Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

062112 armenian(eeoc response)

224 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

062112 armenian(eeoc response)

 1. 1. ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՀՈՒՆԻՍԻ 14 - ին, 2012 ՀԱՎԱՍԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱՄԱԿ ԵՆ Wilma Լ JAVEY (Բեմադրիչ ցինցինատի Area Office ա / k / a EEOC «նեգր HOUSE"); Վարչական վարույթ հանդես գալ խնդրանքները քանակը: ՊԱՐՏԱԴԻՐ DEFERRAL ԴԵՊԻՕՀԱՅՈ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 29 CFR § 1601.13 / 1604.8 ԵՒ ԱՅԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՄԲԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄԸ ԹՈՂԱՐԿԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 29 CFR § 1601,6 ԵՒ ԱՅԼ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍԵՐԸ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՕՀԱՅՈ ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ § - 2315.19/FEDERAL ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆ 52 - Ի ԵՒ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ԿԱՄ) ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ - Ի ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱԿԱՍ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ Է ՀԱՊԱՂԵԼ. Կրկնություն OF առարկություններով ԵՒ Կրկնություն ՀԱՄԱՐ հարցումներին խորհուրդ OF ԲՈԼՈՐ է ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ-ի շահերին » [1] ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ: JUNE 21, 2012ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ Է: ԱՄՆ - Ի ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ MAIL - ՍՏԱՑՈՒՄ ՈՉ 23051590000163829273 United States Department աշխատանքի ԱՄՆ Հավասար Հնարավորություններ Աշխատանք հանձնաժողովը («EEOC») Ցինցինատի Area Office Attn: ԱՄՆ պետքարտուղար աշխատանքի, Hilda L. Solis Frances Փերքինսը շենք 200 Սահմանադրությունը պող, NW Washington, DC 2021 0 ԱՄՆ - Ի ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ MAIL - ՍՏԱՑՈՒՄ ՈՉ 23061570000105820295 Ohio Civil Rights հանձնաժողովը («OCRC») Կենտրոնական գրասենյակ Attn: G. Michael Payton, Esq. (Գործադիր տնօրեն)
 2. 2. 30 Broad Street East, 5 - հարկ րդ Columbus, Ohio 43215EEOC C OMPLAINT: Լիցքավորեք թիվ 473-2012-00832 (The Garretson Firm բանաձեւը Group, Inc.) Լիցքավորեք թիվ 473-2012-00837 (Messina Կադրերի / Messina կառավարման համակարգեր)Դիմողն / Employee: Vogel Denise Newsome («Newsome») Post Office Box 14731 Ցինցինատի, Ohio 45250 Հեռախոս: (513) 680-2922Պատասխանող (ներ) The Garretson Firm բանաձեւը Group, Inc./ Attn: Sandy Sullivan (Human Resources ներկայացուցիչ),Գործատուների (ներ): Attn: Matthew Garretson (Հիմնադիր / Գործադիր տնօրեն) 7775 Cooper Road Հեռախոս: (513) 575-7167 կամ (513) 794-0400 / (888) 556-7526 County: Hamilton County, Ohio ** Ohio Office Ունենալով 50 + աշխատողներ Կադրերի ապահովում Messina / Messina կառավարման համակարգեր Attn: vince Messina (Նախագահ) 11811 Mason-Montgomery Road Ցինցինատի, Ohio 45249 (513) 774-9187 ԳԱ NOW դիմողն Vogel Denise Newsome («Newsome») մեջ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ բարձրացված հարցերի եւառանց հրաժարվելու նախորդ առարկություններով եւ DEFENSES նախատեսված ը էլեկտրոնային R-իՀՐԱՎԵՐ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ԵՒ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՀԱՄԱՐ EEOC Է «ԳՐԱՎՈՐ Է ՈՐՈՇՈՒՄԸ - ԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՓԱՍՏԸ ԵՒ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՕՐԵՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋԵԼ Է" ԳՐԵԼ "TITLE VIIՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ / ԿԱՐԾԻՔ, ՀՐԱՎԵՐ DEFERRAL ԴԵՊԻ ՕՀԱՅՈ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՀՐԱՎԵՐ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆՎՃԱՐԹՈՂԱՐԿԵԼ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՄԱՅԻՍԻ 31 2012 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ԵՒ NOTICE OF ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՕՀԱՅՈՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱՄԱԿԻՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 9, 2012
 3. 3. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ «ՁԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ վերաբերյալ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ անվճար խտրականության. »- ի եւ2 - ՐԴ ԴԻՄՈՒՄԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ OF ԲՈԼՈՐԸ" ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ-Ի ՇԱՀԵՐԻՆ » (Այսուհետ RFROD եւՆոր ... ») որն արդեն մի մասը ենթակա են ներառվում սույն է հղում, ինչպես նաեւ կարող են ստանալնյութեր հետեւյալ հղումներից. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9ci n Հարգանքներով համար: «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԻ / ՍԱՆՆ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՒ ԴԵՄ GARRETSON ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐ ԵՒ (ԿԱՄ) MESSINA ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԽՄԲԻՆ MESSINA ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՄՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՎԱՍԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ - ՑԻՆՑԻՆԱՏԻ AREA OFFICE իսկ OHIO ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ - ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԸ, ԵՒ ՀՐԱՎԵՐ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԸ ԱՆՎՃԱՐ Է ՏՐՎՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30 - ԻՆ 2012 Թ. " (Այսուհետ, «Պաշտոնական Բողոքների / լիցքավորումը Of խտրականության"), որը արդեն մի մասը ենթակա է եւ, հետեւաբար, որը ներառված է հղում նաեւ սահմանված լիարժեք սույնով. Ավելին, կարող է լինել obta ined է հետեւյալ հղումներով. http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297եւ ներկայացնում է նրա, այս ակնթարթային ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՀՈՒՆԻՍԻ 14 - ին, 2012 ՀԱՎԱՍԱՐԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱՄԱԿ ԵՆ Wilma Լ JAVEY (Բեմադրիչցինցինատի Area Office ա / k / a EEOC «նեգր HOUSE");
 4. 4. Վարչական վարույթ հանդես գալ խնդրանքները քանակը: ՊԱՐՏԱԴԻՐ DEFERRAL ԴԵՊԻՕՀԱՅՈ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 29 CFR § 1601.13 / 1604.8ԵՒ ԱՅԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՄԲԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄԸ ԹՈՂԱՐԿԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 29 CFR § 1601,6 ԵՒ ԱՅԼ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸՄԱՍԵՐԸ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՕՀԱՅՈ ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ § - 2315.19/FEDERAL ԿԱՆՈՆՆԵՐՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆ 52 - Ի ԵՒ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ԿԱՄ)ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ - Ի ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱԿԱՍ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԷՀԱՊԱՂԵԼ. Կրկնություն OF առարկություններով ԵՒ Կրկնություն ՀԱՄԱՐ խնդրանքներիՊԵՏՔ Է խորհուրդ տվեց ՀՀ բոլոր «ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ-ի շահերին» (Այսուհետ, «RT06-14-12EEOCLetter») պատճենը Wilma Javey - ի հունիսի 14 - ին, 2012 տառը կցվում մինչ հիմա, քանի որցուցահանդեսը «1» - ի եւ Սույնով ներառված են հղում, ինչպես շարադրված է լրիվ սույն թվականիաջակցությամբ դրանց եւ առանց հրաժարվելու պաշտպանված իրավունքները պահպանված սույնում,Newsome նշում է հետեւյալը.
 5. 5. I. ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՀՈՒՆԻՍԻ 14 - ԻՆ, 2012 Թ ՀԱՎԱՍԱՐ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՆԱՄԱԿ ԵՆ WILMA JAVEY (ԲԵՄԱԴՐԻՉ ՑԻՆՑԻՆԱՏԻ AREA ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ): 1. Newsome օբյեկտների Wilma Javey ի USU Ռ էջ ING իշխանություն քարտուղար Աշխատանքի Հիլդա Solis է, որ կամ հունիսի 8 2012, Newsome ի «RFROD & NOR. . ». եղել ժամանակին Պատշաճ եւ բավարար քարտուղարին հասցեագրված Solis եւ, հետեւաբար, պետք է ուղղված լինի նրան բեռնաթափման. Հետեւաբար, Wilma Javey ՈՉ ՄԻԱՅՆ usurped իշխանություն քարտուղար Աշխատանքի է Հիլդա Solis բայց ցուցադրվում է չարաշահում լիազորությունները: Այսպիսով, որպես ուղղակի եւ անմիջական արդյունք Newsome արդեն irreparably տուժած / վնասում, եւ զրկել պահպանվող իրավունքների եւ ապահովեց տակ կանոնադրության / օրենքներով այդ հարցերը: 2. The EEOC - ի / Wilma Javey է անօրինական / անօրինական քննության Newsome բողոքը գրանցվեք անվճար է CONTNUANCE Քրեական / քաղաքացիական wrongs հարթաչափվել դեմ Newsome խախտմամբ կանոնադրության (կամ) օրենքների կառավարման այդ հարցերը, եւ վրեժ է Newsome է Դեկտեմբեր 10, 2009 փաստաթուղթ / աղերսելով իրավունք ունի: ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման `ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ: հետապնդումները քրիստոնյա եւ ուղեկցական-UP OF ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ խմբին Խտրականությունը / PREJUDICAL փորձեր ԴԵՄ Աֆրիկյան ամերիկահայերին վերաբերյալ հրավեր ԱՆՀԱՊԱՂ կրակում խմբին ԱՎԱՐՏԸ ԱՄՆ պետքարտուղար ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ Հիլդա Լ ՈՒ SOLIS ԿԻՐԱՌԵԼԻ վարչության ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՑ մասերը աշխատակիցներին, հրավեր ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ Հուլիս 14, 2008 Բողոքների վերաբերյալ հրավեր ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՅԻՍԻ 21 - 2009 Բողոքների կամ նրանց հետագա SUBMITTALS; հրավեր հայտնաբերումների IN FMLA բողոքը ՀՈՒՆՎԱՐԻ 16, 2009, ԵՎ EEOC բողոքը ՀՈՒԼԻՍԻ 7 - ին, 2009 թ. Եթե կիրառելի է կատարման համապատասխան կարգադրություն (ներ) Եւ պահանջում փրկություն OF ֆայլերը քննության եւ պատճենահանման ՄԵՋ Է ցինցինատի, Ohio աշխատավարձը եւ ԺԱՄ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ EEOC OFFICE ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22 20091 - Առողջապահության ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ `տեսնելու, թե ինչպես Օբամայի վարչակազմը միջամտել / արգելափակման NEWSOME առողջապահության Ընտրք եւ ՀԵՐՔԵԼ Է ԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ փնտրվող ՏԱԿ Է FMLA - ԻՆՉ Է ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ Է Կառավարությանն RUNNED առողջապահության ԾՐԱԳՐԻ որը կարող է լինել obt ained է հետեւյալ հղումներով. http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltrobamasolisholderfinal http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-uspsmailing-receipts-obama-holdersolis եւ սույնով ներառվում են հղում, ինչպես սահմանված է սույն լիարժեք եւ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ խնդիրների: Հետեւաբար, Newsome ի առարկություններ են հավասար զբաղվածության հնարավորություն է քննության բողոքների մասերը գանձույթների այս հարցում շատ են: Սույնով վերահաստատել.
 6. 6. 3. Newsome գտնում է, որ դեկտեմբերի 10, 2009, աղերսելով միասին փաստաթուղթը նաեւ պատրաստ են տրամադրել հանրությանը / Միջազգային լրացուցիչ ապացույցներ, ինչպես նաեւ այն INCOMPETENCY է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբամայի եւ իր վարչակազմի եւ ինչպես պարզվեց, որ միայն ստացում Newsome - ի դեկտեմբերի 10, 2009, այդպես էլ նախագահ Օբաման սկսեց առնելով ից ստացված տեղեկությունը, եւ ասաց, աղերսելով միասին փաստաթուղթը եւ սկսեց իր «քարոզարշավը ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ գործադիր ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ» United States Ամերիկայի նախագահ Բարաք Օբամայի չարաշահող ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ նպատակով «Անձնական» եւ «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 2012 նախագահական քարոզարշավն է Ընտրական շահերը իսկ «ներգրավելով քրեական / քաղաքացիական մասնաճյուղի wrongs է կափարիչը - ի« համակարգված »: Խտրական եւ քրեական / քաղաքացիական խախտումները հարթաչափվել դեմ Newsome Ըստ Սպիտակ ռասիստական գործատուների են հարցվածների (The Garretson Firm բանաձեւը Group Inc. իսկ Կադրերի ապահովում Messina / Messina կառավարման համակարգեր): Այս Ակնթարթային Բողոքում խմբին վճարը եւ (կամ) դրանց կապերի կապերի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբամայի, նրա վարչակազմը / Իրավաբաններ - ի փաստաբանները, իր 2012 թվականի նախագահական նախընտրական շտաբի մասին, Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի եւ այլ CONSPIRATORS/CO- CONSPIRATORS ներգրավված հարձակումներից հարթաչափվել դեմ Newsome.II. Վարչական վարույթ հանդես գալ խնդրանքները քանակը: ՊԱՐՏԱԴԻՐ DEFERRAL ԴԵՊԻ ՕՀԱՅՈ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 29 CFR § 1601.13 / 1604.8 ԵՒ ԱՅԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՄԲԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐ ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄԸ ԹՈՂԱՐԿԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 29 CFR § 1601,6 ԵՒ ԱՅԼ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍԵՐԸ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՕՀԱՅՈ ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ § - 2315.19/FEDERAL ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆ 52 - Ի ԵՒ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ԿԱՄ) ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ - Ի ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱԿԱՍ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՊԱՂԵԼ Համաձայն Վարչական դատավարության օրենքով եւ այլ օրենքներով (կամ) օրենքներիկառավարման այդ հարցերը, Newsome ներկայացնի հետեւյալ հարցում օգնություն եւ / կամ աջակցել նրանէ բերում իրավաբանական գործողությունների դեմ Միացյալ Նահանգների Ամերիկայի հավասարզբաղվածության հնարավորություն հանձնաժողովը պետք է այս Agency պնդում զրկելու նրան հավասարպաշտպանությունն է օրենքների, անձեռնմխելիությունը եւ արտոնությունների վերաբերյալ օրենքների եւպատշաճ գործընթացին օրենքների հետ կապված գործառնությունների է ակնթարթային Բողոքների /լիցքավորումը ներկայացվել մեջ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ այդ հարցերը բարձրացնել, Newsome հետագա երկրներին:
 7. 7. 4. Newsome ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ է տալիս է "ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ նշանակումներըպարտադիր Deferral այս ակնթարթային հավասար զբաղվածության հնարավորությունՀանձնաժողովի Բողոքում / անվճար է Օհայո քաղաքացիական իրավունքներիհանձնաժողովի 29 - րդ § 1601,13 եւ այլ օրենսդրական ակտերի համաձայն խմբին օրենքներովայդ հարցերը: Օրինակ` 29 - րդ 1604.8 հասցեները ինչպես հարցերը պետք է վարվել, որներառում է պահանջներ ընկնելու է իր իրավասությունների շրջանակում է EEOC եւ Օհայոքաղաքացիական իրավունքների հանձնաժողով. http://www.slideshare.net/VogelDenise/29-cfr-16048-processingcompltateagency-highlighted 5. Newsome ժամանակին, պատշաճ եւ համարժեք պահպանել այդ հարցը եւսահմանված պահանջը եւ իրավունքներով, որ այս ակնթարթային EEOC բողոք /լիցքավորումը Հետաձգված է Օհայո քաղաքացիական իրավունքների հանձնաժողովիմիջոցով իր է RFROD եւ Նոր ... . ». Տես, ժամը Էջեր մասերը պետք 7 / ¶ 8, 8 / ¶ 13, 11/24, 15 / ¶ ¶33, 18/42, 20 / ¶ ¶ եւ 49 էջանոց 29-30 IV. Հրավեր DEFFERAL Է Օհայո ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 6. Newsome Սույնով պահանջում է հավասար զբաղվածության հնարավորությունՀանձնաժողովի քարտուղարը Աշխատանքի Հիլդա Solis (Այսինքն ոչ թե Little "Ուզում-To-լինել բ») խորհուրդ են տալիս նրան: «Պրոֆ« Ինչ վերաբերում է, թե ոչ ակնթարթայինԲողոքների / լիցքավորումը ենթարկվել հարցվողների (The Garretson Firm բանաձեւը Group Inc.Եւ Կադրերի ապահովում Messina / Messina կառավարման համակարգեր) ունի Հետաձգվածեղել է Օհայո քաղաքացիական իրավունքների հանձնաժողովի, ինչպես նաեւ պահանջվողկանոնադրությունների մասերը օրենքները. 7. Newsome ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ է տալիս է "ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ նշանակումներըպարտադիր տալու մեղադրանքով ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԸ Այս Ակնթարթային հավասարզբաղվածության հնարավորություն Հանձնաժողովի Բողոքում / մեղադրանքի համաձայն 29CFR § - 1601.6 եւ այլ օրենքներով խմբին օրենքներով այդ հարցերը: Newsome բողոքը /լիցքավորումը եւ հարցերը բերեցին միջոցով pleadings մասերը փաստաթղթեր տրամադրելհստակ աջակցել թողարկման հանձնակատար անվճար. Ի պաշտպանություն հավասարԶբաղվածության հանձնաժողովի գիտելիքների Newsome բողոքը / վճարը եւ պահանջըսահմանված նրանում է տալու հանձնակատար լիցքավորված է, տեղեկություններ կարող ենստանալ հետեւյալ հղումներով. EEOC Document: National Employment օրենքի նախագիծ փաստաթուղթ: http://www.slideshare.net/VogelDenise/commissioner-charge-request-national-employment-law- projectNewsome համար նախատեսված իրհունիսի 8 - ին պատասխանել են էջեր 38միջոցով 58 - ից, եւ պետք ա) միջոցով (P) հետեւանքների եւ վնասներիմասերը վնասվածքների որ Հանրային-At-Large տառապել է որպես ուղղակիեւ անմիջական հետեւանք է հավասար աշխատանքի հնարավորություն
 8. 8. Հանձնաժողովի հետ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆԸ գործելու եւ արգելել / կանխելուիր խտրական փորձը հաղորդում Newsome. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 8. N ewsome խնդրելով տալու հանձնակատար անվճար ուղղված համակարգվածխտրական պրակտիկայի ՈՉ ՄԻԱՅՆ հարթաչափվել դեմ, նրան, բայց որ Աֆրիկյան-իամերիկացիների եւ (կամ) Մարդիք-ի գույնի է, որ հստակ են զոհերի նույն խտրականպրակտիկայի սպիտականան ռասիստական գործատուների են հարցվածների ( The GarretsonFirm բանաձեւը Group Inc. եւ Կադրերի ապահովում Messina / Messina կառավարմանհամակարգեր): Այս Ակնթարթային Բողոքում խմբին անվճար. Հետո, երբ տեղեկություն էպահանջվում է պետական եւ / կամ նրանց դեմքերն են տեղադրված ժամանակգործատուների պատին ամոթի «նրանք կարող են ուզում լաց լինել:« վարակիչ » եւ կամ բերելչնչին դատական պահել տեղեկություններ են կիսել հանրության հետ / Միջազգային:http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet Slapping Newsome հետ հայցով, սակայն, երբ Newsome SLAPPS վերադառնում են խցկել պոչը եւ փորձել ու թաքցնել իրենց գործած ոճիրների ից ՀԱՆՐԱՅԻՆ / Միջազգային. Կամ դերը, ինչ, կարծես, կափարիչը-UP ու վճարումներ են հոկտեմբերի 11 2001 թ. Է ՆԵՐՔԻՆ է ահաբեկիչ հարձակումներին Միացյալ Նահանգների մասին իր
 9. 9. Համաշխարհային առեւտրի կենտրոնների եւ այլ ենթադրյալ թիրախներին այդ օրը: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster 9. N ewsome ժամանակին, պատշաճ եւ համարժեք պահպանել այդ հարցը եւսահմանված պահանջներին միջոցով իր «Պաշտոնական Բողոքում խմբին պատասխանատուխտրականության» է Էջեր մասերը պետք է: 6, 24 / ¶ 14, 25 / ¶ 16, 73 / ¶ 41 135 / ¶ 96 , 180 / ¶ 105,181 / ¶ 107, 185 / ¶ ¶ դ), ե) ժը) - իա) միջոցով իր է RFROD եւ Նոր ... . ». Տես, ժամը Էջեր մասերըպետք: 3/29 CFR § 1601,18, 4-5 / 29 CFR § 1601,19 1601,21 եւ, 7 / ¶ 9, 8 / ¶ 16, 14-16/29 CFR §1601.28 (3) եւ ¶ 27, 16 / ¶ 34, 17 / ¶ 40, 20 / ¶, 50, 35 / ¶ 86, 37 / ¶ 92, 37-38/VII. ՀրավերԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ անվճար թողարկել: http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297 10. Newsome ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ պետք է հետ տրամադրվող պարտադիրհայտնաբերումների Իրականում, եւ եզրակացության մեջ: Նա խնդրել օրենքի համաձայնԴաշնային կանոնակարգ Քաղաքացիական դատավարության Կանոն 52, 29 CFR-ի § 1601,21,Ohio Վերանայված օրենսգրքով եւ այլ օրենքներով § 2315,19 խմբին օրենքներով այդ հարցերը:Տես Էջեր մասերը պետք: 6/29 CFR § 1601,21, 8 / ¶ 13, 16 / ¶ 36, 17 / ¶ 40, 19 / ¶ 44, 20 / ¶ 47, 20-29/III. Հրավեր EEOC է «Գրավոր է որոշումը - ի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՓԱՍՏԸ ԵՒ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՕՐԵՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋԵԼ է" ԳՐԵԼ "Վերնագիրը VII մեկնաբանման խմբին OPINI on: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 11. Արդյունքները, ըստ էության, եւ եզրակացություն օրենքի, որոնք Newsomeպահանջում է, որ մեկը, որ ունի հայեցողական արտոնության կողմից հավասարզբաղվածության հնարավորություն հանձնաժողովի եւ մեկը, որ MANDATORILYպահանջվում խնդրանքով կողմից հայցվորին (ներ) եւ / կամ կուսակցության(կուսակցությունների), որ նրանք տրամադրում առնչվող տեղեկատվություն, որը ՁԻԱՀ - ի եւաջակցել հայցվորը որոշելու, թե արդյոք առաջ շարժվել հետագա գործողությունների եւ ինչապացույցների եւ փաստերի վրա EEOC relied են ցուցաբերել դրա որոշում է: Ավելին,նախատեսում է վկայում էր, թե ոչ բոլոր հարցերը բարձրացվել է եւ վկայում է ներկայացրել ենդիմել ինչպես պահանջվում է կանոնադրությամբ մասերը օրենքների կառավարմանքննչական գործընթացը. http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-right-to-investigative-findings-on- complaint http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-naacp-investigative- findingsrequiredhighlighted 12. Newsome են տեղեկատվություն տրամադրելու վերաբերյալ EEOC - ի Մամուլիհաղորդագրություններ հարցերի լուծվեն բերեց անունից այլ Claimants անհրաժեշտ էրստեղծել մի կերպարների-ի խտրական պրակտիկայի կողմից հավասար զբաղվածությանհնարավորություն հանձնաժողովի քննության Բողոքների մասերը առաջադրվածմեղադրանքների կողմից Newsome. Ավելին, Արմեն կողմնակալ միասին
 10. 10. նախապաշարմունքներն են EEOC է քննության Բողոքների մասերը գանձույթներիներկայացրած Newsome, ինչպես վկայում են հետեւյալ եւ բողոքի գիրք Մամլոհաղորդագրություններ կողմից հավասար զբաղվածության հնարավորությունհանձնաժողովի որտեղ գործողությունների բերվեցին անունից, այլ CLAIMAINTS երբ EEOCչուներ ՑԱՆԿԱՑԱԾ վկայում է աջակցել իր մեղադրանքները մասերը պահանջները (այսինքն,հավանաբար սպասում ներառվում բացահայտման գործընթացի միջոցով ներկայացվածհայցերի). Օրինակ, իսկ Newsome բողոքը / լիցքավորումը այս ակնթարթային հարցումբաղկացած էր մոտ 196 Էջեր, եւ 86 - ի ցուցանմուշներին այսինքն փաստաթղթերարդեն տիրապետման վերաբերյալ EEOC, ինչպես նաեւ կարող են ստանալ հետեւյալ հղումը. http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9fու թեեւ բողոքը / լիցքավորումը բաղկացած էր մոտ 16 համարակալման հարցեր (IXVI-ի միջոցով) բան չկա, որ արձանագրության մեջ հավասար զբաղվածությանհնարավորություն հանձնաժողովի արձանագրությունները պետք է ապահովի, որ այդհարցերը եւ փաստերը եւ իրավական եզրակացությունները ներկայացվում են հասցեագրվել.Հետեւաբար, Newsome Սույնով վերահաստատում է իր խնդրանքը համար"հայտնաբերումների Իրականում, եւ եզրակացություն օրենքի», որ EEOC relied է աջակցելպաշտոնից ազատվելու եւ ծանուցագիր իրավունքների տրված, ընդ որում, նրաանհաջողություններն Ինչպես հապաղել հարց է Օհայո քաղաքացիական իրավունքներիհանձնաժողովի, ինչպես MANDATORILY պահանջվում է կանոնադրությամբ մասերըօրենքների կառավարման ասաց matters. Newsome տրամադրել Տպել այն հավասարԶբաղվածության Մամուլի հաղորդագրություններ իրավաբանական գործողություններբերված դրա դեմ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ, ներգրավելով նույն զբաղվածության խախտումներիսահմանված Newsome բողոքը խմբին անվճար: EEOC Մամլո հաղորդագրություններ: http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy-2010Ավելին, դա նշանակություն ունի հասարակական / ԱՇԽԱՐՀԻ տեսնել, թե որքան խտրական,վնասակար եւ կողմնակալ է Հավասար Հնարավորություններ Աշխատանք հանձնաժողովըգտնվում է քննության Բողոքների մասերը առաջադրված մեղադրանքների կողմից Newsomeորտեղ այն հանգեցնի Իրավական դատական անունից, այլ Claimants ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷաջակցող ապացույցներ (այսինքն, հույս ունենալով, թերեւս հավաքել միջոցով ներառվումբացահայտման գործընթացը): (Ա) EEOC ընդդեմ Spencer Reed էլ (այսինքն դեպքում ներգրավելով սպիտակ կնոջ ենթադրյալ է տուժել զբաղվածության խտրականության վրա հիմնված ռասայի, տարիքից ու վրեժ): http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-eeoc-press-release-spencer-reed-matter- highlighted 7-Page EEOC Spencer Reed Բողոքների առանց ապացույցների խմբին ցուցանմուշներին: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-spencer-reed-complaint-on-behalf-of-white- employee (B) EEOC ընդդեմ Wells FA rgo էլ (այսինքն դեպքում ներգրավելով ենթադրյալ աշխատանքային խտրականության վրա հիմնված ռասայի եւ տարիքի)
 11. 11. http://www.slideshare.net/VogelDenise/091510-eeoc-press-release-wells-fargohighlighted 5-Page EEOC Wells Fargo Բողոքների առանց ապացույցների խմբին ցուցանմուշներին: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-wells-fargo-complaint (C) EEOC ընդդեմ Sears էլ (այսինքն դեպքում ներգրավելով ենթադրյալ աշխատանքային խտրականության վրա հիմնված ռասայի, տարիքի, սեռի եւ փոխհատուցում): 6-Page EEOC Sears Բողոքների առանց ապացույցների խմբին ցուցանմուշներին: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-sears-complaint (Դ) EEOC ընդդեմ Adecco էլ (այսինքն գործատուն է Զբաղվածության Գործակալություն - ի գործով ներգրավված աշխատանքային ենթադրյալ խտրականության վրա հիմնված փոխհատուցում): http://www.slideshare.net/VogelDenise/071210-eeoc-press-release-adecco-matter- highlighted 7 - ական էջի մասին EEOC Adecco Բողոքների առանց ապացույցների խմբին ցուցանմուշներին: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-adecco-complaint (E) EEOC ընդդեմ Pitre էլ (այսինքն դեպքում ներգրավելով ենթադրյալ աշխատանքային խտրականության վրա հիմնված ոտնձգությունների եւ փոխհատուցում): http://www.slideshare.net/VogelDenise/100311-eeoc-press-release-pitrehighlighted 20 - ական էջի մասին EEOC Pitre Reed Բողոքների առանց ապացույցների խմբին ցուցանմուշներին: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-pitre-complaint 13. Դատարանի բացակայություն ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ. Նույնիսկ եթե Newsome ուզումէ բերել իրավական գործողություններ ձեռնարկել դատարանի օրենքով, խտրական փորձ,ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ու վնասակար քննության այս հարցում, ըստ զբաղվածությանհավասար հնարավորություն հանձնաժողովի զրկում Դատարանին (ներ) իրավասությանձախողություն է հապաղել հարց է Օհայո քաղաքացիական իրավունքների հանձնաժողովի,այսինքն Newsome բողոքը / լիցքավորումը պնդում խտրականության վրա հիմնված ռասայից,տարիքից, վրեժ եւ համակարգված խտրականության եւ այլն: Morris ընդդեմ Kaiser ճարտարագետները, Inc., 471 NE2d 471 (Ohio, 1984) - Պետական Պահեստավորված պարտադիր նախապայման է Տարիքը խտրականության Զբաղվածության ակտի գործողության Տարիքը խտրականություն զբաղվածության ակտի 1967, § 14, 29 USCA § 633. Piecuch ընդդեմ ծովածոց & Western Mfg. Co., 626 F.Supp. 65 (ND Ohio: E.Div, 1985). - Թաղամաս դատարանը չուներ իրավասություն նկատմամբ տարիքային խտրականության ակցիային, որի հայցվորը չի ներկայացված իր մեղադրանքը հետ, Օհայո քաղաքացիական իրավունքների հանձնաժողովի ... Տարիքը խտրականություն զբաղվածության ակտի 1967, § 14 (բ), 29 USCA § 633 (b). Ramirez ընդդեմ ազգային Distillers եւ քիմիական Corp., 586 F.2d 1315 (1978) [4] Երբ EEOC չի վերաբերում զբաղվածության խտրականության մեղադրանքը պետական
 12. 12. գործակալության ինչպես պահանջվում է Վերնագիր VII, թաղամաս դատարանըպետք է պահպանել իրավասու է ժամանակ բավարար թույլատրել EEOC էտեղեկացնել համապատասխան պետական մարմնին եւ թույլ տալ, որգործակալության կանոնադրական deferral ժամկետը, որը գործելու.Քաղաքացիական իրավունքներ ակտը 1964 թ., § 706 (դ), փոփոխված 42 USCA §2000e-5 (E): . . Այս դատարանը բազմիցս անցել է, որ «եթե EEOC չի հետեւել բաժինը2000e-5 (գ), թաղամասը դատարանը պետք է պահպանել իրավասություն համարժամանակահատվածում բավական թույլ է EEOC ծանուցել համապատասխանպետական մարմնին եւ թույլատրել այդ մարմնի կանոնադրական deferralտեւողությունը, որը գործելու »(հ. Gallego Arthur G. McKee & Co (9 - րդ CIR. 1977)550 F.2d 456, 457, CF: EEOC ընդդեմ Wah Chang Albany Corp. (9 - րդ CIR: 1974 ), 499F.2d 187, 189 n.3 («deferral չէ իրավազորության փաստ է այն իմաստով, որ դրաբացակայությունը զրկում է դատարանին իշխանության գործել")): Ավելին, դակասկածելի է, որ մի շարք ընթացակարգային սխալը կատարվել է EEOC կարողբար է հայցվորի իրավունքը հետապնդում Վերնագիր VII հայցը: (Տես Միլլերըընդդեմ միջազգային Թուղթ Co. (5 - րդ CIR. 1969) 408 F.2d 283, 291 («Theգործողությունը կամ անգործությունը, որ EEOC չի կարող ազդել grievant էնյութական իրավունքները տակ օրենքով:»), CF համար: Դարպասներ ընդդեմՎրաստանի - Խաղաղօվկիանոսյան Corp. (9 - րդ CIR. 1974) 492 F.2d 292, 295):Քանի որ, ի վերջո, ինչ վերաբերում EEOC Ramirez-ի փոփոխված մեղադրանքըհամապատասխան պետական գործակալությունը, շրջանի դատարանը erred էպաշտոնից ազատելու մասին իրավազորության հիմքերի Վերնագրից VII հայցինկատմամբ որ 1974 գաղտնաբառերի ցանկը.Kroger Կո ընդդեմ տարածաշրջանային օդանավակայան լիազորություններըLOUISVILLE ու Ջեֆերսոնի կոմսություն, 286 F.3d 382 (6 - րդ CIR - 2002) - Համաձայնկամայական կամ քմահաճ որակի վերանայման կից Վարչականդատավարության ակտը (APA), կուսակցությունը մարտահրավեր էգործակալության գործողություն պետք է ցույց տալ, որ ակցիան ուներ, ոչբանական հիմք, կամ որ այն զբաղվում է հստակ եւ վնասակար խախտումկիրառելի օրենքները կամ կանոնակարգերը, եւ եթե այդպիսի վկայություն էաջակցել գործակալության որոշումը, գործակալության վճռականությունը ոչ թեկամայական կամ քմահաճ. 5 USCA § § 701 et seq., 706 (2) (A).Ռեժիսոր, գրասենյակի աշխատողների փոխհատուցման ծրագրերի,Պահեստավորված Աշխատանքի ընդդեմ Նոր Նավաշինություն եւ չորնավահանգիստը Co., 115 S.Ct. 1278 (ԱՄՆ, 1995) - կողմ դատական դժվարինգործակալությունը ակցիան պահանջվում է ցույց տալ, ժամը սկզբանեՀանրապետության դեպքում, որ վիրավորվել է: Ըստ գործակալությանգործողությունների, եւ որ նա փորձում է արդարացնել հետաքրքրություն է թերեւսշրջանակներում գոտում շահերից է օրենքով պահպանվող ի հարցին. 5 USCA §702.Lujan ընդդեմ ազգային Wildlife Federation, 110 S.Ct. 3177 (1990) - In ստանալունպատակով դատական վերանայումը տակ ընդհանուր դրույթների վերանայելՎարչական դատավարության օրենքի, անձը, պնդելով, ճիշտ է դատի տալ, պետք էպարզել, որ գործակալությունը գործողություն, որը ազդում է նրան նշվածնորաձեւության իսկ պետք է ցույց տալ, որ նա տուժել է իրավական ճիշտպատճառով վիճարկվել գործակալության գործողության կամ բացասաբար ազդելտուժողի կամ այդ գործողությունների իմաստով համապատասխան օրենքով: 5USCA § 702.Կենտրոն Կենսաբանական բազմազանության մասին, ընդդեմ Lueckel 417 F.3d 532(6 - րդ CIR - 2005) - Ստանալու դատական վերանայման տակ, Վարչականդատավարության ակտը (APA) հայցվորի բողոքը պետք է վերաբերի
 13. 13. գործակալությանը գործողության կամ չկատարելու գործելու, եւ հայցվորը պետք է տուժել կամ իրավաբանական սխալ կամ վնասվածքը ընկնելու ընթացքում գոտում շահերի ձգտում է պաշտպանված լինեն օրենքով, որի բողոքը վրա. 5 USCA § 551 et seq. Federal Power Comn ընդդեմ Colorado Միջպետական Gas Co., 75 S.Ct. 467 (1955) - Section վարչական դատավարության ակտի վերանայման սահմանող շրջանակը տարածվում է միայն այն դեպքերում, երբ հարց էր համարում է պատշաճ կերպով ներկայացված. Վարչական դատավարության մասին օրենքը, § 10 (e), 5 USCA § 1009 (e). Տես րդ հոդվածի II. ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ ՀՀ վարչական դատավարության ակտի ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵԼՈՒՅԹԸ RFROD եւ Նոր ... . ». - ին, ժամը 31 - րդ կետերի միջոցով: 51. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9cIII. Կրկնություն OF առարկությունների Այս Ակնթարթային է RT06-14-12EEOCLetter է Newsome կրկնում է, որ առարկություններ արվումսույն ինչպես նաեւ այն նախատեսված է նրա RFROD եւ Նոր ... . «Ավելին, առարկեց համարհավասարության պայմաններում, զբաղվածության հնարավորություն է ցինցինատի Տարածքային տնօրենWilma Javey փորձում է զավթել իշխանությունը եւ չարաշահման գործընթացի կապվածգործառնությունների, այս ակնթարթային Բողոքում խմբին վճարը եւ հետագա pleadings մասերըներկայացրած փաստաթղթերը: Newsome Սույնով ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ Է, որ Միացյալ Նահանգներ քարտուղարԱշխատանքի տրամադրել Newsome հետ գրավոր մասնաճյուղի պատասխանների համար, ինչպեսպահանջվում է սույն ինչպես նաեւ այսուհետ RFROD եւ Նոր ... . "Առաջ հավասար զբաղվածությանհնարավորություն հանձնաժողովը:IV. Կրկնություն ՀԱՄԱՐ հարցումներին խորհուրդ է ՀՀ բոլոր «ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ-ի շահերին» 14. Միջոցով, այս ակնթարթային աղերսելով / փաստաթուղթ, Newsome կրկնում է իր խնդրանքները կարող են խորհուրդ է «բոլոր» ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ-ի ՇԱՀԵՐԻՑ, ինչպես նաեւ խորհուրդ է տալիս իր մտահոգությունները, որ դեռեւս հունվարի 10 - ին 2012 թվականի ընթացքում իր աղաչանքին խմբին փաստաթղթի իրավունք ունի: «ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ դադարեցման-հրավեր Իմպիչմենտի նախագահ Բարաք Հուսեյն Օբամայի II-ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ հարձակումներից ՄԱՍԻՆ Ֆլորիդայի ա & M ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Ինչ վերաբերում է ենթադրյալ HAZING ՄԻՋԱԴԵՊԸ-հրավեր միջազգային ռազմական միջամտության կարող են անհրաժեշտ լինել »:
 14. 14. http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice- 011012finalորտեղ Newsome ժամանակին, պատշաճ եւ համապատասխան խնդրանքով: Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Հուսեյն Օբամայի Ամերիկայի Երկրորդի ՔԱՅԼ DOWN անհապաղ ազատել է Սպիտակ տան վրա կամ մինչեւ ուրբաթ, Փետրվար 10 - առանց ՆՊԱՍՏ / վճարել, եւ այլն, կամ այլ կերպ են հեռացվել ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒԺԻ. Եթե նախագահ Բարաք Օբաման REFUSTING է Քայլ Down, որ նա կարող է պաշտոնանկ արվել է ռազմական ուժի (այսինքն `ներքին եւ / կամ արտասահմանյան) բանում, ինչպես եւ քաղաքացիները Լիբիայի ձգտել Արտաքին օգնություն է գնդապետ Muammar Gaddafi թաքցնել Vogel Denise Newsome կարող է դիմել աջակցություն է ԱԳՆ - ի հետ միասին `լիդերներ, այսինքն, օրինակ ԻՐԱՆԻ / նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը եւ նրանց դաշնակիցների (այսինքն Չինաստանը, Գերմանիան, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, եւ այլն) է նախագահ Բարաք Օբամայի եւ նրա վարչակազմը պաշտոնանկ արվել.s ee կետ գ) Էջ 279. Նաեւ կետ F) - ին, ժամը Էջ 280 որոնց միջեւ: Այդ գործադիր Ի Administration (այսինքն, որն իր մեջ ներառում է, սակայն, այն է, Չի սահմանափակվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Հիլարի Քլինթոնը, ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Էրիկ սեփականատեր, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար աշխատանքի Հիլդա Solis, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռայմոնդ ռազմածովային Mabus, Միացյալ Նահանգներ քարտուղար Defense Լեոն Panetta տնօրեն ԿՀՎ Դավիթ Petraeus եւ այլն) եւ աշխատակազմի անդամների, որոնք ներառում են երեք մակարդակը պաշտոնյաների մասերը տնօրենների հետ հրամանատարության, ինչպես նաեւ ցանկացած / Բոլոր աշխատակազմի անդամների (այսինքն `տնօրենների քննիչների եւ այլն), որոնք հանձնարարված գործակալությունը գործողություններ (այսինքն United States Department աշխատանքի, Միացյալ Նահանգների արդարադատության դեպարտամենտը) վերաբերյալ Vogel Denise Newsome - ՔԱՅԼ DOWN եւ / կամ անհապաղ հրաժարական տալ `ԱՌԱՆՑ ՆՊԱՍՏ / վճարել, եւ այլն, կամ այլ կերպ են հեռացվել ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՒԺԻ. 15. Newsome նաեւ իր Դեկտեմբեր 10, 2009 էջ առաջատար / փաստաթուղթ,իրավունք ունեն ` ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման `ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ: հետապնդումները քրիստոնյա եւ ուղեկցական-UP OF ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ խմբին Խտրականությունը / PREJUDICAL փորձեր ԴԵՄ Աֆրիկյան ամերիկահայերին վերաբերյալ հրավեր ԱՆՀԱՊԱՂ կրակում խմբին ԱՎԱՐՏԸ ԱՄՆ պետքարտուղար ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ Հիլդա Լ ՈՒ SOLIS ԿԻՐԱՌԵԼԻ վարչության ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՑ մասերը աշխատակիցներին, հրավեր ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ Հուլիս 14, 2008 Բողոքների վերաբերյալ հրավեր ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՅԻՍԻ 21 - 2009 Բողոքների կամ նրանց հետագա SUBMITTALS; հրավեր հայտնաբերումների IN FMLA բողոքը ՀՈՒՆՎԱՐԻ 16, 2009, ԵՎ EEOC բողոքը ՀՈՒԼԻՍԻ 7 - ին, 2009 թ. Եթե կիրառելի է կատարման համապատասխան կարգադրություն (ներ) Եւ պահանջում փրկություն OF ֆայլերը քննության եւ պատճենահանման ՄԵՋ Է ցինցինատի, Ohio աշխատավարձը եւ ԺԱՄ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ EEOC OFFICE ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22 20091 - Առողջապահության ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ `տեսնելու, թե ինչպես Օբամայի վարչակազմը միջամտել / արգելափակման NEWSOME առողջապահության
 15. 15. Ընտրք եւ ՀԵՐՔԵԼ Է ԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ փնտրվող ՏԱԿ Է FMLA - ԻՆՉ Է ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ Է Կառավարությանն RUNNED առողջապահության ԾՐԱԳՐԻ http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltr- obamasolisholderfinal 12/10/09 Վավերացում մուտքերը միասին Proof-ի Վավերացում քանակը: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-usps-mailing-receipts- obama-holdersolis պահանջվում է IMMEDIATE կրակել / ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ քարտուղար Աշխատանքի Հիլդա Solis, ինչպես նաեւ պաշտոնատար անձանց (կամ) կիրառվող աշխատողները - ի, այսինքն, որն ընդգրկում Wilma Javey. Խնդրանքները, որոնք չեն հրաժարվել, եւ Newsome կրկնում է նա մեծապես աջակցում եւ կողմ է.IV. ՀԱՐՑԵՐ / GLOBAL ՇԱՀԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՂ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԽՏՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ ԵՒ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ-UP ՄԻԱՍԻՆ `ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԵՒ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ (ԳՈՐԾԱԴԻՐ - UNITED STATES WHITE HOUSE / ՆԱԽԱԳԱՀ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ - ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԿՈՆԳՐԵՍ, ԻՍԿ ԴԱՏԱԿԱՆ - ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ) ԵՒ ԻՆՉՊԵՍ Է ՈՒՂՂԱԿԻՈՐԵՆ ԿԱՊՎԱԾ Է ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԲՈՂՈՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԵՔ ԱՆՎՃԱՐ Newsome գտնում է, որ հետեւյալ տեղեկատվությունը տեղին է եւ համապատասխանում էհասկանալ սիստեմատիկ խտրական պրակտիկայի ՈՉ ՄԻԱՅՆ հարթաչափվել դեմ էր, բայցհասարակական - AT-բազմազավակ, որը հանդիսանում է նաեւ ազգերին / DISCRIMINATORILYշարժառիթներով: 16. Ինչ հայտնվում էր պատճառաբանելով ԳՈՐԾՈՆԸ ետեւում ՈՒրբաթ, Հունիս 15, 2012 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ նախագահ Բարաք Օբամայի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Ոչ DEPORTING անօրինական արտագաղթի" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek-deportation-of- immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation I t օգնում է դրվել են քրեական Գործք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կոռումպացված պաշտոնյաների ուշադրության կենտրոնում են հասարակական / ԱՇԽԱՐՀԻ տեսնել. Օրինակ ` ա) Ս.թ. կամ կիր օրը, հունիսի 10, 20, 12, Vogel Denise Newsome փակցված "մասնավոր" խորագրով փաստաթուղթը նրա, «ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ նախագահ Բարաք Օբամայի է Վարդագույն բլանկ» / ծանուցումը դադարեցման »: From Newsome է հասկանալու, w հավ փաստաթուղթը տեղադրված «մասնավոր» է
 16. 16. Slideshare, այն պետք է մերժել է ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ է մուտքփաստաթուղթը, եթե նրանք ունեն »ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆօրենսգիրքը»: նախատեսված Newsome մուտք փաստաթուղթը,սակայն, սա չէր CAS e է քննության, այս փաստաթղթի. W հավNewsome գնաց Դիտել փաստաթուղթը, տեսել է, որտեղ «PRIV ACY"հնարավորությունը այս փաստաթղթի արդեն արատավորված է եւայն կարծես մուտք կողմից թույլատրելու է դիտելու այսփաստաթղթի `ԱՌԱՆՑ Newsome թույլտվության.« Որովհետեւ այնխախտելու եւ բազմաթիվ շահեր Այս փաստաթուղթը, Newsomeգնացին առաջ եւ պատրաստվում է այն հասարակական եւ գնաց ենԹարգմանված է բազմաթիվ լեզուների համար հասարակական /GLOBAL հասանելիության իր առաջիկա ծրագրերի նկատմամբմիջազգային հանրության մոտ մեծ է:Newsome անդրադառնալով վերաբերում է փոխզիջման եւներխուժման հետ SlideShare քանակը: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061112-email- toslideshareՓնտրում հետագա այս Newsome - ն եզրակացրեց, որ կան ավելիշատ մարդիկ ներգրավված CONSPIRACIES ու հարձակումներընրան իրենց ջանքերի ստանալու Ամերիկայի ՄիացյալՆահանգների նախագահ Բարաք Օբամային, ինչպես նաեւ 2012թվականի նախագահական ընտրություններում. Ոչ միայն այն է, որԱՐՁԱԳԱՆՔ եւ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ մնացելհեռուստադիտողների են, որ վտանգել է SlideShare պահել Newsome էստանալու այդ տեղեկությունը եւ պահպանել հասարակական /աշխարհը մութ է աճող հետաքրքրության վերաբերյալհասարակական - AT-բազմազավակ (ազգային եւ միջազգայինասպարեզներում թ) փաստաթղթերի Newsome է կիսվելը, այսինքն,հետաքրքրություն է ճշմարտությունը եւ թե ինչ կոռումպացվածՀաղթեցին SUPREMACIST / ահաբեկչական ռեժիմը որպեսԱմերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունն է թաքնվածեն հասարակական / ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ. Newsome i ն հետագայումպարզել է, որ ավելի ու ավելի իր հաշիվների են վտանգել են,օրինակ, Սպիտակ SUPREMACISTS / S ահաբեկչական ռեժիմը, եւնրանց, ում հետ համաձայնվել, քանի որ նրանք եւ նրանց COHORTSչեմ կարծում, որ նա Պայծառ բավական է տեսնել եւ պարզել.Օրինակ, այն հայտնվում է SlideShare DATA է վտանգել եւ / կամMANIPULATED պահել Newsome է ստանում կարծիքհանդիսատեսի:
 17. 17. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061612-email-toslideshareՍա պարզապես մի համընկնող հետ: պահանջները խախտելու,ինչպես նաեւ հունիսի 11 - ին, 2012 փաստաթղթի եւ LINK է ՈՒրբաթ,Հունիս 15, 2012 News ազատվելու նախագահ Բարաք ՕբամայիԳՈՐԾԱԴԻՐ ՊԱՏՎԻՐԵԼ վերաբերյալ ՈՉ արտաքսման ապօրինիներգաղթածների. NO!Հոդված Ինչ վերաբերում է նախագահ Օբամայիհայտարարությունը. «ՈՉ Տեղահանության է կարգադրությունվերաբերյալ ներգաղթի: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek- deportation-of-immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportationՆախագահ Բարաք Օբաման, ով հստակ նշված է, որ այս խնդիրը չիկարող վարվել միջոցով է թողարկման վրա կարգադրություն »:Օրինակ մասին TALLINN Մայիս Video on մասին մարտի 28 - ին,
 18. 18. 2011 ՀՀ հարց ու պատասխանի նստաշրջանի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբաման ունեցող երկրների մի մասը եւ (կամ) տրամադրում է հետեւյալ տեղեկատվությունը.ՀԱՐՑ - Պարոն ՆախագահՀետ կարգադրություն կարող եք կարողանա կանգնեցնել տեղահանության եւ ուսանողների . . : Իսկ եթե գոնե դու շնորհելԺամանակավոր պաշտպանական կարգավիճակը ("TPS»), ինչպես undocumented ուսանողների . ? Եթե Ձերպատասխանն է `այո, ԵՐԲ? Եթե ոչ, ինչու չէ?Օբամայի ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ: 1) Ժամանակավոր Պաշտպանիչ կարգավիճակը համար "հատուկ» հանգամանքներով. 2) Օգտագործվում են անհատներ, «փախուստը»: հալածանք պահանջելով նրանց գալ Միացյալ Նահանգներում: 3) Ոչ նպատակահարմար է օգտագործել ժամանակավոր պաշտպանական կարգավիճակ համար գալիս ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ նպատակով մասերը հնարավորություններին. 4) Ունեն պատկերացում, թե ինքը (ԱՄՆ) կարող է կասեցնել արտաքսումը միջոցով կարգադրություն - Դա պարզապես այդպես չէ: Կան օրենքներ մասին գիրքը, որ ԱՄՆ - ի ընդունած ԿՈՆԳՐԵՍԻ օրենքներին վերաբերող գրքերի, թե ինչպես կիրառել այդ ներգաղթային համակարգը. 5) Խորհուրդ տվեց նրան. (ԱՄՆ), պարզապես միջոցով կարգադրություն Անտեսել այն Կոնգրեսի Մանդատային ուղղություններ չէր համապատասխանում նրա (Օբամայի) համապատասխան դերը, որպես նախագահ: http://youtu.be/rjTgqTLpPjI https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865a65747db49 eՀԻՇՈՒՄ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբամային Ամերիկայի ունի օրենքի աստիճան եւ կիրառում, ինչպեսնաեւ փաստաբանի / ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ! Լսելու ինքներդ հարց ու պատասխանի նիստը նախագահ Բարաք Օբաման չի ինկամ մարտի 28 - ին, 2011 - ի հետ UNIVISION.
 19. 19. Այսպիսով ԼԱՏԻՆՈ S / S Սպանացի Ընտրողները պետք է տեսնելնախագահ Բարաք Օբամայի համար, թե ինչ է իսկապես ինչ - ըստախոս է, Մանիպուլյատոր: Ինքնակոչից, IMPERSONATOR, որգտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ Տանմիջոցով քրեական գործունեության եւ ԿԵՂԾ մասերը Տանուլ են ք նրատվել pretenses խաբել հասարակական / աշխարհի Այո,խոսքը գնում է մի ամբողջ շատ Առավել տխուր է, քաննախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի է «WATERGATEսկանդալի»: Այնուամենայնիվ, համագումար, ՀՀԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ Միացյալ Նահանգների եւնախագահ Բարաք Օբամայի իրավախորհրդատումասերը խորհրդականներ են ինչ անում են ամեն ինչանել եւ ստանալ իրեն ինչպես նաեւ ԿՈՆԳՐԵՍԻանդամների եւ Գերագույն Դատարանների Justices է2012 թվականի նոյեմբերի ընտրություններին «ԱՌԱՆՑԷ նետում են փողոցում»: Ի քաղաքացիների ՄիացյալՆահանգներում եւ (կամ) ըստ միջազգային ռազմականAction - այսինքն, պատերազմներ եւ / կամՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ Uprisings. http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political- corruption դա է պատճառը, որ հայտնվում է, որ նախագահԱվելին,Բարաք Օբաման չի ստանում ոչ հարգանքին,որովհետեւ նա ոչ օրինական եւ / կամ օրինական authorized լինելու է Սպիտակ տան եւ ԿՈՆԳՐԵՍԻանդամների, ապա Գերագույն դատարանը ՄիացյալՆահանգների եւ ավելի լավ ՏԵՂԵԿԱՑՐԵԼքաղաքացիները տեղյակ են: Այս նախագահ ԲարաքՕբաման, ԱՄՆ Կոնգրեսը եւ Գերագույն դատարանը ՄիացյալՆահանգներիանում են ամեն ինչ կարելի է պահելդատական գործը Newsome է ներկայացրել Գերագույնդատարան `Միացյալ Նահանգների կողմիցներկայացվել է: See Newsome առավել վերջերս արձագանքը 12հունիսի 2012 թ. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response- to050414supremecourtletterfinal-13315727
 20. 20. Արթնանում զանգահարելու Պարզվում է, որ շուտ նախագահ ԲարաքՕբաման հեռացվում է, որ առ / ոչինչ «ՈՉ բռնագաղթի ներգաղթյալների»: Կարգադրությունկլինի անտեսել Կոնգրեսի եւ անօրինական արտագաղթի, պիտի հետ նույն խնդիրների ումտավախությունները. նախագահ Բարաք Օբաման եւ նրա վարչակազմի գիտի, թե ինչ է սպասվում էանօրինական արտագաղթի եւ այդ պատճառով ինքն ու իր վարչակազմը ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄՎերահաստատելով, որ կարգադրություն է " Just a ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ FIX - այսինքն ՈՉՄշտական! " Այլ ոչ թե ասելու ժողովրդին, որ այն կարող է եղել ապօրինաբար / ԱՊՕՐԻՆԱԲԱՐՓոխանցել cut Դուք փնտրել էք -Եթե ժողովուրդը ցանկանում է Երազանքի ակտ էանցել, ապա հայտնվում են ունենալու գնալ - ձեւով, ինչպես քաղաքացիների Եգիպտոսի, Լիբիայի,Թունիսից եւ տապալել այլն: ներկա, Եւ «քրեական»Կառավարությունը ներքո "Աջ եւ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ» Դատեղի չի ունենա հետ Կառավարությունը կոռումպացված է վարումՍպիտակ ռասիստների մասերը SUPREMACISTS խմբերի Ներկայումսիշխանության եւ կարող են ետ փլուզման գրանցվեք մահվան ներկայիսհամաշխարհային տնտեսության ... Ավելին, որը մաքրել of a TAINTEDՔվեարկությունն Systemնաեւ պետք: Միակ բանը, որ նախագահ Բարաք Օբաման, համագումար եւնրանց իրավախորհրդատու / խորհրդատու Baker Donelson Bearman CALDWELL & BerkowitzՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՆ Wars եւ հեղափոխական գործողությունները
 21. 21. Այսօր Հունիս 10, 2012 փաստաթուղթը տեղադրված SlideShareսկզբում եւ (կամ) այն մասին է. ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏՈՒԳԵԼ: Պարզվում է, որ ՍՊԻՏԱԿ SUPREMACISTS խմբին ռասիստների ինչպիսիք հացթուխ Donelson Bearman CALDWELL եւ Berkowitz (այսուհետ, «Բեյքեր Donelson") նախնիների կարող են ոչ այն, ինչ անվանում են «անօրինական է ներգաղթածները, որոնք միջոցով խաբեությամբ է, սուտ, կեղծիք, հանցագործությունների - ի, այսինքն, օրինակ ինչպես սպանությունը / սպանություն, ներխուժել են Երկիր / ցամաքային NOW հայտնի է որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ գողացան հողն են, որ բնիկները մականունը Որովհետեւ նման նախնիները չեն ԴԱԴԱՐԵՑՐԵԼ, ըստ երեւույթին, նրանք եւ նրանց հետնորդներն են գնացել է կատարել ավելի սարսափելի է եւ սարսափելի «Պատերազմ կատարված հանցագործությունների »,« Մարդկության դեմ հանցագործությունների »,« հանցագործությունների դեմ խաղաղության »եւ այլն, ավելին, ըստ երեւույթին, որի անցկացման ժամանակ ներքին մասնաճյուղի ահաբեկիչների հարձակումներին սեպտեմբերի 11 - ին 2001 թ. (այսուհետ է 911 հարձակումները») մասին Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի Նյու Յորք Առեւտրի համաշխարհային կենտրոնի շենքերի եւ ենթադրյալ DOWNING նոր ինքնաթիռների այս օրը համար. Այն նաեւ դառնում, որ հետո Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի կոռումպացված պաշտոնյաների եւ նրանց իրավախորհրդատու / խորհրդատու (Բեյքեր Donelson եւ այլն) իրականացվել է 911 հարձակումները, իրենք տեղափոխվել են Շրջանակ ուրիշներին հանուն իրենց «ներքին մասնաճյուղի ահաբեկիչների ակտերի հարթաչափվել ընդդեմ սեփական քաղաքացիների եւ այլն: Պարզվում տեղափոխվելու Շրջանակ Արտարժութային երկրներում / ժողովուրդների եւ նրանց մարդ / քաղաքացիներին, ինչպիսիք են Աֆղանստանը համար քրեական գործողությունների Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի կոռումպացված պետական պաշտոնյաների եւ նրանց իրավախորհրդատու / Փաստաբան (Բեյքեր Donelson եւ այլն): Բացի այդ, տարածվում է գտնվում ունեցել «ԶԵՆՔԸ զանգվածային ոչնչացման համար հիվանդ նպատակով ներխուժում Իրաք ու Իրանը իրենց ռեսուրսները, այսինքն `ՆԱՎԹԻ եւ այլն: . .
 22. 22. Se e օրինակ հոդվածի խորագրով է, հանցագործ է մեր անցյալում »: http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-pastբ) Խորհրդատվական քաղաքացիներ են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ կան այլ »ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ է այլընտրանքներ, ինչպես նաեւ ստանալ Կոնգրեսը եւ WALL STREET գործելու անունից 99% - ի" Աջ հեղափոխության »: Ավելին, ինչպես նաեւ վերցնել վերահսկողության 2012 ԱՄՆ - ի նախագահական ընտրությունների որ հարուստ / ՀԱՐՈՒՍՏ փորձում է HIJACK բոլոր նրանց ՄԵԾ ՓՈՂ. Ինչպես Newsome ասված է հունիսի 10 - ին, 2012, «ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ նախագահ Բարաք Օբամայի է Վարդագույն բլանկ» / ծանուցումը դադարեցման »: ՇԱՏԵՐԸ. . Շատերը. . Շատերը. . Միացյալ Նահանգներ Ամերիկայի քաղաքացիների, ովքեր չեն ցանկանում Ոչ ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամային ՆՈՐ նախկին նահանգապետ բռունցք Romney համար ՀԱՋՈՐԴ նախագահի Միացյալ Նահանգների. Խմբեր ինչպիսիք են «գրավել Wall Street" են, ոչ այլ ինչ մեծ կատակ է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբամայի եւ մեծ դրամական է Հետաքրքրությունները խմբեր.
 23. 23. Ահա թե ինչու նման ՔՐԵԱԿԱՆ ակտերը, ինչպես նաեւ վերջերս JP Morgan-հալածում բանկի եւ Facebook-Debacle էին թույլատրվում է. Բոլորը United States Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբամային նրա ՔՐԵԱԿԱՆ իրավախորհրդատու խմբին խորհրդական հացթուխ Donelson Bearman CALDWELL եւ Berkowitz, որ Միացյալ Նահանգների Ամերիկայի Կոնգրեսի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանում, եւ այն, որոնց հետ նրանք ծրագրված բերելու է համաշխարհային տնտեսության, կարող է հասկանալ կան պատերազմներ եւ / կամ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:Ամրացում ԿԱՐՈՂ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ահաբեկիչներին - Այսինքն, Սպիտակ Supremacist Ն ռեժիմը. ԴՈՒՐՍԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ! Իշխանությունը հետ է », եւ մարդ / քաղաքացի ԱՄՆ - իԿոնգրեսի այսինքն ՉԷ, սակայն, մարդիկ պարտավոր են գործել, եթե նրանք իսկապես ուզումՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, քանի որ այն չի գալիս ՔՐԵԱԿԱՆ / վնասված է Կառավարության հետ` Ամերիկայի
 24. 24. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբամային , ԱՄՆ ԿՈՆԳՐԵՍԻ, ոչ Գերագույն դատարանըՄիացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Abraham Lincoln հայտարարել ի պաշտպանություն«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ հեղափոխության" - Սա երկիր է, իր հաստատությունների, պատկանում է ժողովրդին, ովբնակվում է այն: Ամեն անգամ, երբ դրանք պետք են հոգնել է գործող կառավարությանը, նրանք կարող ենիրենց սահմանադրական իրավունքը փոփոխելու այն, թե իրենց ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ իրավունք տապալելուհամար:Պատճառը, որ ԱՄՆ - Ի մահվան խմբին անկումը `շնորհիվ Սպիտակ Supremacists Ն ռեժիմը s քանիհացթուխ Donelson Bearman CALDWELL եւ Berkowitz, ովքեր ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ / ԱՌԱՋԱԴՐՎԵԼԿոնգրեսում / congress եւ դրա անհրաժեշտությունը, որպեսզի Hijack եւ Ս ecretly Մոնոպոլիզացիայիենթարկել «Բոլոր» մասնաճյուղերը ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ թ. http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsՆախկին Abraham Lincoln ասել է. Ամերիկան երբեք չի կարող ոչնչացվել դրսից. Եթե մենք սկսել եւկորցնում ենք մեր ազատությունների կլինի, որովհետեւ մենք ինքներս ավերման. գ) Newsome հավատում, որ կարող են գալ ներքեւ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ միջամտության որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ են քաղաքացիների GRIPPED վախով ու վախենում են տապալել է ահաբեկչական եւ սպիտակ Supremacist կառավարության ռեժիմի նաեւ նրանց Կառավարություն - այսինքն, որն ԿՈՆԳՐԵՍ բաղկացած է մոտ 100% ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ Սպիտակ Սենատի 20 12 - ից, եւ մոտավորապես մի 90 տոկոս ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ Սպիտակ Կոնգրեսին 2012 թ - Սա ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ: Հետեւաբար, ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ «ԻՐԱՎԱԿԱՆ» եւ «օրինական» պահանջները սկսում Մաքուր շարքում ահաբեկչական կառավարության ռեժիմի issu Դուք փնտրել էք - ին կամ հունվարի 10 - ին, 2012 միջոցով Newsome է
 25. 25. «ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ դադարեցման: . ». եւ հասցեագրված է հունիսի 10 - ին, 2012 Slideshare փաստաթուղթը, որ հայտնվում է, որ նախագահ Բարաք Օբաման եւ նրա վարչակազմը կարող են ունեցել է մատնել արագ հայացք »է առաջ Newsome ի պատրաստվում ՀԱՆՐԱՅԻՆ ունեցող երկրների մասին: Խնդրում ենք գրանցվեք: Դա, որպես վերջնական ժամկետը եւ ՈՒրբաթ, Հունիս 15, 2012, մոտեցումներ անդամների Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի Սենատի ունեցող ավելի, քան հինգ (5) տարվա ծառայության "ՔԱՅԼԸ DOWN», ինչպես սահմանված Newsome է: «ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ դադարեցման-հրավեր Իմպիչմենտի նախագահ Բարաք Հուսեյն Օբամայի II-ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ հարձակումներից ՄԱՍԻՆ Ֆլորիդայի A & M - ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՊՎԱԾ ՄԻՋԱԴԵՊԸ ենթադրյալ HAZING. . . S ee ժամը համար: 2.դ) Ոչ միայն արել Newsome թվականի հունվարի 10, 2012 եւ "ծանուցման դադարեցման մասին. . «Պահանջում է չեղյալ նոյեմբերի 2012 PR-esidential ընտրությունների ժամանակ Էջ 279 (B), իսկ հունիսի 1 0, 2012 SlideShare ներկայացում, որ հայտնվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախագահ Բարաք Օբամայի եւ նրա վարչակազմը կարող էին մատնել հայացք, նա նշում է Էջ 2: Խնդրում ենք այդ թվում `որ որպես քաղաքացի հանդիսացող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Vogel Denise Newsome է ժամանակին, պատշաճ եւ համարժեք ձգտել է վերացնելու 20 12 նախագահական ընտրությունների եւ պահանջել Մաքուր դուրս միասին հեռացում կոռումպացված պետական պաշտոնյաների
 26. 26. եւ նրանց վարչակազմում է Մասնաճյուղերի ՀՀ կառավարություն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ անհրաժեշտ է իմանալ, որ դա տարբերակ էհասանելի է. Նրանք չունեն, որոնք ստիպված քվեարկում ենյուրաքանչյուր նախագահ Բարաք Օբամային, կամ բռունցք RomneyԵրբ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻՆ չեն գոհ ճանապարհին իրենց պետականպաշտոնյաներն են, խախտելով Սահմանադրությունը, եւներգրավելով քրեական գործունեության մեջ, նրանք իրավունքունեն իրենց կառավարությանը տապալելու եւ վերցնել contro լ այդհանցագործների, որոնք առեւանգված it! ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ: http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political-corruptionՕրինակ, երբ խմբեր, ինչպիսիք են գրավում Wall Street բողոք, Ցուցարարները, որոնք պարզապեսծիծաղում է, եւ SCOFFED - ի նախագահ Բարաք Օբամայի վարչակազմի եւ կոնգրեսի եւ ենթարկվելքրեական արարքների իրավապահ - ի, այսինքն դաժանությամբ, չափից ավելի ուժ, ծեծի, պղպեղՊրոֆիլակտիկ եւ այլն Սակայն, երբ ժողովուրդը սկսեց ստեղծել եւ դրածո է TrayvonՄարտին ի հարցը, Վախ, որը uprising եւ հեղափոխության - ից«Ժողովրդական» - http://youtu.be/MDUeuYpwUw4 - ապա կային քրեական մեղադրանքների. http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296Սակայն, գիտելիքներով, որ GRAND ԺՅՈՒՐԻՆԵՐԻ կարող եք գտնել առաջին կարգիմեղադրանքները եւ oth er հանցագործության պարզվեց, Florida դատախազ Angela Coreyօգտագործվում է որպես ԴԻՄԱՑ ի Ֆլորիդայի նահանգապետ Rick-Scott-ի եւ հացթուխ Donelson բերել:Երկրորդ կարգի մեղադրանքներ փոխարեն առաջին կարգի անվճար s է, որ պետք է բերել, այսինքն,այդ թվում, կարող է ստացվել է 911 հրավերի հայտարարությանը Ջորջ Zimmerman: Ջորջ Zimmerman ի 911 Call միջոցով: 2010 թ Microsoft PowerPoint շնորհանդես: http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 FREE Download Microsoft-ի Office 2010 կարելի է գտնել: http://office.microsoft.com/en-us/try
 27. 27. An ձերբակալությունը գալիս ՀԵՏՈ «Ժողովուրդը» եւ միավորում կազմակերպելու եւ մոտ 6 օրՀԵՏՈ Newsome գնաց հասարակական / GLOBAL (ազգային եւ միջազգային) Ինտերնետում ԱրմենՄիացյալ Նահանգներում Ամերիկայի ռասիստական հանցագործությունների եւ ուղեկցականՓոխանցել հարթաչափվել դեմ Աֆրիկյան ամերիկահայերին եւ կամ ժողովրդի Գույն: Ապրիլ 5, 2011 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ / GLOBAL Relea se խորագրով, «ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ նախագահ Բարաք Օբամային: ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ` շահերի բախման: փորձերը ծածկել Է TREYVON Մարտին հարցի եւ այլ ցեղային հարձակումների AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF - ԳՈՒՆԱՎՈՐ - բերելով ԱՄՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ զինվորների ՏՈՒՆ! " http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512 Մոտ չորս (4) օր անց (ապրիլի 9, 2012) եկել Ֆլորիդայի Պետական դատախազի Անժելա Corey-ի հայտարարությունը վճարումների են ենթարկվել Ջորջ Zimmerman: http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296 Մոտ ապա - ին կամ ապրիլի 11 2012, George Zimmerman դիմել իրեն: http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-arrest Պարզվում է, որ այս ամենը շոու էր, եւ խաբուսիկ նպատակների ՀԱՆՐԱՅԻՆ / Միջազգային Որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբամայի եւ նրա իրավախորհրդատու խմբին խորհրդական հացթուխ Donelson եւ նրանց CONSPIRATORS խմբին համանախագահների CONSPIRATORS աշխատում էին կուլիսների ետեւում, ինչպես նաեւ կեղծ կամ ապակողմնորոշիչ ՍՏԵՂԾԵԼ ապացույցներ նպատակով ստանալու Ջորջ Zimmerman դուրս o Աշխ n առաջին կարգի սպանության, այսինքն Ընդգրկված մինչեւ երկրորդ կարգի վճարումների.Հիմա նախագահ Բարաք Օբաման եւ նրա վարչակազմը, իրավախորհրդատու / խորհրդատու ԲեյքերDonelson, Միացյալ Նահանգներ ԿՈՆԳՐԵՍԻ եւ այլոց, որոնց հետ նրանք համաձայնվել են, փորձումեն օգտագործել իրենց ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ քրեական / ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ violatioNS եւ վերահսկում է կառավարությունը ստանալ Ջորջ Zimmerman է առանց հայտնի հասարակական/ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ որ BIG MONEY ներգրավվել, նրանց փոխհարաբերությունները Ջորջ Zimmerman եւնրա Ընտանեկան / հայր (Robert Zimmerman) - այսինքն ` փորձերը, ըստ Սպիտակ ռասիստներիմասերը Supremacists եւ հրեական ZIONISTS ինչպես նաեւ ելույթ է Newsome է «ԻՐԱԶԵԿՄԱՆդադարեցման: . . " http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012finalլուսաբանելու-UP առաջին աստիճանի սպանության Trayvon Մարտին. Ունեցող մարդիկ, ինչպիսիքեն Ալան Dershowitz (հրեա), խոսում մասին օգտագործելու իրենց ազդեցությունը GE, T Ֆլորիդայիդատախազի Անգելա Corey հրաժարվել են մեղադրանքները: http://www.slideshare.net/VogelDenise/052312-dershowitz-prosecutor-should-drop-charges
 28. 28. Օրինակ, որ ազատ արձակման բժշկական ռեկորդներ Ջորջ Zimmerman ու լուսանկարներ: Այս ընթացքում նրա ենթադրյալ վնասվածքներով եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբաման եւ նրա իրավախորհրդատու / խորհրդատու չի հայտնի հասարակական / աշխարհում ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ-ի Հետաքրքրությունների որ կար ու դերը, այն հայտնվում է, նա եւ իր իրավախորհրդատու / խորհրդատու էին խաղում կափարիչը - ի առաջին աստիճանի սպանության համար: Օրինակ, կարեւոր է նշել, Ջորջ Zimmerman ՊԱՏՄԱԾԸ ժամանակ իր պարտատոմսերի դատաքննության », պնդելով, որ ինքը չի ճանաչում այն տարիքը TRAYVON Մարտին: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6173b9a766 Սակայն Ջորջ Zimmerman ի 911 հեռաձայնեք նա խորհուրդ է տալիս այն, որ 911 Օպերատորին Trayvon Martin հայտնվել է լինել իր «վերջին Վրաստանը»: http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Տեղեկատվական է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ նախագահ Բարաք Օբամայի եւ նրա իրավախորհրդատու խմբին խորհրդական ցանկանում է պահպանել դուրս աչքերով մասերը ձեռքում Հանրային / Միջազգային. Սակայն է կիսել Կրթական եւ տեղեկատվական իմաստով առկա է հեղինակային իրավունքների: http://www.slideshare.net/VogelDenise/united-states-code-annotated-chapter-1 http://www.slideshare.net/VogelDenise/copyright-law-of-the-united-states-of-americaNewsome կարծում է, որ ինքը չի տեղադրվել է ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՖՈՐՈՒՄ եւ իր կայք (www.vogeldenisenewsome.net ) տեղեկատվություն է պահվում հասարակությունից / Միջազգայինմասին նախագահ Բարաք Օբամայի եւ նրա իրավախորհրդատու խմբին խորհրդական ԿԱՊԵՐԸխմբին միացումները որ փորձ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ-UP որպես նաեւ գնել դատավորներին ` որմոտավորապես 9 Days ՀԵՏՈ ի Alan Dershowitz Մայիս 23, 2012 - րդ հոդվածը եւ Newsome ի երկիրԱրմեն Սպիտակ տան հետ միասին `նախագահ Օբամայի եւ նրա իրավախորհրդատու միասինխորհրդական հացթուխ Donelson դերի Trayvon Մարտին / George Zimmerman հարցում եկավՀՈՒՆԻՍԻ 1, 2012 Զրկում Ջորջ Zimmerman ի պարտատոմսերի կարող է տեղի ունեցել: http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-bond-revoked http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-judge-revoke-bond ե) Newsome կարծում է, որ դա հասարակական / GLOBAL Հետաքրքիր է նշել, որ նաեւ իր Հունիս 10, 2012 Slideshare փաստաթղթին, որ դա երեւում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախագահ Բարաք Օբաման ունեցել է մատնել արագ հայացք »է, որ պետությունների Էջ 2: Խնդրում ենք այդ թվում `այդ թվում ավելի քան 20 տարվա մեջ դատարկ է, եւ OBSESSIONS HARASSMENTS եւ սպառնալիքների դեմ հարթաչափվել Vogel Denise Newsome է կոռումպացված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության պաշտոնյաների, դրանց իրավախորհրդատու / խորհրդատու Baker Donelson իսկ ում հետ են նրանք համաձայնվել է ոչնչացնել Newsome կյանքը, նրանք սկսեցին ոչ
 29. 29. միայն Wars վերաբերյալ Newsome բայց ԸՆԴԴԵՄ արտաքին Ազգերի երկրների, որ հաշված ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, պետք է կանգնեցնել, եւ զբաղվել ուղիները: Հետեւաբար, երբ Friday, June 15, 2012 վերջնաժամկետ սպառվում է, եթե այդ կոռումպացված պետական պաշտոնյաների դեռեւս պաշտոնավարում է, Newsome կարող շարունակել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կանոնադրությունների մասերը օրենքներով, ինչպես նաեւ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ Կանոնադրությունը այս խմբին օրենքներին (այսինքն, որպես քաղաքացիների Եգիպտոսի, Լիբիայի, Սիրիա եւ այլն) եւ գործում օժանդակության համար դիմել է միջազգային հանրությանը ՄԻԱՆԱԼ նրան ունենալով ԱՄՆ - ի մասնաճյուղի անդամ պետությունների ղեկավարների " - ին, այսինքն, ինչպես Իրաքի նախագահ Սադամ Հուսեյնի ենթարկվեն, Լիբիայի առաջնորդ գնդապետ Muammar Gaddafi այլն, ավելին, ահաբեկիչ ռեժիմներին, որ Միացյալ Նահանգներ CONDONED եւ / կամ սպասարկող, սակայն, խաբուսիկ է ուզում նպատակով քաղաքացիներին այդ երկրներում / ժողովուրդների մտածել Միացյալ Նահանգներ էր իրենց ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ երբ չի եղել: Ամեն ինչ եղել է ընդամենը մի ճակատ ու կեղծիք. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationՏեղեկություն որը տեղին է եւ վերաբերում են, որ ամերիկյան ժողովուրդը իրավունք ունենիմանալու, թե ինչ «ԻՐԱՎԱԿԱՆ" եւ "օրինական" Ընտրանքներ հասանելի ենիրենց երբ ահաբեկչական ու Սպիտակ SUPREMACISTS Գործադրել կառավարությունըՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ունենալ նրա ժողովուրդը դուրս գալ գրասենյակ եւ ենթարկվեն թեեւ օրենքով,օրենքով սահմանված կարգով, ժամանակին, պատշաճ եւ համարժեք խնդրել դա անել: Այսպիսով, պատերազմի է եւ / կամթողնելով ԱՄՆ - ի քաղաքացու մասին ընտրանքներ դեպիՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, «եթե նրանք հրաժարվում քայլներքեւ եւ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ կառավարությանը ետ է«ՄԱՐԴԿԱՆՑ », այսինքն, 99% (տոկոս).

×