Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DYWEDWCH Yr Unol Daleithiau,                        "DIM MWY BWLIO!"                ...
DATGANIAD OR GWEINIDOGAETH MASNACH TRAMOR A INTEGREIDDIO     Datganiad gan y Llywodraeth Gweriniaeth Ecwador ar y cais...
7.  Er bod rhaid i Mr Assange ateb ar gyfer yr ymchwiliad yn Sweden, Ecuador yn ymwybodol bod yr    erlynydd Sweden ...
a) Y Lloches, yn ei holl ffurfiau yn hawl dynol sylfaenol creu rhwymedigaethau erga omnes, hy "i bawb"wladwriaethau.b) Mae...
yn cael eu cysylltu â datblygu parch, diogelu a blaengar o hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yn rhan o cogens jus.rhai or...
o) Cartagena Datganiad o 1984, yn cydnabod yr hawl i loches, oni bai eu gwrthod ar y ffin ac nid eu dychwelyd.p) Siarter H...
Mae hefyd yn gobeithio cynnal heb ei newid y cysylltiadau ardderchog o cyfeillgarwch a chyd-barch syn clymu atEcwador ar D...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Welsh thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)

244 views

Published on

Yr Unol Daleithiau America yn credu ei bod yn UCHOD y gyfraith ac dro ar ôl tro yn dibynnu ar ddefnyddio "BLAENAU" (fel FAM Ally Prydain Fawr a CHWAER Ally Sweden) i guddio ei RÔL mewn gweithredoedd dialgar / TROSEDDOL YN ERBYN o'r fath wedi'i lefelu ar gyfer Julian Assange ADRODD Y NEWYDDION ac Datgelu'r yr Unol Daleithiau TROSEDDAU RHYFEL America / Troseddau Nuremberg ac yn gweithredu terfysgwyr eraill! Cofiwch fod yn CLEIFION, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama a bydd ei Cwnsler Cyfreithiol / Supremacist Gwyn (Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz) DARPARU y PENNAETH yr Unol Daleithiau America "AR platiaid o!"

Published in: News & Politics, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Welsh thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)

 1. 1. DYWEDWCH Yr Unol Daleithiau, "DIM MWY BWLIO!" Vogel Denise Newsome MEDDAI, "DIOLCH Ecuador EAN TRAMOR GWEINIDOG Ricardo PATINO AR GYFER HYD AT SEFYDLOG YR UNOL DALEITHIAU AMERICAS CYFUNDREFN SUPREMACIST terfysgol / GWYN EI FAM a Ally GREAT Mhrydain a EI CHWAER Ally SWEDEN! "Yr Unol Daleithiau CANGHENNAU y Llywodraeth (GWEITHREDOL / TyGwyn, DEDDFWRIAETHOL / Gyngres a BARNWROL / Unol DaleithiauGoruchaf Lys) yn ceisio BLOC / rhwystro ERLYN Y o Unol Daleithiau AmericaArlywydd Barack Hussein Obama II, aelodau or Gyngres ar Goruchaf Lys Ynadon,Baker Donelson ai Cynghreiriaid terfysgol. . .Ricardo Patiño, y Gweinidog Tramor Materion o Ecuador yn Datganiad O ran Assange (SylfaenyddWikileaks): http://www.mmrree.gob.ec/2012/com042.asp
 2. 2. DATGANIAD OR GWEINIDOGAETH MASNACH TRAMOR A INTEGREIDDIO Datganiad gan y Llywodraeth Gweriniaeth Ecwador ar y cais am loches AssangeAr Fehefin 19, 2012, ymddangosodd y dinesydd cenedlaethol Awstralia Julian Assange, ar safle y Llysgenhadaetho Ecwador yn Llundain, i ofyn am amddiffyn diplomyddol y Wladwriaeth Ecwador i fanteisio ar y rheolaupresennol ar Lloches Diplomyddol. Maer ymgeisydd wedi seilio ei gais ar yr ofn y gallair canlyniadau yn y pendraw yn dioddef erledigaeth wleidyddol mewn trydedd wlad, gallai defnyddio ei estraddodi ir Deyrnas o Sweden ifynd i droir estraddodi dilynol ir wlad honno.Mae Deddf Llywodraeth Ecuador, ffyddlon ir weithdrefn lloches ac atodwch y difrifoldeb mwyaf yn yr achoshwn, wedi adolygu a gwerthuso pob agwedd syn ymwneud â hi, yn enwedig y dadleuon a gyflwynwyd gan MrAssange i gefnogir ofn maent yn teimlo am sefyllfa bod y person hwn yn gweld fel bygythiad i fywyd, diogelwchpersonol a rhyddid.Maen bwysig nodi bod M r. Assange wedi cymryd y penderfyniad i geisio lloches a gwarchod Ecwador droshoniadau ei fod yn dweud, wedi eu gwneud gan honedig "ysbïo a brad", syn dwyn ir amlwg y dinesydd synysbrydoli ofn y posibilrwydd o cael ei drosglwyddo ir Sant Unedig atiau o America gan y Prydeinig, Sweden neuAwstralia, am ei fod yn wlad, dywedodd Mr Assange, mynd ar drywydd iddo oherwydd y declassification owybodaeth embaras ir Llywodraeth yr Unol Daleithiau. Ai hefyd ran y ceisydd, " dioddef o erlid mewn gwahanolwledydd, a oedd yn deillio nid yn unig oddi wrth eu syniadau a gweithredoedd, ond mae eu gwaith i gyhoeddigwybodaeth syn cyfaddawdu y pwerus, i gyhoeddi y gwir ac, felly, llygredd a datgelu troseddau hawliau dynoldifrifol o ddinasyddion o gwmpas y byd . "Felly, ar gyfer yr ymgeisydd, y dyraniad o droseddau gwleidyddol yw sail ei gais am loches, oherwydd yn ei farnef, yn wynebu sefyllfa syn cynnwys perygl ar fin digwydd iddo nad ydynt yn gallu gwrthsefyll. Er mwyn eglurorofn iddo instills 1 erledigaeth wleidyddol posibl, a bod posibilrwydd hwn yn dod i ben i fyny dod yn sefyllfa oragfarn a troseddu yn erbyn ei hawliau, gonestrwydd a risg i ddiogelwch personol a rhyddid, Llywodraeth Ecwadorystyried y canlynol: 1. Julian Assange yn cyfathrebu arobryn proffesiynol yn rhyngwladol am ei frwydr am ryddid mynegiant, rhyddid y wasg a hawliau dynol yn gyffredinol; 2. Yr oedd Mr Assange rhannu gydar gynulleidfa fyd-eang wybodaeth ddogfennol freintiedig a gynhyrchir gan ffynonellau amrywiol, a chyflogeion yr effeithir arnynt, gwledydd a sefydliadau; 3. Bod tystiolaeth gref o dial gan y wlad neu wledydd a gynhyrchodd y wybodaeth a ddatgelir gan Mr Assange, dial a allai beryglu eu diogelwch, cywirdeb, a hyd yn oed ei fywyd; 4. Hynny, er gwaethaf ymdrechion diplomyddol gan Ecuador, gwledydd sydd wedi ei angen mesurau diogelu digonol i amddiffyn diogelwch a bywyd Mr Assange, wedi gwrthod i hwyluso iddynt; 5. Mae hynnyn sicr awdurdodau Ecwador ei bod yn bosibl y estraddodi Mr Assange i drydedd wlad y tu allan ir Undeb Ewropeaidd heb sicrwydd priodol ar gyfer eu diogelwch personol a chywirdeb; 6. Bod tystiolaeth gyfreithiol yn dangos yn glir bod, cael estraddodi ir Unol Daleithiau America, ni fyddai Mr Assange gael treial teg, gael ei rhoi ar brawf gan llysoedd arbennig neu milwrol, ac maen annhebygol y bydd yn cael ei gymhwyso i creulon a diraddiol, ac roedd yn dedfrydu i garchar am oes neu, gosb eithaf na fyddain parchu eu hawliau dynol;
 3. 3. 7. Er bod rhaid i Mr Assange ateb ar gyfer yr ymchwiliad yn Sweden, Ecuador yn ymwybodol bod yr erlynydd Sweden wedi cael agwedd gwrth-ddweud a oedd yn atal Mr Assange yr ymarfer llawn yr hawl cyfreithlon amddiffyniad; 8. Ecuador yn argyhoeddedig bod wedi tanseilio hawliau gweithdrefnol Mr Assange yn ystod yr ymchwiliad; 9. Ecuador wedi canfod bod Mr Assange heb amddiffyniad a chymorth iw dderbyn gan y Wladwriaeth syn dinesydd; 10. Mae hynny, yn dilyn nifer o ddatganiadau cyhoeddus a chyfathrebu ddiplomyddol gan swyddogion o Brydain, Sweden ar Unol Daleithiau, maen casglu na fyddair rhain llywodraethau barchu confensiynau a chytundebau, a rhoi blaenoriaeth i gyfraith ddomestig hierarchaeth ysgol, yn groes i reolau mynegi cais cyffredinol ac, 11. Hynny, os Mr Assange yn cael ei ostwng ir ddalfa yn Sweden (fel syn arferol yn y wlad hon), yn cychwyn cadwyn o ddigwyddiadau a fyddain atal y mesurau pellach amddiffynnol cymryd i osgoi estraddodi posibl i drydedd wlad.Felly, maer Llywodraeth yn ystyried bod Ecuador dadleuon hyn rhoi sylwedd ir ofnau Julian Assange, er y gallaihyn fod yn dioddef erledigaeth wleidyddol, o ganlyniad i weithredu penderfynu o blaid rhyddid mynegiant arhyddid y wasg a gwrthod ei safle i gam-drin syn tueddu i redeg pŵer mewn rhai gwledydd, ddau ohonynt ynawgrymu bod Mr Assange ar unrhyw adeg, gall fod yn sefyllfa debygol o beryglu bywyd, diogelwch neuunplygrwydd personol. Maer ofn hwn wedi cael ei orchymyn i arfer eu hawl ddynol i geisio a derbyn lloches yn yLlysgenhadaeth o Ecwador yn y DU.Erthygl 41 y Cyfansoddiad Gweriniaeth Ecwador diffinio yn glir yr hawl i loches. O dan y ddarpariaeth hon, ynEcwador yn cael eu cydnabod yn llawn hawliau lloches a statws ffoadur yn unol âr gyfraith ac offerynnau hawliaudynol rhyngwladol. Yn ôl at y ddarpariaeth hon cyfansoddiadol:"Bydd pobl sydd mewn sefyllfa o lloches a ffoaduriaid yn mwynhau gwarchodaeth arbennig i sicrhau bod yrymarfer llawn eu hawliau. Bydd y Wladwriaeth yn parchu ac yn sicrhau bod yr egwyddor o beidio-refoulement, ynogystal â chymorth dyngarol ac achosion brys cyfreithiol."Hefyd, yr hawl i loches yn cael ei ymgorffori yn Erthygl 4.7 y Ddeddf Gwasanaeth Tramor 2006, syn pennugallur y Weinyddiaeth Materion Tramor, Masnach a Integreiddio Ecwador i wrando achosion o geiswyrdiplomyddol, yn ôl y deddfau, cytundebau, y gyfraith ac arferion rhyngwladol.Dylid pwysleisio bod ein gwlad wedi cael ei amlygu yn y blynyddoedd diwethaf i ddarparu ar gyfer nifer fawr obobl sydd wedi gwneud cais am loches diriogaethol neu statws ffoadur, ar ôl eu parchu ddiamod yr egwyddor obeidio refoulement a di-wahaniaethu, er ei bod wedi cymryd camau i ddarparu statws ffoaduriaid mewn moddhwylus, gan roi ystyriaeth i amgylchiadau o ymgeiswyr, yn bennaf Colombians ffoi rhag y gwrthdaro arfog yn eugwlad. Maer Comisiynydd ar gyfer Ffoaduriaid, wedi canmol polisi ffoaduriaid Ecuador, ac amlygodd y ffaitharwyddocaol nad ywr wlad wedi cael ei gyfyngu i gwersylloedd ar gyfer y bobl, ond wedi cael eu hintegreiddio imewn i, mwynhad gymdeithas llawn ou hawliau dynol a gwarantau.Ecwador wedi ei leoli ir dde or lloches yn y catalog cyffredinol o hawliau dynol ac yn credu, felly, bod ygweithredu hwn yn effeithiol iawn yn gofyn am gydweithredu rhyngwladol y gall ein gwledydd eu darparu, heb ybyddair datganiad yn ofer, a byddair sefydliad yn gwbl aneffeithiol. Am y rhesymau hyn, a dwyn i gof yrhwymedigaeth yr holl Wladwriaethau wedi eu cymryd i helpu i amddiffyn a hyrwyddo hawliau dynol, fel ydarperir gan y Cenhedloedd Unedig Siarter, gwahodd Llywodraeth Prydain i ddarparu ei cwota i gyflawnir dibenhwn.At y diben hwn, Ecuador wedi nodi, yn ystod y dadansoddiad or sefydliadau cyfreithiol yn ymwneud â lloches, ycydffurfiad yr egwyddorion hawl sylfaenol dan sylw cyffredinol cyfraith ryngwladol, yr un fath ag ar gyfer eibwysigrwydd ai gwmpas yn cael gwerth byd-eang, gan gadw yn gyson â diddordeb cyffredinol y gymunedryngwladol gyfan, a chael cydnabyddiaeth lawn gan yr holl wladwriaethau. Maer egwyddorion hyn, syn cael eugosod allan mewn offerynnau rhyngwladol fel a ganlyn:
 4. 4. a) Y Lloches, yn ei holl ffurfiau yn hawl dynol sylfaenol creu rhwymedigaethau erga omnes, hy "i bawb"wladwriaethau.b) Maer lloches diplomyddol, y lloches (neu loches tiriogaethol), ar hawl i beidio â chael estraddodi, diarddel, eudarparu neu eu trosglwyddo, yn hawliau dynol debyg, gan eu bod yn seiliedig ar yr un egwyddorion o amddiffynpobl: heb fod yn refoulement a heb fod yn -wahaniaethu heb unrhyw wahaniaethu niweidiol ar sail hil, lliw, rhyw,iaith, crefydd neu gred, barn wleidyddol neu farn arall, tarddiad cenedlaethol neu gymdeithasol, eiddo, genedigaethneu statws arall neu unrhyw feini prawf eraill tebyg.c) Maer holl ffurflenni hyn o ddiogelwch yn cael eu rheoli gan yr egwyddorion pro person (hy, yn fwy ffafriol irunigolyn), cydraddoldeb, cyffredinolrwydd, indivisibility, interrelatedness a chyd-ddibyniaeth.ch) Amddiffyn yn digwydd pan fydd y Wladwriaeth roi lloches, cysgod neu syn ofynnol, neu y pŵer amddiffyn,yn ystyried bod risg neu ofn y caiff y person gwarchod fod yn dioddef erledigaeth wleidyddol, neun cael eigyhuddo o droseddau gwleidyddol.e) y Wladwriaeth rhoi lloches yn gymwys i achosion lloches a achos estraddodi, pwyso a mesur y dystiolaeth.f) Ni waeth pa rai oi ffurflenni neu ffurflenni hyn ar hyn o bryd, maer lloches bob amser yn yr un achos ar drefngyfreithiol un, hy, erledigaeth wleidyddol, syn achosi maen ganiateir, a diogelu bywyd, diogelwch personol arhyddid yr unigolyn a ddiogelir, pwy ywr diben cyfreithlon.g) Maer hawl o lloches yn hawl dynol sylfaenol, felly, yn perthyn i cogens jus, hy y system o reolau cyfraithorfodol gydnabod gan y gymuned ryngwladol yn ei chyfanrwydd, lle nad oes rhanddirymiad yn cael ei ganiatáu,gan fod yn null yr holl gytundebau a darpariaethau rhyngwladol gyfraith y maent yn eu gwrthwynebu.f) Mewn achosion nad ydynt yn dod o dan y gyfraith bresennol, y person dynol yn parhau i fod o dan warchodaethy egwyddorion y ddynoliaeth a mynnu cydwybod cyhoeddus, neu sydd o dan warchodaeth a ymerodraeth oegwyddorion cyfraith ryngwladol syn deillio o arfer sefydledig, egwyddorion y ddynoliaeth a mynnu cydwybodcyhoeddus.i) Ni all y diffyg cytundeb rhyngwladol neu ddeddfwriaeth ddomestig o wladwriaethau yn gyfreithlon yn cael eigalw i rym i gyfyngu, amharu nac yn gwadu yr hawl i loches.j) Nid ywr rheolau ar egwyddorion syn llywodraethur hawl i loches, dim estraddodi, dim cyflwyno, dim diarddela throsglwyddo yn cydgyfeirio, ir graddau syn angenrheidiol i wella diogelwch a rhoir manylion iddoeffeithlonrwydd mwyaf. Yn yr ystyr hwn, yn gyflenwol cyfraith hawliau dynol yn rhyngwladol, yr hawl i loches affoaduriaid gyfraith a chyfraith dyngarol.k) Mae hawliau amddiffyn y person dynol yn cael eu seilio ar egwyddorion moesegol a gwerth am dderbyn yngyffredinol ac felly mae ganddynt dyneiddiol, cymdeithasol, cydlyniad, lles, heddychlon a dyngarol.l) Mae pob Unol ddyletswydd i hyrwyddo datblygiad cynyddol o hawliau dynol rhyngwladol drwy cenedlaetholeffeithiol a rhyngwladol eithredu.Ecwador yn ystyried bod y gyfraith syn rheoli achos lloches o Mr Julian Assange yn cynnwys set gyfan oegwyddorion, safonau, dulliau a gweithdrefnau a ddarperir yn offerynnau hawliau dynol rhyngwladol (pun arhanbarthol neu cyffredinol), syn cynnwys ymhlith eu darpariaethau yr hawl i geisio, derbyn ac yn mwynhaulloches am resymau gwleidyddol, y confensiynau llywodraethol yr hawl i loches a ffoaduriaid gyfraith, ac yncydnabod yr hawl i beidio â darparu, dychwelyd, neu ddiarddel pan sefydlwyd ofn erledigaeth wleidyddolgonfensiynau llywodraethol gyfraith estraddodi ac yn cydnabod yr hawl i beidio â estraddodi pan fydd y mesurhwn yn cynnwys erledigaeth wleidyddol, a chonfensiynau llywodraethol gyfraith ddyngarol, ac yn cydnabod yrhawl i beidio cael eu trosglwyddo pan fydd perygl o bolisi erledigaeth. Maer rhain i gyd math o loches a diogelurhyngwladol yn cael eu cyfiawnhau gan yr angen i amddiffyn y person hwn o erledigaeth wleidyddol bosibl, neuddyraniad posibl o droseddau gwleidyddol a / neu droseddau yn ymwneud âr olaf, sydd, ym marn Ecuador, nid ynunig yn peryglu Mr . Assange, ond hefyd yn peri anghyfiawnder difrifol a gyflawnir yn erbyn ef.Ni ellir gwadu bod yr Unol, i wedi tybio offerynnau rhyngwladol mor niferus a sylweddol, llawer ohonynt ynrhwymedigaeth gyfreithiol-rwymol i ddarparu diogelwch neu lloches i bobl eu herlid am resymau gwleidyddol,wedi mynegi eu dymuniad i sefydlu sefydliad cyfreithiol i amddiffyn hawliau dynol a rhyddfreintiau sylfaenol, ynseiliedig ar ymarfer cyffredinol derbyn fel y gyfraith, y maen priodoli i rhwymedigaethau fel orfodol, omnes erga,
 5. 5. yn cael eu cysylltu â datblygu parch, diogelu a blaengar o hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yn rhan o cogens jus.rhai or rhain offerynnau yn cael eu crybwyll isod:a) Cenhedloedd Unedig Siarter 1945, Dibenion ac Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig: y rhwymedigaeth yr hollaelodau i gydweithio i hyrwyddo a diogelu hawliau dynol;b) Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol 1948: hawl i geisio ac yn mwynhau lloches mewn unrhyw wlad, amresymau gwleidyddol (Erthygl 14);c) Datganiad o Hawliau a Dyletswyddau Manaw, 1948: hawl i geisio ac yn mwynhau lloches am resymaugwleidyddol (Erthygl 27);ch) Confensiwn Genefa o Awst 12, 1949, oi gymharu â Deddf Diogelu Pobl Sifil yn Amser Rhyfel: mewnunrhyw achos yn cael ei drosglwyddo ir person a ddiogelir i wlad lle byddant yn ofni erledigaeth am ei farnwleidyddol (Erthygl 45);e) Y Confensiwn ar Statws Ffoaduriaid 1951 a Protocol o Efrog Newydd, 1967: gwahardd ffoaduriaid neudiarddel dychwelyd i wledydd lle byddai eu bywydau a rhyddid yn cael eu bygwth (Erthygl 33.1);dd) Y Confensiwn ar Lloches Diplomyddol, 1954: Cyflwr yr hawl i roi lloches a dosbarthu natur y trosedd neu ycymhellion erledigaeth (Erthygl 4);g) Y Confensiwn ar Lloches Tiriogaethol o 1954: y Wladwriaeth hawl i gyfaddef ei thiriogaeth personau hynny ymaen ystyried syn angenrheidiol (Erthygl 1), pan fyddant yn cael eu herlid am eu credoau, barn wleidyddol neugysylltiad, neu weithredoedd a allai gael ei ystyried troseddau gwleidyddol (Erthygl 2), ni chaiff y Wladwriaethrhoi lloches dychwelyd neu ddiarddel ffoadur syn cael ei herlid am resymau gwleidyddol neu droseddau (Erthygl3); hefyd, nid estraddodi yn briodol wrth ddelio â phobl sydd, yn ôl y Wladwriaeth gofynnwyd amdano, yn cael eierlyn am troseddau gwleidyddol, neu droseddau cyffredin wedi ymrwymo at ddibenion gwleidyddol, neu panofynnir am estraddodi ufuddhau cymhellion gwleidyddol (Erthygl 4);f) Y Confensiwn Ewropeaidd ar Estraddodi o 1957, yn gwahardd estraddodi os ywr Blaid cais yn ystyried bod ytrosedd a godir yn wleidyddol (Erthygl 3.1);i) 2312 Datganiad ar Lloches Tiriogaethol o 1967 yn darparu ar gyfer rhoi lloches i bobl sydd âr hawl o danErthygl 14 y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, gan gynnwys pobl brwydro yn erbyn gwladychiaeth(Erthygl 1.1). Maen gwahardd y wrthod, ddiarddel derbyn ai dychwelyd i unrhyw Wladwriaeth lle y gall fod yndestun erledigaeth (Erthygl 3.1);j) Fienna Confensiwn ar Gyfraith Cytuniadau o 1969, yn darparu nad ywr rheolau ar egwyddorion cyffredinolcyfraith gorchmynion ryngwladol yn cefnogi cytundeb gwrthwyneb, maer cytundeb yn ddi-rym ar ei gasgliadgwrthdaro gydag un or rheolau hyn (Erthygl 53), ac os norm peremptory newydd or math hwn, bydd unrhywgytundeb syn bodoli eisoes syn gwrthdaro âr ddarpariaeth honno yn ddi-rym ac yn cael ei derfynu (Erthygl 64). Oran y cais Erthyglau hyn, y Confensiwn yn caniatáu i Wladwriaethau i wneud cais am gydymffurfio âr LlysCyfiawnder Rhyngwladol, heb fod angen cytundeb y Wladwriaeth ymatebydd, derbyn awdurdodaeth y llys(Erthygl 66.b). Mae hawliau dynol yn normau o cogens jus.ng) Americanaidd Confensiwn ar Hawliau Dynol, 1969: hawl i geisio ac yn mwynhau lloches am resymaugwleidyddol (Erthygl 22.7);l) Confensiwn Ewropeaidd ar gyfer Atal Terfysgaeth 1977, gofynnodd y Wladwriaeth yn cael ei hawl i wrthodestraddodi pan mae perygl bod y person yn cael ei erlyn neu gosbi am eu barn wleidyddol (Erthygl 5);m) Rhyng-Americanaidd Confensiwn ar Estraddodi 1981, nid ywr estraddodi yn berthnasol pan fydd y personwedi cael ei geisio neu euog, neu yn cael ei rhoi ar brawf mewn llys hoc arbennig neu hysbyseb yn gofyn am yWladwriaeth (Erthygl 4.3), pryd, o dan dosbarthiad y Wladwriaeth cais, boed droseddau gwleidyddol neudroseddau perthnasol neu droseddau gyda nod gwleidyddol dilyn, a phryd, y amgylchiadaur achos, gellir casglubod erledigaeth am resymau hil, crefydd neu genedligrwydd, bod y sefyllfa y person Gall ceisio cael ei niweidio argyfer unrhyw un or rhesymau hyn (Erthygl 4.5). Erthygl 6 yn darparu, yn cyfeirio at yr hawl i loches, bod "nid oesdim yn y Confensiwn hwn yn cael ei ddehongli fel cyfyngu ar yr hawl i loches, pan fydd y bon briodol".dilyn n) Siarter Affricanaidd ar Dynol a Phobl o 1981, unigolyn hawl i geisio a chael lloches mewn gwledydderaill (Erthygl 12.3);
 6. 6. o) Cartagena Datganiad o 1984, yn cydnabod yr hawl i loches, oni bai eu gwrthod ar y ffin ac nid eu dychwelyd.p) Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd 2000: yn sefydlur hawl i amddiffyniad diplomyddol aconsylaidd. Mae pob dinesydd or Undeb bydd, yn y diriogaeth o drydedd wlad nad gynrychioli gan yr Aelod-Wladwriaeth o genedligrwydd, diogelu awdurdodau diplomyddol a consylaidd o unrhyw Aelod-wladwriaeth, odan yr un amodau â dinasyddion y wladwriaeth honno (Erthygl 46).Maer Llywodraeth yn ystyried Ecuador bwysig nodi bod y rheolau ar egwyddorion a gydnabyddir yn rhyngwladolofferynnau a grybwyllwyd mewn cytundebau amlochrog eraill yn cael blaenoriaeth dros gyfraith ddomestig-wladwriaethau, oherwydd bod y cytundebau hyn yn seiliedig ar reolau universalizing arwain gan egwyddorionanniriaethol, syn arwain at mwy o barch , gwarant a diogelu hawliau dynol yn erbyn agweddau unochrog oWladwriaethau or fath. Byddai hyn yn peryglu cyfraith ryngwladol, a ddylai gael eu cryfhau yn hytrach, fel bodparch at hawliau sylfaenol yn cael ei atgyfnerthu o ran integreiddio a chymeriad eciwmenaidd.Ar ben hynny, ers Assange gwneud cais am loches yn Ecuador, wedi cynnal lefel uchel sgyrsiau diplomyddolgydar Deyrnas Unedig, Sweden ar Unol Daleithiau.Yn ystod sgyrsiau hyn, mae ein gwlad wedi galw ar y DU yn cael mesurau diogelwch llymach ar gyfer, blaenAssange dirwystr, proses agored gyfreithiol yn Sweden. Maer rhain yn cynnwys mesurau diogelwch, nid hawyrununwaith y bydd eu cyfrifoldebau cyfreithiol yn Sweden yn estraddodi i drydedd wlad, hy nid ywr warant yngymwys y ffigur o arbenigedd. Yn anffodus, er gwaethaf y cyfnewid dro ar ôl tro o destunau, yn dangos y DU arunrhyw adeg arwydd eu bod am i gyrraedd gyfaddawdau gwleidyddol, ond yn ailadrodd y cynnwys testunaucyfreithiol.Assange yn gofyn ir cyfreithwyr cyfiawnder Sweden yn cymryd datganiadau Assange yn yr adeilad yLlysgenhadaeth o Ecwador yn Llundain. Ecuador wedi symud yn swyddogol ir awdurdodau Sweden yn barod iddarparu hyn cyfweliad gydar bwriad i beidio â ymyrryd neu amharu ar y broses gyfreithiol yn cael ei dilyn ynSweden. Maer mesur hwn yn berffaith ac yn gyfreithiol bosibl. Nid oedd yn derbyn Sweden.Ar y llaw arall, Ecuador swnion y posibilrwydd bod y llywodraeth yn Sweden i sefydlu mesurau diogelu nadydynt yn Assange dilyniant estraddodi ir Unol Daleithiau. Unwaith eto, maer llywodraeth Sweden gwrthodunrhyw gyfaddawd yn hyn o beth.Yn olaf, Ecuador ysgrifennu at y llywodraeth yr Unol Daleithiau yn swyddogol dadorchuddio ei safle ar y Assangeachos. Ymholiadau yn ymwneud â: 1. Os oes proses gyfreithiol barhaus neu yn bwriadu cynnal proses or fath yn erbyn Julian Assange a / neu y sylfaenwyr y Wikileaks sefydliad; 2. Os bydd y uchod fod yn wir, pa fath o ddeddfwriaeth, sut ac o dan ba amodau hyn yn ddarostyngedig i cosbau uchaf pobl or fath; 3. Os oes bwriad i ofyn am estraddodi o Julian Assange ir Unol Daleithiau.Maer ymateb wedi bod yn yr Unol Daleithiau na all ddarparu gwybodaeth am yr achos Assange, gan ddweud eifod yn fater dwyochrog rhwng Ecwador ar Deyrnas Unedig.Gydar cefndir hwn, maer Llywodraeth Ecuador, wir i ei draddodiad o amddiffyn y rhai syn ceisio lloches yn eidiriogaeth neu ar y fangre o genadaethau diplomyddol, wedi penderfynu rhoi lloches diplomyddol i ddinasyddionAssange, yn seiliedig ar y cais a gyflwynwyd i Lywydd y Gweriniaeth, gan cyfathrebu ysgrifenedig, dyddiedigLlundain, 19 Mehefin, 2012, a ategir drwy lythyr dyddiedig yn Llundain ar 25 Mehefin, 2012, y mae LlywodraethEcuador, ar ôl asesiad teg a gwrthrychol or sefyllfa a ddisgrifir gan Mr Assange, yn ôl i eu geiriau eu hunain adadleuon, cymeradwyor ofnau yr apelydd, ac yn cymryd yn ganiataol bod yna arwyddion y gallai gael ei tybio ygall fod erledigaeth wleidyddol, neu a allai ddigwydd erledigaeth or fath os nad mesurau yn cael eu cymryd ynamserol ac yn angenrheidiol iw osgoi.Mae Deddf Llywodraeth Ecuador yn sicr bod y Llywodraeth Prydain yn gwybod sut i gyfiawnder gwerth achyfiawnder or sefyllfa Ecwador, ac yn gyson â dadleuon hyn, yn hyderus y bydd y DU yn cynnig cyn gynted ag ybo modd neu llwybr yn ddiogel yn gwarantu angenrheidiol ac yn berthnasol ir sefyllfa ffoaduriaid, fel bod eullywodraethau i anrhydeddu eu gweithredoedd o deyrngarwch maent yn ddyledus ir gyfraith a sefydliadaurhyngwladol sydd ddwy genedl wedi helpu siâp ar hyd eu hanes cyffredin.
 7. 7. Mae hefyd yn gobeithio cynnal heb ei newid y cysylltiadau ardderchog o cyfeillgarwch a chyd-barch syn clymu atEcwador ar Deyrnas Unedig ac mae eu pobl, gan eu bod yn cymryd rhan wrth hyrwyddo ac amddiffyn yr unegwyddorion a gwerthoedd, ac am eu bod yn rhannu pryderon tebyg am y democratiaeth, heddwch, Da Byw, syddond yn bosibl os ydych yn parchu hawliau sylfaenol pawb.DATGANIAD IR WASG Rhif 042

×