Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE 26 februar 2012, TRAGIC Killing / drapet på
Trayvon Martin er en klassisk eksempel på hvordan det
ikke har vært endrin...
Skytevåpen analytikerAMY SIEWERTfra Florida Department of Law
Enforcement - Siewert undersøkt våpenet og sa Zimmerman
hadd...
OPERATØR

Han kjører?Hvilken vei er han kjører?

ZIMMERMAN
OPERATØR

(Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen)
Uh, ...
1)Zimmerman uttalelse støtter KLART, igjen, hanskunnskapblir tatt opp!VidereERKJENNE /påstand omat han

haddemistet.misten...
Dette synes å være

kompromittert

HVORDAN George Zimmerman var
(dvs.

mest

sannsynlig

bruker

dataprogrammer

i stand t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

02 26-2012 george zimmerman emergency 911 call (norwegian)

225 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02 26-2012 george zimmerman emergency 911 call (norwegian)

  1. 1. THE 26 februar 2012, TRAGIC Killing / drapet på Trayvon Martin er en klassisk eksempel på hvordan det ikke har vært endringen, og hvordan president Barack Obama og USA Department of Justice / BAKER Donelson forsøker å dekke opp DENNE RACIST Killing: 26 februar 2012 911 nødanrop FRA GEORGE ZIMMERMAN http://youtu.be/qb6rzu9gGJUellerhttps://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71698e5c6772b4a2ab OPERATØR ZIMMERMAN Sanford Police Department.Denne linjen blir innspilt dette er Sean (?) : 04 Hei, vi bare hadde noen innbrudd i nabolaget mitt, og det er en reell mistenkelig fyr.Ah, det er Retreat Se Circle.Um den beste adressen jeg kan gi deg er 111 Retreat Se Circle. han er opp til noe Denne fyren ser ut som godt,eller han er på narkotikaeller noe.Det regnerog han bare vandre rundt på jakt om. OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN Ok, og denne fyren hvit, svart eller Hispanic? : 28 Han ser svart. Så du hva han hadde på seg? : 32 Yeah.En som en grå hettegenser og enten jeans eller svette mørk hettegenser bukser og hvite tennissko. Han er hernå.Han ble barestirrer. Oh, han bare vandre rundt i området...(Avbrutt av Zimmerman) : 45 allehusene. Ser på Ok. Nå er hanbare stirretpå meg. Ok.Er dette 1111 Retreat visning eller 111? Det er det...Det er klubbhuset. Det er klubbhuset?...(Avbrutt av Zimmerman) (Hørbar? Det er det jeg forteller deg) Han er nær klubbhuset akkurat nå? : 58 Ja, ognå kommer han mot meg. Ok. 01:03 Han fikk sin hånd i bukselinningen hans og han er en svart mann. Newsome HAR ORDET: 1)Zimmerman det ser utspiller til911 Operatørog fortsetter å "sette scenen"ved å si påståtte mistenkte / Trayvon Martin er"å se påallehusene"- dvs igjen å antyde at Martin erhusetsnabolaget for detformålå begåkriminalitet . 2)Igjen ser Zimmerman skal"sette scenen"foroverleggfor Murderog en konfrontasjon med påståtte mistenkte / Trayvon Martin å bruke hansoverlagt"Stand-Your-Ground"Defenseved å si:"Nå er han barestirretpå meg."... "Nå kommer hanmotmeg"..». Hanfikk sin håndibukselinningenhans og han er ensvartmann"- dvs. forsøkerå BEDRIFTENgjøre detvisesat mistenkte / Trayvon Martin kan være"PAKKE /Toting /bæreretskjultvåpen / pistolinnenforbuksene ognærmer segham."BEVISST,forsøkerå male et GANGSTER-Stylebilde av påståtte mistenkte / Trayvon Martin ogRe-vektleggerase som BLACK! " 3)overlegg: Fra lydeffekter i bakgrunnen mens Zimmerman snakker, ser det ut til at han kan fåut børsaogforbereder segpåå bruke den!
  2. 2. Skytevåpen analytikerAMY SIEWERTfra Florida Department of Law Enforcement - Siewert undersøkt våpenet og sa Zimmerman haddeenkuleklartil brannikammeret, samt enfullastetmagasindaskytingen skjedde. OPERATØR ZIMMERMAN Slutten av tenårene.Ok. OPERATØR ZIMMERMAN 01:17 Um hum.Noe er galt Ok.Hvor gammel vil du si han er?...(Avbrutt av Zimmerman) Han har en knapp på skjorten hans.Slutten av tenårene. med ham.Jepp,han kommer til å sjekke meg ut.Han har noe i hånden.Jeg vet ikke hva hans avtale er. Ok, bare gi meg beskjed...(Avbrutt av Zimmerman) OPERATØR ... Kan du få en offiser over her? ZIMMERMAN hvis han gjør noe bra...Ja vi fikk dem på veien.Bare gi meg beskjed hvis denne fyren gjør noe annet. OPERATØR ZIMMERMAN 01:35 Ok.Gud (?) Disse en @ @ hull, de alltid komme unna. Jepp.Når du kommer til OPERATØR klubbhuset, kommer du rett inn og ta til venstre.Egentlig vil du gå forbi klubbhuset. Ok.Du sier det er på venstre side av klubbhuset? Newsome HAR ORDET: 1)Zimmerman (dvs.Criminal Justice MAJOR)det ser ut spiller til 911 Operatør og fortsetter å "sette scenen"ved å si:"Noe er galt med ham. .. Han kommer til åsjekke meg ut.Han harnoei h ånden.. "Foroverlagt"Stand-YourGround"Defense.(Dahh - Å gå til enfremmed- det vil si som kunne være enbarnemishandler/MURDERER[dvs.hvorav sistnevnte ser ut til å være tilfelle- en morder]? Redskap for åkonfrontereham) ALEXIS CARTER,- Carter lærte en kriminell rettssak klasse som Zimmerman ferdig,og vitnet om at klassen inkludertbred dekningav Floridasselvforsvarlover. 2)Zimmerman forcover-upavoverlagtdrapogfor å spille til "Stand-Your-Ground" Defenseat han fryktet for sitt liv interjects, "kan du få en offiser over her?" mensforbereder segpåå bruke våpenet sitt - dvs.å unnlateå informere operat øren athan hadde en pistol! 3)Zimmermanuanstendighetog uttalelse hevder, "deALLTIDkomme unna"Etablerer en OPPTAK AV ETMØNSTEROF-PRAKSISmed ham ("rope ulv")ogoverleggat påståtte mistenkte / Trayvon MartinIKKEVIL komme unna!Operatøren tydelig ønsket å bli informert om mistenkte / Trayvon Martin gjorde noe annet.Zimmerman skuffet operatøren ikke synes å være håndtering samtalen slik han ville ha ham til. 4)Zimmerman har en troverdighet saken også.Under ed på en høring om Court i denne saken, sier han: Jeg ville bare si at jeg er lei meg for tapet av sønnen din. Jeg var litt yngre enn jeg er... visste ikke hvor gammel han var. Jeg trodde han Selvfølgelig vitnesbyrd om at president Barack Obama og hans Legal Counsel ville elske å holde PUBLIC / WORLD av å høre og / eller se. http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-takes-stand-in-bond-hearing ZIMMERMAN 01:57 Nei, du går i rett gjennom inngangen og da bør du ta til venstre.Ah ja.Du går rett inn, ikke snu og ta til venstre.Sh @ t han kjører! (Lyd i bakgrunnen som om bilen klokkespill - døråpning og blir slengte stengt / lukket - lyden av vinden sprute)
  3. 3. OPERATØR Han kjører?Hvilken vei er han kjører? ZIMMERMAN OPERATØR (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) Uh, ned mot ah andre inngangen av nabolaget. Ok.Hvilken inngang er at, at han er på vei mot? (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) 02:17 ZIMMERMAN Inngangen på baksiden. Disse Fu @ @ konge Coons! (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) Newsome HAR ORDET: 1)Zimmerman ved hjelp av uanstendighet krav som mistenker / Trayvon MartinER I GANG! Lyder som omZimmermanløperfor å komme seg ut av bilenfordi man kan høre klokkespill og døren åpner og blirslengtestengtDa vinden fossende!Zimmerman forteller Operatør som mistenkte / Trayvon Martin ER I GANG! 2) overlagtdrap - "hatkriminalitet:"Zimmerman samtaler hevder mistenkte / Trayvon Martin en rasistisk Nedsmelting"Fu @ @ konge Coon!"Dette RACIST påstås å være WHITE-spanske! 3)Zimmerman ble spurt av operatøren,"Følger du ham?"Zimmerman Svare,"Ja."Operator rådet Zimmerman"vi ikke trenger å gjøre det."Likevel Zimmermanetter rådogFORTSETTERPURSUIT"bevæpnet"med en "dødeligvåpen - enGun" OPERATØR 02:22 ZIMMERMAN 02:25 enige: "OK,"adlyder Operatørens Følger du ham? (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) Yeah. (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) OPERATØR 02:25 Ok, vi trenger ikke å gjøre det. (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) ZIMMERMAN 02:27 Ok. (Lyden av bakgrunnen) vindenGushfortsatt går i 1)Zimmerman ble spurt av operatøren,"Følger du ham?"Zimmerman Svare,"Ja."Operator rådet Zimmerman"vi ikke trenger å gjøre det."Likevel Zimmermanetter rådogFORTSETTERPURSUIT"bevæpnet"med en "dødeligvåpen - enGun" enige: "OK,"adlyder Operatørens 2)Zimmerman synes å være en ukjentogSTRANGER å mistenke / Trayvon Martin, og derfor kunne ha blitt oppfattet somen "barnemishandler", "kidnapper"eller"Mord,"osv.- Dvs.Det er kjent at barn blirlært opptil å løpe vekk fra det de mener erfare /STRANGERSSå du har envoksenmanni et nabolag "sitter i et kjøretøy", og når et barn nærmerhan kommer utogforfølgerhammed en! GUN... Medkriminellehensiktersom synes å ha resultert i drap! OPERATØR Ok sir, hva er ditt navn? ZIMMERMAN (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) George.Han løp. OPERATØR (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) Alright George, hva er etternavnet ditt? (Lyden av vinden Gush fortsatt går i bakgrunnen) ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR 03:18 Zimmerman. (Lyden av vinden Gush fortsatt kommer i bakgrunnen - Zimmer høres omstendelig / puster tungt fra jakten) Og George, hva er telefonnummeret du ringer fra? (407) 435-2400. Alright George, har vi dem på veien.Ønsker du å møte de Officers når de kommer ut der? Yeah. Alright, er der du kommer til å møte dem på? Um, hvis de kommer inn gjennom um gate, fortelle dem å gå rett forbi klubbhuset, og ah rett forbi klubbhuset og ta til venstre og deretter går de forbi postkassene.De vil se bilen min. Ok, (avbrutt av Zimmerman som er hørbar) hva hva postadressen din parkert foran? 1)Zimmerman er påstått å være den nabovern person, menkunne ikke gi operat øren med adressen der han ble parkert.Angivelig, støtteren LIEog tydeligFEILat hanikkevarpå / i bilen hans (dvs. men iHOT PURSUITmeden GUN)når du gir denne informasjonen. Hvor vanskelig vil det væreå se på adressen hadde hanadlødinstruksjonerikkefølgepåstått mistenkte / Trayvon Martin? ZIMMERMAN 03:22 Um, jeg vet ikke.Det er et kutt gjennom så jeg ikke vet adressen. Ok, bor du i området? Ja, ja.I...(Avbrutt av operatør) Hva er din, hva er din leilighet nummer? OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN 03:31 Det er et hjem.Det er 1950 - oh Cr @ p Jeg ønsker ikke å gi den ut.Jeg vet ikke hvor denne gutten er. OPERATØR 03:39 Ok, har du bare ønsker å være med dem ved postkassene da? ZIMMERMAN OPERATØR 03:45 Alright George, skal jeg fortelle dem beskjed om å møte deg.Vi vil være der ute.Ok? ZIMMERMAN 03:47 Egentlig kunne du... Kan du be ham ringe meg og jeg skal fortelle ham hvor jeg er på? OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR ZIMMERMAN OPERATØR Ja, det er fint. Ok.Ja, det er ikke noe problem. Skal jeg gi deg nummeret mitt, eller du fikk den? Ja, jeg fikk den.(407) 435-2400. Ja, du fikk den. Ok, ikke noe problem.Jeg skal la dem vite for å ringe deg når de er i området. Takk. Bare hyggelig.
  4. 4. 1)Zimmerman uttalelse støtter KLART, igjen, hanskunnskapblir tatt opp!VidereERKJENNE /påstand omat han haddemistet.mistenker / Trayvon Martin når han ikke kan haoverlagt- dvs.Tenker framover at n år han"brutaltmyrdet"mistenkte / Trayvon Martin, gjorde hanikke ønsker informasjontilgjengeligpå911 Tape- så han kunneikkebli funnet! 2)Zimmermanakseptererå møtepolitiet ved postkassene.Da Zimmermanombestemmer segpå grunn av hansOBSESSION /vilje tilå"jakte"og konfrontere det han kalte en Fu "@ @ kongeCoon"og mordmistenkt/ Trayvon Martin dahanspurteOperatør å ha politietkallerhamslik athankunne fortelle demhvor han er på(dvs. i stedet møtes på etangittsted- ved postkassene) GEORGE ZIMMERMAN hadde trent i MMA (Kampsporten) i ukenefør Trayvon Martin skyting! VIKTIG Å MERKE: Barnalæreråløpevekk frafremmede ogtilropom hjelp! Ifølge rapporter/ vitner hørte de etbarn ropte om hjelp! Det fremgår av rapporter, Trayvon Martin"ikke"vet George Zimmerman - det vil si som kunne være enbarnemishandlerog / ellermorder(der den vises Zimmerman viste seg å være en morder) George Zimmerman fetter påstår blir seksuelt misbrukt i flere tiår av ham. Trayvon Martins foreldre ønsket Federal Bureau of Investigation ("FBI") for å bli involvert, og derfor trenger de å vite følgende om FBIs RACIST HISTORIE: 1. Er en fronting Agency for Ku Klux Klan -dvs. implementere KKK praksis og tro; 2. Cover-up av hatkriminalitet; 3. FRAMINGCivil Rights Organisasjoner (dvs. somRepublic of New Afrika,Black Panthers,osv.) til formål åødeleggeogskilleafrikanskamerikanskeCommunities... 4. OPERERT/CONROLLED/drevet avBaker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz som er enrasistisk LawFirm ogRepresenterepresidenteri USA,Medlemmer av den amerikanske kongressen,dommere / dommerne,State Governors,Kommuner (dvs.PolitietAvdelinger, etc.),forsikringsselskaper(dvs.Liberty Mutual Insurance Companysom kanha enøkonomisk /forretning /personliginteressei Trayvon Martin / Sanford Police Department saken 5. Baker Donelson plassere sine advokater (administrerende partnere) i stillinger somSENIORRÅD /stabssjeftilFederal Bureau of Investigation... HUSKdet erUSAsombruker sinWARSåtrenemedlemmerav sinRasistiske GRUPPER og er en rasistisk drives Land - Det vil si ca 99%ALL- WHITESenatet og ca 90%ALL-WHITERepresentantenes hus! http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-wars-used-to-train-white-supremacist-norwegian http://www.slideshare.net/VogelDenise/072712-usa-ku-klux-klan-runned-government-norwegian
  5. 5. Dette synes å være kompromittert HVORDAN George Zimmerman var (dvs. mest sannsynlig bruker dataprogrammer i stand til å som få endret og Photoshop) FOTO OVERDRIVER skadene hans! UNITED STATES OF AMERICA president Barack Obamas Trayvon MARTIN TALE http://www.slideshare.net/VogelDenise/trayvon-martin-case-president-obama-weighs-in-if-i-had-a-son-hed-look-like-trayvon-youtube-freecordercom USAs president Barack Obama: Vel jeg er leder av den utøvende grenen og riksadvokaten jeg har må være forsiktig med mine uttalelser å sørge for at vi ikke svekke de undersøkelser som er skjer akkurat nå. Men selvsagt, dette er en tragedie. Jeg kan bare rapporter til meg, så forestille seg hva disse foreldrene går gjennom. Og når jeg tenker på denne gutten, tenker jeg om mine egne barn, og jeg tror alle foreldre i Amerika bør være i stand til å forstå hvorfor det er helt avgjørende at vi undersøker alle aspekter av dette, og at alle trekker sammen - føderale, statlige og lokale - å finne ut nøyaktig hvordan denne tragedien skjedde. Så jeg er glad for at ikke bare er Justisdepartementet ser på det, forstår jeg nå at guvernøren i delstaten Florida har dannet en arbeidsgruppe for å undersøke hva som foregår. Jeg tror alle av oss til å gjøre noen sjel søker å finne ut hvordan skjer noe sånt som dette. Og det betyr at vi undersøker de lover og konteksten for det som skjedde, samt de nærmere detaljer om hendelsen. Men mitt viktigste budskap er. . . Er til foreldrene til Trayvon Martin. Du vet at hvis jeg hadde en sønn, ville han se ut som Trayvon og du vet, jeg tror de har rett til å forvente at alle vi som amerikanere, kommer til å ta dette med alvoret som den fortjener, og at vi kommer til å få til bunns i hva som egentlig skjedde. Alright. Thank You!

×