Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Barack Obama se 18 Maart 2008                RAS SPRAAK:         http://www.slideshare.net/VogelDe...
Die dokument wat hulle geproduseer het uiteindelik onderteken, maar uiteindelik onvoltooide. Dit isgevlek deur hierdie nas...
ouma wat op n bomwerper gemeente gewerk. lyn by Fort Leavenworth terwyl hy oorsee was. Ek hetgegaan om n paar van die best...
En tog, dit het net in die laaste paar weke dat die bespreking van ras in hierdie veldtog n besonderverdelende beurt genee...
Maar die waarheid is, dit is nie al wat ek weet van die man. Die man wat ek ontmoet het meer astwintig jaar gelede is n ma...
En dit help verduidelik, miskien, my verhouding met die dominee Wright. So onvolmaak soos hy kanwees, is hy soos familie v...
Die feit is dat die kommentaar wat gemaak is en die kwessies wat opgeduik het oor die laaste paarweke weerspieël die kompl...
N Gebrek aan ekonomiese geleentheid onder swart mans en die skaamte en frustrasie wat nie instaat om voorsiening te maak v...
Dit is die werklikheid waarin Reverend Wright en ander Afro-Amerikaners van sy generasiegrootgeword. Hulle het gekom van o...
Maar vir al diegene wat hul manier om te kry n stuk van die American Dream gekrap en klou,was daar baie mense wat het dit ...
Vir die Afro-Amerikaanse gemeenskap, dat die pad beteken die aanvaarding van die laste vanons verlede sonder om die slagof...
van geleentheid wat was nie beskikbaar vir vorige geslagte. Dit vereis dat alle Amerikaners om te besefdat jou drome nie h...
Hierdie keer het ons wil om te praat oor die manne en vroue van elke kleur en geloof wat saam dien,en saam veg en bloei sa...
En Ashley vra hom hoekom hy is daar. En hy het nie n spesifieke probleem. Hy sê nie: gesondheidsorgof die ekonomie. Hy sê ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

031808 obama speech (afrikaans)

214 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

031808 obama speech (afrikaans)

 1. 1. Barack Obama se 18 Maart 2008 RAS SPRAAK: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031808-obama-race-speech"Ons, die mense, ten einde n meer volmaakte unie te vorm."Twee honderd en twintig jaar gelede, in n saal wat nog staan oorkant die straat, n groep van diemense bymekaar, en met hierdie eenvoudige woorde, Amerika se onwaarskynlik eksperiment indemokrasie van stapel gestuur. Boere en geleerdes, staatsmanne en patriotte wat oor n oseaan gereishet tirannie en vervolging te ontsnap uiteindelik werklike hul verklaring van onafhanklikheid op nPhiladelphia-konvensie wat deur die lente van 1787 geduur het.
 2. 2. Die dokument wat hulle geproduseer het uiteindelik onderteken, maar uiteindelik onvoltooide. Dit isgevlek deur hierdie nasie se oorspronklike sonde van slawerny, n vraag wat verdeel die koloniesen het die konvensie op n dooiepunt tot die stigters het verkies om toe te laat dat die slawehandelte bly vir ten minste twintig meer jare, en enige finale besluit te verlaat die toekomstige geslagte.Natuurlik, is die antwoord op die slawerny vraag reeds ingebed in ons Grondwet - n grondwet watdie ideaal van gelyke burgerskap onder die wet, n grondwet wat belowe om sy mense die vryheiden geregtigheid, en n unie het by i t s kern dat kan wees en moet volmaak word met verloop van tyd.En tog woorde op n perkament wou nie genoeg wees om slawe te red van slawerny, of mans envroue van elke kleur en geloof van hul regte en verpligtinge as die burgers van die Verenigde StateWat sou nodig wees om die Amerikaners in opeenvolgende geslagte wat bereid was om hul deel te doen- deur protes en stryd, op die strate en in die howe, deur middel van n burgeroorlog enburgerlike ongehoorsaamheid en altyd op groot risiko dat die gaping tussen die belofte van onsideale en die realiteit van hul tyd te vernou.Dit was een van die take wat ons uiteengesit aan die begin van hierdie veldtog - die lang optog vandiegene wat gekom het voor ons n optog vir n meer regverdige om voort te gaan, meer gelyke, meervrye, . meer omgee en meer welvarende Amerika ek verkies te hardloop vir die presidentskap ophierdie oomblik in die geskiedenis omdat ek glo diep dat ons nie kan los die uitdagings van ons tyd,tensy ons los hulle saam - tensy ons vervolmaak ons unie deur verstand dat ons mag het verskillendestories, maar ons hou gemeenskaplike hoop, dat ons nie dieselfde lyk nie en ons kan nie gekom hetvan die dieselfde plek, maar ons almal wil hê om te beweeg in dieselfde rigting - na n beter toekoms virons kinders en ons kleinkinders.Hierdie oortuiging kom van my onwrikbare geloof in die ordentlikheid en vrygewigheid van dieAmerikaanse volk. Maar dit kom ook uit my eie Amerikaanse storie.Ek is die seun van n swart man van Kenia en n wit vrou van Kansas Ek is opgewek met die hulpvan n wit oupa wat n Depressie te dien oorleef in Patton se leër gedurende Wêreld Oorlog II en n wit
 3. 3. ouma wat op n bomwerper gemeente gewerk. lyn by Fort Leavenworth terwyl hy oorsee was. Ek hetgegaan om n paar van die beste skole in Amerika en in die lewe gebly het in een van die wêreld searmste nasies. Ek is getroud met n swart Amerikaner wat dra in haar bloed van slawe enslaveowners - n erfenis ons slaag op ons twee kosbare dogters. Ek het broers, susters, niggies,neefs, ooms en neefs, van elke ras en elke kleur, wat oor drie kontinente versprei, en vir so lank as watEk leef, Ek sal nooit vergeet dat in geen ander land op aarde is my storie selfs moontlik.Dit is n storie wat nog nie vir my die mees konvensionele kandidaat gemaak. Maar dit is n storie watin my genetiese samestelling van die idee dat hierdie nasie meer is as die som van sy dele geskroeihet - wat uit baie ons werklik is een.Gedurende die eerste jaar van hierdie veldtog, teen alle voorspellings tot die teendeel, het ons gesienhoe honger die Amerikaanse volk was vir hierdie boodskap van eenheid. Ten spyte van dieversoeking om my kandidatuur deur n suiwer rasse-lens te sien, het ons gewen bevelvoerderoorwinnings in lande met n paar van die die witste bevolking in die land. In Suid-Carolina,waar die Konfederale vlag nog steeds vlieg, het ons die gebou n magtige koalisie van Afro-Amerikanersen wit Amerikaners.Dit is nie te sê dat ras nie n kwessie in die veldtog. Op verskillende stadiums in die veldtog, hetsommige kommentators beskou my óf "te swart" of Ons het rassespanning borrel na die oppervlakgedurende die week voor die aangesig van die Suid-Carolina primêre "nie swart genoeg nie.". Die perselke uitgang poll geskuur vir die nuutste bewyse van rasse-polarisasie, nie net in terme van wit enswart nie, maar swart en bruin sowel.
 4. 4. En tog, dit het net in die laaste paar weke dat die bespreking van ras in hierdie veldtog n besonderverdelende beurt geneem het.Aan die een kant van die spektrum, het ons gehoor die implikasie dat die een of ander manier mykandidatuur is n oefening in regstellende aksie, dat dit uitsluitlik gebaseer op die begeerte vangrootoog liberale rasseversoening aan te koop op die goedkoop Aan die ander kant, het ons. "het het myvoormalige pastoor, dominee Jeremia Wright, gehoor brandbomme taal gebruik om menings uit tedruk wat die potensiaal het nie net die rasse-skeiding uit te brei, maar views wat denigrerend beide diegrootheid en die goedheid van ons nasie, wat tereg aanstoot wit en swart gelyk .Ek het alreeds veroordeel, in ondubbelsinnige terme, die state van Reverend Wright dat so nomstredenheid veroorsaak het. Vir sommige, knagende vrae bly. Het ek hom ken n soms vurigekritikus van die Amerikaanse binnelandse en buitelandse beleid? Van die kursus. Het ek al ooit hoorhom opmerkings maak wat oorweeg kan word omstrede terwyl ek in die kerk sit? Ja. Het ek verskilsterk met baie van sy politieke menings? Absoluut - net soos ek is seker baie van julle opmerkings vanjou pastore, priesters, of rabbis wat jy sterk verskil het gehoor.Maar die opmerkings wat veroorsaak het dat hierdie onlangse Fire Storm was nie net omstrede. Hullewas nie net n godsdienstige leier se poging om uit te spreek teen waargenome onreg Inteendeel, hullehet n diep verwronge siening van die land - n siening dat wit rassisme sien endemies is, en datverhef wat is verkeerd met Amerika bo al wat ons weet reg is met Amerika; n siening dat diekonflikte in die Midde-Ooste as hoofsaaklik in die optrede van die staatmaker bondgenote soosIsrael, in plaas van wat van die verkeerde en haatlike ideologieë van radikale Islam gewortel sien.As sodanig, Reverend Wright se kommentaar was nie net verkeerd, maar verdeeldheid, verdeeldheid opn tyd wanneer ons moet eenheid; ras gehef op n tyd wanneer ons nodig het om saam te kom n stelvan monumentale probleme te los - 2 oorloë, n terroriste-bedreiging, n dalende ekonomie, nchroniese gesondheidsorg krisis en potensieel vernietigende klimaatsverandering; probleme watnie swart of wit of Latino of Asiatiese nie, maar eerder probleme wat ons almal konfronteer.Gegewe my agtergrond, my politiek, en my verklaarde waardes en ideale, sal geen twyfel weesdiegene vir wie my stellings van veroordeling is nie genoeg nie. Hoekom assosieer myself met domineeWright in die eerste plek, kan hulle vra? Waarom nie by n ander kerk aansluit? En ek bely dat indienalles wat ek het geweet van Reverend Wright was die uitreksels van die preke wat in n oneindigelus op die televisie loop en You Tube, of as Trinity Verenigde Kerk van Christus gelykvormig te weesaan die karikature deur sommige kommentators peddled, daar is geen twyfel dat ek in veel dieselfdemanier sal reageer
 5. 5. Maar die waarheid is, dit is nie al wat ek weet van die man. Die man wat ek ontmoet het meer astwintig jaar gelede is n man wat gehelp voer my na my Christelike geloof, n man wat met my gepraathet oor ons verpligtinge om mekaar lief te hê, om te sorg vir die siekes en hef die armes. Hy is n manwat sy land gedien het as n Amerikaanse Marine, wie het gestudeer en gedoseer by sommige vandie beste universiteite en seminaries in die land, en wat vir meer as dertig jaar gelei het n kerkwat dien die gemeenskap deur die doen God se werk hier op aarde - deur behuising diehaweloses, diensbetoning aan die behoeftiges, die verskaffing van dag sorg dienste en toekenningsen gevangenis ministeries, en uit te reik na diegene wat ly aan MIV / VIGS.In my eerste boek, Drome Van My Vader, ek beskryf die ervaring van my eerste diens by Trinity:"Mense het begin om te skree, te styg uit hul sitplekke en klap en roep uit, n sterk wind wat diedominee se stem in die dakbalke .... En in daardie enkele noot - hoop - ek hoor iets anders, aan dievoet van die kruis, die binnekant van die duisende kerke in die stad, het ek gedink die stories vangewone swart mense wat saam met die stories van Dawid en Goliat, Moses en Farao, die Christenein die leeukuil, Esegiël se veld van droë bene die stories - van oorlewing, en vryheid, en hoop - hetons storie, my storie;. Die bloed wat het gestort was ons bloed, die trane ons trane; tot hierdie swartkerk, op hierdie helder dag, lyk weer n vaartuig wat die verhaal van n volk in die toekomstige geslagteen in n groter wêreld. Ons beproewings en oorwinnings eens unieke en universele, swart en meer asswart, chronicling van ons reis, die stories en liedjies het ons n manier om herinneringe wat ons hetnie nodig om skaam te voel oor te herwin ... herinneringe geword het dat alle mense kan bestudeer enkoester - en waarmee ons kan begin om te herbou ".Dit is my ervaring by die Trinity. Soos ander oorwegend swart kerke regoor die land, Trinity beliggaamdie swart gemeenskap in sy geheel - die dokter en die welsyn ma, die model student en die voormaligebende-hollander Soos die ander swart kerke, Trinity se dienste is vol van hees lag en soms ontuchtig.humor. Hulle is vol van dans, klap, gegil en geskree dat botsende lyk dalk vir die ongeoefendeoor. Die kerk bevat in die goedheid en wreedheid, die gloed van intelligensie en die skokkendeonkunde die stryd en suksesse, die liefde en ja, die bitterheid en vooroordeel wat make-up dieswart ervaring in Amerika.
 6. 6. En dit help verduidelik, miskien, my verhouding met die dominee Wright. So onvolmaak soos hy kanwees, is hy soos familie vir my. Hy het my geloof versterk, officiated my troue, en my kinders gedoop.Nie een keer in my gesprekke met hom was, het ek hom gehoor het, praat oor enige etniese groep inneerhalende terme, of blankes met wie hy in interaksie met niks, maar hoflikheid en respek behandel.Hy bevat in hom die teenstrydighede - die goeie en die slegte van die gemeenskap dat hy getrou gedienhet vir so baie jare.Ek kan nie meer verloën hom as wat ek kan die swart gemeenskap verloën. Ek kan nie meer verloënhom as wat ek kan my wit ouma - n vrou wat help grootmaak my, n vrou wat weer en weer vir my nvrou wat my liefhet so veel as wat sy is lief vir niks in hierdie wêreld nie, maar n vrou wat een keerbely haar vrees van swart mans wat geslaag het deur haar op die straat, en wat op meer aseen geleentheid het ras of etniese stereotipes wat vir my gemaak het vleien geuiter.Hierdie mense is n deel van my. En dit is n deel van Amerika, hierdie land dat ek U liefhet.Sommige sal sien dit as n poging om te regverdig of te verskoon kommentaar wat is eenvoudigonverskoonbaar. Ek kan jou verseker dit is nie. Ek dink die politiek veilige ding sou wees om te beweegvan hierdie episode en hoop net dat dit vervaag in die houtwerk. Ons kan ontslaan Reverend Wright asn kruk of n demagoog, net soos sommige Geraldine Ferraro, in die nasleep van haar onlangseverklarings, as skuiling n diep-gewortelde rasse-vooroordeel ontslaan.Maar ras is n kwessie wat ek glo dat hierdie nasie kan nie bekostig om nou ignoreer Ons wilmaak dieselfde fout dat ds. Wright het in sy gewraakte preke oor Amerika - te vereenvoudig enstereotipe en versterk die negatiewe na die punt dat dit vervals werklikheid.
 7. 7. Die feit is dat die kommentaar wat gemaak is en die kwessies wat opgeduik het oor die laaste paarweke weerspieël die kompleksiteite van ras in hierdie land dat ons werklik nog nooit deurgewerk- n deel van ons unie wat ons nog het om te vervolmaak. En as ons nou loop weg, as ons net terugvalin ons onderskeie hoeke, sal ons nooit in staat wees om saam te kom en uitdagings soosgesondheidsorg, onderwys, of die behoefte om goeie werk te vind vir elke Amerikaner op te los.Begrip van hierdie werklikheid vereis n herinnering van hoe ons op hierdie punt aangekom. SoosWilliam Faulkner het eenkeer geskryf: "Die verlede is nie dood en begrawe Trouens, dit is nie eens dieverlede." Ons het nie nodig om hier te dra die geskiedenis van rasse-onreg in hierdie land. Maarons moet onsself daaraan te herinner dat so baie van die verskille wat daar vandag in die Afro-Amerikaanse gemeenskap kan direk teruggevoer word na ongelykhede geslaag op n vroeëregenerasie wat gely het onder die wrede nalatenskap van slawerny en Jim Crow.Gesegregeerde skole was, en is, minderwaardige skole, het ons nog nie vasgestel, vyftig jaar ná Brownv. Raad van Onderwys, en die minderwaardige onderwys wat hulle voorsien, toe en nou, helpverduidelik die deurlopende prestasie gaping tussen vandag se swart en wit studente.Gewettig diskriminasie - waar swartes voorkom, dikwels deur middel van geweld, uit die besit vaneiendom, of lenings nie toegestaan aan Afro-Amerikaanse sake-eienaars, of swart huiseienaars kannie toegang tot FHA verbande, of swartes uitgesluit was van unies, of die polisie, of vuurdepartemente - bedoel dat swart gesinne kon nie stig enige betekenisvolle welvaart te bemaak aantoekomstige geslagte. Dit geskiedenis help verduidelik die rykdom en inkomste gaping tussen swarten wit, en die gekonsentreerde sakke van armoede wat bly in so baie van vandag se stedelike enlandelike gemeenskappe.
 8. 8. N Gebrek aan ekonomiese geleentheid onder swart mans en die skaamte en frustrasie wat nie instaat om voorsiening te maak vir n mens se familie gekom het, het bygedra tot die erosie vanswart gesinne - n probleem dat welsyn beleid vir baie jare kan vererger het En die gebrek aan.basiese dienste in so baie stedelike swart woonbuurte - parke vir kinders om te speel in die polisie loopdie maat, gereelde vullis pick-up en die bou van kode handhawing - almal het gehelp om te skep nbose kringloop van geweld, roes en verwaarlosing wat voortgaan om ons te spook.
 9. 9. Dit is die werklikheid waarin Reverend Wright en ander Afro-Amerikaners van sy generasiegrootgeword. Hulle het gekom van ouderdom in die laat vyftigs en vroeë sestigs, n tyd wanneersegregasie steeds was die wet van die land en geleentheid was stelselmatig constricted Wat ismerkwaardig is nie hoeveel het misluk in die gesig van diskriminasie, maar eerder hoe baie mans envroue oorwin. die kans, hoeveel in staat was om n manier om uit geen manier vir diegene soos ek watna hulle sou kom.
 10. 10. Maar vir al diegene wat hul manier om te kry n stuk van die American Dream gekrap en klou,was daar baie mense wat het dit nie - diegene wat uiteindelik verslaan, in een of ander manier,deur diskriminasie daardie nalatenskap van die nederlaag was geslaag. op toekomstige geslagte -sonder hoop of die vooruitsigte vir die toekoms daardie jong mans en hoe meer jong vroue wat ons sienop straathoeke staan of verwelk in ons gevangenisse. Selfs vir diegene swartes wat het maak dit, vraevan ras, en rassisme, bly hulle wêreldbeskouing te definieer in fundamentele maniere Vir diemanne en vroue van Reverend Wright se geslag, die herinneringe van vernedering en twyfel en vreesnie het gegaan weg;. Of het die woede en die bitterheid van daardie jare. Daardie woede mag nieuitgedruk kry in die openbaar, in die voorkant van wit mede-werkers of wit vriende. Maar dit vindstem in die barbershop of rondom die kombuistafel. By tye, is dat die woede deur politici uitgebuitna gin stemme langs rasse-lyne, of om op te maak vir n politikus se eie mislukkings.En soms is dit bevind stem in die kerk op Sondag oggend, in die preekstoel en in die kerkbanke. Diefeit dat so baie mense is verbaas om te hoor dat die woede in sommige van Reverend Wright se prekeherinner ons net van die ou truisme dat die mees gesegregeerde uur in die Amerikaanse lewe vindplaas op Sondag oggend. Daardie woede is nie altyd produktief, ja, al te dikwels is dit lei die aandagvan die oplossing van werklike probleme, dit hou ons vierkantig in die gesig staar ons eie aandadigheidin ons toestand, en verhoed dat die Afro-Amerikaanse gemeenskap van die vervalsing van diealliansies wat dit nodig het te bring oor die ware verander nie, maar die toorn is n ware, dit is nkragtige, en wil net dit weg, om dit te veroordeel sonder die begrip van sy wortels, dien slegs omdie kloof van misverstand wat bestaan tussen die rasse te brei.In werklikheid, n soortgelyke woede bestaan binne segmente van die wit gemeenskap. Mees werk-enmiddel-klas wit Amerikaners voel nie dat hulle was besonder bevoorreg om deur hul ras. Hulleervaring is die immigrant ervaring - so ver as wat hulle bekommerd, niemand se hulle oorhandigenigiets, hulle het dit van nuuts af gebou. Hulle hard gewerk het al hul lewens, baie keer net om tesien hul werk oorsee of hul pensioen gestort ná n leeftyd van arbeid. Hulle is bekommerd oor hultoekoms, en voel hul drome gly weg, in n era van stagnante lone en die wêreldwye mededinging, diegeleentheid kom om gesien te word as n nul-som spel, wat jou drome op my koste So wanneer hullevertel is om dit te. bus hul kinders na n skool deur die dorp, toe hulle hoor dat n AfricanAmerican n voordeel in die landing van n goeie werk of n plek in n goeie kollege as gevolg vann onreg dat hulle hulself nooit gepleeg is om, wanneer hulle vertel dat hulle vrese oor misdaadin stedelike woonbuurte is op een of ander manier benadeel, wrok bou met verloop van tyd.Soos die woede in die swart gemeenskap, is hierdie griewe nie altyd uitgedruk in beskaafde geselskap.Maar hulle gehelp het om die vorm van die politieke landskap vir ten minste n generasie. Woede oordie welsyn en regstellende aksie gehelp bewerk die Reagan Coalition. Politici wat gereelduitgebuit vrese van misdaad vir hul eie verkiesings eindig. Praat show leërskare enkonserwatiewe kommentators hele loopbaan gebou ontmasker bogus eise van rassisme, terwyldie verwerping van wettige besprekings van rasse-onreg en ongelykheid as blote politiekekorrektheid of omgekeerde rassisme.Net soos swart woede dikwels contra bewys het, so het hierdie wit griewe aandag afgelei van diewerklike skuldiges van die middelklas squeeze - n korporatiewe kultuur algemeen binne diehantering, twyfelagtige rekeningkundige praktyke, en kort-termyn gierigheid, n Washington oorheersdeur lobbyisten en spesiale belange, ekonomiese beleid wat ten gunste van die min oor die baie.En tog, toe te wens die griewe van wit Amerikaners weg, om hulle te etiketteer as verkeerde of selfsrassisties, sonder erkenning van hulle is gegrond in geregverdigde kommer - dit ook verbreed dierasse-skeiding, en blokke van die pad om te verstaan.Dit is waar ons nou is. Dit is n rasse-dooiepunt het ons in vas is vir die jaar. In teenstelling met dieeise van n paar van my kritici, swart en wit, het ek nog nooit so naïef om te glo dat ons kan kry buiteons rasseverskille in n enkele verkiesing siklus, of met n enkele kandidatuur - veral n kandidatuuras onvolmaakte as my eie.Maar ek het beweer n vaste oortuiging - n skuldigbevinding gewortel in my geloof in God en my geloofin die Amerikaanse volk - dat saam te werk om ons verder kan gaan as sommige van ons ou rasse-wonde, en dat in die feit dat ons geen ander keuse het, is ons voort te gaan op die pad van n meervolmaakte unie.
 11. 11. Vir die Afro-Amerikaanse gemeenskap, dat die pad beteken die aanvaarding van die laste vanons verlede sonder om die slagoffers van ons verlede. Dit beteken om aan te dring op n vollemaat van geregtigheid in elke aspek van Amerikaanse lewe, maar dit beteken ook bind onsspesifieke griewe - vir beter gesondheidsorg en beter skole, en beter werk - aan die groter aspirasiesvan alle Amerikaners - die wit vrou sukkel om te breek van die glas plafon, die wit man wie se gelê isaf, die immigrant probeer om sy familie te voed. En dit beteken neem volle verantwoordelikheid vir eielewens - deur die veeleisende meer van ons vaders, en spandeer meer tyd met ons kinders, enlees vir hulle, en onderrig hulle dat terwyl hulle in die gesig staar uitdagings en diskriminasie inhul eie lewens, moet hulle nooit swig om daardeur in wanhoop te verval of sinisme; hulle moetaltyd glo dat hulle hul eie lot kan skryf.Ironies genoeg, hierdie eg Amerikaans - en ja, konserwatiewe idee van self-help het gereeldeuitdrukking in Reverend Wright se preke. Maar wat my voormalige pastoor te dikwels versuim het omte verstaan, is dat hulle op n program van self-help vereis ook n oortuiging dat die samelewing kanverander.Die diepgaande fout van Reverend Wright se preke is nie dat hy gepraat het oor rassisme in onssamelewing Dit is dat hy as gepraat as ons samelewing was statiese; asof geen vordering is algemaak;. Asof hierdie land - n land wat het gemaak dit moontlik vir een van sy eie lede te voervir die hoogste amp in die land en die bou van n koalisie van wit en swart; Latino en Asiatiese,ryk en arm, jonk en oud - is nog steeds onherroeplik tot n tragiese verlede, maar wat ons weet. -wat ons gesien het, is dat Amerika kan verander. Dit is ware genie van hierdie nasie. Wat ons reedsbereik het, gee ons hoop - die vermetelheid om te hoop - vir wat ons kan en moet bereik môre.In die blanke gemeenskap, die pad na n meer volmaakte unie beteken erken wat ails die Afro-Amerikaanse gemeenskap net nie bestaan in die gedagtes van swart mense, dat die erfenis vandiskriminasie - en die huidige voorvalle van diskriminasie, terwyl minder openlike as in dieverlede - is werklike en moet aangespreek word nie net met woorde nie, maar met. dade deur tebelê in ons skole en ons gemeenskappe, deur die handhawing van ons burgerregte wette enverseker regverdigheid in ons kriminele regstelsel, deur die verskaffing van hierdie geslag met lere
 12. 12. van geleentheid wat was nie beskikbaar vir vorige geslagte. Dit vereis dat alle Amerikaners om te besefdat jou drome nie hoef te kom op die koste van my drome, dat die belegging in die gesondheid, welsynen onderwys van swart en bruin en wit kinders uiteindelik sal help om almal van Amerikavoorspoedig.In die einde, dan, wat is genoem vir is niks meer, en niks minder, as wat al die wêreld se grootgodsdienste vraag -. Dat ons doen aan ander as ons sou hê hulle doen vir ons Kom ons wees onsbroer se wagter, die Skrif vertel ons. Laat ons ons suster se oppasser. Kom ons vind datgemeenskaplike belang van ons almal in mekaar, en laat ons politiek weerspieël die gees sowel.Want ons het n keuse in hierdie land. Ons kan aanvaar n politiek wat rasse-afdeling, en konflik,en sinisme. Ons kan pak wedloop slegs as skouspel - soos ons gedoen het in die PB-verhoor - of indie nasleep van n tragedie, soos ons gedoen het in die nasleep van Katrina - of as voer vir die NightlyNuus. Ons kan speel Reverend Wright se preke op elke kanaal, elke dag en praat oor hulle van nou totdie verkiesing, en die enigste vraag in hierdie veldtog of die Amerikaanse volk dink dat ek een of andermanier glo of simpatiseer met sy mees aanstootlike woorde. Ons kan skiet op sommige flater deur nHillary ondersteuner as bewys dat sy die rassekaart speel, of ons kan spekuleer oor of wit manssal alle stroom na John McCain in die algemene verkiesing, ongeag van sy beleid.Ons kan dit doen.Maar as ons dit doen, kan ek jou vertel dat in die volgende verkiesing, sal ons praat oor n paar anderafleiding. En dan nog een. En dan nog een. En niks sal verander nie.Dit is een opsie. Of, op hierdie oomblik, in hierdie verkiesing, kan ons bymekaar kom en sê, "Nie diékeer nie." Hierdie keer het ons wil om te praat oor die verkrummelende skole wat die toekoms van dieswart kinders en wit kinders en Asiatiese kinders en Hispanic kinders en Native American kinderssteel. Hierdie keer het ons wil die sinisme te verwerp wat ons vertel dat hierdie kinders nie kan leer,dat die kinders wat lyk nie soos ons is iemand anders se probleem. Die kinders van Amerika is nie diekinders, hulle is ons kinders, en ons sal nie toelaat dat hulle val agter in n 21ste eeu ekonomie. Niehierdie keer.Hierdie keer het ons wil om te praat oor hoe om die lyne in die Emergency Room is gevul met wittes enswartes en Hispanics wat nie gesondheidsorg, wat nie die krag op hul eie die spesiale belange inWashington te bowe te kom, maar wat kan neem hulle op as ons dit saam doen.Hierdie keer het ons wil om te praat oor die luiken meulens wat een keer n ordentlike lewe vir mansen vroue van alle rasse, en die huise for sale wat eens behoort aan Amerikaners van elke godsdiens,elke streek, elke loop van die lewe. Hierdie keer het ons wil om te praat oor die feit dat die werklikeprobleem nie is dat iemand wat nie lyk soos jy dalk jou werk, dit is dat die korporasie jy werk vir dit indie buiteland skip vir niks meer as n wins.
 13. 13. Hierdie keer het ons wil om te praat oor die manne en vroue van elke kleur en geloof wat saam dien,en saam veg en bloei saam onder dieselfde trots vlag. Ons wil om te praat oor hoe om hulle huis toete bring van n oorlog wat nooit moes ve gemagtig is en moet nooit het gevoer, en ons wil om tepraat oor hoe ons sal ons patriotisme te wys deur die omgee vir hulle, en hulle families, en gee hulledie voordele wat hulle verdien het.Ek wil nie hardloop vir president as ek nie glo met my hele hart dat dit is wat die oorgrote meerderheidvan die Amerikaners wil vir hierdie land. Hierdie unie mag nooit perfek wees nie, maar geslag nageslag het getoon dat dit kan altyd volmaak word. En vandag, wanneer ek vind myself voel betwyfel ofsinies oor hierdie moontlikheid, wat gee my die meeste hoop is die volgende generasie - die jong mensewie se houdings en oortuigings en openheid te verander het reeds geskiedenis gemaak in hierdieverkiesing.Daar is n storie in die besonder dat ek wil om jou te verlaat met vandag - n storie wat ek vertel toe ekdie groot eer van die praat oor Dr King se verjaardag by sy huis kerk, Ebenezer Doper, in Atlanta.Daar is n jong, 23 jaar oud wit vrou met die naam van Ashley Baia wat georganiseer vir ons veldtog inFlorence, Suid-Carolina. Sy gewerk het meestal n Afro-Amerikaanse gemeenskap te organiseer sedertdie begin van hierdie veldtog, en een dag was sy by n rondetafel gesprek waar almal het om hul storiete vertel en hoekom hulle daar was.En Ashley het gesê dat toe sy nege jaar oud was, het haar ma het kanker. En omdat sy moes dae vandie werk te mis, sy was laat gaan en verloor haar gesondheidsorg. Hulle het na n lêer vir bankrotskap,en dit is wanneer Ashley besluit wat sy gehad het om iets te doen om haar ma te help.Sy het geweet dat die kos was een van die duurste koste, en so Ashley oortuig haar ma wat sy regtiggraag en wou eintlik meer as enigiets anders om te eet, was mosterd en genot daaruit om, dikwelsletterlik, toebroodjies. Want dit was die goedkoopste manier om te eet.Sy het dit gedoen vir n jaar totdat haar ma het n beter, en sy het almal by die rondetafel dat die redewaarom sy by ons veldtog was dat sy die miljoene van die ander kinders in die land wat wil hê ennodig het om hul ouers te help kan help.Nou Ashley kan n ander keuse gemaak het. Miskien het iemand vir haar gesê het langs die pad dat diebron van haar ma se probleme was swartes wat op die welsyn en te lui is om te werk, of Hispanics watkom in die land onwettig. Maar sy het nie. Sy bondgenote in haar stryd teen onreg gesoek.In elk geval, Ashley eindig haar storie en dan gaan in die kamer rond en vra almal hoekom hulle dieondersteuning van die veldtog. Hulle het almal verskillende stories en redes. Baie bring n spesifiekekwessie. En uiteindelik het hulle kom om hierdie bejaarde swart man wat daar sit rustig die hele tyd.
 14. 14. En Ashley vra hom hoekom hy is daar. En hy het nie n spesifieke probleem. Hy sê nie: gesondheidsorgof die ekonomie. Hy sê nie: onderwys of die oorlog. Hy sê nie dat Hy daar was, as gevolg van BarackObama. Hy sê net vir almal in die kamer, "Ek is hier as gevolg van Ashley.""Ek is hier as gevolg van Ashley." Deur homself, daardie enkele oomblik van erkenning tussen daardiejong wit meisie en die ou swart man is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg om gesondheidsorg te gee aandie siekes, of werk vir die werkloses, of onderwys aan ons kinders.Maar dit is waar ons begin. Dit is waar ons unie groei sterker. En so baie geslagte het tot die besefgekom het oor die verloop van die 2-100 en twintig jaar sedert n band van patriotte daardie dokumentonderteken in Philadelphia, dit is waar die volmaaktheid begin.

×