George zimmerman's not guilty (norwegian)

202 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

George zimmerman's not guilty (norwegian)

  1. 1. Ikkeså fort PÅ GEORGE ZIMMERMAN -ikkeskyldigDOMMEN KOMMER SNART: Synliggjøre rasisme I USA OFAMERICA FORSTÅELSE "HVORFOR"Double Jeopardy KAN IKKEBRUKES AV GEORGE ZIMMERMANsom et forsvar Å hva synes å væreFIRST-overlagt drap OF Trayvon MARTIN - Det finnes unntak! FORSTÅELSE hva synes å være UNITED STATES OF AMERICA'S president Barack Obamas og hans JURIDISK RÅDGIVNINGBAKER Donelson Bearman CALDWELL &Berkowitz ' MAJOR / nøkkelrollei cover-upav straffbare handlinger i Murder ofTrayvon MARTINGJENNOM Bruk og misbruk av Etat RESSURSER
  2. 2. Legg merke til hvor Trayvon Martin kropp er "i gresset!"Så hvordan fikk George Zimmerman få disse påståtte skader? Trayvon BENJAMIN MARTIN'S fornektelse av RETTIGHETER Festes under14 TH ENDRING,6 grunnlov TH endring avUSAs Og andre lover i USA 14. Amendment-Section 1. Alle som er født eller naturalisert i USA, og underlagt jurisdiksjonen disse, er borgere av USA og av staten der de bor.Ingen Staten skal gjøre eller håndheve en lov som skalforkorterettighetene, eller immunitet borgere av USA, heller ikke skalnoen statfrataen person avliv,frihet,eller eiendom, utenrettssikkerhetav lov,eller avkreftetil enhver person innenfor sin jurisdiksjon lik beskyttelseav lovene. Endring VI I alle straffesaker, skal den tiltalte nyte retten til en rask og offentlig rettssak, av enuavhengigjury av staten og distriktet hvor forbrytelsen skal ha blitt begått, som bydelen skal ha vært tidligere konstatert ved lov, og for å bli informert om naturen og grunnen til siktelsen, å bli konfrontert med vitner som føres mot ham, å ha obligatorisk prosess for å skaffe vitner i hans favør, og til å ha hjelp av advokat for hans forsvar. Straffbare overtredelser / konspirasjoner Erferdigstilt oger nå prosecutable Det serconflicts-of-INTERESSER Unndratt offentlig / WORLD NÅR DET GJELDER BEHANDLING AV GEORGE ZIMMERMANvsTrayvon MARTINROLLE Floridapåtalemyndigheten kunnskapom Conflicts-of-interesser og "KASTE"AV straffesaker og MAJOR / nøkkelroller spilte i Dekkeover kriminelle overtredelser / konspirasjoner
  3. 3. DET ERINGENUNNSKYLDNING FOR DumhetogFEAR Endringen vil, men Ikke på grunn avdumhetAV DISSE BRUTTDOWNMEN: Men fordi "Vi mennesker" WILL SNAKKER gjennom handlingog , Revolusjonerendeta OVERS (Nasjonalt og / eller internasjonalt) DET ERINGEN UNNSKYLDNINGFOR EgyptsHARTO LEADMåten Viserhvordan"Demokrati"er tenkt å fungere -nå er USA OF AMERICA'S TERRORIST regimet er veldig nervøs! TAKK EGYPT!
  4. 4. SUKSESSkommer gjennom "FORENINGENS SAMMEN"Uavhengig av rase / COLOR! Akkurat som"frykt"President Barack Obamaog hans TERRORIST REGIME ledet av BAKER Donelson Bearman CALDWELL & Berkowitz FELTunder protestene ETTER Trayvon MARTIN drap, går det å TA SAMME, RevolusjonerendeTILTAK Å få til kollapsenav UNITEDSTATESOFAMERICA'STERRORIST regime for å få Likrettferdighet- EGYPT DID det og så kan "Vi mennesker"sammen! RETTEN TIL styrteREGJERINGEN (S) http://www.slideshare.net/VogelDenise/norwegian-right-of-revolution-political-corruption Vennligst returner til se oppdateringen i dette dokumentet når www.Slideshare.net/VogelDenise og / eller www.vogeldenisenewsome.net DET ER EN GRUNN HVORFOR UNITED STATES OF AMERICA president Barack Obama og hans terroristregime (ledetav BAKER Donelson Bearman CALDWELL &Berkowitz)har "null" seire mot VOGEL DENISE Newsome - dvs hunbruker LOVER!Det er en grunn tilatpresident Obama og Baker DonelsonHATERNewsome - det vil si at hun er en afrikanskamerikansk,utdannede ogikkereddfor å utsette demfor publikum / WORLD!

×