082512 us supreme court response (swedish)

433 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

082512 us supreme court response (swedish)

 1. 1. 25 aug 2012 Till Högsta domstolen i den FÖRENTA STATER:SVAR PÅ JUNI 28, MOTTAGNA 2012 HÖGSTA DOMSTOLEN I USADOKUMENT - BEGÄRAN OM SVAR OM VAD DET ÄR HÖGSTADOMSTOLEN AV FÖRENTA STATERNA FÖRSTÅR INTE GÄLLERVOGEL DENISE NEWSOME S ANSÖKAN OM EXTRA WRIT STRÄVATEFTER ATT VARA ARKIVERAT UNDER "ALLA DELGIVNING" STADGA/ LAG OCH ECB FÖRENTA STATERNAS LAGSTIFTNING - INTYG FÖRATT STÖDJA EFTERLEVNAD AV HÖGSTA DOMSTOLENANMÄLNINGSKRAV - BEGÄRA ATT BLI UNDERRÄTTADE OM ALLA /ALLA INTRESSEKONFLIKTEREngelska Version: http://www.slideshare.net/VogelDenise/082512-united-states-supreme-court-responseTveka inte att besöka www.vogeldenisenewsome.net Översättningsverktyg är i det övre högra hörnet26 Augusti 2012 faxbekräftelse till USA president Barack Obama ANMÄLANDE att göragällande:
 2. 2. I USA MONOPOL är förbjudna / FÖRBJUDET! Så fall hur, Var enland som USA FÅR monopolisera och lura så många ledare och orsakaVÄRST GLOBAL Ekonomisk kollaps i historien ochostraffade?Den USA KONTROLLER / RUN Världsbanken och FN som ärinrymda på dess mark. Det verkar en advokatbyrå (Baker DonelsonBearman Caldwell & Berkowitz) har tillåtits att kapa, RUN ochkontrollera Amerikas förenta stater regering och använda "Hoods / fronter /Personer / organisationer" för att hålla deras identitet ochterroristhandlingar Dolda från Public / VÄRLDEN!Det är dags att vakna upp och få en sådan TERRORISTERSlut!
 3. 3. Nej _____________________________________ I THE HÖGSTA DOMSTOLEN I USA VOGEL DENISE NEWSOME PETITIONÄREN V. STOR-ALLA ALFRED, LLC; DOMARE JOHN ANDREW WEST / HAMILTON COUNTY (OHIO) DOMSTOL GEMENSAMMA GRUNDER OCH HAR 1 TILL 250 SVARANDE (ER) SVAR PÅ JUNI 28, MOTTAGNA 2012 HÖGSTA DOMSTOLEN I USA DOKUMENT - BEGÄRAN OM SVAR OM VAD DET ÄR HÖGSTA DOMSTOLEN AV FÖRENTA STATERNA FÖRSTÅR INTE GÄLLER VOGEL DENISE NEWSOME S ANSÖKAN OM EXTRA WRIT STRÄVAT EFTER ATT VARA ARKIVERAT UNDER "ALLA DELGIVNING" STADGA / LAG OCH ECB USA LAGAR - INTYG ATT FRÄMJA ÖVERENSSTÄMMELSE MED HÖGSTA DOMSTOLEN ANMÄLNINGSKRAV - BEGÄRA ATT BLI UNDERRÄTTADE OM ALLA / ALLA INTRESSEKONFLIKTER [1] Kommer nu framställaren Vogel Denise Newsome - a / k / a Denise V. Newsome ("Newsome" och / eller"Petitionären Newsome") - utan W AIVING sina rättigheter och argument / frågor och försvar S upp och / eller SE Tanges i den 9 oktober 2010 "Emergency Motion att bo, Emergency Förslag utvidgning av tid och andra Relief Förentastaternas högsta domstol finner lämpligt för att korrigera den rättsliga Oförrätter / orättvisor rapporteras häri" ("EM /ORS"), senare inlagor / submittals (dvs. som innehåller 12 Mars 2012 Framställning av extra Writ ["PFEW"] ochSvar på 17 mar 2011 och April 27, 2011, Högsta domstolen av Förenta staternas Letters - Identifiera extra Writ (er)som ska registreras och skrift (erna) under alla delgivning lagen som ska registreras ("RT031711 & 042711SCL")samt Newsome s 18 jul 2011 Brev rätt svar på 18 maj återvände 2011 Mailing innehållande Överdomare John G.Roberts, Jr Kopia av 3 maj 2011 Plädera som bifogas och som referens som om anges i full här på utställning "A" idetta ögonblick arkivering, där Newsome TID, RÄTT och tillräckligt krävde att domarna i högsta domstolen i USASTEP ned omedelbart! Detta ögonblick arkivering rätt SVAR PÅ 28 JUNI, MOTTAGNA 2012 HÖGSTADOMSTOLEN I USA DOKUMENT - BEGÄRAN OM SVAR OM VAD DET ÄR HÖGSTA DOMSTOLEN AVFÖRENTA STATERNA FÖRSTÅR INTE GÄLLER VOGEL DENISE NEWSOME S ANSÖKAN OM EXTRAWRIT STRÄVAT EFTER ATT VARA ARKIVERAT UNDER "ALLA DELGIVNING" STADGA / LAG OCHECB USA LAGAR-INTYG ATT STÖDJA EFTERLEVNAD AV HÖGSTA DOMSTOLENANMÄLNINGSKRAV - BEGÄRA ATT BLI UNDERRÄTTADE OM ALLA / ALLAINTRESSEKONFLIKTER ("RFANSWER") är ett svar på denna domstolens 28 juni, 2012 tillbaka av dokument (er)- dvs med ingen bokstav förklarar Returnering av handlingar och fel (om sådan finns) med12 mars 2011 ansökan om extra Writ Se utställningar T "B" -. Fotokopian Porto Information 28 juni 2012 Mailingbifogade och införlivas genom hänvisning.
 4. 4. Vänligen observera att Newsome har inte tid för Högsta domstolen av Förenta staternasDårskap och fortsatta ansträngningar i "hindrande av rättvisan" och "missbruk av rättsväsendet" somförstainstansrätten FORTSÄTTER att samarbeta med andra konspiratörer / medkonspiratörer att fördröjainlämnandet av Newsome s in TID "ansökan om extra Writ" i syfte att få USA president BarackHussein Obama II genom november 2012 presidentvalet. därför Newsome framåtutnyttja genom någon och / eller alla rättsliga medel för att få RÄTTVISA hon och den offentliga-at-large /INTERNATIONELLT gemenskaperna har sökt i decennier mot Förenta staterna: s korrupta regering SOM! Men irättvisans intresse och bevarande av skyddade rättigheter, hävdar Newsome detta ögonblick inlaga. Var vänlig notera att Högsta domstolen av Förenta staterna var lägligt, korrekt och tillräckligtbegärt att informera Newsome av alla "KONFLIKT av intresse" som kan finnas i domstolens handläggning avhennes rättegång. Men hittills har detta domstolen vägrade att ge råd Newsome av konflikten S av intresse som finnsmed domstolen - dvs Buntband / relation till Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ["Baker Donelson"]och dess kunder (dvs. som USA president Barack Obama, USA kongress Liberty MutualInsurance Company (dvs. som har juridiskt biträde i dettaögonblick rättegång), JP Morgan Chase Bank och övriga sammansvurna / medkonspiratörer etc. kändför det). Istället domstolen försöker COVER-UP/HIDE/SHIELD från Newsome och den offentliga-at-large genomatt medvetet Smyger ut Baker Donelson anställda som James C. Duff - direktör för administrativa kontoret för USAdomstolens Utsedd av domare John Roberts och smyger i en av Baker Donelson s Tainted / korrupta domare (ThomasF. Hogan) - Se uppvisa "EE" bifogade härtill och införlivas genom hänvisning som om anges i full häri. Dessutom attinte ge råd Newsome och / eller allmänheten-at-large i vad som verkar vara Baker Donelson ägande och / eller kontrollav Högsta domstolen av Förenta staterna och andra domstolar: OBS: Om det finns ett problem med en Slideshare nät. Länk, dokument kan nås på: www.slideshare.net/VogelDenise/ http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875f626f789ea2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cjudicialpositionsheldresignation http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-jameswikipediaresignhighlighted-copy http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cduff-announceresignationfromuscourts http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6174a66e9e http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6175b3b26a
 5. 5. och dess viktiga roll i utnämningen av Justices till domstolen genom att se till att de anställda utses till rättsliganominering paneler: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nomination-judicial-panelDessutom Re att domstolen inte råd Newsome och / eller allmänheten-at-large i stora roller James C. Duff och andraanställda i Baker Donelson repade gånger spela s i CONSPIR Acies med domarna i högsta domstolen i USA atthindra rättskipning samt TÄCK som inlämnandet av Ansökan om extra skrift i syfte att skydda domstolen samtUSA verkställande makten är, USA lagstiftande grenen är, USA RÄTTSLIGT Branch: s ochandra konspiratörer / medkonspiratörer personliga, ekonomiska och affärsmässiga intressen frånAnsvar resultatet av ovanstående referens rättegång. Denna domstol har full kunskap av James C. Duffssysselsättning och skyldigheter gentemot sin arbetsgivare Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("BakerDonelson") samt det domstolens justitieråd särskilda RELATIONER / Anslutningar till BakerDonelson också. Ändå varken domstolen eller berörda parter görs denna information tillgänglig för NewsomeDessutom Kunskap om Baker Donelson s provid ning jurist / Råd till USA verkställande direktör Barack Obama se.: http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6273b6a5ae I ytterligare stöd för detta ögonblick arkivering, säger Newsome följande: 1. Detta ögonblick "RFANSWER" lämnas i god tro och inte lämnas i syfte att förseningar, trakasserier, hindrar förfarande förlägenhet, hindrar rättskipningen, okynnesprocess, öka kostnaderna för rättstvister etc. och är arkiverat att skydda och bevara rättigheter Newsome säkrade / garanteras enligt USA: s konstitution och andra lagar i USA. Dessutom att hantera frågor av allmänt / Globalt / internationellt betydelse och intressen. 2. Att domarna i högsta domstolen av Förenta staterna var lägligt, korrekt och adekvat krävde att "STEP DOWN" av fredag, 22 juli, 20 11, men hittills fortfarande på bänken med kunskap om kriminella handlingar de har begått inte bara mot Newsome men allmänheten-at-large genom sin korruption och bedrägliga metoder för att dölja / dölja kriminella / civila oförrätter deras jurist / rådgivare och konspiratörer / medkonspiratörer Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson ") - dvs och Baker Donelson kunder som USA: s president Barack Obama, Liberty Mutual Insurance (som har fronting advokatbyråer som Markesbery & Richardson Co och Schwartz Manes Ruby & Slovin representerar i detta ögonblick rättegång), etc.) Dokument kan erhållas från: http://www.slideshare.net/VogelDenise/072311-email-toobama-merged-with- attachment 3. Newsome KRÄVER härmed att domstolen meddela henne någon / alla konflikter-Of-Interest som finns. I ytterligare stöd för detta krav, se följande tabell, men är extra KONFLIKTER obligatoriskt måste göras känd för Newsome som en fråga av stadgar / lagar som styr nämnda frågor. Det är en fråga
 6. 6. av allmänt / Globalt / internationellt intresse är att domstolen i s högsta domstol en gång mest Den högsta domstolen ikraftfulla Land (Amerikas förenta stater) i världen.vilken man måste vara antingen KATOLSK eller JUDISKA utses- dvs DISCIMINATORY och strider mot grundlagen praxis. Förentastaterna där sin kongress består av cirka 100% Helvit senat och cirka90% Alla vita representanthuset så sent som år 2012!Den högsta domstolen i den en gång mäktigaste landet (USA), som är medveten om de konflikter-Of-Interest närvarande och underlåtenhet att recuse och eller avgå från servering. Till exempel är dennadomstol fullt medveten och låta Baker Donelson Bearman Caldwell & Berk owitz att kontrollera ochmanipulera "Högsta domstolen beslut" genom brottsliga handlingar och metoder. DessutomJustices och personalen i denna domstol är villiga deltagare i Baker Donelson skonspirationer och kriminell verksamhet, och därför finns KONFLIKTER av intresse. Se uppvisa"DD" - uppförande eller förspänning Tingsnotarie eller andra rättsliga supportpersonal som motiverarRecusal av Federal domare eller magistrat (dvs. som omfattar Justice (er) av Högsta domstolen avFörenta staterna, bifogade och införlivas genom hänvisning som om anges i full här. domarna i Baker Donelson tillgång och kontroll av dendomstolen har kunskap om att det ärverkställande makten / White House / USA presidenter och lagstiftande Bransch / kongress/ USA Senators som deras juridiska ombud / rådgivare som ledde till derasNomineringen och tillsättningen av domarna Baker Donelson ville!Under Newsome forskning på nämnda material (s), kom hon över en artikel med rubriken i MinnesotaLaw Review, "diskvalificering av domare i Högsta domstolen: The certiorari gåta", där bland annatger ett exempel: . . . Den senaste utnämningen av Stephen Breyer till Förenta staternas högsta domstol tog upp frågan om hans deltagande som ett "namn" i en Lloyds of London försäkring syndikat. Under utfrågningen lovade rättvisa Breyer att han inte skulle delta i några fall som inblandade Lloyd ekonomiska intressen. Som ledamot av domstolen, har han avböjt att sitta på fall som rör Lloyd antingen direkt eller indirekt. Andra nominerade i mindre kontroversiella omständigheter har gjort liknande diskvalifikation åtaganden. Sedan 1992 har det varit över 350 fall, framställningar, motioner eller program i vilka en eller flera domare i Högsta domstolen "inte deltog. . . "på sidan 659 Se uppvisa "CC" - bifogade och som referens som om anges i full här Men när Newsomehar kommit vid domstolen, dess Justices TYDLIGT har kunskap av konflikterna-Of-Interest,. dock intetill recuse sig och fortsatte med att begå brottsliga förseelser och roll i Konspirationer att berövaNewsome samma skydd av lagar, immunitet och privilegier och rättssäkerhet av lagar säkrade /garanteras i USA: s konstitution. Liksom i omedelbar rättegång, de justitieråden domstolen är medvetenom och / eller har kunskap om Baker Donelson ekonomiska intressen i denna process och dess kunder -dvs Liberty Mutual Insurance Company, USA president Barack Obama, Förenta staterna USA: skongress medlemmar och med vem de konspirerar. Medan Baker Donelson namn inte kan visas som jurist i rättegång har Provis IONER gjorts föratt lägga till dem och deras klient (er) som pa rty om tillämpligt och vid mottagandet av DISCOVERYbevis som kommer att ge ytterligare bevis för den roll har spelat i konspirationer riktats mot Newsome -att säga till i ersättning av den namnlösa "GÖR 1 till 250" -., och deras intressen i detta ögonblickstämning Vidare har Newsome forskning gav information om vilken Baker Donelson bedriver "tag-team Litigation" - Dvs stämningar där Baker Donelson kan dela klienter också representeras av andraadvokatbyråer och andel i kostnader och företräda klienter. Se till exempel HOOD vs Hoffman-LaRoche, Ltd, District of Columbia tingsrätt, mål nr 1:06-cv-01.484 - utställning "EE" bifogade ochinförlivas genom hänvisning som om uppgifter som anges i fullt här - där Baker Donelson TAG-LAGmed advokatbyråer som Butler Snow OMara Stevens & Cannada PLLC ("Butler Snow") och PhelpsDunbar LLP ("Phelps Dunbar"). Naturligtvis vill Baker Donelson, deras associera advokatbyråer njuterdela sin klient listor med allmänheten. Se till exempel utställning "FF" - Phelp Dunbars Notering ochpå sidan Kruger & Holland bifogade och som referens som om anges i full här påtagliga bevis framgårgenom stämningar där Newsome bedriver.. Till exempel: I nyheter ome vs Mitchell McNutt & Sams, Butler Snow försökte komma in rättegången utan att göra ett framträdande. Newsome RÄTT TID, RÄTT och tillräckligt motsatte sig dessa straffrättsliga och civilrättsliga kränkningar! Newsome tror är att Baker Donelson är inblandad och bara använda Butler Snö som fronting Firm att dölja / SHIELD sin roll och intressen i rättegången. Detta fall är bara sitter vilande som Baker Donelson och dess
 7. 7. sammansvurna och BRI B ED / SKÄMD och korrupta domare (s) för att hindrarättskipningen och fortsätta att engagera sig i straff-och civilrättsliga kränkningarriktades mot Newsome. http://www.slideshare.net/VogelDenise/051912-docket-sheet-mms En rättegång där en av Phelp Dunbar s anställda (F. Keith Ball) har utsettstill den åklagare Domare: http://www.slideshare.net/VogelDenise/071812-fax-to-phelps-dunbar-w-thomas-siler-jr-jason-t-marsh Detta är en process i vilken BakerDonelson hade magistrat boll missbruka sin auktoritet och inte är behörig, etc. ange enNULL / VOID Beställ vistas rättegången. Nu verkar en fråga som också kan komma attväckas vid domstolen som ett original åtgärd enligt av artiklarna 17 och 20 i Högstadomstolen av Förenta staterna och andra författningar / lagar som reglerar nämndafrågor. I Newsome vs sida Kruger & Holland, et al. PhelpsDunbar har uppträtt som ombud och fungerar som frontingFirm för Baker Donelson och deras intressen Domare Tom S. Leetilldelas denna fråga domaren Lee visas på Baker Donelson s lista över domare..:http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as-of120911-11566964 Liksom Baker Donelson visas på domare Lees Lista över advokatbyråerKRÄVER sin recusal: http://www.slideshare.net/VogelDenise/lee-judge-recusal-orders-11574531 Newsome RÄTT TID, RÄTT och adekvat gjorde hennes INVÄNDNINGARkänd för domstolen. Det verkar dock som så sent som 20 augusti, 2012, Domare Tom S.Lee har också missbrukat sin auktoritet, tillskansat jurisdiktion över denna rättegång, därhan saknar och som en fråga om lag, är skyldig att recuse själv. Nev ertheless, domareTom S. Lee är adament stanna i rättegången för brottsligt uppsåt och uppfyllandet av sinroll i konspirationer riktades mot Newsome. En fråga som verkar kan behöva infördenna domstol som ett original åtgärd i enlighet med artiklarna 17 och 20 i Högstadomstolen av Förenta staterna och andra författningar / lagar som reglerar nämndafrågor. Detta ögonblick Stämningen är vid domstolen på grund av de kriminellahandlingar från Baker Donelson och en av dess främsta / nyckelkunder (Liberty MutualInsurance Company). De kontrollerar och kör Ohio högsta domstolen också. Dessutombedriver kriminell verksamhet i syfte att erhålla beslut i deras favör och av deras kunder(dvs. i detta ögonblick rättegång Stor-Alla Alfred). JA, har rätt brottsanmälan gjortsmed Förenta staternas Department of Justice / Federal Bureau av utredningar, men det ärBAKER Donelson jurist / rådgivare för att regeringen Agency också:http://www.slideshare.net/VogelDenise/122809-fbi-complaint-ohio-supreme-court
 8. 8. Nu den högsta domstolen i USA - AVSLUTA Hiding! Dra avhuvor och visa din verkliga Ansikten. Ett par av minoriteter påbänken är bara ytterligare en av Baker Donelson s FRONTER attdölja / skydda sin SANT Rasistiska ideologin: BAKER DONELSON US SUPREME COURT UTSEDD AV BEARMAN CALDWELL RÄTTVISA (ER) USA: S & BERKOWITZ PRESIDENT (ER)Samuel Alito: George W. Bush Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/alito-samuel- president George W. Bushwikipedia-info Assistent till president Bush Stabschef / jurist för vicepresident Richard (Dick) Cheney Stabschef / Senior Counsel till direktör för Federal Bureau of Investigation ("FBI") Direktör för administrativa kontoret för Förenta staterna domstolar Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning AlitoStephen Breyer: William "Bill" Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/breyer-stephen- Clinton president Clintonwikipedia-info Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning Breyer
 9. 9. BAKER DONELSON US SUPREME COURT UTSEDD AV BEARMAN CALDWELL RÄTTVISA (ER) USA: S & BERKOWITZ PRESIDENT (ER)Ruth Bader Ginsburg: William "Bill" Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/ginsburg-ruth- Clinton president Clintonbader-wikipedia-info Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning GinsburgEleana Kagan: Barack Obama Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/kagan- president Obamaelena-wikipedia-info Stabschef för president Barack Obama Direktör för administrativa kontoret för Förenta staterna domstolar Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning KaganAnthony Kennedy: Ronald Reagan Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/kennedy-anthony- president Reaganwikipedia-info Stabschef för president Reagan Biträdande Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning Kennedy
 10. 10. BAKER DONELSON US SUPREME COURT UTSEDD AV BEARMAN CALDWELL RÄTTVISA (ER) USA: S & BERKOWITZ PRESIDENT (ER)Överdomare John Roberts: George W. Bush Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/justice-john-g- president George W. Bushroberts-wikipedia-info Assistent till president Bush Stabschef för vicepresident Richard ("Dick") Cheney Stabschef / Senior Counsel till direktör för Federal Bureau of Investigation ("FBI") Direktör för administrativa kontoret för Förenta staterna domstolar Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning RobertsAntonin Scalia: Ronald Reagan Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/scalia-antonin- president Reaganwikipedia-info Stabschef för president Reagan Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning ScaliaSonia Sotomayor: Barack Obama Jurist / rådgivare tillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/sotomayor- president Obamasonia-wikipedia-info-11693471 Stabschef för president Barack Obama Direktör för administrativa kontoret för Förenta staterna domstolar Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning Sotomayor
 11. 11. BAKER DONELSON US SUPREME COURT UTSEDD AV BEARMAN CALDWELL RÄTTVISA (ER) USA: S & BERKOWITZ PRESIDENT (ER)Clarence Thomas: George HW Bush Jurist till George HW Bushhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/thomas-clarence-wikipedia-info Statssekreterare Särskild Assistant sekreterare av försvar Chefsjurist på försvarsdepartementet Jurist till ledamöterna i kongressen Jurist till rättslig prövning Thomas 4. O n eller om 11 januari 2011, den här domstolens Clerk kontor (Ruth Jones) Ovan titeln ansökan om en stämningsansökan extraordinär söker ospecificerad lättnad erhölls den 11 januari 2011. Papperen returneras av följande skäl (er): Du måste ange typen av lättnad söks. Regel 20. Se artikel 20 i bifogade regler om vilka typer av lättnad, det vill säga ansökan om en extraordinär förordnande om habeas corpus, Wirt (sic) för förbud, förordnande om Mandamus. Texten framställningen har photoreduced. Texten framställningen och bilaga måste uppsatt i ett århundrade familj (t.ex. talet Expanded, New Century Schoolbook eller Century Schoolbook) 12-punkters typsnitt med 2- punkts leder mellan raderna. Typsnittet av fotnoter ska vara 10-punkt eller större wit (sic) 2- punkt eller flera ledande mellan raderna. Regel 33,1 (b). Observera att det inte är nödvändigt att lämna in en motion om att få lämna denna framställning. Rätta och returnera framställningen till detta kontor så snart som möjligt. Detta kontor kommer att behålla en kopia av ansökan och din check till ett belopp av $ 300,00. OBS: Newsome s Jan 2011 ansökan om extra Writ var fotokopieras som noterats. Se uppvisa "BB" bifogade och införlivas genom hänvisning som om anges i full häri med de returnerade dokumenten, förutsatt Ms Jones Newsome med en "Regler för Högsta domstolen av Förenta staterna" -.. Effektiva 16 feb 2010 Se uppvisa "C" - Regler fästa härtill och införlivas genom hänvisning som om anges i full häri. Ms Jones gav också Newsome med en "SAMPLE" inlaga från .. Dorothy Owens vs National Health Corporation m.fl. att använda som en guide i beredningen av PFEW Se utställningen "D" - Dorothy Owens inlaga bifogade och införlivas genom hänvisning. Dessutom framgår det av mottagandet av detta förstainstansrättens 19 Jun 2011 utskick (dvs. som var lägligt besvarade) att det har använt förhalande taktik som en roll som spelas i konspirationer för att ekonomiskt ödelägga Newsome i syfte att hålla henne från processa denna fråga. Said BROTTMÅL och olagligt / olagliga metoder domstolen kan fastställas i hur eftersom föra denna process, har attacker upprepade gånger gjorts på hennes bankkonto (n), Sysselsättning olagligt / OLAGLIGT avslutas, lättsinnig rättegång (er) som lämnats in mot henne, etc. . se uppvisa "GG" - GUIDE för blivande fattiga framställare FÖR delgivning av certiorarien bifogade och som referens som om anges i full häri. 5. I enlighet med artikel 17 (Förfarande i ett original åtgärder) i Högsta domstolen av Förenta staterna samt regel 20 (Förfarande om en ansökan om en Writ extra) av Högsta domstolen - Se EXH IBIT "C" Regler för högsta domstolen fäst härtill och införlivas genom referens - och andra författningar / lagar
 12. 12. som styr nämnda frågor, lämnade Newsome hennes RÄTT TID 12 MARS 2011 PFEW i enlighet med artikel 33 i högsta domstolen.6. På grund av de extraordinära och exceptionella omständigheter beträffande denna process, skrift extra eftersträvas genom framställningen skrift till extra Kan inte begränsas till en enda - dvs att det finns mulitple kränkningar och juridiska frågor som som omfattas av ett MULTIPEL antal writs som ligger inom denna domstols jurisdiktion under "ALLA delgivning" lag / lagar som reglerar nämnda frågor Dessutom detta mål. är av en historisk såväl som juridiska BANBRYTANDE omfattning att domstolen inte någonsin har behandlat. Vidare innehåller frågor som är av allmänt / Globalt / internationellt intressen.7. Newsome s ansökan om Writ Extra väckts enligt 28 USC § 1651: 28 USC § 1651 delgivning: (A) Högsta domstolen och alla domstolar inrättats genom lag av kongressen kan utfärda alla delgivning nödvändiga eller lämpliga i stöd för sina respektive jurisdiktioner och behaglig för seder och rättsprinciperna. Avsnitt 376 som: ". . . Högsta domstolen. . . skall ha befogenhet att utfärda alla delgivning INTE särskilt anges i lag, vilket kan vara nödvändigt för utövandet av deras respektive jurisdiktioner och behaglig för seder och rättsprinciperna. " Se uppvisa "E" bifogade och införlivas genom hänvisning som om anges i full häri. Ex parte Fahey, 67 S.Ct. 1558 (1947) - Enigt påstår högsta domstolen har befogenhet att utfärda extraordinära delgivning. . . Men sådana åtgärder bör tillgripas endast om överklagandet är uppenbart otillräcklig, och de är reserverade för riktigt extraordinära orsaker. Svart lag ordbok (8: upplagan): Alla delgivning Act - En federal lag som ger den e amerikanska högsta domstolen och alla domstolar inrättats genom kongressen befogenhet att utfärda delgivning i stöd av sin jurisdiktion och i enlighet med de seder och rättsprinciperna. Svart lag ordlista - Andra Pocket Edition: Skrift: En domstol skriftliga order i namn av en stat eller annan behörig rättslig myndighet, befaller adressaten att göra eller avstå från att göra någon specificerad handling. Extra Skrift: en stämning utfärdats av en domstol utövar ovanlig eller skönsmässig bedömning. Original Skrift: En skrift väcka talan och styra svaranden att synas och svara. USA mot Denedo, 129 S.Ct. 2213 (USA, 2009) - Under alla delgivning lagen är en domstols behörighet att utfärda någon form av lättnad, extraordinära eller på annat sätt, beroende denna domstols föremålet jurisdiktion över ärendet eller kontroverser. 28 Usca § 1651 (a). Wisconsin rätt till liv, Inc. v. Federal Election Comn, 125 S.Ct. 2 (USA, 2004) - beviljade till domstolar enligt Allt delgivning lagen ska användas sparsamt och endast i de mest kritiska och krävande förhållanden. (Per överdomare Rehnquist, sitter som enda rättvisa.) 28 Usca § 1651 (a). Wisconsin rätt till liv, Inc. v. Federal Election Comn, 125 S.Ct. 2 (USA, 2004) - beviljade till domstolar enligt Allt delgivning lagen lämpligt utövas endast: (1) när det är nödvändigt eller lämpligt stöd av domstolens behörighet, och (2) när juridiska rättigheter i fråga är ovedersägligt. (Per överdomare Rehnquist, sitter som enda rättvisa.) 28 Usca § 1651 (a). och andra författningar / lagar i USA styrande sa frågor.8. B ecause av en personlig engagemang som Newsome var inbjuden till vid Florida A & M University angående hennes medverkan som en av Grand Marshals (se utställningen "F" bifogade och som referens), erhöll hon hjälp av FedEx Office i beredningen av hennes 12 mar 2011 PFEW För att inte missa 60-dagars Sista dag att lämna in sin ansökan om extra Writ och fortfarande delta i Reläer och särskilda evenemang på Florida A & M University. För att stödja detta Newsome s PFEW var i överensstämmelse med beslut i Högsta domstolen, begärde hon att FedEx Kontor granska 28 Juni 2012 Häfte (er) återvände och kontrollera att de uppfyller denna domstol inlaga krav. Därmed var Newsome abl e att få ett intyg från JOSH Miller, som ger sitt vittnesbörd att Newsome s 12 Mars 2012 PFEW är i överensstämmelse med de högsta domstolen Regler sagt inlagor. Se uppvisa "G" - Intyg av Josh Miller . bifogade och som referens som om anges i full här FedEx Office specialiserat sig på tryckning och produktion av dokument - dvs häften som krävs av
 13. 13. domstolen. Därför vände Newsome till FedEx Office Support personal för att hjälpa henne iproduktionen av PFEW och åberopas i Dorothy Owens vs National Health Corporation, et al.Tillhandahålls av domstolen för att säkerställa efterlevnad. Mr Miller vittnar om att: . . . Emot och visade cirka fyra (4) Häften titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio" och är behörig att tillhandahålla följande resultat i fråga om att Högsta domstolen i USA Regel 33 om dessa inlagor: Regel 33 - dokumentsammanställning häfte Format, 8 ½ - med 11- tums Pappersformat 1. Häfte Format (a) Med undantag för ett dokument som uttryckligen är tillåtet enligt dessa regler submitte d på 8 ½ av 11- tums papper, se t.ex., Regler 21, 22, och 39, skall varje dokument arkiveras med domstolen beredas i en 6 ⅛ - med 9 ¼-tums häfte format med en vanlig sättning process (t.ex. varm metall, phocomposition eller datasättning) för att producera TE XT tryckt i typografisk (i motsats till skrivmaskiner) tecken. Processen som används måste ge en klar, svart bild på vitt papper. Texten måste återges med en tydlighet som är lika med eller överstiger produktionen av en laserskrivare. Att jag har tittat och / eller kontrolleras fyra (4) Häften returneras av Högsta domstolen av Förenta staterna och vittna om följande: (A) Att häften med titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio" bereddes i 6 ⅛ - med 9 ¼- tums häfte format med en vanlig sättning process - dvs datoriserad sättning - att producera text tryckt i typografiska tecken och den process som används är en som ger en klar, svart bild på vitt papper och reproduceras med en clar het som är lika med eller överstiger produktionen av en laserskrivare som krävs enligt regel 33 i arbetsordningen Högsta domstolen av Förenta staterna . 2. Texten i varje häfte-format dokument, inklusive eventuella bilaga till denna, skall uppsatt i ett århundrade familj (t.ex. talet Expanded, New Century Schoolbook eller Century Schoolbook) 12-punkters typsnitt med 2-punkts eller mer ledande mellan raderna. Citat som överstiger 50 ord skall vara indragen. Typsnittet av fotnoter ska 10-gradig typ med 2-punkts eller mer ledande mellan raderna. Texten i dokumentet måste finnas på båda sidor av papperet. (B) Att häften med titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio" inklusive bilagan är uppsatt med talet 12-punkters teckensnitt med 2-punkts eller mer ledande mellan raderna. Att citat som överstiger 50 ord har indragen. Att typsnittet av fotnoter är 10-punkt med 2-punkts eller mer ledande mellan linjer och texten i dokumentet visas på båda sidor av papperet i enlighet med regel 33 i arbetsordningen Högsta domstolen av Förenta staterna. 3. Varje häfte format dokument skall produceras på papper som är ogenomskinlig, oglaserade, och inte mindre än 60 pounds i vikt, och ha marginalerna på minst tre fjärdedelar av en tum på alla sidor. Textfältet, inklusive fotnoter, får inte överstiga fyra ⅛ med 7 ⅛ inches. Dokumentet skall vara bunden ordentligt minst två ställen längs vänstermarginalen (sadelhäftning eller limbindning föredras) för att möjliggöra enkel öppning, och ingen del av texten bör skymmas av bindningen. Spiral, plast, metall eller sträng bindningarna får inte användas. Kopior av patentdokument, med undantag åsikter, kan dupliceras i en sådan storlek som är nödvändigt i en separat bilaga. (C) Att häften med titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio" inklusive tillägget har producerats på papper som är ogenomskinlig, oglaserad och inte mindre än 60 pounds i vikt och har marginaler på minst tre fjärdedelar av en tum på alla sidor. Dessutom går utöver textfält, inklusive fotnoter INTE 4 ⅛ med 7 ⅛ inches. De häften har varit fast bundna i minst två ställen längs den vänstra marginalen för att möjliggöra enkel öppning och ingen del av texten har skyms av bindningen (dvs häftad bindning som är tillåten) som krävs av R ule 33 i arbetsordningen av Högsta domstolen av Förenta staterna.
 14. 14. 4. Regel 33 (d) - Varje häfte-format dokument skall överensstämma med ordet gränsvärden som anges i tabellen i stycke 1 (g) i denna regel. Ordet gränser ingår inte presenterade frågorna, förteckningen över parter och företagens redovisningsförklaringen innehållsförteckningen skall tabellen över citerade myndigheter, förteckning över ombud i slutet av dokumentet, eller någon bilaga. Ordet gränsen innehåller fotnoter. Verbatim citat som krävs i enlighet med artikel 14,1 (f), om anges i texten korta snarare än appendix, är också undantagna. . . (D) Att häften med titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio", inklusive bilagan uppfyller de ordet gränser och åtföljdes av erforderlig "intyg om överensstämmelse" från Vogel Denise Newsome. Ordet gränser inte inkluderar de presenterade frågorna, innehåller förteckningen över de parter, företagets avslöjande uttalande innehållsförteckningen skall tabellen över citerade myndigheter, förteckning över ombud i slutet av dokumentet eller något av tilläggen och inte ordagrant citat om de konstitutionella bestämmelserna, fördrag, lagar, förordningar och föreskrifter är inblandade i ärendet, anges ordagrant med lämpliga citat som krävs i enlighet med artikel 14,1 (f) och i enlighet med regel 33 i arbetsordningen Högsta domstolen av Förenta staterna. 5. Varje häfte format dokument skall ha en lämplig omslag bestående av 65-pound vikt papper i färg som visas på diagrammet i punkt 1 (g) i denna regel. Om en separat bilaga till ett dokument lämnas in, skall färgen på omslaget vara densamma som för omslaget av dokumentet stöder. . . . (E) Att häften med titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio" framställdes med användning lämplig täckningsgrad (dvs. VIT) bestående av 65-pound vikt papper i färg som visas på diagrammet i punkt 1 ( g) i regel 33 i Högsta domstolen av Förenta staterna. 6. Ett dokument som utarbetats enligt artikel 33,1 skall åtföljas av ett intyg som undertecknats av advokat, företrädda partiet eller bearbetat av dokumentet om att korta överensstämmer med ordet begränsningar. Den person som färdigställt certifikatet kan förlita sig på antalet ord i ordbehandlingsprogram som används för att förbereda dokumentet. Det ordbehandling systemet måste ställas in till att omfatta fotnoterna i antalet ord. Intyget skall ange antalet ord i dokumentet. Intyget skall åtfölja dokument när det presenteras för Clerk för arkivering och vara åtskild från den. . . (F) Att häften med titeln "I Re Vogel Denise Newsome om framställning för extraordinära stämningen till högsta domstolen i Ohio" framställdes med en bilaga i enlighet med artiklarna 14 av Högsta domstolen av Förenta staterna specifikt regel 14 (g) (i ): En kortfattad redogörelse för ärendet fastställer fakta materialet till övervägande av de presenterade frågorna och även innehåller följande: (I) Om granskning av ett statligt dom söks, specifikation av skede i förfarandet, både i första instans och i appellationsdomstolar, då de federala frågor försökte ses höjdes, metoden eller sättet att höja dem och det sätt på vilket de vidare genom dessa domstolar och relevanta citat av specifika delar av posten eller sammanfattningen därav, med särskild hänvisning till de platser i posten där frågan visas (t.ex. revisionsrättens yttrande, uttala sig om undantag, del av domstolens laddning och undantag till detta, tilldelning av fel), så att de visar att den federala frågan var aktuell och korrekt upp och att förstainstansrätten är behörig att pröva målet i en stämning. . . När de delar av skivan som åberopats enligt detta stycke är omfattande ska de ingå i det tillägg som åsyftas i punkt 1 (i). . . och består av endast cirka femton (15) tydligt numrerade Bilagor som inte omfattande och består av endast cirka 54 sidor (dvs. innehåller dubbelsidig utskrift) och följ ansökan om extra skrift i enlighet med artikel 33 i Högsta domstolen i USA .. . .5. Att 12 jan 2011 brev ges till Vogel Denise Newsome med avkastning på cirka fyra (4) av de 41 framställningar extra Writ daterad 12 mar 2011, som inkom till Högsta domstolen av Förenta staten på omkring 17 MARS 2012 inte är tillämplig och inte heller
 15. 15. det åtgärda eventuella överträdelser enligt artikel 33 i Högsta domstolen av Förenta staterna och kan ha återvänt felaktigt utan noggrann granskning av domstolen. Dessutom verkar vara felaktiga slutsatser bygger på en PRE-skrivelse den 12 januari 2011 för dokument som tas emot av Högsta domstolen av Förenta staterna på 17 mars 2011 - dvs ett datum efter de korrigerade framställningar förordnande om extra. Därför stöder att domstolens REPEAT underlåtenhet att ge Newsome med de brister som utförd med hennes 6 januari, 2011 inlaga, är en direkt och nära resultatet att det inte finns några fel med Newsome s 12 mars 2011 PFEW in till domstolen.9. Var vänlig notera: Att vid denna tidpunkt Newsome INTE kommer att lägga fram ytterligare och / eller nya kopior av ansökan om extra Skrift, eftersom hennes 12 mars 2011 Ansökan om extra in Writ och togs emot av denna domstol är i överensstämmelse med Högsta domstolen av Förenta staterna riktlinjerna. http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts Även om detta förstainstansrättens 4 Maj 2012 Brevet är undertecknat av Redmond K. Barnes, var det in under namnet William Suter och med hans godkännande. W edan Det tar inte mycket för denna domstolens okunnighet och dumhet att visa igenom Mr Suter s 4 maj, 2012 brev, är det viktigt att Newsome påpeka följande i att denna fråga har blivit en av offentlig / globalt intresse (dvs. nationellt och internationellt), och därför är det viktigt att utländska nationer / ledare / medborgarna att själva se hur den högsta domstolen i USA bedriver kriminell verksamhet och deras roll i konspirationer att beröva Newsome samma skydd av lagar, immunitet och privilegier enligt de lagar och rättssäkerhet av lagar som de desperat rusning att försöka att få USA president Barack Obama tillbaka till Vita huset och hålla hans brottsliga / CIVILA fel dolda för offentliga / GLOBAL vyer och / eller ögon! Skivan bevis stöder att Högsta domstolen av Förenta staterna fick Newsome i mars 12, 2012 Framställning av extra skrift på eller omkring 16 mars, 2011. Dessutom att domstolen omkring den 6 maj 2011, fick Newsome i rätt tid 3 maj 2011 "Svar på 17 mars 2011 och April 27, 2011, Högsta domstolen av Förenta staternas Letters - Identifiera extra Writ (er) som skall arkiveras och skrift (erna) under alla delgivning agera för att lämnas in. " http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-rand-paulletter som besvarar denna revisionsrättens brev den 17 mars 2011 och April 27, 2011, vad ORIGINAL Rättegång S söks lämnas in under "ALLA delgivning Act" som faller inom denna domstolens behörighet och sa "ALLA delgivning Act" åtgärder som är juridiskt och Lag är behörig att lämnas som anges 3 maj 2011 Responsive inlaga.10. Newsome har tid begärt att FedEx Office ge henne en uppskattning av hur mycket det skulle kosta att trycka och producera PFEW Häften om domstolen inte har dem. Enligt Intyg av Josh Miller på utställning "G" FedEx Office uppskattar att kostnaden för re-doing det här jobbet är ungefär $ 304,00 och inkluderar inte porto och andra kostnader i samband med att behöva göra det här jobbet om domstolen inte längre har inlagor. se ¶ 6, säger Sida 5 av Intyg. Newsome inte behöver bära kostnaderna för Re-do inlagor som redan Compliance och domstolen har underlåtit att åtgärda brister (om någon - eftersom det finns ingen) med 12 mars 2011 PFEW.11. DET ÄR VIKTIGT ATT OBSERVERA: Att det är både MISSBRUK / olagligt och oetiskt på domstolen att bedriva brottslig verksamhet / konspirationer för att hindra rättskipning och inlämnandet av inlagor med denna domstol att M EET inlagan krav och $ 300,00 ansökningsavgift har lämnats. United States Betalningsorder nej. 192.565 93.937 som medföljer detta ögonblick arkivering:
 16. 16. 12. Vänligen observera: att det enligt denna domstol skrivelse av den 1 augusti 20 11, den enda åtgärd som krävs för att få ansökan om extra Writ var den tillhandahållande av "$ 300,00" ansökningsavgift för att ersätta kontroll som hade löpt ut. Newsome lämnade "ansökningsavgift" till henne Kentucky Senator Rand Paul begär han hantera detta på hennes vägnar på eller omkring den 31 augusti en 2011/September, 2011 genom plädera titeln "USA Kentucky SENATOR Rand Paul: Begäran av status of Investigation (S) Begäran gäller USA: s president Barack Obama och myndigheter / tjänstemän, hjälp med att få ansökan om extra Arkiverat Writ, och hjälp Mottagande av lättnad NU / OMEDELBART På grund Newsome - skriftligt svar på begäran av TORSDAG 15 september, 2011 ". I vilka är denna domstol fullt medveten om eftersom det var en kopia av handling (ar). http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected- versionwithmailingreceipts http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-rand-pauluspsmokyinforedacted- forwebsiteversion Vänligen observera: att domstolen rekommenderades redan i augusti 31, 2011, att USA Kentucky Senator Rand Paul ha d försetts med "ansökningsavgift" för inlämnande till domstolen för att få ansökan om extra in Writ; dock från Newsome forskning tycks han också vara engagerad i kriminell konspirationer med Baker Donelson och Liberty Mutual Insurance Company i att senator Rand Paul har gynnats av BIG / stora finansiella Don tioner: http://www.slideshare.net/VogelDenise/paul-randfinancial-contributions Det verkar som sedan kommer offentlig / global exponera korruptionen i grenar USA: s regering, som på omkring 4 Juni 2012, har USA Kentucky Senator Rand Paul tillbaka Betalningsorder (er) lämnas till hans uppmärksamhet för att hantera till Newsome. USA Kentucky Senator Rand Paul ange delvis: "Tack för att du kontaktar mig angående lagenligheten av den nuvarande administrationen. Medan jag respekterar din oro mitt kontor inte kan lämna juridiska dokument för din räkning. Jag har därför instruerat min personal att returnera poster som inklusive postanvisningar. Bifogat är följande punkter:. . . - 1 postanvisning Serienummer 19256593937 - 1 postanvisning Serienummer 19256907306 - Dokument som är daterade 31 augusti 2011 - "Pink Slip" dokument
 17. 17. Se uppvisa "H" kopia av 4 jun 2012 Brev ENDAST bifogade och som referens som om anges i full här -. dvs En begäran som verkligen "jurisdiktion" i USA: s senat och har TID, RÄTT och tillräckligt överlämnas till USA Kentucky Senator Rand Paul för bearbetning och hantering. Ändå istället Newsome och den offentliga-at-large har att nu ta itu med "lättsinniga" försök senator Rand Paul och Därför vid denna kongressen för att få USA president Barack Obama till 2012 presidentvalet. tidpunkt, den enda svar domstolen kommer att få är detta ögonblick inlaga och igen, inlagan Newsome s upprepning av den 3 maj 2011 med titeln "Svar på Mars 17, 2011 och April 27, 2011, Högsta domstolen av Förenta staternas Letters - Identifiera extra Writ (er) som skall in och skrift (erna) under alla delgivning lagen lämnas in: " http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal lämnas in för arkivering med Högsta domstolen av Förenta staterna och besvarar denna domstolens fråga (er) som till rättsprocessen (er) försökte lämnas in. Genom detta ögonblick arkivering, Newsome ytterligare ge: SVAR PÅ JUNI 28, 20 12 HÖGSTA DOMSTOLEN AV FÖRENTA STATERNAS MOTTAGNA DOKUMENT - BEGÄRAN OM SVAR OM VAD DET ÄR HÖGSTA DOMSTOLEN AV FÖRENTA STATERNA FÖRSTÅR INTE GÄLLER VOGEL DENISE NEWSOME S ANSÖKAN OM EXTRAORDINÄRA SKRIFT DINARY STRÄVAT EFTER ATT VARA ARKIVERAT UNDER "ALLA DELGIVNING" STADGA / LAG OCH ECB USA LAGAR - INTYG ATT FRÄMJA ÖVERENSSTÄMMELSE MED HÖGSTA DOMSTOLEN ANMÄLNINGSKRAV - BEGÄRA ATT BLI UNDERRÄTTADE OM ALLA / ALLA INTRESSEKONFLIKTER som tydligt anger de ORIGINAL åtgärderna inom "ALL delgivning lagen" som är behöriga i Högsta domstolen av Förenta staterna för att hantera och bearbeta!13. Vänligen observera att vid denna tidpunkt Newsome begär skriftligen fredag, 14 september, 2012, att Högsta domstolen i USA / William K. Suter ge henne inte förstår om 3 maj 2011 Responsive inlaga in och tas emot av Högsta vad det är denna domstol domstolen av Förenta staterna. Genom Fredag 14 September, 2012, Tydligt angivna bristerna (om sådana finns) i 12 Mar 2012 Framställning av extra Writ in till domstolen för arkivering och fick på eller omkring 17 mar 2011: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit- exhibits-final .14. Som delade, har dessa frågor blivit en fråga av allmänt / globalt intresse både nationellt och internationellt. Därför vänligen meddela Newsome huruvida Högsta domstolen av Förenta staterna vägrar att lämna sin rättegång under "ALLA delgivning Act" och , i så fall varför?15. På eller omkring 17 mar 2011, rådde domstolen Newsome att: Ovan titeln ansökan om en stämningsansökan extraordinär söker ospecificerad lättnad mottogs den 17 mars 2011. Vänligen meddela detta kontor per brev, så snart som möjligt, vilken typ av extraordinära skrift du söker att lämna, det vill säga extra förordnande om Mandamus Mandamus / förbud, habeas corpus. Detta kontor kommer att behålla alla de kopior av framställningen. Se uppvisa "I" bifogade och införlivas genom hänvisning som om anges i full häri. OBS: Ingenting i denna domstolens 17 mars 2011 brev som meddelar att Newsome s PFEW inte uppfyller inlagan krav eftersom det gör allt detta domstolen nu kräver är att Newsome "informera detta kontor per brev, så snart som möjligt, vilken typ av extraordinära skrift "hon söker. Omkring den April 22, 2011, svarade Newsome lämpligt att denna domstol är 17 mars, 2011 begäran. Se uppvisa "J" - svar på 17 Mars 2011 Högsta domstolen i USA: s brev (Dvs. där ungefär sidorna 18 och 19, har Newsome domstolen med listan över writs som ska registreras:
 18. 18. en. Original skrift Original Skrift: En skrift väcka talan och styra svaranden att synas och svara. Således har den amerikanska högsta domstolen en fortsatt befogenhet att utfärda extraordinära delgivning i stöd av antingen sin ursprungliga behörighet [2] bland annat som en del av jurisdiktion (er) utövande av allmän tillsyn kontroll över domstolsväsendet - statlig eller federal: [3]b.. Skrift av Conspiracy [4] Skrift av Conspiracy: en stämning mot ett som konspirerade för att skada käranden. . . Salinas v. USA, 118 S.Ct. 469 (1997) - Conspiracy kan finnas och bestraffas oavsett är distinkta ont, farliga för materiell brott följer, för konspiration allmänheten, och så straffbart i sig. Det är möjligt för personen att konspirera för begå brott genom tredje person. USA v. Schaffer, 586 F.3d 414 (CA6. Ohio, 2009) - Eftersom rättsstridigt avtal om att begå en olaglig handling, som grund för en konspiration avgift beror inte på att uppnå dess ändar, är det betydelse att det kan vara objektivt omöjligt för konspiratörerna att begå den materiella brottet, ja, det är den ömsesidiga förståelsen och avtalet i sig som är kriminella, och om föremålet för systemet egentligen är, eftersom parterna anser att det är olagligt irrelevant.c.. Skrift av kurs Skrift av kurs: en stämning utfärdats som en självklarhet eller beviljas som en fråga om höger. Gormley v. Clark, 10 S.Ct. 554 (1890) - En domstol av eget kapital har befogenhet att utfärda delgivning av stöd eller innehav för att upprätthålla sina beställningar och förordningar. I re Chicago, RI & P. Ry. Co, 41 S.Ct. 288 (USOhio, 1921) - Förbud kommer att utfärda om den lägre domstolen klart utan jurisdiktion över framställaren, som inledningsvis motsatte sig jurisdiktion, hade bevarat sina rättigheter genom lämpligt förfarande, och hade ingen annan lösning. . .d.. Skrift av Detinue Skrift av Detinue: En vanlig lag åtgärder för att återvinna personlig egendom felaktigt av en annan. "Ett krav i detinue ligger vid kostym av en person som har en omedelbar rätt till besittning av varorna mot den person som är i själva besittning av dem, och som, vid lämplig efterfrågan misslyckas eller vägrar att leverera dem, och som, på korrekt efterfrågan misslyckas eller vägrar att leverera dem UTAN laga förfall. Detinue i våra dagar har två huvudsakliga användningsområden. I första hand kan käranden önskar den specifika restitution av hans lösöre och ej skador för deras omvändelse. Han kommer då att stämma i detinue, inte i trover. För det andra, kommer käranden måste väcka talan i detinue om svaranden sätter upp några anspråk på äganderätt och har inte gjort sig skyldiga till intrång. . . Poindexter v. Greenhow, 5 S.Ct. 903 (1885) - Vid detinue åtgärden är rent defensiv hos käranden. Dess syfte är endast att motstå ett försök fel och återställa statusen i quo som det var när rätten att få rätt invaderades. .. . . Ford Motor Credit Co v. Howell Bros Truck & Bilverkstad Inc. 325 So.2d 562 (1975) - När svarandens innehav av egendom är felaktigt, är ett krav inte nödvändigt att skadestånd för frihetsberövande.e. Skrift av Entry
 19. 19. Skrift av Entry: En skrift som tillåter en person FELAKTIGT avyttras fastigheter att gå in och återta egendom.f.. Skrift av Exigi Facias Skrift av Exigi Facias: Att du låta krävas krävande: kräver omedelbara åtgärder eller stöd, BRÅDSKANDE.. Svart lag ordlista - Scire Facias: En stämningsansökan kräver person mot vilken det utfärdas att visas och visa orsaken till varför en viss fråga rekord inte bör ogiltigförklaras eller utrymd, eller varför en vilande dom mot denna person inte bör återupplivas. Wayman v. Southard, 23 US 1 (USKy., 1825) - Under rättsväsendet lagen. . . förutsatt att domstolen ska ha befogenhet att utfärda delgivning av scire facias. . . och alla andra delgivning inte särskilt förutsetts i lag som kan bli nödvändig för att utöva sin jurisdiktion, är den allmänna termen "delgivning" NOT återhållsamma till original process eller att bearbeta främre till dom. Walden Hyresmannen v. Craig arvingar, 39 US 147 (USKy., 1840) - Demurrers till delgivning av scire facias upp enbart rättsfrågor på fakta som anges i skrift.g.. Skrift av Formedon Skrift av Formedon: En förordnande om rätt för att hävda innebar egendom som innehas av en annan. En förordnande om formedon var den högsta rättsmedel för en hyresgäst. Monagas v. Vidal, 170 F.2d 99 (1948) - En åtgärd för "revendication" är en åtgärd genom vilken en man kräver en sak som han påstår sig vara ägare och åtgärder avser fast egendom samt lösöre och till eller immateriell saker. Public Service Co i New Hampshire v. Voudoumas, 151 A 81 (1930) - skrift inresa är i huvudsak inneha karaktär.tim. Skrift av föreläggande Skrift av Föreläggande: En domstolsbeslut befaller eller förebygga en åtgärd. - För att få ett föreläggande, MÅSTE den klagande visar att det inte finns någon enkel, adekvat och fullständig gottgörelse vid lagen och att en irreparabel skada kommer att resultera såvida lättnad beviljas. USA mot Oregon State Medical Soc., 72 S.Ct. 690 (1952) - Trots att förelägganden är obligatorisk form, sådan lättnad att ångra befintliga förhållanden, eftersom de annars kommer sannolikt att fortsätta. Porter V. Lee, 66 S.Ct. 1096 (USKy., 1946) - Om en svarande med meddelande i ett föreläggande förfarande överväger de rättsakter som man vill åläggas, kan domstolen genom MANATORY föreläggande återställa status quo.i.. Skrift i Mandamus Skrift i Mandamus: en stämning utfärdats av en högre domstol för att tvinga en lägre domstol eller en statlig tjänsteman att utföra obligatoriska och rent MINISTERMÖTE arbetsuppgifter korrekt. "Alternativ Mandamus: En Mandamus utfärdas vid den första tillämpningen av lättnad, befaller svaranden antingen utföra handlingen krävde eller att framträda inför domstol vid en viss tid att visa Orsak för att inte utföra det." "Tvingande Mandamus: En absolut och okvalificerade kommandot svaranden att göra rättsakten i fråga." Heckler v. Ringer, 104 S.Ct. 2013 (1984) - Gemensam-lag förordnande om Mandamus är avsedd att ge ett botemedel mot en kärande endast om han har uttömt alla möjligheter till lättnad och endast om svaranden är skyldig honom en tydlig nondiscretionary plikt. 28 Usca § 1361.
 20. 20. USA ex rel. McLennan v. Wilbur, 51 S.Ct. 502 (1931) - skrift i Mandamus kommer att ge endast om skyldighet att utföras är minister och skyldighet att agera tvingande och tydligt definierade. Handledare v. USA, 85 US 71 (1873) - Kontoret för en stämning i Mandamus är inte att skapa uppgifter utan att tvinga utsläpp av dem som redan finns. Reeside v. Walker, 52 US 272 (1850) - En Mandamus är bara att tvinga prestanda i vissa ministernivå samt rättslig skyldighet. Heckler v. Ringer, 104 S.Ct. 2013 (1984) - Gemensam-lag förordnande om Mandamus är avsedd att ge ett botemedel mot en kärande endast om han har uttömt alla möjligheter till lättnad och endast om svaranden är skyldig honom en tydlig nondiscretionary plikt. 28 Usca § 1361. USA ex rel. McLennan v. Wilbur, 51 S.Ct. 502 (1931) - skrift i Mandamus kommer att ge endast om skyldighet att utföras är minister och skyldighet att agera tvingande och tydligt definierade. Reeside v. Walker, 52 US 272 (1850) - En Mandamus är bara att tvinga prestanda i vissa ministernivå samt rättslig skyldighet.j.. Skrift av innehav Skrift av Bollinnehav: en stämning utfärdats för att återvinna besittning av mark. Lacassagne v. Chapuis, 12 S.Ct. 659 (1892) - Föreläggande, att bara en förebyggande åtgärd, inte kommer att ligga för att återställa innehav en som påstår sig ha felaktigt vräkts från länder under en förordnande om innehav utfärdats i en kostym som han inte var part.k.. Skrift av Praecipe Skrift av Praecipe: Vid sedvanerätt, skrift en BESTÄLLNING svarande att göra vissa handling eller förklara varför passivitet är lämplig. "Pracipe Quod Reddat - en stämning styra svaranden att RETURN viss egendom - var rätt skrift när kärandens talan var för en viss sak, som för indrivning av en skuld viss, eller för återställande av en sådan företagsinteckningar, eller för att ge upp ett sådant hus, eller så mycket mark. . . "l.. Skrift av skydd Skrift av skydd: en stämning för att skydda en vittne i ett rättsligt förfarande som hotas av arrestering. Levy v. Wallis 4 USA 167 (1799) - Kvarstaden en avgift på personlig egendom är inte förlorat, även om varorna lämnas i händerna på svaranden, om inte det finns bedrägeri.m.. Skrift av Recaption Skrift av Recaption: En skrift ger en kärande att återhämta varor och skador från en svarande som gör en andra nöd medan en replevin åtgärd för en tidigare nöd pågår. "Replevin - en stämning som erhållits från en domstol om bemyndigande för återta av personlig egendom felaktigt tagit eller häktas. - "Verkan av replevin lögner, där särskild personlig egendom olovligt tagit och med orätt kvarhålls att återvinna besittning av egendomen, TILLSAMMANS med skadestånd för sitt frihetsberövande. För att stödja insatser är det nödvändigt:.. (A) att egendomen skall vara personlig (b) att käranden vid kostym, rätt till omedelbar besittning (c) att (vid common law) Svaranden skall oriktigt har tagit egendomen (replevin i cepit). Men genom lag i de flesta stater, kommer åtgärder nu även ligga där fastigheten FELAKTIGT greps, även om det var lagligt erhållits i första hand (replevin i
 21. 21. detinet). (D) att egendomen FELAKTIGT skall kvarhållas av svaranden vid dräkten. Benjamin J. Shipman, Handbook of Common-Law Plädera § 49, på 120 (Henry Winthorp Ballantine Ed., 3d Ed. 1923). "n.. Skrift av förbud Skrift av Förbud: (1) En lag eller ordning som förbjuder en viss åtgärd. (2) En extra skrift utfärdats av en appellationsdomstol för att förhindra en lägre domstol från att överskrida sin behörighet eller för att förhindra en nonjudicial tjänsteman eller enhet från att utöva en makt. "Förbud är en sorts sedvanerätt föreläggande för att hindra en olaglig antagande om jurisdiktion. . . Det är en vanlig-lag föreläggande mot statlig usurpation, som där en heter Coram icke rättslig prövning (före en domare obehörig ta del av affären), att svara på en domstol som inte har någon rättslig vetskap om orsaken. Det gripanden de förfaranden i alla tribunal, styrelse eller person som utövar dömande verksamhet på ett sätt eller genom inte inom dess jurisdiktion eller godtycke. Benjamin J. Shipman, Handbook of Common-Law Plädera § 341, vid 542 (Henry Winthorp Ballantine ed. , 3d ed. 1923). " USA mot Hoffman, 71 US 158 (1866) - Den "förordnande om förbud" är en som befaller person som det riktar inte göra något som genom Relator förslag är domstolen informerade han är på väg att göra, och om något kan redan gjort, förordnande om förbud kunde inte ångra det, för sådana skulle kräva positiv handling och enda effekten av förordnande om förbud är att avbryta all verksamhet, och för att förhindra ytterligare förfarande i förbjudna riktning.o.. Skrift av recension Skrift Omdömet En allmän form av process som utgår från en appellationsdomstol att få upp för granskning RECORD förfarandet i domstolen nedan. Zuber v. Allen, 90 S.Ct. 314 (1969) - När åtgärder vidtas på skiva myndighet kan då inte finns vittnesmål i domstol för att avhjälpa bristerna i posten, något mer än argument råd om översyn kan ersätta en myndighets underlåtenhet att resultaten eller motivera. La Köp v. Howes Läder Company, 77 S.Ct. 309 (USA, 1957) - Om ämnet rör tillämpning av reglerna som enligt lag är det plikt Högsta domstolen att formulera och sätta i kraft bör Mandamus utfärda förhindra sådana åtgärder enligt denna lagstiftning som så påtagligt opassande att placera den utanför ramen för regeln åberopas.sid. Skrift av Supersedeas Skrift av Supersedeas: En skrift som upphäver en dom fordringsägare makt att avgiften utförande, vanligen. avvaktan överklagande.q.. Skrift av tillsynsverksamheten KONTROLL Skrift av Efterkontroll: en stämning utfärdats för att korrigera Ett felaktigt beslut som fattades av en lägre domstol antingen när det finns inget överklagande eller när ett överklagande inte kan ge tillräcklig lindring och den härskande kommer att resultera i stor orättvisa. Fisher mot tingsrätt sextonde rättsliga Dist. Montana, i och för Rosebud County, 96 S.Ct. 943 (1976) - skrift av övervakande kontroll är endast tillgänglig i ursprungliga förfarandet i. . . Högsta domstolen, och även om det kan ge i stort antal omständigheter är det inte motsvarande ett överklagande. 28 Usca § 1257 (3). USA v. Comstock, 130 S.Ct. 1949 (USA, 2010) - På sedvanerätt är en som tar hand om en tredje person är skyldig att utöva rimlig aktsamhet för att kontrollera att personen för att hindra honom från att orsaka rimligen förutsebara kroppsskada till andra.
 22. 22. r. Skrift av Securitate Pacis Skrift av Securitate Pacis: en stämning för någon fruktade kroppsskada från en annan, som när en person har hotats med våld. s.. Exterritoriella delgivning Extraterritoriella delgivning: Bortom geografiska gränserna för en viss jurisdiktion. Bolag som skapats av en stat är medborgare i denna stat i enlighet med konstitutionen och USA lag investerar Högsta domstolen med ursprunglig behörighet kontroverser mellan stat och medborgare i andra stater. Wisconsin v. Pelican Ins. Co, 127 US 265, 32 L Ed 239, 8 S Ct. 1370 (1888) (ovrld delvis på andra grunder som Milwaukee County v ME Vit Co (1935) 296 US 268, 80 L Ed 220, 56 S. Ct. 229)). under ALLA delgivning ACT) bifogade och som referens som om anges i full häri.16. På eller omkring April 27, 2011 [dvs samma datum USA: s president Barack Obama släpper en FAKE / smitt Kopia av certifikat av Live födelse, rådde domstolen Newsome att: Ditt brev och bilagor togs emot i detta kontor den 26 april 2011 och returneras av de skäl som anges i mitt brev daterat 17 Mars 2011, kopiera medföljer. Du har misslyckats med att identifiera vilken typ av extraordinära skrift du söker till fil. Se uppvisa "K" bifogade och införlivas genom hänvisning som om anges i full häri. OBS: IGEN, ingenting i detta domstolens April 27, 2011 brev som meddelar att Newsome s PFEW inte uppfyller inlagan krav eftersom det gör det! Denna domstol är rådgivare Newsome att hon har "misslyckats med att identifiera vilken typ av extraordinära skrift" hon söker. På eller omkring den 3 maj 2011, svarade Newsome lämpligt att denna domstol är April 27, 2011 brev. Se uppvisa "L" - svar på 17 Mars 2011 och April 27, 2011, Högsta domstolen av Förenta staternas Letters - Identifiera extra Writ (er) som ska registreras och skrift (erna) under alla delgivning lagen lämnas in (dvs. där ungefär Sida 2, Newsome IGEN ger domstolen med listan över writs som ska registreras: 1) Original skrift 2) Skrift av Conspiracy 3) Skrift av kurs 4) Skrift av Detinue 5) Skrift av Entry 6) Skrift av Exigi Facias 7) Skrift av Formedon 8) Skrift av föreläggande 9) Skrift i Mandamus 10) Skrift av innehav 11) Skrift av Praecipe 12) Skrift av skydd 13) Skrift av Recaption 14) Skrift av förbud 15) Skrift av recension 16) Skrift av Supersedeas 17) Skrift av Supervisory 18) Skrift av Securitate Pacis 19) Control Exterritoriella delgivning enligt ALLA delgivning lagen!17. Newsome anser att de fakta, bevis och rättsliga slutsats som i EM / ORS och PFEW och deras stödjande Utställningar / Bilagor kommer att upprätthålla att denna fråga är av "allmänt intresse" och är av offentliga / nationell säkerhet genom att den stöder mörkläggningen av de tillfrågade, president Barack Obama, hans administration och den amerikanska regeringen för korruption, brottslig / CIVILA V IOLATIONS och terrorist / rasistiska / suprematist praxis. Dessutom posten bevis kommer STÖD en uppsåtlig åsidosättande av lagstiftningspolitiken, regler Högsta domstolen av Förenta staterna, som är en direkt och nära följd av den allvarliga svårigheter och RÄTTSLIGA orättvisor riktats mot Newsome, medlemmar av hennes klass och / eller medborgare i USA. Detta ögonblick talan har väckts söka inlämnandet av ursprungliga talan och utfärdande av EXTRAORDINÄRA writs grund av extraordinära omständigheter som drabbat de fakta, bevis och rättsliga slutsatser som i EM / ORS och PFEW och tillhörande Utställningar / Bilagor - i syfte att begränsa de lägre domstolarna och förvaltningsmyndighet (s) riktat till de lagligen utövar sin föreskrivna jurisdiktion och att tvinga dem att utöva auktoritet obligatoriskt krävs och styrs av stadgar / lagar. Morrow mot District of Columbia, 417 F.Ed 728, 135 US App.Dc. 160 häktade 259 A.2d 592 (1969) - Bland de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av om företrädesrätt delgivning bör utfärda är om ärendet är av "allmänintresse", om politiken gentemot
 23. 23. spridda överklagande skulle äventyras, om det har varit en uppsåtlig förakt för lagstiftningspolitiken, eller regler för den högre domstolen, och om vägran att utfärda stämningen kan fungera allvarliga svårigheter för parterna. Platt mot Minnesota Min. & Mfg Co, 84 S.Ct. 769, 376 US 240, 11 L.Ed.2d 674 (1964) - är extra delgivning reserverade för riktigt extraordinära orsaker, och då endast för att begränsa ett sämre domstolen en laglig utövar sin föreskrivna jurisdiktion eller tvinga den att utöva sin auktoritet när Det är skyldig att göra det.18. Newsome söker all tillämplig lättnad känd för Högsta domstolen i USA att korrigera orättvisor / felaktiga domslut upp här, liksom i EM / ORS, PFEW och deras stödjande Utställningar / tillägg. Newsome anser att uppgifterna i dokumentationen kommer att ytterligare stödja Beställningar som gjorts av domare med kunskap som de saknade behörighet att agera i rättsliga åtgärder / rättegång. Anderson v. McLaughlin, 263 F.2d 723 (1959) - (n.2) Myndighet som följer av lag tillåta domstolar att utfärda alla delgivning krävs är inte begränsad till emission av delgivning i stöd av behörigheten redan förvärvats av överklagande, men sträcker sig till de fall som ligger inom domstolens vade behörighet Även om inga överklagande har ännu fulländat. 28 Usca § 1651. Roche mot evaporerad mjölk Assn, 319 US21, 25, 63 S.Ct. 938, 941, 87 L.Ed. 1185. (N. 3) Extraordinära stämningsansökningar tillstånd utfärdas av domstolar inrättats genom lag av kongressen bör utfärdas endast under unika och övertygande omständigheter. De Beers Consol. Gruvor v. USA, 65 S.Ct. 1130, 325 US 212, 89 L.Ed. 1566 (1945) -. . . framställarna tillämpas på denna domstol för prövningstillstånd enligt § 262. Detta avsnitt innehåller bland annat: "Högsta domstolen. . . skall ha befogenhet att utfärda alla delgivning inte uttryckligen föreskrivs i lag, vilket kan vara nödvändigt för utövandet av deras respektive jurisdiktioner och behaglig för seder och rättsprinciperna. " . . . När kongressen undanhåller interimistiska recensioner, kan § 262, naturligtvis utnyttjat för att korrigera en ren fel i utövandet av medgav dömande makten. Men när en domstol har ingen dömande makten att göra vad den utger sig för att göra - när dess verksamhet är inte bara fel eller maktövertagande - situationen faller precis inom den tillåtna användningen av § 262. Vi fortsätter därför att undersöka om det. . . Domstolen är behörig att ingå ordern under attack. 80: e Se även, kongress House rapport nr 308.19. Även om det verkar domstolen försöker lura Newsome till att begränsa delgivning hon ger vid förstainstansrätten och att välja mellan tre (3) alternativ - dvs "extraordinära förordnande om Mandamus Mandamus / förbud, habeas corpus," Det är klart att Newsome att domstolen försöker beröva henne samma skydd av lagar och rättigheter säkrade / garanteras enligt reglerna i Högsta domstolen, USA: s konstitution och andra författningar / lagar som styr nämnda frågor. Till exempel i: USA vs fastigheter och lokaler Känd som 63-39 Trimble Road 860 F.Supp. 72 (1972) - [1] USA hade rätt till förordnande om stöd enligt alla delgivning lagen om bemyndigande USA Marshals service att ta besittning av fastigheter och lokaler som hade beställts förverkad till USA, för att avhysa alla passagerare och deras personliga egendom, och att avyttra lokaler i enlighet med dekret av förlust, sökande och passagerare hade getts gott varsel och möjlighet att bestrida deras avlägsnande och misslyckades att uttrycka några argument i opposition hade regeringen upphandlat redo, villiga och har möjlighet köpare för egendom och käranden hade hotat att förstöra lokaler. 28 Usca § 1651 (a) [2] Alla delgivning bemyndigas tingsrätter att utfärda delgivning av stöd att verkställa slutliga avgöranden. 28 Usca § 1651 (a) Se utställningen "M" USA vs fastighetsbildningslagen material bifogas och som referens.20. Newsome anser att detta rättsliga åtgärder uppfyller de förutsättningar i att: (A) stämningen kommer att vara i stöd av domstolens vade behörighet - [28 USC § 1651 (a)] "Den amerikanska Högsta domstolen har fortsatt befogenhet att utfärda extraordinära delgivning i stöd av antingen sin ursprungliga behörighet [5] bland annat som en del av jurisdiktion (er) utövande av allmän tillsyn kontroll över domstolsväsendet -. statlig eller federal " [6] (B) exceptionella omständigheter motiverar utövandet av domstolens prövningsrätt - Även om det inte behöver vara en lista av "exceptionella omständigheter" den amerikanska högsta domstolen har upprepade gånger hävdat att de tvingande delgivning är drastiska och extraordinära åtgärder som måste reserveras för enda verkligt extraordinära fall (som extraordinära omständigheter i detta ögonblick rättegång). [7]
 24. 24. (C) tillräcklig lindring kan inte haft i någon annan form - Newsome syftar till att, stämningen begärs i att det är tillåtet och motiverat som en fråga om lag - ex parte Harding, 219 US 363, 374, 31 S.Ct. 324, 55 L.Ed. 252 (1911) (skrift endast för undantagsfall) - och upprätthålls av fakta, bevis och rättsliga slutsatser från god tro handlingar Newsome att söka tillräcklig lindring genom lämplig rättslig prövning - dvs på grund av ingen nytta på grund av konspiration ( s) riktas mot henne. (D) tillräcklig lindring kan inte haft i någon annan domstol nedan - rekordet bevis, fakta och juridiska slutsatser kommer att stödja ett mönster av olagliga / illegala handlingar riktats mot Newsome (dvs. Dessutom konspirationer). Skivan bevis kommer att stödja ytterligare åtgärder av lägre domstolar att "stänga dörrar av domstol (S) till Newsome." Därför motiverar och stödja lättnad Newsome söker igenom föra extra Skrift. [Ex parte Young, 209 US 123, 165, 28 S.Ct. 441, 52 L.Ed. 714 (1908) (åtgärder enligt lag inte otillräckliga). liksom av skäl som är kända för domstolen att avskräcka / förhindra kriminella / civila oförrätter upp här och i "PFEW" och "EM / ORS."21. Newsome tror att även följande "Frågor presenteras för omdöme: i PFEW" (1) Huruvida Newsome s "Emergency Motion att bo, Emergency Förslag utvidgning av tid och andra Relief Förenta staternas högsta domstol finner lämpligt för att korrigera den rättsliga Oförrätter / orättvisor rapporteras häri" var en tid inlaga enligt Enigt påstår högsta domstolen artiklarna 22, 23 och / eller 33. Huruvida kansliet vid Förenta staternas högsta domstol framåt Newsome s "EM / ORS" till enskilda rättvisa (Överdomare John G. Roberts) som den var riktat. Huruvida Newsome fråntogs samma skydd av lagar, lika immunitet och privilegier och rakt processaa av lag i Förenta staternas högsta domstol hantering av "EM / ORS." (2) Om "EM / ORS" är jurisdiktion i Förenta staternas högsta domstol. Huruvida Förenta staternas högsta domstol försöker beröva Newsome rättigheter säkrade enligt konstitutionen, andra lagar i USA, lika skydd av lagarna, lika privilegier och immunitet och korrekt handläggning av lagar i hanteringen av "EM / ORS." (3) Oavsett Newsome har rätt till "Emergency Relief" söks i "EM / ORS" och inlagor lämnats in till USA: s högsta domstol. (4) Oavsett Newsome har rätt till omedelbart och tillfälligt förbudsföreläggande och nödhjälp eftersträvas i "EM / ORS" före disposition av PFEW - dvs till exempel som anges i: Avsnitt 706 (f) (2) i avdelning VII bemyndigar kommissionen att begära tillfällig förelägganden innan slutliga omhändertagandet av en avgift när en förundersökning visar att snabba rättsliga åtgärder är nödvändiga för att utföra det gäller avdelning VII. Tillfällig eller preliminär lättnad kan en domstol för att stoppa repressalier innan den inträffar eller fortsätter. Sådan befrielse är lämplig om det finns en betydande sannolikhet att det omtvistade åtgärden kommer att finnas för att utgöra olaglig vedergällning, och om laddningen part och / eller EEOC kommer sannolikt att drabbas irreparabel skada på grund av repressalier. Även domstolarna har slagit fast att de finansiella svårigheter inte irreparabel, kan andra skadorna som följer förlust av ett jobb att reparera. - Till exempel i ett fall tvingas pensionärer visade irreparabel skada och kvalificerad för ett preliminärt föreläggande där de förlorade arbete och framtidsutsikter för arbete därför lidande känslomässigt lidande, depression, en avtalad socialt liv, och andra relaterade skador. (5) Huruvida Förenta staternas högsta domstol i hanteringen av denna process, försöker hindra rättvisan och ge respondenten (er) med en olaglig / illegal och otillbörlig fördel rättegång på grund av partiskhet och fördomar mot Newsome. (6) Huruvida lagarna i USA är lika tillämpas African-Americans/Black som de liknande belägen. Huruvida USA har en "lång" historia medvetet diskriminera African- Americans/Blacks vid tillämpningen av lagarna. Om Newsome har blivit diskriminerad vid tillämpningen av lagarna i USA. (7) Om USA domare i Högsta domstolen / Förvaltning har partiskhet, fördomar och / eller diskriminerande animus mot Newsome. Oavsett Newsome krävs för att veta om någon bias, fördomar eller diskriminerande animus som domare / Justices kan ha mot henne. (8) Huruvida USA domare i Högsta domstolen / Förvaltning försöker täcka upp de kriminella / civilrättsliga fel riktats mot Newsome. Huruvida en "intressekonflikt" finns i USA: s högsta domstolen handläggningen av detta ärende. Huruvida Förenta staternas högsta domstol har biträtt Newsome och parterna till denna åtgärd av eventuella "intressekonflikt."

×