в сотні, тисячі разів. Бо землю тити 1000-літню історію, оскількирік-два ми в своїй країні, де наші відома істина: немає землі - немає січня (а Закон «Про державний продадуть європейцям. Навар на наші предки навіть у найтяжчі дляпрадіди такою кривавою ціною держави. Немає держави - немає земельний кадастр» прийнято 7 різниці між продажем і скупкою, себе часи землею не розплачува-здобули волю, можемо опинитися нації. А немає нації - немає культу- липня 2011 р.) повноцінну базу да- за орієнтованими підрахунками лися, а відтосювали її ціною влас-у ролі безбатченків. ри, мови, духовності. І чхати владі них створити нереально. А якщо фахівців, становитиме $400 ного життя.117 тис. грн. на… чотири унітази! мерові захцянки, але ж не такі. Особливо, коли всьому містові відомий катастрофічний стан туалетів шкіл, лікарень, міських. Але коли Фірману за-Коли периферію відвідує міністр юстиції, то, без пропонували ці коштисумніву, у багатьох мешканців виникає надія, що скерувати на ремонтстоличному гостеві насамперед нажаліються на всі саме цих санвузлів,тамтешні неподобства. мер вибухнув невдо- воленням і заявив, Адже кому, як не йому, наво- чу, як подейкують очевидці, від що директора шкіл тадити лад із безправ’ям на місцях. ніяковості подітися не було куди, головні лікарі лікареньА безправ’я цього не бракує. У настільки міський голова при- най собі самі шукаютьБориславі поготів. Особливо зга- пер міністра до стінки своєю сло- гроші (читай в кише-дати про самоініціативи місцевих весною наполегливістю. Мов- нях бориславчан), а неможновладців на чолі із міським ляв, без ремонту жіночих туалетів зазирають до міськогоголовою Володимиром Фірманом Бориславові гаплик. Ніякої пер- бюджету. Ніби бюджетурізати права дітей, закривши спективи, повний капут. Якщо цей із фірманових гро-бібліотеки, школу, перевівши ме- унітази не поміняти, стіни не при- шенят складається, адичне обслуговування на платну красити – майбутнього у міста не формується саме зоснову. немає. відрахувань міста. Одне слово, є про що по- Лавринович, як розповідають, Не сподівалисячути Олександру Лавринови- дар мови втратив. Це ж треба було депутати, що сво-чу. Але це у разі, коли міністрові міністрові майже тисячу кіломет- їм блокуванняму співрозмовники господарник рів здолати, аби довідатися, що фірманівської іні-дістанеться. А як ви гадаєте, про бориславці сьогодні страждають ціативи, вони так боля-що повів мову із О. Лавриновичем від одного – невтішних жіночих че задінуть мерівськудоблесний чоловік, що претендує клозетів у міськраді. душу, що той не спати-називатися головою міста? Очевидці цієї розмови кажуть, ме ночами і все думуФірман знову виявив неабияку що були здивовані дивовижним люди пояснили йому, чому це вони могли підтримати ідею мера, важку думатиме, як же жіночийоригінальність і почав вкладати красномовством, яким козиряв пе- раптом мер перейнявся такою коли почули що на ремонт лише санвузол у мерії облаштувати. Тау вуха міністрові, що найбільшою ред міністром пан Фірман. У людей делікатною для нього темати- 4 санвузлів він планує виділити ще й міністрові голову своїми ду-проблемою у Бориславі на навіть склалося враження, що го- кою. Виявляють, образила мера із бюджету міста аж… 117 тисяч мами засмітить. Невже Фірмансьогодні є… жіночі клозети у лова міста ледь не з лупою вивчав група місцевих депутатів, коли гривень. Чи часом не діамантові сподівався, що міністр, як і він,приміщенні міської ради. кожний сантиметр жіночого туале- на одній із сесій не підтримала унітази з дзеркальними стінами настільки перейметься проблема- Для Фірмана жіночі клозети – ту і не один день запам’ятовував ініційований ним проект рішення та стелями вирішив встановити у ми жіночого туалету, що це питан-тема номер один. Та настільки спіч про унітази. Але все стало щодо виділення коштів на ремонт клозетах міськради Фірман. Мож- ня винесе на міністерську нарадуактуальна, що Лавринови- зрозуміло міністрові, коли порядні туалетів у міській раді. Ну, а як на, звичайно, задовольнити якісь або ж на розгляд Кабміну?
  3. 3. 3„ А судді хто? яким місцем ви там, у Верховно-Стрийські «колядники» му Суді, думаєте, коли виноси- те, на його глибоке переконання, такі «абсурдні» рішення! І взагалі, чого голова Верховного Суду Ва- силь Онопенко ще досі займає своє крісло, а не віддає його наймудрішому в Україні судді Ми- Закінчення. Поч. на 1 стор. недоторканість. керівництво зі своїми рішеннями, виконанню рішення, яке вже всту- китчину? І чого досі стрияни не Наведемо лише один факт із як то кажуть, – по барабану. Не- пило в законну силу. влаштовують піший хід до столиці,своє. Але, схоже, ця історія для зважаючи на те, що виконавча діяльності стрийських суддів. Сво- Її естафету успішно підхопив аби на руках внести Микитчина вдекого із суддівського корпу- го часу Стрийський міськрайонний служба відкрила виконавче про- інший суддя – І. Микитчин. 6 липня крісло Верховного Судді?су Львівщини, не стала конкрет- суд заслухав спір щодо части- вадження, і Лесюк звернулася до 2010 року він виніс рішення, яким Але Микитчин, яким би він себеним уроком, і справа «колядника» ни приміщень у будівлі на вул. Стрийського міжрайонного БТІ з зупинив дію постанови головно- розумним не вважав, все одноживе та процвітає. Недолуге нове Шевченка, 31. Із позовом до заявою про реєстрацію її права го державного виконавця ВДВС мусить потерпіти, бо в прагненнізаконодавство «Про судочин- Стрийської міської ради та грома-власності, місцеві представники Стрийського міськрайонного уп- підсидіти Онопенка його випере-ство» привело до того, що судді дян Василя і Геннадія ВаськовичівФеміди вирішили переграти усе равління юстиції В. Витвицької до див інший суддя цього суду О. Гул-керуються не Конституцією і Зако- звернулася місцева жителька О. по-своєму. завершення розгляду справи. кевич. Цей служитель Феміди пе-нами України, а вказівками із СБУ Лесюк. У суді вона довела, що має Очевидно, згадали «прави- Питання – а якої справи? Коли реплюнув своїх колег. І 5 квітнята можновладців. право переважної купівлі частини ла» колядування. Щоправда, на справа вже розглянута, і держав- 2011 року визнав Г. Васькови- Принаймні таке враження приміщення загальною площею той момент, коли вони почали ви- ний виконавець діє в межах зако- ча… власником оспорених вжевиникає після ознайомлення з носити свої протизаконні ухва- 344 кв. м., які належали міськраді. ну, виконуючи рішення Верхов- приміщень. Судді Верховногодеякими ухвалами, які виносять Тому суд заразом перевів на неї ли, ще не знали, на який термін ного Суду? Але, виходить, хто Суду шикуйтеся – такого рішеннясудді Стрийського міськрайонного права і обов’язки відправлять на зону головно- такий Верховний Суд для, воче- в Україні ще не було! Принаймні засуду. Погодьмося, це невідомо по- ийсь кого го львівського сівача. Можли- видь, всесильного стрийсько- нахабністю. ді стр уду сво-яку самовпевненість тре- во, це трохи призупинило б го судді Микитчина? Це він своїм Наразі судді Стрийського удба мати, аби після ухва- рАЗі с нного с ПрАг- „ нА рАйо їхню хвацькість. Бо інакше, як рішенням вирішив поставити на міськрайнного суду свого домо- нє зрозуміти дії судді Л. Гули, яка, місце верховних суддів України, ся. їх головули Верховного Суду, яка ьк глися. Їхнє прагнення підсидіти міс могливступила в законну силу о и го д я Підсидіт ду в. оно П ен - всупереч рішенню Верховно- які, на його думку, не відають, що Онопенка разом із його оточен- го Суду, своєю ухвалою від 2 творять. І, не виключено, разом із ням в столиці почули. На місці ізбрати на себе повнова- не нн го су точ ен -ження і сміливість виноси- ховноіЗ його о ули вер Зом квітня 2010 року задовольни- Гулою вирішили перенести Вер- перевіркою фактів побував голо- ч иц і Поти рішення, якими фактич- рА ла клопотання Г. Васькови- ховне Судочинство до Стрия (чим ва Львівської обласної організації кА лно блокувати вищевказану н ям в сто ча і заборонила Стрийському не Нью Васюки із відомої комедії Партії захисників Вітчизни Пав-ухвалу. Та навіть першокурс- БТІ вчиняти будь-які дії щодо вже «12 стільців»?). ло Барнацький. Зібрані нимники будь-якого юридично- купця В. Вась- оспорених приміщень. Але й на цьому Микитчин не зу- матеріали лягли в основу де-го факультету, почувши про ковича і витребував від Г. Словом, що для неї верховні пинився. Він вирішив надати оцінку путатського звернення Юріятаке, скажуть, що це нонсенс, Васьковича частину приміщень. судді із своєю буквою закону. Коли діям державного виконавця. І 3 ли- Кармазіна на ім’я голови Верхов-адже Верховний Суд в Україні є Апеляційний суд Львівської вона в Стрию сама собі закон? Що стопада 2010 року визнав, що вона ного Суду України та Генерально-вищою суддівською інстанцією. області, а пізніше Верховний хоче, то й витворяє. Шкода, що чинить неправомірно (!), виконую- го прокурора. У них він вимагає неЦе рівноцінно, що якийсь район- Суд України відхилив скарги Г. цього разу в її кабінеті не було чи рішення Верховного Суду (!?), тільки надати принципову оцінкуний клерк дозволить собі вине- Васьковича і визнав власницею встановлено камер і відповідних та порушує законні (!) права влас- діям вищезгаданих суддів, а йсти рішення, яким спробує запе- приміщень О. Лесюк. «жучків», які б пролили світло на ника (!) майна Г. Васьковича. внести подання про звільнення їхречити Указ Президента. Ясна річ, Здавалось би, якщо Верховний таке заздалегідь неправосудне Як кажуть, повний абсурд! із посад.що після такої вольності він що- Суд сказав своє вагоме слово, рішення. Хоча й без них зрозуміло, Верховні судді сховайтеся: Ми- І все ж, як стверджують обізнанінайменше розпрощається з поса- то його вже ніхто в Україні не на- що своїми діями суддя свідомо і китчин у залі судових засідань! люди, таке абсурдне рішення недою. Але, як правильно зауважив важиться оспорити. От тільки не умисно порушила вимоги чинного Він вам покаже «кузькіну мать» ризикнув би прийняти жоден суд-Р. Кузьмін, чимало суддів скоюють стрийські судді. Як виявилось, для законодавства, діяла упереджено (стукнувши замість суддівського дя першої інстанції без погоджен-тяжкі злочини, уповаючи на свою них їхнє ж найвище процесуальне та необ’єктивно, перешкоджаючи молотка мештом по столу) і те, ня з апеляційним судом.Ліс рублять – гроші летять кримінальної справи не є військовослужбовцем. Для перевірки фактів незаконної передачі матеріалів кримінальної справи органам військової проку- ратури на місце виїжджав голо-у публікаціях «Щуку кинули у річку» («вибір» № 46 від 21- ва Львівської обласної28 квітня 2011 р.), «і щуку витягли із річки» («вибір» № організації партії47 від 5-12 травня 2011 р.) ми вже писали про серйозні захисників Вітчизнизловживання, які були виявлені правоохоронними Павло Барнацький. Наорганами в діях окремих посадових осіб сколівського підставі складеної нимвійськового лісгоспу дП «івано-Франківський військовий довідки народний депу-ліспромкомбінат». Причому зроблено було це після тат Юрій Кармазін на-ретельної перевірки фактів, викладених у зверненні правив депутатський за-працівників лісового господарства до голови львівської пит на ім’я Генеральногообласної організації Партії захисників вітчизни Павла прокурора України, у яко-Барнацького. на підставі складеної ним довідки народний му він вимагає витре-депутат Юрій кармазін підготував депутатське звернення бувати цю кримінальнуна ім’я генерального прокурора україни, розслідування справу з військової про-якого завершилось порушенням кількох кримінальних куратури Львівськогосправ. гарнізону і скерувати її за підслідністю, а вин- Одну із них Стрийська справи діяли вмотивовано і свої них, хто в такий спосібміжрайонна прокуратура пору- наміри виношували заздалегідь. прагне звести зусил-шила за результатами перевірки Деревина нині в ціні, а тут під но- ля правоохоронцівматеріалів УБОЗ ГУ МВСУ у сом повноцінні лісові масиви. нанівець і вивести основ-Львівській області за ознаками Тож, чоловіки не вельми напру- Неважко здогадатися, що ня лісорубного квитка. А головний них фігурантів з-підзлочинів, передбачених ст. 15 ч. жували мізки щодо розробки схем основні розрадання у лісництві лісничий Шуптар спокійно передав кримінальної відповідальності,2 (замах на злочин), ст. 364 ч. 2 розкрадання лісопродукції. Без- відбувалися під час так званих лісосіки в розробку, усвідомлюючи, притягнути до відповідальності.(зловживання владою або службо- край та службові підроблення у санітарних рубок лісу. Зокрема, що начальник санкціонував ці дії P.S. тим часом на Закарпатті,вим становищем, що спричинило відомчій документації стали їхнім група майстрів лісу повідомила, протизаконно. за матеріалами ПЗв, працівникитяжкі наслідки), ст. 366 ч. 2 (служ- основним козирем у кримінальній що при відводі двох ділянок під Звичайно, коли правоохоронці управління державної служ-бове підроблення, що спричинило діяльності. суцільне вирубування, як нале- розкривають резонансні злочини, би боротьби з економічноютяжкі наслідки) КК України. Лише один епізод. За прямою жить, провели повний обмір де- багато хто з тих, що залишають- злочинністю викрили службо- Слід відзначити в цій історії вказівкою Шуптара та на підставі ревини і відзвітувалися про все ся за кадром намагаються замісти вих осіб лісництва, які за двапрофесійні дії працівників управ- складеної ним матеріально старшому майстру лісу Жолобо- сліди і вплинути на слідство так, роки завдали державі збитківління боротьби з організованою грошової оцінки Габрусь та Ще- вичу. Однак у польовій переліковій аби не викрилися нові факти більш ніж на 700 тис. гривень,злочинністю, які викрили серйоз- кун оформили польову перелікову відомості чомусь стоять не їхні злодіянь. Кримінальну справу по- незаконно, без відповідноїну схему незаконного заволодіння відомість дерев на одній із ділянок підписи. Як наслідок, там немає рушила Стрийська міжрайонна ліцензії, вирубуючи та про-лісопродукцією на суму близь- Коростівського лісництва. І ні в дерев породи клен-явір та бук, що, прокуратура. За логікою слідства, даючи ліс. «тішить, що і в да-ко 1 млн. грн. Входили в основ- кого з них не спрацював застереж- на переконання правоохоронців, оскільки йдеться про зловживан- ному випадку правоохоронціну групу четверо осіб – голов- ний механізм, що за своїми прями- могло також призвести до розкра- ня в особливо великих розмірах, оперативно відреагували наний лісничий військового лісгоспу ми посадовими обов’язками вони дання лісопродукції в особливо матеріали справи мали надійти матеріали, надані ПЗв, - проко-А. Шуптар, старші майстри лісу вчиняють кримінальні дії, оскільки великих розмірах. в Львівську обласну прокурату- ментував голова лоо ПЗв Пав-– Б. Габрусь та Ф. Жолобович і документи складалися без належ- Працівники міліції також вия- ру, яка й повинна була вести усі ло Барнацький. – Прокуратурамайстер лісу – І. Щекун. А при- ного обміру та обстеження квадра- вили, що начальник Сколівського подальші слідчі дії. Однак дивним Закарпатської області поруши-кривав їх, як показало досудове ту. Крім того, уся трійця внесла в військового лісництва Р. Сво- чином її скеровують до військової ла кримінальну справу за озна-розслідування кримінальної спра- документацію занижену кубома- рень незаконно поставив свої прокуратури Львівського гарнізону, ками злочинів, передбаченихви, безпосередній керівник – екс- су деревини, що, на переконан- підписи під договорами на розроб- яка створена для розслідування ст.364 ч.2 та ст.366 ч.2 кк україниначальник лісгоспу Р. Сворень. ня правоохоронців, могло призве- ку лісосік, на яких було занижено кримінальних злочинів, вчинених (зловживання владою або служ- Працівники УБОЗу встанови- сти до розкрадання лісопродукції кількість дерев та їх загальну ку- виключно військовослужбовцями. бовим становищем й службовели, що фігуранти кримінальної в особливо великих розмірах. бомасу. І зробив це до отриман- Жодний із фігурантів даної підроблення).

×