061012 Pink Slip (WELSH)

201 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

061012 Pink Slip (WELSH)

  1. 1. Unol Daleithiau America Arlywydd Barack ObamaS "YMUNO PINC" / HYSBYSIAD O TERFYNUREALITI GWIRIO: Maen ymddangos bod SUPREMACIST GWYN S / S HILIOLmegis Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (a elwir "Baker Donelson") Efallai Ancestors wedi bodyn yr hyn a elwir "ANGHYFREITHLON" Mewnfudwyr a drwy ddefnyddio Dwyll, GORWEDD,TROSEDDAU - hy fel lladd / llofruddiaeth -! Ymosododd y wlad / dir a elwir NAWR yn yr Unol DaleithiauAmer ICA a dwyn tir or BRODORION Oherwydd NID hynafiaid or fath yn STOPPE D, maen ymddangos eubod hwy au disgynyddion wedi mynd ymlaen i gyflawni "Troseddau Rhyfel," MWY erchyll ac ofnadwy"droseddau yn erbyn dynoliaeth," "Troseddau yn erbyn Heddwch," ac ati; ar ben hynny, maen ymddangos, argyfer cynnal y "DOMESTIG" ymosodiadau terfysgwyr ar Fedi 1 1, 2001 (A elwir "911 Ymosodiadau") ar yrUnol Daleithiau America Canolfan Efrog Newydd Byd Adeiladau Masnach a DOWNING honedig o awyrennau ary dyddiad hwn. Maen ymddangos hefyd fod ÔL Unol Daleithiau America Swyddogion Llywodraeth y LLWGRau Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd (Baker cynnal Donelson, ac ati) yn nodir 911 Ymosodiadau, maent ynsymud i FRAME eraill am eu "DOMESTIG" terfysgwyr Deddfau lefelu yn erbyn ei dinasyddion ei hun ac eraill. Maen ymddangos m oving i fframio Gwledydd Tramor / Cenhedloedd au Pobl / Bopeth megis Affganistan amweithredoedd TROSEDDOL o Unol Daleithiau America Swyddogion yn Llywodraeth LLWGR au CwnslerCyfreithiol / Atwrnai (Baker Donelson, ac ati). Ymhellach, lledaenu GORWEDD honni "arfau dinistr torfol" atddibenion ILL i ymosod ar Irac ac Iran ar gyfer eu hadnoddau - hy OLEW, ac ati.OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW, maen oCYHOEDDUS / BYD DDIDDORDEB i wybod bod yr ail yn NIFER. . . NIFER. . . NIFER. . . UnolDaleithiau Americanaidd Dinasyddion ca nad ydynt am NA Arlywydd yr Unol Daleithiau BarackObama NOR hen Mitt Romney Llywodraethwyr ar gyfer y Llywydd NESAF yr Unol DaleithiauAmerica. Serch hynny, maen ymddangos LLWGR ARIAN MAWR CYFUNDREFNAU terfysgol fel y Cainc yUnol Daleithiau America - Cangen GWEITHREDOL / Ty Gwyn, Cangen DEDDFWRIAETHOL / Senedd aThŷr Cynrychiolwyr, a Changen BARNWROL / Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau - au ARIAN MAWRGRWPIAU LLOG / cymheiriaid derfysgwyr (hy fel Baker Donelson) yn ceisio LLAIN Americanwyr eu HawlCyfansoddiadol a chwyldroadol i gael y Swyddogion Llywodraeth y Llwgr "SYMUD / taflu" Allan o POWER!
  2. 2. Ar ben hynny, ceisio "gwthio / HEDDLU" dau ymgeiswyr Arlywyddol fel Arlywydd Barack Obama a chynLywodraethwr Mitt Romney LAWR y dolur o Unol Daleithiau America Dinasyddion!OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW: Bod ganfod y dyddiad cau TERFYNOL o Dydd Gwener 15 Mehefin, 2012, dulliau ar gyfer Aelodauo Unol Daleithiau America Senedd gyda MWY na PHUM (5) Blynyddoedd Gwasanaeth i "STEPDOWN" fel y allan yn Newsome am: "H ysbysu AR GYFER TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR ymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL AM DDIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM YMYRIAD YN RHYNGWLADOL MILITARY ANGEN" (A elwir "Hysbysiad o Terfynu"). Newsome hyn o bryd yn gweithio ar gael gynnwys y "Hysbysiad o Terfynu"ar gael yn www.vogeldenisenewsome.net mewn tua thri (3) diwrnod ar gyfer rhai a hoffai gael ei gyfieithu iieithoedd amrywiol ar gyfer darllenadwyedd. Efallai y bydd fersiwn Saesneg or ddogfen hon ar gael yn:http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final Trwy Newsome ar"Hysbysiad o Terfynu" hi "tynnu oddi ar y cyflau" a / neu ddatgelu ir CYHOEDDUS / BYD y rhai synymddangos i fod yn hiliol Gwyn s / s Supremacist a JEW Zionists ISH y tu ôl ir LLYGREDD, ACTS TROSEDD,Troseddau RHYFEL a wneir o dan yr enw yr Unol Daleithiau Americ a. Gellir gweld copi or "YMUNOPINC" gwasanaethu ar Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Hussein Obama II yn cael eu cyfieithu drwyrwefan yn: http://vogeldenisenewsome.net/obama_s_pink_slip . Maer Bar Offer CYFIEITHU wedi ei leoli yn yBrig "DDE-LAW" cornel or Wefan. Y "Slip Pinc" i s hefyd yn cael ei gyfieithu mewn ieithoedd gwahanol a byddyn cael ei gosod ar www.slideshare.net/VogelDenise/ ar gyfer mynediad.OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW: Bod felDinasyddion yr Unol Daleithiau America, V ogel Denise Newsome wedi AMSEROL, BRIODOL a DDIGONOLgofyn am CANSLO or 12 20 Etholiadau Arlywyddol gan fynnu bod y ALLAN GLÂN / DILEU oLLWGR Llywodraeth Oddi icials au Gweinyddiaeth o Canghennau y Llywodraeth yn yr Unol DaleithiauAmerica. Yn ofer!OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW: Bod yndda ÔL DROS 20 Mlynedd o ystelcian, obsesiynau, HARASSMENTS aBYGYTHIADAU lefelu yn erbyn Vogel Denise Newsome gan LLWGR Unol Daleithiau AmericaSwyddogion Llywodraeth, eu Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson ar rhai y maent yncynllwynio i ddinistrio Newsome fywyd, maent yn dechrau nid yn unig WARS ar Newsome ondYN ERBYN Cenhedloedd Tramor / Gwledydd bod, fel mater o Diogelwch yFamwlad, mae angen eu CAU ac ymdrin â UNWAITH! Felly, AR ÔL y Dydd Gwener, 15Mehefin, 2012 DYDDIAD CAU yn dod i ben, os ywr rhain Swyddogion Llywodraeth y LLWGR yn dal i fod yny swydd, efallai y Newsome ymlaen o dan Unol Daleithiau America Statudau / Cyfreithiau yn ogystal â StatudauRHYNGWLADOL / Cyfreithiau (Hy fel y Dinasyddion yr Aifft, Libya, Syria, ac ati) i ofyn am gymorth gan yGymuned RHYNGWLADOL i YMUNO hi yn cael y Unol Daleithiau America "PENAETHIAID o GWLADOL"dwyn i CYFIAWNDER - hy fel Arlywydd Irac Saddam Hussein, Libya Arweinydd Cyrnol Muammar Gaddafi, acati; ar ben hynny, terfysgwyr Cyfundrefnau bod yr Unol Daleithiau America ganiateir a / neuCHEFNOGAETH, fodd bynnag, at ddibenion twyllodrus am dinasyddion yn y Gwledydd / Cenhedloedd i feddwl
  3. 3. Unol Daleithiau America oedd am eu RHYDDID pan NID oedd yn ! Mae pob wedi bod dim ondBLAEN a ffug!DALIER SYLW OS GWELWCH YN DDA: Maenamser i ddod âr Unol Daleithiau America "PENAETHIAID GWLADOL" - hy Arlywydd BarackHussein Obama II ai Gweinyddiaeth; Cyn Arlywydd George W. Bush ai Gweinyddiaeth; CynWilliam "Bill" Clinton ai Gweinyddiaeth; Cyn Arlywydd George HW Bush ai Gweinyddiaeth -au Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, "PENAETHIAID Or Unol DaleithiauAmerica Milwrol" DAN hyn Llywyddion i CYFIAWNDER UNWAITH!Rhybudd o droi allan: GAN "BETH BYNNAG" GOLYGUANGENRHEIDIOL! Aelodau o Unol Daleithiau America CANGHENNAU y Llywodraeth trwyr"CYFREITHIOL" prosesau a ganiateir o dan y deddfau yr Unol Daleithiau America wedibod yn AMSEROL, BRIODOL a DDIGONOL GWASANAETHU:
  4. 4. I: Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Hussein OBAMA II YDYCH YN TRWY HYN Fired / terfynuAr gyfer y canlynol (hy NID fodd bynnag, cyfyngedig at y rhestr hon yn unig):1) Rydych wedi METHU i brofi eich bod yn Ddinesydd NATURIOL eni mewn "LLYS" y Gyfraith - NA ELLIR Datganiadau CYFRYNGAU o Tystysgrif ffug / gofannu Geni Live ar neu oddeutur 27 Ebrill, 2011, gael ei ddefnyddio i osgoir Broses Barnwrol a DDATRYS materion syn sydd o Ddiddordeb CYHOEDDUS. Materion or fath yn cael eu penderfynu mewn Llys Barn yr hwn DISCOVERY, gall ac atiyn cael eu cynnal - Mae tystiolaeth wedi arwyneb y gall eich Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd (hy Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz PC) yn cael ei ddefnyddio ei weithwyr (hy megis Robert Devine a wasanaethodd fel Cwnsler WEITHREDWR, Dros Dro CYFARWYDDWR a Dros Dro DIRPRWY GYFARWYDDWR yr Unol Daleithiau Adran Dinasyddiaeth a Mewnfudo o fewn yr Unol Daleithiau Adran Diogelwch y Famwlad) a CYSYLLTIADAU or fath a allai fod wedi rhoi i chi, mynediad ffordd a chyfleoedd yn y CREU y Tystysgrif ffug / gofannu Geni Live chi a ryddhawyd ir cyfryngau ar Ebrill 27, 2011. DISCOVERY diffinio: (A) Maer weithred neu broses o ddod o hyd neu ddysgu rhywbeth a oedd yn hysbys ynghynt. (B) datgelu Gorfodol, ar gais parti, o wybodaeth syn ymwneud âr ymgyfreitha. ● Maer dyfeisiau darganfod cynradd yn interrogatories, deponiadau, ceisiadau ar gyfer derbyniadau, a chais am gynhyrchu. Er bod darganfyddiad fel arfer yn dod o bartïon, llysoedd hefyd yn caniatáu i ddarganfod cyfyngedig o nonparties (c) Y ffeithiau neur dogfennau datgelu d -.. Geiriadur y Gyfraith Black (Argraffiad Pocket Ail). Mewn geiriau eraill, y rheswm am y broses BARNWROL yn darparu atebion CYFREITHIOL o dan y deddfau - hy pwnc Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorwyr, ac ati - syn caniatáu ar gyfer DISCOVERY ac yn gofyn bod DOGFENNAETH cael ei gynhyrchu ai / neu fynediad i ddogfennau arbennig drwy ddefnyddio SUBPOENAS, ac ati os NAD ildiwyd yn wirfoddol bod yr Arlywydd Obama ai cynllwynwyr / Cyd-gynllwynwyr yn ceisio TARIAN / cuddio oddi wrth y Cyhoedd / Byd.2) Yn lle LLYGREDD - Rydych wedi methu â chydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth; yn ogystal â Memorandwm (au) a gyflawnwyd gan ydych yn unol âr Deddfau ar faterion or fath a "TRYLOYWDER" - tryloywder Memorandwm Arlywydd Obama yn ymwneud a llywodraeth agored a gyhoeddwyd ar 21 Ionawr, 2009, www.whitehouse.gov / the_press_office / FreedomofInformationAct . Canllawiau Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth Deiliad Twrnai Cyffredinol a gyhoeddwyd ar 19 Mawrth, 2009 - www.justice.gov/ag/foia- memo-march2009.pdf.3) At uchelgyhuddiad o dan y DIWYGIAD 25 ain yr Unol Daleithiau Cyfansoddiad; yn eich bod yn ANADDAS I DDYLETSWYDD, yn embaras, warth a cywilydd a methu â darparu mewn "LLYS y Gyfraith" eich Dinasyddiaeth.4) troseddau o dan y Ku Klux Klan DEDDF a / neu Ddeddf Hawliau Sifil o 1871.5) Erlyn o dan y DDEDDFAU - hy a all gynnwys y EGWYDDOR Nuremberg: (A) P RINCIPLE I: "Mae unrhyw berson syn cyflawni gweithred syn gyfystyr â throsedd dan gyfraith ryngwladol yn gyfrifol felly byddai ac yn agored i gosb." (B) RINCIPLE P II: "Nid ywr ffaith nad yw cyfraith mewnol yn gosod cosb ar gyfer gweithred syn gyfystyr â throsedd dan gyfraith ryngwladol yn rhyddhau defnyddiwr y person syn cyflawnir weithred o gyfrifoldeb o dan gyfraith ryngwladol." (C) RINCIPLE P III: "Maer ffaith nad yw person syn cyflawni gweithred syn gyfystyr â throsedd dan gyfraith ryngwladol yn gweithredu fel Pennaeth y Wladwriaeth neu swyddogol y llywodraeth syn gyfrifol yn rhyddhau ef o gyfrifoldeb o dan gyfraith ryngwladol." (Ch) "Ar yr amod nad ywr ffaith bod rhywun yn gweithredu yn unol ag archebu oi Llywodraeth neu o uwch yn rhyddhau ef o gyfrifoldeb o dan gyfraith ryngwladol, dewis moesol oedd mewn gwirionedd yn bosibl iddo ef." ...: P RINCIPLE IV NI ALL esgusodion megis "Nid oeddwn ond yn dilyn gorchmynion fy well yn" cael ei ddefnyddio fel amddiffyniad. . . . . . egwyddorion delio âr amodau y gall gwrthwynebwyr cydwybodol wneud cais am statws ffoadur mewn gwlad arall os ydynt yn wynebu erledigaeth yn eu gwlad eu hunain dros wrthod i gymryd rhan mewn rhyfel anghyfreithlon. (D) RINCIPLE P V: ". Unrhyw berson a gyhuddir o drosedd o dan gyfraith ryngwladol yr hawl i gael treial teg ar y ffeithiau ar gyfraith" (I) RINCIPLE P VI: "Maer troseddau ati yma wedi hyn a nodir yn cosbi fel troseddau o dan gyfraith ryngwladol: (i) Troseddau yn erbyn heddwch; troseddau Rhyfel (ii), a (iii) Troseddau yn erbyn dynoliaeth. (F) RINCIPLE P VII: "gydgynllwynio yn y comisiwn o drosedd yn erbyn heddwch, trosedd rhyfel, neu drosedd yn erbyn y ddynoliaeth fel a nodir yn VI Egwyddor yn drosedd o dan gyfraith ryngwladol."
  5. 5. 6) At METHIANT I ADRODD TROSEDDAU: Er enghraifft, er bod rhai or troseddau (hy fel Troseddau Rhyfel, TROSEDDOL Gwrthdaro-Wrth-Ddiddordeb, ac ati) y gallwch gael eich erlyn digwydd cyn i dybio y Swyddfa Arlywydd yr Unol Daleithiau America, Arlywydd Obama chi Roedd gan DYLETSWYDD a / neu RHWYMEDIGAETH i roi gwybod am Droseddau a troseddau hawliau Sifil / Dynol gwneud yn hysbys i chi: Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Hussein Obama II daeth yr asiant y cynllwynwr eraill (au), ac unrhyw weithred a gyflawnir gan un or cyfuniad yn cael ei hystyried o dan y gyfraith fel y weithred o ddau neu bob un. Mewn geiriau eraill, beth a wneir, os oes y cyfuniad hwn, yn dod yn weithred o ddau neu bob un ohonynt, nid oes unrhyw faterion y gall unigolyn ei wneud. Mae hyn yn wir wrth i bob aelod or cynllwyn, hyd yn oed rhai y mae eu cyfranogiad yn gyfyngedig i rôl mân yn y trafodiad yn anghyfreithlon, ac nid ywn gwneud gwahaniaeth pun a yw unigolyn or fath eu rhannu yn elwr y camau gweithredu. (Ffurflenni Am. Jur. Pledio ac Ymarfer, Cynllwyn § 9)7) At estraddodi ir Cenhedloedd Tramor / Gwledydd (hy megis Affganistan, Irac ac Iran) ar gyfer erlyn troseddau.8) I DWYLL, ffugio (hy fel Unol Daleithiau America Llywydd) Swyddogol Llywodraeth HEB Awdurdod Cyfreithiol a "METHIANT" i brofi mewn LLYS o prawf Gyfraith o "Dinasyddiaeth NATURIOL." Felly, mae unrhyw weithredoedd (hy llofnodi dogfennau yn gyfraith ) a gymerwyd gan yr Arlywydd Barack Obama tra bydd yn gweithredu fel Arlywydd yr Unol Daleithiau America yn NULL / GWAG!9) Ar gyfer RHWYSTR CYFIAWNDER / RHWYSTR Y GWEINYDDU CYFIAWNDER.10) am resymau eraill i gael eu penderfynu mewn COURT o GYFRAITH a / neu TRIBIWNLYS. Eich TERFYNU yn EFFEITHIOL AR UNWAITH!Arlywydd Barack Obama, byddwch chi ach Gweinyddu, Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorwyr yn cael eu rhoi drwy Dydd Gwener, 10 Chwefror, 2012 - 23:59, i adael Swyddfeydd (hy syn cynnwys yr Unol Daleithiau White House)Hoffwn eich hysbysu am: Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, os byddwch yn methu â chydymffurfio gydar Hysbysiad hwnTERFYNU / tanio, gall y DINASYDDION yr Unol Daleithiau America yr hawl UNITE a pherfformio ARESTIO 1 DINASYDDION a / neu i ofyn amy defnydd o Heddlu MILITARY i gael eich SYMUD yn bod ei Milwrol / Milwyr gymerodd H OAT i: "cefnogi ac amddiffyn y CYFANSODDIAD yrUnol Daleithiau yn erbyn POB gelynion, tramor a DOMESTIG .. . "- 5 Cod Unol Daleithiau § 3331.
  6. 6. EXHIBIT "12"
  7. 7. USPS.com® - Track & Confirm https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction?tLabels=7011200000010... English Customer Service USPS Mobile Register / Sign In Search USPS.com or Track Packages YOUR LABEL NUMBER SERVICE STATUS OF YOUR ITEM DATE & TIME LOCATION FEATURES ® 70112000000101221679 Priority Mail Delivered January 17, 2012, 3:22 pm WASHINGTON, DC 20500 Expected Delivery By: January 13, 2012 Hide Details Certified Mail™ Return Receipt Notice Left (No January 15, 2012, 12:43 pm WASHINGTON, DC 20500 Authorized Recipient Available) Arrival at Unit January 15, 2012, 6:52 am WASHINGTON, DC 20022 Processed through January 11, 2012, 6:03 pm CINCINNATI, OH 45235 USPS Sort Facility Acceptance January 10, 2012, 6:56 pm CINCINNATI, OH 45234 03111660000045557718 Priority Mail® Delivered January 12, 2012, 7:36 am WASHINGTON, DC 20510 Expected Delivery By: January 13, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Arrival at Unit January 12, 2012, 6:30 am WASHINGTON, DC 20022 Processed at USPS January 11, 2012, 12:23 am CINCINNATI, OH 45235 Origin Sort Facility Acceptance January 10, 2012, 6:59 pm CINCINNATI, OH 45234 03111660000045557725 Priority Mail® Delivered January 12, 2012, 11:54 am WASHINGTON, DC 20310 Expected Delivery By: January 13, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Arrival at Unit January 12, 2012, 10:24 am WASHINGTON, DC 20022 Processed at USPS January 11, 2012, 12:23 am CINCINNATI, OH 45235 Origin Sort Facility Acceptance January 10, 2012, 6:59 pm CINCINNATI, OH 45234

×