Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meldpunt Oudermishandeling (IgZ)

687 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Meldpunt Oudermishandeling (IgZ)

  1. 1. TussenrapportageHet Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorgbestaat drie maanden. In deze tussenrapportageachtergrondinformatie en de resultaten tot nu toe. Op 15 juni 2011 opende staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van 30 26 VWS het Meldpunt 25 23 Ouderenmishandeling in de zorg 21 bij de Inspectie voor de 20 Gezondheidszorg (IGZ). In de eerste drie maanden heeft de 15 Lichamelijk 11 inspectie 65 meldingen Psychisch 10 ontvangen waarbij mogelijk sprake was van 4 3 Seksueel 5 ouderenmishandeling. De aard Verwaarlozing van de meldingen loopt uiteen, 0 Diefstal en vaak is er per melding sprake Cijfers Meldpunt tot 21 van meer vormen van september 2011, totaal Ontneming recht mishandeling. De categorieën aantal meldingen 65 overlappen elkaar dus deels. Joke de Vries is hoofdinspecteur verpleging en langdurige zorg van de IGZ en verantwoordelijk voor het Meldpunt: “Ouderenmishandeling is niet acceptabel, daar is iedereen het wel over eens. Om actie te kunnen ondernemen als dat nodig is, is het belangrijk dat iemand die een vermoeden heeft van ouderenmishandeling dat ook meldt bij de inspectie. De cijfers laten misschien zien dat er nog niet heel veel gemeld wordt, maar elke melding is er één en het gaat hier om ernstige zaken. Meldingen zijn een cruciale informatiebron voor de inspectie.”. Melders Melders In de helft van de gevallen is de melder Slachtoffer familie of naaste van het 9% 7% 16% slachtoffer. Maar ook Zorgverlener of bijvoorbeeld directies of vrijwilliger zorginstelling Directie/bestuur (ex)medewerkers van 18% 50% zorginstelling zorginstellingen weten Familie/naaste het Meldpunt te vinden. Feit is dat slechts 0,5% Anders (cijfers Unie KBO 2011) van de gevallen van ouderenmishandeling gemeld wordt.
  2. 2. Dat gebeurt bij ons niet Blauwe plekken en diefstalIn augustus ontving het Meldpunt een Een aantal voorbeelden van meldingenmelding over het gedrag van een die in onderzoek zijn:medewerker van verpleeghuis X. Een Familie meldt blauwe plekken op demedewerker zou bewoners slaan, schoppen polsen van bewoonster.en tegen hen schreeuwen. Bewoners Vrijwilliger van verpleeghuis heeftzouden regelmatig in paniek en huilend naar tweemaal ongewenste seksuelehun kamer gaan tijdens de dienst van deze handelingen verricht bij een bewoner.medewerker. De reactie van de directie:”Dit Dochter heeft medewerkster haarsoort dingen gebeurt bij ons niet.” Toch is moeder door elkaar zien schudden.in opdracht van het Meldpunt zorgvuldig Familie meldt dat moeder in hetonderzoek gedaan naar de melding. Hieruit verzorgingshuis niet geholpen wordtbleek helaas dat er wel degelijk sprake was bij het eten, terwijl ze dit doorvan ouderenmishandeling. Het verpleeghuis slechtziendheid niet zelf kan. Ze isheeft direct maatregelen genomen tegen de daardoor erg afgevallen.medewerker en heeft het beleid op dit punt Uit de kamer van een bewoonster vanaangescherpt. Zo haalt het Meldpunt niet een verzorgingshuis is geld gestolen.alleen individuele gevallen boven water, het Behalve de bewoonster heeft alleenis ook een stok achter de deur voor de het personeel een sleutel.ontwikkeling van beleid en protocollen. Nuen in de toekomst. Als het Meldpunt vaststelt dat het geen oudermishandeling betreft, maar over een probleem met kwaliteit van zorgGrijs gebied gaat, wordt de melding aan deInhoudelijk valt op dat veel meldingen verantwoordelijke inspecteur van de IGZbetrekking hebben op zaken die zich overgedragen.afspelen in een grijs gebied waarouderenmishandeling, ontspoorde zorg enstructurele tekorten door elkaar spelen. Bijseksueel misbruik is sprake van opzet, endus mishandeling. Maar hoe zit dat als eenzorgmedewerker door te hoge werkdruk eenoudere te haastig aankleedt en daardoorletsel veroorzaakt? De bevindingen van hetMeldpunt dragen er aan bij om hierinhelderheid te krijgen. Al in 21 gevallen bleekdat er van mishandeling sprake was. Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ Het Meldpunt is onderdeel van hetEén loket, interdisciplinaire afhandeling nationaal actieplan „Ouderen in veiligeAlle meldingen die binnenkomen bij het handen‟. Het kabinet trekt de komendeMeldpunt Ouderenmishandeling in de zorg jaren 10 miljoen euro per jaar uit voor:worden centraal behandeld. Een goedgetraind interdisciplinair team zorgt direct Het doorbreken van het taboe en hetvoor een eerste beoordeling van de verbeteren van preventie enmelding, start zelf indien nodig een vroegtijdige opsporing.onderzoek en bewaakt het proces scherp. Het tegengaan vanHet team bestaat zowel uit inspecteurs ouderenmishandeling door(ouderenzorg, thuiszorg en GGZ) als uit professionals en vrijwilligers.medewerkers van het Loket, waar de Het verbeteren van het melden vanmeldingen feitelijk binnenkomen. De ouderenmishandeling, het versterkensamenwerking tussen frontoffice en van de hulp en ondersteuning van debackoffice is daarmee optimaal. Dit leidt tot slachtofferskorte doorlooptijden en heldere, eenduidige Het verbeteren van de ondersteuningcommunicatie met de melder. bij ontspoorde mantelzorg. Een strengere aanpak van de plegers.© Inspectie voor de Gezondheidszorg, september 2011

×