061012 Pink Slip (YIDDISH)

173 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

061012 Pink Slip (YIDDISH)

  1. 1. ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס "רָאזעווע צעטל" /‬ ‫ָאנזָאג פון טערמַאניישַאן‬‫עס אויס ַאז וויַס סוּפרעמַאסיסט ד / רַאסיסט ד ַאזַא ווי בַאקער דָאנעלסָאן בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ‬ ‫י‬ ‫פַאקט טשעק:‬ ‫(לעגַאבע "בַאקער דָאנעלסָאן") ָאוועס זאל הָאבן געווען ווָאס זענען גערופן "ומלעגַאל" יממיגרַאנץ וואס דורך די נוצן פון ָאּפנַאר,‬‫ליגט, קריימז - ד"ה ַאזַא ווי מָארד / מָארד - ינוויידיד די מדינה / לַאנד איצט באקאנט ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמער יקַא און סטָאול‬ ‫לַאנד פון די נייטיווז! מחמת ַאזַא ָאוועס זענען ניט געווען סטָאּפּפע ד, עס אויס זיי און זייער קינדסקינדער הָאבן ניטָא אויף צו טוען מער‬‫כידיַאס און כָאריפיק "מלחמה קרימעס," "קרימעס קעגן הומַאניטי," "קרימעס קעגן שלום," אאז"וו, דערצו, עס אויס, די קעריינג אויס פון‬ ‫דער "דינער" טעררָאריסץ אנפאלן אויף סעפטעמבער 1 1, 1001 (לעגַאבע "111 ַאטַאקס") אויף די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫‪ kro weN‬וועלט האנדעל צענטרַאל בוילדינגס און די ַאלעדזשד דַאונינג פון ַאירּפלַאנעס אויף דעם טייטל. עס אויך אויס ַאז נָאך די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פַארדָארבן רעגירונג ָאפפיסיַאלס און זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער (בַאקער דָאנעלסָאן, אאז"וו)‬ ‫געפירט אויס דער 111 אנפאלן, זיי אריבערגעפארן צו רַאם אנדערע ֿפַאר זייער "דינער" טעררָאריסץ ַאקס לעווַאלד קעגן זיַן אייגן‬ ‫י‬ ‫סיטיזענס און אנדערע. עס אויס עם ָאווינג צו רַאם פָארַאן קָאונטריעס / נַאטיָאנס און זייער מענטשן / סיטיזענס ַאזַא ווי ַאפגהַאניסטַאן‬ ‫ֿפַאר די פַארברעכער אקטן פון פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ‪ s‬פַארדָארבן רעגירונג ָאפפיסיַאלס און זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאטערני‬ ‫(בַאקער דָאנעלסָאן, אאז"וו). פורטהערמָארע, פארשפרייטן ליגט ַאלעדזשינג "וועּפַאנז פון מַאסע צעשטערונג" ֿפַאר קרַאנק צוועקן צו‬ ‫בַאפַאלן ירַאק און ירַאן ֿפַאר זייער רעסורסן - ד"ה ייל, עטק.‬‫עס איז פון ציבור / וועלט אינטערעס צו וויסן ַאז די שיַעך זענען פילע. . . פילע. .‬ ‫י‬ ‫ביטע נעמען בַאמערקן,‬ ‫. פילע. . . פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמערי ‪ AC‬סיטיזענס וואס ניט וועלן ניט דער אמעריקאנער פרעזידענט בַארַאקק אבאמא‬ ‫אדער פריַערדיק גָאווערנָאר מיט רַאמני ֿפַאר די קומענדיקע פרעזידענט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע. דאך,‬ ‫י‬ ‫עס אויס פַארדָארבן גרויס געלט טערָאריסט רַאזשימז ווי די צווייגן פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע - יגזעקיַאטיוו ברַאנטש /‬ ‫ווייסע הויז, לעגיסלַאטיווע ברַאנטש / סענַאט און הויז פון רעּפרעסענטַאטיוועס, און די דזשודישַאל ברַאנטש / סַאּפרים קָארט פון די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן - און זייער גרויס געלט אינטערעס גרוּפעס / טערערַאסץ קַאונערּפַארץ (ד"ה ווי בַאקער דָאנעלסָאן) זענען‬ ‫ַאטעמּפטינג צו ּפַאס אמעריקאנער פון זייער קָאנסטיטוטיָאנַאל און רעוואלוציאנערע רעכט צו הָאבן די קָאררוּפט רעגירונג ָאפפיסיַאלס‬‫"אראפגענומען / ארלנגעווארפן" אויס פון מַאכט! דערצו, ַאטעמּפטינג צו "שטוּפן / צווינגען" צוויי ּפרעסידענטיַאל קַאנדידַאטעס ווי‬ ‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און פריַערדיק גָאווערנָאר מיט רַאמני ַארָאּפ די טרָאוץ פון פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע סיטיזענס!‬ ‫י‬ ‫אז ווי די לעצט דעדליין פון פרייטיק יוני 15,‬ ‫2512, ַאּפרָאוטשיז ֿפַאר‬ ‫ביטע נעמען בַאמערקן:‬‫מיטגלידער פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס סענַאט מיט מער ווי פינף (1) יארן פון סערוויס צו "שריט ַארָאּפ" ווי שטעלן‬ ‫ַארויס אין נעווסָאמע ‪:s‬‬
  2. 2. ‫"ן ָאטיפיקַאטיָאן ֿפַאר טערמַאניישַאן - בעטן ֿפַאר יַנשולדיקונג פון ּפרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא וו -‬ ‫י‬ ‫ענטפער צו די אנפאלן אויף פלַארידַא א & עם אוניווערסיטעט וועגן ַאלעדזשד הַאזינג אינצידענט - בעטן ֿפַאר‬ ‫אינטערנַאציָאנַאלע מיליטעריש אריינמישונג זאל זיין נייטיק"‬ ‫(לעגַאבע "נָאטיפיקַאטיָאן פון טערמינַאטיָאן"). נעווסָאמע איז ָאט ארבעטן אויף ווייל דער אינהַאלט פון די "נָאטיפיקַאטיָאן פון‬ ‫טערמינַאטיָאן" געמאכט בנימצא אין ‪ irn.erosrinsriroswerow.ooo‬אין בעערעך דריַ (3) טעג ֿפַאר די וואס ווָאלט ווי צו הָאבן עס‬ ‫י‬ ‫איבערגעזעצט אין פארשידענע שּפרַאכן ֿפַאר רידַאביליטי. ַא ענגליש ווערסיע פון דעם דָאקומענט זאל זיין באקומען ביַ:‬ ‫י‬ ‫‪ oatir155152-tstats-soattast-smibi-los-ratie-dhhitsh-122252/esisrDstaes/tst.erahsepils.www//:ptth‬דורך נעווסָאמע ס‬ ‫"נָאטיפיקַאטיָאן פון טערמינַאטיָאן" זי "ּפולז ַאוועק די כודז" און / ָאדער ופדעקן צו דער ציבור / וועלט יענע וואס דערשיַנען צו זיין די‬ ‫י‬ ‫ווייסע רַאסיסט ‪ / e‬סוּפרעמַאסיסט ‪ e‬און איד יש זיָאניסץ הינטער די קָארוּפציע, פַארברעכער אקטן, מלחמה קרימעס געפירט אויס‬ ‫אונטער די נָאמען פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריק ַא. א קָאּפיע פון דער "רָאזעווע צעטל" געדינט אויף פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא וו קענען זיין איבערגעזעצט דורך דעם וועבזיַטל ביַ:‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪ . erah_hati_e_smibi/tst.osisrhstaestswesbs//:ptth‬די איבערזעצונג מכשיר איז ליגן אין די ‪" pwT‬רעכט-האנט" ווינקל פון‬ ‫די וועבסייט. די "ּפינק סליּפ" איך ‪ s‬אויך זיַענדיק איבערזעצונג אין פארשידענע שּפרַאכן און וועט זיין געשטעלט ביַ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫‪ֿ /rswerolrins/irn.sonsrsdier.ooo‬פַאר צוטריט.‬‫אז ווי ַא סיטיזען פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע, ‪ָ s‬אגעל דעניסע נעווסָאמע‬ ‫ביטע נעמען בַאמערקן:‬ ‫עלעקטיָאנס און‬ ‫רעכט און ַאדַאקווַאטלי געזוכט די קַאנסַאליישַאן פון דעם 12 25 ּפרעסידענטיַאל‬ ‫האט ביַציַטיק,‬ ‫י י‬ ‫פארלאנגט די ריין אויס / בַאזיַטיקונג פון פַארדָארבן רעגירונג אויסגעלאשן יסיַאלס און זייער ַאדמיניסטרַאטיָאן פון די צווייגן פון‬ ‫י‬ ‫רעגירונג אין די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע. צו קיין ַאווַאיל!‬ ‫ביטע נעמען בַאמערקן: אז נָאך געזונט איבער 12 יארן פון סטָאקינג, ַאבסעשַאנז,‬ ‫הַארַאססמענץ און טרעץ לעווַאלד קעגן ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע דורך פַארדָארבן פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע רעגירונג‬ ‫ָאפפיסיַאלס, זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער בַאקער דָאנעלסָאן און די מיט וועמען זיי קָאנסּפירירן צו צעשטערן נעווסָאמע ‪ s‬לעבן,‬ ‫זיי אנגעהויבן ניט בלויז מלחמות אויף נעווסָאמע ָאבער קעגן פרעמד נַאטיָאנס / קָאונטריעס ַאז, ווי ַא‬‫ענין פון כָאומלַאנד זיכערהיַט, דַארֿפן צו זיין פארשטאפט און דעלט מיט מיד! דעריבער, נָאך די פרייטאג יוני‬ ‫י‬ ‫15, 2512 טערמין יקסּפייערז, אויב די פַארדָארבן רעגירונג ָאפפיסיַאלס ביסט נָאך אין ָאפיס, נעווסָאמע זאל איבער אונטער פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן פון ַאמעריקע סטַאטוטעס / לָאז ווי געזונט ווי אינטערנַאציָאנַאלע סטַאטוטעס / לָאז (ד"ה ווי די סיטיזענס פון מצרים, ליביע,‬ ‫סיריע, אאז"וו) צו זוכן הילף פון די אינטערנַאציָאנַאלע קַאמיוניטי צו פַארבינדן איר אין נאכדעם די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫"קעפ פון שטַאט" געבראכט צו גערעכטיקיַט - ד"ה ווי ירַאק פרעזידענט סַאדַאם כוסיין, ליביע לידער ּפָאלקָאווניק מוַאממַאר גַאדדַאפי,‬ ‫י‬ ‫אאז"וו, דערצו, טערערַאסץ רעגימעס ַאז די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קַאנדָאונד און / ָאדער שטיצט, ָאבער, ֿפַאר‬ ‫פַארפירעריש צוועקן געוואלט בירגערס אין יענע קָאונטריעס / נַאטיָאנס צו טרַאכטן די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע איז געווען ֿפַאר‬ ‫ַאלע האט מען ּפונקט ַא פרָאנט און פַאלש!‬ ‫זייער פרידַאמז ווען עס איז ניט געווען !‬ ‫עס איז ציַט צו ברענגען די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס "קעפ פון שטַאט" -‬ ‫י‬ ‫ביטע נעמען נָאטיץ:‬ ‫דאס הייסט פרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא צווייטער און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן, פָארמער פרעזידענט דזשארזש‬ ‫וו. בוש און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן, פָארמער וויליאם "ביל" קלינטאן און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן; ערשטע פרעזידענט‬ ‫דזשארזש הוו בוש און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן - און זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער בַאקער דָאנעלסָאן, "קעפ פון‬ ‫אונטער די ּפרעסידענץ צו גערעכטיקיַט מיד!‬ ‫י‬ ‫די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס מיליטער"‬
  3. 3. ‫דורך "וועלכער" מיטל נייטיק! מיטגלידער פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫יוויקשַאן נָאטיץ:‬ ‫געזעצן פון די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫צווייגן פון רעגירונג דורך דעם "לעגַאל" ּפרַאסעסַאז קָאשער אונטער די‬ ‫ַאמעריקע הָאבן געווען ביַציַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי געדינט:‬ ‫י י‬
  4. 4. ‫צו: פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ּפרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא וו‬ ‫דו ביסט כירביי פירעד / טערמַאנייטיד‬ ‫ֿפַאר די וויַטערדיק (ד"ה ָאבער, נישט באגרענעצט צו דעם רשימה ַאליין):‬ ‫י‬ ‫איר הָאבן ניט ַאנדערש צו בַאוויַזן ַאז איר ַא נַאטירלעך געבוירן סיטיזען אין ַא "הויף" פון דער תורה - מידיַא רעלעַאסעס פון ַא שווינדל /‬ ‫י‬ ‫1)‬ ‫פָארדזשד סערטיפיקַאט פון לייוו געבורט אויף ָאדער וועגן אפריל 21, 1101, קענען ניט געוויינט צו ויסמיַדן די דזשודיסיַאל ּפרָאסעס און בַאשטימען זאכן ַאז‬ ‫י‬ ‫זאלן זיין באגלייט -‬ ‫ופדעקונג, אאז"וו‬ ‫זענען פון ַא ציבור אינטערעס. אזוינע זאכן זענען צו ווערן באשלאסן אין ַא קָארט פון דער תורה ווערין‬ ‫עווידענסע האט סערפיסט ַאז אייער לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער (ד"ה בַאקער דָאנעלסָאן בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ ּפיסי) זאל זיין ניצן זיַן ימּפלוייז‬ ‫י‬ ‫(ד"ה ַאזַא ווי ראבערט דעווינע וואס געדינט ווי הויּפט ַאדווָאקַאט, ַאקטינג דירעקטָאר און ַאקטינג דעּפוטַאט דירעקטָאר פון די פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון‬ ‫בירגערשאפט & יממיגרַאטיָאן ין די פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון הָאמעלַאנד סעקוריטי) און ַאזַא קַאנעקשַאנז ווָאס קען הָאבן צוגעשטעלט איר מיט מיטל,‬ ‫צוטריט און ַאּפערטונַאטיז אין דער שַאפונג פון דער שווינדל / פָארדזשד סערטיפיקַאט פון לייוו געבורט איר פריי צו די מידיַא אויף 21 אפריל 1101.‬ ‫ופדעקונג דיפיינד: (ַא) דער ַאקט ָאדער ּפרָאצעס פון דערגייונג ָאדער וויסן עּפעס וואס איז געווען פריער אומבַאקַאנט. (‪ )B‬קָאמּפולסָארי‬ ‫ַאנטּפלעקונג, ביַ ַא ּפַארטיי ס בקשה, פון אינֿפָארמַאציע וואס דערציילט צו די ליטַאגיישַאן. ● די ערשטיק ופדעקונג דיווייסַאז זענען ינטערַאגַאטָאריז,‬ ‫י‬ ‫דעּפַאזישַאנז, ריקוועס ֿפַאר ַאדמישַאנז, און בעטן ֿפַאר ּפרָאדוקציע. כָאטש ופדעקונג טיּפיקלי קומט פון ּפַארטיעס, קָארץ אויך לָאזן באגרענעצט ופדעקונג פון‬ ‫נָאנּפַארטיעס. (‪ )C‬די פאקטן ָאדער דאקומענטן ויסזָאגן ד. - שווארצע ס לָא ווערטערבוך (צווייטע ּפַאקַאט ַאדישַאן).‬ ‫אין אנדערע ווערטער, די סיבה ֿפַאר די דזשודישַאל ּפרָאצעס איז צושטעלן לעגַאל רעמַאדיז אונטער די געזעצן - ד"ה ונטערטעניק פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא, זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן, לעגַאל קָאונסעל / ַאדוויסָארס, אאז"וו - ווָאס לָאזן ֿפַאר ופדעקונג און ריקוועס ַאז דַאקיומענטיישַאן‬ ‫ווערן געשאפן און / ָאדער צוטריט צו זיכער דאקומענטן דורך די נוצן פון סַאּפינַאז, אאז"וו אויב נישט ווַאלַאנטערַאלי סערענדערד ַאז פרעזידענט אבאמא און זיין‬ ‫קַאנסּפירַאטערז / קָא-קַאנסּפירַאטערז זענען ַאטעמּפטינג צו פַארשטעלן / בַאהַאלטן פון די ּפובליק / וועלט.‬‫1) צוליב קָארוּפציע - איר הָאבן ניט ַאנדערש צו נָאכקומען מיט פרייהייט פון אינפארמאציע אקט, ווי געזונט ווי מעמָארַאנדום (‪ )s‬עקסַאקיוטַאד דורך איר אין לויט מיט‬ ‫דער לָאז אויף ַאזַא זאכן און "דורכזעיקיַט" - פרעזידענט אבאמא ס מעמָארַאנדום וועגן דורכזעיקיַט און עפענען רעגירונג איז ארויס אויף 11 יאנואר 1001,‬ ‫י‬ ‫י‬‫‪ / ewo.odnnrdwisr.ooo‬טהע_ּפרעסס_ָאפפיסע / פרעעדָאמָאפינפָארמַאטיָאנַאקט . ַאטערני ַאלגעמיינע הָאלדער ס פָאיַא גוידעלינעס זענען ארויס אויף מערץ 11, 1001 -‬ ‫‪.hho.2112biltp-bsbs-osai/ii/iso.edetats.www‬‬ ‫3) ווארים יַנשולדיקונג אונטער די 12 טה ַאמענדמענט פון די פַארייניקטע שטַאטן קָאנסטיטוטיָאן, אין ַאז איר זענען ַאנפיט ֿפַאר פליכט, ַא עמבַארַאססמענט, שַאנד‬ ‫י‬ ‫און בושה און ניט ַאנדערש צו צושטעלן אין ַא "הויף פון דער תורה" אייער בירגערשאפט.‬ ‫4) וויָאלַאטיָאנס אונטער דער קו קלוקס קלַאן ַאקט און / ָאדער סיוויל הזכויות אקט פון 1271.‬ ‫5) ּפרָאסעקוטיָאן אונטער די געזעצן - ד"ה ווָאס זאל ַאריַננעמען די נירנבערג ּפרינציּפ:‬ ‫י‬ ‫ּפ רינסיּפלע איך: "ַאני מענטש וואס קַאמיץ ַאן ַאקט ווָאס קַאנסטַאטוץ ַא פַארברעכן אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ איז‬ ‫(ַא)‬ ‫פַארַאנטווָארטלעך טהערעפָאר און לייַאבַאל צו שטרָאף."‬ ‫ּפ רינסיּפלע וו: "דער פַאקט ַאז ינערלעך געזעץ טוט ניט ָאנטָאן ַא שטרָאף ֿפַאר ַא ַאקט ווָאס קַאנסטַאטוץ ַא פַארברעכן אונטער אינטערנַאציָאנַאלע‬ ‫(‪)B‬‬ ‫געזעץ טוט ניט בַאפריַען די מענטש וואס באגאנגען דער ַאקט פון ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ."‬ ‫י‬ ‫ּפ רינסיּפלע ווו: "דער פַאקט ַאז ַא מענטש וואס באגאנגען ַאן ַאקט ווָאס קַאנסטַאטוץ ַא פַארברעכן אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ ַאקטיד‬ ‫(‪)A‬‬ ‫ווי קאפ פון שטַאט ָאדער פַארַאנטווָארטלעך רעגירונג בַאַאמטער טוט ניט בַאפריַען אים פון ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט אונטער אינטערנַאציָאנַאלע‬ ‫י‬ ‫געזעץ."‬ ‫ּפ רינסיּפלע יוו: "דער פַא קט ַאז ַא מענטש ַאקטיד ּפערסוַאנט צו סדר פון זיין רעגירונג ָאדער פון ַא העכער טוט ניט בַאפריַען אים פון‬ ‫י‬ ‫(די)‬ ‫ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ, ביטניַ ַא מָארַאליש ברירה איז געווען אין פַאקט מעגלעך צו אים." ...‬ ‫י‬ ‫עקסקוסעס ַאזַא ווי "איך איז געווען ּפונקט וויַטערדיק מיין העכער ס ָארדערס" קענען ניט געוויינט ווי ַא פַארטיידיקונג. . .‬ ‫י‬ ‫. . . כללים ָאּפמַאך מיט די באדינגונגען אונטער וועלכע קַאנשיענשַאס ַאבדזשעקטערז קענען צולייגן ֿפַאר ּפָאליט סטַאטוס אין אן‬ ‫אנדער מדינה אויב זיי ּפנים ֿפַארֿפָאלגונג אין זייער אייגן לַאנד ֿפַאר ריפיוזינג צו ָאנטייל נעמען אין ַא ומלעגַאל מלחמה.‬ ‫‪ַ " :e‬אני מענטש באפוילן מיט ַא פַארברעכן אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ האט די רעכט צו ַא שיין ּפרָאצעס אויף די פאקטן און‬ ‫רינסיּפלע‬ ‫ּפ‬ ‫( ‪)E‬‬ ‫געזעץ."‬ ‫ּפ רינסיּפלע ווי: "די קריימז הערעינַאפטער שטעלן אויס זענען בַאשטרָאפלעך ווי קריימז אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ: (איך) קרימעס קעגן‬ ‫(איך)‬ ‫שלום, (וו) מלחמה קריימז, און (ווו) קרימעס קעגן מענטשהיַט.‬ ‫י‬ ‫ּפ רינסיּפלע וויי: "קָאמּפליסיטי אין די קָאמיסיע פון ַא פַארברעכן קעגן שלום, ַא מלחמה פַארברעכן, ָאדער ַא פַארברעכן קעגן מענטשהיַט ווי‬ ‫י‬ ‫(עף)‬ ‫שטעלן ַארויס אין ּפרינסיּפלע ווי איז ַא פַארברעכן אונטער אינטערנַאציָאנַאלע געזעץ."‬ ‫6) ווארים דורכפַאל צו בַאריכט קריימז: ֿפַאר ביַשּפיל, בעת עטלעכע פון די קריימז (ד"ה ַאזַא ווי מלחמה קרימעס, פַארברעכער קָאנפליקט-פון-אינטערעס, אאז"וו)‬ ‫י‬ ‫ֿפַאר ווָאס איר זאל זיין ּפרַאסיקיוטיד פארגעקומען פריערדיק צו ַאסומינג די ָאפפיסע פון דעם פרעזידענט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע, פרעזידענט‬ ‫אבאמא איר האט ַא פליכט און / ָאדער פליכט צו בַאריכט קרימעס און סיוויל / מענטשנרעכט וויָאלַאטיָאנס באקאנט געמאכט צו איר:‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא וו געווארן דער ַאגענט פון די אנדערע קָאנסּפירַאטָאר (‪ ,)s‬און קיין ַאקט געטאן דורך איינער‬ ‫פון די קָאמבינַאציע איז פארהאלטן אונטער דער געזעץ ווי דער ַאקט פון ביידע ָאדער ַאלע. אין אנדערע ווערטער, ווָאס איינער טוט, אויב עס איז דעם‬ ‫קָאמבינַאציע, ווערט דער ַאקט פון ביידע ָאדער ַאלע פון זיי, קיין ענין ווָאס יחיד זאל הָאבן געטאן עס. דאס איז אמת ווי צו יעדער מיטגליד פון דער קַאנסּפירַאסי,‬ ‫אפילו די וועמענס ינווַאלוומַאנט איז געווען באגרענעצט צו ַא קינד רָאלע אין די ַאנלָאפַאל מַאסע - מַאטן, און עס מאכט קיין חילוק צי ָאדער ניט ַאזַא ּפערזענלעכקיַט‬ ‫י‬ ‫שערד אין די ּפרַאפיץ פון די ַאקשַאנז. (ַאמ. דזשור. ּפלעַאדינג און ּפרַאקטיס פָארמס, קָאנסּפירַאסי § 1)‬
  5. 5. ‫2) ווארים עקסטרַאדישַאן צו פָארַאן נַאטיָאנס / קָאונטריעס (ד"ה ַאזַא ווי ַאפגהַאניסטַאן, ירַאק און ירַאן) ֿפַאר ּפרָאקורירונג פון קרימעס.‬ ‫7) צוליב שווינדל, ימּפערסַאנייטינג ַא רעגירונג ַאפישַאל (ד"ה ַאזַא ווי פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט) ָאן לעגַאל ַאוטהָאריטי און "דורכפַאל" צו‬ ‫בַאוויַזן אין ַא הויף פון דער תורה דערוויַז פון "נַאטירלעך בירגערשאפט." דעריבער, קיין אקטן (ד"ה סיינינג דאקומענטן אין געזעץ ) גענומען דורך פרעזידענט‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫בַארַאקק אבאמא בשעת ַאקטינג ווי פרעזידענט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע זאל זיין נַאל / ּפָאסל!‬ ‫1) ווארים פַארשטעלונג פון יושר / פַארשטעלונג פון די ַאדמיניסטרַאציע פון גערעכטיקיַט.‬ ‫י‬ ‫01) צוליב אנדערע רעַאסָאנס צו ווערן באשלאסן אין ַא הויף פון געזעץ און / ָאדער טריבונַאל.‬ ‫דיין טערמַאניישַאן איז עפעקטיוו מיד!‬ ‫ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא, איר און אייער ַאדמיניסטרַאטיָאן, לעגַאל קָאונסעל / ַאדוויסָארס זענען זיַענדיק געגעבן דורך פרייטיק פעברואר‬ ‫י‬ ‫15, 2512 - 21:55, צו ווייקייט ָאפפיסעס (ד"ה ווָאס כולל די פַארייניקטע שטַאטן ווייסע הויז)‬‫ביטע זיין ַאדווייזד: פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ַאז אויב איר דורכפַאל צו קָאמּפלי מיט דעם טערמַאניישַאן / פירינג נָאטיץ, די בירגערס פון‬ ‫די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע זאל הָאבן די רעכט פַארייניקן און דורכפירן ַא בירגערס ַארעסטירן און / ָאדער צו בעטן די נוצן פון מיליטעריש פָארס צו הָאבן איר‬‫ַאוועקגענומען אין ַאז זיַן מיליטער / סָאלדיערס גענומען ַאן ָאוט ה צו: "שטיצן און פַארטיידיקן די קָאנסטיטוציע פון די פַארייניקטע שטַאטן קעגן ַאלע שונאים, פרעמד און דינער .. .‬ ‫י‬ ‫"- 5 פַארייניקטע שטַאטן קאוד § 1333.‬
  6. 6. EXHIBIT "12"
  7. 7. USPS.com® - Track & Confirm https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction?tLabels=7011200000010... English Customer Service USPS Mobile Register / Sign In Search USPS.com or Track Packages YOUR LABEL NUMBER SERVICE STATUS OF YOUR ITEM DATE & TIME LOCATION FEATURES ® 70112000000101221679 Priority Mail Delivered January 17, 2012, 3:22 pm WASHINGTON, DC 20500 Expected Delivery By: January 13, 2012 Hide Details Certified Mail™ Return Receipt Notice Left (No January 15, 2012, 12:43 pm WASHINGTON, DC 20500 Authorized Recipient Available) Arrival at Unit January 15, 2012, 6:52 am WASHINGTON, DC 20022 Processed through January 11, 2012, 6:03 pm CINCINNATI, OH 45235 USPS Sort Facility Acceptance January 10, 2012, 6:56 pm CINCINNATI, OH 45234 03111660000045557718 Priority Mail® Delivered January 12, 2012, 7:36 am WASHINGTON, DC 20510 Expected Delivery By: January 13, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Arrival at Unit January 12, 2012, 6:30 am WASHINGTON, DC 20022 Processed at USPS January 11, 2012, 12:23 am CINCINNATI, OH 45235 Origin Sort Facility Acceptance January 10, 2012, 6:59 pm CINCINNATI, OH 45234 03111660000045557725 Priority Mail® Delivered January 12, 2012, 11:54 am WASHINGTON, DC 20310 Expected Delivery By: January 13, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Arrival at Unit January 12, 2012, 10:24 am WASHINGTON, DC 20022 Processed at USPS January 11, 2012, 12:23 am CINCINNATI, OH 45235 Origin Sort Facility Acceptance January 10, 2012, 6:59 pm CINCINNATI, OH 45234

×