Bert Vral        1 BaTPAOWerkdocument ICT & Bronnenonderzoek      Eetstoornissen
INHOUDSTAFEL	  	  REFERENTIE ................................................................................................
REFERENTIE	   	  Clark Stone, S., & Joyce, H. (2005). Het begrijpen van eetstoornissen.Verpleegkundig perspectief, 21 (1),...
University of Liverpool, Research          o Gowers S., Claxton M., Rowlands L., Inbasagaran A., Wood D., YiI., ...
c. In de tekst wordt er af en toe, via de APA-stijl, verwezen naar referenties. Dit     gebeurt door middel van het t...
•  Postnataal: iets wat plaatsvindt na of door de geboorte van een kind    •  Predisponerende: beinvloedende    • ...
InterpretatiekritiekDe informatie wordt op een informatieve, wetenschappelijke en objectieve manierweergegeven. Er wordt o...
Dr.	  David	  Garner	                           	      Huidige functie(s):    •  administr...
Professor	  Hans	  Wijbrand	  Hoek	                    	      Huidige functie(s):    •  Professor...
SYNTHESE	                                        	  Het begrijpen van eetstoornissen...
•  Fairburn, C.G. (1997). Interpersonal Psychotherapy for Bulimia Nervosa. In:      D.M. Garner & P.E. Garfinkel (ed...
PUBLICATIES	  BINNEN	  HANDBEREIK	                                   	  De geselecteerde ...
o Fairburn, C.G., Clark, D.M., Shafran, R., Wilson, G.T., Freeston, M., Barlow,     D.H., et al. (2009). Mind the gap:...
o Fairburn, C.G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. New     York: Guilford.    o Fairburn, C....
o Fairburn, C.G. (2003b). Risk factors for anorexia nervosa. The Lancet, 361, p       1914-191      o Fairburn,...
BIJDRAGE	  VERZAMELWERKEN	  •   Stein, R., Field, R., Foreyt,J. (2010). Eating Disorders. D.Segal, M. Hersen, (reds.), ...
EXCEL	  OEFENINGEN	  1	  &	  2	                                               ...
CONTEXTUALISEREN	                                       	  	  JURIDISCHE	  CONTEXT	   ...
STATISTIEKEN	  Belgische bronnenGeen cijfers teruggevonden omtrent eetstoornissen.Nederlandse bronnenStichting Human Conce...
BESLUIT	                                             	      a.  De vaardighe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 BaTPAO Vral_Bert_Werkdocument ICT&Bronnenonderzoek

606 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 BaTPAO Vral_Bert_Werkdocument ICT&Bronnenonderzoek

 1. 1. Bert Vral 1 BaTPAOWerkdocument ICT & Bronnenonderzoek Eetstoornissen
 2. 2. INHOUDSTAFEL    REFERENTIE .......................................................................................................................................... 2  CONTEXT ................................................................................................................................................. 2  AUTEUR(S).............................................................................................................................................. 2  STRUCTUUR............................................................................................................................................ 3  VORMELIJK  DOORNEMEN ............................................................................................................... 4  LIJSTEN..................................................................................................................................................... 4   INTERESSANTE  BRONNEN ..............................................................................................................4   DEFINITIES  EN  MOEILIJKE  WOORDEN......................................................................................4  ORGANISATIES  BETROKKEN  BIJ  THEMA ................................................................................. 5   BESPREKING  ORGANISATIE  VOLGENS  TEKSTKRITIEKMODEL......................................5  SPECIALISTEN ....................................................................................................................................... 6   Dr.  David  Garner ...................................................................................................................................7   Professor  Christopher  G.  Fairburn.................................................................................................7   Professor  Hans  Wijbrand  Hoek.......................................................................................................8  KORTE  VOORSTELLING .................................................................................................................... 8  SYNTHESE ............................................................................................................................................... 9  BRONNENLIJST ..................................................................................................................................... 9   BRONNENLIJST  ARTIKEL..................................................................................................................9   GESELECTEERDE  REFERENTIES................................................................................................ 10   PUBLICATIES  BINNEN  HANDBEREIK ...................................................................................... 11   INTERNET  ALGEMEEN ................................................................................................................... 11   KRANTEN  /  WEEKBLADEN  /  MAGAZINES ............................................................................ 14   VAKTIJDSCHRIFTEN......................................................................................................................... 14   BIJDRAGE  VERZAMELWERKEN .................................................................................................. 15   EINDWERKEN ..................................................................................................................................... 15   HANDBOEKEN  CAMPUS  KORTRIJK ........................................................................................... 15   EXCEL  OEFENINGEN  1  &  2 ............................................................................................................ 16  CONTEXTUALISEREN...................................................................................................................... 17   JURIDISCHE  CONTEXT..................................................................................................................... 17   POLITIEKE  CONTEXT....................................................................................................................... 17   STATISTIEKEN .................................................................................................................................... 18  BESLUIT................................................................................................................................................. 19                     1  
 3. 3. REFERENTIE    Clark Stone, S., & Joyce, H. (2005). Het begrijpen van eetstoornissen.Verpleegkundig perspectief, 21 (1), 18-28CONTEXT    Het gekozen artikel komt uit het tijdschrift “Verpleegkundig Perspectief”, eenNederlandstalig tijdschrift met als inhoud geselecteerde vakliteratuur voor deverpleegkundige.Dit tijdschrift werd uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, de grootste uitgeverijvoor de gezondheidszorg in Nederland. Hun doelstelling is betrouwbare enkwalitatieve vakinformatie publiceren, dat nauw aansluit bij de wensen en behoeftenvan (toekomstige) zorgprofessionals1.In het najaar van 2006 werd beslist om de publicatie op te heffen, met als hoofdredendat de internationale databanken en tijdschriften voldoende toegang bieden totwetenschappelijke literatuur, en het vakblad dus overbodig werd2.AUTEUR(S)       a. In het artikel wordt er geen informatie gegeven over de auteurs b. Sam Clark-Stone & Heidi Joyce zijn beiden klinische begeleiders bij het Eating Disorder Project, in Gloucestorshire, UK, wat behoort tot de Eating Disorders Association Support Group. Sam Clark-Stone is ook werkzaam bij het 2gether NHS Foundation Trust3, dat verantwoordelijk is voor het leveren van mentale & sociale gezondheidszorg in Gloucestorshire, UK c. In de Libis-catalogus zijn er van beide auteurs geen andere werken te vinden. BJpsych • Sam Clark-Stone o Rees, L., Clark-Stone, S. (2006). Can collaboration between education and health professionals improve the identification and referral of young people with eating disorders in schools? A pilot study. J adolesc, 29, p 51-137 Eating Disorder Resources o Clark-Stone, S. (2000). Working with the person with disordered eating patterns: An introductory text for mental health clinicians. Rapport (PDF-document). Geraadpleegd op 1 maart 2011, op http://edresources.pbworks.com/w/page/9788228/Research-­‐ More%20Resources                                                                                                                  1  http://www.bsl.nl/over-bsl/  2  http://www.fontysmediatheek.nl/index.php/home/reacties/verpleegkundig_perspectief_opgeheven/3  http://www.2gether.nhs.uk/home     2  
 4. 4. University of Liverpool, Research o Gowers S., Claxton M., Rowlands L., Inbasagaran A., Wood D., YiI., Hugo P., Clark-Stone S., Bryant-Waugh R., Nicholls D. and Ayton A. (2010) Drug prescribing in child and adolescent eating disorder services . Child & Adolescent Mental health ,15(1),p 18-22Over Heidi Joyce is er in andere catalogi niets te vinden.STRUCTUUR       a. De tekst kent een duidelijke logische structuur. Men start met oorzaak en gevolg van een stoornis, om daar vervolgens dieper op in te gaan aan de hand van een onderscheid te maken tussen fysieke & mentale factoren, en vervolgens bespreekt men de aanpak - en behandelingsmogelijkheden van stoornissen, en welke rol er is weggelegd voor de verpleegkundige. De tekst eindigt met een conclusie. b. • De gevolgen van eetstoornissen • Oorzaken van eetstoornissen o Predisponerende factoren o Versnellende factoren o Aanhoudende factoren • Lichaamsbeeld • Mannen en eetstoornissen • Aanpak en behandeling • Behandelingsmogelijkheden • De rol van verpleegkundigen bij preventie en vroege interventie o Schoolverpleegkundigen o Praktijkverpleegkundigen o Wijkverpleegkundigen • Recent onderzoek • Conclusie   3  
 5. 5. c. In de tekst wordt er af en toe, via de APA-stijl, verwezen naar referenties. Dit gebeurt door middel van het tussen haakjes plaatsen van de refererende auteur en het respectievelijke jaartal. In de bronnenlijst zelf wordt ook de APA- stijl gehanteerd. d. In het artikel wordt er ook gebruik gemaakt van 4 tabellen, die elk los van de tekst een aantal zaken verduidelijken, zoals het vermelden van de aanwezige symptomen, specifieke kenmerken bij mannen en vrouwen en tot slot een vragenlijst om eetstoornissen op te sporen.VORMELIJK  DOORNEMEN      gedrukte en digitale bronnen onderlijn je, specialisten kleur je rood, essentiëlebegrippen, definities en moeilijke woorden, namen van instellingen of organisatiesLIJSTEN    INTERESSANTE  BRONNEN     • Hoge Gezondheidsraad (HGR) België • www.eetstoornis.beDEFINITIES  EN  MOEILIJKE  WOORDEN       • Anemie: bloedarmoede • Ambivalentie: staat van in conflict zijnde emoties die gerelateerd zijn aan hetzelfde object, idee of persoon • Amenorroe: afwezigheid van ten minste 3 menstruele perioden in de vruchtbare periode • Atypische eetstoornis: een eetstoornis, niet anderszins omschreven • Automutilatie: zelfbeschadiging of zelfverminking • Botmineraaldichtheid: botmassa • Cognitieve gedragstherapie: mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie • Dichotomische: gegaffeld, gaffelsgewijze verdeeld • Diuretica: middel dat de uitscheiding van water door de nieren bevordert • Gebitserosie: tanderosie, wegslijten van de tanden door zure dranken • Interpersoonlijke psychotherapie: vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat • Obesitas: zwaarlijvigheid, overgewicht • Osteoporose: afname van de sterkte van de botten en een verhoogd risico op botbreuken • Perifere circulatie: omvat de gehele bloedsomloop met uitzondering van die van hart en hersenen • Poliklinisch: afdeling in een ziekenhuis waar mensen terecht kunnen voor een medische consultatie of kleine behandeling door een arts.   4  
 6. 6. • Postnataal: iets wat plaatsvindt na of door de geboorte van een kind • Predisponerende: beinvloedende • Premorbide: datgene dat aan een ziekte voorafgaat, of al voor een ziekte aanwezig was • psychopathologie: leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) • Secundaire ziektewinst: iemand dat door zijn klacht niet alleen iets naars vermijd maar ook direct voordeel uit de klacht haalt.ORGANISATIES  BETROKKEN  BIJ  THEMA     • National Institute for Clinical Excellence (NICE) • Eetverbond - Ambulante Interdisciplinaire Begeleiding bij Eetproblemen • Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa • Stichting Gezond Gewicht • UZ Gent afdeling eetstoornissen • Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven - Campus Kortenberg Sint- Jozef - Deeltijdbehandeling voor Mensen met Overgewicht en EetbuistoornisBESPREKING  ORGANISATIE  VOLGENS  TEKSTKRITIEKMODEL  Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven - Deeltijdbehandeling voor Mensenmet Overgewicht en EetbuistoornisHerstellingskritiekHet Universitair Psychiatrisch Centrum K.U. Leuven, campus Kortenberg, biedtkwaliteitsvolle, gespecialiseerde en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor eenbreed spectrum van psychiatrische aandoeningen. Daaronder wordt onder meer eendeeltijdse behandeling voor mensen met overgewicht een eetbuistoornissengerekend. De site wordt door het centrum zelf beheerd.OorsprongskritiekDe informatie die men terugvindt op de site is zowel betrouwbaar als verifieerbaar.Zoals eerder aangehaald wordt de site beheerd door het centrum zelf, dat oporganisatorisch vlak verbonden is aan het Universitaire ziekenhuis Leuven, hetUniversitair Centrum Sint-Jozef Kortenberg en de KULeuven.Deze samenwerking verzekert een wetenschappelijk onderbouwde visie en maakthet mogelijk om via onderzoeksgroepen nieuwe behandelingsmethoden teontwikkelen, deze te toetsen en toe te passen.Het centrum beschikt ook over een bibliotheek met wetenschappelijke werken entijdschriften die het volgen van de meest recente inzichten en ontwikkelingengarandeert.   5  
 7. 7. InterpretatiekritiekDe informatie wordt op een informatieve, wetenschappelijke en objectieve manierweergegeven. Er wordt ook informatie verschaft over zowel de doelstellingen vanhet centrum, de behandelingsopzet als het behandelingsteam.Er worden geen standpunten ingenomen omdat men zich beperkt zich tot dewetenschappelijke feiten van de aandoening..BevoegheidskritiekEr wordt niet meegegeven wie de auteur precies is, men verwijst bij de disclaimerenkel naar het centrum zelf.Dit heeft als gevolg dat de deskundigheid rond de materie verzekerd is. Er wordenbijvoorbeeld documenten en publicaties beschikbaar gesteld en bij hetbehandelingsteam vinden we een psychiater terug, die je zowel telefonisch als viamail kan contacteren  RechtzinnigheidskritiekIk heb niet het gevoel dat de auteur bewust informatie achterhoudt of de lezer wilmisleiden. Er wordt ook regelmatig doorverwezen naar andere bevoegde instantiesen personen voor meer informatie. Rekening houdende met de structuur van deorganisatie lijkt het mij hoogst onwaarschijnlijk dat de informatie niet correct wordtweergegeven4.SPECIALISTEN     • Garfinkel • Garner (*) • Fairburn (*) • Hoek (*) • Wilson • Luck • Morgan • SteinDe specialisten met een asterix achter hun naam werden onderworpen aan eendiepgaander onderzoeksproces.                                                                                                                4  Aantal woorden: 303     6  
 8. 8. Dr.  David  Garner     Huidige functie(s): • administrative Director and Owner at River Centre Clinic Contactgegevens: • River Centre Clinic 5465 Main street Sylvania, Ohio 43560 Publicaties: • Zie verder in dit werkdocumentProfessor  Christopher  G.  Fairburn       Huidige functie(s): • Wellcome Principal Research Fellow, University of Oxford • Professor of Psychiatry, University of Oxford • Honorary Consultant Psychiatrist, Oxfordshire and Buckinghamshire Mental Healthcare Trust • Governor, The Wellcome Trust Contactgegevens: • Centre for Research on Eating Disorders at Oxford (CREDO) University Department of Psychiatry Warneford Hospital Oxford OX3 7JX United Kingdom email: credoenquiries@psych.ox.ac.uk Publicaties: • Zie verder in dit werkdocument   7  
 9. 9. Professor  Hans  Wijbrand  Hoek     Huidige functie(s): • Professor psychiatrie Universiteit Groningen • Chairman of the Parnassia Bavo Academy Contactgegevens: • Hans W. Hoek, MD PhD Parnassia Bavo Academy Kiwistraat 43, 2552 DH The Hague, NL Phone: +31 (0)70 391 73 44 Email: w.hoek@parnassia.nl Publicaties: LinkKORTE  VOORSTELLING    Naam: Bert VralIk volg de richting Toegepaste psychologie in Katho Kortrijk, en dat inafstandsonderwijs.Ik heb me aangesloten bij de groep rond eetstoornissen omdat, enerzijds ditonderwerp dicht aansluit bij mijn gevolgde opleiding, en anderzijds omdat het eenprobleem is dat verschillende gradaties kan aannemen, die het dagelijksefunctioneren van het individu en zijn nabije omgeving enorm kunnen beperken.Bijkomend vind ik het verzamelen van informatie rond dit thema maatschappelijk zeerzinvol en voor sommige onder ons, die de richting toegepaste psychologie volgen,ook verrijkend voor de verdere verloop van de opleiding.Mijn rol binnen het groepswerk bestaat uit de redactionele controle van deafgewerkte wiki.Voor de medewerkers verwijs ik graag naar onze Wiki   8  
 10. 10. SYNTHESE    Het begrijpen van eetstoornissen – Sam Clark Stone & Heidi JoyceEetstoornissen hebben hun invloed op zowel fysische als psychische factoren, enzijn tevens nefast voor de sociale omgang met derden. Stoornissen wordengekenmerkt door een waaier van symptomen, met soms fatale gevolgen.Stoornissen worden veroorzaakt door predisponerende, versnellende enaanhoudende factoren. Predisponerende en aanhoudende bestaan voornamelijk uitemotionele fatoren, die eventueel gevoed kunnen worden door het beeld die onzemaatschappij oplegt. Versnellende factoren daarentegen vinden hun oorsprong uitgevoelens van onmacht. Daarbij wordt naar een manier gezocht om ze de baas tekunnen en dient voedsel als middel om de onmacht (stress) te bestrijden.Ook het lichaamsbeeld speelt een belangrijke rol bij het voeden van een eetstoornis.De psychopathologie van eetstoornissen is het overmatig belang hechten aan uiterlijken controle, waarbij ʻdun zijnʼ gelinkt wordt aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen.De focus verschuift richting de negatieve kanten van het lichaam bij zowel mannenals vrouwen.De voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een goede samenwerkingtussen patiënt en therapeut, met als doel de actieve participatie van de patiënt.Volgens Wilburn & Fairburn is de keuze van de gevolgde behandeling afhankelijk vande vorm van de aanwezige stoornis.De rol van verpleegkundigen (school-praktijk-wijk) is het opsporen van (vroege)eetstoornissen en de eerste stappen. De manier waarop ze aan preventie doen isafhankelijk van het werkgebied.Men concludeert dat eetstoornissen verantwoordelijk zijn voor ernstige en langdurigefysische, psyische en sociale aandoeningen. Verpleegkundigen hebben hierbij eenbelangrijke preventieve rol te vervullen.BRONNENLIJST      BRONNENLIJST  ARTIKEL   • Anderson, A. (203). Eating Disorders in Males. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, NY:The Gulford Press   • Fairburn, C.G. e.a. (1993). Cognitive-Behavioural Therapy for Binge Eating and Bulimia Nervosa: A Comprehensive Treatment Manual. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, NY:The Gulford Press. • Fairburn, C.G. (1995). Overcoming Binge Eating. New York, NY: The Guilford Press.     9  
 11. 11. • Fairburn, C.G. (1997). Interpersonal Psychotherapy for Bulimia Nervosa. In: D.M. Garner & P.E. Garfinkel (eds). Handbook of Treatment for Eating Disorders. New York, NY: The Guilford Press. • Fairburn, C.G. e.a. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a ʻtransdiagnosticʼ theory and treatment. Behaviour Research and Treatment, 41, 509-28. • Fairburn, C.G. & Harrison, P.J. (2003) Eating disorders. The Lancet, 361, 407- 16 • Garfinkel, R.E. (2002). Classification and diagnosis of eating disorders. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A comprehensive Handbook. New York, NY: The Guilford Press. • Garner, D.M. (1997). Psychoeducational principles in treatment. In:D.M. Garner & P.E. Garfinkel (eds). Handbook of Treatment for Eating Disorders. New York, NY: The Guilford Press.   • Hoek, H.W. (2002). Distribution of eating disorders. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A comprehensive Handbook. New York, NY: The Guilford Press.   • Luck, A.J. e.A. (2002). The SCOFF questionnaire and clinical interview for eating disorders in general practice: comperative study. British Medical Journey, 325, 755-6 • Morgan, J.F. e.a. (1999). The SCOFF questionnaire: Assessment of a new screening tool for eating disorders. Britisch Medical Journal, 319, 1467-8 • Stein, A. (2002). Eating Disorders and Childrearing. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A comprehensive Handbook. New York, NY: The Guilford Press. • Wilson, G.T., & Fairburn, C.G. (2002). Treatments for eating disorders. In: P.E. Nathan & J.M. Gorman (eds). London: Oxford University Press    GESELECTEERDE  REFERENTIES     • Fairburn, C.G. (1997). Interpersonal Psychotherapy for Bulimia Nervosa. In: D.M. Garner & P.E. Garfinkel (eds). Handbook of Treatment for Eating Disorders. New York, NY: The Guilford Press. • Garfinkel, R.E. (2002). Classification and diagnosis of eating disorders. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A comprehensive Handbook. New York, NY: The Guilford Press. • Garner, D.M. (1997). Psychoeducational principles in treatment. In:D.M. Garner & P.E. Garfinkel (eds). Handbook of Treatment for Eating Disorders. New York, NY: The Guilford Press. • Hoek, H.W. (2002). Distribution of eating disorders. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A comprehensive Handbook. New York, NY: The Guilford Press. • Stein, A. (2002). Eating Disorders and Childrearing. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (eds). Eating Disorders and Obesity: A comprehensive Handbook. New York, NY: The Guilford Press.   10  
 12. 12. PUBLICATIES  BINNEN  HANDBEREIK    De geselecteerde publicaties zijn enkel ter beschikking in de Libisbibliotheek van deKULeuven. BRON VINDPLAATSEating  Disorders  and  Obesity:  A   KULeuven  Psychologie  –  Pedagogische  comprehensive  Handbook   Wetenschappen:  +74.10  FAIR  2002  Handbook  of  Treatment  for  Eating  Disorders   KULeuven  Psychologie  –  Pedagogische   Wetenschappen:  +74.10  GARN  1997    INTERNET  ALGEMEEN   • Academic Search Elite o Fairburn, C.G., Goodwin, G.M., Cowen, P.J., Parry-Billings, M., Calder, P.C., Newsholme, E.A. (1990). Plasma concentrations of trytophan and dieting. In C.G. Fairburn, P.C. Calder, (reds.) British Medical Journal, 300, P 1499 o Fairburn, C.G., & Beglin, S.J. (1992). What is meant by the term ʻbingeʼ? In C.G. Fairburn & S.J. Beglin. American Journal of Psychiatry. 149, P 123 o Fairburn, C.G., & Smith, K.A. (1997). Relapse of depression after rapid depletion of trypthophan. In C.G. Fairburn & K.A. Smith. Lancet, 349, P 915 o Fairburn, C.G., Mulliken, B., Rand, W., McDonagh,B., Roberts, S., Rolls,B., et al. (2002a). Binge eating disorder in extreme obesity. In C.G. Fairburn, B. Mulliken, W. Rand, (reds.) International Journal of Obesity & Related Metabolic Disorders, 26, P1398. o Fairburn, C.G., Mulliken, B., Rand, W., McDonagh,B., Roberts, S., Rolls,B., et al. (2002b). Binge eating disorder in extreme obesity. In C.G. Fairburn, B. Mulliken, W. Rand, (reds.) International Journal of Obesity & Related Metabolic Disorders, 26, P1398. o Fairburn, C.G., Cooper, Z., Shafran, R. (2003a). Clinical perfectionism “is not” multidimensional perfectionism”. A reply to Hewitt, Flett, Besser, Sherry & Mcgee. In C.G. Fairburn, Z. Cooper, R. Shafran. Behaviour Research & Therapy, 41, p 1217. o Fairburn, C.G., Nelson, L., Shafran, R., Robinson, P.H. (2003b). The interpretation of symptoms of severe dietary restraint. In C.G. Fairburn, L. Nelson, R. Shafran, P.H. Robinson. Behaviour Research & Therapy, 41, p 887.   11  
 13. 13. o Fairburn, C.G., Clark, D.M., Shafran, R., Wilson, G.T., Freeston, M., Barlow, D.H., et al. (2009). Mind the gap: Improving the dissemination of CBT. In C.G. Fairburn, D.M. Clark, (reds.). Behaviour Research & Therapy, 47, p 902-909  • Wiley Online Library Bij Wiley online Library kan je de volgende journals in pdf-formaat downloaden. De voorwaarde is uiteraard dat je lid bent. Bij elk artikel krijg je een kleine samenvatting en een hyperlink om het volledige artikel te downloaden. o Fairburn, C.G. (1983). The epidemiology of bulimia nervosa: Two community studies. In P.J. Cooper. International Journal of Eating Disorders, 2, p 61-67 o Fairburn, C.G. (1990). The impact of pregnancy on eating habits and attitudes to shape and weight. In L.W., Sarah. International Journal of Eating Disorders, 9, p 153-160 o Garner, D.M. (1982). A multidemensional psychotherapy for anorexia nervosa. In P.E. Garfinkel & K.M. Bemis. International Journal of Eating Disorders, 1, (2), p 3-46 o Garner, D.M. (1983). Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. In M.P. Olmstead & J. Polivy. International Journal of Eating Disorders, 2, (2), p 15-34 o Garner, D.M. (1985). Latrogenesis in anorexia nervosa and bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 4, p 701-726 o Garner, D.M. (1990). The association between bulimic symptoms and reported psychopathology. International Journal of Eating Disorders, 9, (1), p 1-15 o Garner, D.M. (1992). Body dissatisfaction adjusted for weight: The body illusion index. In M.V. Garner & L.F. Van Egeren. International Journal of Eating Disorders, 12, p 263-271 o Garner, D.M. (1993). Anorexia nervosa “restricters” who purge: Implications for subtyping anorexia nervosa. In M.V. Garner, L.W. Rosen. International Journal of Eating Disorders, 13, p 171-185  • Social care Online Bij Sociale care Online vermelden ze bij elke journal de hyperlink van het tijdschrift waarin het verscheen. Als je geabonneerd bent op het tijdschrift kan je het artikel in pdf-formaat downloaden.   12  
 14. 14. o Fairburn, C.G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York: Guilford. o Fairburn, C.G., & Welsch, S. (1996). Impulsive or comorbidity in bulimia nervosa: a controlled study of deliberate self-harm and alcohol and drug misuse in a community sample. British Journal of Psychiatry, 169, p 451-458 o Fairburn, C.G., & Welsch, S. (1996). Childhood sexual and physical abuse as risk factors for the development of bulimia nervosa: a community-based case control study. Child Abuse and Neglect. 20, p 633-642  • ScienceDirect Bij ScienceDirect worden de journals mits betaling beschikbaar gesteld in pdf-formaat. o Fairburn, C.G. (1980). Self-induced vomiting. Journal of Psychosomatic Research, 24, p 193-197 o Fairburn, C.G. (1982). The effects of diabetes on male sexual function. In D.K. McCulloch & F.C. Wu. Clinics in Endocrinology and Metabolism, 11, p 749-767 o Fairburn, C.G. (1985a). The management of bulimia nervosa. Journal of Psychiatric Research, 19, p 465-472 o Fairburn, C.G. (1985b). The significance of the neurotic symptoms of bulimia nervosa. In P.J. Cooper, J. Kirk, M. OʼConnor. Journal of Psychiatric Research, 19, p 135-140 o Fairburn, C.G. (1986). A comparison of two psychological treatments for bulimia nervosa. In J. Kirk, M. OʼConnor, P.J. Cooper. Behaviour Research and Therapy, 24, p 629-643 o Fairburn, C.G. (1988a). Changes in eating in dementia. In R.A. Hope. Neurobiology of Aging, 9, p 28-29 o Fairburn, C.G. (1988b). The current status of the psychological treatments for bulimia nervosa. Journal of Psychosomatic Research, 32, p 635-645 o Fairburn, C.G. (1991). The heterogeneity of Bulimia Nervosa and its implications for treatment. Journal of Psychosomatic Research, 35, (1), p 3-9 o Fairburn, C.G. (1993). Predictors of 12-Month Outcome in Bulimia Nervosa and the influence of Attitudes to Shape and Weight. In R. Jones & R.C. Peveler. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, p 696-698 o Fairburn, C.G. (1999). A cognitive behavioural theory of anorexia nervosa. In R. Shafran & Z. Cooper. Behaviour Research and Therapy, 37, (1), p 1-13 o Fairburn, C.G. (2003a). Understanding Persistence in Bulimia Nervosa: A 5- year Naturalistic Study. In E. Stice & Z. Cooper. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, p 103-109   13  
 15. 15. o Fairburn, C.G. (2003b). Risk factors for anorexia nervosa. The Lancet, 361, p 1914-191 o Fairburn, C.G. (2005). Eating disorder NOS (EDNOS): an example of the troublesome “not otherwise specified” (NOS) category in DSM-IV. In K. Bohn. Behaviour Research and Therapy, 43, p 691-701 o Fairburn, C.G. (2007). The severity and status of eating disorder NOS: Implications for DSM-V. In Z. Cooper & K. Bohn. Behaviour Research and Therapy, 45, p 1705-1715• Springerlink Bij Springerlink geldt hetzelfde principe als bij Wiley online & ScienceDirect. o Garner,  D.M.,  &  Bemis,  K.M.  (2005).  A  cognitive-­‐behavioral  approach  to  anorexia   nervosa.  Cognitive  Therapy  and  Research,  6,  p  123-­‐  150   http://www.springerlink.com/content/lul70686m017868/   o Garner,  D.M.,  &  Keiper,  C.D.  (2009).  Handbook  of  Clinical  Psychology  Competencies.   Springerlink:  Springer  New  York   http://www.springerlink.com/content/u354277t7v1tn561/       KRANTEN  /  WEEKBLADEN  /  MAGAZINES    • 47 uit:Knack, 29/09/2010, p.22• Bijna helft van de belgen kampt met overgewicht uit: De Morgen, 25/09/2010, p.1• OESO roept op tot strijd tegen overgewicht uit: De Tijd, 24/09/2010, p.11• Stichter obesitaskliniek: Met Montignac lukt dit nooit uit: Het Nieuwsblad, 15/09/2010, p.11• Vragen over eetstoornissen uit: Het Laatste Nieuws, 09/09/2010, p.16 VAKTIJDSCHRIFTEN    • Fondelli,T. (2008). Eetproblemen: overgevoelig voor prikkels (2). Autisme centraal, 27 (4), p. 18-28• Vandereycken,W.(2008). Over het ontkennen en verhullen van eetstoornissen. Psychopraxis, 10 (1), p. 23-26   14  
 16. 16. BIJDRAGE  VERZAMELWERKEN  • Stein, R., Field, R., Foreyt,J. (2010). Eating Disorders. D.Segal, M. Hersen, (reds.), Diagnostic Interviewing (pp. 315-342). Usa: Springer USEINDWERKEN  • Vandewalle, J. (2007). Anorexia nervosa bij kinderen. Katho campus, Torhout• Van Hullebusch, L. (2008). Het verband tussen persoonlijkheid en eetstoornissen: de invloed van perfectionisme:literatuurstudie. Eindwerk faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. KU Leuven, Leuven• Laudon, K., Verlinden, J. (2005). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener. Eindwerk. Lessius Hogeschool, Antwerpen.  • Leyssen, E. (2010). Prevalentie en karakteristieken van eetgerelateerde problemen bij 7-11 jarigen. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen• Maes, S. (2007). Gewicht verliezen en volhouden: een beschrijvend onderzoek naar de gevoelens en resultaten bij de multidisciplinaire, niet-chirurgische begeleiding van de obesitaspatiënt. Ervaringen van het Obesitascentrum in Kortrijk. Eindwerk Katho Kortrijk, Kortrijk.HANDBOEKEN  CAMPUS  KORTRIJK    • Meerum Terwogt-Reijnders, C., Koster-Kaptein, L. (2001). Werkboek Anorexia- en boulimia nervosa. Houten/Diegem:Bohn Stafleu Van Loghum. Plaatsingsnummer: 616.894• Vandereycken, W., Noordenbos, G. (2002). Handboek eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom Plaatsingsnummer: 616.894• van Gaal, L., van de Sompel, A. (2008). Zie wat je eet. Antwerpen:Standaard Plaatsingsnummer: 613.2• De Vos, I., Messer, A., Wolters, W. (1994). Eetproblemen bij kinderen en adolescenten. Baarn:Ambo Plaatsingsnummer: 616.894• Delfos, M.F. (2002) De lijn kwijt: behandeling van anorexia, boulimia en obesitas. Lisse: Swets & Zeitlinger. Plaatsingsnummer: 616.894           15  
 17. 17. EXCEL  OEFENINGEN  1  &  2         Soorten  Bronnen   45   48  %   40   35   Boeken   30   25   Tijdschriften   20   16  %   20  %   15   13  %   Naslagwerk   10   5   1,22    %   0   Aantal     Soorten  Bronnen   Naslagwerk   1%   Boeken   Tijdschriften   Websites   48%   20%   Tijdschriften   Ander   34%   Naslagwerk   Andere  (folders,   Boeken   Websites   …)   16%   13%   Andere  (folders,  …)     Jaartallen  Bronnen   Voor  1995   28%   11%   1995  -­‐   1999   2000   -­‐2005   46%   23%   2006  -­‐   2008   2009   26%   10%   2%   2010               16  
 18. 18. CONTEXTUALISEREN      JURIDISCHE  CONTEXT    BRON:Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld inartikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende de totstandkoming enuitvoering van een Voedings- en Gezondheidsprogramma voor België. 13 juni 2005.Guy Vanhengel.Voor raadpleging van de volledige tekst verwijs ik graag door naar volgende link.POLITIEKE  CONTEXT     Standpunt Open-VLD (herwerking origineel artikel)Snellere behandeling en zorg nodig voor mensen met een eetstoornisVlaams Parlementslid van Open-VLD Vera Van der Borght dringt aan op een meerkordate en snellere aanpak van de opvangproblemen voor mensen die kampen meteen eetstoornis.Na een schriftelijke rondvraag stelde ze vast dat vorig jaar bijna 400 personen,waarvan ongeveer 95% vrouwelijk, met een eetstoornis zijn behandeld in eenCentrum voor Geestelijke Gezondsheidszorg (CGG).Vera Van Der Borght benadrukte de noodzaak van kortere opvangtijden en eenhulpverlening die korter op de bal moet spelen. Op dit moment zijn er mensen die totzeven weken moeten wachten op een eerste raadpleging, zowel bij een CGG als eengespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis. Daardoor zijn de wachtlijst veel te lang.Bevoegde minister Vandeurzen heeft ook geen zicht op de wachttijden, dat is vooreen stuk te wijten aan het gebrek van een centraal wachtlijstbeheer.Het initiatief om Vlaams minister Vandeurzen te bevragen, is ontstaan door hettragische verhaal van Chlöe. Wegens een tekort aan bedden en het onderschattenvan haar gezondheidstoestand werd het meisje niet opgenomen, en overleed zeenkele dagen later.Dit resulteerde in het oprichten van een actiegroep, genaamd BAAN Chlöe, die staatvoor ʻBetere Aanpak Anorexia Nervosaʼ. De actiegroep ijvert voor een beter ambulantbeleid en meer opnamemogelijkheden voor patiënten met anorexia of boulimie.Van der Borght,V. (2010). Snellere behandeling en zorg nodig voor mensen meteetstoornis, geraadpleegd op 3 maart 2011, ophttp://www.vld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=38065     17  
 19. 19. STATISTIEKEN  Belgische bronnenGeen cijfers teruggevonden omtrent eetstoornissen.Nederlandse bronnenStichting Human Concern centrum voor eetstoornissen Cijfers Anorexia en Boulimia Nervosa.Richtlijn eetstoornissen Statistieken van het herstelproces bij eetstoornissen.Britse bronnenDisordered  Eating     Eating  Disorders  statistieken  UKAustralische bronnenNationMaster    World  Statistic     Deaths  caused  by  eating  disorders. Top  20  landen  meest  aantal  doden  /  jaar   250   200   150   Aantal  doden   100   50   0   Bron:  NationMaster       18  
 20. 20. BESLUIT     a. De vaardigheden die nog verder getraind moeten worden situeren zich voornamelijk rond het efficiënter opzoeken en verwerken van bronnen. Door de uitgebreide waaier van allerhande soorten bronnen heb ik gemerkt dat het opzoeken een tijdsrovende bezigheid kan zijn, wat mits meer training kan resulteren in een efficiëntere aanpak. b. In het vak ICT & Bronnen is vooral mijn kennis rond bronnen sterk toegenomen. Door zowel mijn secundaire studies als vroegere werkervaring was mijn ICT kennis ruim voldoende om de vooropgestelde eindcompetenties te behalen, maar uiteraard was dit voor het onderdeel bronnen niet het geval. Dankzij dit groepswerk heb ik o.a geleerd om op een correcte wijze op zoek te gaan naar bronnen en ze tevens te verwerken en te integreren. Deze vaardigheden zullen me zeker bijblijven en zullen met het oog op het verdere vervolg van de studies van onschatbare waarde zijn. c. Binnen het subgedeelte “Zijn er publicaties binnen handbereik” heb ik de geselecteerde bestudeerde bronnen wel gelokaliseerd, maar wegens de locatie waar ze zich bevonden heb ik de trefwoorden van de achterflap en inhoudstafel niet kunnen overnemen. d. Naar mijn mening denk ik dat ik voldoende info gevonden heb. De enige opmerking die ik kan maken is dat ik misschien iets meer informatie had kunnen vinden omtrent de auteurs van het oorspronkelijke artikel. Anderzijds kan ik wel stellen dat geen van beide veel gepubliceerd hebben in het verleden wat het uiteraard niet eenvoudig maakt.       19  

×