Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Площа прямокутника. Розв’язування практичних задач
Світлана Лазарук,
вчитель математики
Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. ...
Додаток 4. Словник спеціальних термінів.
Додаток 5. Завдання для груп.
Додаток 6. Бізнес пропозиції трьох будівельних фірм...
Хід уроку:
1. Вступна частина
1.1. Повідомте учням тему та мету уроку – формування практичних навичок
застосування формули...
Додаток 1
Домашнє завдання
Виконується кожним учнем індивідуально до початку уроку (вдома).
Накреслити план-розгортку кожн...
Додаток 2
Опис кейс методу
З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений учбовий матеріал, що
містить структу...
Додаток 3
Зразок розгортки однієї кімнати
Розмір кімнати: 5 х 4 х 2,8 (м)
Масштаб 1:100
S1 = 45,4 м²
S2 = 20 м²
S3 = 20 м²...
Хід уроку:
1. Вступна частина
1.1. Повідомте учням тему та мету уроку – формування практичних навичок
застосування формули...
Додаток 5
Завдання для груп
Користуючись матеріалами для кейсу (прас-листи на товари і послуги, словник
спеціальних термін...
Додаток 6
ТЗОВ «СКІФ»
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Довбуша, 65а
Фактична адреса: 78200...
Матеріали
1 Ґрунтовка 10 л 54,52
2 Фарба олійна 2,5 кг 68,99
3 Штукатурка гіпсова 30 кг 33,08
4 Вимірювальна суміш 25 кг 5...
ТЗОВ «Станіславський»
Адреса:
78060, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н,
Смт. Обертин, вул. Хмельницького, 1
Телефон:+...
Додаток 1
Домашнє завдання
Виконується кожним учнем індивідуально до початку уроку (вдома).
Накреслити план-розгортку кожн...
ДП «Райбуд» ТЗОВ АПК «Доброта»
Івано-Франківська обл.,
с. Сопів (Коломийський р-н),
вул. Коломийська, буд. 35
Тел. +38 (03...
Матеріали
1 Ґрунтовка 10 л 55,00
2 Фарба олійна 2,5 кг 65,30
3 Штукатурка гіпсова 30 кг 38,02
4 Вимірювальна суміш 25 кг 5...
Додаток 7
Кошторис витрат
на проведення оздоблювальних робіт у трикімнатній квартирі ТОВ «СКІФ»
№
п/п
Найменування робіт,
...
Додаток 8
Діамантова діаграма
9.
8.7.
6.4. 5.
2.
1.
3.
Додаток 2
Опис кейс методу
З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений учбовий матеріал, що
містить структу...
Додаток 10
Критерії для рангування
Ремонт усієї квартири здійснює кваліфікована
бригада
Стеля вирівняна штукатуркою і побі...
Додаток 11
Самооцінка роботи в групі
Дата _________________
Прізвище, ім'я учня ____________________________________
Покла...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Площа прямокутника. Розв’язування практичних задач

Світлана Лазарук,
вчитель математики Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т. Г. Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області

 • Be the first to like this

Площа прямокутника. Розв’язування практичних задач

 1. 1. Площа прямокутника. Розв’язування практичних задач Світлана Лазарук, вчитель математики Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т. Г. Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області Цільова група: • учні 9 класу. Тривалість: • 45 хв. Мета: • закріпити в учнів знання формул обчислення площі прямокутника; • вдосконалити навички математичних розрахунків; • створити умови для усвідомлення учнями цінності практичного використання; формул площі у підприємницькій діяльності; • розвивати ініціативність, лідерські якості, комунікаційні уміння. Операційні цілі (завдання): Після закінчення уроку учень знає • формули обчислення площі прямокутника, квадрата; • одиниці виміру довжини, площі; розуміє • значення математики для ведення успішної підприємницької діяльності; вміє • переводити одні одиниці виміру довжини і площі в інші; може • аналізувати проблемну ситуацію; • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми; • здійснювати градацію цінностей; • виявляти ініціативу; • наводити аргументи та відстоювати власну позицію; • приймати миттєві рішення при зміні умов завдання; • співпрацювати в команді. Методи і техніки: • «Діамантовий рейтинг»; • «Кейс-метод». Обладнання: • аркуші А4; • ватман А2 – 3 шт; • маркери, ручки, олівці, клей; • папки з матеріалами. Допоміжні матеріали: Додаток 1. Домашнє завдання. Додаток 2. Опис кейс-методу. Додаток 3. Зразок плану-розгортки однієї кімнати.
 2. 2. Додаток 4. Словник спеціальних термінів. Додаток 5. Завдання для груп. Додаток 6. Бізнес пропозиції трьох будівельних фірм. Додаток 7. Кошторисні таблиці. Додаток 8. Бланк для техніки «діамантова діаграма». Додаток 9. Опис техніки «діамантова діаграма». Додаток 10. Критерії для техніки «діамантова діаграма». Додаток 11. Картка самооцінювання участі учня у роботі групи.
 3. 3. Хід уроку: 1. Вступна частина 1.1. Повідомте учням тему та мету уроку – формування практичних навичок застосування формули обчислення площі прямокутника при розв’язуванні практичних задач. 1.2. Перевірте виконання домашнього завдання – наявність в учнів планів-розгорток квартири, які вони мали накреслити вдома, згідно умови (Додаток 1). 1.3. Розгляньте одну розгортку біля дошки і запропонуйте учням звірити отримані площі зі зразком (Додаток 3), а для розгорток двох інших кімнат – один з одним. 1.4. При виявленні помилкових результатів, запропонуйте учням пригадати формули знаходження площі прямокутника і здійснити швидку корекцію обчислень. 1.5. Виясніть у який спосіб учні обчислювали площу усіх стін. Якщо додаванням площ 4 сторін, то підведіть учнів до висновку, що площу стін можна обчислити як добуток периметра стелі або підлоги на висоту кімнати. Повідомте, що дане відкриття стане їм у нагоді в 11 класі під час вивчення теми «Формула площі бічної поверхні паралелепіпеда». 1.6. Змоделюйте ситуацію у вигляді проблемної задачі: повідомте учнів, що вони стали власниками 3-кімнатної квартири в новому будинку. Облаштування квартири їм необхідно здійснити самостійно, а саме провести ремонтно-оздоблювальні роботи. 2. Основна частина. 2.1. Повідомте учнів, що далі вони будуть працювати «Кейс-методом». Цей метод дає можливість виявити ініціативу, відчути самостійність у прийнятті рішень, освоєнні теоретичних положень і оволодінні практичними обчислювальними навичками. Темою кейсу є практичне застосування формули для обчислення площі прямокутника. 2.2. Об’єднайте учнів у 3 групи за допомогою карток трьох кольорів і запропонуйте кожній групі зайняти місце за окремим столом. Роздайте папки з матеріалами (Додатки 4-11). 2.3. Коротко поясніть учням правила даного методу (Додаток 2). Наголосіть, що для того, щоб приступити до основного завдання – складання кошторису вартості ремонту квартири, учні мають погодити між собою критерії вибору власного виду ремонтних робіт та будівельних матеріалів. Для цього їм необхідно самостійно ознайомитися з методом «діамантова діаграма» (Додаток 9) і здійснити рангування запропонованих критеріїв. Тільки після того, як усі члени групи погодяться із відібраними критеріями (чи запропонують свої) можна приступити до ознайомлення із пропозиціями фірм і складання кошторису. Якщо згідно вибраних критеріїв, за визначену для групи суму, ремонт виконати не вдасться, учні самостійно приймають рішення щодо нехтування тими чи іншими критеріями чи їх заміни. Запропонуйте закріпити усі напрацювання на ватмані, маркерами позначити важливі місця. Виділіть на обговорення критеріїв приблизно 10 хв., а на проведення обчислень 15 хв. 2.4. Після закінчення роботи, попросіть представників кожної групи презентувати результати роботи: аргументи вибору першочергових критеріїв, обчислені кошториси та розповісти чи відбувалася зміна рішень під час роботи. Запропонуйте учасникам інших груп проаналізувати представлені «діамантові діаграми» та кошториси колег на раціональність, економічність, оптимальність, якість виконуваних ремонтних робіт та правильність математичних розрахунків. 3. Підсумкова частина. 3.1. Підведіть підсумок уроку, відзначивши усі підприємницькі риси, які проявили учні під час даного уроку. Запитайте, в який момент уроку вони відчули себе здатними брати на себе відповідальність та ініціативу, як почували себе, коли їхні аргументи приймалися групою, чи зрозуміли застосування математики для вирішення практичних задач. 3.2. Запропонуйте учням провести самооцінку роботи в групі (Додаток 11) 3.3. На домашнє завдання запропонуйте відшукати інші приклади на застосування формули площі прямокутника.
 4. 4. Додаток 1 Домашнє завдання Виконується кожним учнем індивідуально до початку уроку (вдома). Накреслити план-розгортку кожної кімнати 3-кімнатної квартири (зображення стін, підлоги, стелі, вікон, дверей) згідно таких даних: 1 кімната – 4×5×2,8; має 1 вікно на коротшій стороні; розміри вікна: ширина – 2 м, висота - 1,5 м; навпроти вікон знаходяться двері висотою 2 м і шириною 1 м. 2 кімната – 3×5×2,8; 2 вікна шириною 1 м і висотою 1,5 м, розташовані на довшій стіні; навпроти вікна знаходяться двері висотою 2 м і шириною 1 м. 3 кімната – 3×3×2,8; вікно шириною 1 м і висотою 1,5 м, розташоване на коротшій стіні; навпроти вікна знаходяться двері висотою 2 м і шириною 1 м. Розгортку намалювати на папері у клітинку, дотримуючись масштабу 1:100 см Для кожної кімнати визначити окремо площу стін, стелі, підлоги та периметр підлоги.
 5. 5. Додаток 2 Опис кейс методу З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений учбовий матеріал, що містить структурований опис ситуацій, що запозичені з реальної практики. Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати, уникати помилок, які часто виникають під час виконання конкретних завдань. Хороший кейс має задовольняти таким вимогам: • відповідати чітко поставленій меті; • мати відповідний рівень складності; • ілюструвати декілька аспектів життя; • бути актуальним на сьогоднішній день; • ілюструвати типові ситуації; • розвивати аналітичне мислення; • провокувати дискусію; • мати декілька рішень. Мета кейсів – детальний аналіз, а не оцінювання (особливо, завчасне оцінювання). Ціллю їх є не презентація специфічних «правильних шляхів», а допомога у набутті навичок аналізу. Разом з вдосконаленням аналітичних навичок метод ситуаційних вправ стимулює розвиток проникливості, є формою перевірки знань, розвиває здатність відокремлювати важливе від тривіального, виховує почуття відповідальності в процесі навчання. Коротко кажучи, кейс-підхід має сприяти вдосконаленню здатності ізолювати проблеми та приймати ефективні рішення. Крім цього, такий метод вчить учнів аналізувати та розробляти програми дій. Розглянемо п’ять видів навчання при методі кейс-стаді. По-перше, кейси не вживаються з метою передачі знань (хоча, звичайно, деяка трансляція знань і відбувається). Кейси надають «образи» реальних проблем чи реальних ситуацій, які забезпечують учня знанням про те, що має бути зроблено. Обговорення кейсів виступає потенційним поштовхом до обміну перспективами та досвідом практичної роботи. По-друге, кейс полегшує інтеграцію та застосування знань. Кейс-метод базується на взаємообміні досвідом учнів найбільш зручним і економним шляхом. По-третє, кейс-метод розвиває в учня здатність вирішувати складні, але корисні приклади проблем. По-четверте, навчання кейс-методом загострює оцінювання пріоритетів та цінностей. Учень в процесі навчання демонструє власне ставлення, цінності та орієнтації, які підтримуються чи не сприймаються іншими слухачами. Результати такого інтерактивного навчання важко передбачити чи перевірити, оскільки вони можуть приймати різні форми. Як правило, спільне порівняння та перевірка набутого досвіду привносять щось нове у практичну діяльність учнів. По-п’яте, кейси завжди корисні в плані збагачення досвіду та удосконалення навичок, які учні застосовують, аби наблизити ті цінності, які вони вважають найбільш бажаними. Всі навички разом можуть бути описані однією фразою – творче вирішення проблеми і формування аналізу ситуації та прийняття рішення. Мета кейс-методу – розвиток здатності тих, хто навчається, приймати рішення – потребує організації процесу навчання як процесу пошуку і прийняття рішень.
 6. 6. Додаток 3 Зразок розгортки однієї кімнати Розмір кімнати: 5 х 4 х 2,8 (м) Масштаб 1:100 S1 = 45,4 м² S2 = 20 м² S3 = 20 м² P2 = 18 м
 7. 7. Хід уроку: 1. Вступна частина 1.1. Повідомте учням тему та мету уроку – формування практичних навичок застосування формули обчислення площі прямокутника при розв’язуванні практичних задач. 1.2. Перевірте виконання домашнього завдання – наявність в учнів планів-розгорток квартири, які вони мали накреслити вдома, згідно умови (Додаток 1). 1.3. Розгляньте одну розгортку біля дошки і запропонуйте учням звірити отримані площі зі зразком (Додаток 3), а для розгорток двох інших кімнат – один з одним. 1.4. При виявленні помилкових результатів, запропонуйте учням пригадати формули знаходження площі прямокутника і здійснити швидку корекцію обчислень. 1.5. Виясніть у який спосіб учні обчислювали площу усіх стін. Якщо додаванням площ 4 сторін, то підведіть учнів до висновку, що площу стін можна обчислити як добуток периметра стелі або підлоги на висоту кімнати. Повідомте, що дане відкриття стане їм у нагоді в 11 класі під час вивчення теми «Формула площі бічної поверхні паралелепіпеда». 1.6. Змоделюйте ситуацію у вигляді проблемної задачі: повідомте учнів, що вони стали власниками 3-кімнатної квартири в новому будинку. Облаштування квартири їм необхідно здійснити самостійно, а саме провести ремонтно-оздоблювальні роботи. 2. Основна частина. 2.1. Повідомте учнів, що далі вони будуть працювати «Кейс-методом». Цей метод дає можливість виявити ініціативу, відчути самостійність у прийнятті рішень, освоєнні теоретичних положень і оволодінні практичними обчислювальними навичками. Темою кейсу є практичне застосування формули для обчислення площі прямокутника. 2.2. Об’єднайте учнів у 3 групи за допомогою карток трьох кольорів і запропонуйте кожній групі зайняти місце за окремим столом. Роздайте папки з матеріалами (Додатки 4-11). 2.3. Коротко поясніть учням правила даного методу (Додаток 2). Наголосіть, що для того, щоб приступити до основного завдання – складання кошторису вартості ремонту квартири, учні мають погодити між собою критерії вибору власного виду ремонтних робіт та будівельних матеріалів. Для цього їм необхідно самостійно ознайомитися з методом «діамантова діаграма» (Додаток 9) і здійснити рангування запропонованих критеріїв. Тільки після того, як усі члени групи погодяться із відібраними критеріями (чи запропонують свої) можна приступити до ознайомлення із пропозиціями фірм і складання кошторису. Якщо згідно вибраних критеріїв, за визначену для групи суму, ремонт виконати не вдасться, учні самостійно приймають рішення щодо нехтування тими чи іншими критеріями чи їх заміни. Запропонуйте закріпити усі напрацювання на ватмані, маркерами позначити важливі місця. Виділіть на обговорення критеріїв приблизно 10 хв., а на проведення обчислень 15 хв. 2.4. Після закінчення роботи, попросіть представників кожної групи презентувати результати роботи: аргументи вибору першочергових критеріїв, обчислені кошториси та розповісти чи відбувалася зміна рішень під час роботи. Запропонуйте учасникам інших груп проаналізувати представлені «діамантові діаграми» та кошториси колег на раціональність, економічність, оптимальність, якість виконуваних ремонтних робіт та правильність математичних розрахунків. 3. Підсумкова частина. 3.1. Підведіть підсумок уроку, відзначивши усі підприємницькі риси, які проявили учні під час даного уроку. Запитайте, в який момент уроку вони відчули себе здатними брати на себе відповідальність та ініціативу, як почували себе, коли їхні аргументи приймалися групою, чи зрозуміли застосування математики для вирішення практичних задач. 3.2. Запропонуйте учням провести самооцінку роботи в групі (Додаток 11) 3.3. На домашнє завдання запропонуйте відшукати інші приклади на застосування формули площі прямокутника.
 8. 8. Додаток 5 Завдання для груп Користуючись матеріалами для кейсу (прас-листи на товари і послуги, словник спеціальних термінів, плани-розгортки кімнат квартири, кошторисні таблиці тощо) обчисліть вартість ремонту та оздоблювальних робіт трикімнатної квартири. Ремонт необхідно провести усіх поверхонь кімнат: стелі, стін, підлоги. Встановіть правила роботи групи: розділіть обов’язки між усіма учасниками групи чи виконуйте завдання разом. Обговоріть і прорангуйте критерії вибору витратних матеріалів і послуг методом «діамантова діаграма». Складіть кошторис виконуваних робіт і витратних матеріалів для кожної фірми, що пропонує свої послуги. Здійсніть вибір фірми і аргументуйте його. Визначте, якими критеріями ремонтних робіт ви можете знехтувати задля того, щоб вкластися у виділену вам для ремонту суму або аргументуйте причини інших рішень. Для ремонту виділено ліміт коштів: І Група 9 000 грн. ІІ Група 14 000 грн. ІІІ Група 19 000 грн. Результати представте для всього класу. Довідка Види ремонтних робіт: І. Ремонт стін: 1. Штукатурка (старт, фініш),ґрунтування, побілка 2. Штукатурка (старт, фініш), ґрунтування, олійна фарба 3. Штукатурка (старт, фініш), ґрунтування, наклеювання шпалер 4. Монтаж гіпсокартонних плит, вирівнювальна суміш, ґрунтування, побілка 5. Монтаж гіпсокартонних плит, вирівнювальна суміш, ґрунтування, наклеювання шпалер ІІ. Ремонт стелі: 1. Покриття сіткою, штукатурка фініш, ґрунтування, побілка 2. Монтаж гіпсокартонних плит, вирівнювальна суміш, ґрунтування, побілка 3. Монтаж гіпсокартонних плит, вирівнювальна суміш, ґрунтування, наклеювання шпалер ІІІ. Ремонт підлоги: 1. Настил деревинної поверхні, фарбування олійною фарбою 2. Встановлення мозаїчної плитки 3. Настил лінолеуму Витрати матеріалів: 1. Середня витрата штукатурки, вирівнювальної суміші на 1 м2 поверхні при товщині 1 см становить 0,5 кг. 2. Середня витрата клею, олійної фарби на 1 м2 поверхні 0,1 кг 3. Середня витрата ґрунтовки на 1 м2 поверхні 0,1 л.
 9. 9. Додаток 6 ТЗОВ «СКІФ» Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Довбуша, 65а Фактична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Горбаша, 5 Телефон основний:(03433) 25627 Факс: (03433) 25627 Підприємство „Скіф” надає повний комплекс послуг по створенню дизайну інтер'єрів квартир, дизайн-проектів квартир та інших приміщень, косметичного та комплексного ремонту квартир і офісів. Гарантії на проведені роботи, страхування на час ремонту і гарантійного періоду 2 роки. На Ваш письмовий запит надаємо перелік вартості необхідних робіт та будівельних матеріалів. № з/п Перелік Од. виміру Ціна за оди- ницю, грн. Документація 1 Дизайн-проект (ескіз, робочі креслення з візуалізацією) м2 170,00 2 Дизайнерське супроводження місяць 5000,00 3 Проектування м2 160,00 Демонтажні роботи 5 Ненесучі (або перегородки) стіни м2 160,00 6 Несучі (або капітальні) стіни м2 555,00 7 Дерев’яна підлога м2 32,00 8 Радіатори опалення шт. 50,00 9 Лінолеум м2 7,00 10 Двірні блоки шт. 150,00 11 Віконні блоки шт. 45,50 12 Шпалери м2 15,50 13 Штукатурка м2 24,50 14 Набіл м2 50,00 15 Масляна фарба м2 110,00 16 Навантаження, виніс будівельного сміття шт. 17,00 Внутрішні оздоблювальні (підготовчі) роботи 17 Ґрунтовка стін, стелі м2 6,50 18 Монтаж сітки під штукатурку м2 25,00 19 Штукатурка м2 50,00 20 Штукатурка гіпсова м2 50,00 21 Заливка вирівнювальною масою м2 33,00 22 Штукатурка стін (старт) м2 40,00 23 Шпаклівка стін (фініш) м2 35,00 24 Штукатурка стелі (старт) м2 45,00 25 Шпаклівка стелі (фініш) м2 40,00 26 Монтаж гіпсових плит (ГКЛ) м2 60,00 27 Оклеювання стелі шпалерами м2 40,00 28 Оклеювання стін флазеліновими шпалерами м2 35,00 29 Фарбування м2 30,00 30 Фарбування олійною фарбою м2 40,00 31 Монтаж мозаїчної плитки м2 155,00 32 Монтаж плиточного кута м2 16,00 33 Монтаж лінолеуму м2 22,00
 10. 10. Матеріали 1 Ґрунтовка 10 л 54,52 2 Фарба олійна 2,5 кг 68,99 3 Штукатурка гіпсова 30 кг 33,08 4 Вимірювальна суміш 25 кг 57,50 5 Штукатурка старт 30 кг 44,00 6 Шпаклівка фініш 20 кг 41,70 7 Плитка 50 х 50 1 шт. 7,70 8 Гіпсова стелева плита (ГКЛ) 2 м2 40,78 9 Гіпсова стінова плита (ГКЛ) 2 м2 43,23 10 Бордюр 2,5 м 11,60 11 Клей 5 кг 19,80 12 Шпалери шириною 1 м 24 м 195,70 13 Лінолеум м2 103,00 14 Мозаїчна плитка м2 70,00 Підбір і закупівля матеріалів – 8 % від вартості. Доставка матеріалів 1000 грн. Просимо Вас звертатися для отримання on-line консультації з питань будівництва, ремонту, реконструкції, будівельних і обробних матеріалів (ціна, якість, довговічність, екологічні параметри та ін). Ми приділимо Вам максимум часу і спробуємо відповісти на всі Ваші запитання, пов'язані з ремонтом квартир, офісів, будинків, приміщень. З повагою, Генеральний директор Голуб Сергій Миколайович
 11. 11. ТЗОВ «Станіславський» Адреса: 78060, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, Смт. Обертин, вул. Хмельницького, 1 Телефон:+38 (050) 4427644 Шановний партнере ! У відповідь на Ваш лист надаємо вартість робіт та будівельних матеріалів. За час своєї діяльності компанія здобула репутацію чесного і надійного партнера не тільки в Івано-Франківську і Івано-Франківській області, а й в інших регіонах України, про що свідчать численні відгуки наших споживачів. За цей час побудовано безліч цивільних і промислових будівель і споруд в м Київ, та Київській області, м. Івано-Франківськ, м.Львів, м.Коломия і Коломийському районі. № з/п Перелік Од. виміру Ціна за оди- ницю, грн. Документація 1 Дизайн-проект (ескіз, робочі креслення з візуалізацією) м2 165,00 2 Дизайнерське супроводження місяць 4800,00 3 Проектування м2 170,00 Демонтажні роботи 5 Не несучі (або перегородки) стіни м2 180,00 6 Несучі (або капітальні) стіни м2 605,00 7 Дерев’яна підлога м2 30,00 8 Радіатори опалення шт. 30,00 9 Лінолеум м2 10,00 10 Двірні блоки шт. 100,00 11 Віконні блоки шт. 60,00 12 Шпалери м2 13,50 13 Штукатурка м2 25,00 14 Набіл м2 45,00 15 Масляна фарба м2 115,00 16 Навантаження, виніс будівельного сміття шт. 20,00 Внутрішні оздоблювальні (підготовчі) роботи 17 Ґрунтовка стін, стелі м2 12,50 18 Монтаж сітки під штукатурку м2 20,00 19 Штукатурка м2 50,00 20 Штукатурка гіпсова м2 50,00 21 Заливка вирівнювальною масою м2 30,00 22 Штукатурка стін (старт) м2 40,00 23 Шпаклівка стін (фініш) м2 40,00 24 Штукатурка стелі (старт) м2 40,00 25 Шпаклівка стелі (фініш) м2 40,00 26 Монтаж гіпсових плит (ГКЛ) м2 80,00 27 Оклеювання стелі шпалерами м2 50,00 28 Оклеювання стін флазеліновими шпалерами м2 40,00 29 Фарбування м2 40,00 30 Фарбування олійною фарбою м2 40,00 31 Монтаж мозаїчної плитки м2 180,00 32 Монтаж плиточного кута м2 15,00 33 Монтаж лінолеуму м2 30,00 Матеріали
 12. 12. Додаток 1 Домашнє завдання Виконується кожним учнем індивідуально до початку уроку (вдома). Накреслити план-розгортку кожної кімнати 3-кімнатної квартири (зображення стін, підлоги, стелі, вікон, дверей) згідно таких даних: 1 кімната – 4×5×2,8; має 1 вікно на коротшій стороні; розміри вікна: ширина – 2 м, висота - 1,5 м; навпроти вікон знаходяться двері висотою 2 м і шириною 1 м. 2 кімната – 3×5×2,8; 2 вікна шириною 1 м і висотою 1,5 м, розташовані на довшій стіні; навпроти вікна знаходяться двері висотою 2 м і шириною 1 м. 3 кімната – 3×3×2,8; вікно шириною 1 м і висотою 1,5 м, розташоване на коротшій стіні; навпроти вікна знаходяться двері висотою 2 м і шириною 1 м. Розгортку намалювати на папері у клітинку, дотримуючись масштабу 1:100 см Для кожної кімнати визначити окремо площу стін, стелі, підлоги та периметр підлоги.
 13. 13. ДП «Райбуд» ТЗОВ АПК «Доброта» Івано-Франківська обл., с. Сопів (Коломийський р-н), вул. Коломийська, буд. 35 Тел. +38 (03433) 23535, +38 (03433) 91098 Вітаємо! Перед Вами встало питання ремонту квартири. Ми пропонуємо Вам якісний, професійний, індивідуальний підхід до ремонту. Звертаючись до нас, Ви отримаєте весь спектр послуг, доступні ціни на матеріали. Ми заощадимо Ваш час і Ваші гроші. Ми потурбуємось про Ваше здоров’я, звільняючи Вас від зайвих турбот. Як результат Ви отримаєте сучасний якісний ремонт і неповторність інтер’єру дому. № з/п Перелік Од. виміру Ціна за оди- ницю, грн. Документація 1 Дизайн-проект (ескіз, робочі креслення із візуалізацією) м2 153,45 2 Дизайнерське супроводження місяць 4464,00 3 Проектування м2 158,10 Демонтажні роботи 5 Не несучі (або перегородки) стіни м2 167,40 6 Несучі (або капітальні) стіни м2 562,65 7 Дерев’яна підлога м2 27,90 8 Радіатори опалення шт. 27,90 9 Лінолеум м2 9,30 10 Двірні блоки шт. 93,00 11 Віконні блоки шт. 55,80 12 Шпалери м2 12,55 13 Штукатурка м2 23,25 14 Набіл м2 41,85 15 Олійна фарба м2 106,95 16 Навантаження винос будівельного сміття шт. 18,60 Внутрішні оздоблювальні (підготувальні) роботи 17 Ґрунтовка стін, стелі м2 11,62 18 Монтаж сітки під штукатурку м2 18,60 19 Штукатурка м2 46,50 20 Штукатурка гіпсова м2 46,50 21 Заливка вирівнювальною масою м2 27,90 22 Штукатурка стін (старт) м2 37,20 23 Шпаклівка стін (фініш) м2 37,20 24 Штукатурка стелі (старт) м2 37,20 25 Шпаклівка стелі (фініш) м2 37,20 26 Монтаж гіпсових плит (ГКЛ) м2 93,00 27 Оклеювання стелі шпалерами м2 46,50 28 Оклеювання стін флазеліновими шпалерами м2 37,20 29 Фарбування м2 37,20 30 Фарбування олійною фарбою м2 37,20 31 Монтаж мозаїчної плитки м2 167,40 32 Монтаж плиточного кута м2 13,95 33 Монтаж лінолеуму м2 27,90
 14. 14. Матеріали 1 Ґрунтовка 10 л 55,00 2 Фарба олійна 2,5 кг 65,30 3 Штукатурка гіпсова 30 кг 38,02 4 Вимірювальна суміш 25 кг 56,30 5 Штукатурка старт 30 кг 38,00 6 Шпаклівка фініш 20 кг 38,45 7 Плитка 50 х 50 1 шт. 6,50 8 Гіпсова стелева плита (ГКЛ) 2 м2 40,78 9 Гіпсова стінова плита (ГКЛ) 2 м2 43,23 10 Бордюр 2,5 м 10,80 11 Клей 5 кг 15,00 12 Шпалери 24 м 220,00 13 Лінолеум м2 125,00 14 Мозаїчна плітка м2 110,00 Доставка матеріалів 65 грн. за 1 км. Звертайтесь до нас і Ви не пожалкуєте. Директор С.М. Попов
 15. 15. Додаток 7 Кошторис витрат на проведення оздоблювальних робіт у трикімнатній квартирі ТОВ «СКІФ» № п/п Найменування робіт, Матеріалів Кількість, площа Одиниця виміру Ціна за одиницю, грн. Загальна вартість Витрати на послуги 1. 2. 3. 4. Витрати на матеріали 1. 2. 3. 4. Підбір і закупівля матеріалів Доставка Всього Кошторис витрат на проведення оздоблювальних робіт у трикімнатній квартирі ТЗОВ «СТАНІСЛАВСЬКИЙ» № п/п Найменування робіт, Матеріалів Кількість, площа Одиниця виміру Ціна за одиницю, грн. Загальна вартість Витрати на послуги 1. 2. 3. 4. Витрати на матеріали 1. 2. 3. 4. Підбір і закупівля матеріалів Доставка Всього Кошторис витрат на проведення оздоблювальних робіт у трикімнатній квартирі ДП "РАЙБУД" ТЗОВ АПК «ДОБРОТА» № п/п Найменування робіт, Матеріалів Кількість, площа Одиниця виміру Ціна за одиницю, грн. Загальна вартість Витрати на послуги 1. 2. 3. 4. Витрати на матеріали 1. 2. 3. 4. Підбір і закупівля матеріалів Доставка Всього
 16. 16. Додаток 8 Діамантова діаграма 9. 8.7. 6.4. 5. 2. 1. 3.
 17. 17. Додаток 2 Опис кейс методу З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений учбовий матеріал, що містить структурований опис ситуацій, що запозичені з реальної практики. Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати, уникати помилок, які часто виникають під час виконання конкретних завдань. Хороший кейс має задовольняти таким вимогам: • відповідати чітко поставленій меті; • мати відповідний рівень складності; • ілюструвати декілька аспектів життя; • бути актуальним на сьогоднішній день; • ілюструвати типові ситуації; • розвивати аналітичне мислення; • провокувати дискусію; • мати декілька рішень. Мета кейсів – детальний аналіз, а не оцінювання (особливо, завчасне оцінювання). Ціллю їх є не презентація специфічних «правильних шляхів», а допомога у набутті навичок аналізу. Разом з вдосконаленням аналітичних навичок метод ситуаційних вправ стимулює розвиток проникливості, є формою перевірки знань, розвиває здатність відокремлювати важливе від тривіального, виховує почуття відповідальності в процесі навчання. Коротко кажучи, кейс-підхід має сприяти вдосконаленню здатності ізолювати проблеми та приймати ефективні рішення. Крім цього, такий метод вчить учнів аналізувати та розробляти програми дій. Розглянемо п’ять видів навчання при методі кейс-стаді. По-перше, кейси не вживаються з метою передачі знань (хоча, звичайно, деяка трансляція знань і відбувається). Кейси надають «образи» реальних проблем чи реальних ситуацій, які забезпечують учня знанням про те, що має бути зроблено. Обговорення кейсів виступає потенційним поштовхом до обміну перспективами та досвідом практичної роботи. По-друге, кейс полегшує інтеграцію та застосування знань. Кейс-метод базується на взаємообміні досвідом учнів найбільш зручним і економним шляхом. По-третє, кейс-метод розвиває в учня здатність вирішувати складні, але корисні приклади проблем. По-четверте, навчання кейс-методом загострює оцінювання пріоритетів та цінностей. Учень в процесі навчання демонструє власне ставлення, цінності та орієнтації, які підтримуються чи не сприймаються іншими слухачами. Результати такого інтерактивного навчання важко передбачити чи перевірити, оскільки вони можуть приймати різні форми. Як правило, спільне порівняння та перевірка набутого досвіду привносять щось нове у практичну діяльність учнів. По-п’яте, кейси завжди корисні в плані збагачення досвіду та удосконалення навичок, які учні застосовують, аби наблизити ті цінності, які вони вважають найбільш бажаними. Всі навички разом можуть бути описані однією фразою – творче вирішення проблеми і формування аналізу ситуації та прийняття рішення. Мета кейс-методу – розвиток здатності тих, хто навчається, приймати рішення – потребує організації процесу навчання як процесу пошуку і прийняття рішень.
 18. 18. Додаток 10 Критерії для рангування Ремонт усієї квартири здійснює кваліфікована бригада Стеля вирівняна штукатуркою і побілена Ремонт здійснює власник квартири Стеля покрита оздоблювальною плиткою Власник квартири запрошує фахівців фірми тільки для окремих видів робіт На стелі здійснено монтаж гіпсокартонних плит і покрито вирівнювальною сумішшю Дизайнер виготовляє проектні креслення з візуалізацією на комп’ютері Підлога пофарбована олійною фарбою Власник квартири самостійно проектує ремонт і вибирає матеріали Стіни пофарбовані олійною фарбою Прибирання після ремонту та вивіз сміття здійснює будівельна фірма Стіни попередньо підготовлені до ремонту (встановлено сітку під штукатурку) Прибирання після ремонту та вивіз сміття здійснює власник квартири Стіни перед наклеюванням шпалер прогрунтовані Підлога покрита натуральними матеріалами (дерево) Власник здійснює економ-ремонт в межах виділених коштів Підлога покрита синтетичними матеріалами (плитка, лінолеум) Власник здійснює дорогий вид ремонту з найбільш якісних матеріалів Стіни поштукатурені і побілені Доставку матеріалів власник здійснює самостійно Стіни поштукатурені і обклеєні шпалерами Доставку матеріалів здійснює будівельна фірма На стінах здійснено монтаж гіпсокартонних плит і покрито вирівнювальною сумішшю Матеріали закуплені в різних фірмах Всі матеріали закуплені в одній фірмі
 19. 19. Додаток 11 Самооцінка роботи в групі Дата _________________ Прізвище, ім'я учня ____________________________________ Покладіть собі від 0 до 2 балів за кожне запитання: 1. Ви брали активну участь у роботі групи ___________________________________________ 2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група ___________________________________ 3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи ________________ 4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалась іншим ______________________________ 5. Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед ________________ 6. Ви брали участь у представлені результатів ________________________________________ Всього балів _________

Світлана Лазарук, вчитель математики Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т. Г. Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області

Views

Total views

924

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×