Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gerydd CYHOEDDUS / Cerydd:          Datgelu Unol Daleithiau AmericaArlywydd Barack ObamaS a CONGRESS LLYGREDD a A...
Gerydd CYHOEDDUS / Cerydd: Datgelu Unol Daleithiau AmericaPRES ident Barack Obama a CONGRESS LLYGREDD a ACTSTROSEDDOL - "G...
GADEWCH M AE SE UNOL DALEITHIAU AMERICA ARWEINWYR       ADFER! COSBIR UNOL DALEITHIAU SE O ARWEINWYR AMERICA AM EU ...
syn siarad allan ac yn datgelu Unol Daleithiau America Troseddau ir CYHOEDDUS / BYD. Mynd mor bell, maenymddangos, i cynll...
HYSBYSIAD PWYSIG: Ar gyfer y rhai a allai fod wedi dod ar drawsPROBLEMAU â gwneud rhoddion ariannol ar www.vogeldenisenews...
Nawr maen ymddangos Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ac efallai eiCwnsler Donelson Baker wedi ymgysylltu yout...
Dymar 21 Hydref, 2011 Post llais Neges             Unol Daleithiau AmericaArlywydd Barack Obama, Baker Donels...
Ar ben hynny, yn mynd cyn belled ag y cynnyrch i gael gwaith YouTube Dileu NewsomeSgwneud cais amdano yn torri cyfreithiau...
Yn olaf, LLONGYFARCHIADAU ir Aifft yn Arlywydd Mohammed Morsi ac ymgyrch y FrawdoliaethFwslimaidd yn arlywyddol a buddugol...
YMGYNGHORYDD i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Aelodau Cyngres yr Unol Daleithiau ac Ynadony Goruchaf Lys y...
adolygiad. Yr wyf yn galw hyn paradocs "Maer pos Certiorari" am ei fod yn codi           dim ond pan fydd yn ymd...
   Baker Donelson Mae presenoldeb yn hen George W. Bush Gweinyddu (hy er  enghraifft hefyd yn hysbysebu darparu Cwnsl...
Gwanwyn Llyn Apartments Cwyn Deddf Tai Teg:  http://www.slideshare.net/VogelDenise/092107-complaint-sla560  CWMNI Bake...
   Baker Donelson Mae gan Hanes HIR-SEFYDLOG gyda Goruchel Lys yr Unol   Daleithiau America ac mae ganddynt TIES / PE...
  Baker Donelson CYNTAF ceisio cael ei TOP / ALLWEDDOL lobïwr Ifanc     (Linda Daschle) gŵr (cyn-Seneddwr Tom Dasch...
  Er enghraifft, maer CYHOEDDUS / BYD yn gwybod bod Baker Donelson  yw Cwnsler Cyfreithiol i PROCT E R a Gamble?   ...
  Bod Braenaru Rhyngwladol yn canolbwyntio ar iechyd atgenhedlol TEULU  cynllunio,, HIV / AIDS. . . Ac yn gweithredu ...
Shakil Afridi - Pakistan Doctor Who GYMORTHEDIG chyrraedd ei Unol         Daleithiau America CIA yn chwistrellu ar...
Unol Daleithiau sterileiddio a Arferion diberfeddu:        http://youtu.be/gDuGrN1pivE        http://youtu.b...
c)    Mae o CYHOEDDUS / diddordeb BYD gwybod, er bod y Unol Daleithiau America yn dybiedig i   fod yn Llywodraeth DEM...
  Pam NID OEDD Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama NID syml yn  darparu llungopi o ei Dystysgrif Geni Live ...
Fodd bynnag, ymddengys fel LLAWER o Unol Daleithiau America Troseddau RhyfelMILITARY, Unol Daleithiau America Arlywydd Bar...
ir CYHOEDDUS / BYD a phostio mewn fforymau megis www.slideshare.net /VogelDenise ) yn cael ei werthfawrogin fawr:     ...
edrych yn fanwl ar y dystiolaeth a phedwar recanted thystion syn     gysylltiedig Coles.". . "Dywedodd tystion yr erl...
  Mater Proffil UCHEL syn cynnwys gwryw AFFRICANAIDD-  Americanaidd a laddwyd / llofruddio gan WHITE-Gwryw (hy ni  ...
  Maen ymddangos y gallai Liberty Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol  yn y cludwr yswiriant ar gyfer yr Heddlu yn Sanford ...
i CYFLENWI-UP Deddfau Troseddol. Yn y mater Martin Trayvon,  oherwydd y Swyddogion LLYWODRAETH (hy FBI a CIA) ar  SEFY...
DEALL Y PAM NAD Unol Daleithiau America WEDI LED unrhywymosodiadau ar Syria - DEALL RÔL BETH MAI Y CENHEDLOEDD UNEDIGYN CH...
b)   Yr Unol Daleithiau America lansio Rhyfeloedd yn erbyn gwledydd megis   Affganistan, Irac ac Iran yn seiliedig ar ...
Llywydd Hamid Karzai sydd ei bod yn ymddangos       wedi ildio i Unol Daleithiau America arferion       CAET...
d)   Unol Daleithiau America GWYN HOUSE / Llywydd, CONGRESS / Ddeddfwrfa au Cwnsler   Cyfreithiol / Cynghorydd Baker D...
Ar ben hynny, cymryd rhan mewn ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON Rhyfeloedd atddibenion o fodlonir Unol Daleithiau America R...
Er ei bod yn ymddangos Unol Daleithiau America HILIOL GWYN / SUPREMACIST Cwnsler Cyfreithiol /Cynghorydd Baker Donelson au...
SYLWER: Maer wybodaeth hon yn berthnasol ac PERTHNASOL eifod yn mynd ymhellach i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack O...
d)   METHIANT-I-WEITHREDU ar Gwynion Newsome yn ogystal â Dinasyddion eraill   adrodd Troseddau Rhyfel, maen ymddango...
   Yn ogystal â gweithredoedd Troseddol NUMEREOUS hysbys iddynt eu bod yn ceisio  cadw cuddio rhag y CYHOEDDUS / BYD!
Ailadroddodd AT DDIBENION CYFIEITHU: gerydd CYHOEDDUS / Cerydd: NI VogelDenise Newsome Will Cael eu bwlio gan Unol Daleith...
Ers maen ymddangos bod Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd BakerDonelson Be...
070512  public rebuke (welsh)
070512  public rebuke (welsh)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

070512 public rebuke (welsh)

234 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

070512 public rebuke (welsh)

 1. 1. Gerydd CYHOEDDUS / Cerydd: Datgelu Unol Daleithiau AmericaArlywydd Barack ObamaS a CONGRESS LLYGREDD a ACTS TROSEDDOL -"GWEITHREDU MILWROL" a / neu "CHWYLDRO" Ymddangos To Be YDEWISIADAU O CHWITH YN UNIG "GWEITHREDU MILWROL" Mai YmddangosBe The GORAU Y ddau! DEALL Pam Cenhedloedd Tramor yn tynnu I FFWRDD O YrUnol Daleithiau America http://www.slideshare.net/VogelDenise/070512-public-rebuke-reprimand-to-obama-congressSYLWER: Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ei HYSBYSU drwyFFACS / FFACS y ddogfen hon (Tudalen Gyntaf UNIG Darparu Gwybodaeth CyswlltSlideshare):
 2. 2. Gerydd CYHOEDDUS / Cerydd: Datgelu Unol Daleithiau AmericaPRES ident Barack Obama a CONGRESS LLYGREDD a ACTSTROSEDDOL - "GWEITHREDU MILITARY" a / neu "CHWYLDRO"Ymddangos To Be Y DEWISIADAU O CHWITH UNIG"GWEITHREDU MILITARY" Mai Ymddangos Be The GORAU Yddau! DEALL Pam Cenhedloedd Tramor yn tynnu I FFWRDD O Yr UnolDaleithiau AmericaI: Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama Unol Daleithiau America Kentucky Seneddwr Rand Paul (Am Dosbarthu i gydweithwyr CONGRESS ional) Arweinwyr Cenedl Tramor / Dinasyddion (o dan cuddio) CYHOEDDUS / BYD / CYFRYNGAU YN FAWRDYDDIAD: 5 Gorffennaf, 2012 Yn Gyntaf yn rhoi DIOLCH a GOGONIANT i Dduw am ddarparu Vogel Denise Newsome ("Newsome") gyda orfath yn gyfle gwych a bendigedig i gael ei neilltuo or fath yn fater ANRHYDEDDUS sydd o ddiddordeb enfawr irCYHOEDDUS / BYD! Yn ail, DIOLCH i Iran yn Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad ar gyfer NID bod ofn a GWRTHOD i roi i mewn irterfysgwyr S gweithredoedd a BWLIO or Unol Daleithiau America yn Llywydd LLWGR ai Swyddogion Llywodraeth yLLWGR a Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd - Supremacist Gwyn / Hiliol Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz ("Baker Donelson"). Er ei bod yn ymddangos bod Affganistan Hamid Karzai wedi ildio ir gormesol a terfysgolarferion y Unol Daleithiau America yn Llywydd, Cyngres, ei gyngor a gorilod MILITARY, Llywydd Ahmadinejad wedibod yn barod i fynd cyn belled ag y SIARAD ALLAN yn y Cenhedloedd Unedig. Fodd bynnag, NI ddylai LlywyddAhmadinejad i beidio am ei bod yn ymddangos y gall y CENHEDLOEDD UNEDIG ar Cenhedloedd TRAMOR llawer synrhan or Cynulliad hwn yn dda iawn yn CYMRYD RHAN BAROD a cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr âr Unol DaleithiauAmerica Swyddogion Llywodraeth y LLWGR. Ail aelod y Cenhedloedd Unedig Pencadlys ar Unol Daleithiau AmericaPRIDD - hy efallai y byddant hyd yn oed wedi chwarae rôl o bwys yn y CYFLENWI-UP o 11 Medi, 2001 ("911") ynymosod ar y Canolfannau Byd Masnach a thargedau eraill. Maen ddiddorol pan fydd un yn meddwl PEIDIWCH BYTH âbod y CENHEDLOEDD UNEDIG cwestiynu "911" Ymosodiadau NOR celwydd eraill or Unol Daleithiau Americaynghylch y "GORWEDD o arfau dinistr torfol" syn cael eu hystyried yn rhesymau dros fynd i WARS mewn gwledyddmegis Affganistan, Iran ac Irac. Yna, pan aeth Llywydd Mae hmadinejad i fynd ir afael â materion or fath ym mis Medi2011 , y CENHEDLOEDD UNEDIG caniatáu ir Unol Daleithiau America ac o wledydd ther i CAM 1 TAITH GERDDED-OUT a diffyg parch Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad yn ystod ei araith Medi 2011: http://www.slideshare.net/VogelDenise/iran-mahmoud-ahmadinejad-un-walkoutNewsome yn ei chael hin anodd credu y byddent wedi caniatáu i hyn ddigwydd i Arweinwyr TROSEDDOL fel ArlywyddBarack Obama ac eraill Unol Daleithiau America Aelodau. Trwyr Sancsiynau ANGHYFREITHLON /ANGHYFREITHLON a gychwynnwyd gan yr Unol Daleithiau America ERBYN Iran ac a gefnogir gan y CenhedloeddUnedig, syn ddigon i adael i un gwybod weithredoedd y Cenhedloedd Unedig yn fwriadol LLYGREDD ac arferionTROSEDDOL or Unol Daleithiau America ai chynghreiriaid! GAIR O WISDOM: PAN CENHEDLOEDD TRAMOR A EU ARWEINWYR A UNOL DALEITHIAU AMERICA ARWEINWYR CEFN - ERBYN - Y - WAL A MAENT YN NAWR MEWN SWYDD CARDOTA CENHEDLOEDD MAENT WEDI DIRMYGU D AM ARIAN I MECHNÏAETH NHW ALLAN, YN OGYSTAL Â CYMORTH AC YMYRRYD YN ERBYN GWLEDYDD MAENT HA WEDI UNLAWFULLLY / ANGHYFREITHLON YMOSODODD, YNA DEFNYDDIWCH CYFLEOEDD OR FATH I WASGU NID YR UNOL DALEITHIAU ARWEINWYR AMERICA / MILWROL AU CYMHEIRIAID TROSEDDOL! PEIDIWCH
 3. 3. GADEWCH M AE SE UNOL DALEITHIAU AMERICA ARWEINWYR ADFER! COSBIR UNOL DALEITHIAU SE O ARWEINWYR AMERICA AM EU TROSEDDAU OHERWYDD METHIANT I WNEUD HYNNY DIM OND ARWEINWYR I MWY DEDDFAU TROSEDDOL ERCHYLL A HOR RIFIC A THROSEDDAU YN RHYFEL! Yn drydydd, DIOLCH i Arweinwyr Llywodraeth Tsieina, Arweinwyr Llywodraeth Rwsia a Cenhedloedd Tramoreraill syn "gwneud safiad, SIARAD ALLAN a GWRTHOD o gael eu bwlio a dychryn "gan yr Unol Daleithiau America,ei chynghreiriaid yn ogystal âr CENHEDLOEDD UNEDIG syn ymddangos i fod yn rhan or LLYGREDD a enfawrCYFLENWI-UP or cynllwynion a Throseddau yn RHYFEL gan y Unol Daleithiau America SUPREMACIST GWYN /Cyfundrefnau Llywodraeth terfysgol HILIOL sydd wedi herwgipio ei Asiantaethau Llywodraeth ar gyfer ddibenioncyflawni troseddau casineb yn erbyn People-Of-Color/Nations-Of-Color! Diolch i wledydd or fath sydd wedi mynegididdordeb mewn gwybod y GWIR ac wedi cymryd yr amser i ddarllen dogfennau syn cael ei wneud gan NewsomeCYHOEDDUS drwy www.slideshare.net/VogelDenise/ a www.vogeldenisenewsome.net yn ogystal â FforymauCYHOEDDUS / CYMDEITHASOL eraill ar y Rhyngrwyd. Maen ANGHYWIR ar gyfer yr Unol Daleithiau America iINTRUD E mewn materion megis Tsieina "Chen Guangcheng" mater:pan fydd y Unol Daleithiau America Cymryd rhan mewn TROSEDDAU debyg ac yn carcharu hynny (hy. Su ch fel BradleyManning, ac ati) http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point-13224442 http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information-13224443
 4. 4. syn siarad allan ac yn datgelu Unol Daleithiau America Troseddau ir CYHOEDDUS / BYD. Mynd mor bell, maenymddangos, i cynllwynio gydai cymheiriaid Ewropeaidd i lunio a dod â Thaliadau Troseddol FFUG YN ERBYNWikiLeaks Sylfaenydd Julian Assange mewn ymdrechion i dawelu. http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-wikipedia-information-13237792 http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-whos-afraid-of-julian-assange-every-terrorist- government-such-as-the-united-states-of-americaYn dial o Assange yn adrodd y Newyddion a datgelu y Deddfau TROSEDDOL yr Unol Daleithiau America LLYGREDD aCOVER-FYNY gan Swyddogion Llywodraeth. Dibynnu ar ei PERTHYNAS âr Deyrnas Unedig, Endidau Ariannol felVISA, MASTERCARD, . BANK OF AMERICA, ac ati a darparwyr fel PayPal i gau i lawr a BLOC RHODDION Baker Donelson (hy a ywr Cwnsler Cyfreithiol ar gyfer UnolCefnogwyrDaleithiau America yn Llywydd, Cyngres a Goruchaf Lys), er enghraifft, yn CwnslerCyfreithiol / Ymgynghorydd ar gyfer PayPal: http://www.slideshare.net/VogelDenise/paypal-is-a-client-of-baker-donelson-bearman-caldwell-berkowitz
 5. 5. HYSBYSIAD PWYSIG: Ar gyfer y rhai a allai fod wedi dod ar drawsPROBLEMAU â gwneud rhoddion ariannol ar www.vogeldenisenewsome.net efallai ybyddant yn dod o hyd i wybodaeth hon o fudd yn y Donelson Baker hefydCwnsler Cyfreithiol i PayPal ai cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr ac yngwneud popeth posibl i gadwr CYHOEDDUS / BYD rhag cael gwybodaeth fel y rhain adogfennau yn cael eu rhannu drwy www.slideshare.net / VogelDenise a FforymauCYMDEITHASOL / CYHOEDDUS eraill fel y Rhyngrwyd. Fodd bynnag, gan y gall unweld yr Unol Daleithiau America SUPREMACIST GWYN / Cyfundrefn HILIOL terfysgolwedi methu â chadw Newsome o ryddhau wybodaeth hon ir BYD CYHOEDDUS / er eubod wedi cael chyngaws gwamal (Hy wneud fel gyda Julian Assange) ffeilio erbynNewsome mewn ymdrechion o gael eu dwylo ar ei ddogfennau. http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70668a59616db09ea7Ers rhyddhau wybodaeth hon ir CYHOEDDUS / BYD, Unol Daleithiau America ArlywyddBarack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson wedi gweithio gydauCadarn gynllwynio Garretson Cadarn Datrys Group Inc cael y LLYS Ohio SIRHAMILTON O PLEDION GYFFREDIN Seliwch y cofnod i "CADWCH yCYHOEDDUS / BYD" o weld eu gweithredoedd TROSEDDOL fel ddatgelwyd drwyddogfennau yn y chyngaws. Serch hynny, gall Newsome yn phledio ar gael gan y canlynol: http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-notice- ofnonattendancehearinggarretsonstamped http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-garretson-resolution-group-motion-to- vacate-stampedFodd bynnag, Newsome safodd yn gadarn a GWRTHOD i hepgor Hawliau WARCHODIRac yn rhoi i mewn ir gweithredoedd hyn derfysgwyr dieflig a TROSEDDOL yn y dan ydeddfau yr Unol Daleithiau America, ei bod yn rhannu ei gynhyrchu gwaith PERSONOL a /neu ddarparu dogfennau at ddibenion gwybodaeth a / neu ADDYSGOL fel y caniateir o danHAWLFRAINT Cyfreithiau: http://www.slideshare.net/VogelDenise/united-states-code-annotated-chapter-1 http://www.slideshare.net/VogelDenise/copyright-law-of-the-united-states-of-americaBaker Donelson ac Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama yn mynd mor bell âanghyfreithlon / anghyfreithlon achub ar Gyfrifon Banc Newsome gyda JP Morgan ChaseBanc a Banc yr Unol Daleithiau ar gyfer "CYMORTH PLENTYN." Pan BYTHNewsome wedi priodi, nac BIRTHED, Terfynwyd neu MABWYSIADWYD unrhywblant. Ydw, JP Morgan Chase Bank a US Banc yn CLEIENTIAID o Baker Donelson.Yna fradfwriadasant w iâr Arlywydd Barack Obama a Baker Donelson gyda Newsome yngadarn cyn-gyflogwyr Garretson Datrys Group Inc a Messina Staffio / Messina SystemauRheoli i gymryd Newsome yn SWYDD ar Hydref 21, 2011, byddant wedyn yn cynllwyniogyda darparwyr RHYNGRWYD fel "O neWeb Hosting. com," "B lueHost.com" a "SCRIBD.com "i gadw Newsome o rannu gwybodaeth gydar CYHOEDDUS; fodd bynnagyn darparu Arlywydd Barack Obama gyda LLAWN-DUDALEN Pwnc o dan sylw am eiYmgyrch Arlywyddol 2012 Felly, gall y CYHOEDDUS / BYD weld y cynllwyn aCYSWLLT rhwng yr ymosodiadau hyn anghyfreithlon / anghyfreithlon ar Newsome,.Newsome cadw SAETHIAD SGRÎN o Page Scribd.com s Obama:
 6. 6. Nawr maen ymddangos Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ac efallai eiCwnsler Donelson Baker wedi ymgysylltu youtube.com Mae i gael gwared ar FIDEO /AUDIO i gadwr CYHOEDDUS / BYD o glywed y "Staffio Messina yn" Hydref 21, 2011Neges peiriant ateb (Hy y dyddiad y UN YN CYHOEDDI Arlywydd Obama y "END yRhyfel Irac") yn rhoi gwybod am y Cwmni Garretson Datrys Group Inc Mae TERFYNU oNewsome yn CYFLOGAETH t Dyma 1 1 rticle ynghylch Unol Daleithiau AmericaArlywydd Barack Obama ANNOUNCEMEN T or diwedd Rhyfel Irac ar Hydref 21, 2011.: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-iraq-war-over-bringing-troopshome- 102111-article
 7. 7. Dymar 21 Hydref, 2011 Post llais Neges Unol Daleithiau AmericaArlywydd Barack Obama, Baker Donelson au cynllwynwyr / CO-gynllwynwyr yn ceisiocadw gan y CYHOEDDUS / BYD: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7065875e6775a76e9eDyma r "WE o dwyll" bod y Cwmni Garretson Datrys Group Inc yn ceisio cadwrCYHOEDDUS / BYD rhag gweld: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068895d666fada9Roedd y Penderfyniad Cadarn Garretson Group, Inc wrth gefn iymdrin â hawliadau a Payouts i Ymatebwyr yn y 11 Medi,2001 "911 Ymosodiadau." http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster
 8. 8. Ar ben hynny, yn mynd cyn belled ag y cynnyrch i gael gwaith YouTube Dileu NewsomeSgwneud cais amdano yn torri cyfreithiau hawlfraint arno. Baker Donelson a ArlywyddBarack Obama ddim eisiau y BYD CYHOEDDUS / i weld y berthynas â MessinaSTAFFIO / Messina SYSTEMAU RHEOLI ai 2012 RheolwrYmgyrch Arlywyddol "JIM Messina"YouTube E-bost: http://www.slideshare.net/VogelDenise/062212-you-tubeemailFelly gall y CYHOEDDUS / BYD weld y ffôl a STUPIDTY o UnolDaleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol /Cynghorydd Baker Donelson.
 9. 9. Yn olaf, LLONGYFARCHIADAU ir Aifft yn Arlywydd Mohammed Morsi ac ymgyrch y FrawdoliaethFwslimaidd yn arlywyddol a buddugoliaeth yn dangos y BYD yn enghraifft or hyn GWIR chwyldroadau ynymwneud ar GANLYNIADAU a ddaw or aberth a wnaed. Maen ymddangos Aifft Arweinyddnewydd ar y trywydd DDE i gadw ei lygaid ar yr Unol Daleithiau America a ISRAEL!Yn amlwg maen ymddangos bod yr Aifft wedi gosod esiampl or hyn y maen ei gymryd i gael LLYGREDD gwreiddioallan o llywodraeth a oedd yn cael RHEOLIR au trin gan yr Unol Daleithiau America ai Cynghreiriaid. Gobeithio, y bywlos t NI fydd drwyr Chwyldro yn ofer! Ar ben hynny, y bydd yr Aifft yn Llywodraeth NEWYDD arwain y BYD acarddangos yr hyn DEMOCRATIAETH GWIR yn ymwneud a gwrthbrofi y celwyddau a Unol DaleithiauAmerica Swyddogion Llywodraeth y LLWGR a geisiodd h ave i beintio ISLAM a / neu CenhedloeddMWSLEMAIDD fel rhai drwg a drwg pan fydd y Unol Daleithiau America wedi dangos EIHUN i fod yn WICKED, Creulon, Drygioni a Cenedl pechadurus Moesauddiffygiol, Gwerthoedd (hy lle UNRHYW BETH Goes) ac ymosod dro ar ôl tro yCenhedloedd Tramor drwy ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON Rhyfeloedd ac wedi bod yn LEADER ynerchyll ac yn warthus / warthus Troseddau Rhyfel a wedi aros yn ddigerydd! BETH Y Unol Daleithiau America CYFRYNGAU / LLYWODRAETH yn cuddio rhag y CYHOEDDUS / BYD:LLYGREDD: "C ONFLICT-O-DDIDDORDEB" Diffiniedig: A anghydnaws gwirioneddol neu ymddangosiadol rhwng un ar PREIFAT buddiannau ac un yn CYHOEDDUS neu ymddiriedol dyletswyddau (Geiriadur y Gyfraith Black - 2 Pocket Argraffiad).. Ymddiriedol - Un il sydd mewn dyled i un arall dyletswyddau FFYDD DA, YMDDIRIEDOLAETH, HYDER, a Condor. "DIRWY De: Tynnu eich hun fel barnwr neu bolisi-wneuthurwr mewn mater penodol, esp. oherwydd gwrthdaro buddiannau. (Geiriadur y Gyfraith Black - 2 Pocket Argraffiad). ilBAKER Donelson Bearman CALDWELL & BERKOWITZ Mesur Iechyd Gofal 1 k / / a Mesur Iechyd Obama Gofal /Diogelu Cleifion a Deddf Gofal Fforddiadwy - A yw Mesur CREU / a ddrafftiwyd gan Baker DonelsonBearman Caldwell & Berkowitiz ("Baker Donelson"). Baker Donelson yw Cwnsler Cyfreithiol /
 10. 10. YMGYNGHORYDD i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Aelodau Cyngres yr Unol Daleithiau ac Ynadony Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau America. Hyn yn cael ei alwn Gwybodaeth GWRTHDARO-Y-interst!Bod Arlywydd Barack Obama, Cyngres ar Goruchaf Lys FWRIADOL YN YMWYBODOL a gyda Bwriad TROSEDDOLWITHH E LD o Americanwyr a / neu r CYHOEDDUS / BYD!BETH MAER 28 Mehefin, 2012 Goruchaf LLYS RU Ling YNGHYLCH YMESUR IECHYD GOFAL YN EI OLYGU? DIM - TG WS a gaffaelir yn anghyfreithlon /anghyfreithlon GYDA FWRIAD TROSEDDOL a FELLY, NULL / GWAG a NI ALLANT yn cael ei chadarnhau a / neuorfodi FEL MATER O GYFRAITH. Ar ben hynny, LAWS CYFANSODDIADOL EU sathru a ACTSYMRODDEDIG TROSEDDOL YN TRIN Y MATER HWN, FELLY, YN FATER O GYFRAITH NA ELLIR, yncael ei chadarnhau! "Mae cyfres papur newydd yn ddiweddar yn manylu ar y berthynas rhwng Ynadon yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys ar pwyllgor enwebu ... wobr a roddir ... i aelod or farnwriaeth ffederal ... Maer pwyllgor enwebu yn draddodiadol yn cyfarfod mewn lleoliadau gyrchfan crand, lle yr Ynadon au priod yn cael eu feted a diddanu gyda ... yn uniongyrchol yn cael yr holl dreuliau. Fel maen digwydd, roedd ... o leiaf pum achos nes gerbron y Goruchaf Lys, ar wahanol gamau o ymgyfreitha, yn ystod y cyfnod pan Goruchaf Lys Ynadon yn mwynhaur lletygarwch ... ... Recusal aml yn ymddangos i fod yn berffaith proffylactig barnwrol yn y sefyllfaoedd hyn: os oes awgrym o ragfarn, gwahardd y barnwr. . . Felly, efallai y bydd hawl y deisebydd â bod yn ddiduedd yn amlwg yn cael ei sicrhau, ond dim ond ar y gost wirioneddol anfantais pan ddawn fater o gael Goruchaf Lys
 11. 11. adolygiad. Yr wyf yn galw hyn paradocs "Maer pos Certiorari" am ei fod yn codi dim ond pan fydd yn ymddangos Cyfiawnder rhagfarnllyd yn erbyn y parti ddeisebu am adolygiad. POB beirniaid ffederal, GAN GYNNWYS Ynadon yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys, yn cael eu DATGYMHWYSO o fod yn eistedd mewn achosion lle mae eu AMHLEIDIOLDEB gellir yn rhesymol ei holi, gan gynnwys sefyllfaoedd lle mae gan y barnwr personol. . . Ariannol diddordeb yn y symud ymlaen, mae gwybodaeth bersonol or ffeithiau evidentiary,. . . Diddordeb ARIANNOL maen debyg, ywr tir mwyaf cyffredin dros ddiarddel barnwr ffederal, er ei olygu yw ei fod yr un gyflawn. Er enghraifft, yr enwebiad diweddar Stephen Breyer yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys a godwyd y cwestiwn ei gymryd rhan fel "enw" mewn i Lloyd o syndicâd yswiriant Llundain. Yn ystod y gwrandawiadau cadarnhad, addawodd Cyfiawnder Breyer na fyddain cymryd rhan mewn unrhyw achosion syn gysylltiedig Lloyd o syndicâd yswiriant Llundain. Yn ystod y gwrandawiadau cadarnhad, addawodd Cyfiawnder Breyer na fyddain cymryd rhan mewn unrhyw achosion syn gysylltiedig Lloyd fuddiannau ariannol. Fel aelod or Llys, mae wedi gostwng i eistedd ar achosion syn ymwneud â Lloyd naill ain uniongyrchol neun anuniongyrchol. Arall enwebeion o dan amgylchiadau llai dadleuol wedi gwneud ymrwymiadau tebyg gwaharddiad. Ers 1992, bu dros 350 o achosion, deisebau, cynigion neu geisiadau lle mae un neu fwy o Goruchaf Lys Ynadon "ni chymerodd unrhyw ran." . . . 7 Ynadon y Goruchaf Lys wedi sefydlu gweithdrefn y caniateir i gwmnïau cyfreithiol syn cyflogi cyfreithiwr EU-blant roi gwybod ir Llys eu cynnwys fel y caiff yr Ynad yr effeithir arnynt GAM I LAWR ar y cynharaf y pwynt posibl yn achos "... Anghymhwyso Goruchaf Lys Ynadon:. Maer, pos Certiorari 80 Minn. Parch L. 657 (1996) http://www.slideshare.net/VogelDenise/disqualification-of-supreme-court- justice-13533153 Fel Person WISE yn gwybod, OS gweithredoedd rai syn CYFREITHIOL / CYFREITHLON, yna beth fyddai yr Arlywydd Obama, Gyngres, y Goruchaf Lys, Baker Donelson au cynllwynwyr rhaid i ddirywio i ACTS TROSEDDOL iw gael basio?Arlywydd Barack Obama Gofal Iechyd Mesur / Cleifion ar Ddeddf Diogelu Gofal Fforddiadwy ar ne Ju 28, 2012Dyfarniad Llys Goruchaf ar y Mesur Gofal Iechyd / Diogelu Cleifion a Deddf Gofal Fforddiadwy NI ALLANT gaeleu gorfodi a / neu eu Cadarnhau o dan y deddfau yr Unol Daleithiau America yn seiliedig ar METHIANT yr YnadonGoruchaf Lys i RECUSE eu hunain oherwydd y GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB syn bodoli Felly dyma rai ffeithiau igefnogi hyn datganiad bod y Gangen GWEITHREDOL / Arlywydd Barack Obama; GADWYD CangenDEDDFWRIAETHOL / Gyngres a BARNWROL Cangen / Goruchaf Lys gan y CYHOEDDUS / BYD!: a) AWDUR / drafftiwr Iechyd Gofal Mesur / Diogelu a Gofal Cleifion Fforddiadwy Ddeddf : Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz - mae Cwmni Cyfreithwyr syn arbenigo mewn Ysgrifennu POLISI ac yna yn dibynnu ar ei ITIONS POS / TIES i Gyngres ac y Tŷ Gwyn i gael ei drosglwyddo fel ogystal âr Goruchaf Lys i gadarnhau ei fod! b) SUPEME COURT BARN: Ysgrifenedig Gan Brif Ustus John G. Roberts, Jr ("Cyfiawnder Roberts")  Roedd Cyfiawnder Roberts ENWEBWYD gan y cyn Arlywydd George W. Bush o dan y Cwnsler / Cyngor o Baker Donelson.  Cyn George W. Bush Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd yn Baker Donelson. Chwarae Baker Donelson 1 Rôl ALLWEDDOL / MAWR yn yr enwebiad Ynadon John Roberts ir Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau America yn ei bod yn ystyried bod ei gyflogeion yn cael eu rhoi ar y Pwyllgor Enwebu BARNWROL au. http://www.slideshare.net/VogelDenise/nomination-judicial-panel
 12. 12.  Baker Donelson Mae presenoldeb yn hen George W. Bush Gweinyddu (hy er enghraifft hefyd yn hysbysebu darparu Cwnsler cyn Is-Lywydd Dick Cheney) a MYNEDIAD i Unol Daleithiau America TRYSORLYS yn cael ei hysbysebu ar y Rhyngrwyd er enghraifft: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-wikipedia-info Disodli Cyfiawnder Roberts Brif Ustus William H. Rehnquist.  Gwasanaethu Baker Donelson yn weithiwr James C. Duff fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol at Gyfiawnder Rehnquist from 1996-2000 (PWYSLAIS Ychwanegwyd). http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-memphis- dailynewshighlighted  Baker Donelson CYNTAF sioe ed ei wyneb yn y chyngaws Newsome vs Entergy lle maen Cwnsler Cyfreithiol ar gyfer y mae eu Entergy yswiriant cludwr yn LIBERTY CWMNI YSWIRIANT CYD. http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-33-docket- sheet-entergy  Gwasanaethu James C. Duff hefyd yn gwasanaethu fel Cynorthwy-ydd Swyddfa ac Ystafell y Llys i Unol Daleithiau Goruchaf Lys Cyfiawnder Warren E. Burger 1975-1979.  Ymunodd James C. Baker Duff Donelson yn 2000, "lle mae wedi cynrychioli cleientiaid mewn materion DEDDFWRIAETHOL Corfforaethol ac ymgyfreitha amrywiol. Mae ei CLEIENTIAID wedi cynnwys y FFEDERAL BEIRNIAID Cymdeithas, Prifysgol Kentucky, yr NCAA, ac y Fforwm Rhyddid a NEWSEUM, Inc " (Ychwanegwyd PWYSLAIS)  Maer Ebrill 2006 penodi James C. Duff oedd tua AR ÔL DAU mis Newsome ar 14 Chwefror, 2006 herwgipio. Maen ymddangos yn PARATOI ar gyfer Newsome yn chyngawsion CYFREITHIOL, roedd Baker Donelson Brif Ustus Roberts benodi James C. Duff i CYFARWYDDWR y Swyddfa Gweinyddol yr Unol Daleithiau Llysoedd fel ffordd o didoli (ddibenion WARCHOD hy). NEU YMDDYGIAD TUEDD CLERC Y GYFRAITH NEU PERSONÉL CYMORTH BARNWROL FEL ARALL RECUSAL gwarantu O FFEDERAL barnwr neur ynad http://www.slideshare.net/VogelDenise/conductbias-of-law- clerk-or-other-judicial-personnel Ar ben hynny, ceisio sefyllfa Baker Donelson rhoi ei weithiwr ar gyfer dibenion o rwystro CYFIAWNDER ac atal Newsome yn chyngawsion rhag cael ei ffeilio a / neu litigated gyfreithlon trwy gymryd rhan mewn gweithredoedd TROSEDDOL i CYFLENWI-UP ei ai gleientiaid troseddau Troseddol / Sifil lefelu yn erbyn Newsome sylw yn ffeilio y chyngawsion SIFIL YN UNIG Nid oedd Baker Donelson weithredoedd ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON, yn y chyngawsion canlynol a ddygwyd gan Newsome.: Gwanwyn chyngaws Llyn Apartments: http://www.slideshare.net/VogelDenise/021407-complaint-sla-99
 13. 13. Gwanwyn Llyn Apartments Cwyn Deddf Tai Teg: http://www.slideshare.net/VogelDenise/092107-complaint-sla560 CWMNI Baker Donelson y Cleient LIBERTY, YSWIRIANT CYD, yswiriant (au) yn diffynyddion ar Cwnsler Gwrthwynebu cyflogi y SON (John Noblin) Clerc Cyfraith yr Unol Daleithiau Dosbarth Llys s (JT Noblin) http://www.slideshare.net/VogelDenise/noblin-jt-clerk- ofcourt http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-96-pkh-phone- directory Mae mater y mae Newsome yn ei flaen i ddod cyn ir Unol Daleithiau America CONGRESS ac maen ceisio rhwystro Cyfiawnder wrth fynd ir afael Newsome s 14 Gorffennaf, 2008, "CWYN ARGYFWNG A CAIS AM ddeddfwrfa / CONGRESIS YMYRRAETH; HEFYD CAIS AM YMCHWILIADAU, GWRANDAWIADAU AC CANFYDDIADAU "mynd ir afael âr troseddau troseddol / sifil lefelu yn erbyn Newsome mewn materion cyfreithiol syn cael eu ffeilio gyda Asiantaethau Llywodraeth ac Llysoedd: http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408- emergency-complaints-withexhibits- reversedorderreduced Amdanom ni Mis Mai 2007, wedi Baker Donelson ei gweithiwr Bradley C. Clanton roi i mewn ir safle o CADEIRYDD yn yr Unol Daleithiau Comisiwn ar Hawliau Sifil - hy syn gwasanaethu fel Clearinghouse "CENEDLAETHOL am wybodaeth mewn perthynas â GWAHANIAETHU AR SAIL neu wadu AMDDIFFYN EQUAL Y LAWS; cyflwyno ADRODDIADAU, GANFYDDIADAU a ARGYMHELLION ir LLYWYDD a CONGRESS; a chyhoeddi Cyhoeddiadau Gwasanaeth CYHOEDD i atal gwahaniaethu neu wadu AMDDIFFYN EQUAL Y LAWS. . . " http://www.slideshare.net/VogelDenise/clanton-bradley- sinfocommission http://www.slideshare.net/VogelDenise/clanton-bradley- commission-oncivilrightsappointment Baker Donelson hefyd wedi cael un arall oi weithwyr (Cy. Lee Rawls) mewn mannau fel WEITHREDWR STAFF UWCH ar Cwnsler ir CYFARWYDDWR (Robert Mueller) o Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad a gwasanaethodd fel Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol dros Faterion DEDDFWRIAETHOL dan cyn Arlywydd George HW Bush (hy tad cyn- Arlywydd George W. Bush) at ddibenion didoli o Rhwystro ING unrhyw a / neu POB o Newsome Cwynion FBI a gyflwynwyd: http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker- donelson Newsome Cwynion FBI yn cael eu rhwystro: http://www.slideshare.net/VogelDenise/062606-fbi-complaint- mississippi-matter http://www.slideshare.net/VogelDenise/101308-fbi-complaint-gmm- properties http://www.slideshare.net/VogelDenise/092409-fbi-complaint-storall http://www.slideshare.net/VogelDenise/122809-fbi-complaint-ohio- supreme-court http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-fbi-complaint-public- storage
 14. 14.  Baker Donelson Mae gan Hanes HIR-SEFYDLOG gyda Goruchel Lys yr Unol Daleithiau America ac mae ganddynt TIES / PERTHYNAS i WEITHREDWR STAFF ir Prif Ustus y Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau America: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsAiladroddodd AT DDIBENION CYFIEITHU: TG syn beth yr Unol Daleithiau yncael ei RHOI ff n y NODWYDDAU nad ywn eisiau i CHI WYBOD! Baker Donelson yw Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama.  Yn Unol Daleithiau Goruchaf Lys Justi ces Sonia Sotomayor ac Elena Ka by ENWEBWYD gan yr Arlywydd Barack Obama o dan y Cwnsler / Cyngor o Baker Donelson. Tra Kagan RECUSED ei hun ar y mater MEWNFUDO, hi oedd yn ogystal â HOLL Ynadon gyda GWYBODAETH or Gwrthdaro- Or- Llog syn bodoli, METHWYD RECUSE eu hunain ar y Mesur Gofal Iechyd / Diogelu a Gofal Cleifion Fforddiadwy Ddeddf mater.  F neu enghraifft, yn y Donelson Baker wrth ei fodd AMLYGIAD CYHOEDD ar SYLW pan ddaw i ddarparu gwybodaeth am y swyddi y maent LLYWODRAETH RHEOLI / CYNNAL, gan weithredu yn wir i ffurfio ei fod yn gwneud yn hysbys ei rôl mewn creu Mesurau megis y Diogelu Cleifion ar Fforddiadwy Deddf Gofal - gweler Baker Donelson o "POLISI IECHYD FFEDERAL (S)" syn brolio am ei TIES / CYSYLLTIADAU ir Tŷ Gwyn ar Adran Iechyd o dd a Gwasanaethau Dynol: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- federal-health-policy-highlighted yn ogystal â sefyllfa fel Cwnsler i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama yn ogystal âr Dirprwy Ysgrifennydd yr Unol Daleithiau Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol: http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr- advisortopresidenthhscounselorgovofva
 15. 15.  Baker Donelson CYNTAF ceisio cael ei TOP / ALLWEDDOL lobïwr Ifanc (Linda Daschle) gŵr (cyn-Seneddwr Tom Daschle) a benodwyd i swydd Ysgrifennydd yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol: http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-thomas-wikipedia-info- highlighted Gall Linda Daschle sydd maen ymddangos wedi chwarae rôl ALLWEDDOL / MAWR wrth ddarparu MYNEDIAD ir awyrennau a ddefnyddir yn y "911 Ymosodiadau" a Baker Donelson dibynnu ar Linda Daschle rôl fel "DIRPRWY o y Ffederal Hedfan Gweinyddu (FAA) - Dan cyn Unedig Unol Llywydd William "Bill" Clinton; Dros Dro Gweinyddwr ar gyfer FAA; Uwch Is Llywydd o Americanaidd Cymdeithas o Maes Awyr Swyddogion gweithredol; Cyfarwyddwr Ffederal Materion ar Awyr Cludiant Cymdeithas o America; Cyfarwyddwr / Rhanbarthol Cyfarwyddwr ar Sifil Awyrenneg Bwrdd. . . " http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-lindarole-in911 http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-howard- bakerlindadaschlefaa http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-linda-articles- highlighted-copy Fodd bynnag, y penodiad hwn ei wasgu o ganlyniad i rai TRETH yn cael ei ACLU a / neu faterion warthus. Serch hynny, NID oedd hyn yn rhoir gorau Baker Donelson yn RHEOLI yr Adran hon, ac maen s gwasanaethu fel Cwnsler Cyfreithiol ar ei gyfer. Yn wir, Baker Donelson hefyd yn hysbysebu ei CYSYLLTIADAU at yr Arlywydd Barack Obama ar Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol ar ei gwefan drwy weithwyr megis Lance Leggitt: http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr- advisortopresidenthhscounselorgovofva http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo w yma Leggitt yn gwasanaethu fel CADEIRYDD ar Baker Donelson Grŵp Polisi IECHYD FFEDERAL. PAM Y GWEITHREDOEDD COVER-UP A TROSEDDOL GAN Y GORUCHAF LYS YR UNOL DALEITHIAU AMERICA: Oherwydd Unol Daleithiau America yn llywyddu nt Barack Obama, Baker Donelson, Cyngres ar Goruchaf Lys yn ceisio CAM OUFLAGE Unol Daleithiau America hil-laddiad arferion trwy arferion twyllodrus eisiau i bobl feddwl bod ei harferion Hil-laddiad mileinig a erchyll yn gyfreithiol / gyfreithlon - NID pan maent yn!
 16. 16.  Er enghraifft, maer CYHOEDDUS / BYD yn gwybod bod Baker Donelson yw Cwnsler Cyfreithiol i PROCT E R a Gamble? http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-anderson- vs-procter-gamble Dyna oedd Clarence James Gamble (etifedd y cwmni Procter a Gamble ffortiwn sebon) 1 EIRIOLYDD o atal cenhedlu a ewgeneg, a sylfaenydd BRAENARU RHYNGWLADOL. http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence- proctor-gamble-sterilization-wiki-info
 17. 17.  Bod Braenaru Rhyngwladol yn canolbwyntio ar iechyd atgenhedlol TEULU cynllunio,, HIV / AIDS. . . Ac yn gweithredu mewn mwy na 25 o wledydd ledled DATBLYGU Affrica, Asia, y Dwyrain Agos ac America Ladin? http://www.slideshare.net/VogelDenise/pathfinder- international-wiki-info Bod y "Cynllun Braenaru Gronfa" a sefydlwyd yn wreiddiol gan ARWAIN "Rheoli GENI" EIRIOLYDD Clarence Gamble. Gobeithio, yn dod â gwell dealltwriaeth ynghylch pam y "Rheoli GENI" mater yn Obama Gofal Iechyd Cynllun ei guddio At hynny, bwriad hil-laddiad cuddio or golwg CYHOEDDUS / BYD. Ymdrechion i Ailsefydlu ac gyfreithloni yr hil-laddiad a diberfeddu o Americanwyr Affricanaidd-/ Pobl-O-Lliw yma yn yr Unol Daleithiau America yn ogystal ag mewn gwledydd syn datblygu fel AFFRICA, ASIA, y Dwyrain Canol, America Ladin, ac ati. Or fath yn ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON arferion yn cael eu dogfennu GLIR:
 18. 18. Shakil Afridi - Pakistan Doctor Who GYMORTHEDIG chyrraedd ei Unol Daleithiau America CIA yn chwistrellu ar Bopeth Mhacistan Gyda Mae Sylweddau UNKNOWN (hy efallai wedi bod yn AIDS, Syffilis / gonorrhoea, ac ati) - Pwy Gwybod Ers Yr Unol Daleithiau Ymgysylltu Yn arferion hil-laddiad!Unol Daleithiau ARFERION hil-laddiad AMERICAS: Clarence Gamble Gwybodaeth: http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor- gamble-sterilization-wiki-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/pathfinder-international-wiki- info Profion Tuskegee: http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests Barack Obama a Baker Donelson yn CYNLLUN GOFAL IECHYD: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care- plan-power-point CYFRAITH IECHYD Baker Donelson yn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-law Unol Daleithiau arbrofion Guatemala annynol: http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments Unol Daleithiau arbrofion Pakistan annynol - Frechiad Ffug: http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine
 19. 19. Unol Daleithiau sterileiddio a Arferion diberfeddu: http://youtu.be/gDuGrN1pivE http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y http://youtu.be/SI-68j-LLk4SUT YMDDENGYS BAKER Donelson Bearman CALDWELL & BERKOWITZBWRIADU herwgipio Y 2012 etholiadau arlywyddol - DEALL SUT GOSODWYDBAKER DONELSON Y SEFYDLIAD YN CAEL Dinasyddion y Comisiwn EtholiadUnedig v Ffederal, 130 S.Ct. 876 TRWY Y LLYS GORUCHAF UNOL DALEITHIAU IDDIBENION A ANGHYFREITHLON ILL / ANGHYFREITHLON O TAFLUETHOLIADAU O BLAID Y RICH / GYFOETHOG! DIOGELU HAWL YR ymgyfreithiwr CYFANSODDIADOL Y FFORWM IR FFAIR A DIDUEDD: Y DULL PROSES OHERWYDD I IMPROPRIETIES YN CODI O CYFRANIADAU YMGYRCH BARNWROL O CYFREITHWYR - 86 Mich Parch L. 382 Groes GYFANSODDIADOL - Unol Daleithiau Dyfarniad Llys Goruchaf Yn Bopeth Unedig v Comisiwn Etholiad Ffederal, 130 S.Ct. 876 wedi ei wahardd gan y / Cyfansoddiad Cyfreithiau Of The Unol Daleithiau America OHERWYDD Y ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON CYFRANIADAU YMGYRCH ARIANNOL BOD YMGEISWYR Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama a HEN LLYWODRAETHWYR Mitt Romney YN CAEL AR GYFER 2012 etholiadau arlywyddol EU ACTS YN ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON - NA ELLIR ymgeiswyr hy Dibynnu Upon a / neu Defnyddiwch fel amddiffyniad y Goruchel Llys Y Penderfyniad Unol Daleithiau yn Etholiad Dinasyddion Comisiwn Unedig v Ffederal NID Oherwydd hyn Penderfyniad wedi ei ddarparu drwy Ddeddfau anghyfreithlon / anghyfreithlon a / neu TROSEDDOL a GWRTHDARO-O-BUDDIANNAU â rhoi gwybod ir "y Bobl" - Dinasyddion Of The Unol Daleithiau.
 20. 20. c) Mae o CYHOEDDUS / diddordeb BYD gwybod, er bod y Unol Daleithiau America yn dybiedig i fod yn Llywodraeth DEMOCRATIAETH, ei Etholiadau Arlywyddol ywr rhai UNIG llywodraethu gan ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON "ETHOLWR AL COLEG "proses (hy NID" Mae Pobl ") at ddibenion ar gyfer sicrhau bod RHIF Affricanaidd-Americanaidd a / neu Bobl-O-Lliw dal y Swyddfa Arlywydd yr Unol Daleithiau America. Baker Donelson gydar HELP y Gyngres a Choleg Etholiadol wedi gosod Barack Obama yn y Tŷ Gwyn gydag GWYBODAETH NAD o dan y 25 ain Diwygio yr Unol Daleithiau Barack Obama Cyfansoddiad oedd yn gymwys ar gyfer y Swyddfa oherwydd, er y gall fod yn Ddinesydd y Unol Daleithiau America, NID iddo gael ei eni yn yr Unol Daleithiau America ond DRAMOR! Felly:  TWYLL, LLYGREDD, llwgrwobrwyon, blacmel, cribddeiliaeth a thwyll, ac ati yn yr arferion anghyfreithlon / anghyfreithlon defnyddio i gael Arlywydd Barack Obama yn y Tŷ Gwyn.  Maen ymddangos, Baker Donelson, Cyngres ar rhai y maent yn cynllwynio dibynnu ar eu MYNEDIAD i Asiantaethau Llywodraeth megis y ADRAN Dinasyddiaeth a Mewnfudo o fewn yr Unol Daleithiau Adran Diogelwch y Famwlad at ddibenion creu y Dystysgrif GAU / gofannu Geni Live bod Unedig Daleithiau America Arlywydd Barack Obama a ryddhawyd ir CYHOEDDUS / BYD ar neu oddeutur 27 Ebrill, 2011: http://www.slideshare.net/VogelDenise/042711-certificate- oflivebirthdiscrepancies
 21. 21.  Pam NID OEDD Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama NID syml yn darparu llungopi o ei Dystysgrif Geni Live EISOES yn ei feddiant? Mae un i fod i gredu bod NID Unol Daleithiau America Llywydd, cyn-Unol Daleithiau Americ Seneddwr a chyn-Unol Daleithiau Illinois Seneddwr oedd gan Copi CALED ei Dystysgrif Geni Live EISOES yn ei feddiant er bod ganddo PASPORT Mewn geiriau eraill!:  Maer CYHOEDD i fod i gredu bod 47 mlynedd hen ddyn (yn awr 50) - hy cyn Unol Daleithiau Seneddwr a Illinois Seneddwr - NID oedd EISOES gennych Dystysgrif Geni / Tystysgrif Geni Live yn ei feddiant y gallai fod wedi darparu llungopi yn unig o . Dyna pa mor dwp Arlywydd Barack Hussein Obama II, Baker Donelson ar rhai syn ymwneud cynllwynion Americanwyr yn meddwl ac yn ARWEINWYR BYD.  Pa ffurf (S) (hy os nad yw Tystysgrif Geni Byw) oedd Arlywydd Barak Obama yn eu defnyddio i gael ei PASPORT?  Pam roedd rhaid i Arlywydd Barack Obama i ddarparu Tystysgrif Geni Live ar ffug Cefndir / FFUG / ffug ac na fydd copi ffotostat fel bod honnir ei fod or Twins Nordyke eni yn yn Hawaii ac yn yr ysbyty UN Arlywydd Barack Obama yn honni iddo gael ei eni? Roedd preswylydd P Barack Obama ei osod yn y Tŷ Gwyn dan ANGHYWIR, TWYLL ac at ddibenion twyllodrus i gael Cenhedloedd Tramor i gredu bod y Unol Daleithiau America wedi NEWID oi SUPREMACIST GWYN / arferion HILIOL - pan NID mae ganddo! Maen ymddangos mor ddiweddar â:  Amdanom 3 Hydref, 2011, roedd TSEINEAIDD / ASIAIDD- Americanaidd Danny Chen dioddef ymosodiadau HILIOL, aflonyddu, curo a wnaed i gropian ar graean wrth gael eu taflu cerrig . . . CYN i fod yn yr hyn syn ymddangos yn cael ei lofruddio yn nwylo Unol Daleithiau America Milwyr.
 22. 22. Fodd bynnag, ymddengys fel LLAWER o Unol Daleithiau America Troseddau RhyfelMILITARY, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Baker Donelson,Cyngres ar Unol Daleithiau Milwrol yn ceisio CYFLENWI-UP Danny Chenmarwolaeth fel HUNANLADDIAD. Milwr a aeth yn i wasanaethu ei wlad, ac ybradychwyd, yn destun arferion annynol / HILIOL / WAHANIAETHOL a THRINdebyg i ANIFEILIAID ac mae bellach yn hefyd Hamharchu YN MARWOLAETHyn yr hyn y maen ymddangos ir Rheolwr-yn-Yn Weithredwr / Barack Obama, BakerDonelson, yn yr Unol Daleithiau Milwrol a Chyngres COVER-UP Cymerodd honniChen ymroddedig hunanladdiad-hy ei fywyd ei hun! http://www.slideshare.net/VogelDenise/asian-soldier-8- soldiers-charged-for-death http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen-danny-crawl-on- gravel http://www.slideshare.net/VogelDenise/danny-chen-criminal- past-of-soldier-involvedO dan y Unol Daleithiau America NEWYDD Llywodraeth y Newsome yn ceisio wedigosod, trwy ei Ionawr 10, 2012 "HYSBYSIAD O TERFYNU. . . " ei bod yn gofynam N INVESTIGATIO i Mr Chen yn MARWOLAETH! Gweler ar Page 287 (U). http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for- obama-eviction-notice-011012finalSYLWER: Gan fod y ddogfen hon yn Tudalennau tua 291 yn hyd, Newsome yn ybroses o gael ei fod ar gael ar y rhyngrwyd allanol gyda CYFIEITHU Tramoropsiynau ar - fel bod eich AMYNEDD (hy fel Newsome yn delio â llawer o faterioncyfreithiol a diddordebau CYHOEDDUS / BYD-EANG y mae angen ei wneud ar gael
 23. 23. ir CYHOEDDUS / BYD a phostio mewn fforymau megis www.slideshare.net /VogelDenise ) yn cael ei werthfawrogin fawr: http://vogeldenisenewsome.net/pink_slip_notification_of_t erminationMaer IAITH Botwm Cyfieithu wedi ei leoli yn y dde uchaf gornel ar y Wefan.  Amdanom 21 Medi, 2011, roedd AFFRICANAIDD-Americanaidd Troy Davis llofruddio / LADDWYD drwy atafaelu am lofruddio Swyddog yr Heddlu GWYN (Marc Macphail). Mae dyn ywn ymddangos bod EMACIST SUPR GWYN / System Cyfiawnder HILIOL (hy RHEOLIR / RHEDEG gan Baker Donelson) a Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau America Porthor Rôl y CYFARWYDDWR y Swyddfa Gweinyddol yr Unol Daleithiau Llys (hy Swyddfa a ddelir gan weithwyr Baker Donelson James C. Duff) Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz EIDDO / CONROLS yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield- patents eisiau gweld gweithredu ar gam. Ar gyfer tance ins y detholiadau canlynol ynghylch Tystion RECANTING eu Tystiolaeth a theimlon BYGYTHIAD I, Bygylu, rhoi pwysau ar a / neu Eu gorfodi i ddarparu Tystiolaeth ANGHYWIR gan yr Adran Heddlu (PWYSLAIS HYCHWANEGU) gweithredu Troy Davis: . . . "Maer amddiffyniad a gyflwynir affidafidau o saith or naw treial tystion y mae eu tystiolaeth wreiddiol wedi nodi Davis fel y llofrudd, ond a oedd yn dadlau wedi newid neu recanted eu tystiolaeth flaenorol.". . . "Davis achos a gafwyd gynyddu amlygiad y cyhoedd a chefnogaeth gan sefydliadau ac unigolion amlwg. Gwobr Heddwch Nobel enillydd Archesgob Desmond Tutu annog y llysoedd i gytuno i glywed y dystiolaeth o orfodaeth heddlu a recanted tystiolaeth. ". . . "Cyfreithwyr Davis dadlau y llysoedd is wedi methu i ganiatáu wrandawiad i
 24. 24. edrych yn fanwl ar y dystiolaeth a phedwar recanted thystion syn gysylltiedig Coles.". . "Dywedodd tystion yr erlyniad cyn-Antoine Williams nad oedd yn gwybod a oedd wedi saethu Macphail, a hynny oherwydd ei fod yn anllythrennog na allai ddarllen y datganiadau heddlu fod wedi llofnodi yn 1989. Tystiodd erlyniad tystion eraill Jeffrey Sapp a Kevin MacQueen nad Davis wedi cyfaddef iddyn nhw gan eu bod wedi datgan yn y treial cychwynnol. Darrell Collins hefyd recanted ei dystiolaeth flaenorol ei fod wedi gweld Davis saethu Cooper a Macphail. Tyst y blychau amrywiol ddisgrifiodd eu tystiolaeth flaenorol yn erbyn Davis fel y canlyniad teimlon ofnus, o deimlon ofnus ac o dan bwysau gan yr heddlu neu i gael dial mewn gwrthdaro â Davis. Tystiodd Anthony Hargrove a oedd wedi Redd Coles derbyn y lladd iddo. ". . . http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troyO dan y deddfau yr Unol Daleithiau America, maen U NLAWFUL /ANGHYFREITHLON i fygwth, dychryn, gorfodi, llwgrwobr, blacmel, ac atitystion at ddibenion distewi nhw a / neu eu cael i ddarparu tystiolaeth GAU /GAMARWEINIOL, ac ati: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/1985Troy Davis Cyflawni ER gwaethaf RECANTATIONS Tystion:http://www.slideshare.net/VogelDenise/troy-davis-execution-despite-recantationsO dan y Unol Daleithiau America NEWYDD Llywodraeth y Newsome yn ceisio wedigosod, trwy ei Ionawr 10, 2012 "HYSBYSIAD O TERFYNU. . . "Hi yn gofyn amYMCHWILIAD ir ffordd yr ymdriniwyd Mr Davis MARWOLAETH! Gweler arPage 287 (V). http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links- for-obama-eviction-notice-011012finalNODER: Gan fod y ddogfen hon yw Tudalennau tua 291 yn hyd, Newsome yn ybroses o gael ei fod ar gael ar y RHYNGRWYD gydag opsiynau CYFIEITHUTramor ar - fel bod eich AMYNEDD (hy fel Newsome yn delio â materion cyfreithiola llawer o CYHOEDDUS / diddordeb BYD-EANG y mae angen ei wneud ar gael irCYHOEDDUS / BYD a phostio mewn fforymau megis www.slideshare.net /VogelDenise ) yn cael ei werthfawrogin fawr: http://vogeldenisenewsome.net/pink_slip_notification_of_t erminationMaer IAITH Botwm Cyfieithu wedi ei leoli yn y dde uchaf gornel ar y Wefan.  Amdanom 26 Chwefror, 2012, roedd AFFRICANAIDD-Americanaidd Trayvon Martin greulon LADDWYD / lofruddio gan WHITE Hiliol (George Zimmerman) sydd yn ystod Galwadau 911 or enw Mr Martin yn sarhad HILIOL - "F @ # # # @ g Coon" a fydd yn ymddangos "ysgrifennodd y SGRIPT" meddwl Zimmerman byddai cynnwys i fyny " CYNTAF-GRADD Taliadau Llofruddiaeth "! http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371 ab72a2 Gwybodaeth ychwanegol am Baker Donelson ac Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau America CONGRESS au cynllwynwyr / Diddordeb CO-cynllwynwyr yn y mater hwn fel a ganlyn:
 25. 25.  Mater Proffil UCHEL syn cynnwys gwryw AFFRICANAIDD- Americanaidd a laddwyd / llofruddio gan WHITE-Gwryw (hy ni waeth sut y gall y Cyfryngau Run Iddewig / Gwyn am geisio paentio George Zimmerman ei dad yn ymddangos yn Gwyn / Iddewig). Ei bod yn ymddangos y Cwmni Cyfraith Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (hy Cwnsler Cyfreithiol a Ymgynghorydd i Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama) yn cymryd rhan ac maen ymddangos ei fod yn defnyddio Asiantaethau LLYWODRAETH a Swyddogion fel BLAENAU i wneud ei gynnig. Baker Donelson yw Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i Liberty Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol.
 26. 26.  Maen ymddangos y gallai Liberty Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol yn y cludwr yswiriant ar gyfer yr Heddlu yn Sanford Adran yn ogystal â The Retreat Ar Llynnoedd Twin (datblygiad tai hy lle roedd Trayvon Martin saethu ai lladd / llofruddiwyd) http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon- prosecutor-decisionsentencing-law-policy Baker Donelson yn darparu Cwnsler Cyfreithiol / Cyngor i CYFARWYDDWR y Biwro Ffederal yr Ymchwiliad (Robert Mueller) http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to- baker-donelson Baker Donelson yn darparu Cwnsler Cyfreithiol ar gyfer rhai aelodau o Cyngres yr Unol Daleithiau (Senedd a Thŷr Cynrychiolwyr) Baker Donelson yn darparu Cwnsler Cyfreithiol / Cyngor i Ynadon yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys Baker Donelson maen ymddangos yn darparu Cwnsler Cyfreithiol / Cyngor i Florida Llywodraethwr Rick Scott Baker weithwyr Donelson Erlynydd y cyn-(au) y Wladwriaeth o Florida Maer rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. . . Roedd George Zimmerman ar adeg saethu 1 Tanysgrifenwyr YSWIRIANT. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george- shooting-infoinsurance-underwriterhighlighted George Zimmerman cael TIES CLOSE / CYFEILLGARWCH gyda Swyddogion yr Heddlu Sanford Adran syn ymddangos yn INSUREDS o Yswiriant Cydfuddiannol Cwmni Liberty. http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman- knew-several-sanford-police-officials Baker Donelson a Swyddogion Llywodraeth PATRWM-Y- ARFERION i greu DOGFENNAETH - Adroddiadau FFUG ar gyfer dibenion hy o gorchuddio droseddau. Er enghraifft, maer mater Tillman PAT yn enghraifft glasurol o Unol Daleithiau America Llywodraeth gallu i CREATE tystiolaeth GAU / adroddiadau (hy fel tapiau fideo, Cofnodion Meddygol, Adroddiadau awtopsi, ac ati) http://www.slideshare.net/VogelDenise/pat-tillman-wikipedia- info
 27. 27. i CYFLENWI-UP Deddfau Troseddol. Yn y mater Martin Trayvon, oherwydd y Swyddogion LLYWODRAETH (hy FBI a CIA) ar SEFYDLEDIG patrwm-o-ymarfer yn dinistrio tystiolaeth, ac mae hyd Troseddau gall un yn gorfod dibynnu ar dystiolaeth oddi wrth y trefnydd angladdau syn gweld y corff Trayvon Martin ac yn datgan nad oedd RHIF marciau / creithiau i gefnogi "FRWYDR." https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6271789 cae https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6272b19 eab http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral- director-speaksout http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral- directorstestimony Y Barnwr yn y mater hwn, maen ymddangos, i s ceisio cael dealltwriaeth o SUT oedd George Zimmerman gallu dod o hyd i gymaint o arian honnir ei fod wedii dderbyn drwy ei Cyfrif PayPal: http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george- questions-about-over-200000-pay-pal-donations UN ddyfalu! Gyda PayPal fel Cleient o Baker Donelson a chydar CEFNOGAETH o Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Cyngres yr Unol Daleithiau, Unol Daleithiau Goruchaf Lys au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr, nid ywn cymryd athrylith i chyfrif i hyn un allan.
 28. 28. DEALL Y PAM NAD Unol Daleithiau America WEDI LED unrhywymosodiadau ar Syria - DEALL RÔL BETH MAI Y CENHEDLOEDD UNEDIGYN CHWARAE YN Y UNOL DALEITHIAU TROSEDDAU RHYFELAMERICA: a) NI ALL Y Unol Daleithiau America cymryd rhan oherwydd bod ganddo "dwylo" a hen sefydlu "HANES" o gymryd rhan mewn "Nuremberg Egwyddor" troseddau. http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia- information Troseddau Rhyfel: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles- war-crime-wikipedia-information Troseddau yn erbyn Heddwch: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles- crimes-against-peace-wikipedia-information Droseddau yn erbyn dynoliaeth: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles- crimes-against-humanity-wikipedia-information
 29. 29. b) Yr Unol Daleithiau America lansio Rhyfeloedd yn erbyn gwledydd megis Affganistan, Irac ac Iran yn seiliedig ar GORWEDD ei ddweud am y 11 Medi, 2001 Bomio Masnach y Byd ("911 Ymosodiadau") Center a thargedau eraill y dydd yn ogystal â honiadau o " arfau distryw mawr! " Newsome hefyd yn credu y gallai Sefydliadau megis y "Y CENHEDLOEDD UNEDIG" yn chwarae rôl yn LLYGREDD or fath ac CYFLENWI-UP or Unol Daleithiau America Troseddau! Maen ddiddorol gwneud CYHOEDDUS bod y Cenhedloedd Unedig yn cael ei CEFNOGI ac yn chwarae rolau MAWR mewn penderfyniadau ac ymosodiadau ar Afghanistan, Iran bynnag, wedi cyflwynor CYHOEDDUS / BYD HEB tystiolaeth i ac Irac, fodd gefnogi ei neur Unol Daleithiau America ar gamau gweithredu er bod Arweinwyr Tramor NIFER wedi gofyn am y Cenhedloedd Unedig Ymchwilio ir mater . Yn wir, Iran Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad ym mis Medi 2011, siaradodd y Cenhedloedd Unedig ar bryderon DIFRIFOL a MAWR or fath: http://www.slideshare.net/VogelDenise/iran-mahmoud-ahmadinejad-un-walkout Yna yn dial o Iran Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad n siarad yn erbyn yr Unol Daleithiau America, maen ymddangos, ym mis Hydref 2011, yr Unol Daleithiau America ceisio FRAME Iran Llywydd ar Llywodraeth am geisio llofruddio (hy fel yr adroddwyd Llain gloyw) y Unol Daleithiau America o Swyddogion Llywodraeth LLWGR yn bwriadu gwneud ar Saudi Llysgennad Adel al-Jubeir: http://www.slideshare.net/VogelDenise/iran-plot-assassinate-saudi- ambassador-ny-times-article Nawr maen ymddangos fel ddiweddar ar 3 Gorffennaf, 2012, Unol Daleithiau America gyda ISRAEL (hy ei cynllwynwr yn y "911 Ymosodiadau") yn cael eu symud i mewn i lansio Rhyfel ar Iran ETO: SYLWER: Gallair Iran ai chynghreiriaid yn dymuno manteisio ar y Unol Daleithiau America yn anghyfreithlon / anghyfreithlon gweithredoedd - gan eu bod yn yn y rhanbarth yn y Byd trwy a chymryd MEDDU ei llongau, weithredoedd TROSEDDOL - tanciau, tryciau, Milwrol, ac ati yn ei bod er eu hawliau CYFREITHIOL / CYFREITHLON i AMDDIFFYN Iran oherwydd gall y Unol Daleithiau America yn gweithredu TU ALLAN Cyfreithiau INTERNTIONAL a chyfreithiau eraill llywodraethu materion hyn. PEIDIWCH fod fel PakistanS LLYWODRAETH sydd maen ymddangos yn cymryd $ 2 biliwn Dollars y flwyddyn i guddio Unol Daleithiau America Deddfau TROSEDDOL (hy er enghraifft, yn cynnwys i fyny or "911 Ymosodiadau" a chwistrellu ar Bopeth Pakistan gyda chyffuriau UNKNOWN) neu os hoffech AFGHANISTANS
 30. 30. Llywydd Hamid Karzai sydd ei bod yn ymddangos wedi ildio i Unol Daleithiau America arferion CAETHWASIAETH gormesol a ha s Gwerthedig y Dinasyddion o Affganistan yn cyfnewid o gael ARIAN or Unol Daleithiau mewn Cymorth - hy gadael ir Unol Daleithiau America i hyfforddi ac anfon ei Milwrol i LLOFRUDDIAETH / LADD / LLADD diniwed dynion, menywod a phlant, ac yna ei SNEEK Milwr (au) yn hytrach na chael eu hwynebu CYFIAWNDER drwyr System Cyfiawnder Afghanistan (hy ei wneud fel yn y mater Bales Robert). Ar ben hynny, y Dinasyddion Unol Daleithiau EI WNEUD NID gefnogir WARS ar TROSEDDAU RHYFEL cael ei wneud gan yr Unol Daleithiau America terfysgol / HILIOL Cyfundrefn ai Cynllwynwr Ally / ISRAEL ac eraill! Yr Unol Daleithiau ar gyfer DROS 10 Mlynedd wedi methu â America PROFI ir BYD NAD oedd "TRAMOR" s Terfysgwyr OND y "DOMESTIG" gweithredoedd terfysgol / hiliol yr Unol Daleithiau America LLWGR / Swyddogion Llywodraeth y TROSEDDOL a gynhaliodd yr "911 Ymosodiadau" YN ERBYN ei Dinasyddion ac eraill.c) Unol Daleithiau America GWYN HOUSE / Llywydd, CONGRESS / Ddeddfwrfa au Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz f 1 a ddefnyddir i wedi y Milwrol i gynnal WARS bod yn cael eu cymell gan hiliaeth ac feu cynlluniwyd i DINISTRIO Cenhedloedd-Of-Lliw a / neur rhai sydd â phoblogaeth trwm gyda "Peopl e-O-Lliw" i ddod â nhw o dan reolaeth SUPREMACIST GWYN / hiliol Nation fel Unol Daleithiau America au cynghreiriaid EWROPEAIDD bod GEFNOGI ideoleg o ragoriaeth or fath. 27 Gorffennaf, 2009 Unol Daleithiau Yr Adran Cyfiawnder DATGANIAD IR WASG: "Saith syn Gyfrifol Gyda troseddau Terfysgaeth ..." Saith unigolion wedi cael eu cyhuddo o gynllwynio i ddarparu CEFNOGI PERTHNASOL i derfysgwyr a gynllwynio i lofruddio, herwgipio, anafu a anafu pobl dramor. . . Maer dditiad yn honni bod. . . Gyn-filwr y gwersylloedd hyfforddi terfysgwyr yn Pacistan ac Affganistan sydd, dros y TAIR blynedd diwethaf, wedi cynllwynio gydag eraill yn HWN GWLAD i recriwtio a helpu dynion ifanc TEITHIO DRAMOR yn er mwyn LADD. .. " "Maer taliadau morthwyl gartref y pwynt y terfysgwyr au Nid CEFNOGWYR yn cael eu cyfyngu i ranbarthau anghysbell peth tir bell i ffwrdd, ond Gall GROW a FESTER hawl yma yn CARTREF. Derfysgwyr au CEFNOGWYR yn di-baid ac yn gyson yn eu hymdrechion i Hurt a LADD bobl ddiniwed ar draws y byd .. . http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism- violations-11651101
 31. 31. d) Unol Daleithiau America GWYN HOUSE / Llywydd, CONGRESS / Ddeddfwrfa au Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson cynllwynwyr au defnyddio yn anghyfreithlon / anghyfreithlon Rhyfeloedd at ddibenion ddinistrio Diwylliannau / Rasys drwy TORRIR LAWR y DYNION yn y Gwledydd / Cenhedloedd drwy garchar ac yna yn eu darostwng i arteithio, Ddiraddiol ac bychanu droseddau rhyfel: TROSEDDAU YN TROSEDDAU Dim Mater Pwy syn Gwneud Nhw -. NID Triniaeth Arbennig yn cael ei rhoi Ir Unol Daleithiau America am ei fod ar CE Hawliwyd To Be The Nation Maer rhan fwyaf o Powerf ul Hanes Cefnogi Cenhedloedd pwerus NIFER A Trig. Felly, Nid oes eithriad For A Gwyn Run / Hiliol a terfysgol Llywodraeth Fel yr Unol Daleithiau America Or Pwy wedi dewis y ANGHYWIR Rhyfeloedd / Brwydrau I YMLADD! Dewch Yr Unol Daleithiau America Swyddogion Llywodraeth y LLWGR a Ei cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr (hy Baker Donelson Bearman Caldewell & Berkowitz Gweithwyr TROSEDDOL Llwgr) I CYFIAWNDER!
 32. 32. Ar ben hynny, cymryd rhan mewn ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON Rhyfeloedd atddibenion o fodlonir Unol Daleithiau America RHYWIOL Milwrol camweithredol dyheadau drwyrGANG dreisio, artaith, KIL ling / LLOFRUDDIAETH, ac ati y Merched Cenhedloedd Tramor aPhlant: http://www.slideshare.net/VogelDenise/japan-wants-united-states-out-us- military-rape-of-child http://www.slideshare.net/VogelDenise/japan-wants-united-states-omilitary- rape-of-child2 G AMBLING a / neu llawer o le ing "UN-DOLLAR"Er enghraifft,betiau fel Bales Robert -. Hy pwy LADDWYD llwyr / lofruddio / GIGYDDWYD Dynion,Afghan Menywod a Phlant Yna, pan Bopeth Affganistan mynnu bod Bales Robert ei droi drosodd igael eu dwyn i CYFIAWNDER ai roi ar TREIAL YN AFGHANISTAN (Hy NID y Unol DaleithiauAmerica), oedd Arlywydd Barack Obama, Baker Donelson, Cyngres ar Milwrol Bales RobertSNUCK allan o Affganistan ac yn dod yn ôl ir Unol Daleithiau America. NID Er ei bod yn amlwgi Newsome pam NID yr Unol Daleithiau milwrol ac mae eu Arweinwyr wedi cael eu talgrynnu i fynyac yn atebol am eu Troseddau Rhyfel ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON, gall un ddod ircasgliad ar ôl degawdau o ormes a curo / Poenydio yn nwylor Unol Daleithiau America Milwrol aiCynghreiriaid, Dinasyddion y Gwledydd ac mae eu Arweinwyr wedi bod yn brainwashed i gredu bodcreulondeb or fath ac arferion erchyll / dychrynllyd yn dderbyniol yn CYFNEWID ar gyfer caelARIAN / BUSNES o Unol Daleithiau America - pan NID ywn dderbyniol a bydd y Unol DaleithiauAmerica ai chynghreiriaid PARHAU i gymryd rhan mewn troseddau Egwyddor bellach Nurembergos nad CAU!
 33. 33. Er ei bod yn ymddangos Unol Daleithiau America HILIOL GWYN / SUPREMACIST Cwnsler Cyfreithiol /Cynghorydd Baker Donelson au Iddewig / cynllwynwyr ZIONISTS yn dibynnun drwm ar eu Iddewig-Runcysylltiadau MEDIA / cysylltiadau i gadw yr hyn syn ymddangos yn y EXUAL S (hy cyfunrywiol)indiscretions o Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama allan or Cyfryngau CYHOEDDUS /BYD - hy rhai adroddiadau yn honni tystion i indiscretions or fath yn cael ei lofruddio / LADDWYD a /neu Tystion (au) m ade allan i fod yn wallgof / gwallgofiaid drwy DIFROD-RHEOLI ymosodiadau Seiliedig arWaith. ar ôl eu rhyddhau Newyddion gall unigolyn ddod ir casgliad y gallai Unol Daleithiau America ArlywyddBarack Obama cael y rhain THYSTION ar ei WYTHNOSOL "Cyfarfod Dydd Iau LADD RHESTR" i dawelu eucyfer. http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-secret-kill- rhestr-13166139 Unol Daleithiau America ArlywyddBarack Obama ei hun a nodwyd yn y BYD CYHOEDDUS / hi yn esblygu ar ei faterion Cyfunrywiol. http://youtu.be/TOPnRTCepqA https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70698c615e70ae9ca5
 34. 34. SYLWER: Maer wybodaeth hon yn berthnasol ac PERTHNASOL eifod yn mynd ymhellach i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama hygrededd ynogystal ag ymddangos i fod yn gywilyddus wybodaeth y gall Supremacist Gwyn / Gyfraithhiliol Cadarn Baker Donelson ddibynnu ar gyfer dibenion o reoli eu L a thrin - hy drwy,cribddeiliaeth blacmel, llwgrwobrwyon, Brawychu, Gorfodi, ac ati Ar ben hynny, ynbendant gwybodaeth Baker Donelson ac NID ei ZIONISTS Iddewig / ddim eisiau ir BYDCYHOEDDUS / i weld ac, yn seiliedig ar eu PATRWM-Y-YMARFER, fod tystion or fathLADDWYD / lofruddio a / neu paentio fel troseddwyr gyrfa, gwallgof, paranoid a / neugwallgofiaid! Dyma pam Newsome wedi cymryd y rhydd i gyhoeddir a rhannu eigwybodaeth gydar D CYHOEDDUS / WORL! Edrychwch beth ddigwyddodd i Newsomepan aeth CYHOEDDUS. Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama aiSUPREMACIST GWYN / Cwnsler HILIOL Baker Donelson ddefnyddio un oucynllwynwyr (Maer Datrys Cadarn Garretson Group, Inc) i ddod â chyngaws wacsaw ynerbyn hi a cheisio anghyfreithlon / anghyfreithlon gael gafael ar ddogfennau Newsome am: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70668a59616db09ea7 http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheetYna aeth unwaith Newsome CYHOEDDUS yn rhannur wybodaeth hon, maen ymddangosiddynt symud i ha ve y Cofnodion Llys wedii selio!Am ymhell dros flwyddyn y maent wedi rhwystro Gyfiawnder ac yn dibynnu ar euRHEOLI / CYNNAL y Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau America i gadw Newsome yn"Deiseb Am Gwrit Arbennig" rhag cael ei ffeilio:http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits- final http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts SYLWER: At ddibenion Cyfieithu Iaith Dramor, Newsome yn gweithio igael y cynnwys ei "Deiseb Am Arbennig gwrit" wedi ei gosod yn: http://vogeldenisenewsome.net/03_12_11___petition_for_extra_or dinary_writar gyfer gwylio CYHOEDDUS / BYD-EANG fel y gall y CYHOEDDUS / BYD welddrostynt eu hunain pa Unol Daleithiau America yn Arlywydd Barack Obama, Cyngres,Goruchaf Lys, Baker Donelson au cynllwynwyr / CO-gynllwynwyr yn ceisio COVER-UP/HIDE!
 35. 35. d) METHIANT-I-WEITHREDU ar Gwynion Newsome yn ogystal â Dinasyddion eraill adrodd Troseddau Rhyfel, maen ymddangos, a ganiateir o Baker Donelson, ei Iddewig / ZIONISTS ai cynllwynwyr eraill / CO-cynllwynwyr i barhau ar weithredu mewn ing a chynnal ing y Herwgipio o Unol Daleithiau America Asiantaethaur Llywodraeth ar gyfer dibenion o gyflawni eu SUPREMACIST GWYN / Agenda HILIOL ac yn eu galluogi i gymryd rhan mewn troseddau pellach Egwyddor Nuremberg yn ogystal ag eraill erchyll / troseddau erchyll Troseddol a Sifil fel:  Cyflawni y eptember S 11, 2001, Ymosodiadau DOMESTIG ar Ganolfan Masnach y Byd Adeiladu liannol a thargedau eraill y diwrnod hwnnw - hy NID oedd hyn yn Osama Bin Laden a / neu Al Qaeda yn ei wneud, t ei ymddangos bod y Deddfau terfysgwyr o Baker Donelson, eu Cleientiaid / Unol Daleithiau America GWYN HOUSE / Llywydd (au), Unol Daleithiau America Gyngres, Unol Daleithiau America Goruchaf Lys au cynllwynwyr / CO- cynllwynwyr.  Arferion hil-laddiad Parhau yma yr Uned Unol ed o America ac DRAMOR.  HILIOL Llofruddiaeth Parhau / Lladd / Lladd o Americanwyr Affricanaidd-a / neu Bobl-O- Lliw ac yna defnyddio Llywodraeth Asiantaeth au Swyddogol i CYFLENWI-UP gweithredoedd erchyll or fath.  Troseddau Rhyfel parhaus, droseddau yn erbyn dynoliaeth, a Throseddau yn ERBYN Heddwch.  Arferion CYFFURIAU Rhyfel Parhau - hy dod CYFFURIAU a ARFAU i mewn Gwledydd Tramor fod wedi achosi trais CYNYDDOL drwyr terfysgwyr a POISONISTS / gweithredoedd CRIMANAL yr Unol Unite o Swyddogion Llywodraeth America / Baker Donelson / Gyngres au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr. Ym mis Medi 2011, mynd ir afael Iran Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad Unol Daleithiau America RÔL yn Masnachu Cyffuriau - a oedd yn cyfarfod â Unol Daleithiau America LED cerdded allan yn ystod Llywydd Ahmadinejad araith. METHIANT-I-WEITHREDU a dod âr Unol Daleithiau America i Gyfiawnder wedi arwain at TRAIS YN CYNYDDU a lladd / lofruddiaethau cartelau cyffuriau ym Mecsico sydd elw o Unol Daleithiau America CEFNOGI o gynnau a ARIAN thrwy ei FAST & gynddeiriog "Rhaglen dan y pennawd sefydlwyd gan yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder. http://www.slideshare.net/VogelDenise/iran-mahmoud-ahmadinejad- un-walkout
 36. 36.  Yn ogystal â gweithredoedd Troseddol NUMEREOUS hysbys iddynt eu bod yn ceisio cadw cuddio rhag y CYHOEDDUS / BYD!
 37. 37. Ailadroddodd AT DDIBENION CYFIEITHU: gerydd CYHOEDDUS / Cerydd: NI VogelDenise Newsome Will Cael eu bwlio gan Unol Daleithiau America Arlywydd BarackObama NOR ei Supremacist Gwyn / Cyfundrefn hiliol Terfysgol Cael RHEOLIR / redeggan Y Gyfraith Cwmni Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz - ETO chi POBwedi pigo Y Frwydr ANGHYWIR / Rhyfel!
 38. 38. Ers maen ymddangos bod Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd BakerDonelson Bearman Caldwell & Berkowitz ar rhai y maent yn cynllwynio am gael Sioe CYHOEDDUS / BYD-EANG Down,bydd Newsome hefyd yn darparu gwybodaeth am aflonyddu Galwadau Ffôn / Testun bod ymddangos eu bod wedi dechrauers mynd CYHOEDDUS Ydw, CYFEIRIO gwybodaeth mewn Fforwm CYHOEDDUS ar gyfer yBYD i weld Felly le ti yn dechrau..: http://www.slideshare.net/VogelDenise/prank-callstext-listing-directoryMae hyn yn gerydd CYHOEDDUS amrantiad/ gerydd a roddwyd gan Vogel Denise Newsome wedicael ei gyhoeddi yn ddidwyll ac yn fater o Bolisi CYHOEDDUS / diddordeb o blaid y 10 Ionawr, 2012 "YMUNO PINC" a"H ysbysu AR GYFER TERFYNU - CAIS AM Y LLYWYDD uchelgyhuddiad Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IRymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL AM DDIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM YMYRIAD YNRHYNGWLADOL MILITARY ANGEN ".Gyda llawer gostyngeiddrwydd, JOY GREAT a hapusrwydd,Vogel Denise Newsome

×