Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BiSL & Metrics bij ROC Eindhoven

1,249 views

Published on

De ASL BiSL Foundation beheert sinds enkele jaren het ASL- en BiSL-gedachtengoed en draagt dat verder uit. De stichting beoogt daarmee business en IT dichter bij elkaar te brengen. Want ketenintegratie is noodzakelijk, ook - en misschien zelfs juist - voor de informatievoorziening.

Published in: Education
 • Heel interessant waar jullie mee bezig zijn. Zelf werk ik aan iets soortgelijks voor het primair onderwijs (project Bovenwijs). Het is inderdaad de kunst om gebruikers van management informatie niet te laten verzuipen in te veel KPI's Überhaupt het goed definiëren van een goede KPI is al een hele uitdaging. Kortom management informatie is de kunst van het weglaten.

  Veel succes
  Richard Steijn
  http://www.vaiper.nl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

BiSL & Metrics bij ROC Eindhoven

 1. 1. Van turen naar sturen De reis van ROC Eindhoven naar sturen en verbeteren op basis van integraal Performance Management
 2. 2. Even voorstellen Alexander van Cappellen Henk Dubbelman
 3. 3. ROC Eindhoven 22.500 studenten 1.500 personeelsleden 120 miljoen euro jaaromzet 290 opleidingen 23 scholen 6 diensten 15.000 contacten bedrijven 7 locaties in Eindhoven
 4. 4. Prestatiemanagement ?
 5. 5. Wat is prestatiemanagement? Prestatiemanagement is het proces dat de organisatie aanstuurt, door visie en doelen vast te stellen, door de voortgang systematisch te meten met indicatoren, door iedereen bewust te maken van zijn / haar bijdrage aan succes, zodat men in staat gesteld wordt tijdig acties in gang te zetten waardoor klanten beter bediend worden en het resultaat van de organisatie verbeterd wordt. (de Waal)
 6. 6. Huidige problemen
 7. 7. Turen • Rapporteren en verantwoorden • Achteraf en teruguit kijken • Alleen sturen op gevoel • Eilandjes • Het barst van de indicatoren, wat doen we er mee? Geen Focus en dus ook geen actie ! En dus geen verbetering ! • Geen relatie tussen indicatoren en organisatiedoelen • Intern gericht, niet vanuit de klant • Verschillende modellen (IT, kwaliteitszorg, P&C) • Hier heb ik geen tijd voor …
 8. 8. iPM Klanten / Belanghebbenden Strategisch Laag Frequent Strategisch Uitvoeringsplan Doelen ROC Eindhoven : de bedrijfsfuncties 1. Managen 2. Innoveren 2.1 1.1 Sturen Marketing 2.2 2.2 Organiseren Ontwikkeling KPI 3. Kwalificeren deelnemers Onderwijsbehoefte 3.4 3.5 3.6 3.1 3.2 3.3 Opleiding en Summatieve Uitstroom en Gekwalificeerden Werving van Instroom van Coaching Onderwijsvragende vorming van toetsing van nazorg voor deelnemers deelnemers leerloopbaan deelnemers deelnemers deelnemers 4. Beheren middelen oorzaak 4.2 4.4 4.1 4.3 Materiaal en Informatie & Financiën Personeel Materieel Communicatie Sturing en PI PI gevolg PI Student Proces Proces Proces Operationeel Hoog Frequent 15 Verlagen KPI % VSV gat Projecten / Initiatieven 10 Verlaag % VSV % PI : % aanwezigheid Target 10% Resultaat Target Doelen geven aan wat de organisatie wil bereiken. Processen zijn de dragers voor verbetering van prestaties Resultaatindicatoren (KPI) meten of het doel bereikt is. Procesindicatoren (PI) meten het resultaat van het proces
 9. 9. Oorzaak en gevolg, voorbeeld # Jaar- Meer succes voor studenten diploma’s resultaat Laag Frequent % Minder voortijdig schoolverlaten voortijdige uitstroom Flexibele in- en Onderwijs in Intakeproces Zorgstructuur Verzuim BPV doorstroom De klas % aanwezigheid bij les Hoog Frequent Meldingen % docenten Bureau regisratie Leerplicht % ongeoorloofd Follow-up verzuim
 10. 10. De reis Strategie / verander- boodschap Houding / Meten = Sturen en Gedrag / Verbeteren weten Stijl Processen / systemen
 11. 11. Informatie naar de vloer via systemen Transactie systemen t ep 76 76 Planning & Planning & Scores Scores Stu d en 25 tge Infobase ge 95 ve 95 Schoolfit ns St Schoolfit ud en DataWarehouse tg Management e ge Rapportage ve Management ns Operationele Rapportage Operationele Rapportage Operationele Rapportage nc 10 @VO 1 PeopleSoft CS 10 @VO 1 PeopleSoft CS Student gegevens geg den e t Stu vens 26 Aramis 92 Cognos Rapportage Management Rapportage 76 Planning & Scores Management Rapportage Management Co 66 Rapportage Management ns s ve e l Intranet ge ne Rapportage g e r so e P s en 54 ev 54 PeopleSoft eg PeopleSoft eg HRM HRM 65 iël nc Website a Fin 39 39 Navision Navision
 12. 12. Resultaten • Instroom • Jaarresultaat • VRV • Exploitatieresultaat
 13. 13. BiSL ASL domein • Wat betekent dit voor het BiSL en ASL domein? • Hoe dragen wij bij aan organisatiedoelen ? • Hoe brengen wij oorzaak en gevolg aan in onze processen? Dus niet verzuipen in kpi’s! • Een Denkconcept !
 14. 14. Processen Managen Innoveren 1. Sturen 3. Marketing 2. Organiseren 4. Ontwikkeling 6. 8. Onderwijs- 5. Opleiding en 9. 10. behoefe Instroming 7. Coaching Werving van vorming van Examinering van Uitstroom Onderwijs- van leerloopbaan studenten studenten en nazorg vragenden studenten studenten acquisitie kernactiviteiten nazorg Gekwali- ficeerden 5. 7. 9. Acquisitie/ Uitvoeren private dienstverlening Service verkoop kwalificeren deelnemers Behoefte private dienst- verlening 12. 14. 11. Financiën Materiaal/ materieel 13. Personeel Informatie & Communicatie BiSL – ASL Beheren middelen
 15. 15. We gaan iets met KPI’s doen! Maar hoe dragen zij bij aan organisatiedoelen # openstaande wijzigingen # spoedwijzigingen #W % i-wijz/tot # wijz % #W niet begroot/totaal # W % werkelijke tijd/begrote tijd % werkelijk gebruik/budget Workload #testers # bevindingen # geregistreerde wensen #…
 16. 16. Strategiekaart versimpelde weergave Hoe draagt BiSL – ASL bij aan de doelen Jaar- Persoolijke groei van Studenten Resultaat VRV Laag Frequent Studenten Rendabele Exploitatie- Tevredenheid opleidingen Resultaat studenten Groei # studenten en Aanbieden van goed en Blijven binnen exploitatie bedrijven Tevredenheid rendabel onderwijs bedrijven Bedrijven Juiste en stabiele faciliteiten Beschikbaarheid Juiste IV en ICT – Hoog Frequent BiSL – ASL domein ISL - ASL Klant- tevredenheid voorzieningen beschikbaar Binnen begroting Juiste planning en inzet Workload # Wat drijft planning en inzet? # # ? wijzigingen Verdere verdieping incidenten Projecten
 17. 17. Workload Sturing door Applicatie Beheer en klant Workload Beschikbare capaciteit Projecten 60% Wijzigingen 40% 18
 18. 18. Verbeteren Beïnvloedingsactie Resultaat meting A vs B Meting A Meting B Project 1 Project 2 Continue Procesverbetering Evaluatie actie en eventueel vervolgactie
 19. 19. Conclusies en lessons learned • Sturen is mensenwerk en dus ook sturen op cultuur! • Verbinden naar organisatiedoelen maakt duidelijk wat men bijdraagt en daardoor versnelt verandering • Starten met een paar makkelijk te meten KPI’s • Kijken welke gegevens al beschikbaar zijn • Aansluiten bij strategisch belangrijke onderwerpen • Niet meten om het meten! • Evalueren van effect verbeteracties op het proces • Niet altijd verbeteren “om te verbeteren”: kijk naar meerwaarde! (voorbeeld: kwaliteit O&V ASL)
 20. 20. Voor meer informatie: Alexander J. van Cappellen Henk Dubbelman aj.vancappellen@roceindhoven.nl www.linkedin.com/in/vancappellen hp.dubbelman@roceindhoven.nl Robert Bukkems www.linkedin.com/in/henkdubbelman robert.bukkems@int-r-act.nl www.int-r-act.nl

×