Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FORM ER USA PRESIDENT ABRAHAM LINCOLN: Detta land, med dess institutioner, hör till de människor    som bebor den. När ...
Den Stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789 har kommit att symbolisera den franska revolutionen , då ettfolk reste sig f...
[ redigera ] Origins[ redigera ] KinaRätten till revolutionen var kanske först ledade som en del av ett officiellt filosof...
Huvudsaklig artikel: Motstånd teori i tidig modern tidI tidigmoderna perioden, jesuiterna , särskilt Robert Bellarmine och...
Begreppet rätt till revolutionen togs också upp av John Locke i två verk i regeringens som en del av sitt socialakontrakte...
Juridisk historikern Christian Fritz i amerikanska sovereigns: Folket och USA: s konstitutionella tradition Föreinbördeskr...
kolonierna från deras lojalitet. Den suveräna bryter mot den hypotetiska kontraktet gav upphov till de personersrätt till ...
[ edit ] Ett slut till höger om revolutionen i positiva rättenI modern tid, bland andra argument, kan det hävdas att efter...
6.       ^ Pauline Maier, från motstånd till revolution: Colonial Radicals och utvecklingen av   amerikanska mots...
27.      ^ Fritz, amerikanska statsobligationer, 14. 28.      ^ Fritz, amerikanska statsobligationer, 13. 29. ...
KLIPP OCH KLISTRAS IN FRÅN: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruptionI enlighet med federala lagar, denna informat...
O   1.4 Effekter på humanitärt bistånd     O   1.5 Andra områden: hälsa, allmän säkerhet, utbildning, fackfören...
Detalj från korrupta Lagstiftning (1896) med Elihu Vedder . Library of Congress Thomas Jefferson Building ,Washington, DCK...
[ redigera ] Effekter på humanitärt biståndOmfattningen av humanitärt bistånd till de fattiga och instabila regioner i vär...
agera i utövandet av hans eller hennes uppgifter. (Artikel 2 i den straffrättsliga konventionen om korruption(ETS 173) i E...
Söker skada fiender blir korruption när myndighetsutövning illegitimt används som medel för detta syfte. Tillexempel är fa...
Det hävdas att följande villkor är gynnsamma för korruption:  •  Information underskott      O   I brist på lags...
O  Statliga tillstånd som behövs för att göra affärer, t.ex. importlicenser , uppmuntra mutar och        mutor. ...
Det är räknaren punkten dock att branscher med en oligarki kan företag vara ganska korrupt, med hemligapriskarteller, pres...
exempel antagit en heltäckande handlingsprogram mot korruption och därefter utfärdade en serie av anti-korruption normgiva...
finansieringen av politiska partier och valkampanjer (Rec (2003) 4) . Denna text är ganska unikt påinternationell nivå eft...
[ edit ] institutioner som arbetar med politisk korruption •  Global Witness , en internationell icke-statlig organisat...
Anti-korruption myndigheter och åtgärderIndien mot korruption logo  •   FBI  [43]  •   Samhällsstyrning och ekonomi...
12.      ^ ". Roosevelt, Theodore An Autobiography: XV The Peace Rättfärdighetens, bilaga B, New   York. Macmillan...
31.       ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Resolution (97) 24_EN.pdf 32.       ^ http:/...
•  Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston och Victor T. Levine (red.) (1989), politisk korruption: A   Handbook 1017...
•  Världsbankens privata sektorns utveckling blogg om korruption•  Korruption litteraturöversikten Världsbanken litterat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Swedish Right of REVOLUTION & Political CORRUPTION

590 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swedish Right of REVOLUTION & Political CORRUPTION

 1. 1. FORM ER USA PRESIDENT ABRAHAM LINCOLN: Detta land, med dess institutioner, hör till de människor som bebor den. När de ska växa trött på den sittande regeringen, kan de utöva sin konstitutionella rätt att ändra den, eller utövar sin revolutionära rätt att störta den. " "Amerika kommer aldrig att förstöras från utsidan. Om vi vackla och förlorar vår FRIHETER kommer det bero på att vi förstörde själva! "KLIPP OCH KLISTRAS IN FRÅN: http://en.wikipedia.org/wiki/Right_of_revolutionI enlighet med federala lagar, denna information som avses utbildnings-och informationssyfte - dvs avallmänt intresseRätt av revolutionenFrån Wikipedia, den fria encyklopedinHoppa till: navigering , sök
 2. 2. Den Stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789 har kommit att symbolisera den franska revolutionen , då ettfolk reste sig för att utöva sin rätt till revolution. Del av en serie om RevolutionI politisk filosofi , är rätten till revolutionen (eller rätt av uppror) i högra eller skyldighet , omväxlandeangav genom historien, av folket i en nation till störta en regering som agerar mot sina gemensamma intressen.Tron på denna rätt sträcker sig tillbaka till antikens Kina och den har använts genom historien för att rättfärdigaolika uppror, bland annat amerikanska revolutionen och den franska revolutionen .Innehåll [ hide ] • 1 Origins O 1,1 Kina O 1,2 islamiska traditionen O 1,3 medeltidens Europa O 1,4 Early Modern Europe • 2 Använd i historien • 3 Rätten till revolutionen som en individ eller kollektiv rätt • 4 Duty kontra höger • 5 Förutsättningar till höger om revolutionen • 6 Naturlig lag eller positiva rätten O 6.1 Exempel på rätten till revolutionen som positiva rätten O 6,2 Ett slut till höger om revolutionen i positiva rätten • 7 Se även • 8 Referenser • 9 Externa länkar
 3. 3. [ redigera ] Origins[ redigera ] KinaRätten till revolutionen var kanske först ledade som en del av ett officiellt filosofi av Zhoudynastin (1122 - 256f.Kr.) i Kina . För att motivera störta den tidigare Shang-dynastin , förkunnade Zhou kungarna konceptet [1]kallas Mandat of Heaven , som himlen skulle välsigna auktoritet en rättvis härskare, men skulle missnöjd ochdra tillbaka sin mandat från en despotisk härskare. Mandatet för Heaven skulle överföra till dem som skullehärska bäst. Kinesiska historiker tolkade en framgångsrik revolt som bevis på att mandatet för Heaven hadepasserat vidare. Under hela den kinesiska historien, gjorde rebeller som motsätter den härskande dynastinpåståendet att mandatet för himlen hade gått, vilket ger dem rätt att göra uppror. Härskande dynastierna var oftaobekväm med detta, och skrifter konfucianska filosofen Mencius (372 till 289 f.Kr.) ofta undertryckta för attförklara att folket har rätt att störta en härskare som inte sörja för deras behov.Se också: Mandat of Heaven[ edit ] islamiska traditionenEnligt forskare Bernard Lewis , den Koranen och Sunnah har flera punkter för att göra om styrelseformerna omrätten till revolutionen i Islam Koranen, till exempel, gör det klart att det finns en skyldighet lydnad.:"Lyd Gud, lyda profeten, lyd dem som har auktoritet över dig."Och detta utvecklats i ett antal uttalanden som tillskrivs Muhammed. Men det finns också ord som sätter striktagränser för skyldighet lydnad. Två dicta tillskrivs profeten och allmänt accepterad som äkta är vägledande. Mansäger, "det finns ingen lydnad i synd", med andra ord, om linjalen beställer något som strider mot Guds lag, intebara så att ingen skyldighet lydnad men det finns en skyldighet olydnad. Den andra uttalande, "inte lyder envarelse mot sin skapare," igen klart begränsar ledning av linjalen, oavsett form av linjal som kan vara.[2][ edit ] medeltidens EuropaDen Magna Carta markerar en av de tidigaste försöken att begränsa en suverän auktoritet och det ses som ensymbol för rättsstatsprincipen.[3]I Europa får rätten revolutionens kan spåras tillbaka till Magna Carta , en engelsk charter utfärdats i 1215, somkrävde kungen att avstå från vissa rättigheter och acceptera att hans vilja skulle vara bunden av lagen. Detinnehöll en "säkerhets-klausul" som gav rätt till en kommitté av baroner att åsidosätta vilja kungen med våld omdet behövs. Magna Carta påverkas direkt utveckling av den parlamentariska demokratin och mångakonstitutionella dokument, såsom USA: s konstitution .Den gyllene Bull för 1222 var en gyllene tjur eller påbud som utfärdats av kung Andrew II av Ungern . Lagenfastställde rättigheter Ungerns adelsmän, inklusive rätten att inte lyda kungen när han handlat i strid med lagen(jus resistendi). The Golden Bull jämförs ofta med Magna Carta, den Bull var den första konstitutionelladokument nationen Ungerns, medan Magna Carta var den första konstitutionella stadgan för nationen England.Thomas av Aquino skrev också rätten att motstå tyranniska styre i Summa Theologica . John av Salisburyförespråkade direkt revolutionär mordet på oetiska tyranniska härskare i sin Policraticus.[ edit ] Early Modern Europe
 4. 4. Huvudsaklig artikel: Motstånd teori i tidig modern tidI tidigmoderna perioden, jesuiterna , särskilt Robert Bellarmine och Juan de Mariana var och vida känd och oftafruktade för att förespråka motstånd mot tyranni och ofta TYRANNMÖRDARE-en av konsekvenserna avnaturliga lagen fokus School of Salamanca .John Calvin trodde något liknande. I en kommentar till Daniels bok , observerade han att samtida monarkerlåtsas att regera "genom Guds nåd", men låtsas var "bara fuska" så att de kunde "regera utan kontroll." Hantrodde att "jordiska furstar avsätta sig själva medan de resa sig upp mot Gud ", så" det anstår oss att spotta påderas huvuden än att lyda dem. "När vanliga medborgare ställs inför tyranni, skrev han, vanliga medborgarebehöva lida det. Men domare är skyldiga att "bromsa tyranni kungar", som hade tribuner i det antika Rom , denEphori i Sparta , och Demarchs i det antika Aten . Att Calvin skulle kunna stödja en rätt motstånd i teorinbetydde inte att han trodde ett sådant motstånd försiktig under alla omständigheter. Åtminstone offentligt, höllhan med den skotska kalvinistiska John Knox s krav på revolution mot den katolska drottningen Mary Tudor avEngland. [4]Den katolska kyrkan delade Calvins tillsynen oro-tillsammans med en oro för att spara själar ens tyranner, enoro som var irrelevant i dubbel predestinarian Calvinism. Således påven fördömde Guy Fawkes kalladkonventionen Krut Plot och Regnans i Excelsis var allmänt vara ett misstag. St Thomas av Aquino hade hävdatatt rädslan för TYRANNMÖRDARE körde tyranner till sämre beteende, och att TYRANNMÖRDARE ochuppror tenderade att sluta i placeringen av en ännu värre tyrann på tronen, så att den säkraste tillvägagångssättetför folket var att uthärda tyranni så länge den kan bäras i stället löper de större risk för väpnad revolution.Presumtionen för fred, i bara krig teorin , kom att bli vanligare tron och är ett officiellt innehas av den katolskakyrkan som de 19th, 20th, och 21-talen.[ redigera ] Användning i historienBland de revolutionära rörelserna hävdade att söka motivering som ett utövande av rätten av revolutionen är: • Franska religionskrig: rätt revolutionen expounded av Monarchomachs inom ramen för franska religionskrigen , och av hugenotterna tänkare som legitimerade tyrannicides . • Glorious Revolution: Rätt av revolutionen legat till grund för den filosofiska försvar av ärorika revolutionen , då parlamentet avsatte Jakob II av England år 1688 och ersatte honom med Vilhelm III av Oranien-Nassau . • Amerikanska revolutionen: Rätten att revolutionen skulle spela en stor roll i de skrifter amerikanska revolutionärer . Den politiska tarmkanalen Common Sense använt begreppet som ett argument för avslag av den brittiska monarkin och separation från imperiet, i motsats till enbart självstyre inom det. Det är också återgavs av självständighetsförklaringen i USA , då en grupp av representanter från de olika länderna undertecknade ett självständighetsförklaring citera anklagelserna mot kung George III. Som den amerikanska självständighetsförklaringen i 1776 uttryckte det, lärde naturlig lag att folket var "utrustad med sin Skapare med vissa oförytterliga rättigheter" och kan ändra eller avskaffa staten "destruktiv" av dessa rättigheter. • Franska revolutionen: rätt revolutionen också i 1789 deklarationen om rättigheter för människans och medborgarens under franska revolutionen .[ edit ] Rätt av revolutionen som en individ eller kollektiv rättÄven om vissa förklaringar av rätten till revolutionen lämna möjligheten öppen för sin träning som enindividuell rättighet, var det klart att kollektiv rätt under engelsk konstitutionella och politisk teori. Som [5]Pauline Maier har noterat i sin studie från Motstånd mot Revolution "[p] rivate individer förbjudet att våld motsina härskare antingen för illvilja eller på grund av privata skador ...." Istället ", inte bara ett fåtal individer, [6]men" av folket "var tvungen att känna sig berörda" innan rätten revolutionen motiverad och med de flestaförfattare talar om en "hela folket som är den Publick" eller kroppen av människor agerar i egenskap av"offentlig myndighet," vilket tyder på en bred enighet som omfattar alla led av samhället. " [7]
 5. 5. Begreppet rätt till revolutionen togs också upp av John Locke i två verk i regeringens som en del av sitt socialakontraktet teori . Locke förklarade att enligt naturlag , alla människor har rätt till liv , frihet och egendom , inomramen för det sociala kontraktet, kunde folket inleda en revolution mot regeringen när det handlat mot intressenmedborgarnas att ersätta regeringen med en som tjänade medborgarnas intressen. I vissa fall anses Lockerevolutionen en skyldighet. Rätten till revolutionen således i huvudsak fungerat som ett skydd mot tyranni .[ edit ] Duty kontra högerVissa filosofer hävdar att det inte bara rätt folk för att störta en förtryckande regeringen utan också derasskyldighet att göra detta. Howard Evans Kiefer opines "Det förefaller mig att skyldigheten att göra uppror ärmycket mer förståeligt än rätt att göra uppror , eftersom rätten till uppror ruiner ordningen på makt, medanskyldigheten att göra uppror går utöver och bryter den. " [8]Morton Vit skriver om de amerikanska revolutionärer "Föreställningen att de hade en skyldighet att göra upprorär oerhört viktigt att betona, för det visar att de trodde att de var uppfyller befallningar naturliga lagen ochnaturens Gud när de kastade ut absolut despotism. " Den amerikanska självständighetsförklaringen anges att [9]"när en lång tåg av missbruk och usurpations, fortsätta alltid samma objekt evinces en design för att minska demunder absolut despotism, är det deras rätt, är det deras plikt att kasta ut sådan regering" (betoning tillagd).Martin Luther King likaså slagit fast att det är plikt folket att stå emot orättvisa lagar.[ Redigera ] Förutsättningar till höger om revolutionenPresentationen av förslaget till självständighetsförklaringen i Trumbull självständighetsförklaring skildrar ettannat idealisering av utövandet av rätten till revolutionen.Vissa teorier av rätten till revolutionens medföra avsevärda förutsättningar på sin motion, begränsa sin åkallantill de mest fruktansvärda förhållanden. I den amerikanska revolutionära sammanhang finner en uttryck förrätten att revolutionen både som föremål för förutsättning och som ohämmad med villkor.Inför den amerikanska revolutionen, till exempel, ansåg amerikanerna sin situation för att motivera utövandet avrätten till revolutionen. Alexander Hamilton motiverat amerikanska motståndet som ett uttryck för "naturenslag" avhjälpa överträdelser av "de första grunderna i det civila samhället" och invasioner av "rättigheter ett heltfolk." För Thomas Jefferson förklaring var den sista desperat försök av en förtryckta folk-positionen många [10]amerikaner såg sig 1776. Jeffersons litania av koloniala missförhållanden var ett försök att fastställa attamerikanerna mötte sin börda att utöva den naturliga lagen rätt till revolution.Vissa forskare, såsom Christian Fritz, har skrivit att med slutet av revolutionen hade amerikanerna inte avståfrån rätten att revolutionen. I själva verket kodifierad det i sina nya grundlagar. Till exempel konstitutioner [11]anses vara "konservativ", såsom de av post-revolutionära Massachusetts år 1780, konserverade folkets rätt "attreformera, ändra eller helt ändra" regering inte bara för deras skydd eller säkerhet, utan även när deras "välståndoch lycka reduire [d] det." Detta uttryck var inte ovanligt i de tidiga amerikanska författningarna. [12]Connecticuts 1818 konstitution artikulerat folkets rätt "hela tiden" för att ändra government "på ett sådant sättsom de anser lämpligt." [13]
 6. 6. Juridisk historikern Christian Fritz i amerikanska sovereigns: Folket och USA: s konstitutionella tradition Föreinbördeskriget, beskriver en dualitet i amerikansk syn på förutsättningarna till höger om revolution: "Några avde första statliga konstitutioner ingår" ändra eller upphäva "bestämmelser som speglade traditionella höger omrevolution "i att de kräver svåra förutsättningar till träning. Maryland 1776 konstitution och New Hampshire [14]har 1784 konstitutioner krävde perversion av ändarna på regeringen och äventyrande av allmänheten frihet ochatt alla andra möjligheter till rättslig prövning var att inte nytta. Men däremot ut andra stater med betungande [15]förutsättningarna för utövandet av rätten. I 1776 Virginia konstitutionen rätt skulle uppstå bara om regeringenvar "otillräcklig" och Pennsylvania 1776 grundlag krävs endast att människor betraktas som en förändring vara"bäst främjar" till den offentliga välfärden. [16][ redigera ] Naturligt lag eller positiva rättenBeskrivningar av rätten till revolutionen skiljer sig också i huruvida denna rätt anses vara en naturlag (en lagvars innehåll bestäms av naturen och att det därför har giltighet överallt) eller positiva rätten (lag antogs ellerantagits av lämplig myndighet för att styra i tillstånd).Ett exempel på dubbla natur av rätten till revolutionen som både naturliga lagen och som positivt lagen finns iden amerikanska revolutionära sammanhang. Även den amerikanska självständighetsförklaringen åberopas dennaturliga lagen rätt revolutionen var naturlig lag inte den enda motiveringen för amerikansk självständighet.Engelska konstitutionella doktrinen stödde också kolonisterna agerande, åtminstone upp till en punkt. Av 1760-talet, erkände engelsk lag vad William Blackstone s kommentarer om lagarna i England kallas "lag upprättelsemot allmän förtryck." Liksom den naturliga lagen rätt till revolution, denna konstitutionella rätt upprättelse [17]motiverade människor motsätter suveräna. Denna lag till rättelse uppstod från ett kontrakt mellan folket ochkungen att bevara den offentliga välfärden. Det ursprungliga kontraktet var "en central dogm i engelska ochbrittiska konstitutionell lag" eftersom "urminnes tider". I deklarationen långa lista över klagomål förklarade [18]att detta fynd har brutit. [19]Denna väl accepterade lagen upprättelse motiverat folk motsätter författningsstridiga handlingar regeringen.Liberty berodde på folkets "ultimata" rätt att göra motstånd. Grundlagsstridiga kommandon brott mot "frivilligakompakta mellan de styrande och de styrda" kan "ignoreras" och godtyckliga kommandon motverkas med kraft. Denna rätt innebar en skyldighet för den del av folket att motstå okonstitutionella handlingar. Som Alexander[20]Hamilton noteras i 1775, utövas regeringen befogenheter att skydda "absoluta rättigheter" av folk och regeringförlorat dessa befogenheter och folket kunde få tillbaka dem om regeringen brutit mot detta konstitutionellaavtal. [21]Lagen om gottgörelse har begränsningar som rätten till revolutionen under naturliga lagen. Lagen omgottgörelse, liksom rätten till revolutionen, inte en individuell rättighet. Det hörde till samhället som en helhet,som en av parterna i det ursprungliga konstitutionella avtalet. Det var inte ett sätt att första utväg, eller svar på [22]triviala eller tillfälligt fel av regeringen. Blackstone: s kommentarer föreslog att använda lagen om gottgörelse [23]skulle vara "extraordinära", till exempel gäller om kungen bröt det ursprungliga avtalet, brutit "degrundläggande lagarna" eller övergav riket. Under den Stamp Act krisen på 1760-talet Massachusetts [24]Provincial kongressen ansåg resistens till kungen rättfärdigas om friheten kom under attack från "hand förtryck"och "de skoningslösa fötter tyranni". Ett decennium senare "åtalet" av George III i [25]självständighetsförklaringen försökte avsluta sin suveräna regeringstid över kolonierna eftersom han brutit motdet ursprungliga konstitutionella avtalet. [26]Som förklaras i juridisk historikern Christian Fritz beskrivning av den roll som rätten till revolutionen iamerikanska revolutionen, var USA: s självständighet motiveras av konventionella teorier inom anglo-amerikanska konstitutionella trodde tiden om folkets kollektiva rätt att lägga ut en godtycklig kung. "Bådenaturliga lagen och engelska konstitutionella doktrinen gav nybyggarna rätt att göra uppror mot den suveränaförtryck." Men dessa uppfattningar om rätt till revolution på inför den amerikanska revolutionen vilade på en [27]traditionell modell av regeringen. Denna modell belägen förekomsten av en hypotetisk affär slog i dimmaantikens mellan en kung och ett folk. "I denna affär, var folket skyddas av monarken i utbyte mot de människorsom ger kungen trohet. Detta var ett avtalsförhållande. Amerikanska revolutionärer anklagade George IIIåsidosatt sin underförstådda skyldighet att erbjuda skydd enligt avtalet, därigenom frigöra människorna i
 7. 7. kolonierna från deras lojalitet. Den suveräna bryter mot den hypotetiska kontraktet gav upphov till de personersrätt till revolution "-grundad på både naturliga lagen och engelska konstitutionella doktrinen". [28][ redigera ] Exempel på rätten till revolutionen som positiva rättenÄven om många förklaringar om oberoende söker legitimitet genom att vädja till höger om revolutionen, långtfärre konstitutioner nämner denna rättighet eller garantera denna rätt till medborgare på grund av dendestabiliserande effekten denna garanti skulle sannolikt producera. Bland de exempel på en artikulation av enrättighet av revolutionen som positiv lagen är: • Den szlachta , adelsmän från Polsk-litauiska samväldet , hävdade också rätt till uppror, som kallas rokosz . • New Hampshire är grundlag garanterar sina medborgare rätten att reformera staten, enligt artikel 10 i [29] New Hampshire konstitutionens Bill of Rights : Närhelst ändar regeringen är perversa och offentlig frihet uppenbart hotade, och alla andra rättsmedel är verkningslösa, folket kan och av rätt borde reformera den gamla, eller upprätta en ny regering. Läran om icke-motstånd mot godtycklig makt, och förtryck, är absurd, slavisk och förödande för den goda och lycka för mänskligheten. • Den Kentucky konstitution [30] garanterar också en rätt att ändra, reformera eller avskaffa deras regering i Kentucky Bill of Rights: All makt är inneboende i folket, och alla fria regeringar bygger på deras auktoritet och instiftade för deras fred, säkerhet, lycka och skydd av egendom. För att främja dessa mål har de alltid en oförytterlig och okränkbar rätt till ändra, reformera eller avskaffa sin egen regering på ett sådant sätt som de finner lämplig. • Liknande ordalydelse används i Pennsylvania : s konstitution , [31] enligt artikel 1, 2 § Declaration of Rights: All makt är inneboende i folket, och alla fria regeringar bygger på deras auktoritet och instiftade för deras fred, säkerhet och lycka. För att främja dessa mål har de alltid en oförytterlig och okränkbar rätt att ändra, reformera eller avskaffa sin egen regering på det sätt som de anser lämplig. • Artikel I, § 2 i Tennessee konstitution [32] säger: Denna regering väcks till allmän nytta, är läran om icke-motstånd mot godtycklig makt och förtryck absurt, slavisk och förödande för den goda och lycka för mänskligheten. • North Carolina är konstitution för November 21, 1789 innehåller också i sitt uttalande av rättigheter: [ behövd stämning ] 3d. Att regeringen borde inledas till ömsesidig nytta, skydd och säkerhet för de människor och att läran om icke-motstånd mot godtycklig makt och förtryck är absurt, slavisk och destruktivt för den goda och lycka för mänskligheten. • Den konstitution Texas [33] innehåller också liknande formulering i artikel 1, Sect 2: Alla politiska makten är inneboende i folket, och alla fria regeringar bygger på deras auktoritet och instiftade till förmån för dem. Tro folk Texas står lovat att bevarandet av en republikansk statsform, och med förbehåll för denna begränsning endast har de alltid en oförytterlig rätt att ändra, reformera eller avskaffa sin egen regering på det sätt som de anser lämpligt. • Efter andra världskriget Grundgesetz , grundlagen av Förbundsrepubliken Tyskland innehåller både förankrade, un-kan ändras klausuler som skyddar mänskliga och naturliga rättigheter, samt en klausul i artikel 20, erkänner rätten för folket att motstå förtryck Om alla andra åtgärder har misslyckats. • Den grekiska grundlagen , artikel 120, anges att "[...] det är både rätt och skyldighet för folket att motstå med alla möjliga medel mot alla som försöker våldsamma avskaffandet av konstitutionen."
 8. 8. [ edit ] Ett slut till höger om revolutionen i positiva rättenI modern tid, bland andra argument, kan det hävdas att eftersom demokratiska regeringar kan störtas avfolkomröstning , har folkets rätt att ta bort regeringen blir inbäddat i politiska systemet . Men faller ersättarepresentanter kort att ändra den faktiska statsskicket genom att ändra eller skriva sin konstitution. Hur lätt folkatt demokratiskt genomföra sådana grundläggande förändringar varierar kraftigt mellan länder och är iallmänhet ganska betungande, om inte omöjligt, inom befintliga rättsliga och media ramar.I en studie av idén av regel av folket i den amerikanska revolutionen och i början av post-revolutionäraAmerika, juridiska historiker kristna Fritz konstaterar att logiken i en revolution som skulle uppföra en regeringav folket också varit att "impl [y] saknar relevans av en rätt att revolution "i post-revolutionära Amerika:"Den konstitutionella logik känna igen människor, inte en kung, som den suveräna innebar irrelevanta av en rättatt revolution i Amerika. Detta inte utvecklar direkt eller jämnt efter införandet av amerikanska regeringar.Några av de första statliga konstitutioner inkluderade "ändra eller upphäva i de bestämmelser som speglade dentraditionella rätten revolutionens .... Övriga statliga konstitutioner som antagits olika versioner av denna rätt till"ändra eller avskaffa" regering som inte låter som den traditionella rätten revolution. I dessa bestämmelser fannsmöjligheten för människor att ändra grundlagar oberoende av de traditionella förutsättningarna för rätt tillrevolutionen .... Alltmer som amerikanerna inkluderat den i sina grundlagar, kom rätt revolutionen ses som enkonstitutionell princip tillåter de människor som den suveräna att kontrollera regeringen och ändra sinagrundlagar utan gräns. På detta sätt bröt höger loss från sina traditionella förtöjningar av motstånd mot förtryck.Den ändra eller upphäva bestämmelser kan nu tolkas i överensstämmelse med den konstitutionella principen atti Amerika, var den suveräna folket. " [34]Den tredje stycket i ingressen till allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna medlemsstater som så attmänniskor inte tvingas till uppror mot tyranni, mänskliga rättigheter bör skyddas genom rättsstatens principer.[ redigera ] Se även • Citizen passar • Samorganisationen (Polen) Filosofi portal • Pengar trail • Upptar rörelse • Politisk korruption • Qui tam • Regulatory capture[ redigera ] Referenser 1. ^ Perry, Elizabeth. [2002] (2002). Utmana mandat Heaven: social protest och statligt makten i Kina. Sharpe. ISBN 0-7656-0444-2 2. ^ Frihet och rättvisa i Mellanöstern 3. ^ Ralph V. Turner. Magna Carta. Pearson Education. (2003). ISBN 0-582-43826-8 s. 1 4. ^ Dave Kopel: den kalvinistiska Connection, Liberty Magazine, oktober 2008, s. 27-31 5. ^ Se Christian G. Fritz, American sovereigns: Folket och USA: s konstitutionella tradition Före inbördeskriget (Cambridge Univ. Press, 2008.), 14 (notera att enligt engelsk grundlag rätt till revolution "tillhörde samhället som helhet, som . en av parterna i det ursprungliga konstitutionella avtalet ") Se även John Phillip Reid, författningsdomstolen historia amerikanska revolutionen (4 vols. University of Wisconsin Press , 1986-1993), I: 111 (identifiera kollektiva folkets rätt "att skydda sina rättigheter med våld och till och med uppror mot bildas myndigheten"), III: 427n31 (citera Viscount Bolingbroke att "kollektivt organ för folket" hade rätt att "bryta Fynd mellan kungen och nationen").
 9. 9. 6. ^ Pauline Maier, från motstånd till revolution: Colonial Radicals och utvecklingen av amerikanska motståndet mot Storbritannien, 1765-1776 (Alfred A. Knopf, 1972), 33.7. ^ Maier, från motstånd till revolution, 35-36.8. ^9. ^10. ^ Alexander Hamilton, The Farmer motbevisade [februari 23], 1775, The Papers av Alexander Hamilton, I: 13611. ^ Se Christian G. Fritz, <a class = "extern texten" rel = "nofollow"> American sovereigns: Folket och USA: s konstitutionella tradition Före inbördeskriget (I kapitel 2 med rubriken "Revolutionär konstutionalism," Professor Fritz konstaterar att efter revolutionen, "[i] ncreasingly, som amerikanerna inkluderat den i sina grundlagar, kom rätt revolutionen ses som en konstitutionell princip tillåter de människor som den suveräna att kontrollera regeringen och ändra sina grundlagar utan gräns. ") (Cambridge University Press, 2008) på sid. 25 [ ISBN 978-0-521-88188-3 </ a>12. ^ Massachusetts 1780 konstitutionen, Bill of Rights, Art. 7.13. ^ Connecticut 1818 konstitutionen, Bill of Rights, Sec. 2.14. ^ Christian G. Fritz, American sovereigns: Folket och USA: s konstitutionella tradition Före inbördeskriget (Cambridge Univ. Press, 2008.), 24.15. ^ Se Maryland 1776 konstitutionen, Bill of Rights, Sec. 4, New Hampshire 1784 konstitutionen, Bill of Rights, Art. 10.16. ^ Virginia 1776 konstitutionen, Bill of Rights, Sec. 3, Pennsylvania 1776 konstitutionen, Bill of Rights, Sec. 5.17. ^ William Blackstone, kommentarer om lagarna i England (... 4 vols, Oxford 1765-1769, fax ed, repr, 1979), I: 238.18. ^ John Phillip Reid, "saknar relevans i förklaringen," i Hendrik Hartog, ed., lag i den amerikanska revolutionen och revolutionen i lagen (1981), 72.19. ^ New Jersey 1776 konstitutionen, ingressen i Francis Newton Thorpe, red., T han federala och delstatliga konstitutioner koloniala Charters, och andra organiska lagar för ... USA, V: 2594 (att notera att kungen brutit sitt kontrakt med folket).20. ^ John Phillip Reid, författningsdomstolen historia amerikanska revolutionen (4 vols, 1986-1993.), III: 140.21. ^ Alexander Hamilton, "The Farmer motbevisade" [februari 23], 1775, The Papers av Alexander Hamilton, I: 88.22. ^ Se Reid, konstitutionella historia, I: 111 (identifiera kollektiva folkets rätt "att skydda sina rättigheter med våld och till och med uppror mot bildas myndigheten"), III: 427n31 (citera Viscount Bolingbroke att "kollektivt organ för folket" hade rätt att "bryta Fynd mellan kungen och nationen"), Pauline Maier, från motstånd till revolution: Colonial Radicals och utveckling av amerikanska motståndet mot Storbritannien, 1765-1776, 33-34 ("Privatpersoner förbjöds att tar våld mot sina härskare antingen för illvilja eller på grund av privata skador, även om ingen ersättning för sina klagomål var som följer av det ordning tillsatt regeringen ").23. ^ Vissa kommentatorer har ställt sig bakom rätt att göra motstånd om parlamentet "äventyrat konstitutionen", men de flesta identifierade behovet av förtryck och tyranni före träning. Se Reid, konstitutionella historia, III: 121, 427n31, Maier, Resistance, 33-35.24. ^ Blackstone, kommentarer, I: 243 och 238.25. ^ Reid, konstitutionella historia, I: 11226. ^ Reid, "saknar betydelse i förklaringen," 84.
 10. 10. 27. ^ Fritz, amerikanska statsobligationer, 14. 28. ^ Fritz, amerikanska statsobligationer, 13. 29. ^ Grundlag i delstaten New Hampshire 30. ^ Konstitution Samväldet Kentucky 31. ^ Konstitution Commonwealth of Pennsylvania 32. ^ Grundlag staten Tennessee 33. ^ Texas konstitutionen 34. ^ Fritz, amerikanska statsobligationer, 24-25.[ redigera ] Externa länkar • Locke och den sociala ordningen • The Founders konstitutionen, Vol. 1 kap 3, Rätt Revolution • North Carolina konstitution 1789
 11. 11. KLIPP OCH KLISTRAS IN FRÅN: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruptionI enlighet med federala lagar, denna information som avses utbildnings-och informationssyfte - dvs avallmänt intressePolitisk korruptionFrån Wikipedia, den fria encyklopedinHoppa till: navigering , sökVärldskartan av 2010 korruptionsindex som Transparency International , som mäter "i vilken utsträckningkorruption uppfattas existera mellan offentliga tjänstemän och politiker." Höga siffror (blå) indikerar mindreuppfattning av korruption, medan lägre siffror (röd) en anger högre uppfattning om korruption.Politisk korruption är användningen av makten regeringstjänstemän för illegitim privat vinning. Missbruk avregeringens makt för andra ändamål, såsom förtryck av politiska motståndare och allmänhet polisbrutalitet ,anses inte vara politisk korruption. inte heller olagliga handlingar av privatpersoner eller företag som inte ärdirekt inblandade i regeringen. utgör politisk korruption En olaglig handling av en tjänsteinnehavare endast omhandlingen är direkt relaterad till deras officiella plikter, sker under färgen lag eller innefattar handel medinflytande .Former av korruption varierar, men inkluderar mutor , utpressning , svågerpolitik , nepotism , beskydd ,transplantat och förskingring . Korruption kan underlätta kriminell verksamhet som narkotikahandel ,penningtvätt och människohandel , men är inte begränsad till dessa aktiviteter.De aktiviteter som utgör olagligt korruption skiljer sig åt beroende på vilket land eller jurisdiktion. Till exempelkan vissa politisk finansiering metoder som är lagliga i en plats vara olagligt i ett annat. I vissa fall,regeringstjänstemän har breda eller dåligt definierade befogenheter, vilket gör det svårt att skilja mellan lagligaoch olagliga åtgärder. Worldwide, mutor enbart beräknas innebära över 1 biljon dollar årligen. Ett tillstånd av [1]ohämmad politisk korruption är känd som en kleptokrati , bokstavligen betyder "regeln av tjuvar".Innehåll [ hide ] • 1 Effekter O 1.1 Effekter på politik, administration och institutioner O 1.2 Ekonomiska effekter O 1.3 Miljö-och sociala konsekvenser
 12. 12. O 1.4 Effekter på humanitärt bistånd O 1.5 Andra områden: hälsa, allmän säkerhet, utbildning, fackföreningar, etc. • 2 Typer O 2,1 Mutor O 2,2 Handel med inflytande O 2,3 Beskydd O 2,4 nepotism och svågerpolitik O 2,5 Valfusk O 2,6 Förskingring O 2,7 Kickbacks O 2,8 ohelig allians O 2,9 delaktighet i organiserad brottslighet • 3 gynnsamma förhållanden för korruption O 3,1 storlek från den offentliga sektorn • 4 Statlig korruption • 5 Rättsväsendet korruption • 6 Fighting korruption • 7 whistleblowers • 8 kampanj bidrag • 9 Mätning korruption • 10 institutioner som arbetar med politisk korruption • 11 I fiktion • 12 Se även • 13 Referenser • 14 Läs mer • 15 Externa länkar[ redigera ] Effekter[ redigera ] Effekter på politik, administration och institutioner
 13. 13. Detalj från korrupta Lagstiftning (1896) med Elihu Vedder . Library of Congress Thomas Jefferson Building ,Washington, DCKorruption utgör ett allvarlig utveckling utmaning. I den politiska sfären, undermineras demokrati och godsamhällsstyrning genom att strunta eller undergräva formella processer. Korruption i val och i lagstiftandeorgan minskar ansvarsskyldigheten och snedvrider representation i politiken, korruption inom rättsväsendetäventyrar rättsstatsprincipen , och korruption i den offentliga förvaltningen leder till ineffektiv tillhandahållandeav tjänster. Det bryter mot en grundläggande princip för republikanism om centrala av medborgerligt dygd. Merallmänt, urholkar korruption institutionella kapacitet regeringen som förfaranden beaktas, resurser sugits bort,och offentliga kontor köps och säljs. Samtidigt undergräver korruption legitimitet regeringen och sådanademokratiska värden som tillit och tolerans.[ redigera ] Ekonomiska effekterSe också: Corporate brottInom den privata sektorn ökar korruptionen kostnaden för verksamhet genom priset på olagliga utbetalningarsjälva hanteringen kostnaden för att förhandla med tjänstemän, och risken för åsidosatt avtal eller upptäckt.Även om vissa hävdar korruption minskar kostnaderna genom att skära byråkratin , kan tillgången på mutorinducerar också tjänstemän contrive nya regler och förseningar. Öppet bort kostsamma och tidskrävande reglerär bättre än hemlighet att låta dem förbigås med hjälp av mutor. Där korruption blåser upp kostnaderna förverksamheten, snedvrider det också lika villkor, avskärmning företag med anslutningar från konkurrensen ochdärmed upprätthålla ineffektiva företag. [2]Korruption skapar också ekonomiska snedvridningar inom offentlig sektor genom att avleda offentligainvesteringar i kapital projekt där mutor och kickbacks är mer riklig. Tjänstemän kan öka den tekniskakomplexiteten hos offentliga projekt att dölja eller bana väg för sådana affärer, vilket ytterligare snedvriderinvesteringarna. Korruption också sänker överensstämmelse med konstruktion, miljö, eller andra regler, [3]sänker kvaliteten på offentliga tjänster och infrastruktur, och ökar budgeten trycket på regeringen.Ekonomer hävdar att en av de faktorer som ligger bakom olika ekonomiska utvecklingen i Afrika och Asien äratt i Afrika har korruptionen främst tagit formen av hyran extraktion med resulterande finansiellt kapital flyttasutomlands snarare än investerade i hemmet (därav den stereotypa, men ofta korrekt , bilden av afrikanskadiktatorer har schweiziska bankkonton ). I Nigeria , till exempel, var mer än $ 400.000.000.000 stulits frånstatskassan genom att Nigerias ledare mellan 1960 och 1999. University of Massachusetts Amherst Amherst [4]Forskarna uppskattar att från 1970 till 1996, kapitalflykt från 30 söder om Sahara uppgick länderna $ 187bn merän de nationer externa skulder. (Resultaten, uttryckt i försenad eller undertryckta utvecklingen, har modelleras [5]i Teorin av ekonomen Mancur Olson .) När det gäller Afrika, en av de faktorer som för detta beteende varpolitisk instabilitet, och det faktum att nya regeringar ofta beslagtog förra regeringens bestickning erhållnatillgångar. Detta uppmuntras tjänstemännen att stash sin förmögenhet i utlandet, utom räckhåll för eventuellaframtida expropriation . I motsats asiatiska förvaltningar som Suharto s New Order tog ofta ett snitt på affärereller som tillhandahålls förutsättningar för utveckling genom investeringar i infrastruktur, lag och ordning, etc.[ redigera ] miljöeffekter och sociala effekterKorruption underlättar miljöförstöring. Korrumperade länder som formellt kan ha lagstiftning för att skyddamiljön, kan den inte verkställas om tjänstemän kan lätt mutas. Detsamma gäller för sociala rättigheterarbetarskydd, unionization förebyggande och barnarbete . Brott mot dessa lagar rättigheter gör korrumperadeländer att få olagliga ekonomisk fördel på den internationella marknaden.Den Nobelpris -vinnande ekonomen Amartya Sen har konstaterat att "det finns något sådant som en opolitiskmat problem." Medan torkan och andra naturligt förekommande händelser kan utlösa hungersnöd förhållandenär det statliga åtgärder eller passivitet som bestämmer dess svårighetsgrad, och ofta även om en hunger kommeratt inträffa. Regeringar med starka tendenser till kleptokrati kan underminera livsmedelssäkerheten även närskörden är bra. Tjänstemän stjäl ofta statlig egendom. I Bihar , Indien , är mer än 80% av den subventioneradelivsmedel till fattiga stulits av korrupta tjänstemän. På samma sätt är livsmedelsbistånd ofta rånad under [6]pistolhot av regeringar, kriminella och krigsherrar lika, och säljs för en vinst. 20-talet är full av många exempelpå regeringar undergräver livsmedelstryggheten för sina egna nationer -. Ibland medvetet [7]
 14. 14. [ redigera ] Effekter på humanitärt biståndOmfattningen av humanitärt bistånd till de fattiga och instabila regioner i världen växer, men det är mycketsårbara för korruption, med livsmedelsbistånd, byggande och andra högt värderade stöd som den mest utsatta. [8]Livsmedelsbistånd kan vara direkt och fysiskt ändamål än de avsedda destination, eller indirekt genommanipulering av bedömningar inriktning registrering och utdelningar för att gynna vissa grupper eller individer. På andra håll, i konstruktion och tak över huvudet, det finns många möjligheter till spridning och vinst genom[8]undermåliga utförande och kickbacks för avtal och favorisering i tillhandahållandet av värdefulla husrummaterial. Så samtidigt som humanitära biståndsorganisationer är oftast mest bekymrade över stöd som avleds [8]genom att inkludera alltför många, mottagare själva är mest angelägen om utanförskap. tillgång till hjälp kan [8]begränsas till de med anslutningar, till dem som betalar mutor eller tvingas ge sexuella tjänster. På samma [8]sätt, de kan göra det kan manipulera statistik blåsa upp antalet förmånstagare och sifon för ytterligare hjälp. [8][ redigera ] Andra områden: hälsa, allmän säkerhet, utbildning, fackföreningar, etc.Se också: poliskorruptionKorruption är inte specifik för fattiga, utveckla eller övergångsländer i västvärlden, fall av mutor och andraformer av korruption på alla möjliga områden finns. Under-bord utbetalningarna till välrenommerade kirurgerav patienter som försöker att vara på toppen av lista över kommande operationer, mutor av leverantörer till [9]bilindustrin i syfte att sälja låg kvalitet kontakter som används till exempel i säkerhetsutrustning såsomkrockkuddar, mutor av leverantörer till tillverkare av defibrillatorer (att sälja låg kvalitet kondensatorer) ,avgifter som betalas av rika föräldrar till "social och kultur fond" i ett prestigefyllt universitet i utbyte mot att taemot sina barn, som betalas mutor för att få diplom, ekonomiska och andra fördelar som beviljasfackföreningsmedlemmar av medlemmar i styrelsen för en biltillverkare i utbyte mot arbetsgivaren vänligapositioner och röster, osv. Exempel är oändliga. Dessa olika manifestationer av korruption kan i slutändaninnebära en fara för folkhälsan, de kan misskreditera specifika viktiga institutioner eller sociala relationer.Korruption kan också påverka de olika delarna av idrottsaktiviteter (domare, spelare, medicinsk ochlaboratorium personal som arbetar med anti-doping kontroller, ledamöter av nationella Idrottsförbund ochinternationella kommittéer som beslutar om tilldelning av kontrakt och platser konkurrens).Fall finns mot (medlemmar av) olika typer av ideella och icke-statliga organisationer samt religiösaorganisationer.I slutändan verkar skillnaden mellan offentlig och privat sektor korruption ibland ganska konstlad och nationellaanti-korruption initiativ kan behöva för att undvika rättsliga och andra luckor i täckningen av instrumenten.[ redigera ] Typer[ edit ] mutorHuvudsaklig artikel: mutorEn muta är en betalning givet personligen en regeringstjänsteman i utbyte mot sin användning avmyndighetsutövning. Mutor kräver två deltagare: en för att ge mutor och en att ta den. Antingen får inledakorrupt erbjudande, till exempel kan en tulltjänsteman kräver mutor för att släppa igenom tillåtna (ellerbortfalla) varor eller en smugglare kan erbjuda mutor att få passagen. I vissa länder kultur av korruptionomfattar alla aspekter av det offentliga livet, vilket gör det mycket svårt för enskilda att stanna kvar iverksamheten utan att tillgripa mutor. Mutor kan krävas för att en tjänsteman göra något han redan har betalatför att göra. De kan också krävas för att kringgå lagar och förordningar. Förutom att använda mutor förprivat ekonomisk vinning, de används också för att avsiktligt och illvilligt skada till en annan (dvs. ingenekonomiskt incitament). I vissa utvecklingsländer, har upp till hälften av befolkningen betalade mutorunder de senaste 12 månaderna. [10]På senare år har ansträngningar gjorts av det internationella samfundet att uppmuntra länder att dissociera ochkriminalisera som separata brott, aktiv och passiv bestickning. Aktiv bestickning kan definieras till exempelsom att lova, erbjuda eller ge av någon person, direkt eller indirekt, av någon otillbörlig förmån [till enoffentlig tjänsteman] för sig själv eller för någon annan, för honom eller henne att handla eller avstå från att
 15. 15. agera i utövandet av hans eller hennes uppgifter. (Artikel 2 i den straffrättsliga konventionen om korruption(ETS 173) i Europarådet ). Passiv mutor kan definieras som framställningen eller mottagandet [av enoffentlig tjänsteman], direkt eller indirekt, av någon otillbörlig förmån för sig själv eller för någon annan,eller att acceptera ett erbjudande eller ett löfte om en sådan förmån, för att handla eller avstå från att agerainom ramen för hans eller hennes uppgifter (artikel 3 i den straffrättsliga konventionen om korruption (ETS173) ). Orsaken till detta dissociation är att göra de tidiga stegen (utbud, lovar, begära en fördel) av en korrupthantera redan ett brott och därmed att ge en tydlig signal (från en kriminell synvinkel) att mutor inte äracceptabelt. Dessutom gör en sådan dissociation lagföring av mutbrott lättare eftersom det kan vara mycketsvårt att bevisa att två parter (mutan-givare och mutan-taker) formellt har kommit överens om en korrupt affär.Dessutom finns det ofta ingen sådan formell del men bara en ömsesidig förståelse, till exempel när det ärallmänt känt i en kommun att för att erhålla ett bygglov måste man betala en "avgift" till beslutsfattare för att fåett positivt beslut. En fungerande definition av korruption finns också på följande sätt i artikel 3 o f dencivilrättsliga konventionen om korruption (ETS 174) : I denna konvention "korruption" betyder att begära,erbjuda, ge eller ta emot, direkt eller indirekt, en muta eller annan otillbörlig fördel eller därav utsikter, somsnedvrider ett korrekt utförande av en tull eller beteende som krävs av mottagaren av muta, den otillbörligafördelen eller utsikten därav.[ edit ] Handel med inflytandeHandel med inflytande, eller begreppet missbruk av inflytande i vissa länder, avser en situation där en personsäljer hans / hennes inflytande över beslutsprocessen som inbegriper en tredje part (person eller institution).Skillnaden med muta är att detta är en tri-laterala förhållande. Ur rättslig synvinkel, inte roll tredje part (som ärmålet för inflytande) egentligen ingen roll även om han / hon kan vara ett tillbehör i vissa fall. Det kan varasvårt att göra en åtskillnad mellan denna form av korruption och vissa former av extrema och otillräckligtreglerade lobbyverksamhet där till exempel lag-eller beslutsfattare kan fritt "sälja" sin röst, beslut makt ellerinflytande för de lobbyister som erbjuder den högsta ersättning även när t ex den senare agerar på uppdrag avstarka kunder som industrikoncerner som vill undvika tidens specifika miljö-, sociala, eller andra regler somuppfattas som alltför stränga, etc. Var lobbying är (tillräckligt) reglerat blir det möjligt att tillhandahålla ensärskiljande kriterier och överväga att handel inflytande innebär användning av "otillbörlig påverkan", som iartikel 12 i den straffrättsliga konventionen om korruption (ETS 173) i Europarådet .[ edit ] BeskyddHuvudsaklig artikel: BeskyddBeskydd avser att gynna supportrar, till exempel med statliga anställning. Detta kan vara legitima, som när ennyvald regering ändrar de bästa tjänstemän i förvaltningen i syfte att effektivt genomföra sin politik. Det kan sessom korruption om detta innebär att inkompetenta personer, som en betalning för att stödja regimen, väljs innanmer som kan sådana. I nondemocracies många regeringstjänstemän ofta väljs för lojalitet snarare än förmåga.De kan nästan uteslutande väljas från en viss grupp (t ex Sunni araber i Saddam Husseins : s Irak,nomenklaturan i Sovjet , eller Junkers i Imperial Tyskland ) som stöder regimen i utbyte mot sådana favörer. Ettliknande problem kan också ses i östra Europa, till exempel i Rumänien, där regeringen ofta anklagas förbeskydd (när en ny regering kommer till makten den snabbt ändrar de flesta av tjänstemännen i den offentligasektorn).[ redigera ] nepotism och svågerpolitikHuvudsakliga artiklar: svågerpolitik och svågerpolitikGynna släktingar ( svågerpolitik ) eller personliga vänner ( svågerpolitik ) av en tjänsteman är en form avillegitim privat vinning. Detta kan kombineras med mutor , till exempel kräva att ett företag bör använda enrelativ en officiell styrande regler som påverkar verksamheten. Det mest extrema exemplet är när hela statenärvs, som i Nordkorea eller Syrien . En mildare form av svågerpolitik är en " Good ol boy-nätverk ", därutnämnd till officiella positioner väljs endast från en sluten och exklusiv socialt nätverk - såsom alumner isärskilt universiteten - i stället för att utse den mest kompetenta kandidaten.
 16. 16. Söker skada fiender blir korruption när myndighetsutövning illegitimt används som medel för detta syfte. Tillexempel är falska anklagelser ofta tagit upp mot journalister eller författare som tar upp politiskt känsligafrågor, till exempel en politiker godtar mutor.[ edit ] ValfuskHuvudsaklig artikel: ValfuskValfusk är olagligt interferens med processen för en val . Handlingar bedrägerier påverkar röst räknas att få tillstånd en valresultatet, antingen genom att öka röst andel av den gynnade kandidat trycka omröstningen andel avde rivaliserande kandidaterna, eller båda. Även kallad väljare bedrägeri, de berörda mekanismerna inkluderarillegal vallängder hotelser på enkäter, och felaktig rösträkningen.[ edit ] FörskingringHuvudsaklig artikel: FörskingringFörskingring är direkt stöld av anförtrotts medel. Det är en politisk när det handlar om offentliga medel fattas aven ansvarig tjänsteman. En vanlig typ av förskingring är att för personligt bruk av tilldelats statliga resurser, tillexempel när en officiell tilldelar offentligt anställda att renovera sitt eget hus.[ redigera ] KickbacksSe också: Konkurrensbegränsande metoder och bud riggEn kast är en officiell andel av förskingrade medel som avsätts från sin organisation till en organisation somarbetar med korrupta budgivning . Till exempel anta att en politiker ansvarar för att välja hur man tillbringanågra offentliga medel. Han kan ge en kontrakt till ett bolag som inte är det bästa budet, eller fördela mer än deförtjänar. I detta fall företaget fördelar, och i utbyte för att förråda allmänheten, får den officiella ett kastbetalning, vilket är en del av summan företaget fick. Detta belopp kan i sig vara allt eller en del av skillnadenmellan den faktiska (uppblåst) betalning till bolaget och (lägre) marknadsbaserade pris som skulle ha betalats utbudgivningen varit konkurrenskraftiga.Ett annat exempel på ett kast skulle vara om en domare får en del av de vinster som ett företag gör i utbyte försina domar.Kast är inte begränsat till statliga tjänstemän, alla situationer där människor har anförtrotts att spendera pengarsom inte tillhör dem mottagliga för denna typ av korruption.[ edit ] ohelig alliansEn ohelig allians är en koalition mellan till synes antagonistiska grupper för ad hoc eller dolda vinning. Liksombeskydd, oheliga allianser är inte nödvändigtvis olagligt, men till skillnad från beskydd, genom sin vilseledandekaraktär och ofta stora ekonomiska resurser kan en ohelig allians vara mycket farligare för allmänintresset . Entidig och väl kända användningen av termen var av Theodore Roosevelt (TR): "Att förstöra denna osynliga regeringen att upplösa ohelig allians mellan korrupta företag och korrupta politik är den första uppgiften för statsmannaskap av dagen." - 1912 Framstegspartiet Platform, hänföras till TR , och citerade igen i hans självbiografi , där han ansluter truster och monopol (socker [11] [12] intressen, Standard Oil , etc.) för Woodrow Wilson , Howard Taft , och därmed både större politiska partierna .[ edit ] delaktighet i organiserad brottslighetEtt illustrativt exempel på officiellt deltagande i organiserad brottslighet kan hittades från 1920-talet och 1930-talet Shanghai , där Huang Jinrong var polischef i franska koncessionen , samtidigt som det ett gäng chef ochsamarbeta med Du Yuesheng den lokala gänget ledare. Förhållandet höll flödet av vinster från gängetsspelhålor, prostitution och racketar skydd ostörda.USA anklagade Manuel Noriega : s regering i Panama för att vara en " narcokleptocracy ", en korrupt regeringdra om illegal narkotikahandel. Senare USA invaderade Panama och fångade Noriega.[ edit ] gynnsamma för korruption
 17. 17. Det hävdas att följande villkor är gynnsamma för korruption: • Information underskott O I brist på lagstiftning om informationsfrihet . Till exempel: Den indiska Rätten till information Act 2005 uppfattas ha "som skapats massrörelser i landet som för med sig att slöa, ofta korrumperade byråkratin på knä och förändrade makt ekvationer helt." [13] O Brist på undersökande journalistik i lokala medier. O Förakt för eller försummelse att utöva yttrandefrihet och pressfrihet . O Svaga redovisning praxis, inklusive brist på tid den ekonomiska förvaltningen. O Brist på mätning av korruption. Till exempel kan använda regelbundna undersökningar av hushåll och företag i syfte att kvantifiera graden av uppfattningen av korruption i olika delar av en nation eller i olika statliga institutioner öka medvetenheten om korruption och skapa ett tryck för att bekämpa den. Detta kommer också att möjliggöra en utvärdering av tjänstemän som bekämpar korruption och de metoder som använts. O Skatteparadis som beskatta sina egna medborgare och företag, men inte de från andra nationer och vägrar att lämna ut information som är nödvändig för utländska beskattning. Detta möjliggör storskalig politisk korruption i utländska nationer.[14] [ behövd stämning ] • I brist kontroll över regeringen. O Saknas civila samhället och icke-statliga organisationer som övervakar regeringen. O En enskild väljare kan ha en rationell okunskap om politik, särskilt i riksomfattande val, eftersom varje röst har liten vikt. O Svag statsförvaltningen , och långsam takt i reformen . O Svag rättsstatsprincipen . O Svag advokatyrket . O Svag rättsväsendets oberoende . O Saknas skydd av uppgiftslämnare .  Government Accountability Project O Brist på benchmarking , är att kontinuerligt detaljerad utvärdering av förfaranden och jämförelse med andra som gör liknande saker, i samma regering eller andra, i synnerhet jämfört med dem som gör det bästa arbetet. Den peruanska organisationen Ciudadanos al Dia har börjat mäta och jämföra öppenhet, kostnader och effektivitet i olika departement i Peru. Den belönar årligen de bästa metoder som har fått omfattande uppmärksamhet i media. Detta har skapat konkurrens mellan myndigheter i syfte att förbättra. [15] • Möjligheter och incitament O Enskilda tjänstemän hanterar rutinmässigt pengar, i stället för att hantera betalningar från giro eller på en separat kassa-illegitima uttag från kontrollerade bankkonton är mycket svårare att dölja. O Offentliga medel är centralt i stället för ut. Till exempel, är om $ 1.000 förskingrade från en lokal myndighet som har $ 2.000 fonder är det lättare att märka än från en nationell myndighet med $ 2.000.000 medel. Se subsidiaritetsprincipen . O Stora, oövervakade offentliga investeringar. O Försäljning av statligt ägd egendom och privatisering. [ behövd stämning ] O Dåligt betalt regeringstjänstemän.
 18. 18. O Statliga tillstånd som behövs för att göra affärer, t.ex. importlicenser , uppmuntra mutar och mutor. O Lång tid arbetet i samma position kan skapa relationer inom och utanför regeringen, som uppmuntra och hjälpa dölja korruption och svågerpolitik roterande regeringstjänstemän till olika positioner och geografiska områden kan hjälpa till att förhindra detta,. Till exempel vissa höga rang tjänstemän i franska offentliga tjänster ( t.ex. kassör-paymasters allmänt ) måste rotera med några år. O Dyra politiska kampanjer , med kostnader som överstiger normala källor politisk finansiering, särskilt när finansieras med skattebetalarnas pengar. O Mindre interaktion med tjänstemän minskar möjligheterna till korruption. Till exempel använder Internet för att skicka in nödvändig information, som ansökningar och skatt, och sedan bearbeta detta med automatiserade datasystem. Detta kan också påskynda handläggningen och minska oavsiktliga mänskliga fel. Se e-förvaltning . O En oväntad från exporterande rika naturtillgångar kan uppmuntra korruption. [16] (Se Resource förbannelse ) O War och andra former av konflikter korrelerar med en uppdelning av allmän säkerhet . • Sociala förhållanden O Egennyttiga slutna kotterier och " Good ol nätverk pojke ". O Familje-och clan-centrerat sociala struktur, med en tradition av nepotism / svågerpolitik är acceptabelt. O En gåva ekonomin , såsom det sovjetiska Blat systemet framträder i ett kommunistiskt centralt planerad ekonomi . O Saknar läs-och skrivkunnighet och utbildning hos befolkningen. O Frekvent diskriminering och mobbning bland befolkningen. O Tribal solidaritet, vilket ger fördelar för vissa etniska grupperI den indiska politiska systemet, till exempel, har det blivit vanligt att ledningen av nationella och regionalaparter överförs från generation till generation att skapa ett system där en familj håller maktcentrum. Några [17] [18]exempel är de flesta av Dravidian parter södra Indien och även Kongresspartiet , som är en av de två störstapolitiska partierna i Indien.[ edit ] storlek från den offentliga sektornOmfattande och mångsidig de offentliga utgifterna är i sig inneboende risk för svågerpolitik, mutor ochförskingring. Komplicerade regler och godtyckliga, oövervakade officiella uppförande förvärra problemet.Detta är ett argument för privatisering och avreglering . Motståndarna till privatisering ser argumentetideologiska. Argumentet att korruptionen nödvändigtvis följer möjligheten försvagas av att det finns länder medlåga till icke-existerande korruptionen men stora offentliga sektorer, som de nordiska länderna . Dessa länder [19]höga poäng på Lätt att göra affärer Index , på grund av goda och ofta enkla regler, och har rättssäkerhet fastetablerade. Därför, på grund av deras brist på korruption i första hand, kan de köra stor offentlig sektor utan attinducera politisk korruption.Liksom andra statliga ekonomisk verksamhet, även privatiseringen, som vid försäljningen av statligt ägdegendom, är särskilt med risk för svågerpolitik. Privatiseringar i Ryssland, Latinamerika och Östtysklandåtföljdes av storskalig korruption på försäljningen av de statliga ägda bolagen. De med politiska kopplingar fåttorättvist stora rikedom, som har diskrediterad privatisering i dessa regioner. Även media har rapporterat mycketden stora korruptionen som följde försäljningen, har studier hävdat att förutom ökad operativ effektivitet, ärdaglig småskalig korruption, eller skulle vara, större utan privatisering och att korruption är vanligare i icke-privatiserade sektorer. Dessutom finns det bevis som tyder på att utomlagliga och inofficiella aktiviteter ärvanligare i länder som privatiserade mindre. [20]
 19. 19. Det är räknaren punkten dock att branscher med en oligarki kan företag vara ganska korrupt, med hemligapriskarteller, pressa beroende företag, etc., och endast genom att ha en del av marknaden som ägs av någonannan än den oligarki, dvs den offentliga sektorn, kan hålla dem i linje. Om den offentliga sektorn företaget atttjäna pengar och sälja sin produkt för halva priset på privata företag, kommer privata företag inte kan samtidigttrycka ut till den grad och hålla sina kunder: tävlingen håller dem i linje. Den privata sektorn korruption kan ökafattigdomen och hjälplöshet av befolkningen, så det kan påverka regeringen korruption, på lång sikt. [ behövd stämning ]I Europeiska unionen är subsidiaritetsprincipen tillämpas: en statlig tjänst skall tillhandahållas av den lägsta,mest lokala myndighet som kompetent kan tillhandahålla. En effekt är att fördelningen av medel till flerainstanser avråder förskingring, eftersom även små belopp saknas kommer att uppmärksammas. I motsats, i encentraliserad myndighet kan även mycket små andelar av offentliga medel vara stora summor pengar.[ redigera ] Statliga korruptionOm de högsta nivåerna av regeringarna också dra nytta av korruption eller förskingring från statensskattkammare, är det ibland kallas med nybildning kleptokrati . Medlemmar i regeringen kan dra fördel av denaturresurser (t.ex. diamanter och olja i några framstående fall) eller statligt ägda produktiva branscher. Ett antalkorrupta regeringar har berikat sig via utländskt bistånd, som ofta går till pråliga byggnader ochförsvarsmateriel.En korrupt diktatur typiskt resultat i många år allmän svårigheter och lidande för den stora majoriteten avmedborgare som det civila samhället och rättsstaten sönder. Dessutom korrupta diktatorer rutinmässigtignorera ekonomiska och sociala problemen i deras strävan att samla allt mer rikedom och makt.Det klassiska fallet av en korrupt, exploaterande diktatorn ges ofta är den regim marskalk Mobutu Sese Seko ,som styrde Demokratiska republiken Kongo (som han döptes Zaire ) från 1965 till 1997. Det sägs attanvändningen av termen kleptokrati vunnit popularitet i stort sett svar på ett behov av att korrekt beskrivaMobutus regim. Ett annat klassiskt fall är Nigeria , särskilt under regeln general Sani Abachas som var de factopresident i Nigeria från 1993 fram till sin död 1998. Han sägs ha stulit något USD 3 till 4000000000. Han ochhans släktingar ofta nämns i Nigerias 419 brev bedrägerier som påstår sig erbjuda stora förmögenheter för"hjälp" på tvätt hans stulna "öden", som i verkligheten visar sig inte existera. Mer än $ 400 miljarder stals från [21]statskassan av Nigeria ledare mellan 1960 och 1999. [22]På senare tid artiklar i olika finansiella tidskrifter, främst Forbes har tidningen, pekade på Fidel Castro ,generalsekreterare i Republiken Kuba sedan 1959, av sannolikt att mottagaren på upp till $ 900 miljoner,baserat på "hans kontroll" av statligt ägda bolag. Motståndarna till hans regim hävdar att han har använt [23]pengarna samlat genom vapen försäljning, narkotika, internationella lån, och konfiskering av privat egendomför att berika sig själv och sina politiska kumpaner som innehar sin diktatur tillsammans, och att de $900.000.000 publiceras av Forbes är bara en del av sina tillgångar, även om det måste bevisas. [24][ edit ] Rättsväsendet korruptionDet finns två metoder för korruption inom rättsväsendet: staten (genom budgetplanering och olika privilegier),och den privata. budget för rättsväsendet i många övergångs-och utvecklingsländer är nästan helt kontrolleradav den verkställande makten. Den senare undergräver maktdelning eftersom det skapar en kritisk ekonomiskberoende av rättsväsendet. Den rätta nationella förmögenhetsfördelningen inklusive regeringen utgifterna förrättsväsendet är föremål för konstitutionella ekonomi . [25][ redigera ] Bekämpning av korruptionMobil telekommunikation och radiosändningar bidrar till att bekämpa korruptionen, särskilt iutvecklingsregioner som Afrika , där andra former av kommunikation är begränsade. I Indien anti korruption [26]presidiet bekämpar korruption och en ny ombudsman lagförslag som kallas januari lokpal lagförslag håller påatt utarbetas.Under 1990-talet initiativ tagits på internationell nivå (i synnerhet av Europeiska gemenskapen , i Europarådet ,det OECD ) att sätta ett förbud mot korruption: 1996, Europarådets ministerkommitté i Europarådet, till [27]
 20. 20. exempel antagit en heltäckande handlingsprogram mot korruption och därefter utfärdade en serie av anti-korruption normgivande instrument: • Europarådets straffrättsliga konvention om korruption (ETS 173), [28] • den civilrättsliga konventionen om korruption (ETS 174), [29] • tilläggsprotokollet till den straffrättsliga konventionen om korruption (ETS 191), [30] • de tjugo vägledande principer för kampen mot korruption (resolution (97) 24), [31] • rekommendationen om etiska regler för offentliganställda (rekommendation nr R (2000) 10), [32] • rekommendationen om gemensamma regler mot korruption i finansieringen av politiska partier och valkampanjer (Rec (2003) 4) [33]Syftet med dessa instrument var att ta itu med de olika former av korruption (med den offentliga sektorn, denprivata sektorn, finansiering av politiska aktiviteter, etc.) om de hade en rent privat eller också ettgränsöverskridande dimension. Att övervaka genomförandet på nationell nivå av de krav och principer somanges i dessa texter, en övervakningsmekanism - den grupp av stater mot korruption (även känd som GRECO)(franska: Groupe dEtats contre la korruption) skapades.Ytterligare konventioner antogs på regional nivå under ledning av Organization of American States (OAS ellerOEA), den Afrikanska unionen , och 2003 på den universella nivå under den i Förenta nationerna .[ redigera ] whistleblowersHuvudsaklig artikel: Whistleblower[ edit ] kampanj bidragPå den politiska arenan, är korruption i huvudsak bevisas genom att följa pengarnas spår . Dock är kopplingenmellan bidrag och något i gengäld svårt att bevisa. Av denna anledning är det ofta obevisade rykten, sombenämns och smutskastningskampanj , ca många politiker.Politiker placeras i till synes kompromissa positioner på grund av deras behov av att värva ekonomiska bidragför sin kampanj ekonomi . Om de sedan verkar agera med hänsyn till de partier som finansieras dem, kan detanses korruption. Även donationer kan vara en tillfällighet, ställde frågan är, varför de finansierar politiker alls,om de får något för sina pengar.I USA , innan det Medborgarna Förenta beslutet , de lagar som reglerar kampanjen Finans i USA krävs attalla bidrag, och deras, användning bör offentliggöras. Men lyckades några till kringgå offentliggörande förränvid efter omröstningar har gjorts eller år senare. Många företag, särskilt större sådana, finansieras, och fortsätteratt finansiera, både demokratiska och republikanska partierna. Eftersom medborgarna Förenta beslutet harmönstret för företagens finansiering ökat, eftersom de informationskrav faktiskt har kringgåtts.Vissa länder, såsom Frankrike och förbjuda helt företagets finansiering av politiska partier. På grund aveventuellt kringgående av detta förbud med avseende på finansiering av politiska kampanjer, i Frankrike ocksåställer maximala utgiftstak på kampanjer, kandidater som har överskridit dessa gränser, eller som har lämnat inmissvisande redovisningsrapporter, styrde riskerar att deras ansökan ogiltig. De kan också förhindras från attköras i framtida val. Dessutom statliga medel politiska partierna enligt deras framgångar i val.I vissa länder är de politiska partierna drivs enbart av abonnemang (medlemsavgifter).Även rättsliga åtgärder såsom dessa har hävdat att legaliseras korruption, i att de ofta gynnar politiska statusquo. Mindre partier och oberoende hävdar ofta att insatserna för att tygla påverkan av bidrag gör mycket mer änatt skydda de stora partierna med garanterad offentlig finansiering, medan begränsa möjligheten till privatfinansiering av utomstående. I dessa fall är tjänstemän som juridiskt pengar från statskassan för sinavalkampanjer för att garantera att de kommer att fortsätta att hålla sina inflytelserika och ofta välbetaldapositioner.Som anges ovan ministerkommitté i Europarådet erkände år 1996 vikten av länkar mellan korruption ochpolitisk finansiering. Rådet antog år 1837 rekommendationen om gemensamma regler mot korruption i
 21. 21. finansieringen av politiska partier och valkampanjer (Rec (2003) 4) . Denna text är ganska unikt påinternationell nivå eftersom det syftar bland annat till att öka insynen i finansieringen av politiska partier ochvalkampanjer (dessa två områden är svåra att skilja då parter är också involverade i kampanjer och i mångaländer, har parterna inte monopol över presentationen av kandidater för val), vilket garanterar en viss nivå avkontroll över utgifter och inkomster i samband med politisk verksamhet, och se till överträdelser omfattas aveffektiva, proportionella och avskräckande påföljder. Inom ramen för sin övervakning verksamhet, gruppen avstater mot korruption har identifierat ett stort utbud av möjliga förbättringar inom dessa områden (se landetrapporter som antagits under tredje utvärderingsomgången ).Legalisering av enorma dolda kampanjbidrag låter dolda givare av tillräcklig mängd för att effektivt köpa valresultat. Sådana givare har möjlighet att påverka politikerna beroende av sina bidrag för att ge dem statligalargess som betalning eller skattesänkningar på bekostnad av andra skattebetalare, statligt skapade monopol påbekostnad av konkurrenter och konsumenter, och licens för att negativt påverka brunnen -vara av gemensamtmedborgarna genom utsläpp av farliga produkter eller av industriell förorening . Förmågan att styra ett sådantinflytande, tillsammans med beviljandet av sådan gynnad behandling ger upphov till en upplevd risk för renaval och ärlig styre. Som svar har ett antal potentiella lagstiftande botemedel har föreslagits, däriblandAVSLÖJA Act .[ redigera ] Mätning korruptionMätning korruption statistiskt är svårt om inte omöjligt på grund av olaglig natur transaktionen och oklaradefinitioner av korruption. Även om "korruption" index dök först upp i 1995 med korruptionsindex KPI, alla [34]dessa variabler upp olika proxies för korruption , såsom allmänna uppfattning om omfattningen av problemet. [35]Transparency International , en anti-korruption NGO , pionjärer på detta område med KPI, först släpptes 1995.Detta arbete är ofta krediteras med att bryta ett tabu och tvinga upp frågan om korruption på hög nivåutvecklingspolitiken diskurs. Transparency International publicerar idag tre åtgärder uppdateras årligen: KPI(baserat på aggregering tredje part polling allmänhetens syn på hur korrupta olika länder är), en globalkorruption Barometer (baserat på en undersökning av allmänhetens attityder till och erfarenheter av korruption)och en Betalare Bribe index , titta på vilja utländska företag att betala mutor. Den korruptionsindex är den mestkända av dessa mått, men det har dragit mycket kritik och kan minska i inflytande. [35] [36] [37] [38]Världsbanken samlar en rad uppgifter om korruption , inklusive enkätsvar från över 100.000 företag världenöver och en uppsättning indikatorer för styrning och institutionell kvalitet. Dessutom är en av de sexdimensionerna av samhällsstyrning mäts av Worldwide Governance Indicators är kontroll av korruption, somdefinieras som "den utsträckning i vilken makten utövas för privat vinning, både småaktiga och Grand formerav korruption, liksom" fånga "i den stat eliten och privata intressen. " Även om en definition i sig är ganska [39]exakt, är uppgifter som aggregerats i världen Governance indikatorer som baseras på alla tillgängligaavsökning: frågor allt från "är korruption ett allvarligt problem?" åtgärder för allmänhetens tillgång tillinformation och inte konsekvent mellan länderna. Trots dessa svagheter har den globala täckningen av dessadatamängder ledde till en bred acceptans, främst av Millennium Challenge Corporation . [34]I del ett svar på denna kritik, har en andra våg av korruption mått skapats av Global Integrity , den InternationalBudget partnerskapet , och många mindre kända lokala grupper, med utgångspunkt i Global Integrity Index , [40]publicerades första gången år 2004. Dessa andra våg projekt syftar inte till att skapa medvetenhet, utan att skapapolitiska förändringar via riktade resurser mer effektivt och skapa checklistor mot stegvis reform. Globalintegritet och International Budget partnerskapet respektive avstå från offentliga undersökningar och istället [41]använder i land experter för att utvärdera "motsatsen till korruption." - vilket Global Integrity kallar denoffentliga politik som förhindrar, motverka eller utsätta korruption Dessa tillvägagångssätt komplimang den [42 ]första vågen, medvetandegörande verktyg genom att ge regeringar inför folkstorm en checklista som mäterkonkreta steg mot bättre styrelseformer. [34]Typiska andra våg av korruption statistik erbjuder inte den globala täckningen som finns i första etappensprojekt och istället fokusera på att lokalisera insamlade informationen specifika problem och skapa djup,"unpackable" innehåll som matchar kvantitativa och kvalitativa data. Samtidigt kontrollerar alternativa metodersom den brittiska biståndsorganisationen s Förare av hoppar Change Research siffror helt och gynnar förståelsekorruption via politiska ekonomi analys av vem som makten i ett givet samhälle. [34]
 22. 22. [ edit ] institutioner som arbetar med politisk korruption • Global Witness , en internationell icke-statlig organisation grundades 1993 som arbetar för att bryta sambandet mellan exploatering av naturresurser, konflikter, fattigdom, korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter i världen • Gruppen av stater mot korruption , ett organ som inrättats i enlighet Europarådet att övervaka genomförandet av rättsakter som antagits av medlemsstaterna för att bekämpa politisk korruption • Oberoende kommission mot korruption (disambiguation) • Transparency International , en icke-statlig organisation som övervakar och publicizes företags-och politisk korruption i internationella utvecklingen O Korruptionsindex , publiceras årligen av Transparency International • TrustLaw , är en tjänst av Thomson Reuters Foundation ett globalt centrum för kostnadsfri juridisk hjälp och nyheter och information om anti-korruption[ redigera ] I fiktion • Finansiären (1912), The Titan (1914) och Den stoiska (1947), Theodore Dreiser trilogi om Desire, baserat på liv ökända transit mogulen Charles Tyson Yerkes • Mr Smith Goes to Washington (Hollywood film 1939 ) • Atlas Shrugged (1957 roman) • Henry Adams roman Democracy ( 1880 ) • Carl Hiaasen roman Sick Puppy ( 1999 ) • Mycket av Batman humorbokserie • V for Vendetta humorbokserie • Den Ghost in the Shell Anime filmer och serier • Animal Farm en roman av George Orwell • Training Day (2001 film) • Avsluta Sår (2001 film) • American Gangster (2007 film) • Robert Penn Warren roman Alla kungens Män ( 1946 ) • Guru (2007 film) (indisk film)[ redigera ] Se även • ALLMOSA • Kommittéförfarande • Due diligence • Lista över politiker i Indien laddad med korruption • Förbrytelser i regeringsställning • Politiska klassen • Politisk maskin • Intressekonflikter • Principal-agent problemet
 23. 23. Anti-korruption myndigheter och åtgärderIndien mot korruption logo • FBI [43] • Samhällsstyrning och ekonomisk förvaltning Assistance Program (GEMAP) • Indien mot korruption [44] • Inter-amerikanska konventionen mot korruption • Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) • Oberoende kommission mot korruption (Hong Kong)[ redigera ] Referenser 1. ^ African korruption "på avta" , 10 juli 2007 BBC News 2. ^ Luis Flores Ballesteros, "Korruption och utveckling. Har" rule of law "faktorn väger mer än vi tror?" 54 pesos (15 november 2008). Hämtat April 12, 2011 3. ^ "Korruption och tillväxt i afrikanska länder: Exploring investeringen kanalen, huvudförfattare Mina Baliamoune-Lutz, Department of Economics" (PDF). University of North Florida. sid. 1,2. http://www.uneca.org/aec/documents/Mina% 20Baliamoune-Lutz_% 20Leonce% 20Ndikumana.pdf . Hämtat 2012/06/07. 4. ^ "Nigerias korruption busters" . Unodc.org. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/nigerias-corruption-busters.html . Hämtat 2009/12/05. 5. ^ "När pengarna går väst" . New Statesman. 2005/03/14. http://www.newstatesman.com/Economy/200503140015 . Hämtat 2009/11/05. [ död länk ] 6. ^ "Tillväxten Slow korruption i Indien?" . Forbes. 7. ^ Sheeter, Laura (2007/11/24). "Ukraina minns svält skräck" . BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7111296.stm . Hämtat 2009/12/05. 8. ^ Sarah Bailey (2008) behov och girighet: korruptionsrisker, uppfattningar och en b c d e f förebyggande humanitärt bistånd Overseas Development Institute 9. ^ Fidelman, Charlie (November 27, 2010). "Cash mutor satte patienter ovanpå operation väntelistor" . Den Vancouver Hämtat 2011/01/21. [ död länk ] 10. ^ "Hur vanligt är "... En relativt hög andel av familjer i en grupp av Central-och östeuropeiska, afrikanska och latinamerikanska länder betalade en muta under de senaste tolv månaderna." [ död länk ] 11. ^ Genom Patricia O Toole Söndag, 25 Juni, 2006 (2006/06/25). "OToole, Patricia," The War of 1912, "TIME i samarbete med CNN, 25 juni 2006" . Time.com. http://www.time.com/time/magazine/article/0 ,9171,1207791-2, 00.html . Hämtat 2009/12/05.
 24. 24. 12. ^ ". Roosevelt, Theodore An Autobiography: XV The Peace Rättfärdighetens, bilaga B, New York. Macmillan, 1913" . Bartleby.com. http://www.bartleby.com/55/15b.html . Hämtat 2009/12/05.13. ^ "AsiaMedia :: Rätt till information Act Indiens trollspö mot korruption " ... Asiamedia.ucla.edu 2006/08/31 http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=52046 . Hämtad 2009-11 - 05.14. ^ Mathiason, Nick (2007/01/21). "västerländska banker och advokater rob Afrika på $ 150 miljarder varje år" . London: Observer.guardian.co.uk. http://observer.guardian.co.uk/business/story/0, 1994976,00 html. . Hämtat 2009/12/05.15. ^ "Varför benchmarking fungerar - PSD Blogg - Grupp Världsbanken" . Psdblog.worldbank.org. 2006/08/17. http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2006/08/why_benchmarkin.html~~V # more . Hämtat 2009/11/05.16. ^ Damania, Richard, Bulte, Erwin (juli 2003). "Resurser till salu: Korruption, demokrati och Natural Resource Curse" (PDF). Centrum för internationell ekonomi vid universitetet i Adelaide. http:// www.adelaide.edu.au/cies/papers/0320.pdf . Hämtat 2010/12/11.17. ^ Soutik Biswas (2011/01/18). "Är Indien att glida in i en ärftlig monarki?" . BBC. BBC News. http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/soutikbiswas/2011/01/is_india_sliding_into_a.html . Hämtad 3 September 2011.18. ^ Deo, Manjeet, Kripalani (2011/08/05). "Den Gandhi-dynastin: Politik as usual" . Rediff. Rediff News. http://www.rediff.com/news/column/the-gandhi-dynasty-politics-as-usual/20110805.htm . Hämtad 3 September 2011.19. ^ "Lärdomar från norr" . Project Syndicate. http://www.project- syndicate.org/commentary/sachs110 . Hämtat 2009/11/05.20. ^ Privatisering i den konkurrensutsatta sektorn: The Record hittills. Sunita Kikeri och John Nellis. Världsbanken Policy Research Working Paper 2860, juni 2002. Econ.Chula.ac.th [ död länk ] Privatisering och korruption. David Martimort och Stéphane Straub. IDEI.fr21. ^ Vem vill bli miljonär? - En online samling nigerianska bluff post22. ^ "Nigerias korruption uppgår $ 400.000.000.000" . Malaysia Today . 27 jun 2005. Arkiverad från originalet den23. ^ "Fidel Castro förmögna stiger, enligt" Forbes " . Usatoday.Com. 2006/05/04. http://www.usatoday.com/money/2006-05-04-castro_x.htm . Hämtat 2009/11/05.24. ^ Shapiro, Ben (2006/08/05). "Ben Shapiro :: Townhall.com :: Död Fidel Castro " . Townhall.com. http://www.townhall.com/columnists/BenShapiro/2006/08/02/the_death_of_fidel_castro . Hämtat 2009/11/05.25. ^ Barenboim, Peter (oktober 2009). definiera reglerna. Nummer 90. Den europeiska advokat.26. ^ "Mobiltelefoner och Radios bekämpa korruption inom Burundi - Röster från Emerging Markets" . Voicesfromemergingmarkets.com. 2009/03/12. http://voicesfromemergingmarkets.com/? p=19 . Hämtat 2009/11/05.27. ^ "Ministerkommittén - Home" . Coe.int. http://www.coe.int/t/cm/Home_en.asp . Hämtat 2012/06/07.28. ^ http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=173&CL=ENG~~V29. ^ http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp? NT=174&CM=1&DF=7/18/2008&CL=ENG~~V30. ^ http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp? NT=191&CM=1&DF=7/18/2008&CL=ENG~~V
 25. 25. 31. ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Resolution (97) 24_EN.pdf 32. ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec (2000) 10_EN.pdf 33. ^ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Rec (2003) 4_EN.pdf 34. ^ "En vägledning för att mäta korruption" . Global Integrity . September 5, 2008. en b c d http://commons.globalintegrity.org/2008/09/users-guide-to-measuring-corruption.html~~V . Hämtat 2010/12/11. 35. ^ Galtung, Fredrik (2006). "Att mäta det omätliga: Gränser och funktioner av (Makro) en B Korruption Index," att mäta korruption, Charles Sampford, Arthur Shacklock, Carmel Connors, och Fredrik Galtung, Eds. (Ashgate): 101-130. 36. ^ Sik, Endre (2002). "The Bad, desto värre och det värsta: Guesstimating Level av korruption", i politisk korruption i förändring: en skeptiker handbok, Stephen Kotkin och Andras Sajo, Eds. (Budapest: Central European University Press): 91-113. 37. ^ Arndt, Christiane och Charles Oman (2006). Användningsområden och missbruk av Governance indikatorer (Paris: OECD Development Centre). 38. ^ "Media citera Transparency International" . Google.com. http://www.google.com/trends? q=Transparency+International&ctab=-1&geo=all&date=all . Hämtat 2009/12/05. 39. ^ "A Decade att mäta kvalitet Governance" . Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, Världsbanken. 2007. sid. 3. Arkiverad från originalet den 40. ^ "Den globala Integrity Report | Global Integrity" . Report.globalintegrity.org. http://report.globalintegrity.org/~~V . Hämtat 2012/06/07. 41. ^ "International Budget partnerskap" . Internationalbudget.org. 2012/05/28. http://www.internationalbudget.org/~~V . Hämtat 2012/06/07. 42. ^ "Den globala Integrity Report: 2009 Methodology vitbok" . Global Integrity . 2009. http://report.globalintegrity.org/methodology/whitepaper.cfm . Hämtat 2010/12/11. 43. ^ "FBI - Public korruption" . Fbi.gov. http://www.fbi.gov/about-us/investigate/corruption . Hämtat 2012/06/07. 44. ^ http://www.indiaagainstcorruption.org/~~V[ edit ] Mer läsning • Michael W. Collier. (2009) politisk korruption i Karibien Basin: Att bygga en teori för att bekämpa korruption utdrag och text sökning • Charles Copeman och Amy McGrath (red.) (1997), Corrupt Val. Valfusk i Australien, format tornhus Publications, Kensington, NSW • . Donatella della Porta och Alberto Vannucci, (1999) Corrupt Byten: Skådespelare, resurser och mekanismer för politisk korruption. New York: Aldine de Gruyter. • Axel Dreher, Christos Kotsogiannis, Steve McCorriston (2004), korruption i hela världen: Bevis från en strukturell modell . • Kimberly Ann Elliott, (red.) (1997) Korruption och den globala ekonomin • Robert M. Entman (2012) skandal och Silence: Media Svar på presidentens vårdslöshet (Polity Press) 269 sidor, fallstudier från USA 1998 till 2008 indikerar nyhetsmedia försummar många fler fall av korruption än det täcker. • Edward L. Glaeser och Claudia Goldin, (red.) (2006), korruption och reform: Lärdomar från USA: s Economic History U. Chicago Press, 386 s. ISBN 0-226-29957-0 . • . Mark Grossman politisk korruption i Amerika: en encyklopedi av skandaler, makt och girighet (2 vol 2008.)
 26. 26. • Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston och Victor T. Levine (red.) (1989), politisk korruption: A Handbook 1017 sidor. • Richard Jensen. (2001) "Demokrati, republikanism och effektivitet: Värdena för amerikansk politik, 1885-1930", i Byron Shafer och Anthony Badger, red bestrida Demokrati: innehållet och strukturen i amerikansk politisk historia, 1775-2000 sid 149-180; på nätet edition • Michael Johnston, Victor T. LeVine, och Arnold Heidenheimer, red. (1970) politisk korruption: Readings in jämförande analys • Michael Johnston (2005), syndrom av korruption: rikedom, makt och demokrati • Junichi Kawata. (2006) Jämföra politisk korruption och klientelism utdrag och text sökning • George C. Kohn (2001). Den nya Encyclopedia of American Scandal • Johann Graf Lambsdorff (2007), De institutionella ekonomi Korruption och reform: Theory, Evidence and Policy Cambridge University Press • Amy McGrath, (1994), The Smide omröstningar, Tower House Publications, Kensington, NSW • Amy McGrath, (2003), Frauding val, Tower House publikationer och HS Chapman samhälle, Brighton-le Sands, NSW • Amy McGrath, (1994), The Frauding omröstningar, Tower House Publications, Kensington, NSW • Amy McGrath, (2005), The Stolen val, Australien 1987 Enligt Frank Hardy, författare makt utan Glory, Publikationer format tornhus och HS Chapman samhälle, Brighton-le Sands, NSW • John Mukum Mbaku. (1999) byråkratiska och politiska korruptionen i Afrika: The Public Choice perspektiv • Stephen D. Morris. (2009) politisk korruption i Mexiko: The Impact demokratisering • Aaron G. Murphy. (2010) Foreign Corrupt Practices Act: ett praktiskt verktyg för chefer och befattningshavare • Peter John Perry. (2002) politisk korruption i Australien: A Very Wicked Place? • John F. Reynolds. . (1988) Testa Demokrati: val Behavior och progressiv reform i New Jersey, 1880-1920 på korrupta omröstningsförfaranden • Robert North Roberts. (2001) Etik i USA: s regering: en encyklopedi för utredningar och skandaler, reformer och lagstiftning • James C. Scott. (1972) Jämförande politisk korruption • Pietro Semeraro, (2008) Handel med inflytande och lobbyverksamhet i den spanska strafflagen • Markera Wahlgren Summers. (1993) Den period av goda Stealings, korruption i amerikansk politik 1868-1877 • Darrell M. West (2000), Checkbook Democracy. Hur pengar fördärvar politiska kampanjer, Northeastern University Press, Boston (Massachusetts) ISBN 1-55553-440-6 • Alexandra Wrage (2007) Mutor och utpressning: Undergrävande Business, regeringar och säkerhet • Woodward, C. Vann, ed. Svaren på de presidenter avgifter för vårdslöshet (1975), amerikanska presidenter från Washington till Lyndon Johnson[ redigera ] Externa länkar • För bekämpande av korruption: En icke-Economists Visa från Alum Bati • UNODC - FN: s organ mot brott och narkotika - om korruption • UNODC korruption kampanj - NEJ räknas! • Världsbanken anti-korruption sidan
 27. 27. • Världsbankens privata sektorns utveckling blogg om korruption• Korruption litteraturöversikten Världsbanken litteraturstudie.• Global Integrity Report - lokal rapportering och styrkort på anti-korruption prestanda i 90 + länder• Förenta nationernas konvention mot korruption at Law-Ref.org - helt indexerade och tvärbunden med andra dokument• PolicyPitch försöker att hålla politikerna ansvariga för sina handlingar genom att ge mer öppenhet. Det tillåter människor att spåra och kommentera lokal lagstiftning, kontakta politiker, och föreslå dina egna politiken.• Pengar och politik - politiska Finans & Offentlig etik - länkar till nyhetsartiklar, resurser och handböcker för politisk korruption, politisk ekonomi och kampanjmaterial frågor finansiella runt om i världen• Världsbankens Worldwide Governance Indicators världen betyg av landets föreställningar på sex styre dimensioner från 1996 att lägga fram.• UNICORN: En global facklig antikorruptionsnätverk , som baseras på Cardiff University• SamuelGriffith.org.au , McGrath, Amy. Kapitel sju "en röst, ett värde: valfusk i Australien". Proceedings of the åttonde konferens Samuel Griffith Society.• Nationellt seminarium om politisk korruption i Indien . 20-21 Januari 2011.• Minska korruptionen inom den offentliga förvaltningen : Retorik till verklighet• Förebyggande: ett effektivt verktyg för att minska korruptionen• Minska korruptionen på lokal nivå• Corrupt städer : En praktisk guide till botemedel och förebyggande (162 sidor• Att förstå och förebygga poliskorruption : Lärdomar från litteraturen• Index of Economic Freedom

×