01/28/13 US Supreme Court Response (dutch)

202 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01/28/13 US Supreme Court Response (dutch)

 1. 1. Engels versie van deze GEVORDERD met producties is te vinden op:http://www.slideshare.net/VogelDenise/012813-response-pkh-finalfor-translation IN RE VOGEL DENISE Newsome Verzoeker Zaak nr. _____________ IN HET Supreme Court van de VERENIGDE STATENPetitie (en) voor: Originele Schrift - Schrift van mandamus - Schrift van de drooglegging - Schrift van Conspiracy- Schrift van Exigi facias - Schrift van Bevel - Schrift van mandamus - Schrift van Review - Schrift van Supe rsedeas - Schrift van Supervisory Control - Writ van Securitate Pacis - Extraterritoriale Bevelschriften - To TheUnited States District Court voor het Southern District van Mississippi (Jackson Div i sie) / Eervolle Tom S. Lee(rechter); Pagina Kruger & Holland PA, Thomas Y. Page, Louis G. Baine III, Linda Thomas, en dan 1 tot enmet 100 Verweerder (s)REACTIE OP 27 NOVEMBER 2012 SUPREME COURT VAN DE VERENIGDE STATEN BRIEF - OP HET VERZOEK TE WORDEN GESTELD VAN EVENTUELE / ALLE BELANGENCONFLICTEN [1] KOMT NU Verzoeker, Vogel Denise Newsome ("Newsome"), zonder afstand te doen haar rechten enARGUMENTEN / KWESTIES en verweren verhoogd en / of beschreven in de eerste en originele indiening van de 19november 2012 "Petitie (en) voor: Originele Schrift - Schrift van mandamus - Schrift van de drooglegging - Schriftvan Conspiracy - Schrift van Exigi facias - Schrift van Bevel - Schrift van mandamus - Schrift van Review - Schriftvan Supersedeas - Schrift van Supervisory Control - Writ van Secur i tate Pacis - Extraterritoriale Bevelschriften"(" PFOW-WOM-WOP ... "), en legt voor het vijlen, dit haar: REACTIE OP 27 NOVEMBER 2012 HOOGGERECHTSHOF VAN DE VERENIGDE STATEN BRIEF - HET VERZOEK KENNIS WORDEN GESTELD VAN / ALLE BELANGENCONFLICTEN("RT1 1 2712 SCT"). Kan het voorkomen dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten TIJDIG was, GOED enVOLDOENDE verzocht Newsome van alle advies "CONFLICT-of-interest" die aanwezig kunnen zijn in debehandeling van dit Hof van haar rechtszaak. Ter ondersteuning van dit moment indienen, Newsome staat het volgende: 1. Deze instant "RT11 2712 SCT" wordt te goeder trouw gegeven en wordt niet ter pu r poses van vertraging, intimidatie, belemmeren procedure, verlegenheid, het belemmeren van de een d bediening der rechtvaardigheid, vexatoire procesvoering, het verhogen van de kosten van geschillen, enz. en wordt ingediend voor de bescherming en het behoud van de problemen en rechten van Newsome beveiligd / gegarandeerd door de Grondwet van Verenigde Staten en andere wetten van de Verenigde Staten. Bovendien, om zaken van te pakken OPENBARE / Mexicaans / Zuid- belang en belangen. 2. Dat de rechters van het Hooggerechtshof van th e Verenigde Staten van Amerika TIJDIG waren, GOED en adequaat eiste "step down" door vrijdag de 22 juli 20 11, maar nog steeds op heden op de bank blijven met kennis van de strafbare feiten zij hebben gepleegd en nog steeds begaan niet alleen tegen Newsome maar het publiek-at-large door hun corruptie en bedrieglijke praktijken te verbergen / verbergen de criminele / civiel onrecht van hun Legal Counsel / Advisor en samenzweerders / mede- samenzweerders Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson") - dat wil zeggen en Baker Donelson Naast klanten als Unite d Amerikaanse president Barack Obama en de frontman van Judge (Tom S. Lee) en Law Firm (Phelps Dunbar) ten behoeve van de bescherming van hun persoonlijke / financiële belangen in deze rechtszaak. Bovendien zijn dergelijke FRONTEN louter dienen als pionnen en poortwachters aan t hij OPENBARE / WORLD houden in het donker met betrekking tot de "holocaust" Praktijken van JOODSE ZIONISTISCHE en blanke racist Grote groepen (dwz als Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkwotiz ["Baker Donelson"]) die erin zijn geslaagd om te komen tot de Verenigde Staten van Amerika en kapen de regering en zijn nu met behulp van de Verenigde Staten van Militaire Amerika om deel te nemen in WAR S (Dat wil zeggen in naam van de Verenigde Staten van Amerika, Israël, en hun bondgenoten) en het bevorderen van Kwaadaardige aanvallen tegen
 2. 2. christenen en de islam / moslim Naties door middel van: oorlogsmisdaden, GENOCIDE pra c ken,misdaden tegen de menselijkheid, misdaden tegen de vrede, enz. http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principle-dutchINFORMATIE VAN DE OPENBARE / INTERNATIONAL BELANG: Is desamenstelling van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bestaat uit slechts Joodse enkatholieke rechters. Met andere woorden, het lijkt erop dat als er een pe r zoon is NIETJoodse OF Katholieke ze zijn NIET geselecteerd voor een vacature die zichkunnen voordoen in het Hof. Bovendien, deze make-up een p peren verzekeren dat derechters van het Hof dienen als Poortwachters naar de waarheid over corrupteoverheidsfunctionarissen en hun Legal Counsel / Advocaat Baker Donelson Bearman Caldwell& Berkowitz en hun samenzweerders / mede-samenzweerders te houden Criminelepraktijken van coming out voor de OPENBARE / wereld te zien. Bovendien,dat de OPENBARE / WERELD zal NIET zien hoe de Verenigde Staten van corrupte regeringRegime Amerikas (uitvoerende macht / Witte Huis, Wetgevende macht / Congres, enrechterlijke macht / Supreme Court) heeft uitgevoerd EEN van de meest criminele enafschuwelijke Handelingen in de wereldgeschiedenis in de plaatsing van een goedkeurendepresidentskandidaat - Barack Hussein Obama II - voor de toepassing van Fraude, misleiding envoortgang van de Verenigde Staten van Amerikas oorlog MISDRIJVEN Agenda (N u RembergPrincipe VIOLAIONS).Bovendien hoe ver lijkt het erop dat de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama enzijn juridisch adviseur / Baker Donelson kan zijn gegaan om ervoor te zorgen dat presidentObamas GAY / homoseksueel levensstijl werd gehouden voor het publiek verborgen /WERELD: http://www.slideshare.net/VogelDenise/barack-obama-christian-or-heathen-dutchdoor het hebben van mensen met kennis van zijn seksuele voorkeur gedood en / of vermoord tezwijgen - dat wil zeggen geplaatst op Obamas "SECRET KILL LIST" - http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-secret-kill-list-13166139Newsome verzameld dat het vrijgeven van informatie over president Barack Obama en / of zijnadministratie "LIJST KILL" kan zijn met haar gedaan bedreigen en aan haar bang te zwijgen.Echter, zoals de PUBLIC / wereld kan zien, heeft Newsome NIET te geven in een dergelijketerroristische aanslagen  en is op volle snelheid gaan vooruit! In plaats daarvan, wordthet bericht Newsome ontvangt van dergelijke kwaadaardige aanvallengeuit tegen haar, "is dat ze het juiste ding te doen!" B e veroorzaken,
 3. 3. venijnige aanvallen zijn NIET geuit tegen een persoon als wat ze zeggen isniet waar en NIET die van invloed zijn en / of positief resultaat op degenendie r e ceive deze informatie.Terwijl de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn juridisch Cou n sel /procureur Baker Donelson en hun samenzweerders / mede-samenzweerders NIET wilt wordenuitgelachen omdat ze zo dom, het plukken van de VERKEERDE Wars omte vechten en hun criminele daden openbaar gemaakt, worden ze ONLY"OOGSTEN van wat ze gezaaid hebben!" hun kwaad en goddeloosheid doen, wordensimpelweg openbaar gemaakt voor de wereld om te zien.BELANGRIJK die laat zien dat deze informatie relevant is: in dathet niet de rechtszaken Newsome ingediend voor het indienen en / of belemmeren Newsomesrechtszaken hebben geleid tot blanke suprematie Groepen als Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz en hun banden / AANSLUITINGEN om corrupteoverheidsfunctionarissen te kapen VERVOLGING Overheidsinstellingen(dat wil zeggen Dankzij de informatie die door minister van BuitenlandseZaken Hillary Cli n ton - Door het gebruik van de Verenigde Staten vanfrontman Terrorist Cell Amerika - AL ) http://www.slideshare.net/VogelDenise/dutch-hillary-clinton-stingersMeer ter bevordering van en de uitvoering van hun P ER VERSIES / P ERomgezet "DEMOCRATIE" Agendas op het Midden-Oosten en / ofAziatische Naties zoals ze hebben geprobeerd om door middel van criminelepraktijken in de Verenigde Staten van Amerika te doen onder presidentBarack Obama. Wat P ERVERTEDNESS en waarom waren CRIMINAL Feitendie zijn gepleegd te plaatsen wat lijkt op de eerste Gay / homoseksueel president in hetWitte Huis? Om dergelijke PERVERSIONS BEVORDEREN. Met andere woorden,deze corrupte overheidsfunctionarissen NIET KON krijgen wat ze wilden volgens de wetten van deVerenigde Staten, zodat ze gekaapt de regering (Dwz als ze proberen te doen in hetMidden-Oosten met behulp van hun terroristische cel [Al-Qaeda]) en plaatste presidentBarack Obama in het Witte Huis onder FRAUDULEUZE en criminele praktijkente duwen en het bevorderen van pe r omgezet Agenda (Dat wil zeggengezondheidszorg wetsvoorstel tot / MASK Genocide pra c ken, homorechten, enz. verbergen) doorde strot van de mensen in oppos i tie en om te helpen en dergelijke blanke racistenzoals Baker Gedaan l zoon Bearman Caldwell & Berkowitz Abet, Israël en JOODS /blanke racist Landen met aanvallen geuit tegen ISLAM / islamitische landen enchristenen:
 4. 4. http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final(Zie op paginas 163 - 167).
 5. 5. Informatie Verenigde Staten van corrupte regering Americas Off i rissen en hunEUROPESE Ally Naties worstelen met b e want ze wilden hun kwaadaardige en IBL-motieven verborgen Midden-Oosten te houden en Aziatische natie Lea d ers / Burgers.Dus Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn juridisch adviseur Baker DonelsonBearman Caldwell Berkowitz een van hun frontman van advocatenkantoren (KeatingMuething Klekamp) gebruikt om Ne w klap sommige met een rechtszaak om haar te houden van het te weten inbreuk op hetdelen van deze informatie met het publiek / WERELDauteursrecht voor Vogel Denise Newsom es Werkproducten en / ofinlichtingen uit OPENBARE / SOCIAAL FORUM en zijn zaken vanopenbaar / GLOBAL belangen.http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-garretson-resolution-group-motion-to-vacate-stampedhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-notice-ofnonattendancehearinggarretsonstampedHet maken van beschuldigingen dat het delen van dergelijke fotos als die hierboven zijn Pornografie - datwil zeggen wanneer deze duidelijk zijn fotos van de Verenigde Staten Militair personeel en / of AllyNation Militairen die zich met dergelijke PERVERTED Strafbare feiten! Echter, in een poging om deOPENBARE / WERELD te houden van het zien van deze informatie, president Barack Obama, zijnraadsman / advocaat Baker Donelson met de een s sista ntie van het Hooggerechtshof van deVerenigde Staten en het Congres doen hun best om deze zaken te houden van het gerechtelijkapparaat - dat wil zeggen in dat de juiste dagvaardingen van documentatie zal wordenBLOOTSTELDE veel meer terroristische aanslagen, Discriminerende praktijken enoorlogsmisdaden uitgevoerd door corrupte Gov ernment ambtenaren en degenen met wie zijsamenzweren! Toen deze inspanningen gefaald in het brengen van frivole rechtszaak (S) tegenNewsome, president Barack Obama en zijn juridisch adviseur Baker Donelson vervolgensverplaatst naar bedreigingen te maken en na sociale FORUM komen - Dat wil zeggenals scribd.com en OneWebHosting.com en BlueHost.com - waar Vogel Denise Newsome delen vaninformatie ten behoeve van het houden van haar fr om deze informatie te delen. Sterker nog,president Barack Obama gaat zo ver om te zien dat Newsomes Sociale Forumsworden genomen naar beneden door criminele activiteiten en dan hebben zijn sitesGROTENDEELS adve r geamortiseerd op stuur haar een bericht:Echter, de boodschap voor de Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama,zijn raadsman / Advocaten Baker Donelson Bearman Cal d goed & Berkowitz, en hunsamenzweerders / mede-samenzweerders, ze zijn gekomen achter de verkeerde "A FR I C A N -Ameri c een. " Net zoals ze de verkeerde Slagen / oorlogen in hetMidden-Oosten geplukt, hebben zodat ze gedaan met komen na Vogel Denise
 6. 6. Newsome. De Verenigde Staten van corrupte regering van Amerika Ambtenaren dachten door het nemen van een dergelijke prominente leiders als MOSLIM Civil Rights Activist Ma l colm X zou oplossen van hun problemen. Maar ze leerden ze ha d Helaas mis In feite, MOSLIM burgerrechtenactivist Malcolm X voorspeld van de opstanden en revoluties -. Ie en de Verenigde Staten van ONDERGANG Amerika en onvermogen om te stoppen!HERHAALDE VOOR VERTALING DOELEINDEN: REPORTER: Minister Malcolm u hebben gesuggereerd dat er allerlei bewegingen in Harlem groeit dat jij en ik niet weten. Malcolm X: Oh ja. Frustratie zelf is voldoende. Het enige dat nodig was om negers te maken beseffen het belang van BANNING SAMEN. En negers zijn SAMEN BANNING. REPORTER: Banning toge ther in wat voor soort bewegingen? Malcolm X: Verschillende soorten bewegingen. Allerlei bewegingen en blijven ze bijna onzichtbaar. Ze blijven vrijwel onbekend. Maar ze zijn nog niet. Als ik ONZICHTBARE zeg, zeg ik onzichtbaar zijn in de zin hun bestaan ONBEKEND is en het maakt niet uit hoeveel je op te sporen ze naar beneden, kunt u ze niet vinden, en nooit proberen om ze te vinden door middel van de neger Leaders The Negro Leiders zijn beroemd als apologeten Misschien herinner je je, een van de beroemdste neger Leiders in 1959, werd gevraagd door je over de ZWART.. MOSLIM Beweging en hij zei dat hij wist er niets van en het volgende moment dat u flitste een beeld op het scherm met hem handen schudden met mij. Als u zich zult herinneren. Dus dit is hun po l ijzige - dit is hun reactie. Ze hebben nooit weten wat er gaande is in de Negro Gemeenschap. REPORTER: En welke vorm zullen de activiteiten van deze verschillende zogeheten onzichtbare bewegingen te nemen deze zomer? Malcolm X: Nou een voorbeeld, commissaris Murphy. Bijna elke verklaring dat commissaris Murphy maakt zou je de indruk dat hij de politie bemoedigend. . . Bestand politieagenten te nemen ongeacht de methode of de maatregelen die nodig zijn om de negers in bedwang te houden! Hij voedt de soort STASTICS naar het Witte Public om ze te laten denken dat Harlem is een complete strafrechtelijk gebied. . . Dat IEDEREEN GENEIGD is richting GEWELD. Dit geeft de politie de indruk dat ze dan kunnen gaan en brutaliseren de Negroe s of onderdrukken van de neger en e of zelfs schrikken de Negroe s. Wanneer er iets gebeurt, 20 politie autos convergeren op een gebied. Dit betekent niet bang negers. Het betekent dus dat iemand ofwel commissaris hem GEBRUIKEN TACTICS dit jaar dat hij niet zou Murphy onjuist informeren en gebruiken vier jaar geleden of in de vorm van politieagenten dat Kennedy niet zou gebruiken, en deze kracht die zo zichtbaar is in de Harlem gemeenschap creëert een geest van wrevel in ELKE Negro. Ze denken dat ze leven in een politiestaat en ze vijandig tegenover de agenten Ze denken dat de politie is er om tegen
 7. 7. hen in plaats van ze te beschermen;. En deze gedachten, deze frustraties, deze vrees automatisch zijn voldoende om deze negers FORMULIER manieren om zichzelf te beschermen in het geval de politie zelf te ver uit de pas! http://www.slideshare.net/VogelDenise/malcolm-x-we-are-living-in-a-police-stateMerk op hoe de verslaggever PROBEREN TE DRUK VOOR INFORMATIE WAAR Dezebewegingen zouden BE - dat wil zeggen met het oog op het afsluiten hen neer en / of het afsluitenvan / DODEN degenen die invloeden hebben in stand brengen van verandering en de take downvan de terroristische regimes als de Verenigde Staten van Americas regering. Niet alleen dat, MOSLIM burgerrechtenactivist Malcolm X wist dat de Verenigde Staten van Amerikas oorlogen waren gemotiveerd voor ILL DOELEINDEN - Dat wil zeggen aanvallen tegen MOSLIM / islamitische en Aziatische Naties waarin ze wilden CONTROL met het oog op het verkrijgen van toegang om hun hulpbronnen (olie, steenkool, juwelen, goud, gelden, etc.) HERHAALDE VOOR VERTALING: Als het geweld is er mis in Amerika, GEWELD IS VERKEERD BUITENLAND! Als het verkeerd is om gewelddadig te verdedigen zwarte vrouwen en zwarte kinderen en zwarte b een bies en zwarte mannen, dan het verkeerd is voor Amerika om ONTWERP-ons, en MAKE US GEWELDDADIGE het buitenland ter verdediging van haar. En als het goed is voor Amerika om ons concept, en leren de VS hoe je GEWELDDADIGE Ter verdediging van haar, dan is het voor u en mij te doen wat nodig is om te verdedigen onze Eigen mensen hier in dit land -. Malcolm Little / Ma lcolm X / El-Hajj Malik El-Shabazz 3. Newsome van mening dat haar 19 november 2012 "PFOW-WOM-WOP. . . "Is opgesteld in overeenstemming met het reglement van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Bovendien Newsome ingeroepen informatie verkregen door middel van onderzoek en wordt geleverd in Supreme Court Practice - negende editie en andere juridische middelen. Daarom moet, vanwege het Hof s STORING / NALATIGHEID om Newsome te voorzien van een begeleidende brief in compl i komstig Regel 14.5 van genoemde Hof waarin met specifieke s met betrekking tot de gebreken met haar "PFOW-WOM-WOP. . ., Newsome is ontnomen van de vereiste informatie om te bepalen welke exacte ly verkeerd kan zijn met de genoemde Petitie (s) (als er iets) aan dit Hof er niet in slaagt haar dossier te ondersteunen "PFOW-WOM-WOP. . . " Daarom wordt Newsome eist dat het Hof haar te voorzien van correspondentie en / of informatie (overeenkomstig artikel 14,5) Regel 14.5: Als het medewerkerssysteem vaststelt dat een petitie tijdig ingediend en te goeder trouw is in een vorm die niet voldoen aan deze regel of met regel 33, of regel 34, zal de griffie terug met een brief waarin de tekortkoming. Een gecorrigeerde petitie ingediend overeenkomstig met regel 29.2 niet meer dan 60 dagen na de datum van de brief van de griffie worden geacht tijdig.
 8. 8. voor wat gebreken (indien aanwezig) dit Hof betreffende de "PFOW-WOM-WOP. . . " ontvangen door het Hof op of over No vember 27, 2012, dat tot op heden is het niet bekend is gemaakt Newsome wat defi komingen (indien van toepassing) zijn er met de 19 november 2012 pleidooi.4. Newsome hierbij HERHALEN eist dat het Hof haar raadplegen bij eventuele / alle conflicten-of-interest die bestaan in de behandeling van deze zaak, zoals gevraagd in haar "PFOW-WOM-WOP. . . "- Zie bij Pages 2 (nr. 2), 3 (nr. 7), 4 (nr. 8), 7 (nr. 21), 33 (b), 39 (nr. 2), 43 -6 6 (A), 8 1 -8 2. http://www.slideshare.net/VogelDenise/111912-petition-for-original-writ-et-al-pkh-supreme-court- stamped 5. Houd er rekening mee dat op dit moment, is Newsome vraagt schriftelijk door maandag, FEBR UARY 18, 2013, dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten / William K. Suter haar te voorzien van de reden (en) waarom haar 19 november 2013, "PFOW -WOM-WOP. . . " met ondersteunende bijlage is niet ingediend Dit Hof door middel van haar brief van 27 november 2012 vermeld in deel.: De hierboven recht petitie voor een buitengewone dagvaarding op zoek naar niet-gespecificeerde hulp werd ontvangen op 27 november 2012. De papieren worden geretourneerd om de volgende reden (en): Als u de gevraagde wijzigingen in eerdere correspondentie weerspiegelen. Zie bij DEEL "A" aangehecht en opgenomen door middel van verwijzing als uiteengezet in volle hierin. Daarom is het niet duidelijk wat Newsome PRIOR correspondentie het Hof verwijst in dat de 19 november 2012 "PFOW-WOM-WOP. . . " is Ne w wat is eerste en originele indienen in het onderschrift uit: Petitie (en) voor: Originele Schrift - Schrift van mandamus - Schrift van de drooglegging - Schrift van Conspiracy - Schrift van Exigi facias - Schrift van Bevel - Schrift van mandamus - Schrift van Review - Schrift van Supersedeas - Schrift van Supervisory Control - Writ van Securitate Pacis - Extraterritoriale Bevelschriften - To The United States District Court voor het Southern District van Mississi p pi (Jackson Division) / Eervolle Tom S. Lee (rechter); Pagina Kruger & Holland PA, Thomas Y. Page, Louis G. Baine III, Linda Thomas, en dan 1 tot en met 100 Echter, als dit Hof moeten opnemen bewijs om enige voorafgaande ondersteunen en / of PREVIOUS indienen in deze rechtszaak, Newsome, als een zaak van de wet, vragen dat het Hof ook haar te voorzien van informatie ter ondersteuning van dit Hof vordering (en). 6. Uit aanvullende documenten ontvangen met 27 november dit Hof 2012 brief werd Newsome voorzien van de originele indienen van een (A) PETITIE VOOR exploot van certiorari in The People van de Staat van Michigan vs Dedrick Lavonz McCauley - dat wil zeggen een kopie van het voorblad ALLEEN wordt verstrekt, (B) Oorspronkelijke cheque met het indienen van $ 300.00, (C) Bewijs van Ser vice en (D) Word Count-certificering voor Petitie voor certiorari. Zie Bijlage "B" aangehecht en opgenomen door middel van verwijzing als uiteengezet in volle hierin. Zo lijkt het erop dat het Hof duidelijk verwisselt Newsomes rechtszaak met ot h ers (dwz APARTE rechtszaken waarin het VERBIEDT). LET OP: Dat terwijl deze informatie is pijnlijk en vernederend in het blootstellen van de KWALITEIT en incompetentie of Staff dit Hof de leden (dat wil zeggen, zoals Redmond K. Barnes die gretig stap ped in waar Ruth Jones AMBT gebleven), deze informatie is een kwestie van OPENBARE / WORLD interesse in dat het verder blootstelt aan de World het Hof het e f forten te belemmeren de rechtsbedeling. Bovendien is het voor de OPENBARE / WORLD zien zelf hoe de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten van Ame r ica zaken doet en stuurt persoonlijke informatie (dwz controles, dossiers, enz.) in andere zaken de verkeerde justitiabelen aan die rechtszaak.
 9. 9. 7. Newsomes "PFOW-WOM-WOP. . . " SLUIT ZICH AAN "multiples" gevallen en is compl i stig Regel 12.4 van het Hof. Bovendien is gemaakt in overeenstemming met 6.22 van procedures in Verzoekschriften voor certiorari: X. Het verzoekschrift - Procedure als er meerdere gevallen 6,22 of u een of meer verzoekschriften File in GECONSOLIDEERDE of gerelateerde zaken . . . Afzonderlijke petities alleen gerechtvaardigd indien de partijen wensen te VERSCHILLENDE vragen of argumenten te verhogen, of als raadsman van de verschillende partijen zijn u n kunnen bereiken over een gezamenlijk verzoek. . . Regel 12.4 bepaalt verder dat "[w] anneer twee of meer uitspraken worden gezocht te worden beoordeeld op een stuk dat het certiorari naar dezelfde rechtbank en betrekken IDENTIEKE of DICHT gerelateerde vragen, "een enkele petitie volstaat. zie regel 18.2. . . Dit bespaart zowel de Rekenkamer en de partijen MIDDELEN. De SINGLE petitie betekent lagere drukkosten, ONE indieningstaks, en mogelijk lagere juridische kosten voor de voorbereiding van het ene document, en het vermindert de belasting van het Hof .. . . En het feit dat verschillende gouvernementele functionarissen betrokken zijn bij de procedure hieronder sluit niet uit dat de Verenigde Staten of een staat van het indienen van een geconsolideerde petitie op grond van 12.4. . . een SI NGLE petitie voor certiorari kan NIET worden ingediend met betrekking tot afzonderlijke vonnissen e n geregistreerd door aparte rechtbanken hieronder, maakt niet uit hoe identiek of verwant kunnen zijn de vragen die ik n volved. Arresten die verschillende rechtbanken worden beschouwd als verschillende gevallen voor het doel van het Hooggerechtshof beoordeling, en een aparte petitie (met de $ 300 docketing betaling) moet worden ingediend in elk geval .. . Natuurlijk, als het verzoek dat betrekking heeft op het oordeel van de eerste rechter de volledige uitleg over de problemen en de re a zonen waarom herziening moet worden gehouden, de andere petitie met betrekking tot de TWEEDE arrest van het Hof, ervan uitgaande dat de problemen zijn zeer nauw verwant, kan zeer kort zijn en alleen maar samen te vatten en omvatten bij verwijzing veel wat een p peren in het eerste document. Zie Bijlage "C" op paginas 441 -442, hieraan gehecht en waarnaar wordt verwezen als uiteengezet in volle hierin.8. Ondersteuning Bijlage Newsomes bij de "PFOW-WOM-WOP. . . "Ook werd opgesteld met artikel 12.4 van het Hof en in goed vertrouwen met kostenbesparende purpo s es in het achterhoofd. Bovendien, als gevolg van de volumineuze aard van de JOINT bijlage, Newsomes "PFOW-WOM-WOP. . . " Newsome van mening dat is opgesteld in overeenstemming met regel 12.4 en dus verzoeken aan informatie die erin verstrekt worden gemaakt te merken waar het kan worden gevonden in de bijlage. Indien het Hof deze inhouding van de neerlegging van Newsomes "PFOW-WOM-WOP. . . "Als gevolg van gebreken (indien van toepassing), het Hof ten onrechte dat een JO RC aanhangsel kan later worden ingediend: III. Citation Conventies 12,3 Het maken van verwijzingen in Briefs tot een uitgestelde gezamenlijke A p pendix of de Record Wanneer de appendix wordt voorbereid van de slip over de grond, zal het record CITIATIONS in de korte, natuurlijk, verwijzen naar de werkelijke paginas van de bijlage. . . De uitgestelde appendix praktijk kan vragen hoe om citaties plaatsen in de korte naar een appendix die nog niet is voorbereid. Regel 26.4 (b) pr o vides twee alternatieve oplossingen voor dit probleem. (A) Onder verwijzing naar Record in plaats van de bijlage Rule26.4 (b) eerste suggereren dat, in plaats van te proberen om paginas van een appendix nog niet bereid te noemen, gewoon cou n sel verwijzingen in de korte tot "het paginanummer van de plaat waar dat materiaal kan worden gevonden. . . "
 10. 10. Zie Bijlage "C" - Pagina 678 -679, hieraan bevestigd en opgenomen door middel van verwijzing als uiteengezet in volle hierin. Daarom wordt Newsome vraagt het Hof door maandag de 18 februari 2013, DUIDELIJK UITEENGEZET de gebreken (indien aanwezig) in de 19 november 2012 "PFOW-WOM-WOP. . . "Voorgelegd aan het Hof voor het indienen en ontvangen door het Hof op of omstreeks 27 november 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/111912-petition-for-original-writ-et-al-pkh-supreme-court- stamped Informatie wordt gevraagd om te helpen Newsome bij het bepalen of kosten in verband met reproductie van CORRECTIE op "PFOW-WOM-WOP. . . " . (Indien nodig) LET OP: Dat terwijl Newsome voorzien van een bijlage met "PFOW-WOM-WOP. . . indien het Hof deze NIET naar bestand op basis van eventuele gebreken (indien aanwezig) met bijlage, dan is het een fout om dit te doen in de bijlage kan worden gecorrigeerd (indien nee d ed) en later ingediend.9. Newsome, voor kostenefficiënte doeleinden, zoals vereist door het Reglement van het Hof gestelde vragen, verklaart herhalen de problemen en verdediging weer in haar 19 november 2012 "PFOW-WOM- WOP stellen. . . " en het ondersteunen van bijlage bij dit Hof als uiteengezet in volle hierin.10. Newsome verder verzoek een antwoord van het Hof in dat het erop lijkt dat internationale bijstand (dat wil zeggen van de Verenigde Naties, Interpol, buitenlandse N een gen / Leiders) kan nodig zijn als gevolg van de overweldigende OPENBARE / Mexicaans / Zuid-belangen in de memories ze zoals voorgelegd aan het Hof voor het indienen. Is duidelijk dat er een INTERNATIONAL belang bij dat de Verenigde Staten van corrupte regering van Amerika O f Ficia ls / staatshoofden worden vervolgd voor dergelijke criminele / civiel viol een gen als die in dit moment rechtszaak - dat wil zeggen in dat het Hof is evenals een lagere Hof niet alleen in actie MOEDIGEN strafbare feiten als die le v eLED tegen Newsome evenals de PUBLIC-at-large zoals uiteengezet in haar "PFOW-WOM-WOP. . . " en deze instant smeken.11. Kijkend naar de dwaasheid en de gevolgen van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten acties in de behandeling van deze zaak als het blijft om op te treden als een poortwachter voor de Verenigde Staten van terroristische regime van Amerika heeft een belangrijke rol gespeeld in de bedreiging voor de Verenigde Staten van Binnenlandse Amerikas veiligheid, alsmede burgers van de Verenigde Staten van Amerika. [2] Bovendien zien hoe DRIE corrupte mensen en hun samenzweerders / mede- samenzweerders zijn toegestaan te kapen van de Verenigde Staten van de regering van Amerika (dat wil zeggen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht) voor de uitoefening van hun racistische / discriminerende praktijken en hebben geleid tot de Verenigde Staten van ENGAGEMENT Amerika in oorlogsmisdaden die bedreigen nu Homeland Security. Who BETER zou weten als Newt Gingrich (een in Washington DC INSIDER) van hoe de politiek werkt en wie is eigenlijk het uitvoeren van de regering. http://www.slideshare.net/VogelDenise/newt-gingrich-wikipedia-informationhttp://youtu.be/oxQ63rD7ir8 en / of https:// www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a726a8f59676db2a0a9 David Gregory: Fair enough. Speaker Gingrich, je dacht dat deze fiscale klif deal was een ramp voor de Republikeinen. Ik vroeg Leider McConnell over de verdeling binnen de Republikeinse partij. Hoe ernstig denk je dat dat is en wat is de impact van het? Newt Gingrich: Ja, ik denk dat er een echte interne argument u n derway en het is gedeeltelijk over de aard, die we opzetten van weer, van dit soort onderhandelingen. We gaan nu tot 60 dagen of 90 dagen totaal gefixeerd in de media besteden aan de volgende grote crisis. En dan zal de crisis naar beneden gaan naar het Witte Huis. En dan zal er geheime vergaderingen. En dan op het laatste moment zullen we opnieuw 2.400 paginas zal niemand hebben gelezen produceren.
 11. 11. Het is precies het tegenovergestelde van gezonde zelfbestuur. En ik denk dat ie o sen zijn het zat. Als je een huis-lid en je dacht dat je een verkiezing gewonnen en je kwam hier om iets te doen en je gezegd wordt, "Wet op u bondgenoot is het jouw taak te zitten ongeveer twee tot drie weken, terwijl alle echte werk wordt gedaan door drie mensen in sommige kamer ben je niet toegestaan. " U inherent opbouw van de vijandigheid. En ik denk dat we zien dezelfde dans opnieuw beginnen. Ik zei 11 maanden geleden zullen we eindigen op het laatste moment om iets te doen in het geheim die niemand zal hebben gelezen, want je kon nog net de dans. - 6 januari 2013 Meet The Press Inte r uitzicht met de voormalige voorzitter van het Huis Newt Gingrich Daarom, GEBOUWEN BESCHOUWD, Newsome te goeder trouw legt deze onmiddellijk ANTWOORD OP 27NOVEMBER 2012 HOOGGERECHTSHOF VAN DE VERENIGDE STATEN BRIEF - VERZOEK AAN TE MELDEN VAN /ALLE BELANGENCONFLICTEN en de vraag die het Hof pr o vide haar met een bedrijf van gebreken (indien aanwezig)in de 19 november 2012 Petitie (en) voor: Originele Schrift - Schrift van mandamus - Schrift van de drooglegging -Schrift van Conspiracy - Schrift van Exigi facias - Schrift van Bevel - Schrift van mandamus - Schrift van Review -exploot van Supersedeas - Schrift van Supervisory Control - Schrift van Securitate Pacis - ExtraterritorialeBevelschriften " alsmede DEMAND kennis worden gesteld van het conflict-of-interest die duidelijk is hieraanwezig. Let wel op: In de tussentijd, terwijl de Vogel Denise Newsome wacht het Hof het antwoord, ze vindt hetbelangrijk en OPENBARE / internationaal belang van Buitenlandse Nation Leaders /Burgers om de vraag te door het indienen van klachten door leiders van hun land en / of het nemen vanmaatregelen ZICHZELF met de Verenigde Naties, Interpol (International Criminal Police Organiz een tie) en deNAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), tot enz. krijgt uitleg, ONDERZOEKEN en vervolging vanstaatshoofden voor de Verenigde Staten van Amerikas oorlog misdaden, rollen in terroristische aanslagen(Binnenlandse en internationale) een tweede strafbare feiten. Het is duidelijk dat de beschikbare gegevensondersteunen dat, terwijl het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten en andere corrupte regering entiteiten zijnBLOKKEER ING gerechtelijke vervolging van dergelijke criminelen als de respondenten in deze rechtszaak en deAmerikaanse president Barack Hussein Obama II, zijn raadsman / advocaat Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz, BUITEN Interna tional hulp lijkt verplicht worden verplicht om "GETdeze criminelen / TERRORISTEN OUT OF POWER! "Bovendien, de 10 januari 2012Uitzetting DEMAND http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice- 011012finalzal ondersteunen dat de Verenigde Staten van leiders van het Congres van Amerika WELL heeft meer dan een jaarschoon huis, maar heeft gefaald te doen. Daarom lijkt het erop dat hulp van NON-Ally Naties (dwz alsNoord-Korea, Iran, Syrië, etc - Naties die niet bang zijn van de Verenigde Staten van Amerika en zijn niet
 12. 12. bereid om een deel van hun oorlogsmisdaden op andere Naties en burgers) zijn nodig om te helpenbij het brengen van deze misdadigers / terroristen tot de rechter. Er was eenreden voor de piek in de verkoop GUN toen president Barack Obama aantrad in 2008. http://www.slideshare.net/VogelDenise/gun-sales-surge-after-obama-2008-winVeel burgers wist dat de Verenigde Staten van ondergang van Amerika met hem in Office zou leiden tot Misdrijvenverder als gevolg van de frauduleuze praktijken in RIGGING toevlucht de VERKIEZINGEN en gooien hem inhet Witte Huis voor de misleidende en criminele doeleinden. Wanneer een land als de Verenigde Staten van Amerikaeen corrupte / CRIMINAL regering heeft, wat je ziet in het nieuws kan worden verwacht! Beweringen dat deVerenigde Staten van Amerika heeft meer / worden steeds meer verdeeld over raciale lijnen sinds Verenigde Statenvan Amerika president Barack Obama werd geworpen in Office te bevorderen zijn homo / homo-engezondheidszorg / GENOCIDE Agenda, enz. - spreekt voor zich Vogel Denise Newsome is gewoon een van devele boodschappers om de aangeboden News! Als de regering-Obama en zijn raadsman / advocaat Baker D o nelsonBearman Caldwell & Berkowitz en hun samenzweerders / mede-samenzweerders b e geloofden in hun zaken die zeproberen te duwen door de strot van de Verenigde Staten Ci t izens en bevorderen van hun democratie op tebouwen-UP in het MIDDEN-OOSTEN en Aziatische landen, waarom moesten ze om frauduleuze en criminelehandelingen STOOP in het plaatsen van president Barack Obama in het Witte Huis? Waarom hebben ze verteld hetAmerikaanse volk en de wereld dat de Health Care Bill / genocide-plan werd opgesteld en gemaaktdoor Baker Donelson Bearman Caldewell & Berkowitz, die is JURIDISCH ADVISEUR aan president Barack Obamaals ook Legal Counsel / Advocaat het Congres leden en Justices van het Hooggerechtshof van de VerenigdeStaten en andere rechters / raadsheren (Staat en Federale). Laten we trekken uit de HOODS zodat deOPENBARE / WORLD kunt zien dat de drie gezichten Newt Gingrich zegt draait CONGRES! Bottom Line: Het lijkt volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, dat door presidentBarack Obama niet is WETTELIJK / WETTELIJK in het Witte Huis, elke / alle rekeningen en / of wettennaar verluidt vastgesteld onder zijn handtekening zijn VOID / NULL. Bovendien beslissingen van hetHooggerechtshof van de Verenigde Staten die zijn aangetast door Justices relaties met Baker Donelson en niet-aanmelding de OPENBARE / WERELD van de CONFLICTEN VAN BELANG, maakt debeslissingen van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten NULL / VOID - Dat wilzeggen met andere woorden kan niet worden afgedwongen en kan worden aangevochten throug h eenonbesmette gerechtelijke procedures en niet de media als de regering-Obama heeft herhaaldelijk geprobeerd tedoen!
 13. 13. Zoals president Barack Obama zei, "je kunt niet Washington verandering van binnenuit!" Daarom lijkt het sinds deVerenigde Staten van de regering van Amerika en Gerechtelijk systeem incompetent te hanteren haar zaken,BUITEN / internationale interventie nodig is om de regering terug te keren naar de burgers van de Verenigde Statenvan Amerika en terug te nemen de controle uit de handen van terroristen / WIT SUPREMACIS TS / JOODSEZIONIS TS het uitvoeren van de Verenigde Staten van de regering van Amerika dat de oorzaak is HAVOC binnen-enbuitenland! Hoogachtend deze 28 ste dag van januari, 2013. __ ___________________________________ Vogel Denise Newsome - verzoeker Pro Se Post Office Box 14731 Cincinnati, Ohio 45250 Telefoon: (513) 680-2922
 14. 14. CERTIFICAAT Ondergetekende verklaart dat een echte en correcte kopie van het afzien pleidooi is MAILED via US Maileersteklas naar: Eervolle Tom S. Lee - Rechter JT Noblin - Clerk USDC-Southern District MS (Jackson) 501 E. Court Street - Suite 2,500 Jackson, Mississippi 39201 PHELPS DUNBAR LLP per adres W. Thomas Siler, Jr, Esq. Jason T. Marsh, Esq. Post Office Box 16114 Jackson, Mississippi 39236-6114 Advocaat-generaal van de Verenigde Staten [3] United States Department of Justice 950 Pennsylvania Avenue, NW - Room 5614 Washington, DC 20530 Barack H. Obama - De Amerikaanse president [4] Uitvoerend Bureau van de Voorzitter 1600 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20500-0005 Hoogachtend, de 28ste januari, 2013. _________________________________ Vogel Denise Newsome [1] vet, cursief, onderstrepen, CAPS / Small Caps, enz. toegevoegd voor nadruk. [2] Nu het duidelijk is dat de VerenigdeStaten van Amerika financieel wordt BRAK en verschijnt wil dat de OPENBARE / wereld om dat het financieel gezond (als het niet is) na tedenken over de "ACHTER-closed-door" DEALS in de ha n dling van de "FISCALE KLIP" Issue, de OPENBARE / WORLD moet blijvenkijken naar de Verenigde Staten corrupte overheidsfunctionarissen die worden uitgevoerd / BESTUREN het land en hoe vaardig en sluw zezijn in het genereren van "FALSE begrijpen FINANCIËLE VERSLAGEN "- dat wil zeggen als het lijkt met BERNARD" Bernie "MADOFF(de voormalige voorzitter van de NASDAQ, die GESCHIEDENIS gemaakt voor een van de grootste financiële / INVESTERING OplichterijBLIJVENDE voor tientallen jaren en vertrouwd zijn Bank en la w yer (s) [JP Morgan Chase Bank - CLIENT van hetzelfde advocatenkantoor(Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz) dat president Barack Obama, Verenigde Staten Congressional leden en rechters van hetHooggerechtshof van de Verenigde Staten] te vertegenwoordigen cover-up zijn strafbare feiten - Nee, indien Verenigde Staten van Amerikapresident Barack Obama en de Verenigde Staten Huis van Afgevaardigden Spreker van het Huis John Boehner denken dat ze nu te huilen, gewoondoorgaan om naar te kijken president Barack Obama is vragen om meer geld -! dat wil zeggen voor de schuld plafond te worden verhoogd, bewerenzodat de Verenigde Staten van Amerika kunt betalen zijn rekeningen of op andere wijze DEFAULT Indien blijkt dat wat president Barack Obama kanecht bezorgd zijn over het feit dat terroristische cellen (dwz als Al-Qaeda - dat volgens minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is gemaaktdoor de Verenigde Staten van Central Intelligence Agency Amerikas [CIA]) wilt beloofde het geld, maar de Verenigde Staten van Amerika kan nieteens veroorloven om blijven betalen voor zijn terroristische activiteiten (bijvoorbeeld door het gebruik van de Amerikanen belastingbetaler Dollars enverschijnt kan op zoek naar hun buitenlandse ALLY Naties om hulp blijven en op een zodanige HORRIFIC Oorlogsmisdaden Abet. Deze weekverschijnt de Verenigde Staten van terroristische cel Amer i cas (Al-Qaeda) wordt vastgebonden voor geld en de Verenigde Staten van AmerikaNIET voor de financiering van Handelingen zijn Terrorist Cells GELANCEERD BEDREIGINGEN van het aanbieden van premies voor deVerenigde Staten Ambass een dor (s) / Verenigde Staten Soldier via BETALING in goud (dwz NIET CASH!)https://www.slideshare.net/VogelDenise/al-qaeda-bounty-on-head-of-us-ambassadorus-soldiershttp://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-paid-360-million-us-tax-dollars and http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-us-paysterrorist2 [3] USPS Bevestiging van de Levering No 03110240000100550480 [4] USPS Bevestiging van de Levering No 23061570000105859653

×