Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Калентарно-тематичне планування для 5 класу

2,624 views

Published on

Завантаження доступне на http://vsimppt.com.ua/
-------
Калентарно-тематичне планування для 5 класу з інформатики

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Калентарно-тематичне планування для 5 класу

  1. 1. Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 5 класу на 2016-2017 н.р. (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) № уро- ку Дата уроку Тема уроку Примітки Тема 1. Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів. 1. Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. Повідомлення, дані, інформація, шум. 2. Інструктаж з БЖД. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. 3. Інструктаж з БЖД. Комп’ютери та їх різновиди. 4. Інструктаж з БЖД. Складові комп’ютерів та їх призначення. Практична робота 1. 5. Інструктаж з БЖД. Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики). 6. Інструктаж з БЖД. Операції над об’єктами файлової системи. Практична робота 2. Контрольна робота №1 з теми: «Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів». Тема 2. Цифрові мережеві технології 7. Інструктаж з БЖД. Локальна мережа, використання мережевих папок. 8. Інструктаж з БЖД. Пошук відомостей у мережі Інтернет. 9. Інструктаж з БЖД. Завантаження даних з Інтернету. Практична робота 3. 10. Інструктаж з БЖД. Безпечне користування Інтернетом. Авторське право. Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету. Контрольна робота №2 з теми: «Цифрові мережеві технології». Тема 3. Текстовий процесор 11. Інструктаж з БЖД. Текстовий документ та його об’єкти. 12. Інструктаж з БЖД. Повторення правил уведення та редагування тексту (символів, абзаців). 13. Інструктаж з БЖД. Форматування тексту. Практична робота 4. 14. Інструктаж з БЖД. Додавання малюнків із файлу до текстового документа та їх форматування. Сторінки документа та їх форматування. 15. Інструктаж з БЖД. Додавання, редагування та форматування таблиць. Практична робота 5. 16. Інструктаж з БЖД. Підготовка документа до друкування. Друкування документа. Контрольна робота №3 з теми: «Текстовий процесор». Тема 4. Алгоритми і програми 17. Інструктаж з БЖД. Алгоритми та їх виконавці. 18. Інструктаж з БЖД. Середовище описання і виконання алгоритмів. 19. Інструктаж з БЖД. Типи алгоритмів.
  2. 2. 20. Інструктаж з БЖД. Лінійні алгоритми. 21. Інструктаж з БЖД. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 6. 22. Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями. 23. Інструктаж з БЖД. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 7. 24. Інструктаж з БЖД. Цикли з лічильником. 25. Інструктаж з БЖД. Цикли з умовою. 26. Інструктаж з БЖД. Складання програм з повторенням у середовищі Скретч. Практична робота 8. 27. Інструктаж з БЖД. Алгоритмічна структура розгалуження. 28. Інструктаж з БЖД. Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч. 29. Інструктаж з БЖД. Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі Скретч. Практична робота 9. 30. Інструктаж з БЖД. Контрольна робота №4 з теми: «Алгоритми і програми». Тема 5. Проектна діяльність 31. Інструктаж з БЖД. Постановка завдання, планування проекту. Практична робота 10. 32. Інструктаж з БЖД. Виконання проекту. 33. Інструктаж з БЖД. Виконання проекту. 34. Інструктаж з БЖД. Публічна презентація проекту. 35. Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
  3. 3. № уро- ку Дата уроку Тема уроку Примітки Тема 1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси 36. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень. 37. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання, пошук повідомлень та пристрої для їх підтримки. 38. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними. 39. Підсумковий урок з розділу «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси» Тема 2. Основи роботи з комп’ютером 40. Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення. 41. Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори). 42. Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. 43. Класифікація об’єктів. 44. Підготовка комп’ютера до роботи. Робочий стіл та його об’єкти. Меню, їх призначення. Види меню. Коректне завершення роботи з комп’ютером. 45. Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою. 46. Операції над вікнами. Інструктаж з БЖД Практична робота 1 «Робота з вікнами та їх об’єктами». 47. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. 48. Перегляд списків імен файлів і папок. 49. Інструктаж з БЖД Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером. 50. Підсумковий урок з розділу «Основи роботи з комп’ютером». Тема 3. Графічний редактор 51. Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора. 52. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Збереження зображень. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна. 53. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів. 54. Малювання геометричних фігур. 55. Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень. Розробка плану побудови зображення. 56. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом. Інструктаж з БЖД Практична робота 3. Створення графічних зображень за поданим планом. 57. Редагування графічних зображень. Поняття буфера обміну. 58. Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір. 59. Інструктаж з БЖД Практична робота 4. Опрацювання зображень, створених раніше. 60. Підсумковий урок з теми «Графічний редактор Paint».
  4. 4. Тема 4. Редактор презентацій 61. Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти. 62. Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Збереження презентацій. 63. Графічні об’єкти слайдів. Вставляння зображень. 64. Змінення значень властивостей зображень. 65. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів. 66. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Фотоальбом. 67. Інструктаж з БЖД Практична робота 5. Створення фотоальбому. 68. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. 69. Інструктаж з БЖД Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом. 70. Підсумковий урок з розділу «Редактор презентацій». Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

×