Successfully reported this slideshow.

REST API:er med Drupal

1,217 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

REST API:er med Drupal

  1. 1. REST API:er med Drupal Pelle Wessman, @voxpelli
  2. 2. Användningsområden• Stora komplexa sajter• Integration mellan system• Sociala mashups• Appar för iPhone, Android etc• AJAX• (Flash)
  3. 3. Klient, server, proxy?• Services• Connector• HTTP Client• OAuth• samt mer såsom Feeds, Views
  4. 4. Services 3.x• Skapar API:er• Resurser• Servrar (REST, XML-RPC etc)• Åtkomsthantering (OAuth etc)• Endpoints• Release till DrupalCon Chicago
  5. 5. Connector• Konsumerar API:er• Skapar kopplingar mellan externa konton ochlokala• OAuth Connector kan koppla mot Twitter,LinkedIn, Digg etc.• OAuth Login Provider = najs
  6. 6. HTTP Client• Utökningsbar klient för REST API:er• Komponerar och tolkar anrop och svarautomatiskt• Stöd för OAuth• Används av OAuth Connector
  7. 7. OAuth• Öppen standard för rättighetshantering i API:er• Undviker lösenord• Funkar med OpenID etc• Stöds av Twitter, Google etc• Modulen både klient och server
  8. 8. Tack!Pelle Wessman, @voxpelli

×