Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Chuyên Đề Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mibi Đến Năm 2025

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
---------***---------
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DO...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
---------***---------
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DO...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------o0o-------------
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Đ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 52 Ad

Chuyên Đề Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mibi Đến Năm 2025

Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mibi Đến Năm 2025 đã chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn hữu ích. Nếu như các bạn có nhu cầu cần tải bài mẫu này vui lòng nhắn tin ngay qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ tải nhanh nhất có thể nhé!

Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mibi Đến Năm 2025 đã chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn hữu ích. Nếu như các bạn có nhu cầu cần tải bài mẫu này vui lòng nhắn tin ngay qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ tải nhanh nhất có thể nhé!

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Chuyên Đề Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mibi Đến Năm 2025 (20)

More from Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Chuyên Đề Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mibi Đến Năm 2025

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM ---------***--------- CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH MIBI ĐẾN NĂM 2025 Tham khảo thêm tài liệu tại Trangluanvan.com Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Thuê Tiểu Luận,Báo Cáo Khoá Luận, Luận Văn ZALO/TELEGRAM HỖ TRỢ 0934.536.149 TP.HCM, năm 2022
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM ---------***--------- CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH MIBI ĐẾN NĂM 2025 Họ và tên: Nguyễn Tấn Tài Mã sinh viên: 17C-42-40.1-03652 Lớp: 174225.OD74 Giảng viên hướng dẫn: Trịnh Thị Hồng Thái Ngành: Quản trị kinh doanh TP.HCM, năm 2022
 3. 3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập:.................................................................................................................... Có trụ sở tại: .......................................................................................................................... Điện thoại: ............................................................................................................................. Website:.................................................................................................................................. Email:..................................................................................................................................... Xác nhận: Anh/chị:.................................................................................................................................. Sinh ngày: .............................................................................................................................. Số CMT:................................................................................................................................. Sinh viên lớp: ......................................................................................................................... Mã Sinh viên:......................................................................................................................... Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: …………..đến ngày .................... Nhận xét: ................................................................................................................................................ ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 4. 4. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. 5. PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên: Họ và tên Sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã Sinh viên: ........................................................................................................................................ Lớp: ........................................................................................................................................... Ngành: ............................................................................................................. Đơn vị thực tập (hoặc công tác): ................................................................................................ Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác): ..................................................... Điện thoại:.................................................................................................................................. Email:......................................................................................................................................... Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GiẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN VD Báo cáo kế toán trên sổ giấy và excel, chậm tập hợp dữ liệu Ứng dụng phần mềm kế toán 1) Kế toán máy CC201 2) Tổ chức công tác kế toán ACC405 1) Đoàn Thị Trang, Kế toán trưởng Cty cổ phần Ánh Minh 2) Nguyễn. Thủy, Kế toán trưởng cty Thiết Kế HN Tổ chức input-output, nhân sự, quy trình luân chuyển chứng từ cho phòng Kế toán với các bộ phận khác. PM Fast accounting cho DN vừa và nhỏ
 6. 6. Mới 1 …..ngày …. tháng …. năm …. Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)
 7. 7. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của báo cáo:..................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:......................................................................1 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo ...................................................2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ................................................................1 1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh ....................................................................1 1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng..................................................................1 1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng............................................................................1 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng.................................................................1 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh ........................................2 1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh.......................................................................................2 1.3. Các sản phẩm của doanh nghiệp......................................................................2 1.3.1. Dịch vụ......................................................................................................2 1.3.2. Mô tả dịch vụ ............................................................................................3 1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp .........................................................3 1.5. Các yếu tố quyết định thành công....................................................................3 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING.................................................................4 2.1. Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp..............................................4 2.1.1. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp ..................................4 2.1.2. Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường.........................5 2.1.2.1. Phân đoạn thị trường..........................................................................5 2.1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu .............................................................6 2.1.3. Mục tiêu marketing ...................................................................................6 2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)...................................7 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm..........................................................................7 2.1.4.2. Chính sách giá cả .............................................................................10 2.1.4.3.Chính sách phân phối........................................................................11 2.1.4.4.Về chính sách xúc tiến hỗn hợp ........................................................14 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ..................................................................16 3.1. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp.............................................................16 3.1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...................................................16 3.1.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ......................................................................17 3.1.3. Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản) ...........................................19
 8. 8. 3.1.4. Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần...........................................................20 3.2. Nội dung kế hoạch tài chính...........................................................................20 3.2.1. Dự báo chi phí:........................................................................................21 3.2.2. Dự báo doanh thu và điểm hòa vốn .......................................................26 CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ.....................................................................29 4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của TP.HCM ............................................................29 4.1.1. Sơ đồ tổ chức của công ty.......................................................................29 4.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.................................................29 4.2. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự......................................................................32 4.2.1. Tuyển chọn nhân viên.............................................................................32 4.2.1. Chuẩn bị thông tin, tài liệu......................................................................34 4.2.2. Lựa chọn phương pháp tuyển dụng là phỏng vấn:..................................34 4.2.3. Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng: ...................................................34 4.2.4. Thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng: .............................................34 4.3. Nội dung kế hoạch nhân sự............................................................................35 4.3.1. Xác định nhu cầu nhân sự .......................................................................35 4.3.2. Xác định cơ cấu tổ chức..........................................................................35 4.3.3. Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt..............................................35 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO.........................................................................37 5.1. Rủi ro tài chính...............................................................................................37 5.2. Rủi ro về con người........................................................................................37 5.3. Rủi ro về nhà cung cấp...................................................................................37 5.4 Rủi ro về hoạch định .......................................................................................37 5.5 Rủi ro về kỹ thuật............................................................................................38 5.6. Rủi ro về truyền thông....................................................................................38 5.7. Rủi ro hoạt động.............................................................................................38 5.8. Các rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến dự án..................................................38 KẾT LUẬN...............................................................................................................39
 9. 9. DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Phân tích thị trường.....................................................................................6 Hình 2.2: Cơ cấu kênh phân phối của công ty..........................................................12 Hình 2.3: Quy trình tuyển dụng của TP.HCM..........................................................34 Hình 4.1: Tổ chức công ty.........................................................................................29
 10. 10. DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân tích thị trường ....................................................................................6 Bảng 2.2: Danh mục các sản phẩm mà công ty cung cấp...........................................7 Bảng 2.3: Mức chiết khấu áp dụng cho hợp đồng thanh toán tiền ngay...................10 Bảng 2.4: Giá đại lý và giá cửa hàng các sản phẩm máy tính để bàn và máy tính xách tay của công ty..................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 2.5: Số lần quảng cáo trên báo qua các năm....Error! Bookmark not defined. Bảng 3.1: Bảng dự toán kết quả kinh doanh hàng năm ............................................16 Bảng 3.2: Lưu chuyển tiền tệ ....................................................................................17 Bảng 3.3: Tính chi phí thiết bị: .................................................................................21 Bảng 3.4: Lương nhân viên từ năm 1 đến năm 5......................................................22 Bảng 3.5: tính sinh hoạt phí: .....................................................................................22 Bảng 3.6: Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh .....................................................24 Bảng 3.7: Bảng vốn đầu tư ban đầu .........................................................................25 Bảng 3.8: Bảng doanh thu dự kiến............................................................................26 Bảng 3.9: Bảng tính lợi nhuận ròng của dự án..........................................................27 Bảng 4.1: Bảng nhân sự ............................................................................................35
 11. 11. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của báo cáo: Khi làm kinh doanh, để quán lý tốt các số liệu mua bán hàng hóa của công ty là một điều cực kỳ quan trọng. Từ việc tìm nguồn hàng chất lượng, vận chuyển, bảo quản kho, tìm kiếm khách hàng bằng nhiều hình thức marketing và quảng cáo online và offline đến các công việc bán hàng, cân đối thu – chi và tính toán chi phí để có lãi và tái đầu tư tiếp. Sau đó bạn còn cần phải quan tâm đến việc quản lý hàng hóa làm sao để không bị hỏng hóc hay thất thoát. Với những phương pháp thủ công trước đây, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn sau đây: - Danh mục các mặt hàng quá nhiều khiến bạn khó tra cứu và tốn rất nhiều thời gian xác định giá bán. - Việc lập hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất hàng thủ công sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian, thiếu chuyên nghiệp và dễ mắc phải sai sót. - Mất nhiều thời gian cho việc tính toán công nợ tồn kho, doanh số bán hàng. - Hằng ngày, bạn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi khó mà bạn không thể trả lời được ngay như: cửa hàng của bạn còn những mặt hàng gì, số lượng bao nhiêu? Thống kê giao dịch trong ngày? Thu chi trong ngày? Và còn rất nhiều câu hỏi khác. Giải pháp lúc bấy giờ chính là sử dụng phần mềm Excel, tuy nhiên với các số liệu rời rạc trên các file Excel khiến dữ liệu dễ bị thất lạc và không mang tính bảo mật. Ngoài ra, đối với các khách không am hiểu về các hàm tính toán trong Excel và cách vận hành thì thật khó sử dụng với giao diện tiếng anh như vậy. Chính vì thế, giải pháp tối ưu nhất hiện nay đó chính là sử dụng phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp bạn giải quyết được các vấn đề trên một cách tự động, nhanh chóng, chính xác mà lại có tính bảo mật cao. Chính vì vậy với thị trường kinh doanh phần mềm quản lý kinh doanh là một thị trường đầy tiềm năng phát triển. Dựa vào các kiến thức đã học cũng như những hiểu biết từ thị trường này nên tôi quyết định chọn lựa đề tài “Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty TNHH MiBi đến năm 2025” 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo: - Tìm hiểu, phân tích thị trường phần mềm quản lý từ đó lập một kế hoạch cụ thể về kinh doanh công ty sản phẩm này.
 12. 12. 2 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo - Phạm vi nghiên cứu : Thị trường sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp - Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng phần mềm quản lý doanh nghiệp
 13. 13. 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng Nền kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động đầu tư ở các doanh nghiệp ngày càng tăng thì việc xây dựng và triển khai kế hoạch trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Nó không chỉ thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư mà nó còn là công cụ hỗ trở giúp ban quản trị doanh nghiệp định hương và quản lý hoạt động của doanh nghiệp đi đúng theo hướng công ty đề ra. Bên cạnh đó quá trình lập kế hoạch kinh doanh còn là biện pháp để phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với nhau. Quá trình này đòi hỏi các thành viên chủ chốt phải hợp tác, gắn kết, cùng xem xét, đánh giá và đề ra phương án hoạt động cho doanh nghiệp một cách khách quan, nghiêm túc. Ngoài ra, trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp sẽ nhận ra được những điểm mạnh điểm yếu. những cơ hội cũng như là nguy cơ đang đe dọa doanh nghiệp mình, để từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời. Tóm lại, dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào , nếu doanh nghiệp nghiệp xây dựng được cho mình một kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy và dùng nó vào công cụ quản lí hoạt động thì chắc chắn sẽ đem về nhiều thành công nhất định trong doanh nghiệp. Dựa vào những lý thuyết trên tác giả đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng dự án kinh doanh công ty TNHH MiBi đến năm 2025””. 1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng Công ty TNHH MiBi sẽ được thành lập như một công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua Internet trên thị trường TP HCM. Các sáng lập viên của công ty đều là các nhà Marketing tư vấn về dịch vụ, và nghiên cứu thị trường trên các thị trường quốc tế. Công ty đang thành lập để chính thức hóa các dịch vụ của mình. 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng MIMO là một công ty cung cấp dịch vụ có chất lượng cao về việc triển khai kinh doanh, phát triển các chiến lược phân phối. Công ty thành lập với mục đích phát triển những sản phẩm phục vụ con người qua Internet, biến nó thành một điều tất yếu của cuộc sống và phát triển cùng con người.
 14. 14. 2 Trong những năm đầu thành lập công sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình mở rộng và phát triển trong công tác quản lý cũng như tìm kiếm thị trường. Nhưng công ty sẽ nhanh chóng phát triển các chiến lược của mình, nâng cấp website và thiết bị theo định kỳ. 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh Công ty có trụ sở đặt tại đường Nguyễn Tri Phương - TP HCM, là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp đã hình thành và đang chuẩn bị thành lập. Đây được xem là khu vực tiềm năng của công ty. Công ty có nguồn vốn tương đối lớn, có nhiều nhà đầu tư góp vốn. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, với nhân viên thiết kế web và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Thiết bị kỹ thuật được nhập từ các nước tiên tiến, công nghệ hiện đại. Cùng với quyết định thành lập công ty sẽ có trụ sở Tại Nguyễn Tri Phương - TP HCM và quá trình thương hiệu sẽ được bắt đầu. Nhận thấy đây là khu vực tiềm năng và cộng với mục tiêu phát triển về thương mại điện tử. Công ty đã mạnh dạn đầu tư và phát triển công ty tại đây. Với lợi thế rằng TP HCM hấp dẫn công ty nhờ đã tạo điều kiện tốt cho công ty khi gia nhập thị trường và có tính minh bạch hơn các địa phương khác lại có khâu đào tạo lao động tốt. Nhìn chung TP HCM là thị trường tiềm năng để phát triển dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử. 1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh Trong 12 tháng đầu tiên của năm 2018 mục tiêu của công ty đó là cho ra thị trường các dịch vụ giúp khách hàng quảng cáo sản phẩm của công ty. Nhằm hoàn thiện xã hội bằng công nghệ, dịch vụ và doanh thu của công ty phải đạt được 140.000 USD. Phát triển những sản phẩm là dịch vụ phục vụ cho khách hàng thông qua Internet, biến nó thành một điều tất yếu trong cuộc sống và phát triển cùng con người. 1.3. Các sản phẩm của doanh nghiệp 1.3.1. Dịch vụ
 15. 15. 3 Dịch vụ cung cấp của công ty là các giải pháp phần mềm như: quản lý bán hàng, quản lý nhân sự… Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho ngành giải trí, bất động sản.. 1.3.2. Mô tả dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng các dịch vụ làm nổi bật sản phẩm khách hàng nhằm đến với khách hàng, làm cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm của công ty khách hàng nhiều hơn. Với dịch vụ quảng cáo banner popup theo từ khóa từ tìm kiếm google thì khi khách hàng click vào link của công ty sẽ hiện thị popup của doanh nghiệp mua từ khóa. Đối với dịch vụ phần mềm thì sản phẩm của khách hàng sẽ hiện lên ngoài trang chủ của wbesite Công ty TNHH MiBi, trong mục “sản phẩm ưu chuộng nhất”. 1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp Đảm bảo chủ trương, chính sách, quy chế và pháp luật. Bảo quản lưu trữ bí mật các tài liệu, hồ sơ, số liệu và các hợp đồng kinh tế. Lập kế hoạch kiểm soát quá trình liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn. Bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa và chuyên môn cho nhân viên công ty. Đưa toàn bộ sản phẩm dịch vụ bên ngoài Internet phục vụ cho khách hàng và cung cấp cho người tiêu dùng để tiết kiệm thời gian, chi phí và tài nguyên xã hội. Đồng thời chủ động tìm kiếm thị trường khách hàng để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Triển khai tầm nhìn để có được cơ hội dẫn đầu hoạt động kinh doanh mới. 1.5. Các yếu tố quyết định thành công Việc triển khai chiến lược kinh doanh đảm bảo các nguồn lực cho thực hiện kế hoạch kinh doanh; xây dựng cơ cấu tổ chức gắn với việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, cùng các hoạt động điều chỉnh, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp chuẩn bị các phương án, kế hoạch đối phó với những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, để nhanh chóng quyết định thông qua một chiến lược thay thế nhanh, sẵn sàng đáp ứng với tình hình mới. .
 16. 16. 4 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1. Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp 2.1.1. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp a. Yếu tố tự nhiên: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa bão liên tục xảy ra. Hiện tượng hạn hán, lũ lụt và những cơn bão lớn, mưa to kèm theo sấm chớp gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc bảo quản các trang thiết bị nội thất. Do đó đòi hỏi đầu tư chi phí sửa chữa, bảo dưỡng để duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm hư hỏng xảy ra do điều kiện tự nhiên. b. Yếu tố kinh tế:  Chu kì kinh tế đang trong thời kỳ phục hồi sau khủng hoảng, GDP tăng _ Nhờ những chương trình kích cầu cùng những chính sách hỗ trợ của chính phủ, kinh tế Việt Nam đã dần vượt qua được những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. _ Ngành công nghệ phụ thuộc gián tiếp vào tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Theo đó, sự tăng trưởng phát triển của ngành công nghệ cũng gắn liền với tăng trưởng của nền kinh tế.  Lạm phát gia tăng _ Vấn đề lạm phát hiện nay buộc ngành công nghệ nói chung và Công ty TNHH MiBinói riêng phải thắt chặt chi tiêu, đầu tư mở rộng sản xuất. Nếu lạm phát tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng, giá cả hàng hóa sẽ đắt đỏ hơn, chi phí sinh hoạt của người dân phải cao hơn, chi phí sản xuất kinh doanh cũng từ đó mà bị đẩy lên, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cuả các doanh nghiệp ngành công nghệ và toàn bộ nền kinh tế. c. Yếu tố khoa học – công nghệ: _ Công nghệ cho trang thiết bị, công nghệ Việt Nam hầu như phát triển chậm. Điều này hạn chế rất nhiều khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước so với các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, các nước Châu Âu. Hoạt động nghiên cứu phát triển, tốc độ ra sản phẩm mới còn chậm. _ Tuy nhiên, theo kế hoạch phát triển công nghệ cho ngành công nghệ Việt Nam đến năm 2020 thì ngành công nghệ Việt Nam được khuyến khích trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, từng bước thay thế thiết bị hiện có bằng thiết bị tiên tiến, hiện đại của
 17. 17. 5 thế giới, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Việt Nam và quốc tế để sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và thế giới. d. Yếu tố chính trị - pháp luật:  Chế độ đãi ngộ ngành nông lâm _ Nhà nước bảo hộ sản xuất trong nước đối với các doanh nghiệp công nghệ ở mức cao. Trong Quyết định số11/2004/QĐ-BCN ngày 17/2/2004 về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghệ đến năm 2017, Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên phát triển ngành công nghệ thành ngành kinh tế mạnh.  Chính phủ ổn định _ Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính sách của một quốc gia có ảnh hưởng rất nhiều đến sự ổn định và khả năng phát triển của các ngành kinh tế nói chung. Ngành nông lâm Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó. _ Việt Nam được đánh giá là nước có nền chính trị ổn định trong khu vực Châu Á, đặc biệt trong khối ASEAN. Ổn định chính trị là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nền tảng cho sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong những thập niên qua và trong tương lai. Đây là lý do làm cho người dân tin tưởng ổn định làm ăn, đầu tư phát triển sản xuất. Đây là lợi thế cuả quốc gia đối với vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài. e. Yếu tố văn hóa – xã hội: _ Theo quan điểm tiêu dùng ở nước ta hiện nay, các giải pháp phần mềm phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ bền và đa dạng trong từng sản phẩm. _ Các sản phẩm công nghệ ngày càng chứng tỏ được vai trò to lớn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các ngành kinh tế. Người dân ngày càng chú ý đến các đồ dung công nghệ hơn trong hàng ngày. f. Yếu tố dân số: _ Hiện nay, dân số Việt Nam ngày càng gia tăng, vì vậy nhu cầu về sử dụng sản phẩm công nghệ cũng tăng theo do sản phẩm công nghệ song hành với đời sống con người. _ Ngoài ra, do nhu cầu phát triển của những ngành như thực phẩm, xây dựng, thiết bị điện tử nên nhu cầu tiêu thụ công nghệ cũng tăng theo. 2.1.2. Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường 2.1.2.1. Phân đoạn thị trường
 18. 18. 6 - Phạm vi địa lý: khu vực miền Nam và các khu vực khác. - Nhân khẩu: các dịch vụ đa dạng, phù hợp với yêu cầu từng khách hàng, giá cả hợp lý, tiết kiệm được thời gian. Bảng 2.1: Phân tích thị trường Market Analysis 2017 2018 2019 2020 2021 Potential Customers Growth CAGR Doanh nghiệp nhỏ 6% 300 318 337 357 378 5.95% Doanh nghiệp lớn 4% 150 156 162 168 175 3.93% Và một số khách hàng khác 2% 70 71 72 73 74 1.40% Total 4.79% 520 545 571 598 627 4.79% Market Analysis (Pie) Hình 2.1: Phân tích thị trường 2.1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu Đứng trước nhu cầu sử dụng không ngừng tăng trưởng hiện nay. Công ty tìm hiểu và nhận thấy TP HCM là vị trí có nhiều thuận lợi nên công ty đã được xây dựng tại TP HCM và làm trung tâm chính. Tuy đây là khu vực đông dân cư, nhiều doanh nghiệp nhưng nhu cầu của họ cũng không ổn định nên công ty sẽ phải xây dựng nhiều dịch vụ giá cả hợp lý, hiệu quả mang lại cao. Không những tạo dịch vụ mới công ty còn hướng đến hậu mãi, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. 2.1.3. Mục tiêu marketing - Doanh thu công ty hòa vốn ở năm 2 và bắt đầu có lãi. - Thị phần công ty chiếm lĩnh tăng lên Doanh nghiep nho Doanh nghiep lon Va mot so khach hang khac
 19. 19. 7 - Mức độ nhận biết của khách hàng về MiMo đạt 70%. 2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) Thiết kế hệ thống marketing_mix là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động marketing. Một hệ thống marketing_mix thành công sẽ đảm bảo cho chiến lược marketing thành công và đem lại hiệu quả cao cho công ty. Từ kết quả của việc phân tích thị trường chúng ta nhận thấy rõ công ty chỉ tiến hành xác định thị trường mục tiêu trên cơ sở dự báo cảm tính và không có những cuộc điều tra thịt trường mục tiêu đó để phân đoạn được thị trường. Sau đây chúng ta xem xét các chính sách marketing_mix của công ty. 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm Công ty TNHH MiBi là mội công ty thương mại cung cấp đa sản phẩm và dịch vụ vì vậy họat động marketing của công ty là khá phức tạp. Hoạt động marketing của công ty vừa phải đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm hữu hình mà công ty bán trên thị trường vừa phải thực hiện các dịch vụ mà công ty cung cấp một cách tốt nhất đối với người tiêu dùng. Bảng 2.2: Danh mục các sản phẩm mà công ty cung cấp STT Mặt hàng Tên hàng 1 Tin học +Máy tính để bàn ,xách tay máy chủ +Linh kiện máy tính +Máy in +Máy chiếu, màn chiếu +Tủ Rack + Switch, Hub, Router, Pixfirewall + Bộ lưu điện +Máy photocopy 2 Viễn thông +Tổng đài, linh kiện tổng đài +Thiết bị bộ đàm 3 Dịch vụ +Dịch vụ xây dựng phần mềm quản lý kế toán cho các doanh nghiệp doanh nghiệp +Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ thông tin
 20. 20. 8 +Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp. +Dịch vụ lắp đặt bảo trì hệ thống. Nhìn vào bảng danh mục trên có thể nhận thấy sản phẩm mà công ty bán trên thị trường là các sản phẩm điện tử có trình độ kỹ thuật cao, khả năng bảo quản không khó, khả năng vận chuyển khá phức tạp bởi vừa có linh kiện cồng kềnh có giá trị thấp như vỏ case, bàn phím, màn hình máy tính…vừa có linh kiện nhỏ nhưng có giá trị cao như các linh kiện máy tính chip, ram,…Vì vậy hoạt động bao gói, vận chuyển sản phẩm, linh kiện khá phức tạp. Thêm một đặc điểm nữa đối với sản phẩm của công ty là chu kỳ sống của sản phẩm rất ngắn do trình độ công nghệ kỹ thuật thế giới rất phát triển mà các sản phẩm của công ty bán trên thị trường đều là các sản phẩm nhập từ các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa kỳ,…cho nên đặc điểm này ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động marketing của công ty từ chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, phân phối các sản phẩm ra sao trong từng chu kỳ sống của nó. Bên cạnh đó công ty còn cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo hành bảo trì sản phẩm vì vậy họat động marketing tại công ty phải đảm bảo sản phẩm của khách hàng được bảo dưỡng thường xuyên, được sửa chữa tốt nhất trong thời gian nhanh nhất và thái độ phục vụ của nhân viên là nhiệt tình niềm nở nhất. Đặc biệt các dịch vụ cung cấp phần mềm thì đòi hỏi về độ an toàn và bí mật cao nên hoạt động marketing nói chung là khá phức tạp. Tuy nhiên các đặc điểm dịch vụ lại hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động xúc tiến bán sản phẩm mà các sản phẩm lại ảnh hưởng ngược lại giúp cho dịch vụ trở nên tốt hơn. Vì vậy mà mặc dù các sản phẩm ảnh hưởng khá phức tạp đến hoạt động marketing song nó cũng làm cho hoạt động này thống nhất hơn. Công ty TNHH MiBi là một công ty thương mại chứ không phải là một nhà sản xuất do đó lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp tương đối đa dạng và phong phú cả trong và ngoài nước. Đặc biệt lĩnh vực họat động của công ty là ngành công nghệ cao cho nên sản phẩm hầu như là các sản phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm của công ty được cung cấp từ nhiều nguồn có thể
 21. 21. 9 trực tiếp được nhập khẩu tại chính nhà sản xuất hoặc được lấy từ các nhà phân phối chính thức lớn như FPT...Bên cạnh đó công ty là phân phối một số sản phẩm của chính các nhà sản xuất máy tính trong nước như máy tính thương hiệu Việt. Chiến lược sản phẩm được công ty sử dụng là: Đa dạng hóa sản phẩm Vì là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nên ngay từ khi hoạt động công ty luôn cho rằng đa dạng hóa sản phẩm là chiến lược hàng đầu để có thể phủ rộng được thị trường tin học _viễn thông sôi động như hiện nay. Về danh mục sản phẩm hiện nay công ty cung cấp 16 loại máy photocopy khác nhau, 66 loại máy chiếu của các hãng Sony,Panasonic, Nec, Toshiba, Canon, Acer, Sanyo, Hitachi; có 15 chủng loại bộ lưu điện có giá khác nhau từ vài trăm ngàn được sản xuất từ Trung Quốc đến chục triệu đồng được nhập từ Nhật hay Hoa kỳ đặc biệt công ty còn cung cấp thiết bị lưu điện của hãng Ablerex Italia; 25 chủng loại sản phẩm máy tính để cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các loại sản phẩm phù hợp với mình nhất. Đối với các linh kiện máy tính công ty có tất cả hơn 600 danh mục sản phẩm linh kiện máy tính như CPU, Chip chính hãng intel, mainboard, destop, vỏ case , chuột thường _quang_, bàn phím...và các sản phẩm hỗ trợ máy tính như usb có dung lượng nhớ từ 512mb đến 2G, ram, cổng usb, tv-box, modem, máy in, máy scan, loa , ổ đĩa cho cả máy tính xách tay và máy để bàn. Về bao bì sản phẩm, mặc dù công ty không phải là công ty sản xuất nhưng các sản phẩm mà công ty cung cấp cũng được chú trọng về bao bì. Tất cả các nhãn mác đối với sản phẩm đều được kiểm tra khi nhập và khi bán tới tay người tiêu dùng. Không có tình trạng vỏ bao bì và sản phẩm trong vỏ đó là của hai công ty khác nhau. Điều đó giúp cho người tiêu dùng cảm thấy yên tam về sản phẩm mình mua tại công ty đồng thời cũng giúp cho việc quản lý sản phẩm trở nên dễ dàng Bên cạnh các chiến lược sản phẩm thương mại, công ty còn cung cấp dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm mình cung cấp trong thời gian tùy theo từng mặt hàng, ngoài ra với các sản phẩm đã hết thời gian bảo hàng thì công ty có dịch vụ bảo hành sửa chữa đặc biệt với giá cả phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất.
 22. 22. 10 Đối với sản phẩm viễn thông công ty mới cung cấp lượng ít máy tổng đài điện thoại, máythiết bị tổng đài có liên quan của Simens, bộ đàm Motorola, và các dịch vụ cung cấp phần mềm quản trị tài chính và kế toán. Các sản phẩm dịch vụ này có lượng tiêu thụ thấp vì công ty mới nghiên cứu và đưa vào cung cấp từ năm 2016 nên chính sách sản phẩm mà công ty sử dụng là chính sách thăm dò với sản phẩm mới. 2.1.4.2. Chính sách giá cả Giá cả là một công cụ cạnh tranh khá hiệu quả của các doanh nghiệp. Việc xác lập chính sách giá cả đúng đắn sẽ giúp cho công ty đảm bảo kinh doanh có lãi, chiếm được tỷ lệ thị phần cao. Đặc biệt trong tình trạng hiện nay khi tình hình nền tài chính thế giới khủng hoảng nên giá các mặt hàng tăng, giá nhập mỗi bộ máy tính nguyên chiếu tăng 60.000-120.000 đồng/bộ nên một chính sách giá cả tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều việc tiêu thụ sản phẩm.Hiện nay công ty đang áp dụng các chính sách sau: - Chính sách giá thâm nhập Hiện nay với sản phẩm mới mà công ty phân phối thì công ty áp dụng chính sách giá hớt váng tức là cao hơn mức thị trường, với một số sản phẩm công ty như sản phẩm máy tính để bàn và máy tính xách tay cũ công ty sử dụng chính sách giá thấp hơn thị trường để tạo sự cạnh tranh về giá bởi khách hàng của công ty chủ yếu là người khá nhạy cảm về giá. - Chính sách giá thay đổi theo thời hạn thanh toán Với các hợp đồng thanh toán tiền ngay công ty áp dụng chính sách chiết khấu cho mỗi hợp đồng tùy theo đặc điểm của từng sản phẩm mà công ty cung cấp. Bảng 2.3: Mức chiết khấu áp dụng cho hợp đồng thanh toán tiền ngay STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Mức chiết khấu 1 Camera Đồng/bộ 30.000 2 Máy chấm công Đồng/bộ 15.000 3 Linh kiện máy tính % 1 4 Bộ lưu điện % 2 5 Thiết bị bộ đàm % 1.5 6 Thiết bị tổng đài % 1.5 (Nguồn phòng kinh doanh)
 23. 23. 11 Tuy nhiên tùy từng thời điểm tùy từng mặt hàng mà chính sách giá của công ty nói chung có sự thay đổi linh hoạt. Giá bán các sản phẩm của công ty nói chung là ngang bằng với giá của thị trường. Với các sản phẩm viễn thông thì giá thường là giá cao bởi thị trường cung cấp sản phẩm này còn ít, công ty sử dụng chính sách giá thâm nhập để thu được lợi nhuận đáng kể. Với các sản phẩm là phần mềm quản trị hay dịch vụ sửa chữa thì giá cuả công ty ngang giá thị trường song sự khác biệt mà công ty muốn tạo ra chính là phong cách thái độ phục vụ của nhân viên công ty để tạo nên hình ảnh. Bên cạnh đó công ty áp dụng các hình thức bớt giá, chiết khấu giá cho các đại lý, cửa hàng hoặc cho khách hàng là doanh nghiệp mua với số lượng lớn. 2.1.4.3.Chính sách phân phối Kênh phân phối là một công cụ hiệu quả trong việc tiêu thụ sản phẩm. Kênh phân phối còn giúp ích cho công ty nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Hiện nay công ty đang dựa trên các căn cứ sau để đưa ra kênh phân phối của mình: - Căn cứ vào thị trường của công ty - Căn cứ vào năng lực của công ty - Căn cứ vào đặc điểm thị trường của công ty
 24. 24. 12 công ty TNHH Camera Trần Hùng Đại lý cấp I Đại lý cấp I Cửa hàng Người tiêu dùng Đại lý cấp II Hình 2.2: Cơ cấu kênh phân phối của công ty Kênh 1: Công ty –Người tiêu dùng. Công ty bán sản phẩm trực tiếp tới tay người tiêu dùng qua hệ thống showroom cho những khách hàng gần công ty. Kênh phân phối này giúp công ty tiết kiệm được chi phí bán hàng đồng thời giúp công ty tiếp xúc được trực tiếp với khách hàng thông qua đó có thể tiếp nhận được các thông tin trực tiếp từ khách hàng về sản phẩm dịch vụ từ đó có thể điều chỉnh ngay kịp thời những thiếu sót về thái độ phục vụ về bán hàng...Mặc dù sản phẩm được bán từ kênh này không nhiều nhưng nó là công cụ hữu ích để công ty quảng bá hình ảnh của mình trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Sở dĩ việc tiêu thụ trên kênh này thấp bởi khả năng bán hàng không cao và khách hàng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường TP.HCM dường như có quá nhiều lựa chọn và thu nhập của người tiêu dùng
 25. 25. 13 tại TP.HCM cao hơn rất nhiều, tâm lý mua hàng cũng khác nên lượng tiêu thụ trực tiếp của người tiêu dùng tại các cửa hàng nói chung không cao. Kênh 2: Công ty_Đại lý cấp I_Người tiêu dùng. Công ty bán hàng thông qua đại lý tư nhân rồi tới tay người tiêu dùng. Các đại lý tư nhân lấy hàng từ công ty rồi bán tới tay người tiêu dùng. Các đại lý này là các khách hàng thương mại của công ty, các khách hàng này là các khách hàng thường xuyên của công ty và có mối quan hệ khá khăng khít với công ty. Kênh 3: Công ty _Đại lý cấp I_Đại lý cấp II (Cửa hàng)_Người tiêu dùng. Với kênh phân phối này công ty đưa sản phẩm ra thị trường thông qua hệ thống đại lý cấp I, II trực thuộc của mình và tới tay người tiêu dùng. Kênh phân phối này đem lại hiệu quả khá cao cho công ty đặc biệt tại các thị trường tỉnh lẻ. Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý và hỗ trợ các đại lý và thông qua các đại lý nâng cao hình ảnh của mình. Đến nay Công ty TNHH MiBi đã xây dựng cho mình một hệ thống kênh phân phối khá tốt bao gồm: - Công ty TNHH MiBi là nhà phân phối đầu mối - Đại lý bán buôn - Các đại lý bán lẻ - Các cửa hàng - Người tiêu dùng Với hệ thống kênh phân phối như hiện nay công ty đang xúc tiến thực hiện chính sách phân phối hàng hóa : -Việc phân phối hàng hóa tới tay người tiêu dùng do công ty thực hiện hoặc do đại lý phân phối, các cửa hàng thực hiện. -Việc phân phối sản phẩm tới các đại lý do công ty thực hiện theo đơn hàng nhờ bộ phận vận chuyển hoặc do nhà vận tải được công ty ủy quyền. Hoặc có thể các đại lý tự vận chuyển song giá bán của sản phẩm vẫn phải được công ty niêm yết và quản lý . -Việc thanh toán với các đại lý cửa hàng cũng khác nhau. Thông thường ngay sau khi giao hàng đại lý phải thanh toán cho công ty nhưng với đơn hàng thứ hai trở
 26. 26. 14 đi công ty có chính sách công nợ gối đầu đối với khối lượng lớn. Thời gian thanh toán chậm nhất có thể là 1tháng kể từ ngày lập hóa đơn. Để duy trì và phát triển kênh phân phối này công ty đã đưa ra các chính sách thanh toán, chính sách hỗ trợ vận chuyển, bán hàng cho các đại lý. Về chính sách thanh toán về nguyên tắc là phải dứt điểm hợp đồng thanh toán theo quy định song trên thực tế trong một vài trường hợp đối với các đại lý lâu năm, công ty vẫn có thể chấp nhận việc thanh toán chậm hơn so với quy định đề ra khoảng 15 ngày nhằm hỗ trợ tốt đa có thể cho đại lý. Bên cạnh đó công ty hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển cho các đại lý không trực thuộc, và hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các đại lý trực thuộc. Về kỹ thuật công ty chịu trách nhiệm đào tạo kỹ thuật cho các đại lý đồng thời công ty luôn có hỗ trợ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và bảo hành tại các đại lý. Hàng tháng các chuyên gia kỹ thuật của công ty đề được cử đến tận các đại lý để hỗ trợ. Trường hợp khẩn cấp về kỹ thuật do yêu cầu của đại lý công ty luôn đưa trực tiếp nhân viên của mình tới. Ngoài ra công ty còn hỗ trợ đại lý về công tác trưng bày sản phẩm mỗi khi có sản phẩm mới, hỗ trợ về việc đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng… 2.1.4.4.Về chính sách xúc tiến hỗn hợp Trước đây khi còn kinh doanh là cửa hàng bán các sản phẩm máy tính đơn thuần thì công tác này chưa được chú trọng. Các hoạt động xúc tiến bán hàng chỉ dừng lại ở công tác phát tờ rơi trên khu vực TP.HCM. Các công tác đó được do chính các nhân viên kinh doanh của cửa hàng thay nhau thực hiện. Giai đoạn khó khăn đó đã giúp cho các nhân viên bán hàng có thêm nhiều kinh nghiệm. Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh sang công ty thì công tác xúc tiến hỗ hợp đã được chú trọng hơn rất nhiều + Các hoạt động quảng cáo: Công ty tiến hành quảng cáo sản phẩm chủ yếu trên các tạp chí, phát tờ rơi, các catalog, áp phíc giới thiệu các sản phẩm và các chương trình khuyến mại. Công ty thực hiện quảng cáo chủ yếu vào đầu năm học hoặc trước những dịp các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5…Công ty thường tuyển các cộng tác viên là sinh viên hoặc học sinh để thực hiện các công tác phát tờ rơi,
 27. 27. 15 catalog…Công ty cũng hợp tác với công ty quảng cáo báo chí truyền hình Việt Nam để thực hiện công tác quảng cáo trên báo cho mình. + Các hoạt động hội nghị khách hàng Hàng năm công ty thường xuyên có hội nghị khách hàng và chủ yếu là đối với khách hàng thương mại và một số các doanh nghiệp quen thuộc sử dụng sản phẩm của công ty với số lượng lớn để thông qua đó thiết lập mối quan hệ với khách hàng và từ đó có thể xúc tiến bán các đơn hàng mới hoặc các sản phẩm mới cũng như các dịch vụ sửa chữa. Các hội nghị này diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6. Mỗi hội nghị thông thường có hai phần: phần hội thảo báo cáo kết quả và kinh nhiệm, phần hoạt động tổ chức giải trí ăn uống tại nhà hàng. Thông qua các hội nghị này công ty có lòng tin vững chắc với khách hàng.
 28. 28. 16 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp 3.1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 3.1: Bảng dự toán kết quả kinh doanh hàng năm Đvi: tr đ STT Năm Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6 1 Doanh thu 698.25 943.2 5 943.25 943.25 967.8 1370.25 2 Tổng chi phí 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 3 Lợi nhuận trước thuế 186.15 394.3 5 394.35 394.35 418.9 793.35 4 Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) 46.5375 98.58 8 98.587 5 98.587 5 104.7 198.3375 5 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 139.6125 295.7 6 295.76 3 295.76 3 314.1 595.0125 6 Thu nhập sau thuế cộng dồn 139.6125 435.3 8 731.13 8 1026.9 1341 1796.437 5 Stt Năm Chỉ tiêu 7 8 9 10 11 12 1 Doanh thu 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 2 Tổng chi phí 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 3 Lợi nhuận trước thuế 760.95 760.95 760.95 760.95 754.95 754.95 4 Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) 190.2375 190.237 5 190.237 5 190.237 5 188.737 5 188.737 5 5 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 570.7125 570.712 5 570.712 5 570.712 5 566.212 5 566.212 5 6 Thu nhập sau thuế cộng dồn 2053.013 2327.96 3 2602.91 3 2877.86 3 2849.06 3 2844.56 3
 29. 29. 17 3.1.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng 3.2: Lưu chuyển tiền tệ Số TT Năm Chỉ tiêu 0 1 2 3 4 5 6 A- THU 1 Lợi nhuận sau thuế 0 139.6125 295.7625 295.7625 295.7625 295.7625 595.0125 2 Khấu hao 0 44 44 44 44 44 0 3 Thu hồi vốn lưu động 0 0 0 0 0 0 0 4 Thu thanh lý 0 0 0 0 0 0 0 5 Dòng tiền vào 0 183.6125 339.7625 339.7625 339.7625 339.7625 595.0125 B-CHI 1 Đầu tư ban đầu 315 0 0 0 0 0 0 2 Vốn LĐ ban đầu 342.1 0 0 0 0 0 0 3 Bổ xung vốn lưu động 0 36.8 0 0 0 0 72 4 Dòng tiền ra 657.1 36.8 0 0 0 0 72 1 A-B -657.1 146.8125 339.7625 339.7625 339.7625 339.7625 523.0125 2 Hệ số chiết khấu 1 0.893 0.797 0.712 0.637 0.567 0.5066 3 (Thu- chi)*1/ (1+0.12)t -657.1 131.1035625 270.790712 5 241.9109 216.428712 5 192.6453375 264.9581325 4 Lũy kế -657.1 -525.9964375 - 255.205725 -13.294825 203.133887 5 395.7792250 525.9964375
 30. 30. 18 Số TT Năm Chỉ tiêu 7 8 9 10 11 12 A- TH U 1 Lợi nhuận sau thuế 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 566.2125 2 Khấu hao 0 0 0 0 0 0 3 Thu hồi vốn lưu động 0 0 0 0 0 378.9 4 Thu thanh lý 0 0 0 0 0 30 5 Dòng tiền vào 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 975.1125 B- CHI 1 Đầu tư ban đầu 0 0 0 0 0 0 2 Vốn LĐ ban đầu 0 0 0 0 0 0 3 Bổ xung vốn lưu động 0 0 0 0 0 0 4 Dòng tiền ra 0 0 0 0 0 0 1 A-B 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 975.1125 2 Hệ số chiết khấu 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.2567 3 (Thu- chi)*1/ (1+0.12)t 257.96205 230.56785 206.0272125 183.769425 162.502988 250.3113788 Lũy kế 918.6994075 1149.267258 1355.29447 1539.063895 1701.56688 1951.878261
 31. 31. 19 3.1.3. Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản) a. Tài sản  Tiền mặt: Đầu năm: Là khoản tiền dự trữ nhằm đảm bảo nhu cầu vốn lưu động và dùng để trả các chi phí thuê đất và các chi phi phát sinh trong kỳ. Lượng tiền có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm kinh doanh. Cuối năm: là khoản tiền còn lại vào cuối năm nhất sau khi đã cân đối các khoản thu chi phát sinh trong năm.  Tồn kho: Đầu năm: là lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản phải thay thế hành năm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Cuối năm: lượng nguyên vật liệu, hàng hóa dự trữ phục vụ cho kỳ hoạt động tiếp theo và tài sản phải thay thế hành năm đã được thay mới.  Tài sản ngắn hạn khác Các khoản chi phí trích trước chờ phân bổ bao gồm: - Chi phí lập dự án. - Chi phí thành lập doanh nghiệp. - Chi phí tuyển dụng. - Chi phí Marketing ban đầu.  Tài sản cố định: Tổng tài sản cố định tại thời điểm thành lập doanh nghiệp.  Tài sản dài hạn khác: Bao gồm các khoản chi phí dự phòng, chi phí trả trước dài hạn (tiền đặt cọc). b. Nguồn vốn Là nguồn vốn đầu tư ban đầu vào việc kinh doanh.  Nợ phải trả Số đầu năm: nợ vay dài hạn ngân hàng số tiền là 600,000,000 VNĐ Số cuối năm: Số nợ vay ngân hàng còn lại sau một năm đi vào hoạt động là 400,000,000 VNĐ
 32. 32. 20  Vốn chủ sở hữu: Số đầu năm: là nguồn vốn góp ban đầu của chủ sở hữu vào việc kinh doanh. Tổng số tiền là: 657.1 triệu VNĐ Số cuối năm: bao gồm vốn chủ sở hữu đầu năm cộng với lợi nhuận chưa phân phối. 3.1.4. Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần Trong Tài chính,giá trị hiện tại thuần (NPV) hoặc "giá trị hiện tại ròng" (NPW) của chuỗi thời gian các dòng tiền, cả vào và ra, được định nghĩa là tổng các giá trị hiện tại (PV) của các dòng tiền cụ thể của cùng một thực thể. Trong trường hợp khi tất cả các luồng tiền trong tương lai là tiền vào (chẳng hạn như phiếu giảm giá và gốc trái phiếu) và dòng tiền ra duy nhất là giá mua, NPV chỉ đơn giản là PV của dòng tiền tương lai trừ đi giá mua (đó là PV của riêng nó). NPV là một công cụ trung tâm trong phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), và là một phương pháp tiêu chuẩn cho việc sử dụng giá trị thời gian của tiền để thẩm định các dự án dài hạn. Được sử dụng để lập ngân sách vốn, và rộng rãi trong suốt kinh tế, tài chính, kế toán, nó đo lường sự vượt quá hoặc thiếu hụt của các dòng tiền, về giá trị hiện tại, một khi các chi phí tài chính được đáp ứng. NPV của một chuỗi các dòng tiền có như là đầu vào dòng tiền mặt và tỷ lệ chiết khấu hoặc đường cong giảm giá và đầu ra một mức giá quá trình trò chuyện trong phân tích DCF - tham gia một chuỗi các dòng tiền và một mức giá như đầu vào và suy luận như sản lượng giảm giá tỷ lệ (tỷ lệ chiết khấu mà sẽ mang lại mức giá được đưa ra như NPV) - được gọi là năng suất, và được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh trái phiếu. NPV là chỉ tiêu bao nhiêu giá trị đầu tư, dự án cho biết thêm các doanh nghiệp. Với một dự án cụ thể, nếu là một giá trị dương, dự án đang ở trong tình trạng của các dòng tiền chiết khấu trong thời gian t. Nếu là một giá trị âm, dự án trong tình trạng của dòng chảy tiền mặt giảm giá trong thời điểm "t". Dự án một cách thích hợp mạo hiểm với một NPV dương có thể được chấp nhận. Điều này không nhất thiết có nghĩa rằng chúng nên được thực hiện vì NPV với chi phí vốn không có thể tài khoản cho chi phí cơ hội, "tức là" so sánh với khoản đầu tư khác có sẵn. Trong lý thuyết tài chính, nếu có một sự lựa chọn giữa hai lựa chọn thay thế loại trừ lẫn nhau, NPV có năng suất cao hơn nên được chọn. 3.2. Nội dung kế hoạch tài chính
 33. 33. 21 3.2.1. Dự báo chi phí: Dự báo tài chính này được lập ra như một dự toán nhằm ước tính số tiền cần đầu tư để đưa dự án vào hoạt động. 1. Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm Chi phí đăng ký kinh doanh là chi phí để thành lập doanh nghiệp. Chi phí nghiên cứu là khoản chi phí để nghiên cứu khách hàng. Chi phí này trên thực tế là chi phí thuê tư vấn về thực đơn và trang bị kiên thức cơ bản cho nhân viên: Tổng chi phí: 12.000.0000 VNĐ 2. Chi phí thuê mặt bằng kinh doanh. Theo tham khảo giá thị trường và thực tế thì giá thuê của một cơ sở 3 tầng, mặt sàn 70 m2 .Ký hợp đồng thuê 12 năm, trả tiền hàng tháng. 6.500.000 VNĐ/tháng, tức 78.000.000 VNĐ/năm 3. Chi phí tu sửa và trang trí công ty, thiết kế nội thất. Là khoản chi được sử dụng để tu sửa lại cơ sở đã thuê, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, ổn định hệ thống cấp thoát nước và hệ thống nhà vệ sinh.Trang trí công ty bằng các hình vẽ, tranh ảnh. Tổng chi phí: 120.000.000 VNĐ 4. Chi phí thiết bị. Bao gồm các chi phí văn phòng Bảng 3.3: Tính chi phí thiết bị: Đvi: tr đ Stt Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất sứ Đơn giá Thành tiền Thiết bị văn phòng 1 Máy vi tính Bộ 3 Việt Nam 10.0 30.0 2 Máy điện thoại Cái 3 Việt Nam 0.3 0.9 3 Loa Sony Bộ 3 Nhật 0.4 1.2 4 Máy điều hòa Cái 2 Nhật 10.2 20.3 C Thiết bị khác 1 Máy phát điện Cái 1 Việt Nam 17.5 17.5 Tổng 70.0
 34. 34. 22 Tổng chi phí: 70.000.000 VNĐ 5. Chi phí marketing cho công ty. Quảng cáo trên tờ rơi, tờ gấp. Quảng cáo trên trang website Ước tính hết: 5.000.000 VNĐ 6. Chi phí nhân công (tiền lương). Dựa vào kế hoạch nhân sự, chi phí nhân công được tính toán như sau: Bảng 3.4: Lương nhân viên từ năm 1 đến năm 5 (đơn vị tính: triệu VNĐ) TT Chức danh Số lượng Mức lương tháng 1 Kế toán 1 4.5 2 Quản lý 1 7 3 Bảo vệ 1 3.3 4 Nhân viên bán hàng 1 3.2 Tổng lương hàng tháng 18.0 Tổng lương hàng năm 12 tháng 216.0 7. Chi phí các khoản sinh hoạt phí. Các khoản sinh hoạt phí để vận hành Công ty tiền điện,tiền nước,phí vệ sinh môi trường, tiền thông tin liên lạc. Bảng 3.5: tính sinh hoạt phí: ( đơn vị tính: triệu VNĐ) ST T Chi phí 1 tháng 1 năm 1 Tiền điện 2 24 2 Tiền internet 0.275 3.3 3 Tiền điện thoại(1 máy bàn) 0.2 2.4 4 Tổng cộng 2.475 29.7
 35. 35. 23 8. Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu được tính toán dựa trên những tính toán về khả năng thu hút khách hàng của Công ty. Chi phí này bào gồm các khoản chi cho nhiên liệu,điện thoại, nước uống,…. Ước tính: Năm 1: 500,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 15,000,000 VNĐ/năm. Năm 2 đến năm 5: 600,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 18,000,000 VNĐ/năm. Năm 6 trở đi: 700,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 21,000,000 VNĐ/năm. 9. Chi phí tín dụng. Dự án đưa vào hoạt động với nguồn vốn đầu tư tự có từ gia đình. 10. Chi phí không dự kiến. Là khoản tiền sử dụng trong các trường hợp rủi ro,bất trắc hoặc phát sinh bất ngờ xảy ra trong quá trình hoạt động của Công ty.Hoặc đó cũng là khoản tiền chi thưởng cho nhân viên vào các dịp nghỉ Tết, kỷ niệm ngày khai trương… Chi phí này có thể được tiết kiệm cho vào quỹ của công ty. Ước tính :4.000.000 VNĐ/tháng
 36. 36. 24 Các bảng tính Bảng 3.6: Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh Đvi tính: trđ Stt Năm Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6 1 Biến phí 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 2 Chi phí thuê mặt bằng 78 78 78 78 78 78 3 Chi phí khấu hao 44 44 44 44 44 0 4 Chi phí ngoài dự kiến 48 48 48 48 48 48 Tổng 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 Stt Năm Chỉ tiêu 7 8 9 10 11 12 1 Biến phí 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 2 Chi phí thuê mặt bằng 78 78 78 78 84 84 3 Chi phí khấu hao 0 0 0 0 0 0 4 Chi phí ngoài dự kiến 48 48 48 48 48 48 Tổng 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 Bảng 3.6.a tính biến phí Stt Năm Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6 1 Sinh hoạt phí 22 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 2 Lương 155.1 169.2 169.2 169.2 169.2 169.2 3 Nguyên vật liệu 165 180 180 180 180 252 Tổng 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9
 37. 37. 25 Stt Năm Chỉ tiêu 7 8 9 10 11 12 1 Sinh hoạt phí 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 2 Lương 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 3 Nguyên vật liệu 252 252 252 252 252 252 Tổng 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 Bảng 3.6.b: Bảng tính khấu hao ST T Chỉ tiêu Năm 1 2 3 4 5 1 Khấu hao nội thất 30 30 30 30 30 2 Khấu hao thiết bị 14 14 14 14 14 3 Tổng khấu hao 44 44 44 44 44 Khấu hao thiết bị và nội thất là 5 năm Bảng 3.7: Bảng vốn đầu tư ban đầu Đvi: Tr đ STT Loại chi phí Chi 1 Chi phí nghiên cứu, phát triển sản phẩm,đăng ký kinh doanh 12 2 Chi phí thuê mặt bằng 1 năm 78 3 Tu sửa trang trí, thiết kế nội thất 150 4 Thiết bị 70 5 Marketing 5 6 Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đưa vào hoạt động trong 1 năm 315 7 Vốn lưu động 342.1 8 Vốn đầu tư ban đầu 657.1
 38. 38. 26 3.2.2. Dự báo doanh thu và điểm hòa vốn 1. Dự báo giá Trung bình mỗi khách hàng vào công ty sẽ chi trả 350.000 VNĐ. Giá trên là giá dành cho khách hàng, phù hợp với sức mua của khách hàng mục tiêu.Với giá thành như trên,một khách hàng thân quen của công ty có thể có sức mua trung bình 1 lần/tháng . 2. Dự báo doanh số Dự báo công suất hoạt động trung bình trong 1 năm đầu của Công ty là 25% ,tức là mỗi ngày Công ty sẽ phục vụ được 7 khách tương đương với 7 sản phẩm/ngày. Ước tính số ngày hoạt động của công ty là 250 ngày. 3.Dự báo doanh thu: “Mỗi năm Công ty mở cửa 250 ngày.” Doanh thu của Công ty được dự báo dựa trên dự báo về giá và doanh số. Bảng 3.8: Bảng doanh thu dự kiến Đvi: trđ St t Chỉ tiêu Năm 1 2 3 4 5 6 1 Số lượt/ngày 6 7 7 8 8 9 2 Giá trung bình/lượt 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 3 DThu tiêu thụ sản phẩm/ngày 1.995 2.485 2.555 2.625 2.695 3.045 Doanh thu/năm 728.175 907.025 932.575 958.125 983.675 1111.43 stt Chỉ tiêu Năm 7 8 9 10 11 12 1 Số lượt/ngày 9 9 9 9 9 9 2 Giá trung bình 1lượt 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 3 DThu tiêu thụ sản phẩm/ngày 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 Doanh thu/năm 1428.98 1428.98 1428.98 1428.98 1428.98 1428.98
 39. 39. 27 ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Bảng 3.9: Bảng tính lợi nhuận ròng của dự án Đvi: tr đ ST T Năm Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6 1 Doanh thu 698.25 943.2 5 943.25 943.25 967.8 1370.25 2 Tổng chi phí 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 3 Lợi nhuận trước thuế 186.15 394.3 5 394.35 394.35 418.9 793.35 4 Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) 46.5375 98.58 8 98.587 5 98.587 5 104.7 198.3375 5 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 139.612 5 295.7 6 295.76 3 295.76 3 314.1 595.0125 6 Thu nhập sau thuế cộng dồn 139.612 5 435.3 8 731.13 8 1026.9 1341 1796.437 5 St t Năm Chỉ tiêu 7 8 9 10 11 12 1 Doanh thu 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 2 Tổng chi phí 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 3 Lợi nhuận trước thuế 760.95 760.95 760.95 760.95 754.95 754.95 4 Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) 190.237 5 190.237 5 190.237 5 190.237 5 188.737 5 188.737 5 5 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 570.712 5 570.712 5 570.712 5 570.712 5 566.212 5 566.212 5 6 Thu nhập sau thuế cộng dồn 2053.01 3 2327.96 3 2602.91 3 2877.86 3 2849.06 3 2844.56 3
 40. 40. 28 CÁC CHỈ TIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hiệu quả kinh tế - NPV của dự án= 1,951,878,261 VNĐ >0 Dự án có lãi - IRR= 30% >12% Lợi nhuận thu được từ đầu tư dự án có lợi hơn so với việc gửi ngân hàng.
 41. 41. 29 CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy 4.1.1. Sơ đồ tổ chức của công ty Hình 4.1: Tổ chức công ty 4.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Chức năng và nhiệm vụ Giám Đốc : - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty - Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty. - Bổ nhiệm , miễn nhiệm cách chức các chức danh quản lý trong công ty - Ký kết hợp đồng nhân danh công ty - Tuyển dụng lao động Chức năng và nhiệm vụ của Phó Giám Đốc: - Giúp việc cho Giám Đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám Đốc - Chủ động và triển khai tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về hiệu quả các hoạt động. GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH BỘ PHẬN MARKETING BỘ PHẬN BÁN HÀNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÒNG KỸ THUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC
 42. 42. 30 Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế toán tài chính: - Giúp giám đốc về công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế và các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính - Quản lý tài chính của công ty, đôn đốc việc thực hiện quy chế, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh - Phân tích hiệu quả kinh tế của các sản phẩm của công ty - Thiết lập toàn bộ máy kế toán của Công ty tinh thông , gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả - Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác đầy đủ các số liệu , tình hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty - Phói hợp với các phòng ban trong Công ty để hoàn thành kế hoạch được giao - Đề nghị lãnh đạo Công ty , khen thưởng , kỷ luật, nâng lương , nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Hành chính Nhân sự: - Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty. - Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty - Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty - Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng. - Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình - Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty. - Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó. - Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.
 43. 43. 31 - Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động. - Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty. - Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty. - Lưu giữ và bổ sung hồ sơ cán bộ công nhân viên kịp thời, chính xác - Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hợp đồng lương, khoa học kỹ thuật - Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động - Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng. - Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế - Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Marketing : - Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng. - Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng - Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu - Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm năng - Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận bán hàng : - Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc. - Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ phận bán hàng thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo. - Đảm bảo phát triển đội ngũ công nhân viên theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty. - Thực hiện ra chỉ tiêu doanh thu hằng tháng, phân bổ chỉ tiêu cho các kênh bán hàng. Theo dõi thực tế bán hàng so với chỉ tiêu thực tế.
 44. 44. 32 - Theo dõi hàng hóa xuất nhập, điều phối hàng trong tuần, tháng. Lập sổ sách theo dõi số lượng tồn hằng ngày. - Lên kế họach sọan thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý và nhân viên. (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp vụ trưng bày…) - Lập kế họach cho chương trình quảng cáo và khuyến mãi thúc đẩy việc bán hàng - Kiểm tra giám sát công việc của quản lý, nhân viên. - So sánh đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo chỉ tiêu. Tìm ra nguyên nhân tăng giảm doanh thu so với kế họach đưa ra hướng khắc phục kịp thời. Chức năng và nhiệm vụ Phòng kỹ thuật: - Chịu trách nhiệm quản lý về kỹ thuật, tham mưu trong công tác quản lý thiết bị bán ra. - Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị hàng hóa công ty đang kinh doanh cho khách hàng trước khi xuất kho. - Bảo hành sản phẩm cho khách hàng khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm 4.2. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự Lập kế hoạch tuyển dụng là một trong những công đoạn quan trọng trong quy trình tuyển dụng đòi hỏi nhà tuyển dụng phải chuẩn bị các thông tin tài liệu, đồng thời cũng cần phải lựa chọn ai sẽ là người phòng vấn ứng viên, sắp xếp thời gian địa điểm sao cho phù hợp cho một cuộc tuyển dụng hiệu quả. Để công tác lên kế hoạch tuyển dụng thành công công ty đã chuẩn bị một số bước sau đây: 4.2.1. Tuyển chọn nhân viên Quy trình tuyển dụng của TP.HCM được thực hiện theo các bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng, xác định thời gian và địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá quá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều áp dụng một quy trình như khuôn mẫu, cũng có những trường hợp đặc biệt, hoặc tuyển dụng cho các vị trí khác nhau cũng có cách tuyển
 45. 45. 33 dụng khác nhau. Vì vậy, quy trình tuyển dụng nhân sự sau đây quy trình các bước tuyển dụng của TP.HCM. Lập kế hoạch tuyển dụng Xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên Đánh giá quá trình tuyển dụng Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập Xác định: số lượng nhân viên cần tuyển, các vị trí cần tuyển và các tiêu chuẩn đặt ra đối với ứng viên Công ty xác định vị trí nào nên tuyển người ở trong, và vị trí nào nên tuyển người ở ngoài. Các hình thức tuyển dụng sẽ được áp dụng là gì? Xác định được những địa điểm cung cấp nguồn lao động thích hợp (các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề để tìm kiếm, lựa chọn những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc của công ty). Lên được thời gian tuyển dụng dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu. Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút các ứng viên, đặc biệt là phải xây dựng được hình ảnh tốt đẹp, và đúng với thực tế của doanh nghiệp. Tổ chức các vòng tuyển chọn và các buổi gặp gỡ, phỏng vấn cởi mở với các ứng viên. Công ty đánh giá lại quá trình tuyển dụng có gì sai sót không và kết quả tuyển dụng có đáp ứng được nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp hay không. Phải xem xét các chi phí cho quá trình tuyển dụng, tiêu chuẩn, phương pháp và các nguồn tuyển dụng...có hợp lý không. Để giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt được công việc, hòa nhập với môi trường của công ty, cần áp dụng những chương trình đào tạo, huấn luyện đối với nhân viên mới.
 46. 46. 34 Hình 2.3: Quy trình tuyển dụng 4.2.1. Chuẩn bị thông tin, tài liệu Công ty cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển dụng của các ứng viên, thiết lập các biểu mẫu và phát các phiếu dự tuyển dành cho ứng viên, phiếu này có thể giúp cho nhà tuyển dụng có thể nhìn nhận và so sánh các ứng viên theo một trình tự nhất định, rõ ràng, giúp cho việc sơ tuyển được mạch lạc và dễ theo dõi, đánh giá hơn. - Chuẩn bị phiếu đánh giá ứng cử viên cho từng bài kiểm tra hay phiếu đánh giá tổng hợp các kỹ năng của ứng cử viên - Chuẩn bị bài thi viết, trắc nghiệm hay các bài thi mô phỏng tình huống và các câu hỏi tuyển dụng cơ bản xoay quanh và bám sát vào các tiêu chí tuyển dụng. - Chuẩn bị thông báo tuyển dụng - Chuẩn bị thư mời ứng viên tham gia tuyển dụng, thư thông báo tuyển dụng, thông báo từ chối tuyển dụng… 4.2.2. Lựa chọn phương pháp tuyển dụng là phỏng vấn: Đây là phương pháp mà nhà tuyển dụng và ứng viên mặt đối mặt với nhau để trả hỏi và trả lời các câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra. Trong phương pháp này, nhà tuyển dụng sẽ quan sát các biểu hiện của ứng viên để phân tích mức độ thật thà và tính chính xác trong từng câu trả lời, để từ đó có cái nhìn bao quát nhất về ứng viên. Phỏng vấn có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyển chọn ứng viên: - Tạo cơ hội cho người tiến hành tuyển dụng quan sát ứng cử viên - Hiểu rõ được kinh nghiệm, tri thức, khả năng cũng như hứng thú, sở thích của ứng viên - Tạo cơ hội để ứng viên tìm hiểu doanh nghiệp và một số thông tin có liên quan đến công việc 4.2.3. Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng: Thông thường, người tiến hành tuyển dụng là chủ công ty 4.2.4. Thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng: Lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp, thuận lợi cho buổi tiến hành tuyển dụng cũng là việc làm mà nhà tuyển dụng phải cân nhắc kỹ càng. Để ứng cử viên
 47. 47. 35 phải chờ đợi quá lâu, địa điểm tiến hành tuyển dụng không được sạch sẽ hoặc không được chuẩn bị chu đáo… sẽ ảnh hưởng tới chất lượng trong cuộc thi của ứng cử viên. 4.3. Nội dung kế hoạch nhân sự 4.3.1. Xác định nhu cầu nhân sự Tổng số lao động của nhân viên dự đoán sẽ có 20 người. Trong đó, hầu hết là tuổi trung niên. Gồm các nhân viên kinh doanh, thiết kế, nhập liệu, kế toán, nhân sự và CSKH. Dự đoán tiền lương của các nhân viên trong năm đầu tiên công ty kinh doanh 22.800USD. Bảng 4.1: Bảng nhân sự Personnel Plan NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 Giám đốc VND - 8,600 VND -10,000 VND - 10,000 Nhân viên kỹ thuật VND - 6,600 VND - 6,000 VND - 7,500 Nhân viên kế toán VND - 4,600 VND - 5,500 VND - 6,000 Nhan vien Marketing VND - 5,600 VND - 5,500 VND - 6,000 Nhan vien Kinh doanh VND - 3,600 VND - 4,500 VND - 6,000 4.3.2. Xác định cơ cấu tổ chức Công ty dự đoán lao động của công ty lúc hình thành là 9 người, hầu hết sẽ là độ tuổi từ 25 đến 35. Tổng số lực lượng lao động của công ty ban đầu chưa nhiều. Nhân viên chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó trình độ đại học là 6 người 60% tỷ lệ tổng số nhân viên, trình độ cao đẳng 4 người chiếm 40%. 4.3.3. Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt Phòng kinh doanh: Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phân tích đánh giá các nguồn lực và thị trường hiện tại. Theo dõi, tổng hợp và phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đã giao từ đó đề xuất cấp trên các giải pháp định hướng, hỗ trợ các đơn vị hoàn thành kế hoạch. - Phòng nhập dữ liệu: Thuộc bên quản trị thông tin, có nhiệm vụ nhập sản phẩm lên vật giá và lên gian hàng của khách. Nhập tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm.
 48. 48. 36 - Phòng thiết kế: Thiết kế banner quảng cáo. Thực hiện các công việc liên quan đến đồ họa do công ty khách hàng yêu cầu. Xây dựng thương hiệu cho khách hàng. - Phòng kế toán: Quản lý công tác thu chi của công ty bảo đảm hạch toán đúng và chính xác. Thực hiện các báo cáo doanh thu cho đơn vị đúng thời gian quy định. Chấp hành nghiêm túc các chính sách, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán. Báo cáo định kỳ Giám Ðốc việc thực hiện kế hoạch thu chi của công ty. Bảo mật số liệu nhằm đảm bảo cho các chiến lýợc kinh doanh của công ty. - Phòng CSKH: Tổ chức và xây dựng dữ liệu phục vụ công tác CSKH. Thực hiện các yêu cầu thay đổi dịch vụ của khách hàng. Chăm sóc khách hàng của công ty, hướng dẫn khách hàng quản trị gian hàng. Hướng dẫn khách hàng bán hàng oline hiệu quả sau khi khách hàng đã tham gia vào Công ty TNHH MiBi. Đội ngũ quản lý bỏ trống Tổng số lực lượng lao động của công ty ban đâu chưa nhiều. Nhân viên còn ít chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Số lượng nhân viên chủ yếu cho chủ yếu cho thiết kế và tài chính. Bộ phận kinh doanh và marketing chỉ đang giai đoạn hình thành. Công ty đang tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh. Nhiệm vụ của bộ phận này lên các kế hoạch và phát triển các hoạt động marketing và bán hàng cho công ty. Khi bộ phận này đã được thành lập có thể đảm nhiệm cả chức năng CSKH.
 49. 49. 37 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO 5.1. Rủi ro tài chính Trong quá trình triển khai dự án phát sinh thêm nhiều khoảng chi phí nằm ngoài dự kiến làm cho chi phí thực tế cao hơn chi phí dự kiến ban đầu (chi phí đi lại khảo sát, mua thêm thiết bị) hoặc dự toán sai chi phí so với thực tế. Do đó, dẫn đến việc phải xin thêm ngân sách, phải tìm nguồn bổ sung ngân sách (huy động các thành viên góp thêm vốn, vay ngân hàng) dẫn đến mất thời gian, tốn thêm nguồn nhân lực và sẽ ảnh hưởng đến thời gian của dự án. 5.2. Rủi ro về con người Phân bổ nguồn nhân lực không hợp lý dẫn đến công việc chồng chéo, quá tải. Phân chia công việc không đúng chuyên môn làm cho chất lượng của dự án không hoàn hảo và không hiệu quả. Nhân viên nhóm quản lý dự án lơ là, sơ xuất trong khâu kiểm tra làm tăng thời gian thực hiện dự án. Khi dự án đang trong quá trình thực hiện thành viên dự án xin nghỉ phép đột ngột hoặc vì lý do nào đó mà không thể tiếp tục làm việc được…, đội dự án thiếu nhân lực không có người thay thế kịp thời dẫn đến công việc không hoàn thành đúng tiến độ. Nhân viên không thể xử lý khi có tai nạn xảy ra trong công ty, các nhân viên xin nghỉ nhiều vì lý do cá nhân. 5.3. Rủi ro về nhà cung cấp Nhà cung cấp không giao hàng đúng thời gian đã thỏa thuận trên hợp đồng, giao hàng với chất lượng kém hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhà cung cấp không đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng. 5.4 Rủi ro về hoạch định Về thời gian: Hoạch định thời gian thực hiện từng giai đoạn của dự án không chính xác, không tính đến độ trễ của dự án. Về chất lượng: Chất lượng kiểm tra từng giai đoạn không thỏa mản yêu cầu của chủ đầu tư. Về mục tiêu: mục tiêu có thể thay đổi do yêu cầu của nhóm thành viên góp vốn.
 50. 50. 38 5.5 Rủi ro về kỹ thuật Lỗi thiết bị máy móc chiếu sáng. Các thiết bị trong công ty không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Lắp đặt sai trang thiết bị. 5.6. Rủi ro về truyền thông Thông tin đến các thành viên của dự án không xuyên suốt và chính xác. Sai sót trong khâu Marketing. Mục tiêu, sứ mạng và thông tin của công ty đến khách hàng không chính xác. 5.7. Rủi ro hoạt động Trong quá trình hoạt động của công ty rủi ro hoạt động xuất hiện và gây ra hậu quả nghiêm trọng gây tổn thất không nhỏ cho doanh nghiệp mà nguyên nhân chủ yếu của các rủi ro này là do yếu tố con người gây ra. Rủi ro hoạt động có thể xảy ra ở bất kì đâu trong quy trình hoạt động của công ty một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do nhân viên không tuân thủ quy trình đã đặt ra của công ty, bỏ qua các bước mà nhân viên coi là đơn giản nhưng thật sự quan trọng. Thứ hai, rủi ro hoạt động có thể xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ giữa nhân viên với khách hàng gây tranh cãi, xô sát; … ảnh hưởng đến uy tín của công ty. 5.8. Các rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến dự án An ninh trật tự không đảm bảo, thời tiết xấu (mưa, bão) sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến dự án và khả năng thất bại rất cao. Cúp điện, cúp nước….
 51. 51. 39 KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường với cạnh tranh gay gắt thì hoạt động kinh doanh luôn phải đối đầu với những khó khăn. Việc lập kế hoạch kinh doanh là một công cụ giúp công ty đánh giá được những mặt mạnh, mặt yếu của mình, đồng thời đưa ra chiến lược kịp thời phù hợp, thích ứng với sự thay đổi của môi trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Có thể nói, Công ty là công ty mới gia nhập ngành nên lợi nhuận thu về chưa cao. Vì vậy, muốn duy trì được sự phát triển ổn định và bền vững thì có phải có chiến lược thiết thực. Nên việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty phải là việc làm thường xuyên, lâu dài. Công ty cần có những chiến lược, giải pháp cụ thể để nắm bắt kịp thời những thông tin, tận dụng mọi cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm từng bước đưa công ty trên đà phát triển.
 52. 52. 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: 1. Các giáo trình của chương trình đạo tạo TOPICA – Viện Đại học mở Hà Nội: 2. Giáo trình Kinh tế vĩ mô, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 3. Giáo trình Kế toán quản trị, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 4. Giáo trình Luật kinh tế, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 5. Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 6. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 7. Giáo trình Quản trị học, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 8. Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 9. Giáo trình Quản trị Marketing, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 10. Giáo trình Quản trị sản xuất, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 11. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 12. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, Chương trình đào tạo Elearning (Topica) 13. Nghiên cứu thị trường giải mã nhu cầu khách hàng, Business Edge, NXB Trẻ, 2006. 14. Quản trị Marketing, Philip Kotler, NXB Thống kê, 2007 15. Các trang web và những trang thông tin điện tử từ mạng Internet.

×