Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100112 obama reality check (update)-welsh

186 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100112 obama reality check (update)-welsh

 1. 1. REALITI GWIRIO: Arlywydd Barack Obama dwyll YN Y GWAITH - GAN GYMRYD Y UNOL DALEITHIAU AMERICA YN ÔL! Medi 20, 2010 - CNBC CYFARFOD NEUADD Y DREFVelma HART: Diolch yn fawr iawn ac, yn dweud y gwir, prynhawn da, Llywydd Obama. Yr wyf yn anrhydedd mawr i fod ynolaf yn y fforwm hwn, ac mor ddiolchgar am CNBC gwneud y fforwm sydd ar gael fel y gallwch siarad i ddinasyddionAmericanaidd yn union fel fi.LLYWYDD OBAMA: Wel, diolch yn fawr.HART: Rydw in prif swyddog ariannol ar gyfer sefydliad gwasanaeth cyn-filwyr, AmVets yma yn Washington. Rwyf hefydyn fam, dw in wraig, Im yn hynafol Americanaidd, ac rwyn un och canol-dosbarth Americanwyr. A dweud y gwir, rwynflinedig. Rwyn blinon lân o amddiffyn chi, amddiffyn eich gweinyddiaeth, amddiffyn y fantell o newid fy mod wedipleidleisio ar gyfer -LLYWYDD OBAMA: Hawl.HART - ac yn ddwfn siomedig âr man ller ydym yn iawn yn awr. Rwyf wedi cael gwybod fy mod wedi pleidleisio i ddyn a ddywedodd ei fod yn mynd i newid pethau mewn fforddystyrlon ar gyfer y dosbarth canol. Rwyn un or bobl hynny, ac rwyn aros, syr. Im yn aros. Nid wyf yn teimlo ei fod eto.Ac yr wyf yn meddwl, er na fyddai mewn mesur mawr, byddwn yn teimlo ei fod i ryw raddau bach. Mae gen i ddau o blant mewn ysgol breifat. Ac maer dirwasgiad ariannol wedi cymryd doll enfawr ar fy nheulu.Mae fy ngŵr a minnau dynnu coes am flynyddoedd yr ydym yn meddwl ein bod ymhell y tu hwnt ir cŵn poeth a ffa cyfnodon bywydau.LLYWYDD OBAMA: Hawl.HART: Ond dweud y gwir, maen dechrau i guro ar ein drws a ffoniwch wir y gallai hynny fod ller ydym yn dwyn y pennawdeto. A dweud y gwir, Mr Llywydd, Fi angen i chi ateb y onest, mae hyn yn fy realiti newydd? . . .LLYWYDD OBAMA: Wel, yn gyntaf oll, yr wyf yn meddwl eich bod yn disgrifio yn union beth yw sylfaen America - cyn-filwr sydd wedi gweithio i gyn-filwyr, rhywun syn CFO ac rwyn siŵr yn gwybod sut i reoli eu harian, wedi gwneudpenderfyniadau da.HART: Weithiau. (Laughter.)
 2. 2. LLYWYDD OBAMA: Nid wyf yn dweud unwaith yn tra nad ydych am i gael pâr newydd o esgidiau. (Laughter.)HART: Heddiw. (Laughter.)LLYWYDD OBAMA: Felly, y bywyd yr ydych yn disgrifio - un o gyfrifoldeb, yn edrych ar ôl eich teulu, gan gyfrannu yn ôlat eich cymuned - dyna beth yr ydym am ei wobrwyo. Yn awr, fel y dywedais or blaen, yn gyfnod anodd i bawb ar hyn o bryd, felly yr wyf yn deall eich rhwystredigaeth.Ond byddwn yn unig - pan fyddwch yn dweud mae yna bethau y byddech yn hoffi ei weld yn digwydd neu os ydych yngobeithio ei weld yn digwydd nad yw wedi digwydd eto, gadewch i mi yn unig yn rhoi i chi rai enghreifftiau. Rwyf ar hyn o bryd i ddau o blant - maen swnio fel bod gennych blant, yn ogystal.HART: dwy ferch.LLYWYDD OBAMA: Ddwy ferch. Rydych yn mynd i fod yn meddwl am y coleg cyn bo hir.HART: Y flwyddyn nesaf.LLYWYDD OBAMA: Iawn. Bellach yn rhan or hyn a wnaethom dros y flwyddyn ddiwethaf a hanner yw gwneud yn siŵr bodbiliynau o ddoleri a oedd yn mynd i roi cymhorthdal i ddiwydiannau gwasanaeth ariannol o dan y rhaglenni benthyciadmyfyrwyr ffederal yn awr yn mynd i fod yn mynd yn uniongyrchol i fyfyrwyr fel y gall myfyrwyr miliynau mwy o mynd i fodyn gallu cael benthyciadau a grantiau ac ysgoloriaethau i fynd ir coleg. Nawr, mae hynnyn mynd i gael effaith ar criw cyfan oblant allan yno, gan gynnwys efallai eich un chi. Os oes gennych cerdyn credyd yr wyf yn tybio, rydych yn gwneud -HART: NaLLYWYDD OBAMA: Wel, gweld, nawr eich bod yn wirioneddol - nawr eich bod wedi dangos pa mor gyfrifol ydych chi.(Laughter.) Ond os oes gennych forgais neu gerdyn credyd neu unrhyw fath o drafodion ariannol i maes na, o ganlyniad irnewidiadau a wnaethom, ni all y cwmnïau cardiau credyd yn cynyddu eich cyfradd llog heb roi gwybod i chi, a gallant tcynyddu eich cyfradd llog ar eich falansau blaenorol. O ran cael morgais, maent - ni allwch gael brocer morgeisi llywio chi iforgais yn y pen draw yn mynd i gostio i chi mwy o arian, oherwydd efallai eu bod yn cael cymhelliant ariannol i wneud hynny.Maer pethau yn awr yn erbyn y gyfraith. Felly mae yna lu o amddiffyniadau i mewn na. Rydych yn rhiant sydd â phlant - os yw eich plentyn, an gwaredo, roedd cyflwr preexisting, cyn i mi gymryd swydd,oeddech allan o lwc o ran bod yn gallu cael yswiriant iechyd ar gyfer y plentyn hwnnw. Yn awr, cwmnïau yswiriant rhaid i chiroi eich yswiriant iechyd ar gyfer y plentyn hwnnw, a chan y ffordd, na ellir yswiriant iechyd gollwng chi os ydych yn mynd ynsâl. Felly mae yna lu o bethau yr ydym wedi rhoi yn eu lle syn gwneud eich bywyd yn well. Ond y gwir amdani yw os yweich 401 (K) yn dal i lawr yn sylweddol o ble yr oedd ychydig yn ôl, os nad ydych wedi gweld codi mewn amser hir, os yw eichgwerth cartref yn mynd i lawr -HART: Daliwch i fynd. (Laughter.)LLYWYDD OBAMA: - Yn dibynnu ar ble rydych yn byw, yr holl bethau yn dal yn gwneud i chi deimlo fel, diar, dwintroedio dŵr.HART: Dal i gael trafferth - mae hynnyn iawn.LLYWYDD OBAMA: Ac felly nid yw fy nod yma yw ceisio eich argyhoeddi bod popeth yn lle mae angen iddo fod. Dyw hiddim. Dyna pam yr wyf yn rhedeg am Llywydd. Ond yr hyn yr wyf yn ei ddweud yw, yw ein bod yn symud yn y cyfeiriadcywir. Ac os ydym yn gallu cadw ein llygad ar ein nod tymor hir - syn gwneud yn siŵr bod pob teulu i maes na, os ydynt ynddosbarth canol, eu bod yn gallu talu eu biliau, wedi y diogelwch yswiriant iechyd, yn ymddeol â urddas a pharch, anfon euplant ir coleg, os nad ydynt yn hyd yn y dosbarth canol, bod ysgolion yno i fynd i mewn ir dosbarth canol, os yw pobl yngweithion galed a chael addysg i wneud cais eu hunain - dyna ein nod. Dynar America ydym yn credu ynddo Ac yr wyf ynmeddwl ein bod ar y trywydd iawn i fod yn gallu gwneud hynny. http://youtu.be/wF-oAJCxiic https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71688f596476bba968
 3. 3. Hyn syn ymddangos fel Unol Daleithiau Of America Arlywydd Barack Obama Dial yn erbyn Velma HART:1) Amdanom Tachwedd 19, 20 10, FUAN AR ÔL yr Etholiadau (2 Tachwedd, 2010), COLL Velma Hart ei swydd. Velma Hart yn dod yn ! UN o NIFER y Unol Daleithiau Of America Arlywydd Barack Obama wedi bradychu Arlywydd Barack Obama yn gyfiawn ennill y enw fradychwr enwog / bradwr - ". Jwdas Iscariot" Er bod NIFER a bleidleisiodd Barack Obama yn 2008, efallai . tra dewiswyd Iesu Grist Jwdas I SCARIOT, fodd bynnag, y bydd Cristnogion yn cofio bod GWIR CADW LLYGAID ar ei wrtho ef, Fel HANES dweud hynny, Jwdas "bradychu" Iesu Grist gyda Kiss - troi iddo drosodd i drwg Rhufeinig Llywodraeth (RHEOLIR gan Iddew s) GYFUNDREFN a gwatwarasant ac roedd Iesu Grist C R U C I F C H D! Ydy hyn yn swnion gyfarwydd? Heddiw, yr wyf srael mynd cyn belled â defnyddior Unol Daleithiau America yn MILITARY i gyflawni ei WARS GREFYDDOL! Arlywydd Barack Obama yn unig yw arall PIG barus a thwyllodrus / thug ar y CYMRYD! http://www.slideshare.net/VogelDenise/hart-velma-loses-job http://www.slideshare.net/VogelDenise/hart-velma-loses-job2
 4. 4. Gweler y WYNEBAU y SUPREMACISTS HILIOL / GWYN, IDDEWON a GATHOLIGION y tu ôl irarwain y ERLEDIGAETH o Vogel Denise Newsome a Gristnogion eraill, MWSLIMIAID, ac ati Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Cwnsler supremacist TERFYSGAETH / GWYN Baker Donelson au Iddewig / CATHOLIG Cymheiriaid / cynllwynwyr Daeth ÔL ANGHYWIR A F R I C A Woman N-Americanaidd (A k / / a I G A T N S L Dewisodd E R Y) ar ANGHYWIR MIDDLE CENHEDLOEDD DWYRAIN I YMLADD!2012 mlynedd yn ddiweddarach, mae DIM NEWID - Dim ond ynedrych ar y Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau UNIG IDDEWON ac GATHOLIGIONcael mynd ar y Fainc Yna byddwch yn cael HILIOL GWYN / Cyfundrefn supremacist fel BakerDonelson Bearman Caldwell & Berkowitz gan roi iddynt CYFREITHIOL.. CWNSLER /CYNGOR!Fel d gyfran yn y HYSBYSU Ionawr 10, 2012, AR GYFER TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yrArlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR YMOSODIADAU AR FLORIDA A & M PRIFYSGOLYNGHYLCH DIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - GALL CAIS AM YMYRIAD RHYNGWLADOLMILITARY FOD ANGENhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final
 5. 5. Maen dim ond mater o wybod lle maer rhain yn bobl ddrwg ac yn WICKED yn! Yn union fel y maent yn y arfer o CROSSES llosgi, maent yn mwynhau llosgi QURANS! Maent yn GWRTH-CRIST IANS, GWRTH-MWSLIMIAID. . . DIM NEWID - DEALL SUT BAKER Donelson Bearman CALDWELL & BerkowitzYN CYMRYD YN ÔL WARDIAU AMERICA DAN Arlywydd Barack Obama GWYLIWCH:
 6. 6. Y CANLYNOL HILIOL / GWYN YMOSODIADAU SUPREMACISTS DILYN FUAN Y TERFYNU HART Velma:2) Tua Rhagfyr 20 10, Daeth y lynching o 8) UN MIS YN DDIWEDDARACH Frederick Jermaine Carter (AFFRICANAIDD- Americanaidd) - a Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad ("FBI") CYFLENWI UP! - Amdanom Ionawr, 20 12, o dan y http://www.slideshare.net/VogelDenise/carter-frederick- COMMANDER-IN-PRIF Arlywydd Barack Obama jermaine daeth y WASG y troethi Afghanistan SCANDAL Unol Daleithiau MARINE:3) CHWE MIS YN DDIWEDDARACH - tua Mehefin 20 11, roedd James Craig Anderson yn destun slurs hiliol, guro i fyny, RAN drosodd gan gerbyd a yrrir gan 9) UN MIS YN HILIOL GWYN / supremacist a LADDWYD / llofruddio. http://www.slideshare.net/VogelDenise/anderson-james- DDIWEDDARACH - Amdanom craig Chwefror 22, 20 12, o dan y COMMANDER-IN-PRIF Arlywydd Barack Obama daeth y SCANDAL Unol Daleithiau Afghanistan AIR FORCE LLOSGI Quran
 7. 7. 4) Mae tua TRI MIS YN 10) Mae P proximately PEDWAR DDIWEDDARACH - Ynglyn 20 (4) DIWRNODAU HWYRACH - Medi 11, maen ymddangos bod gan yr Arlywydd Amdanom Chwefror 26, 20 12, Barack Obama, Baker Donelson ar Llys Goruchaf dyn daeth y LLADD / LLOFRUDDIAETH o. diniwed (Troy Davis yn AFFRICANAIDD-Americanaidd) AFFRICANAIDD-Americanaidd (Trayvon Martin) gan CYFLAWNWYD ar gyfer CRI ME efallai na fyddai wedi hiliol Gwyn / supremacist (George Zimmerman) Mae cyflawni. troseddau syn ymddangos i fod yn GYNTAF-GRADD Llofruddiaeth ac o YMCHWIL maen ymddangos bod http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troy Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Gwyn hiliol / supremacist Cwnsler Baker Donelson yn Baker Donelson RHEOLI / CYNNAL y Goruchaf Lys ceisio COVER-UP "CYNTAF-Gradd" a "rhagfwriadol" yr Unol Daleithiau - hy hefyd Cwnsler Cyfreithiol ar gyfer Murder gan George Zimmerman. Arlywydd Barack Cymdeithas Beirniaid Ffederal. Obama METHU i gynghorir CYHOEDDUS / BYD o Baker Donelson ai CLEIENT (S) ddiddordeb yn yr achos hwn. Er enghraifft:5) Mae tua DEUDDEG (12) DIWRNODAU HWYRACH - tua mis Hydref 20 11, dan COMMANDER-IN- PRIF oedd Llywydd Barack Obama ai Gwyn hiliol / supremacist Cwnsler Baker Donelson, Danny Chen (ASIAIDD-Americanaidd) yn destun arferion HILIOL syn ymddangos arwain at ei LLADD / MARWOLAETH. http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen-danny a) Er Trayvon Martin rhieni yn gofyn am y Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad ("FBI") i gymryd rhan, NID eu bod yn gwybod bod yr FBI yn Asiantaeth y Llywodraeth TERFYSGAETH / HILIOL syn arbenigo yn y COVER-UP Deddfau TROSEDDOL a throseddau casineb yn ymwneud SIFIL troseddau HAWLIAU ac mae GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB oherwydd perthynas BUSNES Baker Donelson gydar FBI, SANFORD HEDDLU ADRAN, ac ati au Carrier YSWIRIANT (LIBERTY CWMNI YSWIRIANT CYD ...)6) UN MIS YN DDIWEDDARACH - Ynglyn 20 Tachwedd 11, maen ymddangos symudodd Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz i agor swyddfa yn Florida. http://www.slideshare.net/VogelDenise/bakerdonelson- expands-intoflorida http://www.slideshare.net/VogelDenise/bakerdonelson- expands-intoflorida2
 8. 8. 7) UN MIS YN DDIWEDDARACH - Ynglyn 20 Rhagfyr 11, ar ôl clywed y News of the colli A Florida & M Aelod Band Brifysgol (Robert Hyrwyddwr), Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler b) METHU i gynghorir BYD CYHOEDDUS / rôl supremacist Terrorist / hiliol / Gwyn Baker Donelson gyda MAWR maen ymddangos Arlywydd Barack Obama a GWYBODAETH bod Vogel Denise Newsome yn gyn- Baker Donelson yn chwarae yn yr CODI arian i fyfyriwr o Florida A & M Brifysgol yn dial at ei datgelu eu CYLLID George Zimmerman yn Defense Cyfreithiol. gweithredoedd HILIOL / TROSEDDOL ir CYHOEDDUS / Maer Barnwr yn cael CWESTIYNAU o sut mae BYD lansio cynllwyn i ddinistrio Florida A & M George Zimmerman wedi gallu codi cymaint o mone Brifysgol, ei Lywydd, Aelodaur Bwrdd, y Gyfadran ar DRWY PayPal - Baker Donelson yn CWNSLER myfyrwyr, ac ati Arlywydd Barack Obama METHU i CYFREITHIOL i PayPal, fodd bynnag, NID oedd ddatgelu ei dwylo budr a bod y Baker Donelson: Arlywydd Barack Obama wneud y cyfryw HANFODOL / PERTHNASOL wybodaeth HYSBYS: Tachwedd 12, 20 08 FFACS I Barack Obama: http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to- barack-obama-11567768 Tachwedd 14, 20 08 FFACS I Barack Obama: http://www.slideshare.net/VogelDenise/111408-fax-to- obama-update-request-emergency-complaint-11566893 c) George Zimmerman tad (Robert Zimmerman) yn Barnwr Ynad gyn y Goruchaf Lys o VIRGINIA, fodd Yna Llywydd-Etholedig Barack Obama yn cael eu bynnag, METHWYD Arlywydd Barack Obama a Baker Donelson i adael y CYHOEDDUS / BYD yn gwybod "Os nad ydych yn clywed ein rhybuddio, bod Baker Donelson yn CWNSLER CYFREITHIOL ar Rattle, yna yn teimlo y BITE!" gyfer y Llys e Suprem o VIRGINIA hefyd. . . Fodd bynnag, yn union fel y PHAORAH ffôl gwrthod 11) AM PEDWAR AR DDEG (14) gosod Duw POBL rhad ac am ddim, Arlywydd Barack Obama ai Gyfundrefn TERFYSGAETH yn mynnu ar gadw diwrnod yn ddiweddarach, am Vogel Denise Newsome, Affricanaidd-Americanwyr a Phobl-O-Lliw mewn caethiwed! NID Fodd bynnag, mae Mawrth 11, 20 12, o dan y Yr Unol Daleithiau America hyn yn AMSER! COMMANDER-IN-PRIF Arlywydd Barack Obama daeth y SCANDAL Unol Daleithiau FYDDIN byrnau wedi bod yn AMSEROL, BRIODOL a ROBERT SAETHU Afghanistan DDIGONOL rhybuddio am NCES CONSEQUE - y cwymp Or pren mesur arall TERFYSGAETH! PRIDE myned or blaen DINISTRIO, ac uchder ysbryd o flaen FALL! 12) Unol Daleithiau Ysgrifennydd Gwladol Hillary Clinton yn cydnabod y ASIANTAETH GWYBODAETH CANOLOGS ("CIA") creu o Al Qaeda ar stingers yr Unol Daleithiau America wedi gadael HOLL DROS y Dwyrain Canol a dweud wrthynt os ydynt yn "MWYACH byddant yn cael eu sancsiynu" NID YDYM YN EISIAU I GAEL UNRHYW BETH IW WNEUD GYDA CHI, mewn gwirionedd, RYDYM YN sancsiynu CHI! "
 9. 9. a) Gwybodaeth GWRTHOD y Asiantaeth y Llywodraeth (au) fel y Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad a allai fod yn ymdrin âr ymchwiliad i fater Robert Hyrwyddwr cael eu cynrychioli au RHEOLIR / RHEDEG gan Baker Donelson - hy Baker Donelson ai GLEIENTAU / cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr sydd â diddordeb yng nghanlyniad ymchwiliad (au). Ar ben hynny, METHU gwneud HYSBYS eu cymhellion ar gyfer cymryd rhan oedd i garcharu IFANC Affricanaidd-Americanwyr at ddibenion TORRIR i lawr drwyr SYSTEM CARCHAR - hy Willie Arferion Lynch. 13) Maen ymddangos yn ymdrech o wneud RHEOLI DIFROD ac i dynnu sylw - Cymerwch y FFOCWS OFF OF Hillary ClintonS CYFWELIAD - dibynnu Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama ar eu TIES / CYSYLLTIADAU i YouTube i gylchredeg ac ymosod ar y Crefydd Mwslimaidd ar gyfer dibenion EGLURHAOL UP y RHESYMAU GWIR i y gwrthryfeloedd LLEDAENUR a WARS ar eu ffordd ir Unol Daleithiau Americab) Gwybodaeth GWRTHOD ei bod yn ymddangos bod Baker Donelson yn darparu Florida Llywodraethwr Rick Scott gyda Cwnsler Cyfreithiol a / neu gynnal a rheolir Llywodraeth Florida - hy ar gyfer y rhai a allai fod yn meddwl tybed sut yr oedd Rick Scott yn gallu dianc rhag erlyniad am droseddau yr honnir ei fod wedii gyflawni er ei fod yn Gall ymddangos Scott yn cymryd rhan a / neu GYSYLLTIEDIG i arferion twyllodrus yn Medicaid TWYLL hollol tua $ 1.7 biliwn Dollars - hy y TWYLL Medicaid MWYAF mewn Hanes yr Unol Daleithiau. . . Gwybodaeth or fath yn cael ei ddefnyddio gan bobl fel Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ar gyfer y dull o RHEOLI trwy lwgrwobrwyo blacmel,, cribddeiliaeth, ac ati http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- florida-governorship-history
 10. 10. NEWYDDION FLASH: Y UNOL DALEITHIAU AMERICAS DINASYDDIONGALL DDOD AM Y NEWID AR GYFER PLEIDLEISIWYD YN 2008 DRWY GWEITHREDU CHWYLDROADOL neu CANIATÁU YMYRRAETH RHYNGWLADOL I DDOD O NEWID Y TU ALLAN Ni fydd America yn cael ei dinistrio or tu allan. Os ydym yn pallu ac yn colli ein rhyddid, bydd yn dinistrio oherwydd ein bod ein hunain. - Abraham Lincoln "Maer wlad, gydai sefydliadau, yn perthyn ir bobl syn byw ynddo. Pryd bynnag y byddant yn tyfu blino ar y llywodraeth bresennol, gallant arfer eu hawl cyfansoddiadol ei ddiwygio, neu ymarfer eu Hawl CHWYLDROADOL i ddymchwel ei "- Abraham Lincoln http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution Maer wers bwysicaf rydw i wedi dysgu yw bod Ni allwch newid Washington or TU MEWN. Gallwch UNIG NEWID oddi wrth y TU ALLAN! - Barack Obama http://youtu.be/9X8Tz8lW6z4 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71688f59657277b0
 11. 11. MAEN AMSER AR GYFER Y TU ALLAN / RHYNGWLADOL GWEITHREDU PRYD UNOL DALEITHIAU AMERICAS DINASYDDION YN OFN ICYMRYD AR EU LLWGR / TROSEDDOL SWYDDOGION LLYWODRAETH GAN "BETH BYNNAG" GOLYGU ANGEN I DINISTRIO Y GYFUNDREFN supremacist TERRORST / GWYN (Hy fel Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz) BOD YN POWER! HYSBYSIAD troi allan wedi EISOES EEN B CYFREITHIOL a GWASANAETHU gyfreithlon ar UNOL DALEITHIAU AMERICA Arlywydd Barack Obama Fel Wel Fel y dywedodd UNOL DALEITHIAU AMERICA CONGRESS a UNOL DALEITHIAU AMERICA PRIF CYD O STAFF!
 12. 12. DIGON SIARAD a YAPPY Yap Yap. . .!CENHEDLOEDD LYBIA, EGYPT a ERAILL wedi taflu EU unbeniaid TERFYSGAETH ALLAN O POWER!BAKER Donelson Bearman CALDWELL & Berkowitz Ymddengys I Be The MASTER PYPED hynnycerddoriaeth Dymchweliad y CYFUNDREFNAU DWYRAIN CANOL ac yn chwerthin Fel y dywedoddDinasyddion / Chwyldroadwyr Parhau I DINISTRIO eu Hunain Oherwydd Arlywydd yr Unol Daleithiau BarackObama, Baker Donelson a CONGRESS A BANCIO AR INNER HUNAN-DINISTRIO a disgyn Mewnbwncathod Like I GASGLU:Cyn Unol Daleithiau Of America Arlywydd George W. Bush Lied am "arfau dinistr" ac yna chwerthinpan eu HILIOL / TERFYSGAETH / Cynllun supremacist gwyn i gael Saddam Hussein Gweithredu Olynydd! NidPAM wedi George W. Bush wedi dwyn i dreial? Beth ERAILL Unol Daleithiau AmericaArweinwyr Ally mewn ar y GORWEDD?Maen ymddangos bod BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ Wedi dod Am y BYD-EANG Cwymp economaidd ac NO CENHEDLOEDD TRAMOR / ARWEINWYR wedi cael yranrhydedd ar Unol Daleithiau America SWYDDOGION LLYWODRAETH LLWGR y maent cynllwynioATEBOL - Beth ARWEINWYR ynfyd: Sydd mewn MEDDU AR Unol Daleithiau OfWEAPONS ARTILLERY America a. . .
 13. 13. yw anghyfreithlon / anghyfreithlon yn y RHANBARTHMaen ymddangos bod y Unol Daleithiau AmericaDWYRAIN CANOL O dan Fwriad FFUG a TROSEDDOL - hy cynnal ymosodiadau terfysgolDOMESTIG a GWYBOD Y SAFLE am y ING BOM Eu MASNACH HUN BYD TOWERSCENTER a Thargedau eraill I GAEL MYNEDIAD I Canol Dwyrain ADNODDAU (Olew,Glo, Tir, Arian, ac ati) drwy WARS! SO SUT MAEN Bod yn derfysgwr GWLAD Fel y dywedodd Unol Daleithiau Of America yw DAL YN POWER Ai PENAETHIAID GWLADOL NAD ydych wedi eu dwyn i CYFIAWNDER?SUT MAEN Bod GWLAD TERFYSGAETH, America, A Fel Yr Unol Daleithiau OfCHANIATEIR I CARTREFU Mae CENHEDLOEDD UNEDIG yn ogystal â RHEOLI /CYNNAL Y BANC BYD?Os y Bobl Americanaidd Eisiau CYNRYCHIOLAETH EQUAL Yn y Gyngres ac NID100% HOLL-WHITE Senedd, 90% POB-GWYN Tŷr Cynrychiolwyr - CHWYLDROTh e Unol Daleithiau Of America eisoes yn Gwlad DEMOCRATIAETH; Felly, Mae Ydy NO Esgusdros Cadw Mae Drefn supremacist Terrorist / hiliol / Gwyn fel Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz ai GLEIENTIAID (Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Gweinyddu, Aelodau Unol DaleithiauCONGRESS a Ynadon Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau, ac ati) Mewn Power.Os y Bobl Americanaidd Eisiau Yr Unol Daleithiau Of America I DIWEDD Y Rhyfeloedd Tramor aCONGRESS METHU i GWRANDO - CHWYLDROOs y Bobl Americanaidd EISIAU - DIWYGIO MEWNFUDO au Swyddogion Llywodraeth wedi METHUÂ GWEITHREDU - CHWYLDROOs y Ffermwyr AFFRICANAIDD-Americanaidd Eisiau ADFER a Llywodraeth supremacist gwyn ywRHWYSTRO Cynnydd - CHWYLDRO PWYSIG IW NODI: Yr Unol Daleithiau CONGRESS wedi awdurdodi talu tua $ 2 biliwn o ddoleri Blwyddyn i Bacistan, fodd bynnag, yn GWRTHOD a / neu NI ALL Talu Affricanaidd-Americanaidd Ffermwyr (hy PIGFORD mater) y ARIAN A GYMERADWYWYD a symud ymlaen i gael y mater PIGFORD PENDERFYNWYD ac GAU. Nawr Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu a CONGRESS yn groes rwystro cyfiawnder a gynllwynio â chadw Vogel Denise Newsome s GWYN HILIOL / supremacist cyflogwyr rhag talu ei fel mis Ionawr 2012 tua $ 588,092.35 (hy nad ywn cynnwys cyflog yn ôl syn ddyledus gan y Messina yr arfaeth / Y Mater Grŵp Garretson Cwmni Penderfyniad - cwmni contractio gan y Llywodraeth i ymdrin payouts yn y bomio ar y 911 Masnach y Byd Adeiladau Center) syn ddyledus ei UNWAITH (hy o dan Laws Cyflogaeth NID wherein Newsome oes rhaid i AROS hyd nes cwblhaur mater cyfreithiol, ac ati) - ar Tudalen 278 or canlynol . Oherwydd y diddordeb CYHOEDDUS / BYD-EANG mewn dogfennau syml llwytho i fyny ar gyfer gwybodaeth / addysg dibenion, Newsome yn dal i weithio i gael y ddogfen hon a roddir ar y wefan yn www.vogeldenisenewsome.net .Os AFFRICANAIDD - Americanwyr syn DIODDEFWYR Katrina Eisiau ADFER a SYSTEMsupremacist BARNWROL GWYN A yw RHWYSTRO Cynnydd - CHWYLDRO http://youtu.be/XlIogreab3I neu https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71688f59666db4a2ab
 14. 14. Os ywr Unol Daleithiau America Dinasyddion METHU i weithredu a Gwledydd Tramor /Arweinwyr Eisiau Yr Unol Daleithiau Of America I DIWEDD Y Rhyfeloedd Penaethiaid Tramor arUnol Daleithiau Gwladol dwyn i CYFIAWNDER ar gyfer eu TROSEDDAU RHYFEL -RHYNGWLADOL REVOLUTIONA RY GWEITHREDU http://www.hangthebankers.com/tony-blair-and-george-bush-should-face-trial-over-iraq-war-says-desmond-tutu/ http://www.slideshare.net/VogelDenise/092812-david-addington-article-english http://www.slideshare.net/VogelDenise/tutu-desmond-no-choice-but-to-spurn-blair http://www.slideshare.net/VogelDenise/tutu-desmond-blair-bush-should-face-trial-over-iraqMor gynnar â 10 Ionawr, 2012, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ar UnolDaleithiau America Aelodau Congressional gyda dros 10 mlynedd ar Capitol Hill, gan gynnwysnewydd-etholedig Kentucky Seneddwr Rand Paul yn AMSEROL, BRIODOL ac ADQUATELYHYSBYSU i adael / CAM DOWN. Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ceisioDINISTRIO tystiolaeth o Gwasanaeth y rhybudd troi allan trwy gael y Derbyn Mail DychwelydArdystiedig rwygo / rhwygo!
 15. 15. Edrychwch ar y dynged o Arweinwyr Gyfundrefn fel Libya yn Cyrnol Muammar Gaddafi ac IracArlywydd Saddam Hussein oedd yn gwrthod gadael - Y Llywyddion (Barack Obama a George W.Bush) yn yr Unol Daleithiau America yn iawn yno yn gwenu yn eu hwynebau ac ynCHYMERADWYO o Cyfundrefnau ei chynghreiriaid terfysgol:A ywr Unol Daleithiau America yn cael ei roi triniaeth arbennig?
 16. 16. Os y Bobl Americanaidd Eisiau amddiffyn gyfartal dan y LAWS a CYFIAWNDER DEG YnY SYSTEM BARNWROL ac EQUAL AMRYWIAETH Yn Beirniaid On The Bench- Dinasyddion syn cael eu cadw ar gam rhyddhau, ac ati - CHWYLDROOs y Bobl Americanaidd Eisiau RHEOLI Eu Yn ôl y Llywodraeth - CHWYLDRO
 17. 17. Yn CAMAU CHWYLDROADOL, Dinasyddion / Chwyldroadwyr PEIDIWCH â Cymerwch yPennaeth GELYN Ar - o amgylch Y gwrthwynebwr AR BOB OCHR a DEWCH imewn ar BOB OCHR yn UNWAITH! Mewn Geiriau Eraill - CYNLLUN,Trefnu ac ymosod STRATEGOL! PEIDIWCH CANIATÁU Amser gwrthwynebwr iAIL - ARM! Mae A MWY Dinasyddion a / neu chwyldroadwyr Nag SwyddogionLlywodraeth! Yn Y Unol Daleithiau Of America, "HEDDLU GORMOD" a "greulon" Ymosodiadau arprotestwyr, ac ati yn cael eu WAHARDD. Dim ond Fel Protestwyr ofynnol iddo weithreduheddychlon, Arweinwyr y Llywodraeth sydd wedi cael Amser TEG a Digon o le i adael euswyddfeydd, A yw I Gadewch / Ymddiswyddo heddychlon a / neu SYMUD O WYNEBSwyddfa Trwy ACTS CHWYLDROADOL!! Gweler Tudalennau 279 drwy 290 o Ddeddf ddogfenganlynol: HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR YMOSODIADAU AR FLORIDA A & M PRIFYSGOL YNGHYLCH DIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - GALL CAIS AM YMYRIAD RHYNGWLADOL MILITARY FOD ANGEN http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final RICHARD PLEIDLEISIWYD ar gyfer Arlywydd Obama: Yn 2008, yr wyf yn pleidleisio ar gyfer Arlywydd Obama heb unrhyw amharodrwydd. Dywedodd ei fod yn mynd i CUT y ddiffygiol yn ei dymor cyntaf. Rwyf wedi gweld ZERO diddordeb mewn LLEIHAU gwariant. Roedd ETIFEDDIR sefyllfa wael, ond AU yn ei gwneud yn GWAETHAF! Rwyf wedi gweld bellach EI diffiniad o HOPE a NEWID. NID ywr "Hope a Newid" Rwyf eisiau. NID ywr "Hope a Newid" Roeddwn in meddwl fy mod yn mynd i gael! NID WYF yn meddwl fy mod wedi helpu fy wyrion drwy bleidleisio ar gyfer Arlywydd Obama ac mae hynnyn drueni! Ni ddylai raddedigion Coleg i fyw yn eu 20au yn eu hystafelloedd gwely plentyndod, yn syllu i fyny ar bosteri Obama pylu ac yn meddwl pryd y gallant symud allan a chael mynd â bywyd.
 18. 18. ROBIN PLEIDLEISIWYD ar gyfer ArlywyddObama: Maen cyflwynodd ei hun fel rhywbeth gwahanol.Gwnaeth cael ei Gofal Iechyd trwy, ond ar ba gost?Rwyn dal i gredu mewn gobaith a newid. Nid wyf ynMEDDYLIWCH bod Obama ywr NEWID DDE ar gyfer hynny!MARIA PLEIDLEISIWYD ar gyfer ArlywyddObama: Roeddwn wedi gobeithio y byddair Llywydd newydd yndod â swyddi newydd layoffs NID NID MAWR, mae pobl yn mynddrwy foreclosures MAWR ar eu cartrefi.Rwyn credu ei fod yn berson gwych. NID WYF yn teimlo mai ef ywLEADER DDE ar gyfer ein gwlad er.NID ywr Llywydd wedi ennill REELECTION yn 2012, yn fy llyfr!
 19. 19. BARBARA PLEIDLEISIWYD ar gyfer ArlywyddObama: Yn 2008, yr wyf yn pleidleisio dros Barack Obama.MARY PLEIDLEISIWYD ar gyfer ArlywyddObama: Yr oedd NEWYDD Roedd ganddo syniadauNEWYDD..Connie PLEIDLEISIWYD ar gyfer ArlywyddObama: Credaf mai nawr rydym wedi rhoi Obama cyfle teg ac nidwyf yn meddwl ei fod yn gallu gwneud hyn y mae angen iddo eiwneud.Obama dywedodd ei fod yn mynd i helpur dosbarth canol a dyna lleyr wyf. Fi ywr dosbarth canol ac yn hytrach, mae wedi brifo fi!
 20. 20. ALEX PLEIDLEISIWYD ar gyfer Arlywydd Obama: Y Llywydd yn gwneud gwaith gweddol. Maer ECONOMI yn fy marn i yn dal i fod yr un fath ag yr oedd bedair blynedd yn ôl. NID wyf wedi derbyn y HOPE ac NEWID fy mod yn credu mewn yn 2008. http://youtu.be/9X8Tz8lW6z4https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71688f59657277b0

×