Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanzemunci

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vanzemunci

  1. 1. VanzemunciZanimljivi slučajevi vanzemunaca
  2. 2. VanzemunciLavvojis Vićstanko
  3. 3. Vanzemunci?• Vanzemunci su ljudi koji ne žive naadministrativnoj teritoriji Zemun...• Poznatiji su još kao i vanmunzenci pozemunskom autohtonom nazivu za Zemun-Munze :D• Vanzemunci zvanično postoje još od nekegodine pre nove ere, kada su plemenaZemunaša nastanila prostore današnjegZemuna i proterali ostala plemenavanzemunaca koji su živeli na tim prostorima.
  4. 4. Njavidje• Najpoznatija viđenjavanzemunaca – svudaih ima, svi ljudi suvanzemunci jer žive vanMunzea.• Veoma često srećemoprimerke ove vrste, jerje površina Munzearelativno mala čak00000.1% svetskepovršine.
  5. 5. Stealth• Vanzemunci se kriju odočiju ostalih Zemunacajer po njima nisudostojni boravka uMunzeu.• Da bi mogli ući uMunze moraju dobitiposebno odobrensošpa za Munze Konza(koji je teško dobitii jerga izdaje Kimi Noris)
  6. 6. Namere• Vanzemuncima jejedina namera da:• POSTANUZEMUNCI!• Kada zvaničnopostajete zemunacdobijete posebnuzemunsku šolju ->
  7. 7. Da li Zemunci veruju uVanzemunce?Ne verujeVeruje
  8. 8. Dobre i loše strane susreta savanzemuncima• Zemuncu je mnogo prijatno da se sustretnesa Vanzemuncem jer u tom susretu pokazujesvoju nadmoć nad nižom rasom i osvajaženku iz svog plemena jer se dokazao kaoAlfa Zemunac (poznatiji kao KonzaKonzaMunzenacMunzenac)Vanzemunac kada se susretne sa Zemuncemmnogo mu je neprijatno, jer će ga Zemunacugostiti sa poslasticom zvanom “Utoka!”“Utoka!”

×