Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Q-Smart Dream Series Product Present

624 views

Published on

Dream Series Product Present & Benchmarking

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Q-Smart Dream Series Product Present

 1. 1. 1 Monday, November 18, 2013 TRẢI NGHIỆM DREAM 2 Cấu hình Dream CẤU HÌNH DREAM 3 ẢNH THỰC TẾ DREAM
 2. 2. 1 Monday, November 18, 2013 TRẢI NGHIỆM DREAM 2 Cấu hình Dream CẤU HÌNH DREAM 3 ẢNH THỰC TẾ DREAM
 3. 3. THIẾT KẾ TINH TẾ SHARP Màn hình Nhật Bản NGUYÊN KHỐI, BỀN CHẮC Nhờ công nghệ ép màn hình Full lamination. Monday, November 18, 2013
 4. 4. ĐA MÀU ƯỚC MƠ SHARP Màn hình Nhật Bản 7.5MM VIỀN MỎNG THÂN MỎNG Viền màn hình mỏng nhờ kính cường lực và được ép bằng công nghệ Full lamination Dream EIII, mỏng 7.5mm là một trong hai máy mỏng nhất NGUYÊNphân khúc 5-7 triệu.CHẮC KHỐI, BỀN trong Nhờ công nghệ ép màn hình Full lamination. Monday, November 18, 2013
 5. 5. “MẮT SÁNG, DA MỀM” Chụp thông thường Tính năng độc đáo, tự động làm đẹp khuôn mặt, kết hợp với Camera 13 MP, nâng trải nghiệm “tự chụp hình” lên đẳng cấp mới. Monday, November 18, 2013 Tự làm đẹp
 6. 6. THỎA ĐAM MÊ GIỮ TỪNG KHOẢNH KHẮC Trong một shot hình, dễ dàng chọn được khoảng khắc Kool nhất nhờ chức năng chụp hình 3D hoặc chức năng chụp 99 hình/shot Monday, November 18, 2013
 7. 7. MÀU SẮC TRUNG THỰC NHỜ THẤU KÍNH LỌC 05 LỚP 13MP Quay phim Full HD. Dung lượng ảnh 13MP Monday, November 18, 2013 Đèn flash kép Chụp toàn cảnh Panorama. Chụp phơi sáng HDR và EV bracket tăng độ nét của ảnh kể cả trong điều kiện thiếu sáng 99 hình / shot và chụp ảnh 3D, ghi lại chuyển động trong từng khoảnh khắc
 8. 8. CUỘC SỐNG DI ĐỘNG: NHANH, MẠNH VỚI CHÍP 04 NHÂN 4-Core 3.75G Không phải làm “Ốc Sên” khi xem Video trực tuyến. Dream đáp ứng tốc độ truyền dữ liệu HSPA+ (21Mbps) Monday, November 18, 2013 ĐA NHIỆM Thỏa mãn nhu cầu xem bóng đá hai trận cùng lúc, lướt web và nghe nhạc đồng thời...với khả năng xử lý đa nhiệm và chức năng PIP WIFI DIRECT Hãy quên Blutooth đi! Dùng Dream để trải nghiệm tốc độ truyền dữ liệu trực tiếp giữa các thiết bị theo tiêu chuẩn wifi.
 9. 9. CUỘC SỐNG DI ĐỘNG: TRẢI NGHIỆM ĐỈNH CAO Giải trí hoàn hảo với màn hình Full - HD Android 4.2 3D Game (Có thể update lên 5..0 Key Lime Pie) Chơi/Xem trên Mobile, Hiển thị trên TIVI với tính năng Wifi Display Monday, November 18, 2013
 10. 10. CUỘC SỐNG DI ĐỘNG: THÔNG MINH “Auto Call” - Tự động ra lệnh cuộc gọi khi “đọc hiểu” nhu cầu người dùng muốn chuyển sang cuộc gọi, thay vì tiếp tục nhắn tin. Tự động giảm tiếng ồn khi gọi điện trong những tiệc tùng ồn ào hoặc trên đường phố. 01 click, sao lưu dữ liệu thành công Monday, November 18, 2013 Quản lý File dữ liệu cài sẵn Dream - Máy thương hiệu Việt duy nhất có cập nhật phần mềm tự động (FOTA) 06 Hiệu ứng màn hình độc đáo với bộ giao diện độc quyền
 11. 11. 1 Monday, November 18, 2013 TRẢI NGHIỆM DREAM 2 Cấu hình Dream CẤU HÌNH DREAM 3 ẢNH THỰC TẾ DREAM
 12. 12. Dream SI vs Model: Màn hình Full-HD, Chip 04 nhân & giá từ 6M-14M !"#$%&'()()%*%+",%-,'%./%0%1234.5%67%8294%:%;)..%<=%:%+",%>1%?@71% 9.HBC%+% $% $% @/G/HI%J6B7F% “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. $% $% *"*$% 8<<6%E=7F%+%;*$*% @=K%LK7%GM%4!!% )**$% ?@%8<A0BC%@%<-6%D*))% &$$+'% !""*$% 189:%;<.-=/%>% !#$*$% 345%67.% ,-./0%12% !(#("% '+*$% N=O7%P7QBQB%R%#S#% &$(*"% &&'()% !"#$$% Antutu Score là chỉ số phổ biến đánh giá performance của device. Antutu score càng cao càng tốt. Antutu được thừa nhận rộng rãi trong giới công nghệ, báo chí. Người dùng cuối có thể check trực tiếp chỉ số antutu của bất kỳ thiết bị nào. Giá bán lẻ đã tính cả chương trình khuyến mãi. Galaxy Round và LG nexus 5 chưa có giá bán, mới ra mắt, và dự báo giá sẽ khoảng từ 9-13M. Duy nhất Dream SI chay chip MTK trong số các model này. Xét trong phân khúc từ 6M đến <= 9M, duy nhất Dream SI có màn hình Full-HD Monday, November 18, 2013
 13. 13. Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M !"#$%&'()()%*%+",%-,'%./%0%1234.5%67%8294%:%;)..%<=%>%<=%>%?<=%:%+",% “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. @A@1%B%C1% *(#"& 1%)"&);&2-3454& *##"& J=-0/7&K& <==4&@/3A&H7F&6&I%"%"& G-E?.&$& ;7D7EF&C4?3A& *##"& +""$*& $*#"& P/Q3&R3S?S?&T&'U'& !'%'"& *$#"& 6)+"& 1%)"&2-3454& !('""& *!#"& *"#"& ,-./0-&*""& ;/L&ML3&DN&O!!& !''#)& )##"& 2;&<=>8?.&;&=04&:#))& ,0-78&69& !'!!*& )*#"& "& "& "& "& "& @/3A&B/3340&C)!#& ,0-78&:'& !+%%#& !'$#*& !'())& %'#"& !"#$%& ỷ Điểm hiệu năng của Dream SI chỉ thua LG Optimus G pro E988, xét trong điều kiện giá có sực chênh lệnh hơn 3M. Trong số các máy có phân khúc giá từ 6M-8M, Dream SI có hiệu năng tốt nhất. Oppo Find way S là dòng Phalet (5.5 inche), hàng ko phát hành toàn cầu, chủ yếu lấy từ Thái Lan và chuẩn bị về. Mâu thuẩn của sản phẩm là Full-HD, chạy Frequent Clock 1.5GHz mà lại dùng chip MT6589. Lenovo S820 đã ngừng kinh doanh hoặc hết háng trên các KA lớn tháng 11/2013. Monday, November 18, 2013
 14. 14. Hiệu năng PIN | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M 2)%'$%<$3.4565$ &"$ K>.108$L$ (&$ =>>5$A04B$I8G$7$J)')'$ %&'$ +"#'$ !%%$ "'''$ '$ '$ H.F@/$!$ ()$ <8E8FG$D5@4B$ +"''$ (,$ A04B$C04451$D%(#$ 3<$=>?9@/$<$>15$;#%%$ "''$ +%''$ ")'$ +'''$ '$ '$ 9MN$ "(&'$ "($ -1.89$;"$ (!$ -1.89$7:$ ()$ 7%+'$3.4565$ 2)%'$3.4565$ !#%$ +'''$ "#'$ +"''$ &&'$ +'''$ &"$ ((*+$ O8EP04Q$?9.$ 7R84BSG$O09.$ ++$ (&'$ -./01.$,''$ “UP” is &'''$ 06 highest grossing top animated Movie in general. &'''$ %&'$ (%,'$ !"#$ Thông số PIN là thông số lý thuyết do các hãng tự công bố. Oppo Find 5 không công bố thông tin chính thức về hiệu năng Pin (Stand by time and Talking time), không chỉ ở Việt Nam mà cả các thị trường khác như Châu Âu, Ấn độ. Kết quả test của cộng đồng trên GSM Arena cho thấy, chỉ số talking time của OPPO chỉ đạt 14h trong khi PIN được công bố lên đến 2500mHA. Source: http://bit.ly/11shOaB Monday, November 18, 2013
 15. 15. RAM/ROM/SD-Card | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M ./%("%9"0*1232" J;*-,5"K" :;;2"?,1@"H5E"4"I/(/(" F*D=+"G" !" !" (" !" (" #" 95C5DE"B2=1@" ?,1@"A,112-"B%!>" 09":;<6=+"9";-2"8>%%" )-*56"8$" )-*56"47" 4%#("0*1232" ./%("0*1232" )*+,-*"'((" $#" %" $#" &" B:A"N9OP" !'" $#" (" !" '&" !'" '&" !'" #" !'" !" $#" '&" !'" !" !" BQA"N9OP" !'" $" !" 4)LK5-@"65D"+=;;2-M"N9OP" $#" &" $#" &" !" %" '&" Phân khúc 5.5 triệu đến 9M, duy nhất có LG Optimsu G pro E988 có Ram 2G. Nexus 5 và Galaxy Round dự kiến giá >9M. Tất cả model từ 6M - 8M đều có ram tối đa là 1G. Oppo find 5 có Ram 2G thì giá lên đến 9.9M, xét trong điều kiện chsipet của Model này (MT6589) thấp hơn so với Dream (MT6589T) Monday, November 18, 2013
 16. 16. Độ phân giải MH & PPI | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M !"#$%$"#$%$&"#$$$'$(()$)*+,-$ “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. !&$# 1+)"#);#2-3454# J=-0/7#K# !!"# !*+# <==4#@/3A#H7F#6#I+"+"# $$(# G-E?.#%# ')*# ;7D7EF#C4?3A# '()# @/3A#B/3340#C)(&# 2;#<=>8?.#;#=04#:&))# ,0-78#:'# FHD '(!# !""# HD $$(# ,0-78#69# qHD '(!# 6)!"#2-3454# !&$# 1+)"#2-3454# ,-./0-#*""# 119# $"(# !$%# Duy nhất Dream SI có độ phân giải màn hình Full-HD , với PPI đạt 441 điểm tính trong phân khúc từ 6M-8M. Trên hình, Nexus 5 và Galaxy Round đưa vào phân tích, do dự kiến đây là các Model có ảnh hưởng đến Dream trong tương lai gần. Monday, November 18, 2013
 17. 17. Camera & Its feature | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M #&$" 01!("!;"2,3454" J=,/.7"K" !" (&%" !" *&(" <==4"@.3A"H7F"6"I1(1(" G,E?-"*" “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. #&%" !" !" ;7D7EF"C4?3A" $&(" @.3A"B.334/"C!#)" #&)" #%" @43L"K78,/7"MB0N" !" $&#" 2;"<=>8?-";"=/4":)!!" #%" +/,78":%" %&(" +/,78"69" %&(" 01!("2,3454" +,-./,"'((" !" #%" $&(" 6!$("2,3454" #&$" #&'" O7PQ"K78,/7"MB0N" #$" !" !" Camera là điểm nổi bật của Dream SI không chỉ về cấu hình (13MP) và khả năng quay video full HD, mà còn cả các tính năng nổi bật được tối ưu trực tiếp trên Chip. Ví dụ chức năng “tự làm đẹp”, chụp hình 3D, và các chức năng chỉ có trên máy cao cấp khác như Panaroma, Brust, điều chỉnh ISO, Chụp 99 ảnh trong 1 shot.... Monday, November 18, 2013
 18. 18. Android Version | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M !"#$%&#'()$*&%"'' ./0-$0:$1(2343$ !"%$ K<(+*6$L$ !"%$ ;<<3$@*2A$I6F$5$J/-/-$ “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. !"%$ Android 4.0 Android 4.1 G(E>)$H$ :6D6EF$C3>2A$ Android 4.2 @*2A$B*223+$C0#?$ 1:$;<=7>)$:$<+3$9?00$ !"!$ !"&$ !"%$ !"#$ '+(67$9&$ !"%$ '+(67$58$ !"%$ 50%-$1(2343$ !"%$ ./0-$1(2343$ !"%$ '()*+($,--$ !"#$ Dream SI chạy mặc định phiên bản Android 4.2. Nền tảng Chipset sử dụng cho Dream cho phép khả năng cập nhật lên Android bản 5.0 Key lime, tuy nhiên việc cập nhật này còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Phiên bản Android 4.4 áp dụng trên Nexus 5 hiện được đánh giá là chưa ổn định. Monday, November 18, 2013
 19. 19. Kích thước màn hình | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M !"#$$%&!'($&)*%"+$,& “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. .&/%$/;$0)1232$ #"%$ K=),+6$L$ #"%$ <==2$@+1A$I6G$4$J&%&%$ #"#$ !"'#$ H)F?*$#$ ;6E6FG$C2?1A$ @+1A$B+112,$C/D'$ #"&$ !"&$ 0;$<=>7?*$;$=,2$9'//$ (,)67$9:$ #"#$ !"&$ (,)67$48$ 4/5%$0)1232$ #"%$ !"&$ .&/%$0)1232$ ()*+,)$-%%$ #"%$ !"#$ 04 Model trong nhóm này cùng kich thước 5’’ giống Dream SI, 3 trong số đó là các model của Lenovo, đã ra mắt lâu và quan trọng là nhiều chỉ số khác thấp hơn Dream SI. Model còn lại có kích thước 5’’ là Xperia C, có giá 6990K, cũng là Model mới ra mắt, nhưng camera trước/ sau lần lượt là 8.0 và 0.3 MP, so với Dream là 13 và 3 MP Monday, November 18, 2013
 20. 20. Bảo vệ màn hình | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M !"#$$%&'#()$"*(%&+$,$-& “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. )*+(&+7&,"-./.& I9"%$2&J& 899.&=$->&G2D&0&H*(*(& E"C;#&F& Có bảo vệ màn hình Không bảo vệ màn hình 72B2CD&@.;->& =$->&?$--.%&@+A<& ,7&89:3;#&7&9%.&5<++& !%"23&56& !%"23&04& 0+1(&,"-./.& )*+(&,"-./.& !"#$%"&'((& Màn hình SHARP của Dream SI được cán bằng công nghệ mới nhất (Full lamiation), đảm bảo không còn không khí giữa các lớp màn hình, điều này tạo cảm giác thiết kế nguyên khối và cho hình ảnh sắc nét. Công nghệ bảo vệ màn hình của Dream SI (Dragon nail) là không phổ biến như công nghệ ứng dụng trên các máy của Samsung (Gorilla Class) Monday, November 18, 2013
 21. 21. Kiểu dáng thiết kế | Dream SI vs Model: 04-Cores, Màn hình: Full-HD/HD/qHD, giá: 5.5M-9M ',# 2"(,#(<#3.4565# K>.108#L# “UP” is top 06 highest grossing animated Movie in general. '+$# "$# ,# "+&)# =>>5#A04B#I8G#7#J",",# %&+# H.F@/#*# (&!# <8E8FG#D5@4B# "&%# A04B#C04451#D('%# "&$# 3<#=>?9@/#<#>15#;%((# "&*)# -1.89#7:# (&+# 7(),#3.4565# %# 2"(,#3.4565# %&$# '$"&%# !%&)# '*'&'# "%&!# '$!&*# !(# !!&"# "'# !%&"# "$# !"# M.0NOP#Q<1R# '*,&)# "!&'# ',# -./01.#!,,# '*)# "*&(# %&+# -1.89#;$# '+'&*# '$(# '++# SO0TU4.//#Q99R# V.0NOP#Q99R# M0BPO#Q99R# '$%&*# '+$# '$+&(# Mỏng 8.4mm, Dream SI chỉ thua Oppo Find R819 về độ mỏng. Tuy nhiên, ngoài việc rẻ hơn 500K, Dream SI còn nhiều lợi thế hơn Oppo Frind R819, ví dụ như Chipset, Camera, điểm hiệu năng Antutu ..v.v.. Monday, November 18, 2013
 22. 22. 1 Monday, November 18, 2013 TRẢI NGHIỆM DREAM 2 Cấu hình Dream CẤU HÌNH DREAM 3 ẢNH THỰC TẾ DREAM
 23. 23. ẢNH SO SÁNH THỰC TẾ DREAM SI, DREAM EIII VÀ IPHONE 5 IPHONE 5 DREAM SI DREAM EIII Monday, November 18, 2013 IPHONE 5
 24. 24. DREAM SERIES IPHONE 5 DREAM SI Monday, November 18, 2013
 25. 25. DREAM SERIES IPHONE 5 DREAM SI Monday, November 18, 2013
 26. 26. DREAM SERIES | THÔNG SỐ NỔI BẬT Model SI EIII EI CI Mỏng (mm) 8.4 7.5 7.7 8.1 Monday, November 18, 2013 Độ phân giải Màn hình Full HD HD qHD FWVGA Kích thước màn hình Ram/Rom/ CPU 5’’ Quad-Cores 1 GB 16 GB 4.7’’ Quad-Cores 1 GB 16 GB 4.7’’ Quad-Cores 1 GB 4 GB 4.5’’ Quad-Cores 1 GB 4 GB Camera Sau / Trước 13MP 3MP 8MP 3MP 8MP 3MP 5MP 3MP Tốc độ truyền dữ liệu tối đa HSPA+ (3.75G) HSPA+ (3.75G) HSPA+ (3.75G) HSPA+ (3.75G) HĐH 4.2 JB 4.2 JB 4.2 JB 4.2 JB GUI Tính năng đặc biệt Exclusive Cảm biến chống ồn; Cuộc gọi thông minh, PIP/ Đa nhiệm Exclusive Cảm biến chống ồn; Cuộc gọi thông minh, PIP/ Đa nhiệm... Exclusive Cảm biến chống ồn; Cuộc gọi thông minh., PIP/ Đa nhiệm.. Exclusive Cảm biến chống ồn; Cuộc gọi thông minh, PIP/ Đa nhiệm...
 27. 27. MOBILIZE YOUR Monday, November 18, 2013

×