Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GEORGE ZIMMERMAN & EBOLA CRISIS (Bunlar irqçi hücumlar STOP olacaq?) 
: Bizim Sosial Forums edin www.vogeldenisenewsome.ne...
 Yalnız sadəcə "fronting" firması (Mark O'Mara Law Firm) istifadə Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz tərəfindən ...
BAKER Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz / BRADLEY S. CLANTON: Qanunlar bərabər müdafiəsi "Ayrıseçkilik və ya inkar ilə...
 Bəli, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz EXECUTIVE Ģöbəsi Amerikanın Hökumət rəsmiləri BirləĢmiĢ ġtatları, QANU...
 Necə ĠCTĠMAĠ / DÜNYA George Zimmerman Mark O'Mara və digər hüquqi xidmətlər üçün ödəmək iqtidarında idi ki, hesab etmir?...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/paypal-is- a-client-of-baker-donelson-bearman-caldwell- berkowitz 
http://www.slides...
 YES, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz üçün HÜQUQĠ MƏSLƏHƏT edir Federal Təhqiqat Bürosu (FBI) / Mərkəzi KəĢfi...
YENƏ, hətta xaricdə XARĠCĠ Millətlər! 
http://www.slideshare.net/VogelDenise/confession-video-us-soldier-describing-thrill...
Onlar haqqında getmək necə ĠġIQLANDIRAN-UP haqqında Onların cinayətlər və YARDIM və ABET onlara YƏHUDĠ Networks istifadə e...
Ədliyyə Nazirliyi qarşısında mülki hüquq ittihamlar irəli sürmək gözlənilmir George Zimmerman üç hüquq-mühafizə orqanları ...
birlikdə edib. "Bu etmək çox çətin hallarda," işin bilik ilə bir hüquq-mühafizə rəsmi bildirib. "Yüksək yük var. Biz bir ş...
MüĢtərilər (Proctor və Gamble, Mərkəzi KəĢfiyyat Agentliyi və / və ya Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hökuməti) üçün HÜQUQĠ MƏS...
Belə ki, bu yəhudilər, ağ SUPREMACISTS və COUNT ER PARTS ey DĠGƏR CĠNAYƏTDƏ Komitəsi getmək ci, dayandırıldı deyil . . . 
...
YES, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Amerika 
DĠREKTORU (Thomas R. Frieden) 
Xəstəliklərə Nəzarət FOR CENTER 
YƏHUDĠ deyil 
Ame...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-thomas-wikipedia-info-highlighted 
Məsələn, son olaraq oktyabr 28, 20 14, Ba...
 Bilmirəm bilər edənlər üçün: LINDA Daschle FEDERAL AVIATION Administrasiyası rəhbərinin müavini (FAA) kimi xidmət – 
htt...
eləcə də Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz 11 sentyabr 2001-ci il Dünya Ticarət Mərkəzi Towers və digər hədəflər...
Amerika Birləşmiş Ştatları Amerika sadəcə SAXTA Hesabatlar HƏCMİ iki və yalan olan YƏHUDİLƏR və Ku Klux Klan / ağ SUPREMAC...
ġtatlarının ki, və onun WHITE DÜġMƏNLĠYĠ Nation həmkarları istifadə AFRICAN-da SOYQIRIMI məqsədləri üçün EBOLA xəstəlik! 
...
Ashoka Mukpo Amerika Birləşmiş Ştatları Guya o Ebola müqavilə zaman (Thomas Eric Duncan idi) Liberiya idi JURNALİST. Mukpo...
George zimmerman & ebola crisis (azerbaijani)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

George zimmerman & ebola crisis (azerbaijani)

143 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

George zimmerman & ebola crisis (azerbaijani)

 1. 1. GEORGE ZIMMERMAN & EBOLA CRISIS (Bunlar irqçi hücumlar STOP olacaq?) : Bizim Sosial Forums edin www.vogeldenisenewsome.net və www.SlideShare.net/VogelDenise Undisputed FAKTLAR:  George Zimmerman YƏHUDĠ George Zimmerman atası (Robert Zimmerman - keçmiĢ Virginia Ali Məhkəmə Ədliyyə)! Görünür HÜQUQĠ MƏSLƏHƏT Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz edir!
 2. 2.  Yalnız sadəcə "fronting" firması (Mark O'Mara Law Firm) istifadə Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz tərəfindən TƏMSĠL zədələnib George Zimmerman - Baker Donelson IS HƏLƏ BU və Birinci dərəcəsi Murder və Corc Zimmerman tərəfindən Trayvon Martin qarĢı digər cinayətlərə zamanı Florida indiki idi. http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker- donelson-expands-intoflorida2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker- donelson-expands-intoflorida  Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz Ədliyyə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Departamenti ilə HÜQUQĠ MƏSLƏHƏT edir. Bundan baĢqa, EŞİTMƏ və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları və DAK Of PREZĠDENTĠ üçün VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI məsələləri ilə bağlı hesabat təmin edir! Bu MÜNAQĠġƏSĠNĠN- OF-maraq kimi məlumdur! Yalnız ƏDALƏT bir obstruksiya ki, - - bir FEDERAL istintaqa mane. . . havanın LIST-AND-ON ON gedir. . .!
 3. 3. BAKER Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz / BRADLEY S. CLANTON: Qanunlar bərabər müdafiəsi "Ayrıseçkilik və ya inkar ilə bağlı məlumat üçün milli mərkəzi kimi çıxış edir", " təqdim HESABATLAR, Nəticələr və TÖVSİYƏLƏR PREZİDENTİ və DAK etmək; '. QANUNLAR BƏRABƏR qorunması və ayrı-seçkilik və ya inkarına görə çəkindirmək üçün PUBLIC SERVICE ELANLAR verilməsi. . . Amerika Birləşmiş Ştatları HOUSE məhkəmə Komitəsi nin BAŞ MƏSLƏHƏTLƏR kimi. . .Onun valideynin kafedrası insan və məhkəmə Komitəsinin Respublika üzvləri Məsləhət daxil Mülki və Konstitusiya hüquqları, Konqresin Hakimiyyəti implicating QANUNVERİCİLİK və Konqresin Nəzarət üzrə. . .proposed Konstitusiya dəyişikliklər və Bir yoxlamasından Ədliyyə Nazirliyi və Mülki Hüquqları ABŞ KOMİSSİYASININ bir VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI DIVISION. " http://www.slideshare.net/VogelDenise/clanton- bradley-commission-oncivilrightsappointment http://www.slideshare.net/VogelDenise/bradley- clanton-baker-donelson-mississippi-advisory- committee
 4. 4.  Bəli, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz EXECUTIVE Ģöbəsi Amerikanın Hökumət rəsmiləri BirləĢmiĢ ġtatları, QANUNVERĠCĠLĠK Ģöbəsi və MƏHKƏMƏ Ģöbəsi HÜQUQĠ MƏSLƏHƏT edir. Məsələn, etibarnamə ilə l və həmçinin edən prezident Barak Obama üçün POSTER-Face kimi istifadə edin. http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt- lancesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt- lance-bresearchinfo Baker Donelson onun vəkilləri / hüquqĢünaslardır REKLAM sevir və / və ya onların MÜŞTƏRİLƏR bildirdiğiniz məqsədləri üçün olmuĢdur onun mühakimə eləcə də siyasi proseslərdə TƏSİRİ!
 5. 5.  Necə ĠCTĠMAĠ / DÜNYA George Zimmerman Mark O'Mara və digər hüquqi xidmətlər üçün ödəmək iqtidarında idi ki, hesab etmir? Yalnız görünür necə Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz George Zimmerman yəhudi və ağ SUPEMACIST tərəfdarlarının hədiyyə MASK bir QARġISINDA kimi müĢtəri (PayPal) istifadə!
 6. 6. http://www.slideshare.net/VogelDenise/paypal-is- a-client-of-baker-donelson-bearman-caldwell- berkowitz http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-questions-about-over-200000-pay-pal- donations Bəli, onlar MÜġTƏRĠLƏR istifadə Maliyyə bu məlumat mübadiləsi onun saxlamaq üçün onun dağıdıcı məqsədləri üçün Vogel Denise Newsome hücum (PayPal kimi)! http://www.slideshare.net/VogelDenise/122912- public-notification-obama-pay-pal-attacks
 7. 7.  YES, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz üçün HÜQUQĠ MƏSLƏHƏT edir Federal Təhqiqat Bürosu (FBI) / Mərkəzi KəĢfiyyat TəĢkilatı (CIA) və onlar yalnız, həm də xaricdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada irqçi cinayətləri / cinayət və digər təcrübələri istifadə edərək deyil! Siz Baker Donelson siyahısına bu Hökümət orqanları görə bilər baxmayaraq, onlar FBI və CIA var. http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w- lee-baker-donelsonemployeesenior-counsel-to-fbi http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w- lee-ties-to-baker-donelson
 8. 8. YENƏ, hətta xaricdə XARĠCĠ Millətlər! http://www.slideshare.net/VogelDenise/confession-video-us-soldier-describing-thrill-kill-of-innocen-1 http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama- us-wars-used-to-train-white-supremacist-azerbaijani United Amerikanın PREZĠDENTĠ Barak Obama, Konqresi BirləĢmiĢ ġtatları və onların HÜQUQĠ MƏSLƏHƏTLƏR Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz və onların YƏHUDĠ / ağ SUPREMACIST həmkarları bu bütün bir zarafat və yumruq-IN-THE PUBLIC'S-FACE edir. . . http://www.slideshare.net/VogelDenise/041413-public-notice-031113-fax-to-barack- obama-azerbaijani http://www.slideshare.net/VogelDenise/02-262012-george-zimmerman-emergency- 911-call-azerbaijani http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmermans-re-enactment- azerbaijani http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmermans-not-guilty-azerbaijani http://www.slideshare.net/VogelDenise/double-jeopardy-problems-that-george- zimmerman-may-face-for-translation http://www.slideshare.net/VogelDenise/azerbaijani-040412 http://www.slideshare.net/VogelDenise/azerbaijani
 9. 9. Onlar haqqında getmək necə ĠġIQLANDIRAN-UP haqqında Onların cinayətlər və YARDIM və ABET onlara YƏHUDĠ Networks istifadə edin! Cut & 10/02/14 Of kimi yapışdırılırhttp://www.msn.com/en-us/news/us/zimmerman- not-expected-to-face-civil-rights-charges-in-teen%E2%80%99s-shooting/ar-BB6TbF6 Zimmerman gəncin atəş vətəndaş hüquqları ittiham gözlənilmir Washington Post © Getty Images / Gary W. Green George Zimmerman Sanford, Florida, 5 iyul, 2013-ci ildə Seminole circuit məhkəmə onun məhkəmə zamanı günün sonunda məhkəmə salonuna yaradır.
 10. 10. Ədliyyə Nazirliyi qarşısında mülki hüquq ittihamlar irəli sürmək gözlənilmir George Zimmerman üç hüquq-mühafizə orqanları görə Trayvon Martin 2012 atəş ölümü ilə, iddialara baxmayaraq öldürülməsi irqi motivasiya idi. Zimmerman federal istintaq şöbəsinin vətəndaş hüquqları bölgüsü İki il əvvəl açılan, lakin rəsmiləri federal ittihamlar irəli sürmək üçün kifayət qədər sübut olmadığı ifadə edildi. İstintaq texniki açıq qalır, lakin bu şöbə onu yaxın olacaq bütün müəyyən edir. İstintaq hələ istəyirəm "öz i-nin dot və onların t nin keçmək," onlar bu məsələ ilə bağlı şərh vermək səlahiyyəti yoxdur, çünki başqaları kimi bir rəsmi, anonimlik şərti ilə danışıb. O, ölümcül Zimmerman, İspan olaraq tanıdan keçmiş könüllü məhəllə gözətçisi tərəfindən vurulduğu zaman Martin, Florida 17 yaşlı Afrika Amerika, silahsız idi. öldürülməsi ölkə daxilində irqi gərginlik və etiraz səbəb və prezident Obama və digər yüksək idarəetmə rəsmiləri emosional reaksiyalar çəkdi. Zimmerman keçən il Sanford, Fla. Dövlət iddiasının ikinci dərəcə cinayət və adam öldürmə bəraət etdi. Belə ki, vətəndaş hüquq və Afrika Amerika təşkilatlar ona qarşı federal vətəndaş hüquqlarının halda gətirmək Baş prokuror Eric Holder H. Jr çağırıb. Çərşənbə günü Ədliyyə Departamentinin sözçüsü istintaq "aktiv və davam edir." Şəklində danışdı Martin ailə üçün bir vəkil onun valideynləri ABŞ rəsmiləri qəti bir qərar eşitmədik bildirib. "Trayvon valideynləri ümid və ədalət üçün dua davam edir və Ədalət Departamentinin rəsmi eşitmək qədər hər hansı bir şərh olmayacaq" də təmsil Benjamin Crump ifadə edərək, 18 yaşındakı Michael Brown ailə atəş Ferguson, Mo bir polis məmuru tərəfindən, avqust ayında da ictimai haykırış istenir. Mark O'Mara, Zimmerman təmsil edən vəkil, 2012-ci ildə tədqiqatçılar tərəfindən toplanmış təxminən 40 şahid ifadələri vətəndaş hüquqları prokurorluq dəstək üçün heç bir dəlil olmadığını ifadə etdi. "Mən iki il üçün olduqca yaxından bütün işi seyr edilib və onlar 40 ifadələrini almaq başqa bir şey etmədi" O'Mara bildirib. hesabatları "George çox qeyri-irqçi yollarla hərəkət ki, təklif. O, Balo qara qız aldı. Onun yaxşı dost qara oğlan idi. O, iki qara uşaq mentored. O, ağ polis oğlu tərəfindən döyülüb qara evsiz insan üçün ədalət istədi. " "Vətəndaş hüquqları araşdırmalar və vətəndaş hüquqlarının pozulması görmüş olanlar üçün," o, "Ədliyyə Departamenti yalnız davam edən istintaq var idi qarşıya mövcud təzyiq placating baxmayaraq kimi baxdı" dedi. Martin halda ittihamlar gətirilməsi çətinlik federal cinayət, mülki hüquq hallarda tədqiqatçılar üçün problemlər vurğulayır. Üçün federal qanuna əsasən nifrət cinayətləri , prokurorlar Zimmerman çünki onun irqi Martin təqib yalnız, lakin o, Afrika Amerika idi, qəsdən çünki gənclərin atəş də göstərir ki, olardı. A eyni yüksək standart halda müraciət edəcək Brown , ən azı altı dəfə vurulduğu Afrika Amerika Darren Wilson , Ferguson ağ polis məmuru. Ferguson Polis İdarəsinin istintaq elan mətbuat konfransında keçən ay, Holder Martin adam öldürmə daxil uzunsürən vətəndaş hüquqları sonda barədə soruşdular. "Bu araşdırma davam edən" deyə bildirib. "Biz alınması prosesində hələ də fəal addımlar var. Bəzi son inkişaflar nəticəsində danışmaq istəyirəm şahidlər var. " Iki hüquq-mühafizə orqanları federal müstəntiqləri Florida dövlət sınaq üçün müayinə olunmayıb Zimmerman aid kompüter baxmaq istədiyini söylədi. Işin bilik ilə bir rəsmi kompüter Zimmerman ölümcül Martin atəş zaman onun vətəndaş hüquqlarının Martin məhrum etmək məqsədi ilə hərəkət etdiklərini ifadə edən hər hansı sübut var ki, ehtimal olduğunu söylədi. Federal rəsmiləri xüsusi Zimmerman qarşı vətəndaş hüquqlarının halda sübut etmək çətin olardı ki, bütün
 11. 11. birlikdə edib. "Bu etmək çox çətin hallarda," işin bilik ilə bir hüquq-mühafizə rəsmi bildirib. "Yüksək yük var. Biz bir şəxs, onun mülki hüquq məhrum kimsə niyyəti ilə bunu sübut etmək lazımdır. " Brown atəş istintaq fərqli federal vətəndaş hüquqları nizamnamə altında aparılır, bir idarəetmə rəsmi vəzifəsi sui-istifadə . Ki, nizamnamə əsasən, hüquq-mühafizə orqanları bir konstitusiya hüququ bir şəxs məhrum etmək əsassız və qəsdən hərəkət etmək üçün bir cinayətdir. Ədliyyə Nazirliyi Yeni il günü 2009-cu il Oakland, Calif. Bir Bay Area Rapid Transit polis zabiti tərəfindən Oscar Grant III ölümcül atəş daxil o cümlədən açıq qalır digər yüksək profilli vətəndaş hüquqları araşdırmalar var. zabit, Johannes Mehserle, 2010-cu ildə məcburi adam öldürmə günahkar amma silahsız idi Grant, atəş ikinci dərəcə cinayət və könüllü adam öldürmə günahkar tapıldı. halda film nümayiş olunub " Fruitvale Station ". Bu Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ədliyyə Nazirliyi və HÜQUQĠ MƏSLƏHƏT Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz var ki, məĢğul bu cür cinayət əməlləri var "XALQ" - - PUBLIC ki, tələb gedərək Hökumət ÜCRETSİZ almaq və bu irqçilər / almaq WHITE SUPREMACISTS İCRA şöbəsi, QANUNVERİCİLİK şöbəsi və MƏHKƏMƏ Şöbə həyata! Eric Holder yalnız biri BU Cinayət Qurban və / və ya geri onlara Hökumət urn ret bir inqilabi aĢması NƏFƏR davam edəcək, onun ĠSTEFASINI düĢüncə RƏDD deyil. B ecause VAXT Ġnsanlar / VətəndaĢ Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz kimi Terroristlər STOP DEYĠL - Hüquqi məsləhət Xəstəliklərə Nəzarət ÜÇÜN Amerika Birləşmiş Ştatları Amerikanın CENTER üçün baxın onların Belə CİNAYƏT AKTLAR da TARİXİ / ROLU (S) - Vətəndaş XƏSTƏLİKLƏRİN ilə (xarici və Daxili) (inyeksiya yəni: http://www.slideshare.net/VogelDenise/azerbaijani-012712- and-020112 http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence- proctor-gamble-sterilization-wiki-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/pathfinder- international-wiki-info
 12. 12. MüĢtərilər (Proctor və Gamble, Mərkəzi KəĢfiyyat Agentliyi və / və ya Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hökuməti) üçün HÜQUQĠ MƏSLƏHƏTLƏR kimi BAKER Donelson CONNECTING belə qanunsuz / qanunsuz təcrübələr aparmaq - xatırlayıram Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Amerika Birləşmiş Ştatları (CIA) Pakistan vətəndaşları vurulub saxta vaksin və yenidən kiçik pox bir OUTBREAK idi növbəti şey ilə! Bu barədə heç bir şey FAKE var idi. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları belə cinayətlər məşğul Xəstəliklərə Nəzarət üçün onun CENTER saxlanılır xəstəliyini istifadə görünür - - - Amerika Birləşmiş Ştatları Maskeleme / HUMANİTAR yardım iddia bu cür cinayətlərin gizlədilməsi! http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- anderson-vs-procter-gamble http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject- fake-vaccine2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject- fake-vaccine Mən Baker Donelson QARġI DAHA çirkin CĠNAYƏTDƏ Komitəsi üçün Hökümət orqanları öz MÖVQELƏRĠNĠ və / və ya ACCESS istifadə görünür Rəngli XALQ - yəni Monkeys / HEYVANLAR kimi bax, çünki!
 13. 13. Belə ki, bu yəhudilər, ağ SUPREMACISTS və COUNT ER PARTS ey DĠGƏR CĠNAYƏTDƏ Komitəsi getmək ci, dayandırıldı deyil . . . ABŞ v. Jimenez Recio, 123 S.Ct. 819 (2003) - bir sui-qəsd mahiyyəti qanunsuz aktı törətməyə müqaviləsidir. Bir sui-qəsd mahiyyətini təşkil qanunsuz akt, törətməyə Razılaşmanın mövcud ola bilər və maddi cinayət. Id GÖRÜLDÜĞÜNDE və ya cəzalandırılır ayrı bir pis. Conspiracy üzərində və müvafiq maddi cinayət komissiya təhlükəsi yuxarıda ictimai təhlükə yaradır, həm də ona görə cinayət birləşməsi daha çox digər cinayətlər törədilməsinə edir və ehtimalını azaldır, çünki cəlb şəxslər onların yolundan yola ki, cinayətkarlığın.
 14. 14. YES, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Amerika DĠREKTORU (Thomas R. Frieden) Xəstəliklərə Nəzarət FOR CENTER YƏHUDĠ deyil Amerika YES, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları MAĞAZALARI və EBOLA XƏSTƏLĠK qorudu XƏSTƏLĠK və SOYQIRIMI onun ARSENAL-da Silah Xəstəliklərə Nəzarət üçün onun CENTER da Bəzi nümayəndəsi FACES Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz Of və FAKTLAR haqqında bilmək onun EBOLA / TERROR HEALTH HEYƏT Robert F. Tom, Thomas William Baker, Lance B. LEGGITT və Sara Love Rawlings: Sol To hüququ From. . . Kimin Resume daxil ola bilər:  XƏSTƏLIKLƏRƏ NƏZARƏT CENTER  Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Amerika PREZĠDENTĠ (Barak Obama və / və ya bütün prezidentləri) PRINCIPAL FEDERAL Ģöbələrinin ÜCRETSĠZ Sağlamlıq Policy müĢaviri və , VETERANS ĠĢlər Ġdarəsi, MÜDAFĠƏ Ģöbəsi və Ədliyyə Departamenti - HEALTH və İnsan Xidmətləri Departamentinin, ƏMƏK Ģöbəsi (xüsusi diqqət SAĞLAMLIQ SIGORTASI) daxildir təĢkilatlar. . . .
 15. 15. http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-thomas-wikipedia-info-highlighted Məsələn, son olaraq oktyabr 28, 20 14, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz BOLD və qürur verici idi Amerika Birləşmiş Ştatları Senator Thomas Daschle (Demokrat) ilə QOġULMASINDAN QÜVVƏLƏRĠ ELAN üçün. Ona görə də belə cəsarət porĢenli biz bilmək üçün Vacib FAKTLAR deyin:  Thomas Daschle Amerikanın Senatının ABġ- da senator həmçinin SENATININ əksəriyyəti lideri olaraq vəzifə yerinə yetirən  Thomas Daschle Sağlamlıq və İnsan Xidmətləri katibi İdarəsinin vəzifəsinə prezident Barak Obamanın ilk PICK oldu  Thomas Daschle və onun həyat yoldaşı (Linda Daschle) Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz üçün TOP / KEY Lobici var  Ilə QOġULMASINDAN BAKER Donelson Daschle GROUP FORMASI üçün - -. ĠQTĠSADĠ siyasəti və siyasi məsələlər Baker Donelson nin YƏHUDİ və ağ SUPREMACIST sayəsində Xarici Millətlər / Liderlər daxil MÜŞTƏRİLƏR (məsləhət ki, İQTİSADİ Gündəmi və bir- dünya nizamı / Dünya inhisara bir YƏHUDİ və ağ SUPREMACIST ALTINDA olmaq Despotizm Government rejimi - - çox xarici Millətlər iqtisadi baxımdan / Maliyyə məhv olmuş və Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz bir məsləhət bir birbaşa və yaxın nəticəsində kimi SÜQUTU Brinks haqqında var.
 16. 16.  Bilmirəm bilər edənlər üçün: LINDA Daschle FEDERAL AVIATION Administrasiyası rəhbərinin müavini (FAA) kimi xidmət – http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-lindarole-in911
 17. 17. eləcə də Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz 11 sentyabr 2001-ci il Dünya Ticarət Mərkəzi Towers və digər hədəfləri ONUN və ONUN Müştərilər bombalı bir KAPAK-UP oynayan MAJOR ROLU (S) kimi - http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-daschle-tiesfaacoverup Linda Daschle Amerikanın yəhudi və Ku Klux Klan terror rejiminin Amerika Birləşmiş Ştatları Uçuş Records ADLARI necə görünür plan və Amerikanın Birləşmiş Ştatları həyata CARRY üçün 11 sentyabr 2001-ci il Dünya Ticarət Mərkəzi Towers və digər daxili terror hücumlar! YES, Baker Donelson nin təmsilçilərinə Amerika BirləĢmiĢ ġtatları nəzarət var WHITE HOUSE, CONGRESS və ALĠ MƏHKƏMƏ! http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-govt-officals- whitehouse-14530304 , YES Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ki, YARADILIB LAW FIRM / YARADILIR "İRAQ Study Group Hesabatı" və "9/11 Komissiyası Hesabatı:"
 18. 18. Amerika Birləşmiş Ştatları Amerika sadəcə SAXTA Hesabatlar HƏCMİ iki və yalan olan YƏHUDİLƏR və Ku Klux Klan / ağ SUPREMACIST yaradılmış və xarici Millətlər məhv və NƏZARƏT alaraq məqsədləri üçün istifadə ediblər onların hökumətləri xalqının bütün Yarış üzərində "YƏHUDİ və ağ hakimiyyətini" təşviq etmək üçün! Bu barədə düĢünün: EBOLA OUTBREAK BAġLADI VAXT - ĠLK NATION ÜST idi Artıq VAR quĢ əvvəl? Amerika BirləĢmiĢ ġtatları! YARDIM təmin etmək üçün iddia və HUMANĠTAR YARDIM? Amerika BirləĢmiĢ ġtatları! WOW - - iddia edilən Ebola idi amerikalıların NECƏ BÜTÜN da bax Ecazkarcasına ALL BƏRPA! Necə bədən PAYLAŞIM vasitəsilə ilə birbaĢa ƏLAQƏ INTO gələnlərin NONE FLUIDS (Asqırma, Cinsi münasibətlər, və s. Öskürmək, tərləmə Kissing.). ! Ancaq xəstəliyin NO yayılmıĢdır var idi müqavilə Ebola MARAQLI iddia edilən Ebola bəzi ictimai nəqliyyat (Airplane, Metro, və s.) istifadə ki, deyil! Lakin hələ də Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Amerika YƏHUDĠLƏR və Ku Klux Klan Government Ġctimai / Dünya DIRECT ƏLAQƏ belə nümunələr necə ki, düĢünmək istəyirəm Ebola Disease AFRICAN-da yayılması (bu deyil zaman), lakin Afrika regionunda bu Ebola yayılır yalnız Amerika BirləĢmiĢ
 19. 19. ġtatlarının ki, və onun WHITE DÜġMƏNLĠYĠ Nation həmkarları istifadə AFRICAN-da SOYQIRIMI məqsədləri üçün EBOLA xəstəlik! NOW Ebola MÜALĠCƏ Amerika BirləĢmiĢ ġtatları gəldi və DIE üçün icazə edilmiĢdir Afrikalı (Thomas Eric Duncan və doktoru Martin salia) da baxmaq: Belə ki, bu yəhudilər, ağ SUPREMACISTS və onların həmkarları DAYANDI deyil, onlar DĠGƏR CĠNAYƏTDƏ Komitəsi getmək. . . FEAR həyata bu Monkeys (Xalq-Of-Color) nəticədə güc yüksələcək ki!
 20. 20. Ashoka Mukpo Amerika Birləşmiş Ştatları Guya o Ebola müqavilə zaman (Thomas Eric Duncan idi) Liberiya idi JURNALİST. Mukpo Amerikaya geri göndərilir və həmçinin var Tam BƏRPA! Belə ki, onlar ĠNSANLAR-OF-rəng görmək istəyirsinizsə Onun Köləlik taktika yorğun və yoruldum APES və heyvanlar, belə ola bilər kimi. Lakin Amerikanın istibdad rejiminin Amerika Birləşmiş Ştatları - Klintonlar, Kol ilə LED yəni və BAKER Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz - onun kurs run.

×