Julian Assange (Medi 27ain, 2012):            Pwy all ddweud nad yw Arlywydd yr Unol  Daleithiau yn beiddgar?...
DEALL Y RÔL     UNOL DALEITHIAU OF AMERICA S ARLYWYDD BARACK OBAMA,   EI GWEINYDDU, CWNSLER CYFREITHIOL BAKER DONELS...
O beth mae WE bach rydym yn gwehyddu pan fyddwn yn YMARFER i                 dwyllo!Maer cyflwyniad PowerP...
Fodd bynnag, NID oedd Vogel Denise Newsome diddanu chyngaws or fath yn wamal ac unwaith aethCYHOEDDUS / BYD-EANG wrth rann...
Ailadroddodd AR GYFER CYFIEITHU: PEIDIWCH credu bod y FALSE "Swyddi /       Cyflogaeth" Adroddiad bod y Llywydd Bara...
Gellir gweld copi or NEGES L VOICEMAI nad yw Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama aiGyfundrefn TERFYSGAETH yw am y CYH...
UN DYFALUR GALL PWY FYDD CWNSLER CYFREITHIOL AR            GYFER YouTube?CADWCH yr Unol Daleithiau America FBI...
Tynnu ODDI AR Y Hoods / TAFLENNI:                        Gobeithio nad     wyf wedi rhoi unrh...
ARGES Ch a gafodd eu  taflu allan:  http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-44-criminal-charges-dismissed-sla
Vogel Denise Newsome RHYBUDD Gwnstabl Jon Lewis,    "Dyna os nad oedd yn clywed y Rattle,byddain TEIMLO y BITE!" Symud ...
YDY HYN idiots yn cael eu cynrychioli gan Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz a / neur rhai y maent cynllwynio.  Y...
UN DYFALUR syn ymddangos i fod TU ÔL IR ymgais COVER-UP or hynsyn ymddangos i fod yn GYNTAF-GRADD Murder yn yr Unol Daleit...
UN DYFALUR ar WHO yn RHEDEG / RHEOLI Ymchwiliadau yn yr AFlorida & M University digwyddiad HAZING MARWOLAETH honedig ynghy...
Felly, pan fydd y digwyddiad FAMU digwydd, maent yn Plymiodd yn yr unbwncathod i fanteisio a defnyddior mater hwn i dial y...
UN DYFALUR ar bwy CREU a ddrafftiodd y Mesur Gofal IechydDiwygio - a elwir hefyd yn Obama Gofal:UN DYFALUR        a...
Arlywydd Barack Obama ai Cyfreithiol Cwnsler / Ymgynghorydd Baker DonelsonBearman Caldwell & Byddwch yn rkowitz rhestr fyn...
Peidiwch â synnu - OES, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz wediOffice (au) yn LLUNDAIN, Lloegr:         ...
Meddyliwch am y peth! PAM      NAWR wnaeth Prydain                  Fawr / Y DeyrnasUnedig caniatáu ...
092712  julian assange (president obama's audacity) -welsh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

092712 julian assange (president obama's audacity) -welsh

140 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

092712 julian assange (president obama's audacity) -welsh

 1. 1. Julian Assange (Medi 27ain, 2012): Pwy all ddweud nad yw Arlywydd yr Unol Daleithiau yn beiddgar? Onid haerllugrwydd ar gyfer y Llywodraeth yr Unol Daleithiau i gymryd y clod am y ddwy flynedd ddiwethaf o gynnydd? Onid oedd yn beiddgar iddo ddweud ar ddydd Mawrth cefnogi yr Unol Daleithiau "Y GRYMOEDD O chage" yn y Gwanwyn Arabaidd. Nid yw hanes Tunisiaidd oedd yn dechrau ym mis Rhagfyr 2010, ac nid oedd Mohamed Bouazizi gosod ei hun ar dân er mwyn Barack Obama yn cael ei ail-ethol. Rhaid iddo ddod fel syndod i bawb Eifftiaid a glywodd Is-lywydd Joseph Biden datgan bod Hosni Mubarak y Democratiaid a bod Julian Assange yn Terrorist UCHEL- TECH. Maer Tŷ Gwyn wedi gweld bod y cynnydd hwn yn ANOCHEL! Yn y SEASON-OF-CYNNYDD, maer Llywydd wedi gweld "PA FFORDD maer gwynt yn chwythu" a rhaid iddon awr esgus ei bod yn ei Gweinyddu "Pwy yn ei gwneud yn chwythu." Gweler Fideo yn: http://youtu.be/ssnDG1nECx4 neu https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a716a865d6375beac6b FEL RHESYMOL HOLI, NO Y "FFILMIAU MUHAMMAD"MAE HYNNY WEDI BOD ALLAN AR YOUTUBE AR GYFER MIS S YWR UNIGCYMELL RHESWM AR GYFER Y GWRTHRYFELOEDD DIWEDDAR YN Y DWYRAIN CANOL!
 2. 2. DEALL Y RÔL UNOL DALEITHIAU OF AMERICA S ARLYWYDD BARACK OBAMA, EI GWEINYDDU, CWNSLER CYFREITHIOL BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ A UNOL DALEITHIAU AMERICA S CONGRESS MAI WEDI CHWARAE YN Y CYNLLUNIO, ORCHESTRATING, LLEDAENUR A HYRWYDDO OF THE HONEDIG IDDEWIG - ARIENNIR "MUHAMMAD FFILMIAU" I "DIFROD RHEOLI" DDIBENION OHERWYDD Y UNOL DALEITHIAU OF AMERICA YSGRIFENNYDD GWLADOL HILLARY CLINTON YN "CYFWELIAD TELEDU" DATGELU Y UNOL DALEITHIAU OF AMERICA ASIANTAETH GWYBODAETH CANOLOGS CREU O AL QAEDA AR UNOL DALEITHIAU STINGERS CHWITH AR DRAWS Y DWYRAIN CANOL A BYGYTHIADAU O SANCSIYNAU AR GYFER Y CENHEDLOEDD PWY YN GWRTHWYNEBU YR UNOL DALEITHIAU OF AMERICA http://www.slideshare.net/VogelDenise/082112-hillary-clinton-dealing-with-the-united-states-of-americas-stingersYouTube "SYMUD" Vogel Denise Newsome yn Hydref 21, 2011 "neges leisbost" Dangos UnolDaleithiau Of America Arlywydd Barack Obama a RÔL ei ADMNISTRATIONS Yn Ei TERFYNUCYFLOGAETH Gyda Messina STAFFIO - hy dibynnu ar Rheolwr YMGYRCH LLYWYDD OBAMAS /PRIF Dirprwy O STAFF / CYFARWYDDWR o PERSONÉL ar gyfer y Tîm Pontio ar gyfer yr Unol DaleithiauAmerica Barack Obama (Jim MessinaS) T IES / CYSYLLTIADAU. Hefyd yn gweithio gydaYouTube I Have Newsome yn Presentation PowerPoint 2010 ynghylch Y GRWP DATRYS GARRETSON - hyCWMNI A GEDWIR GAN YR UNOL DALEITHIAU AMERICA LLYWODRAETH I DDELIO payouts ynyr ymosodiadau 11 Medi, 2001 ("911") AR Y BYD MASNACH ADEILADAU CANOLFAN: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster
 3. 3. O beth mae WE bach rydym yn gwehyddu pan fyddwn yn YMARFER i dwyllo!Maer cyflwyniad PowerPoint FIRST cael ei symud gan YouTube hawlio "WRTHOD (AMHRIODOLCYNNWYS)" wedi ei leoli yn: http://youtu.be/fXukByHcyvUNewsome hefyd yn cynnwys Cyflwyniad PowerPoint gyda hi Cwyn Sifil Ohio Comisiwn Hawliau Cyfartal aChwynion Cyfle Cyflogaeth y Comisiwn a rhoi copi ar YouTube yn: http://youtu.be/ub8QqP_t8Eg yn ogystal ag ynhttps://secure.filesanywhere.com/ fs / v.aspx? v = 8a716a865d6272b7a5ae rhag ofn YouTube ceisio i geisio cadwrwybodaeth sydd o gofnod cyhoeddus y CYHOEDDUS / BYD. Fel y gall un weld, "Mae mwy nag un ffordd oCROEN HWN CAT" ac i rannu gwybodaeth sydd o ddiddordeb CYHOEDDUS / BYD-EANG.Newsome Mae PowerPoint Presentation yn gynnyrch oi gwaith ac mae wedii gynnwys yn y Cwynion ffeilio ac yncael ei ddiogelu rhag wacsaw "Hawlfraint" honiadau yn ei bod yn wybodaeth sydd o COFNODCYHOEDDUS Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd BakerDonelson yn dibynnu ar eu CWMNI O FLAEN -! Maer Grŵp Cwmni Garretson Datrys - i ddod â chyngawswacsaw yn erbyn Newsome mewn ymdrechion i gael y dwylo ir ar ei dogfennau.
 4. 4. Fodd bynnag, NID oedd Vogel Denise Newsome diddanu chyngaws or fath yn wamal ac unwaith aethCYHOEDDUS / BYD-EANG wrth rannu gwybodaeth, y Llys "selio" y record - DAAHHHHHH!Nawr Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, yr Unol Daleithiau Adran Labor au CyfreithiolCwnsler / Ymgynghorydd yn rhwystro Ymchwilio i Newsome yn OHIO SIFIL Cwyn HAWLIAUCOMISIWN: http://www.slideshare.net/VogelDenise/092812-eeoc-response-exhibits
 5. 5. Ailadroddodd AR GYFER CYFIEITHU: PEIDIWCH credu bod y FALSE "Swyddi / Cyflogaeth" Adroddiad bod y Llywydd Barack Obama Gweinyddu yn rhyddhau. Maer DROP yn "Hawliadau diweithdra" Efallai fod oherwydd y ffaith bod Budd-daliadau Diweithdra unigolion wedi RHEDEG ALLAN ac NID oeddent yn gymwys i ESTYNIADAU. Mae ganddo ddim iw wneud âr ECONOMI gwella - BOD YN GORWEDD gan yr Arlywydd Barack Obama ai PRO-MEDIA Cynghreiriaid oherwydd mae hwn yn flwyddyn ETHOLIAD! Daeth Arlywydd Barack Obama ai Gweinyddu ÔL Vogel Denise Newsome yn swydd yn Messina STAFFIO a Chwmni eu Ally - yn GARRETSON DATRYS GROUP (hy sydd wedi trin y payouts setliad i 911 Dioddefwyr Ymatebwyr, ac ati) i "Distawrwydd Ei" o adael y Gwirionedd y tu ôl y 911 YMOSODIADAU ac Arferion TROSEDDOL eraill gan Swyddogion United llywodraeth Unol au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr! Maen ymddangos fod Llywydd Barack Obama ai gweinyddu yn ceisio dod â chyngaws gwamal (S) yn erbyn Vogel Denise Newsome i gadw ei or rhannu ei TROSEDDOL / SIFIL troseddau gydar CYHOEDDUS / BYD!Maen ymddangos bod Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol / CynghoryddBaker Donelson wedi YouTube yn dileu Newsome yn Cyflwyniad ddarparu copi or Hydref 21, 2011 TERFYNUNeges negeseuon llais i gadwr CYHOEDDUS / BYD o glywed ei fod (hy terfynu ar y dyddiad UN bod y LlywyddBarack Obama CYHOEDDI bod y "Irac RHYFEL YN YSTOD" a bydd y Milwyr yn dod adref:http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-iraq-war-over-bringing-troopshome-102111-articleMaer Neges STAFFIO Messina peiriant ateb gan Justin Roehm oedd WREIDDIOL ar YouTube ynhttp://youtu.be/GACKP80QRaQ .
 6. 6. Gellir gweld copi or NEGES L VOICEMAI nad yw Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama aiGyfundrefn TERFYSGAETH yw am y CYHOEDDUS / BYD i glywed oddi wrth:http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7065875e6775a76e9eSUT YDYCH CHIN FEDDWL oedd BERNARD "Bernie" Madoff yn gallurhedeg ei Ponzi SCAM gyfer DEGAWDAU ac aros yn ddigerydd? Maen ymddangos dibynnu BernieMadoff ar ei Banc - JP MORGAN CHASE ai CYFREITHIWR Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz idynnu oddi ar un or SGAMiAU MWYAF ARIANNOL mewn hanes. Yn byw Madoff (Iddewig-Americanaidd) hyd at ei enw a "GWNEUD ODDI" gydag arian dioddefwyr. Pwy ydychchin meddwl CONTROLS / RHEDEG y COMISIWN Diogelwch a Chyfnewid? Bydd ymchwiliadyn esgor ar Baker Donelson Rôl MAWR / ALLWEDDOL yn y cwymp economaidd byd-eang -.. I edrwy ADRODDIADAU FFUG, COVER-UPS ac cynllwynion sydd wedi dod am y llanastr HANESYDDOL aBYD-EANG / BYD ARIANNOL HEDDIW! YOUTUBE CHANIATEIR Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ai CwnslerSerch hynny,supremacist HILIOL / GWYN Cyfreithiol / Twrnai BAKER Donelson I DefnyddioYOUTUBE FFORWM CYMDEITHASOL LLEDAENU T o TRASH OR FATHdifenwol Gan fod y "Muhammad FFILMIAU" mewn ymdrech i COVER-UP y RHESYMAU GWIR argyfer y gwrthryfeloedd DWYRAIN CANOL - hy megis yr Unol Daleithiau America YSGRIFENNYDD GWLADOLHillary Clinton TELEDU s CYFWELIAD stingers-dadlennol.
 7. 7. UN DYFALUR GALL PWY FYDD CWNSLER CYFREITHIOL AR GYFER YouTube?CADWCH yr Unol Daleithiau America FBI a CIA y tu allan i Wledydd Tramor a gwadu iddynt MYNEDIAD at Cudd-wybodaeth Gwledydd tramor . Gwahodd y Unol Daleithiau America FBI a CIA i Ymchwiliadau Gwledydd Tramor, yn unig yw "Gosod y Mat CROESO" allan ir Grŵp supremacist TERFYSGAETH / GWYN (Ku Klux Klan)Er Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson Bearman Caldwell aCyngres yr Unol Daleithiau wedi anfon y Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad ("FBI") ac AsiantaethCudd-wybodaeth Ganolog ("CIA"), Cenhedloedd Tramor au Arweinyddion / Dinasyddion angen bod ynymwybodol bod t ef Unol Daleithiau America wedi anfon yn GWYN supremacist / HILIOL / TERFYSGAETHSefydliadau syn cael eu cynrychioli hefyd gan Baker Donelson. gwasanaethu Leon Panetta fel PRIF O STAFF at yrArlywydd William "Bill" Clinton, CYFARWYDDWR y CIA ac yn NAWR Unol Daleithiau AmericaYSGRIFENNYDD DEFENSE. Tynnu ODDI AR Y Hoods / TAFLENNI!
 8. 8. Tynnu ODDI AR Y Hoods / TAFLENNI: Gobeithio nad wyf wedi rhoi unrhyw un ar y fan ar lle. Dydw i ddim yn bwriadu i geisio troi chi i fyny ac yn gwneud i chi wneud rhywbeth na fyddech wedi gwneud beth bynnag. Yr wyf yn gweddïo y bydd Duw yn bendithio chi yn bopeth yr ydych yn ei wneud. Yr wyf yn gweddïo y byddwch yn tyfu yn ddeallusol er mwyn i chi ddeall y problemau y byd a ble rydych yn ffitio i mewn yn y darlun byd ac rwyn gweddïo y bydd yr holl ofn sydd wedi bod erioed yn eich calon ei dynnu allan. A phan fyddwch. . . Pan fyddwch yn edrych ar y dyn eich bod yn gwybod ei fod yn ddim ond llwfrgi ni fyddwch ofni ef. Os nad oedd yn llwfrgi, ni fyddain gang i fyny ar chi. Ni fyddain rhaid i sleifio o gwmpas yma. Dyma sut y maent yn gweithredu. Maent yn gweithredu mewn cegau. Dyna llwfrgi. Maent yn rhoi ar daflen felly ni fyddwch yn gwybod Na fydd yr amser yn dod pan fydd y ddalen pwy ydyn nhw. Dyna llwfrgi. yn cael ei rwygo i ffwrdd! Os nad ywr Llywodraeth Ffederal yn cymryd i ffwrdd, byddwn yn cymryd i ffwrdd. Diolch yn fawr! - Hawliau Sifil Mwslimaidd Arweinydd X Malcolm http://youtu.be/ayhW5hXHazsUN DYFALUR PWY OEDD Y TU ÔL 14 Chwefror, 2006, cipio o Vogel Denise Newsome a (1)cheisio wedyn i COVER-UP y herwgipio gyda TALIADAU CRIMIAL FALSE yn ei herbyn am:Gwrthsefyll ARESTIO a (2) YMDDYGIAD AFREOLUS - methiant igydymffurfio â Gorfodir Gyfraith - howeve r, herwgipwyr (hy bodganddynt unrhyw awdurdod cyfreithiol i fynd â hi, ac METHWYD darllenhi, ei hawl neu ddweud wrthi pam ei bod yn cael ei chipio) yn rhoi Newsomedaith ar y "Sedd BLAEN" tra Cwnstabl Jon Lewis Cynorthwyydd ynmarchogaeth ar y Sedd BACK --- DAAHH!!! http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-41-071107-criminal-charges-sla
 9. 9. ARGES Ch a gafodd eu taflu allan: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-44-criminal-charges-dismissed-sla
 10. 10. Vogel Denise Newsome RHYBUDD Gwnstabl Jon Lewis, "Dyna os nad oedd yn clywed y Rattle,byddain TEIMLO y BITE!" Symud ymlaen Newsome i ffeilio chyngaws yn erbyn Jon Lewis ac eraill:http://www.slideshare.net/VogelDenise/021407-complaint-sla-99 a arweiniodd at Jon Lewis METHU i ffeilioAteb AMSEROL / Ymateb i Cwyn oherwydd ei fod yn defnyddio ei amser i f ile Taliadau Troseddolwamal.
 11. 11. YDY HYN idiots yn cael eu cynrychioli gan Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz a / neur rhai y maent cynllwynio. YDW, Baker Donelson yn cynrychioli POBCANGHENNAU (Prif / HOUSE GWYN, Deddfwriaethol / CONGRESS a Barnwrol / Goruchaf LLYS)yn yr Unol Daleithiau America Llywodraeth.Fel gyda Vogel Denise Newsome yn herwgipio, u canu GWYN HILIOL / TERFYSGAETH GYFUNDREFN felLlywodraethwr Mississippi Swyddfar heade d gan y Llywodraethwr Haley Barbour ai CADEIRYDD y MississippiAthletic Comisiynydd (Jon Lewis - hy cael COFNOD TROSEDDOL SEFYDLU YN DDA ffugio bod yn Gwnstablwrth gyflawni ymosodiadau hiliol tra mewn lifrai a gyda defnydd o arf angheuol. . .) Baker Donelson yngwasanaethu fel Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i Mississippi Llywodraethwr Haley Barbour. http://www.slideshare.net/VogelDenise/lott-c-lee-bakerdonelsongovernorhaleybarbour-11650299Y Barnwr a ddefnyddir Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz i COVER-UPy herwgipio o Newsome Roedd y Barnwr William Skinner - hy pwy se Barnwr tadmaen ymddangos ei LADDWYD / llofruddio gan Swyddfa Ffederal SwyddogolYmchwilio a FFRÂM yna aelodau o Gweriniaeth Newydd o Afrika (aETIFEDDIAETH o Mwslimaidd Hawliau Sifil Arweinydd Malcolm X)!
 12. 12. UN DYFALUR syn ymddangos i fod TU ÔL IR ymgais COVER-UP or hynsyn ymddangos i fod yn GYNTAF-GRADD Murder yn yr Unol Daleithiau America Achos FLORIDAcynnwys TRAYVON MARTIN a gafodd ei saethu ai ladd gan GEORGE ZIMMERMAN:UN DYFALUR ar WHO yn RHEDEG / RHEOLI y FBI Ymchwiliadau -ar ben hynny, syn CWNSLER CYFREITHIOL ar gyfer y FBI: http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker-donelson http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-leebioinfoUN DYFALUR ar SUT George Zimmerman yn cael ei hawl i dderbyn RHODDIONenfawr trwy PayPal. UN DYFALUR syn Cwnsler Cyfreithiol ar gyfer PayPalGweler drosoch eich hun -! BAKER Donelson! http://www.slideshare.net/VogelDenise/paypal-is-a-client-of-baker-donelson-bearman-caldwell-berkowitzRoedd hyd yn oed y Barnwr Florida amheus o sut yr oedd George Zimmerman yn gallu cymaint oarian honedig trwy PayPal - DAHHHHH!!
 13. 13. UN DYFALUR ar WHO yn RHEDEG / RHEOLI Ymchwiliadau yn yr AFlorida & M University digwyddiad HAZING MARWOLAETH honedig ynghylchRobert Newsome yn Hyrwyddwr CYDYMDEIMLAD;. Fodd bynnag, mae hyn ynymddangos i fod yn fater lle mae TYFU 26 oed Arweinydd yn FAMUBand sydd wedi cydsynio a Destun barod ei hun i gweithredoedd syn honni oadroddiadau dywedodd eraill i beidio â chymryd rhan ynddynt Nid yn unig hynny,ymddengys or adroddiadau bod llofnodi Robert Hyrwyddwr ddogfenGWRTH-Hazing;! Felly, mae cyfranogiad gydnabod mewn gweithgareddauor fath yn cael eu WAHARDD Nawr maen ymddangos or NEWYDDIONCWMPAS, y Cyfryngau Iddewig-runned gyda chwaraewyr fel Cwnsler HILIOL(Baker Donelson) yn ceisio manteisio ar y drychineb yn Florida A & M Brifysgoldraul:Ydych chin meddwl Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama gadewch iFlorida A & M Brifysgol swyddogion yn gwybod y gwir ei CWNSLER GWYNsupremacist CYFREITHIOLS (Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz)rôl yn y Ymchwiliadau FAMU a bwriad i gam carcharu Young Affricanaidd-Americanwyr am yr hyn syn ymddangos i fod yn DDAMWAIN? NA!Maer Hyrwyddwr / Florida Robert A & M Ymchwiliadau Brifysgol wedi cael eigyfaddawdu a / neu eu llygru o ganlyniad i TORRIR or fath a GweithgareddauTROSEDDOL yr Arlywydd Barack Obama ai Gweinyddiaeth "dwylo budr!" - hy yn nhermau lleygwr, gall y TALIADAU TROSEDDOL (fel mater o gyfraith) gael eu taflu allan!Maen ymddangos Baker Donelson symud i Florida mor gynnar â mis Tachwedd2011 ar gyfer y rôl yn y herwgipio Etholiadau Florida. http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands-intoflorida http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands-intoflorida2
 14. 14. Felly, pan fydd y digwyddiad FAMU digwydd, maent yn Plymiodd yn yr unbwncathod i fanteisio a defnyddior mater hwn i dial yn erbyn GWYBODAETH Arlywyddcael Newsome ei bod yn gyn-fyfyriwr o Florida A & M Brifysgol.Barack Obama yn y "bradwr" ei fod yn, ceisiodd "TAFLWCH FAMU DAN Y BWS! " A oedd Arlywydd Barack Obamayn dweud Florida A & M Prifysgol Baker Donelson yn HANES â LlywodraethwrFlorida Swyddfar? http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-florida-governorship-historyA wnaethoch chi weld y overkill Sylw Newyddion ar gyfer marwolaethau HAZINGhonedig a ddigwyddodd mewn Prifysgolion GWYN - hy er enghraifft arTennessee State University, Indiana State University, PrifysgolMiami, Georgia State University, Yale University, ac ati ? NA! http://www.slideshare.net/VogelDenise/hazing-deaths-at-universitiesRoedd yn beth da Newsome AGORED Arlywydd Barack Obama a h ynGYFUNDREFN HILIOL trwy ei: HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR YMOSODIADAU AR FLORIDA A & M PRIFYSGOL YNGHYLCH DIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - GALL CAIS AM YMYRIAD RHYNGWLADOL MILITARY FOD ANGEN - http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice- 011012finalOES, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler supremacistTERFYSGAETH / GWYN (Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz) ynTrouble DEEP - eu gweithgareddau PATRWM-Y-TROSEDDOL yn WAETH narsgandal Watergate yn cynnwys cyn-Unol Daleithiau America P byw RichardNixon!
 15. 15. UN DYFALUR ar bwy CREU a ddrafftiodd y Mesur Gofal IechydDiwygio - a elwir hefyd yn Obama Gofal:UN DYFALUR ar bwy RHEOLIR y Llys Goruchaf yPenderfyniad Unol Daleithiau yn Bopeth Etholiad United v FfederalComisiwn, 558 yr Unol Daleithiau 50 (2010) syn caniatáu ar gyferCorfforaethau ARIAN Gronfa Loteri Fawr, ac ati (hy fel BakerDonelson) i herwgipio y Llywydd Etholiadau ac eraill FfederalEtholiadau. Y newyddion da yw bod 2012 Etholiadau Tachwedd wedicael eu cyfaddawdu, felly, beth bynnag y canlyniad y maent yn y bônddiystyr ac ni ellir eu GORFODOL oherwydd y weithred o dwyll athroseddau a gyflawnir a DERBYNNEB Partïon o ANGHYFREITHLON/ ANGHYFREITHLON rhoddion syn cael eu talu yn seiliedig arGoruchaf Lys y Penderfyniad Unol Daleithiau a gafwyd drwyllwgrwobrwyon, blacmel, twyll, Cribddeiliaeth, Gorfodaeth, Bygwth, ac ati
 16. 16. Arlywydd Barack Obama ai Cyfreithiol Cwnsler / Ymgynghorydd Baker DonelsonBearman Caldwell & Byddwch yn rkowitz rhestr fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen acymlaen. . .PAM NAD wedi Cenhedloedd Tramor / Arweinwyr YMUNO De Affrica actifyddEsgob Desmond Mpilo Tutu a mynd ir gwaelod y ACTS TROSEDDOL gyflawnwydgan y fath TERFYSGAETH / GWYN supremacist / Cyfundrefnau HILIOL fel yr UnolDaleithiau America ar Deyrnas Unedig: https://www.slideshare.net/VogelDenise/tutu-desmond-tony-blair-george-bush-should-face-trial-for-iraq-war http://www.slideshare.net/VogelDenise/tutu-desmond-blair-bush-should-face-trial-over-iraq http://www.slideshare.net/VogelDenise/tutu-desmond-no-choice-but-to-spurn-blairnac yn gofyn am estraddodi Unol Daleithiau America Llywyddion GEORGE W.BUSH, WILLIAM "Bill" CLINTON, Barack Obama ac mae eu RESPRESENTATIVECwnsler / Twrnai BAKER Donelson Bearman CALDWELL & Berkowitz ar gyfer euTROSEDDAU RHYFEL? y Estraddodi or rhain UnolVogel Denise Newsome gofyn drwy ei Ionawr 10, 2012 CwynDaleithiau America Llywyddion, eu Is-Lywyddion, ac yn y blaen - hy gweldPage 292. HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR YMOSODIADAU AR FLORIDA A & M PRIFYSGOL YNGHYLCH DIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - GALL CAIS AM YMYRIAD RHYNGWLADOL MILITARY FOD ANGEN - http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction- notice-011012final
 17. 17. Peidiwch â synnu - OES, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz wediOffice (au) yn LLUNDAIN, Lloegr: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-wikipedia-infoDylai Prydain Fawr / Deyrnas Unedig yn PENAETHIAID fel Y FRENHINES ELIZABETH, TONYBLAIR, ac ati hefyd yn cael ei gynnal yn atebol os ydynt yn chwarae RÔL yn y Medi 11, 2001Ymosodiadau Terfysgol DOMESTIG a wnaed gan Unol Daleithiau o Swyddogion America sLlywodraeth LLWGR (Arlywydd Bush, Arlywydd Clinton, CONGRESS, ac ati) ar ei dinasyddion eihun / Pridd a fframio o grŵp (al-Qaeda) a grëwyd gan yr Unol Daleithiau America yr AsiantaethCudd-wybodaeth Ganolog (CIA). http://youtu.be/YnigFUc0AgwYn ôl ir Unol Daleithiau Ysgrifennydd Gwladol Hillary Clinton, Unol Daleithiau America greu al-Qaeda. Yn ôl adroddiadau, gall Prydain Fawr y Frenhines Elizabeth II a Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama yn gysylltiedig! Yna, maen ymddangos fod Llywydd Barack Obama yn gysylltiedig âr llwyni (Cyn Lywyddion George W. Bush / George HW Bush), Is-lywydd Richard "Dick" Cheney, yr Ysgrifennydd Gwladol Hillary Clinton, Cyn Arlywydd Ronald Reagan. . .UN DYFALUR, os yr Unol Daleithiau America CREU al-Qaeda ac yn honni ei fod yn al-Qaeda ytu ôl ir 11 Medi, 2001 World Trade Center Ymosodiadau / Bomiau (911 Ymosodiadau) - a allai esbonio PAMUnol Daleithiau America yn Cynghreiriaid fel Prydain Fawr / Deyrnas Unedig ai Arweinwyr yn ogystal âgynghreiriaid eraill sydd â diddordeb yn y EAST Adnoddau CANOL -. i e. TIR, olew, glo, TLYSAU, ARIAN, ac ati- NID wedi GOFYNNIR bod PROOF a / neu ddechrau eu hymchwiliadau eu hunain i mewn irUnol Daleithiau America ymosodiadau terfysgol DOMESTIG a gall bellach fod yn rhan orcynllwynion yr Unol Daleithiau America i "GLANHAU DIWEDD RHYDD" - HyLladd / llofruddio pobl syn gwybod am y gwir y tu ôl y 911 Ymosodiadau.
 18. 18. Meddyliwch am y peth! PAM NAWR wnaeth Prydain Fawr / Y DeyrnasUnedig caniatáu ar gyfer estraddodi dyn (Abu Hamza al-Masri) yn honni i fod yn "ClerigRadical Islamaidd" - HEB TYSTIOLAETH? Yn ôl ir Unol Daleithiau Ysgrifennydd GwladolHillary Clinton, Unol Daleithiau America HYFFORDDI y bobl y maent yn awr yn galw fanatical / RADICAL. http://youtu.be/wGbqZHRv19YFelly RÔL het w (os o gwbl) yn y Deyrnas Unedig (hy y Prif Weinidog Tony Blair) yn chwarae yn yr Unol DaleithiauAmerica ymosodiadau terfysgol DOMESTIG? NID Maen cyd-ddigwydd nad yw unrhyw NationTRAMOR gwthio ar gyfer y gwir, ac yn cynnal eu hymchwiliadau eu hunain or y 911Ymosodiadau yn hytrach na dibynnu ar yr Unol Daleithiau America yn gorwedd aNid yw yn rhyfedd nad yw unrhyw Nation TRAMOR nau arweinwyr wedigwthio ar gyfer y WASG y FFOTOGRAFFAU a PROOF y Lladd / Murder o OsamaBin Laden ar Fai 1, 2011 bod cyngor Arlywydd Barack Obama ai Gweinyddu yn caelei ryddhau; fodd bynnag, yn awr yn gwrthod cydymffurfio â chyfreithiau yr Unol DaleithiauAmerica o dan y DEDDF RHYDDID GWYBODAETH! hwn supremacist gwyn / TrefnTERFYSGAETH o Baker Donelson yn cael ei mor gyfarwydd â dinistrio dogfennau a thystiolaethbod yr Unol Daleithiau America Penaethiaid Gwladol yn mynd i gael amser anodd iawn profi bod y911 Ymosodiadau yn cael eu cynnal gan unrhyw un heblaw yr Unol Daleithiau America yn HUNAelodau CONGRESS Llwgr ional, Swyddogion HOUSE GWYN au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr!UN DYFALUR or hyn Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Drefnsupremacist HILIOL / WHITE gyda HELP o CONGRESS ar LLYSOEDD bwriadu ei wneud gydarAbu Hamza al-Masri! WHO RHEOLI / CYNNAL y SYSTEM BARNWROL? YDW, BakerDonelson Bearman Caldwell & Berkowitz !! Mae yna reswm pam eu bod wedi gwario DDA drosflwyddyn yn unol Newsome yn DEISEB I ARBENNIG gwrit rhag cael eu ffeilio, ac wedi dod ÔL eiCyfrif Banc (au) a Swydd (au): http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceiptsGall un weld pam y gallai fod wedi bod yn syniad da i WikiLeaks Sylfaenydd JulianAssange i geisio LLOCHES. Oherwydd yr Unol Daleithiau America COFNODTROSEDDOL a PATTEN-O-YMARFER yn EGLURHAOL UP ei troseddau a FramDINASYDDION ING yn cael ei ddogfennun dda ac maen ymddangos efallai y byddantwedi rhoi Julian Assange ar Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama"SECRET LADD RHESTR:" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-secret-kill-list-13166139

×