Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Westelijke Stadsboulevard Werkspoor Kwartaal

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 35 Ad

More Related Content

Similar to Westelijke Stadsboulevard Werkspoor Kwartaal (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Westelijke Stadsboulevard Werkspoor Kwartaal

 1. 1. Utrecht.nl Westelijke Stadsboulevard 27 juni 2018
 2. 2. Utrecht.nl Programma • Westelijke Stadsboulevard door Jet van Rijnsbergen (projectmanager Westelijke Stadsboulevard) • Jouw straat, onze stad: anders denken over mobiliteit • De pijlers van de Westelijke Stadsboulevard • Stand van zaken en planning • Meer weten? • Werkgeversaanpak door Jos Hollestelle (projectleider werkgeversaanpak / U15)
 3. 3. Utrecht.nl Jouw straat, onze stad: anders denken over mobiliteit • Betere leefbaarheid in een stad die groeit • Groeiende stad betekent meer mobiliteit • Groei opvangen door meer lopen, meer fietsen en meer OV • Voldoende autocapaciteit voor bestemmings- verkeer, minder doorgaand autoverkeer 3 Groei bevolking heel Utrecht
 4. 4. Utrecht.nl We zijn niet de enige
 5. 5. Utrecht.nl NRU Cartesiusdriehoek Westplein, Beurskwartier Leidsche Rijn Centrum Dafne Schippersbrug Merwede- kanaalzone Westelijke Stadsboulevard is uitvoeringsproject van mobiliteitsbeleid • Westelijke Stadsboulevard = stedelijke verbindingsweg • Beter benutten van bestaande infrastructuur • ‘Geen knips maar knijps’
 6. 6. Utrecht.nl Plangebied Westelijke Stadsboulevard
 7. 7. Utrecht.nl De drie pijlers van de Westelijke Stadsboulevard 1. Herinrichting (Slimme routes) 2. Mobiliteitsmanagement (beïnvloeding gedrag) 3. Dynamische verkeersmanagement (Slim Regelen)
 8. 8. Utrecht.nl De drie pijlers van de Westelijke Stadsboulevard
 9. 9. Utrecht.nl 1. Herinrichting: van 24 Oktoberplein naar Marnixbrug
 10. 10. Utrecht.nl Ontwerpprincipes
 11. 11. Utrecht.nl Nu Ontwerp 11 • Voorbeeld St.Josephlaan • Meer ruimte voor groen, trottoir, fiets en verblijven, bomen in de middenberm • Veiliger oversteken vanwege middenberm, toevoegen nieuwe oversteken • Voor bestemmingsverkeer per auto: 2x1 rijstroken 1. Herinrichting: ontwerpprincipes
 12. 12. Utrecht.nl MARNIXLAAN
 13. 13. Utrecht.nl ST. JOSEPHLAAN
 14. 14. Utrecht.nl CARTESIUSWEG NOORD
 15. 15. Utrecht.nl CARTESIUSWEG ZUID
 16. 16. Utrecht.nl TH. À KEMPISPLANTSOEN
 17. 17. Utrecht.nl VLEUTENSEWEG -WESTZIJDE
 18. 18. Utrecht.nl OOG IN AL (KRUISING LEIDSEWEG)
 19. 19. Utrecht.nl 2. Vraagbeïnvloeding (mobiliteitsmanagement) • Doel: behalen van spitsmijdingen • Per doelgroepen gerichte informatie én passend handelingsperspectief • Daarmee reizigers motiveren om andere keuzes te maken dan met de auto over de westelijke stadsboulevard te rijden • Drie sporen:
 20. 20. Utrecht.nl 2. Vraagbeïnvloeding: bewonersaanpak • Het gaat altijd om menselijk gedrag: doelgroepgerichte benadering • Doelgroepen ondersteunen in persoonlijke mobiliteitskeuzes • Als er meer te kiezen is, worden slimmere keuzes gemaakt • Beter benutten van infrastructuur en optimalisatie in mobiliteitsgedrag (fietsen, OV, deelauto)
 21. 21. Utrecht.nl
 22. 22. Utrecht.nl 2. Vraagbeïnvloeding: werkgeversaanpak Binnen werkgeversaanpak 2 pilots met grote werkgevers • Jacobs Douwe Egberts • Stadsbedrijven • Stedin
 23. 23. Utrecht.nl 2. Vraagbeïnvloeding: aanpak doorgaand verkeer • Pushberichten • Verkeersvoorspeller
 24. 24. Utrecht.nl 3. Dynamisch verkeersmanagement 24 • Communicerende verkeerslichten • Wachtrijen op de juiste plek zetten (waar geen mensen wonen en winkelen, met passeermogelijkheid voor OV langs de wachtrijen • Geeft minder verkeersdrukte op WSB zelf • Helft verkeerslichten kan verdwijnen (wel extra oversteekhulp voor kwetsbare verkeersdeelnemers) P+R
 25. 25. Utrecht.nl Stand van zaken • Concept-ontwerp vastgesteld door gemeenteraad (dec. 2017) • Bewonersalternatief Majellaknoop vastgesteld als voorkeursvariant • Nu verdere uitwerking ontwerp • Uitvoering communicatie- en participatieplan: issue gericht • Extra inspanning: communicatie vraagbeïnvloeding
 26. 26. Utrecht.nl Wat gaan we doen in de uitwerkingsfase? • Ontwerp voor de 3 pijlers: • Herinrichting van alle deelgebieden • Dynamisch Verkeersmanagement • Gerichte aanpak vraagbeïnvloeding via 3 sporen • Milieuonderzoeken (lucht, geluid) • Procedures en vergunningen • Communicatie en afstemming met omgeving • Faseringsplanning: start Josephlaan, tenzij.. • Inkoopstrategie
 27. 27. Utrecht.nl Planning op hoofdlijnen • Najaar 2018: producten ontwerp gereed • Eind 2018: besluitvorming college en raad • Eind 2019: start eerste werkzaamheden N.B. - Aandacht voor Bereikbaarheid en uitvoeringscommunicatie (BLVC plan) - Afstemming met andere infraprojecten - Werkzaamheden klaar voordat uitvoering NRU begint
 28. 28. Utrecht.nl Meer informatie? www.utrecht.nl/westelijkestadsboulevard
 29. 29. Utrecht.nl Werkgeversaanpak • De stad groeit. Gebruik van de auto wordt minder vanzelfsprekend. Dit roept veel vragen op bij werkgevers • Hoe blijf je als organisatie bereikbaar voor klanten en bezoekers? • Hoe kan ik op een goede manier mijn werkzaamheden uit blijven voeren? • En wat kun je doen om je werknemers op een goede manier naar het werk te laten reizen? • Besloten om werkgevers te ondersteunen bij het anticiperen bij de veranderende bereikbaarheid
 30. 30. Utrecht.nl Samen met U15 Netwerk van meer dan 200 bedrijven die zich inspannen voor een betere bereikbaarheid. Van en door het bedrijfsleven. • Ondersteunt door een aantal mobiliteitscoaches • Goede relaties met gemeenten, provincie, busbedrijfs, aanbieders van mobiliteitsproducten, etc. • Bewezen effectieve aanpak
 31. 31. Utrecht.nl Gestart met drie pilots van grote werkgevers 1. Is de herindeling van de WSB reden voor organisaties om maatregelen te treffen? 2. Zijn werkgevers op basis van de analyse in staat om maatregelen te treffen? 3. Welke ondersteuning hebben werkgevers nodig op bijv. het gebied van sparring en communicatie? Met deze inzichten scherpen we de aanpak aan voor de andere werkgevers
 32. 32. Utrecht.nl Vier sporen Informeren • Wat gaat er wanneer gebeuren? • Wat is de te verwachten overlast? Analyseren • Hoe reizen je medewerkers nu? • Welke mogelijkheden zijn er voor anders reizen? Adviseren • Wat kun je als werkgever doen? • Hoe beinvloed je reisgedrag van je medewerkers? Faciliteren • Concrete producten en diensten om medewerkers te verleiden anders dan per auto te reizen
 33. 33. Utrecht.nl Een paar voorbeelden
 34. 34. Utrecht.nl Maak een afspraak Maak vandaag een afspraak met mij (om: • Bekijken welke impact de veranderende bereikbaarheid op jouw organisatie heeft • Samen te sparren over de mogelijkheden om hier op te anticiperen
 35. 35. Utrecht.nl Met ons in gesprek • U bent van harte welkom bij de panelen!

Editor's Notes

 • .
 • .

×