Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BiSL introductie NL

1,841 views

Published on

De ASL BiSL Foundation beheert sinds enkele jaren het ASL- en BiSL-gedachtengoed en draagt dat verder uit. De stichting beoogt daarmee business en IT dichter bij elkaar te brengen. Want ketenintegratie is noodzakelijk, ook - en misschien zelfs juist - voor de informatievoorziening.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

BiSL introductie NL

 1. 1. Professionaliseren met BiSL <datum> <evenement> <naam>
 2. 2. Herkent u dit? <ul><li>‘ Net grote nieuwe release gerealiseerd, nu wordt het systeem uitgefaseerd!’ </li></ul><ul><li>‘ Ik heb geen inzicht in wat de applicaties me kosten.’ </li></ul><ul><li>‘ Het systeem doet (net) niet wat ik ervan verwacht had.’ </li></ul><ul><li>‘ Ik weet niet waar ik terecht kan met inhoudelijke vragen.’ </li></ul><ul><li>‘ Acceptatie testplan is te laat en onvolledig’ </li></ul><datum> <evenement>
 3. 3. Push-factoren business information management <datum> <evenement> Applicatiebeheer professionaliseert Professioneel business information management Technisch beheer professionaliseert Toenemend belang adequate IV Hogere klanteisen, gebruikerswensen Outsourcing ICT
 4. 4. Drie beheerdomeinen <datum> <evenement> Technisch Beheer Applicatie- Beheer Businmess information managemetn Opdrachtnemer Opdrachtgever SLA’s Opdrachtnemer ITIL ASL BiSL Informatievoorziening Infrastructuur Applicaties
 5. 5. Inrichting business information management <datum> <evenement> Opdrachtnemer Business Information Management I nfrastructuur- services IT- Serviceteam Applicatie - services Opdrachtgever Business management Eind- gebruikers Contracten Gebruikersorganisatie
 6. 6. Verantwoordelijkheden business information management <ul><ul><li>Centrale regie in inrichting en inhoud informatievoorziening, nu en in de toekomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansturing ICT-leveranciers (‘Smart Buyership’) </li></ul></ul><ul><ul><li>Continue aansluiting informatievoorziening op actuele behoefte gebruikersorganisatie (‘Demand Management’) </li></ul></ul><ul><ul><li>Adequate ondersteuning eindgebruikers </li></ul></ul><datum> <evenement>
 7. 7. BiSL procesclusters <datum> <evenement> Richting gevend Sturend Uitvoerend Planning en control Financieel management Behoefte management Contract management Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer Opstellen IV-organisatie strategie Opstellen Informatie Strategie Infor- matie Coör- dinatie
 8. 8. BiSL procesmodel <datum> <evenement> Planning en control Financieel management Behoefte management Contract management Operationele ICT aansturing Beheer bedrijfs- informatie Gebruikers ondersteuning Infor- matie Coör- dinatie Richting- gevend Sturend Uitvoerend Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer Specificeren Toetsen en Testen Voorbereiden transitie Vormgeven niet-geaut. IV Bepalen bedrijfsproces- ontwikkelingen Opstellen IV-organisatie strategie Leveranciers Management Ketenpartners Management Strategie Inrichting IV-functie Relatie- management Gebruikersorg. Opstellen Informatie Strategie Informatie lifecycle management Bepalen keten- ontwikkelingen Bepalen technologie- ontwikkelingen Wijzigingen beheer Transitie Informatie portfolio management
 9. 9. Professionaliseren van BIM welke eindwaarden? <ul><li>Hogere kwaliteit informatievoorziening </li></ul><ul><li>Meer ICT voor hetzelfde geld </li></ul><ul><li>Gebruikers beter ondersteund (hogere tevredenheid) </li></ul><datum> <evenement> Optimale aansluiting informatie- voorziening op bedrijfsprocessen
 10. 10. BiSL is … <ul><ul><li>Proces framework </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzameling best practices </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumentarium voor professionalisering van uw business information management </li></ul></ul><ul><ul><li>Uniforme terminologie </li></ul></ul><datum> <evenement>
 11. 11. BiSL opleidingen <datum> <evenement> <ul><li>EXIN basisexamen ‘Business Information Management Foundation’ </li></ul><ul><li>EXIN advanced examen BIMA </li></ul><ul><li>20-tal instituten geaccrediteerd door EXIN </li></ul><ul><li>Zie www.exin.nl </li></ul>
 12. 12. Publicaties <ul><li>BiSL Zelfevaluatie: </li></ul><ul><li>Donatz, Ralph, SDU, 2006 </li></ul><ul><li>Boek: </li></ul><ul><li>“ BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement”, </li></ul><ul><li>Pols, Remko van der e.a., VHP, 2005 </li></ul><ul><li>Best Practices en artikelen: </li></ul><ul><li>www.aslbislfoundation.org </li></ul><datum> <evenement>
 13. 13. Vrage? <ul><li>Praktijkervaringen </li></ul><ul><li>Wanneer klaar voor BiSL </li></ul><ul><li>Certificering </li></ul><ul><li>… . </li></ul><datum> <evenement>

×