Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

021013 adecco email (welsh)

223 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

021013 adecco email (welsh)

 1. 1. ADECCO - CARL Zeiss ASEINIAD GWELEDIGAETH SWYDD:OEDDECH CHIN GWYBOD?Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama s ac mae ei Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson BearmanCaldwell & Berkowitz a Banciwr / JP Morgan Chase Banc arferion GWAHANIAETHU mor CYNNIL a Cuddio,fodd bynnag, weld a ydych yn cydnabod yr arferion hyn ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLONgwahaniaethol. Er enghraifft, ydych chi wedi gweld erioed gyflogeion gwyn nad ydynt yn gallu gwneud eugwaith, fodd bynnag, yn dibynnu ar GORUCHWYLWYR / RHEOLWYR i CLAWR-UP / TARIAN euanallu? Efallai eich bod wedi gorfod HYFFORDDI LLAI CYMWYS gweithwyr gwyn a allai ddiweddarachddirwyn gael eich swydd ac efallai eich bod yn cael eu isradd a / neu tanio / terfynu? gweithiwr White (au) gydaLLAI PROFIAD, CYMWYSTERAU, ADDYSG, ac ati cael swydd (au) yr ydych yn gymwys iw cael?MAE CROESO I YMWELD EIN GWEFAN YN www.vogeldenisenewsome.netBOTWM CYFIEITHU (I ddarllen mewn iaith arall) YN YR UCHAF gornel dde Y WEFAN. GALLDOGFENNAU ERAILL CREU a / neu cael ei rannu gan VOGEL DENISE Newsome hefyd ar gael yn:www.slideshare.net/vogeldeniseI: ADECCO - c / o Gerald a LlydawO: Vogel Denise NewsomeRE: CZV Aseiniad - Hysbysiad o Gŵynion am Cyflwynwyd - Pryderon Ynglŷn â Blaid TRYDYDD (au) Fel Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Mae ei Cwnsler Cyfreithiol / Twrnai Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz Ac JP Morgan Chase Banc Ymyrryd Gyda Cyflogaeth Cyfartal CyfleoeddDYDDIAD: Chwefror 10, 2013
 2. 2. Mae hyn yn dilyn i fyny at ein sgyrsiau dros y ffôn ar ddydd Mercher (2/6/13) a Gwener (2/8/13) ynglŷnâm pryder yn dod i CZV yn / Brian sylwr ddydd Gwener (2/1/13) ar cyfarfod ar Gofynnodd Dydd Iau(2/7/13) gan CZV Mae Jerry H ostetler (? sp), Jerry Smith a Brian. Efallai fy mod yn awyddus i gredu y mater hwnei ddatrys, rwyn hyderus y NID ywn oherwydd rhesymau HANESYDDOL ac oherwydd ei bod yn ymddangos ifod yn PATRWM PARHAD o ymosodiadau sydd wedi eu lefelu yn fy erbyn (hy yn rhychwantu dros 20mlynedd) ar gyfer HILIOL, Rhesymau GWAHANIAETHU a RHAGFARNU. Anghyfreithlon /anghyfreithlon arferion y bydd y TRAMGWYDDWYR amlwg yn awyddus i gael eu cadw cuddio rhag yCYHOEDD / BYD barn. Fodd bynnag, gall ymddangos yn rhaid i hefyd yn dod yn fater i RHANNU YCYHOEDD i ddarparur BYD CYHOEDDUS / o sut mae materion or fath yn parhau i fodoli yn 2013 arymdrechion i COVER-UP RACISIM or fath / GWAHANIAETHU lefelu yn erbyn A F R I C I A N-Americanwyr. Maer wybodaeth ganlynol yn berthnasol / PERTHNASOL wrth fynd ir afael âr PARHADPATRWM-Y-GWAHANIAETHU / HILIOL ymosodiadau sydd wedi eu lefelu yn fy erbyn, ac i ADNABOD ydrwgweithredwyr cynnal yr arferion hyn ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON - tramgwyddwyr hypwy ymddengys yn awr yn edrych i ychwanegu ADECCO a / neu CZV at eu rhestr o CO-gynllwynwyr os nadydynt eisoes yn cymryd rhan BAROD:CWMNI GYFRAITH / Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz - CLEIENTIAID:Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama / Aelodau Congressional (Senedd a ThŷrCynrychiolwyr) / Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau Ynadon / Beirniaid Cymdeithas Ffederal a JP Morgan Chase Oni bai bod dyn yn onest nid oes gennym unrhyw hawl i gadw mewn bywyd cyhoeddus, maen bwysig nid pa mor wych ei allu, go brin y materion pa mor fawr, efallai ei bŵer o wneud gwasanaeth da ar rai rheilffyrdd yn ... Nid oes neb sydd yn llygredig, ni all unrhyw ddyn syn goddef llygredd mewn eraill, o bosibl yn gwneud ei dyletswydd gan y gymuned "- Teddy Roosevelt. Essence o gynllwyn yn gytundeb i gyflawni gweithred anghyfreithlon. Cytundeb i gyflawni gweithred anghyfreithlon, syn cynnwys y hanfod o gynllwyn, yn ddrwg penodol a all fodoli ac yn cael eu cosbi a ywr drosedd sylweddol ensues. Id. Conspiracy yn fygythiad ir cyhoedd yn ychwanegol at y bygythiad y comisiwn y drosedd sylweddol syn berthnasol, oherwydd y cyfuniad mewn troseddau yn fwy tebygol o y comisiwn o eraill troseddau ac oherwydd ei fod yn lleihaur tebygolrwydd y bydd yr unigolion dan sylw gwyro oddi wrth eu llwybr o droseddoldeb. - Y Llys Goruchaf yr Unol Daleithiau dod o hyd yn yr Unol Daleithiau v Jimenez Recio, 123 S.Ct. 819 (2003) rhyddid i Mae "rhyddid i lefaru ac or wasg" gwarantu gan y Cyfansoddiad yn cwmpasu o leiaf y drafod yn gyhoeddus ac yn onest holl materion o bryder cyhoeddus heb blaenorol ataliad neu ofn cosb dilynol - United Diwygiadau Unol Cyfansoddiadol 1 a 14 - Y Llys Goruchaf yr Unol Daleithiau yn dod o hyd i Thornhill v State of Alabama, 60 S.Ct. 736 (1940)JP MORGAN CHASE BANK a ADECCO Perthynas:https://www.adr.com/ Home/LoadPDF?CMS ID=628bee305ae04 b8ab907c9b7 d00c195dJP MORGAN CHASE BANC / JAMIE Dimon (PRIF WEITHREDWR / CADEIRYDD Y BWRDD JPMORGAN CHASE) yn Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama yn BANCFAVORITE: http://topics.nyti mes.com/top/reference/timestopics/people/ d/james_di mon/index.htmlMaer wybodaeth uchod ac er mwyn dilyn wedi eu darparu i SEFYDLU hyn a elwir fel Nexus / PERTHYNAS /CYSYLLTIAD at y PATRWM-Y-GWAHANIAETHU / HILIOL ymosodiadau sydd wedi ei lefelu yn fy erbyn(Vogel Denise Newsome). Yn ôl y Unol Daleithiau America yn Adran LaborS Comisiwn Cyfle CyflogaethCyfartal, "Gwahaniaethu ar sail aml yn gynnil, ac mae anaml yn" GUN YSMYGU, " oherwydd yffordd or fath yn anghyfreithlon / anghyfreithlon arferion yn cael eu cynnal ac yna CYNNWYS UP -! Erbyn yffordd y CWMNI GYFRAITH / Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (Hy synymddangos hefyd gael TIES / CYSYLLTIADAU ir Ku Klux Klan) sydd yn gyngor cyfreithiol i UnolDaleithiau America Arlywydd Barack Obama a JP Morgan Chase yn HEFYD cwnsler cyfreithiol ar gyfer yr UnolDaleithiau America yn Adran Labor. Felly, ei bod yn glir o sut mae n materion or fath wedi cael caniatâd iaros yn CUDD, fodd bynnag, yn NAWR cael AMLYGIAD CYHOEDDUS wrth fynd ir afaelHILIAETH ac arferion GWAHANIAETHU lefelu yn erbyn fy hun yn ogystal â POBL-O-COLOR yma yn yr
 3. 3. Unol Daleithiau America ar Cymhellion TRUE ar gyfer y WARS sydd wedi cael eu cychwyn gan yr UnolDaleithiau America yma ac DRAMOR / INTERNATONALLY! Cynnal Ymchwiliad trylwyr Gan fod gwahaniaethu yn aml yn gynnil, ac nid anaml yn "gwn ysmygu," [Fn. 45 - Gweler Aman Dodrefn Cort v Rental Corp, 85 F.3d 1074, 1081-82 (3 Cir 1996.) ("Mae wedi dod yn haws i rd ffurfiau amrywiol cot o wahaniaethu gydag ymddangosiad priodoldeb, neu i briodoli rhai bwriad yn llai atgas arall at yr hyn sydd yn ymddygiad gwahaniaethol gwirionedd. Mewn geiriau eraill, tra bod ymddygiad gwahaniaethol yn parhau, violators wedi dysgu beidio â gadael y tu ôl i gwn ysmygu y diarhebol ");. cf. McDonnell Douglas v Corp Green, 411 Unol Daleithiau 792, 801 (1973). . .] Benderfynu a yw hil yn chwarae rôl yn y gwneud penderfyniadau yn gofyn archwiliad or holl ffeithiau ar amgylchiadau o gwmpas. Mae presenoldeb neu absenoldeb o unrhyw un darn o dystiolaeth, ni fydd yn aml yn y penderfyniad. Gall ffynonellau gwybodaeth yn cynnwys datganiadau tystion, gan gynnwys ystyried eu hygrededd; dogfennau; arsylwi uniongyrchol; a thystiolaeth ystadegol fel EEO-1 data, ymhlith eraill - Gweler Llawlyfr Cydymffurfio EEOC yn Adran 15: Hil a Lliw Gwahaniaethu ar sailYn fuan ar ôl fy Aseiniad CYNTAF (GSI - yn dod i ben ymlaen am 21 Rhagfyr, 2012) drwy ADECCO oherwyddfy mod yn tynnu budd-daliadau diweithdra, yr wyf cyflwyno cais i dynnu ar yr wythnos (au) a doeddwn i ddimyn gweithio. Fy nghais ei drin dros y ffôn yn yr wyf yn gwneud yn hysbys yr Aseiniad Gwaith drwy ADECCOMaen ymddangos bod yn seiliedig ar y ffeilio y digwyddiadau canlynol yn digwydd.: 1) Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson") yn dibynnu ar y wybodaeth hon a BARHAOL i JP MORGAN CHASE Banc PERTHYNAS (hy fel TRYDYDD PARTI-) gyda ADECCO i roi iddynt wybodaeth am incwm ei dalu i mi (Vogel Denise Newsome). 2) Ar neu oddeutu Dydd Gwener 4 Ionawr, 2013, fy Cyfrif (hy darparu CYFLOGAU / DALU gwybodaeth GAD HI) gyda ADECCO yn hacio i mewn / cyfaddawdu (Gweler E-bost YNGHLWM) at ddibenion darparu Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cyfreithiol Cwnsler / Cyfreithiwr Baker Donelson o benderfynu a oeddwn yn gweithio, faint yr wyf yn ei dalu ac eraill HYSBYSU rhesymau HYSBYS ir DROSEDDWYR) ADECCO yn dilyn ei weithdrefn, i mi am y newid ir PIN ar y cyfrif hwn i benderfynu a ywr newid yn cael ei wneud gan i mi -. hy lle NID y cafodd ei wneud gan i mi a awdurdodwyd gan NA mi. Yn y AMSER (08:04:26) o weithredoedd TROSEDDOL or fath, yr oeddwn AR-Y SWYDD-at CZV NAD oes angen CYFRIFIADUR / RHYNGRWYD mynediad i gyflawni fy ddydd i ddydd swyddogaethau y ddyletswydd (au) a bennwyd . Mae hyn yn DYDDIAD (1/4/13) hefyd yn berthnasol oherwydd Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson cael GWYBODAETH oedd yn DYDDIAD CAU ynghylch gweithgareddau DDIOGELIR yn yr wyf yn cymryd rhan ac mae ganddynt BUDDIANNAU! Felly, yr oedd ganddynt ddiddordeb mewn gweld a fyddai byddaf yn ymateb ac yn ceisio penderfynu a wyf wedi cael INCWM ers CYN i hacio i mewn i fy nghyfrif ADECCO eu bod wedi dod ÔL fy Budd-daliadau Diweithdra Ffederal a gweithio gyda ARALL un o CLEIENTIAID BANCIO Baker Donelson (yn yr Unol Daleithiau Banc) i gau i lawr fy diweithdra Manteision Cerdyn at ddibenion amddifadu mi arian fel y byddair Ionawr 4, 2013 DYDDIAD CAU yn cael ei golli. Fodd bynnag, maent wedi methu yn eu hymdrechion ac roeddwn yn gallu cyflawni fy ymrwymiadau drwy eu ymosodiadau TROSEDDOL au ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON arferion. Maer AIL ymdrechion METHWYD or fath yn bod eu ymosodiadau ar un o fy fforymau CYHOEDDUS / CYMDEITHASOL hefyd wedi methu a CYHOEDDUS / RHYNGWLADOL cymunedau eu gwneud yn ymwybodol o YMOSODIADAU TROSEDDOL or fath: 3) Ar neu oddeutu Dydd Llun 28 Ionawr, 2013, cefais fater arall syn ymwneud â gweithgareddau DDIOGELIR yr oedd angen fy sylw. Maer rhwymedigaeth ei gwrdd. 4) O fy ymchwil ar gallu i benderfynu bod Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson wedi stelcio / olrhain i mi i lawr ac yn cymryd rhan mewn troseddau stelcio PELLACH - hy yn dilyn mi o SWYDD-I-SWYDD a STATE-I- GWLADOL a chysylltu fy nghyflogwyr at ddibenion HYSBYSU iddynt am weithgareddau WARCHODIR yn yr wyf yn cymryd rhan. Cymryd rhan mewn gweithredoedd TROSEDDOL or fath yn cysylltu fy nghyflogwr (au) - hy fel ADECCO a CZV at ddibenion eu bod wedi fy cyflogaeth ddod i ben, maen bwysig nodir canlynol: EEOC CYDYMFFURFIO LLAWLYFR yn Rhif 2, Tudalen 13: "A all Camau anffafriol yn digwydd ar ôl y Berthynas Rhwng Cyflogaeth y Blaid Codi Tâl a Atebydd wedi dod i ben". . . Mae enghreifftiau o ôl-gyflogaeth dial yn cynnwys camau gweithredu sydd wediu cynllunio i ymyrryd â rhagolygon yr unigolyn ar gyfer cyflogaeth, megis rhoi cyfeirnod y swydd negyddol na ellir ei gyfiawnhau, gwrthod darparu cyfeirnod y swydd, a hysbysu cyflogwr yr unigolyn ddarpar am weithgarwch yr unigolyn diogelu. [Gweler , ee, EEOC v LB Foster, 123 F.3d 746 (3d Cir. 1997), cert. gwadu, 66 USLW 3388 (US 2 Mawrth, 1998); (. 7 Cir 1997) Ruedlinger v Jarrett, 106 F.3d 212].
 4. 4. PARHAD Troseddau yn erbyn troseddol / sifil lefelu yn fy erbyn ac yn hyrwyddo PATRWM-Y- WAHANIAETHOL arferion. Yn wir, gydag un o fy gyflogwyr blaenorol (Messina Staffio ar Grŵp Cwmni Garretson Datrys), maen ymddangos dibynnu Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson ar y TIES / PERTHYNAS Rheolwr YMGYRCH Arlywydd Obama / Prif DIRPRWY o Staff / CYFARWYDDWR o Personél ar gyfer y Tîm Pontio (Jim Messina) i Messina Staffio ar Grŵp Cwmni Garretson Penderfyniad i ddod ÔL un o fy swyddi blaenorol. Yna BARHAOL Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol i un ou tactegau LLAWER ac roedd ARALL chyngaws a ddygwyd yn fy erbyn (Vogel Denise Newsome) at ddibenion o gael eu dwylo ar TYSTIOLAETH NAD oeddynt am ir BYD CYHOEDDUS / i weld. Wrth gwrs NID i ddim yn diddanu eu chyngaws wamal gan fod fy ymchwil yn canfod eu bod ffeilio lawsuits yn erbyn dinasyddion PREIFAT at ddibenion gael eu dwylo ar dystiolaeth - hy fel yn y Palfrey Debra (a k / / a Madam y DC a oedd yn ymddangos fod gwybodaeth NID oedd eisiau rhyddhau am y 11 Medi, 2001 World Trade Center Ymosodiadau yn bod yna honiadau fod Ffigurau PROFFIL Gwleidyddol UCHEL ar Capitol Hill ymwneud â 09/01/11 Ymosodiadau yn Cleientiaid hi) mater. Felly, yr hyn y maen ymddangos digwydd, Baker Donelson yn cwnsler cyfreithiol hefyd i gyn-Arlywydd George W. Bush ac Is-lywydd Richard "Dick" Cheney (hy y mae ei Llywodraeth Atwrnai a PRIF STAFF DAVID Addington bod yn weithiwr Donelson Baker) wedi cael chyngaws Troseddol gwamal ffeilio erbyn Ms Palfrey. Maen ymddangos oherwydd Ms Palfrey yn sefyllfa ARIANNOL, mae hin troi i FEDERAL Amddiffynnwr CYHOEDDUS iw chynorthwyo gyda chamau cyfreithiol. Beth NA oedd Arlywydd Bush ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson dweud wrth Ms Palfrey a CYHOEDDUS / BYD oedd bod: a) Palfrey yn cael ei gynrychioli gan AJ FIRST Kramer / Swyddfa r Amddiffynnydd Cyhoeddus FEDERAL am tua 2 fis ½ CYN cynnig tynnun ôl ei ffeilio; ac b) Cyllid a chymeradwyo o benodi atwrneiod ar gyfer y Swyddfar Amddiffynnwr FEDERAL ei drafod gan y CYFARWYDDWR y Swyddfa Gweinyddol yr Unol Daleithiau Llysoedd - hy yn Palfrey achos, maer CYFARWYDDWR ar y pryd cael eu JAMES C. DUFF (yn GWEITHIWR o Baker Donelson). Felly, maen ymddangos darparur Unol Daleithiau America HOUSE s GWYN ac Aelodau cyngresol gyda DDULLIAU, Cymhellion a mynediad i wybodaeth / tystiolaeth a oedd yn meddu Debra Palfrey - hy ar ben hynny, er mwyn DINISTRIO gwybodaeth / tystiolaeth a chael gwared o Palfrey oherwydd y GUN YSMYGU TRAIL syn arwain yn ôl i Unol Daleithiau America HOUSE GWYN ar Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz . . .Felly, maen ymddangos bod unwaith yn Arlywydd Bush ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson gallu caely dogfennau o Palfrey, cafodd ei LADDWYD / llofruddio ac roedd hyn yn cynnwys i fyny felHUNANLADDIAD er gwneud Ms Palfrey yn hysbys yn gyhoeddus na fyddai hi yn cyflawniHUNANLADDIAD:http://www.prisonplanet.com/audio/010508palfrey.mp3http://www.infowars.com/dc-madam-predicted-she-would-be-suicided/ Y rheswm pam y maer wybodaeth yn berthnasol / PERTHNASOL oherwydd ei fod yn mynd irSEFYDLEDIG PATRWM-Y-TROSEDDOL gweithgareddau drwy Unol Daleithiau lywyddion Americaau Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr gan fod tua blwyddyn yn ôlArlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson defnyddio fy (Vogel Denise Newsome)yn gyn-gyflogwr i dod â chyngaws gwamal YN ERBYN iddi at ddibenion gael eu dwylo ar ddogfennau /TYSTIOLAETH NID oeddent am ir BYD CYHOEDDUS / i weld. Fodd bynnag, methu yn euhymdrechion i gael y dogfennau ac maer wybodaeth hon yn NAWR fater record CYHOEDDUS. Fel arennir, ymosodiadau dieflig or fath sydd wedi ei lefelu yn fy erbyn gan Baker Donelson wediymestyn dros 20 MLYNEDD! Nawr maen ymddangos eu bod yn gwneud popeth yn eu gallu
 5. 5. i gadw ADECCO ar CYHOEDDUS / BYD o gael gwybod, fodd bynnag, yn methu mewn ymdrechion or fath oherwydd dyma ni Sut drwg yw hi!? Maen ymddangos dibynnu Baker Donelson ar eu TIES / CYSYLLTIADAU at Asiantaethaur Llywodraeth i POST gwybodaeth ffug a maleisus ar y RHYNGRWYD ynghylch mi ar gyfer dibenion fy nghael waharddiad o gwbl / BLACKBALLED ac i ymgysylltu / RECRIWTIO "Mae cyflogwyr GWYN" yn eu cynllwynion lefelu ERBYN mi: ar fater o bryder cyhoeddus yn rhesymol awgrymu Lle mae datganiad o "barn" ffug a difenwol ffeithiau syn ymwneud preifat ffigur, rhaid plaintiff ddangos bod goblygiadau ffug eu gwneud gyda rhywfaint o fai i gefnogi adferiad - Unol Daleithiau Cyfansoddiad, Gwelliant 1 - Milkovich v Lorain Journal Co, 110 S.Ct. 2695 (1990) Ymosodiadau dieflig or fath wedi cael ymateb yn gyhoeddus gydar GWIR cael gwybod gan i mi ac, unwaith eto, yn fater o gofnod cyhoeddus! Paul cyhoeddodd ei fod yn ddieuog i. . . arweinwyr. Pa bryd y byddain ddoeth i wneud ymateb y cyhoedd i gyhuddiadau ffug, a phryd rydym yn unig gadael iddynt fynd? Yn achos Paul, byddair efengyl wedi cael eu anfri os nad oedd wedi siarad i fyny. Mae ei amgylchiadau yn gwneud iddo edrych fel troseddol, ac nid oedd ganddo unrhyw hanes gyda arweinwyr hyn i ddisgwyl iddynt gymryd yn ganiataol fel arall heb amddiffyniad priodol. Os ydym wedi bod yn henllibiwyd gyhoeddus gan ffynonellau credadwy, dylem yn ôl pob tebyg yn gwneud ymateb y cyhoedd. Fel arall, bydd ein tystiolaeth ei hun yn cael ei gyfaddawdu. . . Iesu yn ein rhybuddio y bydd rhai pobl yn dweud pob math o ddrwg yn ein herbyn ffug, felly ni ddylem synnu pan fydd yn digwydd. Ond mae angen i ni ymarfer doethineb pan fyddwn yn dod yn ymwybodol ohono. - Sylwadau Gwers Safonol 2009-2010 (Brenin Iago Fersiwn) - Awst 29, 2010 dan y teitl Gwers: "Cadarnhawyd By Duw" - Isdeitl: "Gadewch i ni Siarad Maen Over."5) Ar neu oddeutu Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013, gan sylweddoli fy mod wedi ETO dod yn DIODDEFWR yr Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson yn Stelcio, a bod tystiolaeth or fath yn cael eu harsylwi yn y newid yn yr amgylchedd gwaith CZV - hy yn ymddangos i yn troi at amgylchedd gwaith gelyniaethus ac GWAHANIAETHU TARGEDU mi - Siaradais ag un o CZV Reolwyr (Brian) a gwnaeth ef yn ymwybodol o fy mhryderon. Gwneud yn hysbys ei bod yn ymddangos bod gan fy arsylwi, os na derbyn sylw, gall arferion or fath yn parhau a / neu waethygu. Rhannu gyda Brian fod y dull cynnil yn cael eu defnyddio yn ymgais gan gyd-weithiwr (Tammy) "i ddod o hyd i fai gyda fy ngwaith tra cuddio y cymhellion GWIR: "Fodd bynnag, ymosodiadau or fath yn cael eu cwrdd gyda fy rannu â hi fod: Gall y aflonyddwr yn oruchwyliwr y dioddefwr, goruchwyliwr mewn ardal arall, cyd- weithiwr, neu rywun nad ywn gweithiwr y cyflogwr, megis cleient neu gwsmer. . . . Rhyddhau adeiladol / orfodi i ymddiswyddo Arferion gwahaniaethol o dan y deddfau EEOC yn gorfodi hefyd yn cynnwys rhyddhau adeiladol neu orfodi yn mployee i ymddiswyddo drwy wneud yr amgylchedd gwaith fel annioddefol na fyddai person rhesymol yn gallu aros. a) Safodd Jerry Smith (1 Rheolwr Shift af) gan i mi ac yn gwylio i mi gyflawni fy nyletswyddau a dod o hyd DIM oi le ar fy mhroses gwaith; b) Safodd Tony (2 nd Rheolwr Shift) gan i mi ac yn gwylio i mi gyflawni fy nyletswyddau a dod o hyd DIM oi le ar fy mhroses gwaith - hy nid wyf wedi gweld Tony mewn bron DAU wythnos. Er dan sylw, ni fyddwn yn synnu os Tammy yn llygadu y sefyllfa hon fod hi yn gyfaill-gyfaill gyda Jerry Smith. c) Roedd Betty (1 af Shift cyd-weithiwr) neilltuo DDWYWAITH i adolygu fy ngwaith a dod o hyd DIM oi le ar fy mhroses gwaith. Cyngor a roddais i Betty "ei bod HYFFORDDI dda i mi a fy mod yn cyflawni dyletswyddau ar y ffordd roedd wedi ei hyfforddi i mi;" a d) Roedd Virginia (1 af Shift cyd-weithiwr) neilltuo i wylio i mi gyflawni fy nyletswyddau a dod o hyd DIM oi le ar fy mhroses gwaith. Tammy sôn wrthyf nad oedd chwyrliadau yn arddangos i fyny fel ei bod am weld sut yr oeddwn yn gosod y padin ar yr offer. Rwyn rhannu gyda hi fod fy prosesau gwaith wedi cael ei wirio ac yr wyf hefyd yn gofyn i Tony ai peidio oeddwn yn ei wneud yn gywir a chynghorodd yr wyf. Soniwyd hefyd am i Tammy y gall pob unigolyn yn cael eu ffordd o wneud pethau ac mae rhai syn dioddef o OCD. Felly, ni waeth sut y gall i wneud fy ngwaith, gall person ag OCD dod o hyd i fai ag ef.
 6. 6. Yn ôl Jerry Smith, mae hyn yn cael ei wneud gydar 2 il Criw Shift oherwydd bod problemau megis GWYLIAU, Crafiadau, ac ati. y lensys yn cael eu prosesu, fodd bynnag, NID oedd y broblem gyda fy ngwaith - bydd POLISHING hy tynnu crafiadau, ac ati. Serch hynny, yr wyf wedi cael eu targedu dro ar ôl tro heb reswm cyfiawn Yn wir, Tammy wedi sôn wrthyf am achlysur ar UN NAD ywr problemau oedd gyda mi gydar materion syn cael eu canfod a bod unrhyw wallau or fath / materion y tu hwnt i ardal fy ngwaith;! Fodd bynnag, , nid oedd hi ar Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013, maen ymddangos CYFLAWNI ei dyletswyddau mewn ffordd a all fod yn y gwaith o greu amgylchedd gwaith gelyniaethus ac DISCRMINATORY - hy er enghraifft, mewn sgwrs flaenorol, yr wyf yn sylwi sut y maen poeni ei bod AFFRICANAIDD- Roedd gwrywaidd Americanaidd (Antonio) gyrru Escalade (hy EX S gerbyd PENSIVE). byddaf yn gadael ar hynny. Antonio yw NA hirach yno, ac roedd yn sylwi sut mae rheoli yn ei wylio ac yn rhannu ei bryderon gyda mi. Ar Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013, a wnaed Tammy (White Benywaidd) sylw i mi am fy dillad. Fy argraff, gweld beth ddigwyddodd i Gadawodd Antonio ar sylwadau i fy dillad i mi yr argraff nad AFFRICANAIDD-Americanwyr i fod i gael eu gyrru a Escalade / neu allu i wisgo n glws. Yn seiliedig ar yr ymosodiadau creulon syn cael eu lefelu ERBYN mi, mae hyn yn ymddangos yn unig i weithredu fel BLAEN cysgodi yn MOTIVE ANGHYFREITHLON a HILIOL / GWAHANIAETHU agenda - maen ymddangos y gall fod yn CZV wedi en cysylltu au cynghori gweithgareddau a ddiogelir ac efallai BYGYTHIADAU a wnaed yn eu herbyn os NAD ydynt yn Derfynu fy nghyflogaeth.6) Ar Dydd Llun, 4 Chwefror, 2013, Brian ddaeth i mi gyda Cwyn gan Tammy (White Benyw) yn honni oeddwn yn "gweithredu fel iâr fam!" Sut mae hynnyn swnio? Brian gofyn am fy adborth. Rwyn cyfeirio at Brian fy sgwrs ag ef ar Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013 ac UNWAITH ETO Ailadrodd fy mhryderon ac arsylwadau - hy trosiant uchel yn yr adran caboli, ac ati a fy mhryderon ynghylch y DDAU troseddwyr (Tammy a Marisa (sp)?) PERSONOL a MEWNOL materion hysgogi gan "bwriad ILL." PWYSIG IW NODI: Fy Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013 Gwyn LLAFAR dod oddeutu pedwar diwrnod ar ôl y Gweithgaredd WARCHODIR a wnaed ar Roedd Dydd Llun 28 Ionawr, 2012, ac yr wyf yn sylwi ar y newid yn yr amgylchedd gwaith yn troi tuag at yr hyn yn ymddangos i fod yn fwy gelyniaethus tuag ataf. 28 Ionawr, 2012, DIOGELU camau a gymerwyd gan i mi a oedd yn cynnwys darparu Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama gyda gwybodaeth. Yn ôl Brian, efe a ddaeth i mi yn hytrach na Jerry Smith. Maen debyg, Tammy wedi mynd i Jerry Smith (1 Rheolwr Shift af ai FFRIND / YFED - CWRW - Buddy) i ymgysylltu ag ef, fodd bynnag, Jerry wedi siarad â Brian a Brian cytuno i siarad gyda mi. Unwaith eto, yr wyf rannu gyda Brian fy sgwrs ag ef ar Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013, a bod NID wyf yn cymryd rhan mewn arferion gwaith fel GWLEIDYDDIAETH SWYDDFA / gangiau / cliciau yn yr amlwg nid ydynt yn cynnwys grŵp penodol o bobl ac maent yn arferion syn " NID wyf yn ddirywio i NOR ymgysylltu mewn "Ar ben hynny, fy mod yno ar CZV i wneud swydd a bydd yn parhau i wneud hynny. Crybwyll wrth Brian pan ddechreuais weithio yn CZV fy mod yn bwyta ei ben ei hun hyd nes y gwahoddiad gan Tammy i ymuno â hi a Marisa (? Sp). Fodd bynnag, wrth weld eu meddylfryd a rhai pethau craff, innau fy ethol i wahanu fy hun oddi wrthynt. Brian diolch i mi am rannu gydag ef fy mhryderon ac yn fy annog i barhau i wneud gwaith DA ac roedd yn falch gyda fy ngwaith. Brian grybwyllwyd ei fod yn Byddai rhannu hyn gyda Jerry Smith. Doedd gen i ddim rheswm i gredu nad yw Brian yn ei wneud.7) Ar Dydd Mawrth, 5 Chwefror, 2013, yn gyfarwydd âr DROS 20 MLYNEDD o stelcio a Gweinyddiaeth OBAMA / Baker Donelson arferion i gysylltu fy nghyflogwyr, penderfynais i ddechrau Log CYNHYRCHU o ran faint o HAMBWRDD yn cael eu prosesu gan i mi ac anfon drwy. Ar y dyddiad hwn, yr wyf wedi dechrau yn ddiweddarach yn y Shift i DECHRAU cadw cyfrif. Ar ddiwedd y Shift, fy cownter wedi dangos oddeutu, 88 a 41 poly PLASTIG. Pam? Gan fod yn seiliedig ar fy mhrofiad a hyfforddiant, roeddwn yn gwybod bod yna byddair rhan fwyaf tebygol o fod yn ymgais iw gwneud yn ymddangos fy mod yn ARAF a gallai NI wneud y gwaith - NID oedd hynnyn wir ac NID oedd y broblem gyda mi!8) Ar Dydd Mercher, 6 Chwefror, 2013, CYN i fynd i mewn i waith, rwyf or enw ac yn siarad gyda Gerald "Jerry" Rauen yn ADECCO ai osod ef ar RHYBUDD o ran y cyfarfod a gefais gyda Brian ar Dydd Gwener, 1 Chwefror, 2013 ac yna gydar . ddigwyddiad ynghylch Tammy yn mynd i Jerry Smith ar Dydd Llun, 4 Chwefror, 2013 Yn ystod fy sgwrs gyda Rauen yn ADECCO I rannu gydag ef fy mhryderon dwyn i Brian sylwr fel fy arsylwi Tammy (CZV cyflogai) a Marisa (sp -? gweithiwr ADECCO ) ar ymosodiadau sydd wedi ei lefelu yn fy erbyn. I rannu gyda Jerry fy mhryderon, gobeithio, ni fyddair ARIAN bod ADECCO yn ei dderbyn gan CZV cael effaith NIWEIDIOL yn fy rannu y wybodaeth hon au dull o drafod y mater. Rauen diolch i mi ar gyfer rhannu gwybodaeth ac yn dweud wrthyf i gadw i fyny y DA gweithio ac NAD oedd ganddo cael eu gwneud yn ymwybodol o unrhyw faterion gyda fy mherfformiad swydd.
 7. 7. CYN dechrau arni, Tammy wedi dod i Daniel (cyflogai arall Adecco) a fi i sôn am ei bod am i ni olchi blociau gan ei fod yn ymddangos fel petaem yn gorffen ein gwaith ymlaen llaw o amser ac wedi cael amser iw sbario yn golchi. Galwodd ni dros i gwrdd â JerryHoestetler a oedd yn dangos Daniel ac rwyf hyn yr oedd am ei wneud. Yn ystod y cyfarfod hwn, eto yn ymddangos bod y golchi yn cael ei wneud gan y gweithwyr hynny (hy nid DIM OND Daniel ac I) a oedd wedi cael yr amser i rannu yn golchi y blociau. Fodd bynnag, roedd y Tammy UNIG targedu Daniel a minnau. Felly, gofynnais Tammy at ddibenion eglurhad ynglŷn â phwy oedd i fod i olchi blociau a soniodd fod Daniel a minnau, a betruso - ond ychwanegodd - ". Roedd a phwy bynnag arall yr amser i wneud hynny" MARISA (? Sp) daeth i mi yn ystod y Shift a dywedodd nad oedd Daniel ac rwyn angen i chi olchi blociau oherwydd ei bod wedi eu gwneud ar ac nid yw ein help oedd ei angen. Fodd bynnag, gan fy arsylwi, NID Marisa gallai gellir ymddiried ynddo. Yn ERIOED wedi dod i mi ar y lein i siarad. Pan ddychwelais o Break DIWETHAF y Shift, Tammy yn AROS arna i ymosod. Roedd hi wedi dweud ar lafar rhywbeth "AT" mi yn hytrach na siarad "I" fi wrth gerdded i ffwrdd mumbling rhywbeth. Daniel yn pryderu am Tammy ymddygiad a gofyn i mi beth oedd hynny? Wrth gwrs fy mod yn parhau yn gwneud fy ngwaith gan ei bod yn amlwg i mi fod Tammy yn ceisio creu amgylchedd gwaith gelyniaethus ac eisiau i mi i ymgysylltu iddi altercation syn NID i ddim yn diddanu! Yn hytrach na mynd â fi Torrwch yr Ystafell Break, yr wyf wedi cymryd yn rhywle arall. Tammy yn ddiweddarach daeth ataf a dweud wrthyf ei bod yn gweithredu o dan gyfarwyddyd Jerry -. Jerry Hostetler gan ei fod yn ceisio at chyfrif i maes pam NID ydym yn cyflawni ein rhifau pan fyddant yn y DECHRAU yr aseiniad ydym OEDD Felly, beth oedd Y rheswm pam mae ein cynhyrchu wedi gostwng? cynghorais, Tammy ein bod yn Gall YN UNIG broses hyn a anfonir i ni. Fe wnes i gynghorir Tammy i edrych a gall hi weld dros ei hun bod POB hambyrddau wedi cael eu prosesu ac y gallwn ond yn gweithio a phrosesu y hambyrddau syn cael eu hanfon ein ffordd. Ar ben hynny, rydym wedi CWBLHAU POB hambyrddau anfon ein ffordd y noson honno. Tammy oedd y person syn gyfrifol am blocio ac anfon y hambyrddau hyd at Daniel a fyddain cael nhw ac yna prosesu au trosglwyddo i mi. Soniais wrth Tammy y gallwn ragweld ymdrechion or fath iw gwneud yn ymddangos nad oedd Daniel (? Asiaidd-Americanaidd) a I wneud y gwaith. Felly, roeddwn yn STEP-YMLAEN ac wedi dechrau cadw COUNT Or nifer o hambyrddau prosesu - Marisa hy rhywbeth yn ei wneud ar yr un pryd, fodd bynnag, am ryw reswm CAU gadw cofnod or nifer o hambyrddau cael ei brosesu. Tua diwedd y Shift tran glanhau fy ardal i, yr wyf yn mynd ac a dynnodd y mop a pwyso yn erbyn y bwrdd yn fy ardal fel y gallwn i mop fy ardal. Cefais y llawr gwlyb a chyn y gallwn fynd a chael y mop oedd gorffwys yn erbyn y bwrdd yn fy ardal i, Marisa ddaeth drwodd a chymerodd y mop. Pan fyddaf yn rhannu gyda hi fy mod ar fin mop fy llawr, roedd yn ADAMENT am ddychwelyd y mop yn fy nghynghori bod yn ceisio i chi frysio i fyny a chael ei hardal glanhau i fyny fel y gallai hi fynd a golchi blociau. Dywedais wrth yr Marisa a oedd yr un rheswm roeddwn yn glanhau fy ardal er mwyn i mi hefyd olchi blociau yn ôl cyfarwyddyd Jerry Hoestetler - hy yr wyf yn gwybod NID i ymddiried yn ei oherwydd bod ei weithredoedd a chymeriad arddangos diffyg ymddiriedaeth. Ar ddiwedd y Shift Dydd Mercher, fy cownter wedi dangos oddeutu, 149 poly a 64 PLASTIG. PWYSIG IW NODI: Poly yn cael ei redeg am tua 2.5 COFNODION a Plastig ar gyfer tua 1.5 COFNODION Felly.: 149 x 2.5 munud = 3725 ÷ 60 munud = 6.2 AWR 64 x 1.5 mwyngloddiau = 96 ÷ 60 munud = 1.6 AWR (S) Hambyrddau yn cael eu prosesu ar ddwy linell gyda fy gorfod rhedeg / cerdded yn oherwydd wneud Jerry Smith yn glir mewn ôl ac ymlaen rhwng y ddau llinellau cyfarfod nad oedd yn eisiau poly rhedeg ar y PLASTIG ochr ac ir gwrthwyneb. Os bydd yn clywed bod hyn yn cael ei wneud ar ôl cael gwybod i beidio â Cyfunwch y llinellau, mae hyn BYDD arwain at gamau disgyblu. Pan ddaeth Brian i weld sut yr ydym yn ei wneud, yr wyf rannu gyda Brian fy mhryderon ynghylch Tammy sylwadau a beth mae hi wedi sôn am Jerry Hostetler sylwadau am gynhyrchu. Wyf yn dangos Brian fy cyfrif ar gyfer y Shift a fy gyfrifiannu, felly, nid oedd yn glir i mi pam yr oeddwn yn ymosod. Dangosais Brian bod POB or hambyrddau wedi cael eu prosesu a chytunodd gyda fy gyfrifiannu NA amser a dreuliwyd dim ond bod yn segur. Soniodd wrthyf y bydd yn siarad â Tammy yn ogystal â Jerry i ddarganfod beth syn mynd ymlaen.9) Ar Dydd Iau, 7 Chwefror, 2013, CYN dechrau, roeddwn yn bodloni gan Brian a oedd wedi gofyn i mi pe bawn in gallu cwrdd â nhw. Brian gofyn i mi ei ddilyn fel y gwnes i. Aeth i mi Jerry Hostetler swyddfa lle ymunodd Hostetler a Jerry Smith. Cefais fy nghynghori y bu CWYNION gyflwynwyd ynglŷn fy ngwaith, felly, eu bod yn dymuno fy adborth gan ddweud bod yn "dwy
 8. 8. ochr i bob stori" - fel eu bod yn awyddus i glywed fy ynghylch y Cwynion. Yn ailadrodd ywybodaeth uchod ynghylch fy nghyfarfodydd gyda Brian a cyfarfyddiadau gyda Tammy, aCRYNODEB o hyn yr wyf yn rhannu yn y cyfarfod hwn fel a ganlyn: a) Fy CYNTAF dod i Brian ar ddydd Gwener (2/1/13) a rhannu fy mhryderon / cwyn gydag ef ynglŷn â Tammy a Marisa. Gwneud hynny yn y gobaith o gwasgu arferion cyflogaeth y credais eu bod yn ffafriol i amgylchedd gwaith cynhyrchiol. Eisiau i fynd ir afael â materion or fath ar gamau cynnar fel y byddain NID pelen eira / ESCALATE i mewn i unrhyw beth arall - hy syn amlwg oedd y penderfyniad cywir i fynd yn seiliedig ar y cyfarfod a elwir ar cymhellion CUDD / ILL yn chwarae. b) Fy cario a chynnal fy hun mewn modd proffesiynol ac nid cymryd rhan mewn Gwleidyddiaeth SWYDDFA / Gangiau / Chleciau syn GWAHARDDIAD aelodau o Grwpiau penodol - hy yn yr achos hwn fi oedd yr UNIG Affricanaidd-Americanaidd yn y cyfarfod ar rhai a LANSIO cwynion (Tammy a Marisa) DDAU yn GWYN. c) Maer YMOSOD ar fy dillad ar ffaith fod NID wyf yn berchen ar bâr o jîns glas ac fy mod yn gwisgo dillad fy mod yn credu eu bod yn ACHLYSUROL a gallaf weithio ynddo d) Tammy yn sôn am bryderon Jerry Hostetler am y cwymp mewn CYNHYRCHU - hy fodd bynnag, METHU sôn am y trosiant uchel yn y POLISHING. Yn wir, bod ar nos Fercher (2/6/13), Marisa gweiddi i Caleb i arafu! Arall sylw bod sylwi Daniel, ac yr wyf am Roedd dydd Mercher yn Y GALW a nifer y hambyrddau Tammy cael proses ed ai anfon drwy. PWYSIG IW NODI: O fy Marisa arsylwi NID (White) yn gallu cadw i fyny gyda hi dyletswyddau GOLCHI o lensys a chadwr hambyrddau symud trwyddo. Felly, mae hin yelled Caleb, dweud wrtho i Araf i lawr. Nid yn unig hynny NID Tammy yn cau ac anfon y nifer o hambyrddau drwy mewn ymdrechion i COVER-UP Anghymhwystra Marisa ac maent yn targedur ardal POLISHING ac efallai wedi cael eu FWRIADOL dod o hyd i fai gyda eu gwaith a gweithio i gael eu terfynu ac / neu SYMUD i guddio / TARIAN Marisa yn anallu. Er Caleb arafu, yr wyf yn parhau i brosesu fy ngwaith ac yn eu pasio ymlaen i sgleinio / Caleb ar gyfer trin a ef ddim ond yn caniatáu iddynt stac UP ai brosesu, maen ymddangos, pan gânt iawn gan Tammy a Marisa i ddechrau eu hanfon drwy! PWYSIG IW NODI: Roedd Tammy a Marisa llwyddo i gael Antonio a Jacob allan o POLISHING. I mi maen ymddangos mai dim ond mater o amser i Caleb os NAD y mater yn cael sylw. Bydd Caleb fydd y dioddefwr nesaf. Yn ddiddorol ddigon ywr ffaith bod y AFFRICANAIDD-Americanaidd (Antonio) yw NA hirach yn CZV. Cafodd ei ddisodli gan Jacob (White) -. A dreuliodd amser yn anfon negeseuon testun yn ogystal â mynd ar 15 wyliau munud tra ar y llinell (hy CYN y toriadau a drefnwyd) Fodd bynnag, NID Jacob yn gadael i fynd, ond gan fy nealltwriaeth symudodd i adrannau eraill yn y CZV - hy y Affricanaidd-Americanaidd gadael i fynd a darpariaethau ar gyfer y person Gwyn mewn adran arall Yn ystod un or Cyfarfodydd Grŵp cafodd ei wneud yn hysbys bod Gerald (Rheolwr) yn gwybod Jacob s TAD Credu Jacob tad a Gerald yn gweithio gydai gilydd... NAWR maent yn TARGEDU Daniel ac yr wyf mewn ac ymddengys yn ceisio amddifadu i ni am gyfleoedd CYFLOGAETH tra byddant yn gwneud darpariaethau ar gyfer gweithwyr ARBENNIG GWYN fel Marisa a Jacob. Rhannu o fy arsylwi a oedd Antonio a Jacob cael y swydd ei wneud ac maen fy atgoffa o ffilm hon (Cestyll Ice) fy mod wedi gweld lle NAD y broblem oedd gydar partneriaid sglefrio dynion, ond y "mynd-i-ferch!" Ar ben hynny, sut mae Jacob wedi cyfaddef i CYFNEWID lensys o gwmpas - hy gwestiwn gen i am nad oedd yn glir i mi sut y gallai hyn ddigwydd os bydd yn mynd â nhw allan au disodli yn yr un drefn cyn ei symud. Ar ben hynny, efallai y byddant yn cael eu marcio gyda L = Chwith a Hawl R =.
 9. 9. e) Rhannu mair rheswm yr wyf yn cymryd fy mhryderon / cwyn i Brian ac NID Jerry Smith oedd oherwydd fy mhryderon NA gallai Jerry Smith fod yn ddiduedd wrth fod ei Buddy / Yfed Buddy (Tammy) yn cymryd rhan ac mae ei anallu i aros yn deg ac yn ddiduedd mewn trin materion. f) Rhannu pan NID WYF yn ei wneud yn deall rhywbeth, fy mod wedi NAC problemau wrth ofyn am eglurhad ac yn mynd ymlaen i wneud fy swydd fel y cyfarwyddwyd gan REOLWYR. Er enghraifft, pan roddir cyngor Jerry Smith NID i redeg poly ar yr ochr plastig ac NID i redeg PLASTIG ar yr ochr Poly oherwydd byddain arwain at gamau disgyblu, ar y diwrnod CYN (2/6/13), Noel wedi ceisio cael i mi fynd ERBYN y cyfarwyddiadau a oedd wedi Jerry Smith a roddwyd ac yr wyf WRTHOD, cynghori NAD chlywais hyn o Smith, felly, byddaf yn parhau i redeg y ddwy ochr yn ôl y cyfarwyddiadau. g) Rhannu pryderon a welais yr 2il Symud yn fwy felly gan fod y Grŵp yr Heddlu Academi 2 ac oherwydd ei ymddygiad a / neu ymddygiad, a oedd wedi Jerry Smith rhoi i mi yr argraff ei fod am y 2 Shift nd i METHU! PWYSIG IW NODI: Bod iddo gael ei ddwyn fy sylw (hy Tammy rannur wybodaeth hon) bod y Shift 1 yn anhapus â dod ar y 2 af Shift oherwydd ei fod yn torri i mewn ar oramser 1 o weithwyr Shift a ail af / neu ddileu goramser ar gyfer yr 1 o weithwyr Shift i gyd gydai gilydd. af Pan fyddwn yn dechrau gweithio ar CZV, roedd yn ymddangos bod DIM problem gyda GORAMSER. Fodd bynnag, yr wyf sylwi ar y newid a CANSLO y gallu i weithio goramser pan olrhain Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol Baker Donelson / stelcio i mi i lawr ir cyflogwr hwn. h) Grybwyllir Jerry Smith yn y cyfarfod ei fod yn gallu dod drosodd fel bod ychydig yn arw / caled (hy i mi oedd yn gynnil) ac yn faes lle gallai gwella. i) Rhannu fy mhryderon ar yr ymosodiadau sydd wedi eu lefelu yn fy erbyn a sut yr wyf wedi cymryd y camau angenrheidiol (hy gwahanu fy hun yn ystod egwyl) i NID cymryd rhan mewn ALTERCATIONS â Tammy a Marisa ac NID yn dod i lawr ar eu lefel meddwl yn y gallwn i ganfod eu hysbryd a chymhellion yn gywir. j) Rhannu bod fy mhrofiad fy arwain i arsylwi ac NAD fy nghasgliadau wedi bod yn anghywir ac yn y cyfarfod gyda nhw yn ei gefnogi. Er bod fy nghefndir mewn gorfforaethol, yr wyf yn ymdrechu i wneud gwaith da ni waeth beth a chymryd balchder yn fy ngwaith. k) O ran yr GALW honedig ym maes cynhyrchu, rhoddais wybod gwelais fod i ddod ac, felly, wedi dechrau cadw COUNT or nifer o hambyrddau prosesu. l) Yn ystod y cyfarfod i gyd TRI (Jerry Hostetler, Jerry Smith a Brian) wybod i mi fy mod yn gwneud gwaith ARDDERCHOG ac i barhau i wneud hynny. Diolch i mi am fy amser. m) Daeth Jerry Smith i mi AR ÔL y cyfarfod a diolchodd i mi ar gyfer fy adborth a dywedodd ei fod wedi dysgu pethau amdanaf or cyfarfod nad oedd wedi hysbys ac yn gwerthfawrogi hynny. Ar ben hynny, a rennir y gall ein moeseg gwaith fod yn debyg yn ei ddymuniad i gael y canlyniadau gorau. Cynghori i barhau i weithio ac NID i roi i mewn i arferion gwaith y bobl ifanc. Ar ddiwedd y Shift Iau (2/7/13), fy cownter wedi dangos oddeutu, 111 a 166 poly PLASTIG HEB hambyrddau dros ben.10) Ar Dydd Gwener, 8 Chwefror, 2013, CYN dechrau gweithio, yr wyf yn sylwi bod y cownter RHIF a oedd wedi bod yno ers am yr amser i mi ddechrau gweithio ar CZV (hy oddeutu UN mis) wedi diflannu gyd-ddigwyddiad. Bod o ddechraur Shift roedd oddeutu 44 POLY a 16 PLASTIG dros ben o 1 af Shift. Virginia wedi sôn wrthyf am y ar y funud DIWETHAF, Betty ei dynnu o dirwyo am fynd i weithio gyda BOB a Alba ac maent yn Condemniwyd hi gyda hambyrddau (sp?), Fodd bynnag, y gallai hi dim ond yn gwneud yr hyn y gallai. Fodd bynnag, roeddwn yn gwybod or
 10. 10. wybodaeth hyn yn ôl pob tebyg yn mynd ymlaen. Fy nghasgliad oedd dial.Pam? Gan fod y Cownter Rhif a oedd wedi bod yno ers fy ngwaith gan ddechrau gyda CZV wedi diflannu ac roedd hyn yn iawn NESAF diwrnod ar ôl y cyfarfod ddydd Iau (2/7/13). Serch hynny, nid oedd hyn yn fy rhwystro rhag gyfrif y hambyrddau CYN i mi ddechrau ac i gael syniad lle byddair ymosodiad NESAF yn dod o. Gwelodd Jerry Smith i mi gyfrif y hambyrddau a gwneud nodyn o ran yr hyn yr wyf yn dechrau gyda. Fy nghasgliad oedd eu bod yn gwybod fy mod ar eu ymosodiad NESAF a DILEU y Cownter Rhif solidified hynny. Maen ymddangos mair rheswm UNIG pam y Rhif NID cownter or ochr Plastig oedd cymryd, oedd oherwydd ei fod yn sgriwio / folltio i lawr ar y peiriant. Heb newid unrhyw beth ar y ffordd yr oeddwn yn gweithio, dechreuais fy ngwaith yn symud o ochr i ochr fel arfer a chadw cyfrif. Roeddwn i wedi dod o hyd ARALL Cownter Nifer y byddwn yn cerdded dros i (hy i ffwrdd o Poly) fy mod i olrhain gwaith a wnaed gan ME ar yr ochr honno. O fy arsylwi, sylweddolodd Jerry Smith fy mod yn ar eu cyfer, felly, gofynnodd Tammy o gymorth wrth brosesur hambyrddau ar yr ochr Poly ers iddynt gael eu pentyrru ac, fel Virginia, rwyn parhau i wneud fy ngwaith fel arferol gyda GWYBODAETH bod y DIWETHAF Efallai y-MINUTE dyrru o hambyrddau wedi bod ymdrechion dialgar ac ymhellach i fy nghael i QUIT a / neu weld bai yn y gwaith ARDDERCHOG fy mod yn gwneud! Tammy gofyn i mi ei helpu gyda phrosesu yr hambyrddau Poly oherwydd ei bod yn teimlo ei fod yn RHY fawr am iddi wneud ei phen ei hun. Gwneud i fyny rhyw celwydd bod y hambyrddau yr hambyrddau Poly sydd eu hangen i gael eu prosesu at ddibenion aloi - hy yr wyf wedi eu gweld staked i fyny or blaen ar y 1 af Shift yn ogystal â 2 Shift ail. Er y 1 af Shift yn cael ei ganiatáu i redeg Poly ar yr ochr plastig ac ir gwrthwyneb, y 2 il Shift ei gwahardd rhag gwneud hynny! Fodd bynnag, rhoddais wybod ei fod NID wyf am i redeg Poly ar yr ochr Plastig fesul Jerry Smith a GOFIO Rheolwyr y CYFARWYDDIADAU yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Iau. Oni bai, awdurdodiad yn dod o reoli a fyddain caniatáu imi wneud hynny, ni allwn helpu hi - hy nid mewn geiriau eraill yn mynd i ganiatáu iddi SET ME UP cynghorais Tammy oni bai bod Rheolwr fy nghynghori fel arall; byddwn yn NOT. yn herio polisi Jerry Smith cyfarwyddiadau. Tammy, felly, aeth, ac a siarad â Brain a ddaeth ataf a gofyn i mi i helpu gyda Tammy brosesur Poly ar yr ochr Plastig - hy gwybodaeth a rannwyd hefyd yn y cyfarfod ddydd Iau (y byddwn yn aros am gyfarwyddiadau gan reoli fel i amddiffyn fy hun ac i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei dderbyn yn gywir). Cofiwch, Tammy ywr gweithiwr White oedd wedi cyflwyno cwynion yn fy erbyn i. Rwyn rhannu gyda Tammy nad oedd fy eisiau helpu hi, ond oherwydd ei cwynion pam ei bod yn bwysig fy mod wedi Cymeradwyo RHEOLI. Ar ben hynny, pam ei bod yn bwysig i mi i ymdrin â phryderon pryderon or fath DDYDD GWENER (2/1/13) oherwydd y PATRWM ei bod yn ymddangos yn datblygu. Rhoddais wybod ir Tammy fy mod wedi hysbysu ADECCO o fy bryderon / cwynion ar DDYDD MERCHER (2 / 6/13) yn y gweithwyr ADECCO yn ymwneud CYN eu Dydd Iau ymosodiad. Cynghori Tammy bod profiad ac arsylwi hi a Marisa wedi profi i fod yn gywir. Tammy rhannu ei bod wedi tua 10 mlynedd o brofiad. Rhoddais wybod Tammy gennyf DROS 20 mlynedd a gradd COLEG. Dyna fy nghefndir CORFFORAETHOL fy mharatoi â chyfarfodydd fel hynny gydar Rheolwyr ar ddydd Iau (2/7/13), ac yn fy marn i fod yn llawn gwybodaeth. Ar ben hynny, y byddai eu hamser yn cael ei wario yn well i wneud eu gwaith yn gywir yn hytrach na ymosod mi. Rwyn rhannu gyda hi, fel yn y cyfarfod NA byddwn yn dod i lawr i hi a Marisa yn lefel NOR diddanu eu hysbryd. Tammy ar ôl derbyn y wybodaeth hon yn ymddangos i fod yn awyddus i symud ymlaen - hambyrddau GADAEL hy y tu ôl i mi i brosesu. CYN ir EGWYL terfynol, Loretta (hy person TRYDYDD yn y gadwyn-of- gorchymyn yn cynghorir Jerry Smith i mi o ÔL Cyfarfod dydd Iau) daeth i mi a dywedodd fy mod i caea i lawr y peiriannau am 11:30 - hy NID i redeg anymore hambyrddau. Mae fy proses gwaith oedd i STOPIO am 11:45 ac yn dechrau glanhau oherwydd ar y pryd NID ywn mynd â fi awr GYFAN i lanhau fy maes gwaith. Mae fy mhryderon bod cais or fath ei wneud i CUT i mewn i fy rhifau CYNHYRCHU, felly, dechreuais rhedeg a thynnu y hambyrddau pan fydd y peiriant stopio ac yn pentyrru nhw ac am 11:30, rhoir gorau i redeg y peiriant yn ôl y gofyn. Serch hynny, yr wyf wedi gorffen prosesur hambyrddau a oedd eisoes wediu prosesu. Ar ddiwedd y Shift Dydd Gwener, fy cownter wedi dangos oddeutu, 130 a 154 poly PLASTIG -. Hy a oedd yn cynnwys rhai or Poly a prosesu yn cynorthwyo Tammy Felly, NID y cyfrif CYFANSWM ar gyfer y 2 Shift yn cynnwys y nifer o hambyrddau il Tammy brosesu. I gloi, dylai ADECCO eisiau gwybod sut:? SUT MAE YN GYSYLLTIEDIG BAKER DonelsonBearman CALDWELL & Berkowitz I VOGEL DENISE Newsome ei atwrneiod yn ymddangos fel cwnslergwrthwynebol mewn Gweithgareddau DIOGELU cynnwys Newsome! Faterion y mae ganddynt wedi cael crasfaac i bob golwg wedi arwain at eu YMGYSYLLTU o Weithgareddau CRMINAL eraill - hy cynllunio a chynnal y11 Medi, 2001 World Trade Center Ymosodiadau a Deddfau TERFYSGAETH eraill. Yn amlwg maer rhain yn y
 11. 11. canlyniadau pan na DROSEDDWYR or fath yn cael eu stopio. Maent yn mynd ymlaen i gyflawni TROSEDDAUymhellach! Essence o gynllwyn yn gytundeb i gyflawni gweithred anghyfreithlon. Cytundeb i gyflawni gweithred anghyfreithlon, syn cynnwys y hanfod o gynllwyn, yn ddrwg penodol a all fodoli ac yn cael eu cosbi a ywr drosedd sylweddol ensues. Id. Conspiracy yn fygythiad ir cyhoedd yn ychwanegol at y bygythiad y comisiwn y drosedd sylweddol syn berthnasol, oherwyddy cyfuniad mewn troseddau yn fwy tebygol o y comisiwn o eraill troseddau ac oherwydd ei fod yn lleihaur tebygolrwydd y bydd yr unigolion dan sylw gwyro oddi wrth eu llwybr o droseddoldeb. - Y Llys Goruchaf yr Unol Daleithiau dod o hyd yn yr Unol Daleithiau v Jimenez Recio, 123 S.Ct. 819 (2003)Ar ben hynny, yn defnyddio eu CYSYLLTIADAU / PERTHNASAU i CLEIENTIAID i coesyn Newsome oJob-I-Job / Cyflogwr-I-Cyflogwr ar Wladwriaeth-I-Wladwriaeth yn y chyflawni eu TROSEDDOL / SIFILYN ERBYN Troseddau yn erbyn ei ar ran EU HUNAIN au GLEIENTIAID ! Maen bwysig nodi bod Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ai Atwrneiod / Cyfreithwyr ynATEBOLRWYDD CERDDED! Gobeithio, NID ADECCO yn defnyddio Baker Donelson a neu eigwmnïau GYSWLLT fel Cwnsler Cyfreithiol. Ar ben hynny, o ymchwil yr wyf wedi dod o hyd i achos, erenghraifft yn Utah yn ymwneud Teitl VII / troseddau Hawliau Sifil gan Adecco yn erbyn gweithiwr arall i gymrydrhan mewn GWEITHGAREDD WARCHODIR:Cyflogaeth Cyfartal Cyfle Comisiwn v Adecco UDA (Unol Daleithiau District Court - Utah -1:06-cv-00124-BSJ)http://www1.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/7-13-10.cfmhttp://www.staffingindustry.com/Research-Publications/Daily-News/EEOC-Adecco-settles-suit-for-62-500Trwy copi or e-bost hwn, yr wyf yn rhoi aelodau Congressional gyda chopi or un gan ei fod yn ymddangos bodmaterion or fath yn fater o fuddiannau CYHOEDDUS / BYD-EANG / RHYNGWLADOL. Ailadrodd: Oni bai bod dyn yn onest nid oes gennym unrhyw hawl i gadw mewn bywyd cyhoeddus, maen bwysig nid pa mor wych ei allu, go brin y materion pa mor fawr, efallai ei bŵer o wneud gwasanaeth da ar rai rheilffyrdd yn ... Nid oes neb sydd yn llygredig, ni all unrhyw ddyn syn goddef llygredd mewn eraill, o bosibl yn gwneud ei dyletswydd gan y gymuned "- Teddy Roosevelt.Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi. Gyda Regards gwresog, Vogel Denise Newsome

×