Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

062112 dutch(eeoc response)

249 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

062112 dutch(eeoc response)

 1. 1. REACTIE OP 14 juni 2012 Equal Employment Opportunity BRIEF VAN WILMA L. Javey (directeur Cincinnati Area Office a / k / a EEOC "HUIS NEGRO"); ADMINISTRATIEVE een besluit te nemen AANVRAGEN: VERPLICHT UITSTEL TO THE OHIO CIVIL RIGHTS COMMISSIE OVEREENKOMSTIG 29 CFR § 1601.13 / 1604.8 EN ANDER BESTUURSORGAAN STATUTEN / WETTEN, VERPLICHTE COMMISSARIS CHARGE OM TE GEVEN OVEREENKOMSTIG 29 CFR § 1601,6 EN ANDERE TOEPASSELIJK STATUTEN / WETTEN, EN DE VERPLICHTE VASTSTELLING VAN DE FEITEN CONCLUSIE VAN DE WET GEVRAAGDE OP GROND VAN OHIO HERZIENE CODE § 2315.19/FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE ARTIKEL 52, EN ANDERE TOEPASSELIJK STATUTEN / WETTEN - HOF ONBEVOEGDHEID VOOR NIET UIT TE STELLEN; Herhaling VAN BEZWAAR-EN Herhaling voor de aanvragen tot hoogte worden gebracht van ALL "van het conflictenrecht BELANGEN" [1] TOEGEVOEGD: 21 JUNI 2012VOORGELEGD AAN: VIA VS PRIORITY MAIL - ONTVANGST NEE 23051590000163829273 United States Department of Labor Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission ("EEOC") Cincinnati Area Office ATTN: De Amerikaanse minister van Arbeid - Hilda Solis L. Frances Perkins gebouw 200 Grondwet Ave., NW Washington, DC 2021 0 VIA VS PRIORITY MAIL - ONTVANGST NEE 23061570000105820295 Ohio Civil Rights Commission ("OCRC") Centraal Bureau ATTN: G. Michael Payton, Esq (uitvoerend directeur). 30 East Broad Street, 5 e verdieping Columbus, Ohio 43215EEOC C OMPLAINT: Laad Nee 473-2012-00832 (De Garretson Firm resolutie Group, Inc) Laad Nee 473-2012-00837 (Messina Staffing / Messina Management Systems)Klager / Medewerker: Vogel Denise Newsome ("Newsome")
 2. 2. Postbus 14731 Cincinnati, Ohio 45250 Telefoon: (513) 680-2922Respondent (s) / De Garretson Firm resolutie Group, IncWerkgever (s): Tav: Sandy Sullivan (Human Resources vertegenwoordiger) Tav: Matthew Garretson (oprichter / Chief Executive Officer) 7775 Cooper Road Telefoon: (513) 575-7167 of (513) 794-0400 / (888) 556-7526 Provincie: Hamilton County, Ohio ** Ohio Office Met 50 + werknemers Messina Staffing / Messina Management Systems Tav: Vince Messina (voorzitter) 11811 Mason-Montgomery Road Cincinnati, Ohio 45249 (513) 774-9187 KOMT NU Klager Vogel Denise Newsome ("Newsome") aan het behouden van verhoogde problemen enzonder af te zien van eerdere bezwaren en verweren die in h e r te stellen VERZOEK OM HERONDERZOEK VANONTSLAG EN AANKONDIGING VAN RECHTEN, KENNISGEVING VAN ADMINISTRATIEVE BESLUIT TE NEMENOVERTREDINGEN, VERZOEK OM EEOCS "GESCHREVEN" BEPALING - VASTSTELLING VAN DE FEITEN EN DESLUITING VAN WET, VERZOEK OM "GESCHREVEN" TITEL VII INTERPRETATIE / ADVIES, VERZOEK OMUITSTEL TOT DE OHIO BURGERLIJKE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN, VERZOEK TOT STAND VAN DECOMMISSIE LAST UIT TE GEVEN; BEZWAREN TEGEN EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSIONS 31 MEI2012 ONTSLAG EN VERKLARING VAN DE RECHTEN; ANTWOORD OP DE BRIEF OHIO BURGERLIJKERECHTEN VAN DE COMMISSIE VAN 09 MEI 2012 MET BETREKKING TOT "UW aanvraag met betrekkingtot potentiële CHARGE van discriminatie; "en 2 ND VERZOEK OM HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN ALL"VAN HET CONFLICTENRECHT BELANGEN " (Hierna: "RFROD & NOR ...") reeds een deel van de plaat en hierindoor verwijzing, alsmede kan ed worden verkregen uit de volgende verbindingen: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9cI n betrekking tot de: "OFFICIËLE KLACHT / CHARGE VAN DISCRIMINATIE INGEDIEND VAN EN TEGEN DE GARRETSON VASTE VOORNEMEN GROUP INC EN / OF MESSINA UITZENDBUREAUS / MESSINA ZORGSYSTEMEN MET UNITED STATES
 3. 3. DEPARTMENT OF LABOR - VERENIGDE STATEN EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION - CINCINNATI AREA OFFICE en OHIO CIVIELE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN - CENTRAAL BUREAU, EN HET VERZOEK OM COMMISSARIS CHARGE UIT TE GEVEN INGEZONDEN VOOR HET INDIENEN OP 30 APRIL 2012 " (Hierna "officiële klacht / Charge van discriminatie") - dat nu al een deel van het verslag en daarom wordt bij referentie opgenomen als uiteengezet in volle hierin. Bovendien kan obta INED op de volgende links: http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297en legt deze haar bliksemsnelle reactie op 14 juni 2012 Equal Employment Opportunity BRIEFVAN WILMA L. Javey (directeur Cincinnati Area Office a / k / a EEOC "HUIS NEGRO");ADMINISTRATIEVE een besluit te nemen AANVRAGEN: VERPLICHT UITSTEL TO THEOHIO CIVIL RIGHTS COMMISSIE OVEREENKOMSTIG 29 CFR § 1601.13 / 1604.8 EN ANDERBESTUURSORGAAN STATUTEN / WETTEN, VERPLICHTE COMMISSARIS CHARGE OM TE GEVENOVEREENKOMSTIG 29 CFR § 1601,6 EN ANDERE TOEPASSELIJK STATUTEN / WETTEN, EN DEVERPLICHTE VASTSTELLING VAN DE FEITEN CONCLUSIE VAN DE WET GEVRAAGDE OP GROND VANOHIO HERZIENE CODE § 2315.19/FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE ARTIKEL 52, EN ANDERETOEPASSELIJK STATUTEN / WETTEN - HOF ONBEVOEGDHEID VOOR NIET UIT TE STELLEN;Herhaling VAN BEZWAAR-EN Herhaling VOOR VERZOEKEN Aan te raden VAN ALLE
 4. 4. "van het conflictenrecht BELANGEN" (Hierna: "RT06-14-12EEOCLetter"). Een kopie van Wilma Javeyvan juni 14, 2012 brief aangehecht als Bijlage "1" en wordt hierbij door verwijzing opgenomen als uiteengezet involledige document. Ter ondersteuning daarvan, en zonder af te zien de beschermde rechten die u hierbij bewaardgebleven, Newsome het volgende:I. REACTIE OP 14 JUNI 2012 EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITYS BRIEF VAN WILMA JAVEY (DIRECTEUR CINCINNATI AREA OFFICE): 1. Newsome objecten Wilma Javeys USU R P ING gezag over de minister van Arbeid Hilda Solis in die op of rond 8 juni 2012, Newsomes "RFROD & NOR. . . was TIJDIG, GOED en adequaat gericht aan minister Solis en daarom hadden moeten worden gericht aan haar voor de behandeling. Daarom Wilma Javey NIET ALLEEN toegeëigend gezag over de minister van Arbeid Hilda Soliss , maar vertoont een misbruik van bevoegdheden. Dus, als een directe en nabije resultaat Newsome is onherstelbaar verwond / geschaad en beroofd rechten beschermd en beveiligd volgens statuten / wetten die genoemde onderwerpen. 2. De EEOCs / Wilma Javeys onrechtmatig / illegale verwerking van Klacht Newsomes / Charge is een CONTNUANCE van Strafvordering / Civil onrecht geuit tegen Newsome in overtreding met de statuten / wetten genoemde onderwerpen en als vergelding voor Newsomes 10 december 2009 document / pleiten de titel: VERENIGDE STATEN president Barack Obama - Corruptie: Vervolging van een christen en COVER-UP van schendingen van mensenrechten / DISCRIMINATIE / schade veroorzakende praktijken tegen Afro-Amerikanen; verzoek om onmiddellijke WERKINGSVELD / EINDE VAN ONS minister van arbeid HILDA L. SOLIS EN TOEPASSELIJK Ministerie van Arbeid van ambtenaren / medewerkers; VERZOEK TOT STAND VAN ZAKEN 14 juli 2008 KLACHT; VERZOEK TOT STAND VAN ZAKEN 21 mei 2009 KLACHT EN VOLGENDE aanbiedingsdocumentatie; VERZOEK OM DE RESULTATEN IN FMLA klacht van 16 januari 2009, EN EEOC klacht van 07 juli 2009; INDIEN VAN TOEPASSING uitvoeren van passende Executive Order (S) EN AANVRAAG VERLOSSING van bestanden voor Review & kopiëren in de Cincinnati, Ohio LOON & UUR KANTOOR-EN EEOC BUREAU op 22 december 20091 - Hervorming van de Gezondheidszorg: zien hoe de regering-Obama heeft bemoeid / geblokkeerde Newsome de gezondheidszorg OPTIES en ontkende haar medische zorg zoeken ONDER DE FMLA - WAT TE VERWACHTEN onder een regering-gerund zorgprogramma die kunnen OBT ained op de volgende links zijn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltrobamasolisholderfinal http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-uspsmailing-receipts-obama-holdersolis en worden hierbij door verwijzing opgenomen als uiteengezet in volle hierin en voor het behoud van problemen. Daarom Newsome de bezwaren van het behandelen van de Equal Employment Opportunitys van de Klachtencommissie / Kosten in deze kwestie hierbij worden herhaald! 3. Newsome is van oordeel dat de in december 10, 2009, pleiten / document zal ook het publiek / de WERELD te voorzien van aanvullende bewijs van de incompetentie van de Verenigde Staten
 5. 5. van Amerikas president Barack Obama en zijn administratie en hoe blijkt dat pas na ontvangst van Newsome in december 10, 2009, heeft president Obama begonnen met het nemen van informatie verkregen in die pleiten / document en begon met zijn "campagne van president getekende Executive bestellingen!" Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama MISBRUIK MAAKT VAN BEVOEGDHEDEN ten behoeve van de "persoonlijke" en "POLITIEKE 2012 presidentiële campagne Verkiezing "belangen, terwijl" het plegen van strafbare / Civil "misstanden in de cover-up van de" systematische " Discriminerende en Criminal / civiele schendingen geuit tegen Newsome door de blanke, racistische werkgevers als de respondenten (De Garretson Firm resolutie Group Inc en Messina Staffing / Messina Management Systems) in deze onmiddellijk klacht / Laad en hun banden / AANSLUITINGEN naar de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama, zijn regering / Advocaten-advocaten, zijn 2012 presidentiële campagne Personeel, Congres van Verenigde Staten en andere CONSPIRATORS/CO- samenzweerders die betrokken zijn bij de aanslagen geuit tegen Newsome.II. ADMINISTRATIEVE een besluit te nemen AANVRAGEN: VERPLICHT UITSTEL TO THE OHIO CIVIL RIGHTS COMMISSIE OVEREENKOMSTIG 29 CFR § 1601.13 / 1604.8 EN ANDER BESTUURSORGAAN STATUTEN / WETTEN, VERPLICHTE COMMISSARIS CHARGE OM TE GEVEN OVEREENKOMSTIG 29 CFR § 1601,6 EN ANDERE TOEPASSELIJK STATUTEN / WETTEN, EN DE VERPLICHTE VASTSTELLING VAN DE FEITEN CONCLUSIE VAN DE WET GEVRAAGDE OP GROND VAN OHIO HERZIENE CODE § 2315.19/FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE ARTIKEL 52, EN ANDERE TOEPASSELIJK STATUTEN / WETTEN - HOF ONBEVOEGDHEID VOOR NIET UIT TE STELLEN In overeenstemming met de administratieve procedure Act en andere wetten / wetgeving met betrekking totgenoemde onderwerpen, Newsome de volgende verzoeken om te helpen en / of helpen bij haar in het brengen van deJuridische actie tegen de Verenigde Staten van Equal Employment Opportunity Amerikaanse Commissie kunnenindienen, moeten dit bureau aandringen op ONTNEMEN haar gelijke . bescherming van de wetten, immuniteiten envoorrechten van de wetten en een eerlijk proces van wetten in de behandeling van de onderhavige klacht / Chargeingediend bij het behoud van deze kwesties, Newsome verder: 4. Newsome EISEN aan te raden van de "Status" van de verplichte Uitstel van dit moment Equal Employment Opportunity Commission Klacht / Ten laste van de Ohio Civil Rights Commissie op grond van 29 § 1601,13 en andere statuten / wetten die genoemde onderwerpen. Bijvoorbeeld 29 § 1604,8 adressen hoe de zaken moeten worden behandeld die inhoudt dat aanspraken die onder de bevoegdheid van de EEOC en de Ohio Civil Rights Commissie: http://www.slideshare.net/VogelDenise/29-cfr-16048-processingcompltateagency-highlighted 5. TIJDIG Newsome, goed en adequaat geconserveerd dit probleem en vermeld de vraag en de rechten op dit moment EEOC Klacht / Laad uitgesteld tot de Ohio Civil Rights Commissie via haar "RFROD & NOR te hebben. . . Zie op paginas / leden:. 7 / ¶ 8, 8 / ¶ 13, 11 / ¶ 24, 15 / ¶ 33, 18 / ¶ 42, 20 / ¶ 49 en pagina 29-30 IV VERZOEK OM DEFFERAL AAN DE OHIO BURGERLIJKE RECHTEN COMMISSIE: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c
 6. 6. 6. Newsome VRAAGT hierbij dat de Equal Employment Opportunity Commissionsminister van Arbeid Hilda Solis (Dat wil zeggen niet de kleine "Wil-To-Be Chiefs") adviseren haar in"SCHRIJVEN" als het al dan niet de instant Klacht / Charge tegen de respondenten (De Garretson Firmresolutie Group Inc en Messina Staffing / Messina Management Systems) heeft uitgesteld tot de OhioCivil Rights Commission, zoals vereist door STATUTEN / WETTEN. 7. Newsome EISEN aan te raden van de "Status" van de verplichte uitgifte vancommissaris CHARGE van dit moment Equal Employment Opportunity Commission Klacht / Charge opgrond van 29 CFR § 1601,6 en andere statuten / wetten die genoemde onderwerpen. Newsomes klacht /Charge en de problemen bracht door middel van schriftelijke stukken / documenten die ondersteunenduidelijk de uitgifte van commissaris Charge. Ter ondersteuning van KENNIS de Equal EmploymentCommissie dat Newsomes klacht / Charge en vraag daarin opgenomen voor de uitgifte van commissarisSUPPLEMENT, kan informatie worden verkregen op de volgende links: EEOC Document: National Employment Law Project Document: http://www.slideshare.net/VogelDenise/commissioner-charge-request-national-employment-law- projectNewsome instelling die in haar 08 juni Response op paginas 38 tot en met 58 en alineas (A)door middel van (P) de gevolgen en de schade / letsels die het Openbaar-At-Largehebben geleden als een directe en nabije gevolg van de Equal EmploymentOpportunity Commissions NALATIGHEID om op te treden en te verbieden /afschrikken discriminerende praktijken die door Newsome. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 8. N ewsome verzoek om uitgifte van commissaris CHARGE de systematischediscriminerende praktijken, niet alleen geuit tegen haar aan te spreken, maar dat van de Afro-Amerikanenen / of People-of-kleur die duidelijk het slachtoffer zijn van dezelfde discriminerende praktijken alsblanke, racistische werkgevers als de respondenten ( De Garretson Firm resolutie Group Inc en MessinaStaffing / Messina Management Systems) in deze onmiddellijk klacht / Charge. Dan wanneer informatiemoet worden openbaar gemaakt en / of hun gezichten zijn geplaatst op de "werkgevers" wall of shame"ze willen" FOUT "CRY en of breng frivole rechtszaken om de informatie worden gedeeld met hetOpenbaar / WORLD: http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet Slapping Newsome met een rechtszaak, maar wanneer Newsome SLAPPS terug ze Staart Tuck en proberen en verbergen hun misdaden uit het OPENBARE / WERELD!
 7. 7. Of rol in wat lijkt op de cover-up en uitbetalingen in het 11 oktober 2001 "binnenlandse" terroristische aanslagen door de Verenigde Staten van Amerika op de World Trade Centers en andere vermeende doelwitten die dag: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster 9. N ewsome TIJDIG, goed en adequaat geconserveerd dit probleem en vermeld de vraagdoor haar "officiële klacht / Charge van discriminatie" op Paginas / leden: 6, 24 / ¶ 14, 25 / ¶ 16, 73 / ¶41, 135/96 ¶ , 180 / ¶ 105, 181 / ¶ 107, 185 / ¶ ¶ d) e) r) - u) en door haar "RFROD & NOR. . . Zie oppaginas / leden: 3/29 CFR § 1601.18, 4-5 / 29 CFR § 1601.19 en 1601.21, 7 / ¶ 9, 8 / ¶ 16, 14-16/29 CFR§ 1601.28 (3) en ¶ 27, 16 / ¶ 34, 17 / ¶ 40, 20 / ¶ 50, 35 / ¶ 86, 37 / ¶ 92, 37-38/VII. VERZOEK OM DESTAND VAN DE COMMISSIE LAST PROBLEEM: http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297 10. Newsome EISEN te verstrekken met de verplichte vaststelling van de feiten en de sluitingvan wet ze gevraagd uit hoofde van Federal Rules of Civil Procedure Artikel 52, 29 CFR § 1601.21,Ohio Herziene Code § 2315,19 en andere statuten / wetten die genoemde onderwerpen. Zie Paginas /leden: 6/29 CFR § 1601.21, 8 / ¶ 13, 16 / ¶ 36, 17 / ¶ 40, 19 / ¶ 44, 20 / ¶ 47, 20-29/III. VERZOEK OMEEOCS "geschreven" BEPALING - VASTSTELLING VAN DE FEITEN EN DE SLUITING VAN WET, VERZOEKOM "geschreven" TITEL VII interpretatie / OPINI ON: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c
 8. 8. 11. De vaststelling van de feiten en de sluiting van wet dat Newsome is veeleisend is NIET eendie is van de discretionaire voorrecht door de Equal Employment Opportunity Commission en een dieverplicht is nodig is op verzoek van de eiser (s) en / of partij (en) in zoverre dat zij relevante informatievan de steunbedragen en te helpen bij het bepalen van eiser al dan niet verder te gaan met verdere actiesen wat het bewijzen en feiten de EEOC bieden ingeroepen om haar te maken beslissing. Bovendien leverthet bewijs was om al dan niet alle kwesties en het voorgelegde bewijs werden aangepakt zoals vereistdoor de statuten / wetten die het onderzoeksproces. http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-right-to-investigative-findings-on- complaint http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-naacp-investigative- findingsrequiredhighlighted 12. Het verstrekken van informatie Newsome met betrekking tot het EEOC de Persberichtenvan de zaken geregeld en bracht in opdracht van andere eisers noodzakelijk was om een PATROON-OF-discriminerende praktijken tot stand door de manier waarop de Equal Employment OpportunityCommission van Klachten / Kosten veroorzaakt door Newsome. Bovendien werden het blootstellen vande BIAS / vooroordelen van de EEOC in de behandeling van klachten / kosten die door Newsome, zoalsblijkt uit de volgende klachten en persberichten van de Equal Employment Opportunity Commission,waarin beroep is ingesteld ten behoeve van andere CLAIMAINTS wanneer de EEOC niet over enigbewijs van haar tarieven / vorderingen (dat wil zeggen het meest waarschijnlijk uit naar de DISCOVERYproces door rechtszaken ingediend) te ondersteunen. Bijvoorbeeld, terwijl Newsomes klacht / Charge opdit moment kwestie bestond uit ongeveer 196 Paginas en 86 opstellingen - dat wil zeggendocumenten die al in het bezit van de EEOC en kunnen worden verkregen bij de volgende link: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9fen hoewel de klacht / Charge bestond uit ongeveer 16 GENUMMERD Issues (I tot enmet XVI) er is niets in het verslag van de administratie van de Equal Employment OpportunityCommissions te ondersteunen dat deze kwesties en het bewijs en de juridische conclusies die zijnaangepakt. Daarom Newsome HERHAALT hierbij haar verzoek om vaststelling van de feiten en desluiting van wet "dat de EEOC ingeroepen om het ontslag en kennisgeving van warranten uitgegeven teondersteunen en bovendien, zijn NIET om zaak aan de Ohio Civil Rights Commissie de als verplichtvoorgeschreven door wetten / wetten die genoemde onderwerpen. Newsome voorzien een uitdraai van deEqual Employment PERSBERICHTEN voor de rechtsgedingen die door het tegen werkgevers diebetrokken zijn bij dezelfde werkzaamheden schendingen die in Klacht Newsomes / heffing vast testellen: EEOC Persberichten: http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy-2010bovendien is het van belang voor de samenleving / wereld om te zien hoe discriminerend zijn,bevooroordeeld en BIAS de Equal Employment Opportunity Commission is in de behandeling vanklachten / Kosten veroorzaakt door Newsome, waarin het juridische processen brengt in opdracht vanandere rechthebbenden zonder enig bewijs (dat wil zeggen in de hoop misschien te verzamelen via deDiscovery proces): (A) EEOC vs Spencer Reed Matter (dat wil zeggen zaak waarbij een witte poes zou hebben geleden werkgelegenheid discriminatie op grond van ras, leeftijd en Vergelding): http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-eeoc-press-release-spencer-reed-matter- highlighted
 9. 9. 7-pagina EEOC Spencer Reed Klacht zonder bewijs / Exhibits: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-spencer-reed-complaint-on-behalf-of-white- employee (B) EEOC vs Wells Fa RGO hebben (dwz de zaak met betrekking tot vermeende werkgelegenheid discriminatie op grond van ras en leeftijd): http://www.slideshare.net/VogelDenise/091510-eeoc-press-release-wells-fargohighlighted 5-pagina EEOC Wells Fargo Klacht zonder bewijs / Exhibits: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-wells-fargo-complaint (C) EEOC vs Sears Matter (dat wil zeggen zaak met betrekking tot vermeende werkgelegenheid discriminatie op grond van ras, leeftijd, geslacht en Vergelding): 6-Pagina EEOC Sears Klacht zonder bewijs / Exhibits: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-sears-complaint (D) EEOC vs Adecco Matter (dwz werkgever is een uitzendbureau - zaak met betrekking tot vermeende discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van vergelding): http://www.slideshare.net/VogelDenise/071210-eeoc-press-release-adecco-matter- highlighted 7-paginas EEOC Adecco Klacht zonder bewijs / Exhibits: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-adecco-complaint (E) EEOC vs Pitre Matter (dat wil zeggen zaak met betrekking tot vermeende werkgelegenheid discriminatie op grond over geweld en vergelding): http://www.slideshare.net/VogelDenise/100311-eeoc-press-release-pitrehighlighted 20-paginas EEOC Pitre Reed Klacht zonder bewijs / Exhibits: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-pitre-complaint 13. REKENKAMER onbevoegdheid. Zelfs als Newsome wilde om juridische stappen tebrengen in een rechtbank, de discriminerende praktijken, NALATIGHEID, schade afhandeling van dezezaak door de Equal Employment Opportunity Commission ontneemt de Kamer (s) van Bevoegdheidvoor NIET kwestie uit te stellen naar de Ohio Civil Rights Commissie - dat wil zeggen Newsomes klacht /Charge beweert discriminatie op grond van ras, leeftijd, vergelding, systematische discriminatie, etc: Morris v. Kaiser Engineers, Inc, 471 NE2d 471 (Ohio, 1984) - Staat depot is een verplicht voorwaarde om leeftijdsdiscriminatie bij arbeid vreemdelingen actie. Leeftijd discriminatie op de arbeidsmarkt Akte van 1967, § 14, 29 USCA § 633. Piecuch v. Gulf & Western Mfg Co, 626 F.Supp. 65 (ND Ohio E.Div, 1985..) - Rechtbank onbevoegd op leeftijdsdiscriminatie actie, waar eiser niet had last gedeponeerd bij Ohio Civil Rights Commissie. Leeftijd discriminatie op de arbeidsmarkt Akte van 1967, § 14 (b), 29 USCA § 633 (b). Ramirez v. National Distillers en Chemical Corp, 586 F.2d 1315 (1978) - [4] Waar EEOC niet heeft voldaan aan discriminatie op de arbeidsmarkt kosten hebben betrekking op de staat agentschap overeenkomstig titel VII, moet de rechtbank bevoegd blijven voor de periode die lang genoeg zodat EEOC passende staat ECA kennis te geven en die voor die bureaus wettelijke uitstel de tijd om te handelen mogelijk te maken. Civil Rights Act van 1964, § 706 (d), zoals gewijzigd 42 USCA § 2000E-5 (e). . . . Dit Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld, dat "waar de EEOC niet heeft voldaan aan sectie 2000E-5 (c) te volgen, de rechtbank bevoegd zou voor een periode van tijd
 10. 10. voldoende om de EEOC naar de juiste overheidsinstelling kennis te stellen en die voor die bureaus laten behouden de wettelijke uitstel de tijd om te handelen. "(Gallego v. Arthur G. McKee & Co (9e Cir. 1977) 550 F.2d 456, 457. Vgl. EEOC v. Wah Chang Albany Corp (9e Cir. 1974 ) 499 F.2d 187, 189 n.3 (uitstel is geen rechtsmacht feit in de zin dat de afwezigheid van de rechtbank van de macht ontneemt om te handelen ").) Bovendien is het twijfelachtig dat er een procedurefout begaan door de EEOC kon bar een eiser het recht om een titel VII vordering in te stellen. (Zie Miller v. International Paper Co (5e Cir 1969) 408 F.2d 283, 291 ("De maatregelen of het uitblijven van de EEOC kan niet de grievant de materiële rechten ontlenen aan de wet.");. Zie Gates v. Georgia. -Pacific Corp (9e Cir. 1974) 492 F.2d 292, 295.) Omdat de EEOC uiteindelijk heeft gewijzigd heffing Ramirezs naar de juiste overheidsinstelling betrekking hebben, de rechtbank ten onrechte heeft afgewezen over rechterlijk gronden de titel VII claim met betrekking tot van 1974 ontslag. Kroger Co v. Regional Airport Authority of Louisville en Jefferson County, 286 F.3d 382 (6 e Cir 2002.) - Onder de willekeurige of grillige standaard van onderzoek in het kader van de Administratieve Procedure Act (APA), de partij tegen de bureau actie moet blijken dat de actie, geen rationele basis had of dat het ging om een duidelijk en nadelige overtreding van de geldende statuten of reglementen, en als er enig bewijs van het agentschap besluitvorming te ondersteunen, van het bureau bepaling is niet willekeurig zijn en grillig. 5 § § 701 USCA ev. 706 (2) (A). Directeur, Bureau van Workers Compensation programmas, Departement van Arbeid v. Newport News Shipbuilding and Dry Dock Co, 115 S.Ct. 1278 (VS, 1995) - rechtzoekende uitdagende agentschap actie nodig is om te laten zien, bij begin van het geval, dat hij gewond raakt in feite door bureau actie en dat de rente hij zoekt rechtvaardigen, is misschien wel binnen de zone van de te beschermen belangen in de wet in kwestie. 5 § USCA 702. Lujan v. National Wildlife Federation, 110 S.Ct. 3177 (1990) - Met het oog op rechterlijke toetsing te verkrijgen onder de algemene bepalingen inzake evaluatie van de administratieve procedure wet, moet de persoon die beweert recht om te klagen te identificeren een aantal bureau actie die hem beïnvloedt in de opgegeven mode en moet aantonen dat hij heeft geleden juridisch verkeerd, want van de betwiste agentschap actie of negatief wordt beïnvloed of benadeeld door deze actie in de zin van een relevante statuut. 5 § USCA 702. Centrum voor Biologische Diversiteit v. Lueckel, 417 F.3d 532 (6 e Cir 2005.) - Aan een rechterlijke toetsing te verkrijgen onder Administrative Procedure Act (APA), moet eiser de klacht betrekking hebben op het makelaarskantoor handelen of nalaten, en de eiser moet hebben geleden een juridische fout of letsel vallen binnen de zone van de belangen van getracht worden beschermd door de wet waarop de reclame is gebaseerd. 5 USCA § 551 en volgende. De federale macht Comn v. Colorado Interstate Gas Co, 75 S.Ct. 467 (1955) - Afdeling Administratieve Procedure Act definiëren omvang van de toetsing geldt alleen voor situaties waarin vraag aan de orde is de juiste wijze is gepresenteerd. Administratieve Procedure Act, § 10 (e), 5 USCA § 1009 (e). Zie Paragraaf II. MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIEVE een besluit te nemen SCHENDINGEN van "RFROD & NOR. . . In de punten 31 tot en met 51. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9cIII. Herhaling VAN BEZWAAR Door middel van dit moment "RT06-14-12EEOCLetter" Newsome herhaalt de bezwaren hierin als die welkein haar "RFROD & NOR. . . "Bovendien, bezwaar tegen de poging van de Equal Employment OpportunitysCincinnati Area Director Wilma Javey aan gezag en misbruik van procedure bij de behandeling van dit moment Klacht /
 11. 11. Laad toe te eigenen en de daarop volgende processtukken / ingediende documenten. Newsome VRAAGT hierbij dat deVerenigde Staten van Amerika secretaris van de Arbeid bieden Newsome met "schriftelijk" antwoorden zoals hierinverzocht, alsmede in de "RFROD & NOR. . . "Voor de Equal Employment Opportunity Commission.IV. Herhaling voor de aanvragen tot hoogte worden gebracht van ALL "van het conflictenrecht BELANGEN" 14. Door middel van dit moment processtuk / document, Newsome HERHAALT haar verzoeken aan te raden van "alle" conflict-van-belangen en adviseert haar bezorgdheid dat al in de 10e januari 2012 door haar processtuk / document getiteld: "KENNISGEVING VAN BEEINDIGING - VERZOEK OM impeachment van president Barack OBAMA HUSSEIN II - reactie op de aanslagen op Florida A & M UNIVERSITEIT met betrekking tot beweerdelijk ontgroening incident - verzoek om internationale militaire interventie nodig ". http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice- 011012final waarin Newsome TIJDIG, goed en adequaat gevraagd: Verenigde Staten van Amerika president Barack Hussein Obama II ONMIDDELLIJK treden en verlaten het Witte Huis op of voor vrijdag 10 februari - zonder uitkering / PAY, etc. of op andere wijze worden verwijderd door militaire macht! Als president Barack Obama is REFUSTING om af te treden, dat hij ontslagen door militaire macht (dwz het binnenlands en / of buitenlandse). Waarin, net als de burgers van Libië zocht hulp van buitenaf te hebben kolonel Muammar Gaddafi verwijderd, Vogel Denise Newsome kunnen proberen de hulp van buitenlandse Naties / Leaders - dat wil zeggen, zoals Iran / president Mahmoud Ahmadinejad en hun bondgenoten (dat wil zeggen China, Duitsland, Rusland en Frankrijk, enz.) om president Barack Obama en zijn regering uit hun ambt te hebben. s ee Paragraaf C) op pagina 279. Ook Paragraaf F) op pagina 280, waarin staat: Dat EXECUTIVE bijkantoor Administration (dat wil zeggen die echter omvat, is NIET beperkt tot de Verenigde Staten vice-president Joseph Biden, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, Verenigde Staten procureur-generaal Eric Holder, de Amerikaanse minister van Arbeid Hilda Solis, Amerikaanse minister van de Marine Raymond Mabus, Amerikaanse minister van Buitenlandse Defensie Leon Panetta, directeur van de CIA David Petraeus, enz.) en medewerkers - waaronder ook de top drie ambtenaren / Executives in Command alsmede / alle personeelsleden (dat wil zeggen bestuurders, onderzoekers, enz.) die werden toegewezen Agentschap Acties (dat wil zeggen Amerikaanse ministerie van Arbeid, Amerikaanse ministerie van Justitie) over Vogel Denise Newsome - STEP DOWN en / of ontslag onmiddellijk zonder VOORDELEN / PAY, etc. of op andere wijze worden verwijderd door militaire macht! 15. Newsome ook door haar 10 december 2009 p toonaangevende / document getiteld: VERENIGDE STATEN president Barack Obama - Corruptie: Vervolging van een christen en COVER-UP van schendingen van mensenrechten / DISCRIMINATIE / schade veroorzakende praktijken tegen Afro-Amerikanen; verzoek om onmiddellijke WERKINGSVELD / EINDE VAN ONS minister van arbeid HILDA L. SOLIS EN TOEPASSELIJK Ministerie van Arbeid van ambtenaren / medewerkers; VERZOEK TOT STAND VAN ZAKEN 14 juli 2008 KLACHT; VERZOEK TOT STAND VAN ZAKEN 21 mei 2009 KLACHT EN VOLGENDE aanbiedingsdocumentatie; VERZOEK OM DE RESULTATEN IN FMLA klacht van 16 januari 2009, EN EEOC klacht van 07 juli 2009;
 12. 12. INDIEN VAN TOEPASSING uitvoeren van passende Executive Order (S) EN AANVRAAG VERLOSSING van bestanden voor Review & kopiëren in de Cincinnati, Ohio LOON & UUR KANTOOR-EN EEOC BUREAU op 22 december 20091 - Hervorming van de Gezondheidszorg: zien hoe de regering-Obama heeft bemoeid / geblokkeerde Newsome de gezondheidszorg OPTIES en ontkende haar medische zorg zoeken ONDER DE FMLA - WAT TE VERWACHTEN onder een regering-gerund zorgprogramma http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltr- obamasolisholderfinal 12/10/09 Mailing Receipts / proof-of-mailing: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-usps-mailing-receipts- obama-holdersolis gevraagde ONMIDDELLIJKE WERKINGSVELD / BEËINDIGING van minister van Arbeid Hilda Solis en de van toepassing zijnde ambtenaren / medewerkers - dat wil zeggen dat Wilma Javey op te nemen. Verzoeken die NIET worden kwijtgescholden en Newsome HERHAALT dat ze een sterk voorstander van en stand-by.IV. GEBIED VAN DE OPENBARE / MONDIALE BELANGEN ONDERSTEUNING VAN DE SYSTEMATISCHE DISCRIMINERENDE PRAKTIJKEN EN COVER-UP / CORRUPTIE DOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA TAKKEN VAN DE OVERHEID (EXECUTIVE - VERENIGDE STATEN WITTE HUIS / VOORZITTER, DE WETGEVENDE - AMERIKAANSE CONGRES, EN DE GERECHTELIJKE - HOOGGERECHTSHOF VAN DE VERENIGDE STATEN) EN HOE HET IS DIRECT GERELATEERD AAN DE INSTANT KLACHT / CHARGE Newsome van mening dat de volgende informatie relevant is en relevant voor de SYSTEMATISCHEDISCRIMINERENDE praktijken, niet alleen geuit tegen haar te begrijpen, maar het publiek-at-large die ookracistisch / discriminerende GEMOTIVEERDE: 16. Wat blijkt is de motiverende factor achter de vrijdag de 15 juni 2012 Verenigde Staten van Amerika AANKONDIGING president Barack Obama inzake "Niet uitzetten illegale immigranten" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek-deportation-of- immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation Ik helpt t om de misdaden van de Verenigde Staten van Amerikas regering corrupte ambtenaren in de spotlights te zetten voor het publiek / de wereld om te zien. Bijvoorbeeld: a) Op of rond zon dag, 10 juni 20 12, Vogel Denise Newsome geplaatst "particulier" haar document met het opschrift: "VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA president Barack Obama" pink slip "/ kennisgeving van beëindiging." Van begrip Newsomes, w anneer het document is "particulier" geplaatst in Slideshare, wordt verondersteld om de "publiek" toegang tot document ONTZEGGEN, tenzij ze de "beveiligingscode" door Newsome om het document te openen, maar dit was niet de CAS e in de behandeling van dit document! W anneer Newsome ging om het document te bekijken, ze zag waar de "PRIV ACY"-functie voor dit document was gebracht en het lijkt toegang tot de mogelijkheid
 13. 13. krijgen om "Het bekijken van dit document zonder toestemming vanNewsomes!" Omdat van de inbreuk en tal van belangen in dit document,Newsome ging door en maakte het OPENBAAR en ging over tot zijnvertaald in meerdere talen voor openbare / GLOBAL toegang voor haaraankomende projecten om internationale gemeenschappen in het algemeen.Newsome de vrees van compromis en invasie met SlideShare: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061112-email- toslideshareOp zoek verder in deze Newsome heeft geconcludeerd dat er meer mensendie betrokken zijn bij samenzweringen en aanvallen op haar in huninspanningen om de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obamanaar de 2012 presidentsverkiezingen. Niet alleen dat, dat de feedback enopmerkingen van kijkers nu in gevaar gebracht door SlideShare te Newsomehouden van het verkrijgen van deze informatie en het publiek / WERELD tehouden in het donker van de toenemende interesse van het publiek-at-large(nationaal en internationaal ) in de documenten Newsome is het delen van -dat wil zeggen een belang in de waarheid is en wat een beschadigd whitesupremacy / terroristisch regime zoals de Verenigde Staten van Amerikaregering voor het publiek verborgen / WERELD. Newsome i s verder uit tevinden dat meer en meer van haar verklaringen worden aangetast door dezeblanke racisten / TERRORIST het regime en degenen met wie de zweren,omdat zij en hun cohorten denk niet dat ze is helder genoeg om te zien enerachter te komen. Zo blijkt de SlideShare DATA in het gedrang komt en /of Gemanipuleerd om Newsome te houden van het krijgen van feedbackvan kijkers: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061612-email-toslideshareIs het gewoon een samenvalt met de breuk met de 11 juni 2012 document ende link naar de vrijdag de 15 juni 2012 Persbericht van het college vanpresident Barack Obama BESTELLEN ten aanzien van de NO deportatievan illegale immigranten? NEE!Artikel over president Obamas aankondiging van de "NO Deportatie"Executive Order ten aanzien van immigratie:
 14. 14. http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek- deportation-of-immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation President Barack Obama, die duidelijk vermeld dat deze kwestie niet kan worden behandeld door de "Uitgifte van een Executive Order." Zo s ee VIDEO op ongeveer 28 maart 2011, van de vraag-en antwoordsessie met de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama die stelt gedeeltelijk en / of biedt de volgende informatie:VRAAG: Dhr. Voorzitter:Met een Executive Order kon je in staat zijn om uitzetting van de studenten te stoppen. . . Wat als je tenminste verlenen tijdelijkebeschermende status ("TPS") om studenten zonder papieren. . .? Als uw antwoord ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?Obamas ANTWOORD: 1) Tijdelijke beschermende status is voor "bijzondere" omstandigheden. 2) Gebruikt op individuen "VLUCHT" vervolging geëist dat zij om te komen tot de Verenigde Staten. 3) NIET geschikt voor tijdelijke beschermende status te gebruiken voor degenen die afkomstig zijn voor economische doeleinden / mogelijkheden. 4) Heb idee dat hij (Obama) kan uitzetting te schorten door middel van Executive Order - die net is NIET het geval. Er zijn wetten op het boek dat Congres - CONGRESSIONAL wetten op de boeken over de wijze waarop de Immigratie-systeem af te dwingen. 5) Aangeraden voor hem (Obama) om gewoon door Executive Order NEGEREN die het Congres mandaten zou niet in overeenstemming zijn met zijn (Obamas) passende rol als president. http://youtu.be/rjTgqTLpPjI https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865a65747db49 eREMEMBER, Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama behaalde een diploma rechten en oefende als advocaat / jurist!Hoor voor jezelf een vraag en antwoord sessie president Barack Obama op of rond 28 maart 2011 deed met Univision.
 15. 15. Dus LATINO S / S latino Kiezers moeten president Barack Obama voor wathij werkelijk te zien is - een leugenaar, Manipulator, Bedrieger,Impersonator dat in de Verenigde Staten van Amerika Witte Huis is doormiddel van misdadige praktijken en ONWAAR / Frauduleuzevoorwendselen naar het publiek / de wereld te bedriegen. Ja, t zijn zaakis een heel stuk erger dan president Richard NixonWatergate-schandaal! "Toch, het Congres, hetHooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika enjuridisch adviseur van president Barack Obama / Adviseurszijn doen hun best om gewoon te proberen en hem te krijgenmaar ook CONGRESSIONAL leden en de hoogste rechterlijkeinstanties Justices aan de 2012 November Verkiezingen"ZONDER wordt gegooid op straat" door de burgers van deVerenigde Staten en / of door internationale militaire actie -.Dat wil zeggen WARS en / of revolutionaire opstanden! http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political- corruption dat de reden dat het erop lijkt dat president BarackBovendien isObama is geen respect krijgt is omdat hij is niet juridisch en /of op geoorloofde wijze autoriteiten bevestigd wordenopgeslagen om in het Witte Huis en het Congres leden, hetHooggerechtshof van de Verenigde Staten en meer Goedgeïnformeerde Burgers zijn zich hiervan bewust. president BarackObama, de Verenigde Staten Congres en het Hooggerechtshof van deVerenigde Staten doen er alles mogelijk om de rechtszaak
 16. 16. Newsome heeft ingediend bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten is ingediend: Zie de meest recente reactie van Newsomes van 12 juni 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response- to050414supremecourtletterfinal-13315727WAKE UP CALL: Het lijkt erop dat zodra president Barack Obama is verwijderd, de NULL /VOID "NO DEPORTATIE van immigranten" Executive Order zullen buiten beschouwing wordengelaten door het Congres en de illegale immigranten zal omgaan met de dezelfde problemen en angsten worden!president Barack Obama en zijn regering weet wat er in petto voor de illegale immigranten en dit is waarom hij en zijnadministratie HOUDT HERHALEND dat de Executive Order is " Gewoon een tijdelijke oplossing - dat wilzeggen niet van blijvende aard "! In plaats van vertellen de mensen dat het kan wederrechtelijk zijn /ILLEGAAL Exe cut Ed.Als de mensen willen dat de "DREAM ACT" voorbij is,dan blijkt dat ze gaan te hebben om in te gaan - dat wil zeggen als de burgers in Egypte, Libië, Tunesië, enz. - Enomverwerping van de huidige "Criminal" Regering in het kader het"recht van REVOLUTIE!" Het zal niet gebeuren met de Corrupte regeringdie wordt geleid door blanke racisten / racisten groepen Momenteel in Power en kanachter de COLLAPSE / Demise van de huidige mondiale economie! Bovendien is eensanering van een vervuilde . Voting System is ook nodig Het enige wat president Barack Obama, het Congresen hun juridisch adviseur / adviseur Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz BEGRIJPT zijn oorlogenen revolutionaire handelingen:
 17. 17. De 10 juni 2012 document geplaatst op SlideShare begin en / of opgave vooreen deel: Reality Check: Het blijkt dat blanke racisten / racisten zoals Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (hierna "Baker Donelson") voorouders kunnen zijn geweest de zogenaamde "illegale" immigranten, die door het gebruik van misleiding, leugens, misdaden - dat wil zeggen dat als moord / moord - viel het land / land dat nu bekend staat als de Verenigde Staten van Amerika en stal het land van de inboorlingen Omdat dergelijke voorouders waren niet gestopt, lijkt het ze en hun nakomelingen zijn gegaan verder om meer afschuwelijke en gruwelijke "Oorlogsmisdaden plegen "," misdaden tegen de menselijkheid "," misdaden tegen de vrede , enz., en bovendien, zo blijkt, de uitvoering van de "binnenlandse" terroristische aanslagen op 11 september 2001 (hierna "911 Attacks") op de Verenigde Staten van Amerika New York World Trade Center gebouwen en de vermeende neerhalen van vliegtuigen op deze datum. Ook blijkt dat na de Verenigde Staten van Amerikas corrupte regering de ambtenaren en hun juridisch adviseur / adviseur (Baker Donelson, etc.) uitgevoerd de 911 aanvallen, verhuisden ze naar anderen FRAME voor hun "binnenlandse" terroristische daden geuit tegen haar eigen burgers en anderen. Het lijkt verhuizen naar vreemde landen / landen en de mensen / burgers, zoals Afghanistan kader voor de criminele daden van de Verenigde Staten van Amerikas corrupte regering de ambtenaren en hun Legal Counsel / Advocaat (Baker Donelson, etc.). Bovendien, het verspreiden van leugens te weten "WAPENS of Mass Destruction "voor ILL doeleinden naar Irak en Iran binnen te vallen voor hun middelen - dat wil zeggen olie, enz.. . .
 18. 18. Se e bijvoorbeeld artikel met de titel, "criminelen in ons Verleden:" http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-pastb) Het adviseren van de burgers van de Verenigde Staten van Amerika dat er andere "legale" Alternatieven om het Congres en WALL STREET om op te treden namens de 99% - "Recht van de revolutie Bovendien terug te nemen Controle van de 2012 Amerikaanse presidentsverkiezingen dat de rijke / rijk is proberen te kapen met al hun BIG MONEY! Zoals Newsome vermeld in de 10 juni 2012 "VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA president Barack Obama" pink slip "/ kennisgeving van beëindiging." VEEL. . . VEEL. . . VEEL. . . Verenigde Staten van Amerika burgers die niet NOCH Amerikaanse president Barack Obama, NOCH voormalig gouverneur Mitt Romney wil voor de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika. Groepen zoals de bezetten Wall Street "zijn niets anders dan een grote grap om de Amerikaanse president Barack Obama en de" grote geld "belangengroepen.
 19. 19. Dit is de reden waarom dergelijke strafbare handelingen zoals de recente JP Morgan Chase Bank en Facebook Debacle mochten gebeuren. Alle Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama, zijn criminele Legal Counsel / adviseur Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz, de Verenigde Staten van Amerika het Congres en de Verenigde Staten van Amerika Hooggerechtshof en degenen met wie ze hebben samengespannen om omlaag brengen van de Global Economy kan begrijpen zijn oorlogen en / of revolutionaire acties:Wapening kan noodzakelijk zijn om de terroristen GET - Dat wil zeggen blanke racist Terroristen Regime - UITDE REGERING! Het apparaat is met "de mensen / burgers van de Verenigde Staten vanAmerika - dat wil zeggen NIET CONGRES, maar de mensen moeten handelen als ze echt willenveranderen, want het zal niet komen van een crimineel / corrupte regering met de Verenigde Staten van AmerikaBarack Obama , het Amerikaanse Congres, noch de Supreme Court van de Verenigde Staten van Amerika. Oud-president Abraham Lincoln verklaarde ter ondersteuning van de "RECHTS van de revolutie - Dit land, met haarinstellingen, behoort tot de mensen die in het wanneer zij moe worden van de bestaande regering, kunnen zij hungrondwettelijk recht van wijziging te oefenen, of de uitoefening hun revolutionaire recht om het omver te werpen..DE OORZAAK VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKAS ondergang / ONDERGANG - Dankzij deblanke racisten Terroristen Regime s als Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz, die CONTROL / RUNCapitol Hill / congres en zijn behoefte te kapen en S ecretly Monopoliseren "ALL" takken van de overheid. http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsVoormalig Abraham Lincoln verklaarde: Amerika zal nooit vernietigd worden van buitenaf. Als we wankelen enVERLIEZEN onze vrijheden, zal het zijn omdat we vernietigd onszelf.
 20. 20. c) Newsome geloofde dat het kan zijn dat neerkomen op internationale interventie omdat de Verenigde Staten van Amerika Burgers worden gegrepen door angst en bang zijn om een Terrorist en white supremacy regering regime omver te werpen als hun regering - dat wil zeggen het Congres van ongeveer een 100% ALL-Wit Senaat bestaan uit 20 12 en ongeveer 90% ALL-White Congres in 2012 - dit onaanvaardbaar is dan ook de vereiste "legale" en "legaal" verzoeken het begin van de CLEAN OUT van een terroristische regering regime was uitgiftepro ed op of omstreeks 10 januari 2012 door middel van Newsomes "bericht van beëindiging. . . en behandeld in de 10 juni 2012 Slideshare document dat het erop lijkt dat president Barack Obama en zijn administratie kan een "voorproefje" op voorafgaand aan de Newsomes gaan publiek, dat staat voor een deel hebben gehad: Let u: Dat is als de uiterste termijn van vrijdag de 15 juni 2012, benaderingen voor de leden van de Verenigde Staten van Amerikas Eerste Kamer met meer dan vijf (5) jaar in dienst van "step down" zoals uiteengezet in Newsomes: "KENNISGEVING VAN BEEINDIGING - VERZOEK OM impeachment van president Barack OBAMA HUSSEIN II - reactie op de aanslagen op Florida A & M University met betrekking tot beweerdelijk ontgroeningen incident. . . S ee op pagina 2.
 21. 21. d) Niet alleen Newsome in de 10 januari 2012, "bericht van beëindiging. . . "De annulering van de november 2012 Pr esidential verkiezingen te eisen op pagina 279 (B), in de juni-1 0 2012 SlideShare presentatie, dat het erop lijkt dat de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn administratie kan een voorproefje van hebben gehad, dat ze op bladzijde 2: Let u: Dat is als een burger van de Verenigde Staten van Amerika, Vogel Denise Newsome heeft TIJDIG, goed en adequaat zocht de annulering van de 20 12 presidentsverkiezingen en eiste de CLEAN OUT / VERWIJDEREN van corrupte overheidsfunctionarissen en hun beheer van de takken van de regering in de Verenigde Staten van Amerika. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationBurgers moeten weten dat dit een optie voor hen beschikbaar. Ze hoevenniet te worden GEDWONGEN om te stemmen voor een president BarackObama of Mitt Romney. Wanneer burgers niet blij zijn met de manierwaarop hun regering Ambtenaren zijn het schenden van de grondwet enhet aangaan van criminele activiteiten, ze hebben een recht om hunregering omver te werpen en TAKE BACK contro l van deze Criminelen diezijn gekaapt het! RECHT VAN REVOLUTION: http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political-corruptionBijvoorbeeld, wanneer groepen zoals bezetten Wall Street protesteerden, werden demonstranten alleen maaruitgelachen en bespot door president Barack Obamas regering en het Congres en onderworpen om strafbarefeiten door politieambtenaren - dat wil zeggen wreedheid, buitensporig geweld, mishandeling, peper spuiten, etc.
 22. 22. Echter, toen de mensen begonnen te vormen en te protesteren tegen de Trayvon Martinmaterie, in Angst voor een opstand en revolutie van "het volk" -http://youtu.be/MDUeuYpwUw4 - toen waren er beschuldigingen van strafbare feiten. http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296Echter, in de wetenschap dat een grand jury kan in de eerste graad Kosten en ande re misdrijven te vinden, lijkthet Florida Ministerie Angela Corey wordt gebruikt als voorkant door Florida Gouverneur Rick Scott en BakerDonelson bracht de tweede graad kosten in plaats van de eerste graad Charge s dat had moeten worden gebracht -dat wil zeggen dat verschijnt kan worden verkregen van de 911 Call gemaakt door George Zimmerman: George Zimmermans 911 Call gepresenteerd door middel van 2010 Microsoft PowerPoint- presentatie: http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Gratis download van Microsoft Office 2010 is te vinden op: http://office.microsoft.com/en-us/tryEen arrestatie komt na "het volk" zich te verenigen en organiseren en ongeveer 6 dagen NA Newsomeging OPENBARE / GLOBAL (nationaal en internationaal) op het internet het blootstellen van de VerenigdeStaten van racistische misdaden van Amerika en COVER-UPS geuit tegen Afro-Amerikanen en / of mensen vankleur: 05 april 2011 OPENBARE / GLOBAL VER se de titel: "VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA president Barack Obama: RECHT VAN REVOLUTION - belangenconflict: pogingen van Cover Up IN DE TREYVON MARTIN MATTER en andere raciale aanvallen op AFRICAN- AMERICANS/PEOPLE-OF -COLOR - BRENGEN DE VERENIGDE STATEN militairen HOME "! http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512 Ongeveer vier (4) dagen later (9 april 2012) kwam Florida openbare aanklager Angela Corey de aankondiging van wordt ingediend tegen George Zimmerman: http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296 Ongeveer dan op of omstreeks 11 april 2012, George Zimmerman bleek zich in: http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-arrest Het lijkt erop dat dit alles was voor SHOW en misleidende doeleinden voor de OPENBARE / WERELD als de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn raadsman / adviseur Baker Donelson en hun samenzweerders / mede-samenzweerders werkten achter de schermen om onjuiste en misleidende aanwijzingen voor de toepassing van het krijgen van George Zimmerman uit o n eerstegraads moord CREATE - dat wil zeggen GEDEKT UP met de tweede graad Kosten.
 23. 23. Nu president Barack Obama en zijn administratie, juridisch adviseur / adviseur Baker Donelson, VerenigdeStaten van Amerika het Congres en anderen met wie zij samenzweren proberen om hun expertise te gebruiken incriminele / CIVIELE RECHTEN violatio ns en controle van de overheid aan George Zimmerman stapt uitZONDER dat bekend bij het publiek / WERELD de betrokken grote geld en hun relaties met GeorgeZimmerman en zijn familie / vader (Robert Zimmerman) - dat wil zeggen pogingen van blanke racisten /racisten en Joodse Zionisten zoals bedoeld in Newsomes "bericht van beëindiging. . . " http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012finalnaar COVER-UP van de eerstegraads moord van Trayvon Martin. Na een volk, zoals Alan Dershowitz (joodse)uit te spreken over het gebruik van hun invloed om ge t Florida ministerie Angela Corey tot kosten die te latenvallen. http://www.slideshare.net/VogelDenise/052312-dershowitz-prosecutor-should-drop-charges Bijvoorbeeld in de vrijgave van de medische dossiers van George Zimmerman en fotos in deze tijd van zijn vermeende blessures, Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn raadsman / adviseur heeft NIET te maken bij het publiek bekend / WERELD de conflict-of-interest die bestonden en de rol blijkt dat hij en zijn raadsman / adviseur aan het spelen waren in de cover-up van eerstegraads moord. Zo is het belangrijk om George Zimmerman de getuigenis van OPMERKING tijdens zijn "BOND Hearing" te beweren dat hij niet de know leeftijd van TRAYVON Martin: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6173b9a766 Echter, in George Zimmermans 911 Call adviseert hij de 911 operator die Trayvon Martin leek te zijn in zijn late tienerjaren: " http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Informatie die de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn raadsman / adviseur graag buiten te houden van de ogen / handen van het publiek / WERELD. Echter, wordt gedeeld voor educatieve en informatieve doeleinden beschikbaar onder het auteursrecht: http://www.slideshare.net/VogelDenise/united-states-code-annotated-chapter-1 http://www.slideshare.net/VogelDenise/copyright-law-of-the-united-states-of-americaNewsome mening dat NIET had ze geplaatst in het publieke forum en op haar website (www.vogeldenisenewsome.net ) informatie wordt verborgen voor het publiek / WERELD over president BarackObama en zijn raadsman / Adviseur TIES / verbindingen in de poging tot COVER-UP als ook GEKOCHTrechters, dat ongeveer 9 Dagen NA de Alan Dershowitz 23 mei 2012 artikel en Newsome weerlegging hetblootstellen van de Witte Huis / van president Obama en zijn raadsman / adviseur Baker Donelsons rol in deTrayvon Martin / George Zimmerman materie, kwam de de 01 juni 2012 HERROEPING van Bond GeorgeZimmermans kan geen sprake zijn. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-bond-revoked http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-judge-revoke-bond e) Newsome meent dat het van OPENBARE / GLOBAL belangen die ook te vermelden in haar 10 juni 2012 Slideshare document dat het erop lijkt dat de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama een "voorproefje" op dat ze op bladzijde 2 had:
 24. 24. Let u: Dat Na ruim 20 jaar van stalking, obsessies, pesterijen en BEDREIGINGEN geuit tegen Vogel Denise Newsome door corrupte Verenigde Staten van Amerika ambtenaren, aan hun juridische adviseurs / adviseur Baker Donelson en degenen met wie zij samenzweren om Newsome het leven te vernietigen, begonnen ze niet alleen Oorlogen op Newsome, maar tegen buitenlandse Naties / Landen die, als een kwestie van Homeland Security, moeten worden gestopt en onmiddellijk behandeld dus!, NA de vrijdag de 15 juni 2012 verstrijken, als deze corrupte ambtenaren zijn nog steeds in functie, kan Newsome verder van de Verenigde Staten van Amerika statuten / Wetten en INTERNATIONAL Statuten / Wetten (dat wil zeggen als de burgers van Egypte, Libië, Syrië, etc.) om de hulp van de internationale gemeenschap om haar te vergezellen in het hebben van de Verenigde Staten van Amerikas "STAATSHOOFDEN" de rechter te brengen - dat wil zeggen als Irak president Saddam Hussein, Libië Leader kolonel Muammar Gaddafi, enz., en bovendien, terroristen regimes die de Verenigde Staten van Amerika vingers gezien en / of ondersteund, maar voor bedrieglijke doeleinden wilden de burgers in die landen / landen om na te denken de Verenigde Staten van Amerika was voor hun vrijheden toen was het NIET! alles is alleen maar een voor-en SHAM! http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationInformatie die relevant en van belang is dat het Amerikaanse volk heeft het recht om te weten wat"wettelijke" en "legaal" opties zijn beschikbaar om ze te wanneer een terrorist en blanke racistenRun regering weigert dat zijn persoon zijn functie en berecht, hoewel juridisch, WETTELIJK, TIJDIG, goed,en adequaat verzocht dit te doen. dus het verlaten van de Verenigde Staten van opties Amerika Citizens aan"oorlogen" en / of "revoluties" als ze weigeren om af te treden envervolgens terug de regering om de "mensen" - dat wil zeggen de 99% (procent).
 25. 25. f) Het is van het OPENBARE / WERELD belang door middel van schriftelijke stukken, omdat dit voor Newsome ook herhalen wat de Verenigde Staten van de afdeling Amerikas van Arbeid en de Verenigde Staten van Ame ricas Witte Huis en het Congres zich bewust zijn van en met opzet niet aan de OPENBARE / WERELD melden van. Bijvoorbeeld dat Newsome eist dat in goed vertrouwen dat de huidige en VERLEDEN Staatshoofden, CONGRESSIONAL leden MACHTIGING Wars, aan hun juridische adviseurs / adviseurs die verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden en / of Neurenberg Overtredingen: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia- information Oorlogsmisdaden: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles- war-crime-wikipedia-information Misdaden tegen de vrede: Misdaden tegen de menselijkheid: ter verantwoording worden geroepen voor hun criminele daden en mag worden uitgeleverd aan Naties / Landen als Afghanistan, Irak en Iran, etc. te worden gelegd op TRIA L. Dit is de reden waarom Newsome naar voren gebracht van een dergelijk verzoek in haar 10 januari 2012 "Kennisgeving van de beëindiging. . . "En herhaald in haar 10 juni 2012 Release: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink- slip-for-translation
 26. 26. dat het erop lijkt dat de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en andere samenzweerders kan een "voorproefje" op voorafgaand aan haar het vrijgeven van P UBLICLY dat gewaardeerd tegen Page 3 hebben gehad: Let u: Het is tijd om de Verenigde Staten van Amerikas "STAATSHOOFDEN" te brengen - dat wil zeggen President Barack Hussein Obama II en zijn administratie, de voormalige president George W. Bush en zijn administratie; Voormalig William "Bill" Clinton en zijn administratie; Oud-president George HW Bush en zijn regering - en hun juridisch adviseur / adviseur Baker Donelson, "Hoofden van de Verenigde Staten van Amerikas militaire" Onder deze voorzitters JUSTITIE ONMIDDELLIJK!Let u: Dat de beschikbare gegevens niet alleen in deze onmiddellijk klacht / Charge ondersteunt GOEDETROUW Newsome de inspanningen van de racistische discriminerende praktijken van het grote geld WHITE PrivateSector Werkgevers als de respondenten (De Garretson Firm resolutie Group Inc en Messina Staffing / MessinaManagement Systems) waarvan het verslag WERKGELEGENHEID schendingen van de Equal EmploymentOpportunity Commission probeert te verdoezelen, hoewel haar bekend is van de toename van discriminerendepraktijken tussen particuliere werkgevers: http://www.slideshare.net/VogelDenise/012512-eeoc-press-releaseBovendien zal de beschikbare gegevens ondersteunen de STRAFRECHTELIJKE stalken, cyberpesten,PESTERIJEN en Criminal / civiele schendingen van deze respondenten en hun samenzweerders / mede-samenzweerders als de Equal Employment Opportunity Commission, alsmede de betrokken vertegenwoordigers in alletakken van de Verenigde Staten van Amerika regering die zich bezighouden met de corruptie en de cover-up vandergelijke misdrijven die uiteindelijk leiden tot meer afschuwelijke en schandelijke misdaden (dat wil zeggen als de911 aanvallen) wanneer zij worden niet berecht en gestraft. Daarom is in goed vertrouwen de beschikbare gegevens
 27. 27. ondersteunen dat wanneer de Verenigde Staten van Amerikas regering de ambtenaren niet op deze misdaden enBURGERLIJKE onrecht dat leidt tot andere delicten / NEURENBERG overtredingen, enz. te vervolgen, dan moetde internationale rechtsmacht van de rechtbank kunnen worden ingeroepen: http://www.slideshare.net/VogelDenise/international-criminal-court-wikipedia-infoBovendien, NIET-TE-ACT op Newsomes TIJDIG en WETTELIJK gebracht Klachten / Kosten blijkt de effectenen / of invloed op de Verenigde Staten van Amerikas BINNENLANDSE VEILIGHEID dat decorrupte regering ambtenaren en hun samenzweerders / mede-samenzweerders Misdrijven bij de uitvoering vande 911 "Binnenlandse" Aanslagen op het World Trade Center gebouwen en andere doelen ende leugens FRAMING Buitenlandse Naties / Burgers voor de Verenigde Staten vanAmerikas misdaden en ligt te beweren "Weapons of Mass Destruction" Het is verboden doorde wet en zijn misdaden strafbaar volgens de Neurenberg Principe en andere statuten / wettendie genoemde onderwerpen - Dat wil zeggen BEWIJS hierin verder OPRICHTING een racistischeDISCRIMINERENDE Patroon-Of-praktijk die wordt gedoogd / ondersteund door alle afdelingen van de VerenigdeStaten van Amerikas takken van de overheid - Executive Branch / president Barack Obama, wetgevende macht /congres en rechterlijke macht / Hoge Raad - en dergelijke RACIST DISCRIMINERENDE Patroon-Of-praktijken kunnen worden gekoppeld en in verband met directe Klacht Newsomes / Charge (Dat wil zeggenRespondent De Garretson Firm resolutie Group Inc behandeling van de uitbetalingen aanResponders in de 911 aanvallen) - http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjusternaar / STRAFRECHTELIJKE overheidsfunctionarissen en hun juridisch adviseur / adviseur Baker Donelson BearmanCaldwell & Berkowitz CORRUPT: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsNogmaals, Newsome De geschiedenis van een juridisch adviseur / adviseur Baker Donelson - raadsman van deVerenigde Staten van Amerika president Barack Obama en oud-voorzitters, leden van het Congres en de rechters van
 28. 28. het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika - is vastgesteld in de volgende PowerPoint-presentatieopgesteld in de 2010 versie die kan worden gratis downloaden van: http://office.microsoft.com/en-us/try PowerPoint-presentatie: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865f5e76759b9d g) De 10 januari 2012 "pink slip" officieel en WETTELIJK dat wordt gevoerd op Verenigde Sta tes van Amerika Barack Obama voor: i. NIET om te bewijzen dat hij een geboren burger in een "Hof" of Law. . . ii. CORRUPTIE. . . iii. Impeachment onder de 25e WIJZIGING van de Verenigde Staten Grondwet. . . iv. Overtredingen onder de Ku Klux Klan ACT en / of Civil Rights Act van 1871. . . v. NEURENBERG PRINCIPE overtredingen. . . vi. NIET aangifte doen. . . vii. Uitlevering aan buitenlandse naties / landen (zoals Afghanistan, Irak en Iran) voor de vervolging van strafbare feiten. . viii. FRAUDE, voordoen als een ambtenaar (dat wil zeggen zoals de Verenigde Staten van Amerika voorzitter) ZONDER wettelijke bevoegdheden en wordt "FAILURE" te bewijzen in de rechtbank het bewijs van "NATURAL burgerschap". . . ix. Belemmering van de rechtsgang / obstructie van de rechtspraak. . . x. Andere redenen om te bepalen in een rechtbank en / of rechtbank. . . http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translation Daarom is de OPENBARE / WORLD heeft het recht om de waarheid te kennen, omdat blijkt dat volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, dat door de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama is NIET "Juridisch" en / of "rechtmatig" bevoegd om in het Witte Huis, dat de "Executive Order" zou het beschermen van illegale immigranten uit deportatie kan NULL / VOID en slechts een blijvend onderdeel van de "schandalige", "CRIMNAL" en "corruptie" van de Verenigde Staten van Amerika overheidsfunctionarissen om COVER-UP het Witte Huis administratie, het Congres en de Hoge Raad zijn Hof misdaden en BURGERLIJKE misstanden uit het publiek / de WERELD. Bovendien, hopelijk, kunnen werpen meer licht dat president Barack Obama kan de SHAM hebben uitgevoerd / Frivole "Executive Order" vanwege zijn kennis dat hij in het Witte Huis door van het toezicht van een van de ergste misdaden in de Verenigde Staten Geschiedenis - dat wil zeggen fraude, misleiding, Voordoen als een ambtenaar, enz. - allemaal met de hulp van de Verenigde Staten van Amerika CONGRES die met KENNIS heeft willens en wetens zorgen voor Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama te worden geplaatst in het Witte Huis door de "ELECTORIAL Hogescholen" - dat wil zeggen dat verschijnt kan worden gecontroleerd door blanke, racistische / racisten en joden (zionisten). Bovendien is de criminele handelingen die lijkt te zijn begaan in de schepping van een FAKE / FALSE Certificaat van levende geboorte voor de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama voor het oog op de verdere Strafrecht, frauduleuze en misleidende praktijken:
 29. 29. Voor VERTALING DOELEINDEN de volgende informatie wordt herinnerd bij nadere toelichting van dezefoto voor de OPENBARE / WORLD om ook beter te begrijpen Executive Order van president Barack Obamavan 15 juni 2012 met betrekking tot de "NO deportatie van illegale immigranten." Zo deden de OPENBARE /wereld weten dat de "eerste" Executive Order uitgegeven door de Verenigde Staten van Amerika presidentBarack Obama was dat te "verzegelen" documenten dat zijn uitdagingen "Certificaat van levende geboorte?" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-first-executive-orderEchter, omdat het lijkt president Barack Obama niet juridisch / wettelijk bevoegd om de president van deVerenigde Staten van Amerika zijn, alles Executive Orders die door hem zijn NULL / VOID. Wat betekent dat?Let u: DAT de afgelopen jaren van OBAMA PRESIDENTIËLEGESCHIEDENIS en acties van Barack Obama betekent niets en moet mogelijkALLE worden weggevaagd - dat wil zeggen in andere woorden, alREKENINGEN / wetten ondertekend, worden NULL / Leegte en niet kanworden toegepast en / of SLAGEN - ScandalousHet lijkt erop dat w at President Barack Obama K Nows en / of de aap op president Barack Obama s B ack zijninformatie, zoals de volgende:  Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson") is Legal Counsel / adviseur van president Barack Obama en VERLEDEN voorzitters (dwz dat ze NOOIT): http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents
 30. 30. http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr- advisortopresidenthhscounselorgovofva Baker Donelson OWNS / CONTROLS het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika. Baker Donelson CONTROLS Nominaties voor vacatures op de Supreme Court van de Verenigde Staten van Amerika, alsmede de controle van het benoemingsproces uitgevoerd door de Verenigde Staten van Amerika het Congres. Baker Donelson kan hebben geholpen en bijgestaan door zijn medewerkers en hun banden / verbindingen met de Verenigde Staten van Amerikas "Citizenship and Immigration in de Verenigde Staten Department of Homeland Security" de oprichting van de FAKE / NIET WAAR Certificaat van levende geboorte voor de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama. Bovendien dat dergelijke criminele, frauduleuze en misleidende praktijken lijkt te zijn gedoogd door de Verenigde Staten van Amerika het Congres. Dit lijkt de reden waarom CONGRES handen en President Barack Obamas handen zijn gebonden en er wordt niets gedaan krijgen uit angst dat het Amerikaanse volk en OPENBARE / World zal het leren van zulke misdrijven en corruptie! Baker Donelson aangemaakt / opstellers van het Health Care Bill dat president Barack Obama ondertekend in de wet, maar is NULL / VOID omdat volgens de statuten / wetten van de Verenigde Staten, president Barack Obama is NIET WETTELIJK / WETTELIJK bevoegd om president van de Verenigde Staten. CONGRES is zich hiervan bewust - dat wil zeggen informatie dat het Congres niet wilde dat het publiek / de WERELD weten.
 31. 31.  Baker Donelson regelt / beheert de administratieve zetel van de Verenigde Staten rechtbanken - dat wil zeggen erop toe te zien dat haar medewerkers worden geplaatst in functies als directeur en werk voor rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten: http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cjudicialpositionsheldresignation http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-jameswikipediaresignhighlighted-copy 17. Hier zijn w hoed lijkt te zijn de motiverende factoren achter de Verenigde Staten vanAmerikas president Barack Obama, zijn administratie / Legal Counsel-advocaten ", Congres vanVerenigde Staten en hun samenzweerders / mede-samenzweerders vergeldingsmaatregelenAanvallen op Florida A & M University ("FAMU") met betrekking tot de"ROBERT KAMPIOEN" Matter: a) High Profile kwestie waarbij een van de TOP-Afrikaans-Amerikaanse Universiteiten in de Verenigde Staten van Amerika dat de Wit / Joodse run Media Geprojecteerd in de media voor discriminerende Vervolging (dus in dat wanneer White Universiteiten kunnen zijn die soortgelijke vermeende daden, ze hadden het MASSIVE Berichtgeving door de media niet als FAMU) http://www.slideshare.net/VogelDenise/hazing-deaths-at-universities en het neerhalen van FAMU als vergelding voor betrokkenheid Newsome in BESCHERMDE activiteiten in het blootstellen van de racisten / discriminerende praktijken van CORRUPT Verenigde Staten van Amerika overheidsfunctionarissen / agentschappen. b) KENNIS dat Vogel Denise Newsome is een Florida A & M University Alumnus. Newsome het verstrekken van deze informatie aan Barack Obama al in november 2008 via Fax: 12 november 2008 FAX aan Barack OBAMA: http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to-barack-obama-11567768 14 november 2008 FAX aan Barack OBAMA:
 32. 32. c) KENNIS van Baker Donelson verhuizen naar de Florida Ar ea in of omstreeks november 2011: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands- intoflorida http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands- intoflorida2 een Nd Geschiedenis / Aansluiting op FLORIDA gouverneur (s) en bovendien, de presidenten in verschillende staten: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-florida- governorship-history http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents Controle en misbruik van het Bureau van Florida Gouverneur Rick Scott naar Florida A & M Universitys President James Ammons te vragen om af te treden. Het blijkt ook dat Baker Donelson beweegt in Florida ten behoeve van het opzetten van activiteiten met de bedoeling op Hijacking de 2012 presidentsverkiezingen.d) KENNIS van Baker Donelson de controles en / of het verstrekken van juridisch adviseur / Advies aan het Amerikaanse ministerie van Justitie / Federal Bureau of Investigations. . . : http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker- donelsone) KENNIS en het falen van president Barack Obama en zijn raadsman / adviseur Baker Donelson naar Florida A & M Universitys Raad van Bestuur / Trustees van de rol van de regering-Obamas wordt gespeeld in de aanvallen op FAMU als vergelding voor betrokkenheid Newsome in BESCHERMDE activiteiten en de blootstelling van de Verenigde adviseren Staten van criminele praktijken van Amerika.f) KENNIS van Baker Donelsons lange geschiedenis in zijn aanvallen geuit tegen Newsome en de SHELLACKINGS Baker Donelson en degenen met wie het samenzweert ha ve opgevat als een directe en nabije resultaat van hun strafvordering / CIVIELE schendingen geuit tegen Newsome. Newsome instelling heen en waaruit blijkt dat de LANGE aanvallen op haar leven en de rol van de Amerikaanse president Barack Obama, de leden van de Verenigde Staten van Amerika s Congres en rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van JURIDISCH ADVISEUR Amerikas / ADVISEUR Baker Donelson die is uiteengezet in een PowerPoint-presentatie voorbereid in de 2010 versie die b e kan GRATIS gedownload van: http://office.microsoft.com/en-us/try Baker Donelsons GESCHIEDENIS Met Newsome kan worden gezien door de gemaakte PowerPoint-presentatie: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865f5e76759b9d
 33. 33. INFORMATIE die van cruciaal belang en relevant te begrijpen hoe zulke blanke racisten / terroristen Regimes als Baker Donelson functie en beheren en om de rol in de werking van de Verenigde Staten van de regering van Amerika. Bovendien zien wat BIG BUSINESS / GELDEN Financieren hun criminele daden! 18. Hier zijn wat lijkt op de motiverende factoren achter de Verenigde Staten van Amerikaspresident Barack Obama, zijn administratie / Legal Counsel-advocaten ", Congres van Verenigde Statenen hun samenzweerders / mede-samenzweerders in de corruptie en cover-ups in de behandeling van de"TRAYVON MARTIN en George ZIMMERMAN "Matter:
 34. 34. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA president Barack Obama: RECHT VANREVOLUTION - belangenconflict: pogingen van Cover Up IN DE TREYVON MARTINMATTER en andere raciale Aanvallen op AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR -BRENGEN DE VERENIGDE STATEN militairen HOME!http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512(A) High Profile Matter met een Afro-Amerikaanse man / gedood vermoord door een wit- Man (dat wil zeggen ongeacht hoe d e Joods / White Run Media Misschien wilt u een verf George Zimmerman probeert zijn vader blijkt te zijn Wit / Joods).(B) Dat blijkt het advocatenkantoor Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (dat wil zeggen Legal Counsel en adviseur van de Amerikaanse president Barack Obama) is betrokken en lijkt te worden met behulp van overheidsinstellingen en ambtenaren als fronten om de bevelen uit te voeren.(C) Baker Donelson is Legal Counsel / adviseur van Liberty Mutual Insurance Company.(D) Het lijkt erop dat Liberty Mutual Insurance Company kan de verzekering drager voor de Sanford Afdeling van de Politie en de retraite in Twin Lakes (dat wil zeggen woningbouw waar Trayvon Martin werd neergeschoten en gedood / vermoord) http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-prosecutor- decisionsentencing-law-policy(E) Baker Donelson biedt Legal Counsel / Advies aan de directeur van het Federal Bureau of Investigation (Robert Mueller) http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker-donelson
 35. 35. (F) Baker Donelson biedt Legal Counsel voor een aantal leden van de Verenigde Staten Congres (Senaat en het Huis van Afgevaardigden) (G) Baker Donelson biedt Legal Counsel / Advies aan Justices van de Verenigde Staten Hooggerechtshof (H) Baker Donelson blijkt biedt Legal Counsel / Advies aan de Florida Gouverneur Rick Scott (I) Baker Donelson medewerkers voormalige openbare aanklager (s) van de staat Florida (J) De lijst gaat maar door. . . (K) George Zimmerman op het moment van schieten w als een verzekeraar. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-shooting- infoinsurance-underwriterhighlighted (L) George Zimmerman hebben van nauwe banden / Vriendschap met ambtenaren van t hij Sanford Afdeling van de Politie, die worden weergegeven, zijn verzekerden van Liber ty Mutual Insurance Company. http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-knew-several- sanford-police-officials (M) Baker Donelson s en overheidsfunctionarissen PATROON-OF-praktijken in het creëren van DOCUMENTATIE - dat wil zeggen valse rapporten ten behoeve van de dekking tot misdaden. Bijvoorbeeld de PAT Tillman zaak is een klassiek voorbeeld van de Verenigde Staten van het vermogen van Amerika regering om bewijs CREATE (dat wil zeggen, zoals videobanden, medische dossiers, Autopsy Reports, etc.) http://www.slideshare.net/VogelDenise/pat-tillman-wikipedia-info naar COVER-UP strafbare feiten. In de Trayvon Martin zaak, want van de REGERING ambtenaren (dat wil zeggen FBI en de CIAs) GEVESTIGD patroon-of-practice in het vernietigen van bewijsmateriaal en het bedekken van misdrijven kan men een beroep moeten doen op de getuigenis van de begrafenisondernemer, die gezien het lichaam van Trayvon Martin en staten waren er geen sporen / littekens om een te ondersteunen "gevecht." https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6271789cae https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6272b19eab http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral-director- speaksout http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral- directorstestimony 19. Hier zijn wat lijkt op de motiverende factoren achter de Verenigde Staten van Amerikaspresident Barack Obama, zijn administratie / Legal Counsel-advocaten , Verenigde Staten van Amerikahet Congres, het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika en hun samenzweerders / mede-samenzweerders rol in de samenzweringen, corruptie en COVER-UP in de manier waarop de "ObamaHealth Care Bill" werd doorgegeven en wat het allemaal om draait:
 36. 36. (A) Het bevorderen van de Verenigde Staten van Amerikas misdaden tegen de menselijkheid.(B) Het bevorderen van de Verenigde Staten van Amerika GENOCIDE de praktijken - dat wil zeggen te maskeren door de Health Care Reform Bill: Clarence Gamble Informatie: http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor- gamble-sterilization-wiki-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/pathfinder-international-wiki- info Tuskegee Tests: http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests Barack Obama en Baker Donelsons gezondheidszorg plan: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care- plan-power-point Baker Donelsons GEZONDHEID RECHT: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-law Verenigde Staten onmenselijke Guatemala Experimenten: http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments Verenigde Staten onmenselijke Pakistan experimenten - Fake Vaccin: http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine2
 37. 37. http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine VOOR herhaling / VERTALING doeleinden: Verenigde Staten Central Intelligence Agency ("CIA") gebruikt een FAKE "vaccin" scam naar Pakistan Burgers injecteren met wie weet "wat drugs / vergiften waren in de KNOP" in de Verenigde Staten streven naar KILL / MOORD verrekening van deze die de waarheid kennen over Osama Bin Laden en de kennis dat hij niet gedood werd op 1 mei 2011 als beweerd door de Amerikaanse president Barack Obama! Hoe onmenselijk werden deze praktijken? Maar niets is gedaan, omdat het lijkt erop dat de Verenigde Staten betaalde ongeveer $ 20 miljard dollar in Chantage / OMKOPING gelden aan de Pakistaanse regering voor haar rol in de cover-up van de "9/11" Attacks! Nu is de Verenigde Staten is het nemen van maatregelen lijkt uit te roeien Pakistaanse burgers door ze te injecteren met een soort van DRUG! GENOCIDE praktijken in de Sterilisatie / strippen van de mensen van kleur - Videos: http://youtu.be/gDuGrN1pivE http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y http://youtu.be/SI-68j-LLk4 20. De volgende informatie kan helpen bij het publiek / de wereld te begrijpen van de blankeracisten Agenda en de controle van de Verenigde Staten van Amerika takken van de overheid als het gaatom het HUIS neger / ZWART-Amerikanen ten opzichte van de Afro-Amerikanen:
 38. 38. HET HUIS NEGRO / ZWART-Amerikaanse: Iemand die geen besef heeft van zijn erfgoed en wortels enschaamt zich om te worden geassocieerd met Afrika n Heritage of wortels als gevolg van wat er isafgebeeld in de MEDIA hen te leren om zichzelf te haten (dat wil zeggen de kleur van hun huid,haar, enz.) en te schamen voor hun uiterlijk: http://youtu.be/YtOslGWp13A Ze zijn zeer in dienstvan de Verenigde Staten van Amerika regering om te dienen als HOUSE Negro e s / poortwachtersen / of quota voor bedrieglijke doeleinden te voldoen - dat wil zeggen te bedriegen en te verbergenvoor de OPENBARE / WORLD de Verenigde Staten van blanke suprematie van Amerika enracistische agenda . ZEER in dienst van overheidsinstellingen om COVER-UP Discriminerendepraktijken in de overheid en private sector door de blanke, racistische werkgevers / racisten. Zeworden ook gebruikt voor het afdekken-UP van de corruptie en criminele / Civil misstandenvan SYSTEMATISCHE Discriminerende praktijken geuit tegen Afro-Amerikanen en mensenvan de kleur die wordt gezien als een bedreiging, omdat zij zijn opgeleid en zijn STERK CivilRights Activisten strijden voor de zaak van hun volk en het blootstellen van de VerenigdeStaten van Amerika "de misdaden van RITAGE. HUIS negers / ZWART-Amerikanen zijnmeestal i ndividuals niet gekwalificeerd om taken uit te voeren worden ze ingehuurd voor enzijn slechts zetten in hun positie als poortwachters en een directe en nabije gevolg vanspeciale gunsten - dat wil zeggen ze dat dit ten koste en ontkennen moraal, waarden enovertuigingen Iemand die zal doen. al het mogelijke in te passen en worden geaccepteerd doorWhite Society. Ze leven in angst en zijn zeer afhankelijk van een WIT-RUN regering Maar hoe hard hij /VASTBESLOTEN te wissen en hun identiteit en huis veranderen.zij ook probeert, worden ze nog steeds gezien als "BLACK!" Hetis zwart-Amerikanen die een White Reporter is spot drijft met enprijzen van de terroristische daden (dat wil zeggen verkrachtingen,Moorden, LYNCHING, enz.) van zijn blanke suprematie collegasin dit interview met "islamitische Civil Rights Activist Malcolm Xen dat Malcolm X, die profeteerde regering zal een einde komen!http://youtu.be/o7f5NTLgtEA
 39. 39. DE AFRO-AMERIKAANSE S: Zijn mensen Met kennis van zijn / haar Erfgoed en Roots en erg blij om te weten en om meer over hun geschiedenis / erfgoed te leren willen. Hun erfgoed / Roots gaat u naar de kern van hun ziel en zijn. Ze zijn erg blij en trots op hun huidskleur, ras, geschiedenis, enz. en niet in denial of wie ze zijn. Bovendien, ze beseffen dat ze zijn vrij en niet in bondage en kunnen hebben wat God zegt dat ze moeten kunnen en dat ze Onder NIET, maar bovenal. Ze zijn NIET tweederangs burgers. H et hoofd en niet de staart. . . Ze zijn een natie van mensen gevreesd door blanke racisten / racisten en joden / zionisten zij zijn een volk van mensen die het doelwit van blanke racisten / racisten en joden / zionisten te worden! "Broken Down en vernietigd;" echter bereid zijn om offers te brengen en te sterven voor de "Love van hun volk - dat wil zeggen Greater Love is een persoon bereid is neer te leggen leven inzet voor zijn / haar mensen" VOORBEELD: Hoewel Mozes werd genomen van zijn familie als een baby, het daalde in zijn ziel / DNA om te weten dat het niet juist was om "Beat" en / of "slaaf" mensen. Daarom kon hij niet uitstaan door en HORLOGE een slaaf wordt mishandeld en / of misbruikt! Mozes ook laten twee broeders bestrijden elkaar te leren kennen van zijn oppositie en dat ze moeten niet met elkaar in gevecht [dwz voor elkaar is niet de vijand van de andere] Daarom, voor het bovenstaande en voorgaande redenen Newsome eist de onmiddellijke vordering op ditmoment indienen als die welke in haar "officiële klacht / Charge van discriminatie" en de daarop volgende registerszijn neergelegd. Hoogachtend Toegevoegd door: _____________________________________ Vogel Denise Newsome Postbus 14731 Cincinnati, Ohio 45250 (513) 680-2922 of (601) 885-9536
 40. 40. [1] Newsome aangevoerd juridische middelen (dat wil zeggen dat als vorige EEOC BESLUITEN, VORIGE OHIO BURGERLIJKERECHTEN beschikkingen van de Commissie EEOC Compliance Manual, United States Code Annotated, Amerikaanse jurisprudentie pleidooi enpraktijk vormen, de Federale Procedurele Formulieren - Advocaten Edition, Amerikaanse jurisprudentie Bewijs van Feiten, Code of Federal Regulations,Internet, Californië ANTI-SLAPP wet, enz.) bij de voorbereiding van deze klacht. Vet, onderstrepen, cursief, Highlights, caps / small caps toegevoegdvoor nadruk. OPMERKING: Als koppelingen SlideShare Links breken, documenten kunnen worden verkregendoor rechtstreeks naar www.slideshare.net/VogelDenise/ .
 41. 41. EXHIBIT "1"

×