Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REAKCE NA ČERVEN 14, 2012 rovné pracovní příleţitosti DOPIS Wilma L. JAVEY odst.      ředitel Cincinnati oblast Offic...
Cincinnati, Ohio 45250              Tel.: (513) 680-2922Odpůrce (y) /       Garretson Firma Rozlišení ...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge               https://secure.filesany...
I.    REAKCE NA ČERVEN 14, 2012       ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI     NA DOPIS WILMA JAVEY    ODST.   ...
II.      SPRÁVNÍ ŢÁDOSTI řádu slovy: ODKLAD POVINNÉ K OHIO OBČANSKÁ PRÁVA    KOMISE V SOULADU S 29 CFR § 1601,13 /...
8. června reakce na stranách 38 aţ 58 a odstavců) aţ (P)Newsome, který upravuje ve svémdůsledky a škody / ÚRAZŮM, ţe Publi...
9.    N ewsome VČASNÉ, řádně a přiměřeně zachováno tento problém a bude obsahovatpoptávku přes její "oficiální stíţnost...
EEOC Tiskové zprávy:     http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy-2010Dále je důleţité pro P...
Morris v. Kaiser Engineers, sro, 471 NE2d 471 (Ohio, 1984) - Státní podání je povinné       předpokladem diskriminac...
III.      Zopakování o námitkách     Prostřednictvím tohoto instantní "RT06-14-12EEOCLetter" Newsome opakuje nám...
Hildy L. Solis a platnými ministerstva práce úředníků / zaměstnanců; ŢÁDOST O             STAVU 14. července 2...
Newsome zabývající se týká kompromisu a invaze s SlideShare slovy:      http://www.slideshare.net/VogelDenise/061112-...
Americký prezident Barack Obama, který jasně uvedl, ţe tento problém                nelze řešit prostřednic...
Takţe LATINO S / S hispánský Voliči musí vidět prezidenta BarackaObamu za to, co skutečně je - lhář, Manipulátor Podvodník...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response-                 to050414supremecourtletterfinal-133...
10.6.2012 dokument zaslán na SlideShare začátku a / nebo o tom, z části:   Realitě: Zdá se, ţe bílí rasisté / rasisté ja...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-pastb)   Radí občanům Spojených států amerických, ţe existují i j...
POSÍLENÍ můţe být nutné GET teroristy - Tedy bílý rasista, Teroristé reţim - Z VLÁDY!     POWER je s"Lidé / občany Spo...
c)   Newsome věřil, ţe to můţe přijít aţ mezinárodní intervence proto, ţe   Spojené státy americké občany se ovládl s...
d)     Nejen, ţe Newsome v lednu 10, 2012, "oznámení o vypovězení. . .               "Poţadovat ZRUŠENÍ...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2        http://www.slideshare.net/Vog...
ke krytí pro vraţdu prvního stupně na Trayvon Martin. S lidé jako Alan Dershowitz (ţidovský) promluvit o tom,v pouţívání s...
pro podvodné účely chtěli občany v těchto zemích a národů, aby si            Spojené státy byly za svou svobodu...
f)   Je PUBLIC / SVĚT zájmu prostřednictvím vyjádření, protoţe to pro   Newsome také připomenout, co Spojené státy od...
Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: Je na čase, aby Spojené státy "hlavy                 státu" Ameriky - tj. prez...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/international-criminal-court-wikipedia-infoKromě toho porucha-TO-Zákon o Newsome vča...
iv.   Porušení pod Ku Klux Klan ACT nebo aktu občanských práv 1871.                 ..         ...
nelegálních přistěhovalců." Například, dělal VEŘEJNOSTI / svět vědět, ţe "první" Výkonné nařízení vydanéSpojených států am...
svázané ruce a nic se dostat udělal ze strachu, ţe americký lid a veřejným / svět dozvěděl o těchto       zločinech ...
12.11.2008 FAX Baracku OBAMA:       http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to-barack-obama-11567768   ...
Informace, které je zásadní a důleţité pochopit, jak bílé, rasisté /           teroristy reţimech, Baker funkce...
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ prezident Barack Obama: PRÁVO revoluce - STŘETZÁJMŮ: Pokusy o COVER UP Ve věci TREYVON MARTIN a jin...
(G)   Baker Donelson poskytuje právní poradenství / poradenství spravedlností Spojených           států nejv...
() Podporování Spojené státy americké zločinů proti lidskosti.(B) Podporovat Spojené státy postupů genocidy Ameriky - tedy...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-         vaccine K opětovně / překlad účely:    ...
DŮM NEGRO / BLACK-Američan:                                Ten, kdonemá smysl pro své dědi...
AFROAMERIČAN JE:                 Jsou lidé s vědomím jeho dědictví a kořeny a velmi        rádi, ţ...
[1] Newsome dovolávat právních prostředků (tj. jako předcházející rozhodnutí EEOC, předchozí Ohio občanských práv rozhodnu...
EXHIBIT "1"
062112 czech(eeoc response)
062112 czech(eeoc response)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

062112 czech(eeoc response)

341 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

062112 czech(eeoc response)

 1. 1. REAKCE NA ČERVEN 14, 2012 rovné pracovní příleţitosti DOPIS Wilma L. JAVEY odst. ředitel Cincinnati oblast Office / k / EEOC "DŮM negro"); SPRÁVNÍ ŢÁDOSTI řádu slovy: ODKLAD POVINNÉ K OHIO OBČANSKÁ PRÁVA KOMISE V SOULADU S 29 CFR § 1601,13 / 1604,8 A DALŠÍ SPRÁVNÍ STANOVY / ZÁKONY, POVINNÉ KOMISAŘPOPLATKU VYDAJÍ NA ZÁKLADĚ 29 CFR § 1601,6 A DALŠÍ VEDOUCÍ STANOVY / ZÁKONY A POVINNÉ SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ UZAVŘENÍ ZÁKONA POŢADOVANÁ PODLE REVIDOVANÉ OHIO ZÁKONÍKU §2315.19/FEDERAL OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ČL. 52, JIMIŢ SE ŘÍDÍ STANOVAMI A DALŠÍMI PŘEDPISY / - DVORA NEDOSTATEK PRAVOMOCI PRO PORUŠENÍ ODKLAD; Zopakování o námitkách A Zopakování pro ţádosti o poučen ALL "kolizi zájmy" [1] ODESLÁNO: 21. ČERVNA 2012PŘEDKLÁDÁ NA: VIA USA PRIORITY MAIL - PŘÍJEM Č. 23051590000163829273 Oddělení Spojených států práce USA rovné pracovní příleţitosti Komise ("EEOC") Cincinnati oblast úřad K rukám: americký sekretář práce - Hilda L. Solis Frances Perkins Stavební 200 Ústava Ave., NW Washington, DC 2021 0 VIA USA PRIORITY MAIL - PŘÍJEM Č. 23061570000105820295 Ohio občanská práva Komise ("OCRC") Ústředí K rukám: G. Michael Payton, Esq (výkonný ředitel). 30 East Broad Street, 5. patro Columbus, Ohio 43215EEOC C OMPLAINT: Nabíjení č. 473-2012-00832 (Garretson Firma Rozlišení Group, as) Nabíjení č. 473-2012-00837 (Messina Personální / Messina Management Systems)Ţadatel / Zaměstnanec: Denise Vogel Newsome ("Newsome") Post Office Box 14731
 2. 2. Cincinnati, Ohio 45250 Tel.: (513) 680-2922Odpůrce (y) / Garretson Firma Rozlišení Group, IncZaměstnavatel (é): Kontakt: Sandy Sullivan (Human Resources zástupce) Kontakt: Matthew Garretson (zakladatel / generální ředitel) 7775 Cooper Road Tel.: (513) 575-7167 nebo (513) 794-0400 / (888) 556-7526 Kraj: Hamilton County, Ohio Ohio ** Office s 50 a více zaměstnanci Personální Messina / Messina Management Systems Kontakt: Vince Messina (předseda) 11811 Mason-Montgomery Road Cincinnati, Ohio 45249 (513) 774-9187 Přichází nyní Stěţovatel Vogel Denise Newsome ("Newsome") o zachování uvedených témat a bez upuštěníod předchozí výhrady a obranu uvedené v h e r ŢÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ VÝPOVĚDI A OZNÁMENÍ O PRÁVECH,DORUČENÍ SPRÁVNÍCH PORUŠOVÁNÍ ŘÁDU, ŢÁDOST O EEOCS "PÍSEMNÝ" DETERMINATION - SKUTKOVÉHOSTAVU A UZAVŘENÍ ZÁKONA, ŢÁDOST O "PÍSEMNÝ" HLAVA VII VÝKLAD / STANOVISKO, ŢÁDOST O ODKLADK OHIO OBČANSKÁ PRÁVA KOMISE, ŢÁDOST O PROHLÁŠENÍ POPLATKU KOMISI, ABY PŘEDLOŢILA;NÁMITKY DO KVĚTNA PŘÍLEŢITOSTI K KOMISE 31. 2012 PROPUŠTĚNÍ A OZNÁMENÍ PRÁV; REAKCE NADOPIS OHIO OBČANSKÝCH PRÁV KOMISE ZE DNE 09.05.2012 V OBLASTI "VAŠI poptávku s ohledem namoţné ZDARMA diskriminace; "a 2. POŢÁDAT O SEZNÁMENI VŠECH" KOLIZI ZÁJMŮ " (Dále jen "RFROD aNOR ...") které jsou jiţ součástí záznamu a jsou zahrnuty v tomto dokumentu s odkazem, stejně jako lze získat ed znásledujících odkazů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9ci n pozdravy: "OFICIÁLNÍ STÍŢNOST / OBVINĚNÍ Z DISKRIMINACE SOUBOR NEBO PROTI FIRMY GARRETSON ŘEŠENÍ GROUP INC NEBO MESSINA PERSONÁLNÍ / MESSINA MANAGEMENT SYSTEMS SE SPOJENÝMI STÁTY MINISTERSTVA PRÁCE - SPOJENÉ STÁTY ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI KOMISE - CINCINNATI OBLAST ÚŘAD a OHIO OBČANSKÁ PRÁVA KOMISE - ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘ A ŢÁDOST KOMISAŘ BEZPLATNĚ, KTERÉ BUDOU VYDÁNY ODESLÁNO K PŘIHLÁŠENÍ DNE 30. DUBNA 2012 " (Dále jen "oficiální stíţnost / nabíjení diskriminace") - coţ je jiţ součástí záznamu, a proto je začleněna odkazem, jako by je uvedeno přímo zde. Kromě toho můţe být obta INED na následujících odkazech:
 3. 3. http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297a tvrdí to její okamţité reakce na 14. června, 2012 rovné pracovní příleţitosti DOPIS Wilma L.JAVEY odst. ředitel Cincinnati oblast Office / k / EEOC "DŮM negro");SPRÁVNÍ ŢÁDOSTI řádu slovy: ODKLAD POVINNÉ K OHIO OBČANSKÁ PRÁVA KOMISE VSOULADU S 29 CFR § 1601,13 / 1604,8 A DALŠÍ SPRÁVNÍ STANOVY / ZÁKONY, POVINNÉ KOMISAŘPOPLATKU VYDAJÍ NA ZÁKLADĚ 29 CFR § 1601,6 A DALŠÍ VEDOUCÍ STANOVY / ZÁKONY A POVINNÉSKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ UZAVŘENÍ ZÁKONA POŢADOVANÁ PODLE REVIDOVANÉ OHIO ZÁKONÍKU §2315.19/FEDERAL OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ČL. 52, JIMIŢ SE ŘÍDÍ STANOVAMI A DALŠÍMI PŘEDPISY / -DVORA NEDOSTATEK PRAVOMOCI PRO PORUŠENÍ ODKLAD ; Zopakování o námitkách AZopakování PRO ŢÁDOSTI Být upozorněni na všech "kolizi účasti" (Dále jen "RT06-14-12EEOCLetter"). Kopie června Wilma Javey je 14, je 2012 dopisu přiloţena jako exponát 1 ", který se tímtozačleněny ve formě odkazu, jako je uvedeno v plném zde. Na podporu této smlouvy, a bez prominutí chráněné právazachována jinak, Newsome uvádí následující:
 4. 4. I. REAKCE NA ČERVEN 14, 2012 ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI NA DOPIS WILMA JAVEY ODST. ŘEDITEL CINCINNATI OBLAST ÚŘAD): 1. Newsome objekty k USU Wilma Javey v oblasti výzkumu P orgánu ING nad ministryně práce Hilda Solis v tom, ţe na nebo o 8. června 2012, Newsome je "RFROD a NOR. . . " bylo příhodné, SPRÁVNĚ a přiměřeně adresované tajemníkovi Solis, a proto měla být zaměřena na ní pro manipulaci. Proto, Wilma Javey NEJEN uzurpoval moc nad tajemníka Hilda Solis Labor je , ale vykazuje o zneuţití pravomoci. Tak, jako přímý a bezprostřední výsledek Newsome byla nenávratně poškozené / poškozen a zbaven práva chráněná a zajištěny v rámci zákonů / zákon upravující záleţitosti řekl. 2. EEOC je / Wilma Javey je protiprávní / nezákonné manipulace stíţnosti Newsome v / nabíjení je CONTNUANCE trestní / stavební křivdy levelled proti Newsome v rozporu se zákony / předpisy upravující řekl záleţitostí a jako odplatu do prosince Newsome v 10, 2009 dokumentů / prosit s názvem: SPOJENÉ STÁTY prezident Barack Obama - korupce: Perzekuce na křesťanskou a zakrývání porušování lidských práv / DISKRIMINACE / PREJUDICAL praktiky vůči Afroameričanů, poţadavek na okamţitou palbě / ZASTAVENÍ americké ministryně práce Hildy L. Solis a platnými ministerstva práce úředníků / zaměstnanců; ŢÁDOST O STAVU 14. července 2008 stíţností; ŢÁDOST O STAVU 21. května 2009 REKLAMACE A NÁSLEDNÉ SUBMITTALS, ŢÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ve stíţnosti FMLA 16. ledna 2009, a EEOC stíţnosti ze dne 7. července 2009, PŘÍPADNĚ výkon vhodných Executive objednat (S) A ŢÁDOST Vysvobození souborů pro PŘEZKUMU a kopírování v Cincinnati, Ohio MZDY & HOUR úřad a EEOC OFFICE 22. prosince 20091 - reformy zdravotnictví: Podívejte se, jak Obamova administrativa zasahuje / blokováno Newsome moţností při zdravotní péči a DENIED si lékařskou POMOC Vyhledávaná POD FMLA - JAK DÁL pod vládou-runned PROGRAM ZDRAVOTNICKÁ který můţe být OBT ained na následujících odkazech: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltrobamasolisholderfinal http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-uspsmailing-receipts-obama-holdersolis a jako takové jsou začleněny odkazem, jako by je uvedeno přímo zde a pro záchranu otázek. Proto se Newsome na námitky obsaţené v rovné pracovní příleţitosti v manipulaci s Stíţnosti a poplatků v této věci se znovu! 3. Newsome věří, ţe 10.12.2009 bude prosit / Dokument také poskytnout veřejnosti a Světové s dalšími důkazy, pokud jde o neschopnost Spojených států amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho administrativy a jak se zdá, ţe teprve po Příjem z prosince Newsome má 10, 2009, se prezident Obama začal brát z informací získaných v řekla prosebně / dokument a začal jeho "kampaň prezidentských výkonů rozhodnutí!" Spojené státy prezidenta Baracka Obamy Zneuţívání pravomocí k účelům, "osobní" a "POLITICKÝ 2012 prezidentské předvolební kampaně "zájmů, zatímco" účast na trestné / civilní "křivdy na zakrývání" systematický " Diskriminační a trestních / stavební porušování namířená proti Newsome bílými rasisty zaměstnavateli respondentů (Garretson Firma Rozlišení Group Inc a Personální Messina / Messina Management Systems) v tomto okamţiku stíţnosti / nabíjení a jejich napojení konektoru do Spojených států amerických Barack Obama, jeho správa / Právníci-Advokáti, jeho 2012 prezidentské kampaně štáb a Kongresu Spojených států amerických a dalších CONSPIRATORS/CO- Spiklenci se podílejí na útocích namířená proti Newsome.
 5. 5. II. SPRÁVNÍ ŢÁDOSTI řádu slovy: ODKLAD POVINNÉ K OHIO OBČANSKÁ PRÁVA KOMISE V SOULADU S 29 CFR § 1601,13 / 1604,8 A DALŠÍ SPRÁVNÍ STANOVY / ZÁKONY, POVINNÉ KOMISAŘ POPLATKU VYDAJÍ NA ZÁKLADĚ 29 CFR § 1601,6 A DALŠÍ VEDOUCÍ STANOVY / ZÁKONY A POVINNÉ SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ UZAVŘENÍ ZÁKONA POŢADOVANÁ PODLE REVIDOVANÉ OHIO ZÁKONÍKU § 2315.19/FEDERAL OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ČL. 52, JIMIŢ SE ŘÍDÍ STANOVAMI A DALŠÍMI PŘEDPISY / - DVORA NEDOSTATEK PRAVOMOCI PRO PORUŠENÍ ODKLAD V souladu se správním řádu a dalších zákonů / zákonů upravujících řekl záleţitosti, Newsome předloţit tytoţádosti k pomoci a / nebo pomáhat ji v podání ţaloby proti Spojeným státům rovných komise amerického příleţitosti kby tato agentura trvat upírat ní rovné . ochrana imunit a výsad zákonů, zákonů a řádného procesu právních předpisůpři nakládání s okamţitou stíţnost / nabíjení podána v uchování těchto problémů zvýšil, Newsome další státy: 4. Newsome vyţaduje být upozorněni na "Status" povinného odklad této okamţité Equal pověření příleţitosti stíţnosti / Poplatek na Ohio občanských práv Komise v souladu s § 29 1601,13 a jiné zákony, jimiţ se řídí zákony / řekl záleţitosti. Například § 29 1604.8 adresy jak věci mají být řešeny, který zahrnuje pohledávky, které spadají do pravomoci EEOC a Ohio občanských práv komise: http://www.slideshare.net/VogelDenise/29-cfr-16048-processingcompltateagency-highlighted 5. Newsome VČASNÉ, řádně a přiměřeně zachováno tento problém a bude obsahovat poptávku a práva na tuto okamţitý EEOC reklamace / nabíjení odloţený na Ohio občanských práv Komisi prostřednictvím jejího "RFROD a NOR. . . " Podívejte se na stránkách / odstavců:. 7 / ¶ 8, 8/13, ¶ ¶ 11/24, 15 / ¶ 33, 18 / ¶ 42, 20/49 a ¶ Pages 29-30 IV ŢÁDOST O DEFFERAL k Ohio občanských práv KOMISE: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 6. Newsome tímto ţádá, aby rovné pracovní příleţitosti Komise ministra práce Hilda Solis (Tzn. ne malý "Chceš-To-Be Chiefs"), doporučit ji v "psaní", zda je či není okamţité Stíţnost / nabíjení podaná proti respondentů (Garretson Firma Rozlišení Group Inc a Messina Personální / Messina Management Systems) má bylo odloţeno na Ohio občanských práv Komise podle poţadavků stanov nebo právních předpisů. 7. Newsome vyţaduje být upozorněni na "Status" povinného vydávání komisaře ZDARMA Od takového okamţiku Equal pověření příleţitosti stíţnosti / poplatek podle 29 CFR § 1601.6 a další zákony / předpisy upravující záleţitosti, řekl. Newsome Stíţnost / nabíjení a otázky přinesla přes podání a dokumentů podle jasně podporují vydávání komisaře Charge. Na podporu rovných příleţitostí v zaměstnání je Komisi známo, ţe Newsome Stíţnost / nabíjení a vyţádat si v nich stanovená pro vydání komisaře zdarma, mohou informace získat na následujících odkazech: EEOC Dokument: Národní zákon o zaměstnanosti projekt Dokument: http://www.slideshare.net/VogelDenise/commissioner-charge-request-national-employment-law- project
 6. 6. 8. června reakce na stranách 38 aţ 58 a odstavců) aţ (P)Newsome, který upravuje ve svémdůsledky a škody / ÚRAZŮM, ţe Public-u-velký utrpěli jako přímý a bezprostřednídůsledek rovné pracovní příleţitosti Komise je nedbalosti jednat a zakázat / odraditdiskriminační praktiky nahlášené Newsome. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 8. N ewsome ţádá o vydání komisaře ZDARMA řešit systematické diskriminační praktikynejsou pouze vznesená proti ní, ale to Afroameričanů a / nebo osob-of-Color, který jasně jsou obětístejných diskriminačních praktik, jako bílé rasistické zaměstnavatelů, protoţe respondenti ( GarretsonFirma Rozlišení Group Inc a Messina Personální / Messina Management Systems) v tomto okamţikustíţnosti / nabíjení. Pak, kdyţ jsou informace musí být zveřejněny a / nebo jejich tváře jsou umístěny na"obklady stěn a zaměstnavatelů hanby" jednotlivých mohou chtít plakat "faulu" a nebo přinéstpošetilých soudních sporů, aby všechny informace před sdílené s veřejností / SVĚT:http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet Plácat Newsome se soudem, ale kdyţ Newsome SLAPPS zpět se Zatáhni ocasem a snaţí a skrýt své zločiny z PUBLIC / WORLD! Nebo roli v tom, co se zdá být krytí a výplaty v říjnu 11, 2001 "domácí" útoky teroristů ze strany Spojených států amerických na jeho Světového obchodního centra a dalších údajných cílů, které den: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster
 7. 7. 9. N ewsome VČASNÉ, řádně a přiměřeně zachováno tento problém a bude obsahovatpoptávku přes její "oficiální stíţnosti / nabíjení diskriminace" na stránkách / odstavců: 6, 24/14, 25 ¶ / ¶16, 73/41, 135 ¶ / ¶ 96 , 180 / ¶ 105, 181 / ¶ 107, 185 / ¶ ¶ d) ae) r) - U) a přes její "RFROD a NOR. . . "Podívejte se na stránkách / odstavců: 3/29 CFR § 1601.18, 4-5 / 29 CFR § 1601.19 a 1601.21, 7 / ¶ 9, 8 / ¶16, 14-16/29 CFR § 1601,28 (3), a ¶ 27, 16 / ¶ 34, 17 / ¶ 40, 20 / ¶ 50, 35 / ¶ 86, 37 / ¶ 92, 37-38/VII.ŢÁDOST O STAVU KOMISE poplatku na číslo: http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297 10. Newsome NÁROKY musí být poskytnuty se závaznými skutkovými zjištěními a uzavíránízákona poţádala v souladu s federálními občanského soudního řádu čl. 52, 29 CFR § 1601.21, OhioRevidovaný kodex § 2315,19 a jiné zákony, jimiţ se řídí zákony / řekl záleţitostí. Viz strana / odstavců:6/29 CFR § 1601,21, 8 / ¶ 13, 16 / ¶ 36, 17 / ¶ 40, 19 / ¶ 44, 20 / ¶ 47, 20-29/III. ŢÁDOST O EEOCS"písemný" Determination - SKUTKOVÉHO STAVU A UZAVŘENÍ ZÁKONA, ţádost o "písemný" HLAVA VIIvýklad / OPINI o: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 11. Skutková zjištění a závěr zákona, který Newsome je náročné NENÍ ten, který jeDISKREČNÍ výsadu Equal pověření příleţitosti a ten, který je povinně třeba na ţádost ţalobce (S) a /nebo strana (y), které poskytují příslušné informace, které pomůcky a pomáhat Navrhovatel při určování,zda pokročit s další akcí, a co to důkazů a skutečností EEOC spoléhat na to, byla její rozhodnutí. Kromětoho poskytuje důkazy o tom, zda nebo ne všechny otázky a předloţila důkazy byly řešeny dle poţadavkůstanov nebo zákony, které upravují vyšetřovací proces. http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-right-to-investigative-findings-on- complaint http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-naacp-investigative- findingsrequiredhighlighted 12. Newsome je poskytovat informace o EEOC tiskové zprávy z oblasti usadil a přinesljménem dalších ţalobců bylo nezbytné vytvořit vzor-OF-diskriminační praktiky na rovné pracovnípříleţitosti Komise vyřizování stíţností / obvinění vznesených Newsome. Navíc, vystavovat BiAS /předsudky EEOC v vyřizování stíţností / poplatků předloţené Newsome jak o tom svědčí v těchtostíţností a tiskových zpráv ze strany rovné pracovní činnosti Opportunity Komise wherein byla podánajménem jiné CLAIMAINTS kdyţ EEOC neměl ţádné důkazy na podporu svých poplatky / reklamace (tj.s největší pravděpodobností těšit na procesu objevování prostřednictvím ţalob podaných). Například,zatímco Newsome stíţnost / nabíjení v této věci okamţité sestávala z přibliţně 196 Stránky a 86exponátů - tj. dokumenty jiţ v drţení EEOC, stejně jako lze získat z následujícího odkazu: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9fa ačkoli Stíţnost / nabíjení sestávala z přibliţně 16 číslovaných výtisků v I aţ XVI) nic vprotokolu o rovné pracovní příleţitosti Komise záznamů podpořit, aby se tyto otázky a důkazy a právnízávěry prezentované byly vyřešeny. Proto se Newsome OPĚTOVNĚ její ţádost o "zjištění skutkovéhostavu a uzavření zákona", ţe EEOC dovolávat na podporu odvolání a všimněte si, o právech vystaven,navíc jeho selhání odloţit věc Ohio občanských práv Komise jako povinně vyţaduje stanov nebo zákonyupravující záleţitosti, řekl. Newsome za předpokladu, výpisem z rovných ZPRÁV zaměstnanosti PRESSpro právní ţalobu, kterou mu vůči zaměstnavatelům se zabývají ve stejném zaměstnání porušovánístanovených v stíţnost Newsome v / nabíjení:
 8. 8. EEOC Tiskové zprávy: http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy-2010Dále je důleţité pro PUBLIC / WORLD aby viděli, jak diskriminační, předsudkům a BIAS rovnépracovní příleţitosti Komise je v vyřizování stíţností / obvinění vznesených Newsome kde to přinášíprávní ţaloby jménem jiných uchazečů bez jakékoliv podpůrné důkazy (tj. doufat, ţe snad získat přespomůţou): () EEOC vs Spencer Reed Látka (tj. věci týkající se bílá ţena údajně utrpěl pracovní diskriminaci na základě rasy, věku a odplaty): http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-eeoc-press-release-spencer-reed-matter- highlighted 7-Page EEOC Spencer Reed reklamace bez doloţení / exponátů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-spencer-reed-complaint-on-behalf-of-white- employee (B) EEOC vs Wells Fa RGO Látka (tj. případ týkající se údajného pracovní diskriminaci na základě rasy a věk): http://www.slideshare.net/VogelDenise/091510-eeoc-press-release-wells-fargohighlighted 5-Page EEOC Wells Fargo reklamace bez doloţení / exponátů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-wells-fargo-complaint (C) EEOC vs Sears Látka (tj. případ týkající se údajného pracovní diskriminaci na základě rasy, věku, pohlaví a odplaty): 6-Page EEOC Sears reklamace bez doloţení / exponátů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-sears-complaint (D) EEOC vs Adecco Látka (tj. zaměstnavatel úřad práce - případ týkající se údajného pracovní diskriminaci na odplatu): http://www.slideshare.net/VogelDenise/071210-eeoc-press-release-adecco-matter- highlighted 7-Page s EEOC Adecco reklamace bez doloţení / exponátů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-adecco-complaint (E) EEOC vs Pitre Látka (tj. případ týkající se údajného diskriminaci v zaměstnání na základě obtěţování a odplaty): http://www.slideshare.net/VogelDenise/100311-eeoc-press-release-pitrehighlighted 20 stránek s EEOC Pitre Reed reklamace bez doloţení / exponátů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-pitre-complaint 13. DVORA Nedostatek pravomoci. I kdyţ Newsome chtěl podat ţalobu u soudu práva,diskriminačních praktik, nedbalosti a újmu vyřizování této záleţitosti Equal pověření příleţitosti zbavujesoud (a) pravomoci Pro případ, ţe odloţit věc Ohio občanských práv Komise - tj. Newsome Stíţnost /nabíjení tvrdí, diskriminaci na základě rasy, věku, odvetu, systematické diskriminace, atd.:
 9. 9. Morris v. Kaiser Engineers, sro, 471 NE2d 471 (Ohio, 1984) - Státní podání je povinné předpokladem diskriminace na základě věku v akci zákona o zaměstnanosti. Věková diskriminace v zaměstnání aktu z roku 1967, § 14, § 29 USCA 633. Piecuch v. Gulf a západní Mfg Co, 626 F.Supp. 65 (ND Ohio E.Div, 1985..) - Okresní soud nemá pravomoc nad činností diskriminace na základě věku, kdy ţalobce neměl podal svůj náboj s Ohio občanských práv Komise. Věková diskriminace v zaměstnání aktu z roku 1967, § 14 (b), § 29 USCA 633 (b). Ramirez v. Národní Distillers a Chemical Corp., 586 F.2d 1315 (1978) - [4] Pokud EEOC nepodařilo postoupit diskriminaci v zaměstnání náboj státní agentury podle poţadavků hlavy VII, by měl okresní soud zachovat pravomoc k době dostatečně aby EEOC informovat příslušné státní agenturu a umoţnit, aby statutární agentury odloţení období, v němţ k jednání. Akt občanských práv z roku 1964, § 706 (d) ve znění § 42 USCA 2000E-5 (e). . . . Tento soud opakovaně rozhodl, ţe "pokud EEOC nepodařilo následovat část 2000E-5 (c) by měl okresní soud zachovat pravomoc pro určitou dobu, aby bylo moţné EEOC informovat příslušný státní agenturu a umoţnit, aby agentura mohla zákonné odklad období, ve kterém k činu. "(v. Gallego Arthur G. McKee & Co (9. Cir. 1977) 550 F.2d 456, 457. Srov. EEOC v. Wah Chang Albany Corp. (9. Cir. 1974 ) 499 F.2d 187, 189 č.3 ("odklad není jurisdikční fakt v tom smyslu, ţe jeho nepřítomnost zbavuje soud moci, aby zákon").) Kromě toho je nepravděpodobné, ţe procesní chyby se dopustil by EEOC bar a ţalobce právo vykonávat hlavy VII nárok. (Viz Miller v. International Paper Co (5. Cir 1969) 408 F.2d 283, 291 ("činnost nebo nečinnost EEOC nemůţe ovlivnit grievant v hmotné právo podle zákona.");. Cf Gates proti Gruzii. -Pacific Corp. (9. Cir. 1974) 492 F.2d 292, 295). Vzhledem k tomu, EEOC nakonec se vztahují Ramirez pozměněný poplatek na příslušné státní agentury, okresní soud pochybil, kdyţ odmítl z důvodu příslušnosti k titulu VII nárok s ohledem na 1974 propustit. Kroger Co v. Regional Airport Authority of Louisville a Jefferson County, 286 F.3d 382 (6. Cir 2002.) - Za svévolné nebo vrtošivý standard přezkumu v rámci správního řádu (APA), strana napadá agentury akci musí prokázat, ţe akce neměla ţádný racionální základ, nebo ţe šlo o jasný a škodlivé porušení platných zákonů nebo předpisů, a pokud tam je nějaký důkaz k podpoře rozhodnutí agentury, agentury odhodlání není svévolné nebo vrtošivý. 5 USCA § § 701 a násl., 706 (2) (A). Ředitel, Úřad na náhrady zaměstnancům programy, Katedra práce v. Newport News Shipbuilding a Dry Dock Co, 115 S.Ct. 1278 (USA, 1995) - účastník řízení náročné agentura akce je povinen prokázat, na počátku případu, , ţe je zraněn ve skutečnosti agenturou akce a tento zájem se snaţí obhájit je pravděpodobně v pásmu zájmů má být chráněno zákonem v pochybnost. 5 USCA § 702. Lujan v. National Wildlife Federation, 110 S.Ct. 3177 (1990) - S cílem získat soudní přezkum v rámci obecného přezkoumání ustanovení správního řádu, musí osoba uplatňující právo ţalovat identifikovat některé agenturní činnost, která ovlivňuje ho v určeném módě a musí prokázat, ţe utrpěl právní špatně, protoţe z napadeného agentury akce nebo je nepříznivě ovlivněna, nebo poškozen této akce ve smyslu příslušného zákona. 5 USCA § 702. Centrum pro biologickou rozmanitost v. Lueckel, 417 F.3d 532 (6. Cir 2005.) - Chcete-li získat soudní přezkum v rámci správního řádu (APA), musí ţalobce stíţnost týká agenturní činnosti nebo nečinnosti, a ţalobce musí utrpěli jeden legální špatně nebo zranění spadající do oblasti zájmů snaţil se být chráněny zákonem, na nichţ je zaloţena stíţnost. 5 USCA § 551 a násl. Federální Power Comn v. Colorado Interstate Gas Co, 75 S.Ct. 467 (1955) - Odbor správní řád vymezuje rozsah přezkumu se vztahuje pouze na situace, kdy tato otázka je předmětem byly řádně předloţeny. Správní řád, § 10 (e), § 5 USCA 1009 (e).Viz bod II. Doručení správních PORUŠOVÁNÍ řádu o "RFROD a NOR. . . " v bodech 31 aţ 51. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c
 10. 10. III. Zopakování o námitkách Prostřednictvím tohoto instantní "RT06-14-12EEOCLetter" Newsome opakuje námitky z dokumentu, stejnějako ty, které stanoví ve svém "RFROD a NOR. . . "Kromě toho, NÁMITEK pokusit se o rovné pracovní příleţitosti vCincinnati Area ředitele Wilma Javey se uchvátit moc a zneuţití řízení v manipulaci s tímto okamţité stíţnosti / nabíjenía následných podáních / předloţených dokladů. Newsome se poţaduje, aby Spojené státy tajemníka práce poskytujíNewsome s "písemný" odpovědí, jak poţaduje zde, stejně jako v "RFROD a NOR. . . "Před Equal EmploymentOpportunity komise.IV. Zopakování pro ţádosti o doporučeno všech "kolizi účasti" 14. Prostřednictvím tohoto okamţiku prosba / dokument, Newsome OPĚTOVNĚ jí ţádá, aby byl upozorněn "VŠECH" kolizi zájmů, jakoţ i poradenstvím z jejích obav, ţe jiţ 10. ledna 2012 přes její prosbu / dokument s názvem: "OZNÁMENÍ NA ZASTAVENÍ - ŢÁDOST O odvolání prezidenta Barack Hussein Obama II - reakce na útoky na FLORIDA A & M UNIVERZITA týkající se údajné Šikana události - ţádost o mezinárodní vojenskou intervenci potřeby ". http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice- 011012final kde Newsome VČASNÉ, správně a přiměřeně poţadováno: Spojené státy prezident Barack Hussein Obama II se ihned STEP a UVOLNĚTE v Bílém domě, nebo do pátku 10. února - bez dávek / plat atd. nebo jinak odstraněny vojenskou silou! Pokud prezident Barack Obama se REFUSTING, aby odstoupil, aby byl odvolán z funkce vojenskou silou, tj. domácí a / nebo zahraniční). Čem, stejně jako občané Libye snaţil externí pomoc, aby plukovník Muammar Kaddáfí odstraněn, Vogel Denise Newsome si můţe vyţádat pomoc od zahraničních národů a jejich vůdci, tj. jako je Írán / prezidentem Mahmúdem Ahmadíneţádem a jejich spojenci (např. Čína, Německo, Rusko a Francie, atd.), aby prezident Barack Obama a jeho správa odvolán z funkce. ee je Odstavec C) na straně 279. Také bod F) na straně 280, který stanoví: Tohoto exekutivního odvětví správa (tj. který zahrnuje však Neomezuje pouze na Spojené státy vicepresident Joseph Biden, Spojené státy ministr Hillary Clintonová, Spojené státy generální prokurátor Eric Holder, Spojené státy ministr práce Hilda Solis, Spojené státy sekretář námořnictva Raymond Mabus, Spojené státy ministr Leon Panetta obrany, ředitel CIA Davida Petraeuse, atd.) a zaměstnanci - která bude obsahovat tři nejvyšší postavených úředníků / vedení v Command, stejně jako jakékoliv / všechny zaměstnance, tj. v Ředitelé, vyšetřovatelé, atd.), které byly přiřazeny agentury akce (tj. Spojené státy americké ministerstvo práce, Spojené státy ministerstvo spravedlnosti) ohledně Vogel Denise Newsome - odstoupit a / nebo odstoupit okamţitě bez dávek / plat atd. nebo jinak odstraněny vojenskou silou! 15. Newsome i přes její 10. prosince 2009 p přední / dokument s názvem: SPOJENÉ STÁTY prezident Barack Obama - korupce: Perzekuce na křesťanskou a zakrývání porušování lidských práv / DISKRIMINACE / PREJUDICAL praktiky vůči Afroameričanů, poţadavek na okamţitou palbě / ZASTAVENÍ americké ministryně práce
 11. 11. Hildy L. Solis a platnými ministerstva práce úředníků / zaměstnanců; ŢÁDOST O STAVU 14. července 2008 stíţností; ŢÁDOST O STAVU 21. května 2009 REKLAMACE A NÁSLEDNÉ SUBMITTALS, ŢÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ve stíţnosti FMLA 16. ledna 2009, a EEOC stíţnosti ze dne 7. července 2009, PŘÍPADNĚ výkon vhodných Executive objednat (S) A ŢÁDOST Vysvobození souborů pro PŘEZKUMU a kopírování v Cincinnati, Ohio MZDY & HOUR úřad a EEOC OFFICE 22. prosince 20091 - reformy zdravotnictví: Podívejte se, jak Obamova administrativa zasahuje / blokováno Newsome moţností při zdravotní péči a DENIED si lékařskou POMOC Vyhledávaná POD FMLA - JAK DÁL pod vládou-runned PROGRAM ZDRAVOTNICKÁ http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltr- obamasolisholderfinal 12/10/09 Poštovní Příjmy / proof-of-Poštovní adresa: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-usps-mailing-receipts- obama-holdersolis poţadované VNITŘNÍ Palba / Ukončení tajemníka práce Hilda Solis, jakoţ i příslušných úředníků / zaměstnanců - tj. které zahrnují Wilma Javey. Ţádosti, které nejsou upustit a Newsome OPAKUJE, ţe rozhodně podporuje a pohotovosti.IV. PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉHO / GLOBÁLNÍ ZÁJMY PODPORU SYSTEMATICKÉ DISKRIMINAČNÍCH PRAKTIK A KRYCÍ / KORUPCI, ŽE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ OBORŮ VLÁDY (EXECUTIVE - SPOJENÉ STÁTY BÍLÝ DŮM / PREZIDENT, LEGISLATIVNÍ - KONGRES SPOJENÝCH STÁTŮ A SOUDNÍ - NEJVYŠŠÍ SOUD SPOJENÝCH STÁTY) A JAK TO JE PŘÍMO SOUVISÍ S INSTANT STÍŽNOST / POPLATEK Newsome se domnívá, ţe tyto informace je relevantní a důleţité porozumět systematické diskriminačnípraktiky nejsou pouze vznesená proti ní, ale veřejno-u-velký, který je také rasově / diskriminace Motivovaní: 16. Co se zdá je motivujícím faktorem za pátek, 15 června 2012 Spojené státy VYHLÁŠENÍ America prezidenta Baracka Obamy týkající se "Ne deportace ilegálních imigrantů:" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek-deportation-of- immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation I t pomáhá dát trestné činy Spojených států americké vládě zkorumpovaných úředníků ve světle reflektorů pro veřejnost / světu. Například: ) Na nebo o den slunce, 10. června, 20 12, Vogel Denise Newsome zaslali "soukromě", její dokument s názvem "SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ prezidenta Baracka Obamy" Pink SLIP "/ oznámení o vypovězení." Z pochopení Newsome v, w slepice dokument je zveřejněn "soukromě" v Slideshare, je to má DENY "veřejný" přístup k dokumentu, pokud mají "Bezpečnostní kód" poskytuje Newsome pro přístup k dokumentu, ale to není e CAS při manipulaci tohoto dokumentu! W slepice Newsome šel do zobrazení dokumentu, viděla, kde se "Priv ACY" funkce pro tento dokument byl napaden a zdá se přístup, aby bylo moţné "Prohlíţení tohoto dokumentu bez souhlasu Newsome je!" Kvůli narušení a mnoha zájmy v Tento dokument, Newsome šel dopředu a na veřejnost a šel na to, ţe přeloţena do několika jazyků do veřejných / Globální přístup pro její nadcházející projekty na mezinárodní společenství jako celku.
 12. 12. Newsome zabývající se týká kompromisu a invaze s SlideShare slovy: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061112-email- toslidesharePokud jde o další do této Newsome k závěru, ţe existuje více osobzapojených do spiknutí a útoky na ni v jejich úsilí dostat Spojené státyamerické prezidenta Baracka Obamy v roce 2012 prezidentských volbách. Anejen to, ţe zpětná vazba a připomínky vlevo od diváků jsou nyní ohroţenySlideShare, aby Newsome v získání těchto informací, a aby veřejnost aSvětové ve tmě na rostoucí zájem veřejnosti-AT-LARGE (vnitrostátní amezinárodní ) v dokumentech Newsome je sdílení - tedy zájem na pravda aco kazí bílý rasista / TERORISMU reţim jako Spojené státy americké vládyse skrývá před veřejností / WORLD. Newsome i s dále zjistil, ţe více a víceze svých účtů jsou ohroţeny, jako Bílá rasisté / TERORISMU je reţim a ti,s nimiţ spiklo, protoţe oni a jejich kohorty si nemyslím, ţe je jasný dostvidět a zjistit. Například se zdá, SlideShare DATA být ohroţeny a / neboUpraveny tak, aby aby Newsome od získání zpětné vazby od návštěvníků: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061612-email-toslideshareJe to jen souhlasit se PORUŠENÍ se 11. června 2012 dokumentů a LINK napátek 15. června 2012 Tisková zpráva z EXECUTIVE prezidenta BarackaObamy Příkaz k NO deportaci nelegálních přistěhovalců? NE!Článek Co se týče prezidenta Obamy Vyhlášení "NO" deportaci Executiveobjednat, pokud jde o přistěhovalectví: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek- deportation-of-immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation
 13. 13. Americký prezident Barack Obama, který jasně uvedl, ţe tento problém nelze řešit prostřednictvím "Vydávání výkonného řádu." Například s VIDEO ee na cca 28. března 2011, z otázek a odpovědí se Spojených států amerických Baracka Obamy, který uvádí v části a nebo obsahuje následující informace:OTÁZKA: Pane Předseda:Díky výkonné nařízení by měli být schopni zastavit deportace studentů. . . Co kdyţ se alespoň poskytnout dočasný ochranný status("TPS") k nelegální studentů. . .? Pokud vaše odpověď zní ano, kdy? Pokud ne, proč ne?Obamův REAKCE: 1) Dočasné Ochranné Stav je "zvláštní" okolnosti. 2) Pouţívá se na jednotlivce "útěku" pronásledování vyţaduje, aby přišli do Spojených států. 3) Není vhodné pouţívat dočasný ochranný status pro ty, kteří přijíţdějí pro hospodářské účely a příleţitosti. 4) Mají představu, ţe on (Obama) můţe pozastavit deportaci přes Executive objednat - To prostě není pravda. Existují zákony o knize, která schválil Kongres - Kongresové zákony na papíře, jak prosadit imigrační systém. 5) Doporučeno pro něj (Obama), aby jednoduše přes Executive objednat ignorovat Mandáty by tyto Kongresu nejsou v souladu s jeho (Obama) VHODNÉ roli prezidenta. http://youtu.be/rjTgqTLpPjI https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865a65747db49 ePamatujte si, ţe Spojené státy prezidenta Baracka Obamy má právní vzdělání a praxi jako advokát / ADVOKÁT! Poslechněte si prosebe otázek a odpovědí prezident Barack Obama učinil na nebo o 28. března 2011 s Univision.
 14. 14. Takţe LATINO S / S hispánský Voliči musí vidět prezidenta BarackaObamu za to, co skutečně je - lhář, Manipulátor Podvodník, Představitel,který je ve Spojených státech amerických Bílého domu přes trestnými činy,a FALSE / Podvodnými záminkami mohly klamat veřejnost a Světové.Ano, t jeho záleţitost je mnohem nejhorší, neţ prezidentaRicharda Nixona "Watergate skandál!" Nicméně, kongres,Nejvyšší soud Spojených států amerických a prezidentaBaracka Obamy právního poradce / poradce dělat vše pro tojen zkusit a dostat ho stejně jako Kongresu poslanců anejvyšších soudů Justices k listopadu 2012 voleb "BEZvymrštění v ulicích" občané Spojených států a / nebomezinárodního vojenského zásahu, -. Tj. WARS a / neborevoluční vzpoury! http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political- corruptionKromě toho,ţe důvod, proč se zdá, ţe prezident Barack Obamase stává ţádný respekt, je proto, ţe není právně a / nebooprávněně Oprávnění rized, ţe v Bílém domě a Kongresuposlanců, Nejvyšší soud Spojených států a další dobřeinformovaný Občané jsou si toho vědomi. Americký prezidentBarack Obama, Kongres Spojených států a Nejvyšší soud Spojených státůdělají vše moţné, aby soud Newsome podal k Nejvyššímu souduSpojených států před podat: Viz Newsome v poslední reakce 12.června 2012:
 15. 15. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response- to050414supremecourtletterfinal-13315727WAKE UP CALL: Zdá se, ţe jakmile se odstraní prezident Barack Obama, ţe NULL / Void"NE deportaci přistěhovalců" Výkonné nařízení nebude brán zřetel Kongresem a nelegálníchpřistěhovalců se bude zabývat stejnými problémy a strachy! prezident Barack Obama a jeho administrativa ví, co jev obchodě pro nelegální přistěhovalce, a to je důvod, proč on a jeho administrativa STÁLE opakuje, ţe prováděcínařízení je " jen dočasná oprava - tj. ne trvalý! " Spíše neţ říci lidem, ţe to můţe byli protiprávně /NEDOVOLENĚ Exe řez ed.Pokud se lidé chtějí "DREAM ACT" prospěl, pak to vypadá, ţeoni budou muset jít - tedy jako občané v Egyptě, Libyi, Tunisku, atd. - A svrhnout současné"trestní" Vláda pod "právo na revoluci!" To se nestane s Zkorumpovanévládě, která je provozována bílými rasisty / supremacists skupiny V současnosti nenív moci a můţe být za kolapsem / zánik současné globální ekonomice! Kromě tohovyčištění ZEMĚ . Systém hlasování je zapotřebí také Jediné, co prezident Barack Obama, Kongres a jejichprávní poradce / poradkyně Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz ROZUMÍTE jsou války arevoluční akty:
 16. 16. 10.6.2012 dokument zaslán na SlideShare začátku a / nebo o tom, z části: Realitě: Zdá se, ţe bílí rasisté / rasisté jako Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz (o dále jen "Baker Donelson") předci mohou být, co se nazývá "nelegální" Přistěhovalci, kteří pomocí podvodu, lţi, zločiny, tj. jako jako zabití / vraţda - vtrhli do země / půdy nyní známý jako Spojené státy americké a ukradli půdu od domorodců Protoţe takové předkové byli nezastaví, to vypadá, ţe oni a jejich potomci se posléze, aby se více ohyzdná a strašná "válečných zločinů "," zločiny proti lidskosti "," zločinů proti míru, "atd., navíc se zdá, provedení z" domácí "útoky teroristů 11. září 2001 (dále jen" 911 ") Útoky na Spojené státy americké New York World Trade Center Budovy a údajné sestřelení letadel o tomto datu. To také vypadá, ţe po Spojených státech korupčních americká vláda úředníků a jejich právní poradce / poradkyně (Baker Donelson, atd.) provedl 911 útoků, oni se stěhovali do jiné FRAME pro jejich "domácí" teroristických činech srovnaných proti svým vlastním občanům a další. Zdá se stěhuje do FRAME zemí a / národy a jejich obyvatel / občanů, jako Afghánistán za trestné činy Spojených států amerických vládních korupčních úředníků a jejich právní poradce / zástupce (Baker Donelson, atd.). Kromě toho, šíření LŢI vycházející z "ZBRANĚ hromadného ničení "pro nemocné účely k invazi do Iráku a Írán za jejich zdrojů - tj. olej atd.. . .Se e například článek s názvem "CRIMINALS v naší minulosti:"
 17. 17. http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-pastb) Radí občanům Spojených států amerických, ţe existují i jiné "legální" Alternativy, jak získat kongres a Wall Street jednat jménem 99% - "! Právo revoluce" Kromě toho se opět převzít v roce 2012 Spojené státy prezidentské volby ţe bohatí / Bohatí se pokouší unést celou svou hromadu peněz! Jak je uvedeno v Newsome 10. června 2012 "SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ prezidenta Baracka Obamy" Pink SLIP "/ oznámení o vypovězení." Mnoho. . . Mnoho. . . Mnoho. . . Spojené státy americké občany, kteří se nechtějí ani prezidenta Spojených států Baracka Obamu NOR bývalý guvernér Mitt Romney pro příštího prezidenta Spojených států amerických. Skupiny jako "pokrývají celkem Wall Street" nejsou nic jiného neţ vtip na prezidenta Spojených států Barack Obama a "velký peníze" zájmovým skupinám. To je důvod, proč se této trestné činnosti, neboť při nedávném JP Morgan Chase Bank a Facebook debaklu dovoleno stát. Všechny Spojené státy prezidenta Baracka Obamy, jeho trestní právního poradce / poradce Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz, Spojené státy americké Kongresu a Spojenými státy americkými Nejvyššího soudu a ti, s nimiţ se spikly, aby se globální ekonomika můţe pochopit jsou války a / nebo revoluční AKCE:
 18. 18. POSÍLENÍ můţe být nutné GET teroristy - Tedy bílý rasista, Teroristé reţim - Z VLÁDY! POWER je s"Lidé / občany Spojených států amerických - tedy ne kongresu, ale osoby musí jednat,pokud se skutečně chtějí změnu, protoţe to nepřijde z trestné / zkorumpovaná vláda se Spojenými státy americkýmiprezident Barack Obama , Kongres Spojených států, ani Nejvyšší soud Spojených států amerických. Bývalý prezidentAbraham Lincoln prohlásil na podporu "PRÁVA revoluce" - Tato země, s jejími institucemi, patří k lidem, kteříobývají jej vţdy, kdyţ budou unavuje existující vládu, mohou uplatnit své ústavní právo, kterým se mění ji, nebovykonávat své revoluční právo svrhnout jej..Příčinou SPOJENÝCH STÁTŮ demisi Ameriky / DOWNFALL - díky bílé nadřazenosti Teroristé reţim s jakoBaker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz, kteří kontrolují / RUN Capitol Hill / kongresové a jeho potřebu seunést a S ecretly Monopolizovat "ALL" oblasti vládou. http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsBývalý Abraham Lincoln řekl: Amerika nikdy nebude zničena zvenčí. Pokud bychom váhat a přijít o naši svobodu,bude to proto, ţe jsme zničili sami.
 19. 19. c) Newsome věřil, ţe to můţe přijít aţ mezinárodní intervence proto, ţe Spojené státy americké občany se ovládl strach a bojí se svrhnout z terorismu a Bílý rasistickou vládní reţim jako jejich vláda - tedy kongres, který sestává z přibliţně na 100% all-Bílé Senátu v 20 12 a přibliţně 90% ALL-Bílé Kongresu v roce 2012 - To je nepřijatelné, proto také potřebné "legální" a "zákonným" poţaduje začínající na vyčištění teroristického reţimu vlády byl událos ed na nebo o 10. ledna 2012 prostřednictvím "Hlášení o ukončení Newsome. . . " a zabýval se 10. června 2012 Slideshare dokument, který se zdá, ţe prezident Barack Obama a jeho administrativa můţe měli "Sneak Peek" na předchozí k Newsome co se děje veřejnosti, která uvádí v části: Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: To, jak po konečném termínu v pátek 15. června 2012, přístupy pro členy Spojených států americkém Senátu s více neţ pět (5) let sluţby na "odstoupit", jak je uvedeno v Newsome je: "OZNÁMENÍ NA ZASTAVENÍ - ŢÁDOST O odvolání prezidenta Barack Hussein Obama II - reakce na útoky na FLORIDA A & M University týkající se údajné Šikana incident. . . S ee na straně 2.
 20. 20. d) Nejen, ţe Newsome v lednu 10, 2012, "oznámení o vypovězení. . . "Poţadovat ZRUŠENÍ z listopadových volbách 2012 esidential Pr na straně 279 B), v červnu 2012 1 0 SlideShare prezentaci, ţe se zdá, ţe Spojené státy prezidenta Baracka Obamy a jeho administrativy můţe měli nahlédnout na, ona uvádí na straně 2: Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: To jako občan Spojených států amerických, Vogel Denise Newsome k dispozici včasné, vhodně a přiměřeně hledal ZRUŠENÍ z 20 12 prezidentských voleb a poţadoval vyčištění / odstranění zkorumpovaných vládních úředníků a jejich správa z oborů vlády ve Spojených státech amerických. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationObčané musí vědět, ţe to je moţnost k dispozici. Nemají být nucen volitbuď prezidenta Baracka Obamy, nebo Mitt Romney. Po občanům, kteřínejsou spokojeni s jejich způsobem Vládní úředníci se poruší ústavu aúčast na trestné činnosti, mají právo svrhnout vládu svou a vzít zpět contro lz těchto zločinců, které se zmocnili to! PRÁVO revoluce: http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political-corruptionNapříklad, kdyţ skupiny jako zabírají Wall Street protestovali, byli Demonstranti jen smáli a posmívali odadministrativy prezidenta Baracka Obamy a Kongresu a podrobí se trestných činů ze strany donucovacích orgánů -tj. brutalitu, nadměrné pouţití síly, bití, pepř postřik, atd.. Nicméně, kdyţ lidé začali tvořit a protestovatproti Trayvon Martin záleţitost, v Strach z povstání a revoluce z "lidu" -http://youtu.be/MDUeuYpwUw4 - pak tam byly kriminální obvinění.
 21. 21. http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296Nicméně, s vědomím, ţe porota můţe najít nejbliţším Poplatky a ostatním er zločiny, zdá se, Florida státnízástupce Angela Corey pouţívá jako přední strany Florida guvernér Rick Scott Baker a Donelson přinesl druhéhostupně Poplatky místo z prvního stupně nabití y, které by byly postaveny - tj. ţe se zdá moţné získat od 911 výzvuGeorge Zimmerman: George Zimmerman je 911 Call prezentován 2010 Microsoft PowerPoint prezentace: http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Zdarma ke staţení Microsoft Office 2010 lze nalézt na adrese: http://office.microsoft.com/en-us/tryZatčení přichází po "LIDÉ" sjednocení a organizování a přibliţně 6 dní PO Newsome šel veřejnost /GLOBAL (národní a mezinárodní), na internetu delší dobu Spojeným státům rasistických zločinů v Americe azakrývání levelled proti Afroameričanů nebo lidé různých barev: 05.4.2011 VEŘEJNÁ / GLOBAL Relea SE s názvem "SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ prezident Barack Obama: PRÁVO revoluce - STŘET ZÁJMŮ: Pokusy o COVER UP Ve věci TREYVON MARTIN a jiných rasových útoků na AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF - COLOR - uvedení Spojené státy vojenská vojáci DOMŮ! " http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512 Přibliţně čtyři (4) dny později (9. dubna 2012) Florida přišla státního zástupce Angely Corey Sdělení z poplatků podaných proti George Zimmerman: http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296 Přibliţně pak na nebo o 11. dubna 2012, Jiří Zimmerman se sám v: http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-arrest Zdá se, ţe to vše bylo pro výstavy a klamavé účelům pro veřejnost / WORLD jako Spojené státy americké prezidenta Baracka Obamy a jeho právní poradce poradního a / Poradce Baker Donelson a jejich spiklenci / co-spiklenci byli pracují v zákulisí vytvořit falešný a zavádějící důkazy pro účely získání George Zimmerman z n ° vraţdu prvního stupně - tj. VZTAHUJE UP se druhého stupně poplatků.Nyní prezident Barack Obama a jeho administrativa, právní poradce / poradkyně Baker Donelson, Spojené státyamerické Kongresu a dalších, s nimiţ spikli se snaţí vyuţít své odborné znalosti v TRESTNÍCH / občanskýchprávech violatio ns a kontrolou vlády se dostat George Zimmerman, aniţ by se s nimi seznámena veřejnost aSvětové BIG podílí PENÍZE a jejich vztahy s Georgem Zimmerman a jeho rodiny / otce (RobertZimmerman), tj. pokusy bílými rasisty / nadřazenosti a ţidovské sionisty, jak řešit "Hlášení o ukončeníNewsome. . . " http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final
 22. 22. ke krytí pro vraţdu prvního stupně na Trayvon Martin. S lidé jako Alan Dershowitz (ţidovský) promluvit o tom,v pouţívání svého vlivu a ge t Florida státní zástupce Angela Corey k poklesu poplatků. http://www.slideshare.net/VogelDenise/052312-dershowitz-prosecutor-should-drop-charges Například ve vydání zdravotní dokumentace Jiřího Zimmerman a fotografie během této doby jeho údajné zranění, Spojené státy americké prezidenta Baracka Obamy a jeho právní poradce / poradkyně nedělal známý veřejnosti / WORLD kolizi ZÁJEM , které existovaly a úloha zdá se on a jeho poradce / poradkyně hráli v zakrývání vraţdy prvního stupně. Například, to je důleţité si uvědomit, George Zimmerman výpověď během jeho "BOND slyšení" prohlašovat, ţe on nevěděl věk TRAYVON Martin: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6173b9a766 Nicméně, v 911 Call George Zimmerman se radí o 911 operátor, který Trayvon Martin ukázalo se, ţe v jeho pozdním mladistvém věku ":" http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Informace, které Spojené státy prezidenta Baracka Obamy a jeho právní poradce / poradce by rád, aby z očí a rukou veřejného / WORLD. Nicméně, je společná pro vzdělávací a informační účely dostupných v rámci autorského zákona: http://www.slideshare.net/VogelDenise/united-states-code-annotated-chapter-1 http://www.slideshare.net/VogelDenise/copyright-law-of-the-united-states-of-americaNewsome věří, ţe ona není připevněna na veřejném fóru a na jejích internetových stránkách odst.www.vogeldenisenewsome.net ) informace, které se chová od veřejnosti a Světové o prezidenta Baracka Obamy ajeho právní poradce poradního a / Poradce kleštiny či připojení na pokus o krytí jako stejně jako ZAKOUPILIsoudců, ţe přibliţně 9 dní PO Alan Dershowitz 23.května 2012 článek a Newsome na vyvracení delší dobu Bílýdům / prezidenta Obamy a jeho právní poradce poradního a / Poradce Baker Donelson roli ve Trayvon Martin /George věci Zimmerman, přišla 01.6.2012 ZRUŠENÍ Bonda George Zimmerman, mohou nedošlo. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-bond-revoked http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-judge-revoke-bond e) Newsome věří, ţe je s veřejností / globální zájmy zmínit, ţe i ve svém 10. června 2012 Slideshare dokumentu, který se zdá, ţe Spojené státy prezidenta Baracka Obamy měl "Sneak Peek" na to, ţe uvádí na straně 2: Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: ţe po více neţ 20 let pronásledování, posedlosti a HARASSMENTS a hrozeb levelled proti Vogel Denise Newsome zkorumpovanými Spojených států amerických a vládních úředníků svému právnímu zástupci / poradce Baker Donelson a těmi, s nimiţ osnovat zničit Newsome ţivot, začali nejen Války na Newsome, ale proti zahraničním národů / zemí, které jako věc Vnitřní bezpečnost, je třeba zastavit a okamţitě řešit! Proto po pátek 15 června 2012 lhůta vyprší, pokud tyto zkorumpovaní vládní úředníci jsou stále ve funkci, můţe postupovat podle Newsome Spojených států amerických stanov / zákony i mezinárodní Stanovy / Zákony (tj. občany Egypta, Libye, Sýrie, atd.) poţádat o pomoc od mezinárodního společenství k ní v tom, ţe Spojené státy "hlavy státu" v Americe postaveni před soud - tedy jako prezidenta Saddáma Husajna v Iráku, Libye vůdce plukovník Muammar Kaddáfí, atd. a kromě toho, teroristé reţimy, které Spojené státy americké odpustil a / nebo podpořili, ale
 23. 23. pro podvodné účely chtěli občany v těchto zemích a národů, aby si Spojené státy byly za svou svobodu, kdyţ to nebylo! Vše je jen přední a podvodům! http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationInformace, které souvisí a relevantní v tom, ţe Američané mají právo vědět, co "legální" a "zákonným"moţnosti jsou jim k dispozici kdyţ z terorismu a Bílý rasisté Spustit vláda odmítá, aby jeho osoby opustísvůj úřad a postaveni před soud sice právně souladu se zákonem, VČASNÁ, správně, a odpovídajícím "válek" a / nebozpůsobem o to poţádán. tak, takţe Spojené státy americké občanů s moţností"revoluce" v případě, ţe odmítají odstoupit a vrátit zpět do vlády"Lidé" - tj. 99% (procenta).
 24. 24. f) Je PUBLIC / SVĚT zájmu prostřednictvím vyjádření, protoţe to pro Newsome také připomenout, co Spojené státy oddělení amerického práce, stejně jako Spojené státy Bílého domu AME Rice je a Kongres jsou vědomi a vědomě se nepodařilo oznámit veřejný / SVĚT ze. Například, ţe Newsome poţaduje, aby se v dobré víře, ţe současnost a PAST Hlavy států, členové Kongresu AUTORIZACI války, jejich právní poradce / poradců zodpovědných za válečné zločiny a porušování nebo Nuremberg: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia- information Válečné zločiny: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles- war-crime-wikipedia-information Zločiny proti míru: Zločiny proti lidskosti: nést odpovědnost za své trestné činy, a dovolil být vydán do národů či zemí jako Afghánistán, Irák a Írán, atd. musí být kladen na TRIA L. To je důvod, proč Newsome navrhl tuto ţádost v ní 10.1.2012 "Oznámení o vypovězení. . . "A znovu v ní 10. června 2012 vydání: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink- slip-for-translation ţe se zdá, ţe Spojené státy prezidenta Baracka Obamy a jiní spiklenci můţe měli "Sneak Peek" na Prior k jejímu uvolnění P UBLICLY, ţe uvedenou na straně 3:
 25. 25. Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: Je na čase, aby Spojené státy "hlavy státu" Ameriky - tj. prezident Barack Hussein Obama II a jeho správa, bývalý prezident George W. Bush a jeho administrativa, bývalý William "Bill" Clinton a jeho administrativa; Bývalý prezident George HW Bush a jeho administrativa - a jejich právní poradce / poradkyně Baker Donelson, "Hlavy Spojené státy americké armády" Za těchto předsedů náleţitou pozornost!Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: Ţe evidence důkazů nejen v této chvíliStíţnost / nabíjení podporuje Newsome v dobré víře snahu zprávě o rasistické diskriminačním praktikám velkých penězsoukromých zaměstnavatelů v BÍLÁ jako respondentů (Garretson Firma Rozlišení Group Inc a Messina Personální /Messina Management Systems), jejichţ PRACOVNÍ porušení rovné pracovní příleţitosti Komise se pokouší zakrýt ikdyţ se dozví, na zvýšení diskriminačních praktik mezi soukromými sektor zaměstnavatele:http://www.slideshare.net/VogelDenise/012512-eeoc-press-releaseKromě toho bude evidence důkazů podpořila systém trestního pronásledování, internetové šikany a Obtěţování aTrestní / stavební porušování těchto respondentů a jejich spiklenci / co-spiklenci jak se rovnat pověření příleţitosti,stejně jako členské zástupců ve všech oblastech Spojených států amerických vlády, kteří se zabývají korupcí azakrývání těchto zločinů který nakonec vést k ošklivé a odporné trestné činnosti (tj. jak 911 útoků), pokud nejsoupostaveni před soud a potrestáni. Proto se v dobré víře evidence důkazů, ţe bude podporovat, kdyţ Spojené státyamerické vládě úředníků FAIL ke stíhání těchto trestných činů a občanské nespravedlností, která vede k jiné trestnéčinnosti / Norimberk porušování atd., pak MEZINÁRODNÍ pravomoc Soudního dvora se můţeuplatnit:
 26. 26. http://www.slideshare.net/VogelDenise/international-criminal-court-wikipedia-infoKromě toho porucha-TO-Zákon o Newsome včasná a právně přinesl Stíţnosti a poplatky se zdá, dopady a / nebovliv na Spojené státy americké VNITŘNÍ BEZPEČNOST v tom, ţe zkorumpovaní vládní úředníci "ajejich Spiklenci / co-spiklenci kriminalistické Sk v provedení 911 "Domácí" Útoky na budovy Světovéhoobchodního centra a jiné cíle a lţi řekl, RÁMOVAT cizích národů / občanů do Spojených státůamerických trestných činů stejně jako prohlašovat, ţe leţí "zbraních hromadného ničení"zákonem zakázány a jsou motivované trestné činy postiţitelné podle zásady Norimberku adalších právních předpisů, kterými se řídí zákony / řekl záleţitosti - Tj. doklad zde dále ZALOŢENÍrasistický diskriminační Pattern-of-praxe, která je odpustil / podporován všemi poboček ve Spojených státech oborůamerických vládních institucí - Výkonná pobočka / Americký prezident Barack Obama, Legislativní odvětví /kongresové a soudní větev / Nejvyšší soud - Rasistické a takové diskriminační vzor-of-postupy mohoubýt spojeny a spojená s okamţitou stíţnost Newsome v / nabíjení (Tj. Odpůrce Garretson Firma RozlišeníGroup Inc manipulaci výplaty k respondentů ve 911 útoků) - http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjusterk poškození / trestní vlády a svému právnímu zástupci / Poradce Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsOpět platí, ţe Newsome Historie se právní poradce / poradce Baker Donelson - poradce pro Spojené státy americképrezidenta Baracka Obamy a bývalým prezidentům, členové Kongresu a Spravedlnosti NEJVYŠŠÍHO SOUDUSpojených států amerických - byla zaloţena v následující prezentaci aplikace PowerPoint připraven v roce 2010 verze,které mohou být k dispozici zdarma od: http://office.microsoft.com/en-us/try PowerPoint prezentace: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865f5e76759b9d g) 10.01.2012 "PINK SLIP" oficiálně a právně slouţil na Spojené Sta tes amerických Baracka Obamy pro: i. Neprokázání, ţe je rozený občan v "soud" práva. . . ii. KORUPCE. . . iii. Obţaloba v rámci 25. dodatek k ústavě Spojených států. . .
 27. 27. iv. Porušení pod Ku Klux Klan ACT nebo aktu občanských práv 1871. .. v. Norimberk PRINCIP porušování lidských práv. . . vi. Nesplnění povinnosti oznámit zločiny. . . VII. Vydání do zahraničí národů a zemí (tj. např. v Afghánistánu, Iráku a Íránu) k trestnímu stíhání trestných činů. . VIII. Podvod, zosobnění státního úředníka, tj. např. Spojených států amerických prezidenta) bez zákonného zmocnění a "Nezdar", aby prokázal, v soudu důkaz, přírodní občanství ". . . ix. Bránění spravedlnosti / bránění výkonu spravedlnosti. . . x. Další důvody, jeţ stanoví soudu nebo tribunálu. . . http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationProto PUBLIC / World má právo znát pravdu, protoţe se zdá, ţe podle právních předpisů Spojených státůamerických, které kvůli Spojené státy prezident Barack Obama není "Právně" a / nebo "legálně" jsouoprávněny být v Bílém domě, ţe "prováděcí nařízení" údajně chránit ilegální přistěhovalce před deportacímůţe být NULL / Void a pouze trvalou součástí "skandální," "CRIMNAL" a "zkaţenost" Spojených států,vládních úředníků Ameriky ke krytí Bílý dům administrativy, Kongresu "a Nejvyššího správního souduÚčetního dvora Zločiny a civilní křivdí z veřejných / WORLD. Navíc, doufejme, můţe vrhnout další světlo,které prezident Barack Obama můţe být proveden na podvod / frivolní "Výkonné nařízení",protoţe jeho vědomí, ţe je v Bílém domě po uvěznění jednoho z nejhorších zločinů v historiiSpojených států - tedy podvody, úskoky, Vydávat státního úředníka atd., to vše s pomocíSpojených států amerických KONGRESU , kteří se znalostí se vědomě az vlastní vůleumoţňují Spojené státy americké prezidenta Baracka Obamy mají být uvedeny v Bílémdomě, které "ELECTORIAL vysokých škol" - tedy který se zdá mohou být ovládányWhite rasisti / nadřazenosti a Ţidé (sionisté). Kromě toho Trestné činy, které se objeví, ţe bylspáchán na vytvoření FAKE / FALSE osvědčení ţivě narozených pro Spojené státy americké prezidentaBaracka Obamy pro účely trestněprávní DALŠÍ nepoctivých a podvodných postupů:Pro překladové účely následující údaje se znovu s další vyjasnění této fotografii pro PUBLIC / WORLD takélépe pochopit prezidenta Baracka Obamy Executive Order 15. června 2012 týkající se "NO deportaci
 28. 28. nelegálních přistěhovalců." Například, dělal VEŘEJNOSTI / svět vědět, ţe "první" Výkonné nařízení vydanéSpojených států amerických Baracka Obamy bylo, ţe na "Seal" dokumenty, které zpochybňuje jeho"Osvědčení o ţivé narození?" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-first-executive-orderNicméně, protoţe se zdá, prezident Barack Obama není právně / legálně oprávněny být prezidentem Spojenýchstátů amerických, Všechny výkonné příkazy vydané něj jsou NULL / Void. Co to znamená?Věnujte prosím UPOZORNĚNÍ: Ţe minulost LETObama prezidentskou HISTORIE a jednání Baracka Obamy nic neznamená aţe mohou být všechny smetla - tedy jinými slovy, Všechny účty /PODEPSANÉ zákony jsou NULL / Void a nemůţe být proveden a / nebopotvrzena - SkandálníZdá se, ţe w klobouk prezident Barack Obama K NOWS a / nebo opice na prezidenta Baracka Obamy B Ackjsou informace, jako jsou následující:  Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson") je právní poradce / poradce prezidenta Baracka Obamy stejně jako minulí prezidenti (tj. nikdy odejít): http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr- advisortopresidenthhscounselorgovofva  Baker Donelson Vlastní / řídí Nejvyšší soud Spojených států amerických.  Baker Donelson KONTROLY Nominace na místech k nejvyššímu soudu Spojených států amerických jakoţ i kontroly v nominačním procesu prováděného ve Spojených státech amerických kongresu.  Baker Donelson moţná pomáhal a naváděl prostřednictvím svých zaměstnanců a jejich napojení / spojení se Spojenými státy o "občanství a přistěhovalectví v rámci Spojených států ministerstvo vnitřní bezpečnosti" Amerika je vytvoření FAKE / FALSE Certifikát ţivé narození pro Spojené státy americké prezidenta Baracka Obamy. Kromě toho, ţe s touto trestnou, podvodného a klamavých praktik se zdá být odpuštěn ve Spojených státech amerických Kongresu. Zdá se, ţe důvod, proč KONGRES ruce a amerického prezidenta Baracka Obamy
 29. 29. svázané ruce a nic se dostat udělal ze strachu, ţe americký lid a veřejným / svět dozvěděl o těchto zločinech a korupci!  Baker Donelson Vytvořeno / vypracovalo návrh zákona o zdravotní péči, ţe prezident Barack Obama podepsal do práva, ale je NULL / Void, protoţe podle stanov nebo zákony Spojených států, prezident Barack Obama NENÍ ZÁKON / zákonně oprávněn být prezidentem Spojených států. Kongres je si vědom toho - tedy informace, ţe Kongres nechce PUBLIC / WORLD vědět.  Baker Donelson KONTROLY / Spustí správní úřad Spojených států soudů - tedy viděl na to, aby jeho zaměstnanci jsou umístěny v pozicích jako ředitel, stejně jako práce pro soudců Nejvyššího soudu Spojených států: http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cjudicialpositionsheldresignation http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-jameswikipediaresignhighlighted-copy 17. Zde jsou w klobouk se zdá být motivační faktory za Spojenými státy americkéhoprezidenta Baracka Obamy, jeho administrativy / Legal Counsel-právní zastoupení, Kongresu Spojenýchstátů amerických a jejich spiklenci / co-spiklenci odvetné Útoky na Floridě A & MUniversity ("FAMU") týkající se "Robert ŠAMPION" věc: ) Vysoký profil záleţitost týkající se jednoho z TOP afro-amerických univerzit ve Spojených státech amerických, které White / Ţidovské ovládaná média PŘEDPOKLÁDANÝ v médiích pro diskriminační VEŘEJNÁ Pronásledování (tj. v tom, ţe kdyţ White Univerzity mohou se zapojili do podobných údajných aktů, které se nedostalo masivní mediální pokrytí jako FAMU) http://www.slideshare.net/VogelDenise/hazing-deaths-at-universities a snímat FAMU v odvetě na angaţmá Newsome je v chráněných činnosti při odhalování rasisté / diskriminací korupčního Spojených států amerických vládních úředníků a agenturám. b) ZNALOSTI, ţe Vogel Denise Newsome je Florida A & M University absolventa oboru. Newsome poskytování těchto informací Baracka Obamy uţ v listopadu 2008 přes fax:
 30. 30. 12.11.2008 FAX Baracku OBAMA: http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to-barack-obama-11567768 14.listopadu 2008 FAX Baracku OBAMA:c) ZNALOSTI Baker Donelson stěhuje do Floridy Ar EA nebo o listopadu 2011: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands- intoflorida http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands- intoflorida2 nd Historie / Připojení k FLORIDA guvernéra (y) a kromě toho, ţe guvernéři v různých stavech: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-florida- governorship-history http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents Ovládání a vyuţívání Úřad Florida guvernér Rick Scott poţádat Florida A & M University se prezident James Ammons odstoupit. To také vypadá, ţe Baker Donelson se stěhuje do Floridy za účelem zavedení operací s úmyslem o únos v roce 2012 prezidentské volby.d) ZNALOSTI KONTROL Baker Donelson a / nebo poskytující právní poradenství / rady do Spojených států ministerstvo spravedlnosti / Federálního úřadu pro vyšetřování. . . : http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker- donelsone) ZNALOSTI a porušení prezidenta Baracka Obamy a jeho právní poradce poradního a / Poradce Baker Donelson poradit Florida A & M University je představenstva / rad ROLE Obamovy administrativy se kterou v útocích na FAMU v odvetě na angaţmá Newsome je v chráněných činnosti a expozici Spojených států trestnými činy Ameriky.f) ZNALOSTI z dlouhodobé historie Baker Donelson je ve svých útocích proti Newsome a vyrovnal na SHELLACKINGS Baker Donelson a těmi, s nimiţ se spolčí ha jsem brát jako přímou a bezprostřední výsledek jejich CIRMINAL / CIVILNÍ porušování levelled proti Newsome. Newsome nastavení dále a dokázat na dlouholeté útoky na její ţivot a úloha prezidenta Spojených států Baracka Obamy a členy Spojených států amerických je kongresu a Justices Nejvyššího soudu Spojených států Legal Counsel americké / Poradce Baker Donelson, která byla uvedena v PowerPoint prezentace připravené v roce 2010 verze, které mohou b e zdarma ke staţení na: http://office.microsoft.com/en-us/try Baker Donelson HISTORIE S Newsome lze pozorovat prostřednictvím prezentace PowerPoint vytvořeného: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865f5e76759b9d
 31. 31. Informace, které je zásadní a důleţité pochopit, jak bílé, rasisté / teroristy reţimech, Baker funkce Donelson, provozu a úlohu, kterou hrají v chodu vlády Spojených států amerických. Kromě toho, co Big Business / Výnosy Financovat své trestné činy! 18. Zde je, co se zdá být motivační faktory za Spojenými státy amerického prezidenta BarackaObamy, jeho správa je / Právní poradce, právní zastoupení Kongres Spojených států a jejich Spiklenci /co-spiklenci v KORUPCE a zakrývání při manipulaci s " TRAYVON MARTIN a George Zimmerman"Látka:
 32. 32. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ prezident Barack Obama: PRÁVO revoluce - STŘETZÁJMŮ: Pokusy o COVER UP Ve věci TREYVON MARTIN a jiných rasových útoků naAFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR - přináší Spojené státy vojenská vojákydomů! http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512() Vysoký profil záleţitost týkající se Afroameričan muţe zabil / zabit WHITE-Male (tj. bez ohledu na to, jak se ţidovský t / bílá ovládaná média mohou chtít zkusit malovat George Zimmerman jeho otec se zdá být bílá / ţidovský).(B) Ţe se zdá, advokátní kancelář Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz, tj. právní poradce a poradce prezidenta Spojených států Barack Obama) je zapojen a zdá se být pomocí vládních úřadů a úředníků, front dělat jeho příkazy.(C) Baker Donelson je právní poradce / poradkyně Liberty Mutual Insurance Company.(D) Zdá se, ţe svoboda vzájemná pojišťovna můţe být pojištění pro dopravce Sanford policie, stejně jako Retreat v Twin Lakes (např. bytová výstavba, kde byl Trayvon Martin zastřelen / zavraţděný) http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-prosecutor- decisionsentencing-law-policy(E) Baker Donelson poskytuje právní poradenství / rady na ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (Robert Mueller) http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker-donelson(F) Baker Donelson poskytuje právní poradenství pro některé členy Kongresu Spojených států odst. Senátu a Sněmovny reprezentantů)
 33. 33. (G) Baker Donelson poskytuje právní poradenství / poradenství spravedlností Spojených států nejvyšší soud (H) Baker Donelson se zdá, poskytuje právní poradenství / poradenství Florida guvernér Rick Scott (I) Baker Donelson zaměstnanců bývalý prokurátor (y) ze státu Florida (J) Seznam by mohl pokračovat dál a dál. . . (K) George Zimmerman v době natáčení w jako pojišťovací upisovatel. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-shooting- infoinsurance-underwriterhighlighted (L) George Zimmerman mají úzké vazby / přátelství s důstojníky t on Sanford policejní oddělení, které se objeví, jsou pojištěncům z Liber Tomáš vzájemné pojišťovny. http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-knew-several- sanford-police-officials (M) Baker Donelson je a vládních úředníků " PATTERN-of-zvyklostem při vytváření DOKUMENTACE - tj. falešné zprávy pro účely zakrývání zločinů. Například Pat Tillman věc je klasický příklad Spojených států schopnosti America vlády je vytvářet důkazy (tj. např. video pásek, lékařských záznamů a pitevních zprávách, atd.) http://www.slideshare.net/VogelDenise/pat-tillman-wikipedia-info ke krytí trestných činů. Ve věci Trayvon Martin, protoţe vládní činitelé "(tj. FBI a CIA) STANOVENÉ vzor-of-praxe zničit důkazy a zakrývání zločiny člověk můţe spoléhat na výpovědi z pohřebního ústavu, který si prohlíţel tělo Trayvon Martin a uvádí, ţe nebyly ţádné známky / jizvy na podporu "boj". https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6271789cae https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6272b19eab http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral-director- speaksout http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral- directorstestimony 19. Zde je, co se zdá být motivační faktory za Spojenými státy amerického prezidenta BarackaObamy, jeho administrativy / právního poradce, právní zastoupení, Spojenými státy americkými kongresu,Nejvyšší soud Spojených států amerických a jejich spiklenci / co-spiklenci role ve spiknutí, KORUPCE aCOVER-UP v tom, jak byl "Obamova zdravotní péči Bill" prošel a co je to všechno o:
 34. 34. () Podporování Spojené státy americké zločinů proti lidskosti.(B) Podporovat Spojené státy postupů genocidy Ameriky - tedy maskovat to přes reformy zdravotnictví Bill: Clarence Gamble informace: http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor- gamble-sterilization-wiki-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/pathfinder-international-wiki- info Tuskegee Zkoušky: http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests Barack Obama a Baker Donelson je ZDRAVOTNICTVÍ PLÁN: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care- plan-power-point Baker Donelson je zákon o zdraví: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-law Spojené státy nelidské Guatemala experimentů: http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments Spojené státy Pákistán nelidské experimenty - Fake vakcíny: http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine2
 35. 35. http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine K opětovně / překlad účely: Spojených států Ústřední zpravodajská sluţba ("CIA") pouţíval falešný "vakcína" podvod, za účelem posílení Pákistán Občané s tím, kdo ví ", jaké léky / Toxikologického byly v jehlách" v úsilí Spojených států na zabití / MURDER z těch, kteří znají pravdu o Usámy bin Ládina a poznání, ţe on nebyl zabit 1. května 2011, jak tvrdí prezidenta Spojených států Baracka Obamu! Jak nelidské byly tyto praktiky? Přesto nebylo nic dělat, protoţe se zdá, ţe Spojené státy platí přibliţně $ 20 miliard dolarů v vydírání / Úplatkářství peněz vládě Pákistánu za jeho roli v krytí z "9/11" útoků, teď Spojené státy jsou kroky zdá se, ţe zničí Pákistánu občany tím, ţe píchne jim nějaký druh drogy! Genocidní POSTUPY v Sterilizace / kuchání barevní lidé - Videa: http://youtu.be/gDuGrN1pivE http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y http://youtu.be/SI-68j-LLk4 20. Následující informace vám mohou pomoci PUBLIC / WORLD pochopit Bílé supremacistsagendu a jejich kontroly Spojených států amerických oborů státní správy, se vztahuje k domu černoch /BLACK-Američané versus Afroameričanů:
 36. 36. DŮM NEGRO / BLACK-Američan: Ten, kdonemá smysl pro své dědictví a kořeny a se stydí být spojeny s Afrikou n dědictví nebo kořenů,protoţe to, co byl popsán ve výuce MEDIA je nenávidět sebe (tj. barva jejich kůţe, vlasů, atd.) a seza co stydět jejich vzhledu: http://youtu.be/YtOslGWp13A Oni jsou velmi zaměstnáni Spojenéstáty americké vládě, aby slouţil jako / Gatekeepery DŮM černocha E s a / nebo ke splnění KVÓTpro podvodné účely - tj. o podvod a skrýt z veřejné / WORLD Spojené státy bílé supremacistAmeriky a rasistické agendy . VYSOCE zaměstnán vládními agenturami ke krytí diskriminačnípraktiky vlády a soukromého sektoru bílými rasisty zaměstnavatelé / supremacists. Jsou taképouţívány ke krytí korupce a trestných / civilní křivdí systematických diskriminačních praktikproti levelled Afroameričanů a lidé barvy, které jsou pokládány za ohroţení, protoţe jsouvzdělaní a mají STRONG Občanských práv Aktivisté bojující za příčinu svého lidu a po delšídobu Spojené státy americké je zločinů RITAGE. Dům černoši / BLACK-Američané jsouobvykle i ndividuals nemají kvalifikaci k výkonu práce, které jsou najímáni pro a jen do svýchpozic "CHOVATELÉ brány" a přímou a bezprostřední důsledku zvláštních laskavosti - tedyby musely dělat kompromisy a DENY morálky, hodnot a přesvědčení Ten, kdo bude dělat. všemoţné, aby zapadnout a být přijat bílé společnosti. Ţijí ve strachu a staly se velmi závislý na bílo- Ale bez ohledu na to,RUN vláda stanovila vymazat a změnit svou identitu a vzhled.jak moc on / ona se snaţí, jsou stále povaţovány za "černý!" JeBLACK-Američané, ţe Bílá Reporter je v SCOFFING a chválíteroristických činů, tj. v Znásilnění, Vraţdy, Lynčování, atd.), jehobílé supremacist protějšky v tomto rozhovoru s "muslimskýmaktivista občanských práv Malcolm X" a ţe Malcolm X, kterýprorokoval REIGN přijde do konce! http://youtu.be/o7f5NTLgtEA
 37. 37. AFROAMERIČAN JE: Jsou lidé s vědomím jeho dědictví a kořeny a velmi rádi, ţe vědí a chtějí se dozvědět více o jejich historii a kulturního dědictví. Jejich dědictví / kořeny jdou k jádru své duše a bytí. Jsou velmi šťastní a hrdí na své pleti, rasy, historie atd. a nejsou v odmítnutí, kdo jsou. Navíc si uvědomí, ţe jsou zdarma, a nikoli v otroctví a můţe mít cokoliv Bůh říká, ţe můţe mít a ţe jsou ne pod, ale nad. Oni nejsou občany druhé kategorie. T on hlavě a ne ocasem. . . Oni jsou národ lidí, kteří se obávali, bílými rasisty / nadřazenosti a Ţidé / sionisty jsou národ lidí, na něţ bílé rasisty / nadřazenosti a Ţidé / Sionisté se! "Broken Down a zničena;" Nicméně, jsou ochotni obětovat a zemřít za "lásku svého lidu - tj. větší láska je člověk ochoten poloţit svůj ţivot za své lidi" Příklad: kdyţ Mojţíš byl vzat od jeho rodiny jako dítě, to klesl v jeho duši / DNA vědět, ţe to není správné, aby "Beat" a / nebo "zotročuje" lidé. Proto nemohl stát a Podívejte se na otroka je týral a / nebo zneuţívaných! Mojţíš také nechal dva bratři bojují navzájem vědí o svých námitek, a ţe by měli nelze bojovat proti kaţdému jiný [tj. pro sebe NENÍ nepřítelem jiné] Proto, pokud jde o výše a výše uvedených důvodů Newsome poţaduje okamţité nápravných opatřenípoţadovaných v tomto okamţiku podání stejně jako ty, které stanoví její "oficiální stíţnosti / nabíjení diskriminace" anásledných podáních. S úctou Poslal: _____________________________________ Denise Vogel Newsome Post Office Box 14731 Cincinnati, Ohio 45250 (513) 680-2922 nebo (601) 885-9536
 38. 38. [1] Newsome dovolávat právních prostředků (tj. jako předcházející rozhodnutí EEOC, předchozí Ohio občanských práv rozhodnutíKomise, EEOC shodě příručky, United States Code Komentovaná, americký Jurisprudence vyjádření a praxe formy, federální procesních formy -právníci vydání, americké jurisprudence důkaz o fakta, Code of Federal Regulations, Internet, Kalifornie ANTI-SLAPP právo, atd.) při přípravě tétostíţnosti. Tučně, podtrţení, kurzíva, zdůrazňuje, čepice / malé kloboučky přidali na důrazu. Poznámka: Pokud SlideShare odkazyodkazy stal zlomený, lze získat potřebné dokumenty přímo jít do www.slideshare.net/VogelDenise/ .
 39. 39. EXHIBIT "1"

×