Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG
TY T...
LỜI CẢM ƠN
Để có được những kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến quý thầy PGS.TS Phan Thế Công t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------o0o-------------
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 57 Ad

Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Đại Lý Nông Sản Hoàng Kỳ Tại Công Ty Tnhh Phú Lê Huy Đến Năm 2025 đã chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn hữu ích. Nếu như các bạn có nhu cầu cần tải bài mẫu này vui lòng nhắn tin ngay qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ tải nhanh nhất có thể nhé!

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Đại Lý Nông Sản Hoàng Kỳ Tại Công Ty Tnhh Phú Lê Huy Đến Năm 2025 đã chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn hữu ích. Nếu như các bạn có nhu cầu cần tải bài mẫu này vui lòng nhắn tin ngay qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ tải nhanh nhất có thể nhé!

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty (20)

More from Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty

 1. 1. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG ĐẾN NĂM 2025 Tham khảo thêm tài liệu tại Trangluanvan.com Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Thuê Tiểu Luận,Báo Cáo Khoá Luận, Luận Văn ZALO/TELEGRAM HỖ TRỢ 0934.536.149 TP.HCM – tháng 05 năm 2022
 2. 2. LỜI CẢM ƠN Để có được những kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy PGS.TS Phan Thế Công trong khoa quản trị kinh doanh của Viện Đại Học Mở Hà Nội những người hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo thực tập này cùng các thầy cô đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, với vốn kiến thức còn hạn hẹp, cho nên không thể tránh khỏi những thiếu xót cần phải bổ sung và hoàn thiện tốt hơn. Rất mong được sự đóng góp của thầy PGS.TS Phan Thế Công cùng ban lãnh đạo Công ty.
 3. 3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: .............................................................. Có trụ sở tại: ................................................................................................................ Điện thoại: ................................................................................................................... Website:........................................................................................................................ Email:............................................................................................................................ Xác nhận: Anh/chị: ........................................................................................................................ Sinh ngày:..................................................................................................................... Số CMT: ....................................................................................................................... Sinh viên lớp:................................................................................................................ Mã Sinh viên:................................................................................................................ Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: …………..đến ngày .......... Nhận xét: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 4. 4. NHẬNXÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ....Ngày…...Tháng…...Năm..... Giảng viên hướng dẫn
 5. 5. MỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................................4 DANH MỤC BẢNG ..........................................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH ẢNH..................................................Error! Bookmark not defined. BẢN CÁC CHỮ VIẾT TẮT,KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI BÁO CÁO..................6 LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................................1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ..........................................................................4 1.1. Giới thiệu ý tưởng kinh doanh.......................................................................................4 1.1.1. Cơ sở thực hiện ý tưởng: ............................................................................................4 1.1.2. Sự độc đáo mới lạ của ý tưởng:..................................................................................4 1.1.3. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh:........................................................4 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh..........................................................................................................5 1.2.1.Các sản phẩm của doanh nghiệp: ................................................................................5 1.2.2.Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp.....................................................................5 1.2.3.Các yếu tố quyết định thành công : .............................................................................6 CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH MAKETING............................................................................8 2.1. Đánh giá công tác marketing của doanh nghiệp............................................................8 2.1.1. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp....................................................8 2.1.1.1. Môi trường marketing của doanh nghiệp ................................................................8 2.1.1.2. Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp .........................10 2.1.2.Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường .........................................12 2.1.2.1. Phân đoạn thị trường .............................................................................................12 2.1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu.................................................................................12 2.1.2.3. Định vị thị trường..................................................................................................14 2.1.3. Mục tiêu marketing...................................................................................................14 2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)..................................................15 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm .............................................................................................15 2.1.4.1.2.Chiến lược giá......................................................................................................16 2.1.4.1.3.Chiến lược phân phối ..........................................................................................17 2.1.4.1.4.Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing) .............................................18 2.1.5. Ngân quỹ Marketing.................................................................................................21 2.2. Nội dung kế hoạch Marketing .....................................................................................22
 6. 6. 2.2.1.Tổng quan kế hoạch Marketing.................................................................................22 2.2.2. Phân tích môi trường ................................................................................................22 2.2.2.1. Phân tích thị trường ...............................................................................................23 2.2.2.2. Phân tích SWOT....................................................................................................23 2.2.2.3. Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài........................................................25 CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH..........................................................................26 3.1. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp ..........................................................................26 3.1.1. Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận...............................................................26 3.1.1.1. Doanh thu ..............................................................................................................26 3.1.1.2. Chi phí ...................................................................................................................27 3.1.1.3. Lợi nhuận...............................................................................................................29 3.1.2. Phân tích điểm hòa vốn ............................................................................................30 3.1.3. Các báo cáo tài chính................................................................................................31 3.1.4. Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần ............................................................................32 3.2. Nội dung kế hoạch tài chính........................................................................................32 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ ..............................................................................34 4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự ...................................................................................34 4.2. Nội dung kế hoạch nhân sự .........................................................................................34 4.2.1. Xác định nhu cầu nhân sự ........................................................................................34 4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức ...........................................................................................36 4.2.3. Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt ...............................................................36 4.2.4. Tuyển dụng...............................................................................................................39 4.2.5. Đào tạo phát triển .....................................................................................................41 4.2.5. Chế độ lương, thưởng...............................................................................................41 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO ..................................................................................43 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................49
 7. 7. BẢNCÁC CHỮ VIẾT TẮT,KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI BÁO CÁO CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên KHKT Khoa học kỹ thuật KD Kinh doanh DN Doanh nghiệp DT Doanh thu KH Kế hoạch XD Xây dựng TT Thị trường DV Dịch Vụ
 8. 8. PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP 1. Thông tin học viên: Học viên: Nguyễn Đoàn Hạnh Phúc Mã học viên: 17C-42-40.2-02051 Lớp: . OD64 Ngành: Quản trị kinh doanh Email: phucndh71694@student-topica.edu.vn _ Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp :XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG ĐẾN NĂM 2022025 STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP PHẢI GIẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GIẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN 1 Xác định mô hình SXKD loa gỗ trang trí có qui mô phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh tiêu chuẩn ,hợp lý Quản trị kinh doanh /doanh nghiệp QT 306 ThS. Trịnh Thị Hồng Thái Định hướng phát triển ,tổ chức và điều hành doanh nghiệp 2 Thiết lập mới kênh bán lẻ Lập dự án và đánh giá hiệu quả của dự án Quản trị dự án đầu tư QT308 ThS. Phạm Thị Mai Hiền Lập dự án,kế hoạch phát triển kinh doanh 3 Kinh doanh ,giới thiệu sản phẩm kinh doanh trực tuyến Ứng dụng bán hàng online trên website của doanh nghiệp kinh doanh Thương mại điện tử QT316 ThS. Vũ Anh Tuấn Lập các dự án ,kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp
 9. 9. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của báo cáo: Thị trường sản xuất và kinh doanh loa ở Việt Nam hiện nay rất phong phú và đa dạng về mẫu mã, giá cả, chất lượng… từ các loại loa cao cấp làm thủ công cho đến các loại nội thất cao cấp, tủ sản xuất từ công nghệ tiên tiến… là điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn cho sự phù hợp với sở thích, thói quen, thị hiếu và khả năng chi trả của mình. Trong bối cảnh hiện nay, khi thu nhập của người dân tăng lên, nhu cầu về mua sắm vật dụng như mua sắm loa nghe nhạc cao cấp cũng đòi hỏi được nâng cao lên về chất lượng, mẫu mã. Bên cạnh đó có một số sản phẩm nội thất cao cấp trong nước cũng như của Trung Quốc không rõ chất lượng, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc chọn lựa. Chính vì thế các loại hàng thủ công đang là một thị trường đầy tiềm năng và sản phẩm “Loa cao cấp,..bằng gỗ” là một trong số đó. Công ty TNHH Thành Công là một trong những công ty phát triển mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất lắp ráp các loại loa ĐTDĐ, loa laptop, loa xe hơi, dàn âm thanh trong nhà với kỹ thuật công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn QS9000, ISO 9001, ISO 14001, TS 16949, OHSAS 18001. Sản phẩm được xuất qua các thị trường lớn của Mỹ, Nhật, Châu Âu và một số nước khác. Sản xuất loa là cả một tâm huyết được hình thành từ những ý tưởng muốn có những bộ loa nghe nhạc cao cấp vừa tiện lợi vừa tinh tế, từ những loại chất liệu nhựa hay gỗ bình thường , dưới sự tinh xảo và thẩm mỹ với sản phẩm hoàn hảo. Nhưng do đây là một sản phẩm mới, nên làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng thật sự yêu thích và có nhu cầu sử dụng là cả một quá trình, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như giúp cho việc tìm kiếm nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, có giá thành phù hợp với túi tiền của khách hàng, mặt khác giúp cơ sở có được lợi nhuận, đó cũng chính là lý do đề tài XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNGĐẾN NĂM 2022025 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo: - Tìm hiểu, phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm nội thất loa cao cấp tại Việt Nam để từ đó lên kế hoạch cho ý tưởng kinh doanh các loại sản phẩm này.
 10. 10. 2 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo - Phạm vi nghiên cứu : Thị trường tiêu thụ sản phẩm nội thất loa nghe nhạc tại Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu Khi thực hiện đề tài này tôi có dùng các phương pháp nghiên cứu như:phân tích các nhu cầu tiềm năng của khách hàng;tìm kiếm,thu thập thông tin và các phân tích tổng hợp từ các đơn vị nghiên cứu,tư vấn trên thị trường tiêu thụ loa gỗ trang trí ở Việt nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh với các vùng lân cận nói riêng, đồng thời vận dụng lý thuyết dựa trên cơ sở các môn đã học như: - Phân tích sự phát triển về kinh tế xã hội của Việt nam trong thời gian gần đây để có cơ sở cho việc xác định nhu cầu tiềm năng của người tiêu dùng về loa gỗ trang trí tăng lên như thế nào khi thu nhập của người dân trong những năm gần đây ngày càng nâng cao. - Phân tích và tìm hiểu sự phát triển của các đơn vị kinh doanh cùng nghành loa gỗ trang trí trong những năm gần đây và trong tương lai để có hướng đề ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. - Phân tích ,tổng hợp các dữ liệu từ việc tìm kiếm các thông tin và số liệu trên các trang web và các tài liệu liên quan đến thị trườngloa nghe nhạc gỗ qua đó có cơ sở đánh giá những ảnh hưởng của môi trường vĩ mô,môi trường vi mô,phân khúc thị trường,quy mô thị trường,xác định các đối tượng khách hàng,các đối thủ cạnh tranh…từ đó có căn cứ để lựa chọn các chiến lược sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất. - Vận dụng những kiến thức về lý thuyết đã được học về các môn : Quản trị doanh nghiệp,Quản trị Marketing,Quảng trị tài chính doanh nghiệp,Quản trị nhân sự,Khởi tạo doanh nghiệp,Quản trị kinh doanh và các tài liệu khác liên quan. 5. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu: Căn cứ vào những số liệu của các công ty về tài chính ,về công tác quản trị nhân lực, về các chiến lược Maketing,các chính sách khuyến mãi,giảm giá và các dịch vụ kèm theo của các công ty trong quá trình hoạt động và các nghiên cứu trên sách vở ,lý
 11. 11. 3 thuyết sản xuất kinh doanh của các tác giả được xuất bản mà ta có những con số cụ thể cũng như các dự đoán cho tương lai của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Căn cứ vào tài liệu từ internet,giáo trình Topica hou và những giáo trình chuyên nghành có liên quan.
 12. 12. 4 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu ý tưởng kinh doanh 1.1.1. Cơ sở thực hiện ý tưởng: Trong cuộc sống hiện nay nhu cầu vê sự tiện lợi và trang trí cho nhà cửa và xe hơi thêm đẹp rất phát triển nên loa nghe nhạc gỗ treo tường trong nhà cũng như trên xe hơi vừa như trưng bày các vật trang trí là một lựa chọn hữu ích cho những nhu cầu ấy của khách hàng tiềm năng.Nắm bắt được xu thế phát triển đó xây dựng KH sản xuất KD cho Công ty TNHH Thành Cônglà một ý tưởng kinh doanh mang lại tính khả thi rất cao phù hợp với nhu cầu cấp thiết của xã hội ngày nay. 1.1.2. Sự độc đáo mới lạ của ý tưởng: Kết hợp với nhiều ý tưởng về không gian sống và ý tưởng về sự tiện nghi ,tiện ích cho cuộc sống cùng với nhu cầu không thể thiếu trong việc vừa có bộ dàn âm thanh chất lượng cùng trang trí cho căn nhà hay trên xe hơi những không gian đẹp và tiện ích bất kể là với căn nhà có diện tích như thế nào đi nữa thì khi có những vật dụng bằng gỗ sẽ cho không gian sống thêm phần thi vị và sang trọng. 1.1.3. Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh: Hiện nay trên thị trường cũng cónhiều cơ sở ,công ty làm sản phẩm nội thất âm thanh gỗ trang trí như loa gỗ Minh Tâm, Trí Kế......nhưng về thiết kế và công dụng của những sản phẩm này đã không được họ chú trọng và phát triên phù hợp với nhu cầu của khách hàng,mẫu mã không đa dạng ,chất liệu không tốt,giá cả không phù hợp,do đó nhu cầu sử dụng thì cao nhưng nhu cầu tiêu dùng cho sản phẩm nội thất loa bằng gỗ thì còn bỏ ngõ chưa thật sự tăng cao như nhu cầu thực tế.Trên tinh thần đó sản phẩm loa gỗ trang trí có giá cả cạnh tranh nhờ vào thiết kế phù hợp theo từng không gian mà khách hàng có nhu cầu lắp đặt ,chú trọng vào mẫu mã ,giá cả cũng như các chương trình khuyến mãi ,giảm giá ,các dịch vụ hậu mãi….nên về lý thuyếtCông ty TNHH Thành Côngsản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ sẽ là một đối thủ lớn trong phân loa nghe nhạc gỗ trang trí.Chắc chắn các công ty đối thủ sẻ có động thái và phản ứng cạnh tranh với sản phẩmbằng nhiều cách như sẻ giảm giá thành sản phẩm tăng thêm nhiều thiết kế tạo sự đa dạng cho sản phẩm của họ nhưng với ý tưởng về sử dụng nguyên vật liệu họp lý chú trọng thiết kế tiện lợi và giá cả cạnh tranh cùngvới có nhân nhiên tư
 13. 13. 5 vấn lắp đặt tại nhà và tại xe theo từng không gian hiện hữu cộng với kế hoạch sản xuất kinh doanh được chú trọng và đầu tư một cách thỏa đáng cho từng dự án,chiến dịch cụ thể để tăng thêm vị thế cạnh tranh trên thị trường loa gỗ trang trí nên các công ty đối thủ khó có thể tăng thêm các dịch vụ này mà không tăng thêm chi phí cho giá thành sản phẩm cùa họ,vì thế tính khả thi của dự án này rất cao. 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.2.1.Các sản phẩm của doanh nghiệp: Các mặt hàng loa gỗ của Công ty TNHH Thành Côngđược tung ra thị trường rất đa dạng mẫu mã ưa nhìn , giá cả lại phải chăng và được chia ra làm nhiều dòng sản phẩm: *Loa gỗ treo tường trang trí: đây là dòng sản phẩm nội thất loa gỗ kích thước nhỏ gọn ,màu sắc bắt mắt ,mẫu mã đa dạng ,nhiều loại hoa văn phong phú chuyên trang trí trong các phòng khách ,phòng ngủ, các không gian nhỏ gọn đặc biệt thích hợp trang trí cho phòng ngủ của trẻ em và các thanh thiếu niên tuổi teen… * Loa gỗxe hơi: dây là dòng sản phẩm nội thất loa gỗ có kích cở nhỏ gọn nhất dùng để nghe nhạc và trang trí trong xe hơi không gian vừa phải mẫu mã cũng rất đa dạng và phong phú. * loa nghe nhạc trang trí đứng cở trung và lớn: đây là dòng sản phẩm nội thất loa gỗ có kích thước trung bình mẫu mã đa dạng phong phú thích hợp cho phòng khách hay phòng ngủ có không gian trung bình. 1.2.2.Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp * Mục tiêu của doanh nghiệp: Tạo ra các dòng sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí với chi phí thấpmẫu mã đa dạng giá cả cành tranh hợp lý,vừa với mức chi tiêu của khách hàng vàphục vụ cho khách hàng tìm năng mở rộng thị trường loa gỗ trang trí tăng tính cạnh tranh với các loại sản phẩm cùng phân khúc có mặt trên thị trường và nhằm tăng lợi nhuận cho công ty ,phát triển công ty một cách bền vững * Nhiệm vụ của doanh nghiệp: Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo luật kinh tế của nhà nước và bộ công thương để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp trong việc nắm được khả năng sản xuất và nhu cầu của thị trường hiện tại để xây dựng một kế hoạch kinh doanh có hiệu quả. Quản lý
 14. 14. 6 và sử dụng vốn kinh doanh và cơ sở vật chất kĩ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo phát triển của doanh nghiệp cũng như đảm bảo uy tín trên thị trường và thực hiện đầy đủ các cam kết hợp đồng mua bán với các đối tác, quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý các đơn vịsản xuất của công ty để hoạt động của công ty được suông sẻ và hiệu quả. 1.2.3.Các yếu tố quyết định thành công : * Kế hoạch quản trị sản xuất kinh doanh hợp lý : Công ty TNHH Thành Côngchú trọng công tác quản trị sản xuất kinh doanh, dự đoán và đề ra được các phương án giải quyết các khó khăn trong sản xuất kinh doanh cụ thể là các kế hoạch sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động,tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế của Việt Nam tác động xấu đến tâm lý chi tiêu của người tiêu dùng. * Kế hoạch maketing rõ ràng ,phù hợp: sản phẩm nội thất loa gỗ là một trong những sản phẩmkhông phải là quá xa lạ đối với người tiêu dùng nhưng để người tiêu dùng dám chi một khoảng để mua sắm sản phẩm không phải là điều dể dàng vì họ không hiểu rõ được những lợi ích mà sản phẩm nội thất loa gỗ mang lại trong cuộc sống thường nhật mà họ e dè trong việc tiếp cận các sản phẩm này vì vậy công tác Maketing của công ty là một trong những chiến lược cơ bản trong mục tiêu quản bá và mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đội ngủ làm công tác Maketing phải hoạch định chiến lược một cách có bài bản theo từng giai đoạn và bối cảnh cụ thể cũng như tìm hiểu sở thích và thói quen chi tiêu của khách hàng nhằm đề ra một chiến lược Maketing hợp lý. * Giá cả và sự tiện ích của sản phẩm mang lại cho khách hàng: Sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí của doanh nghiệp mang tính thiết thực hợp lý tiện lợi giá thành rẻ nhờ vào việc sử dụng nguyên vật liệu hợp lý giá rẻ chất lượng cao, sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí còn góp phần vào việc giải quyết tình trạng thiếu hụt không gian của căn phòng hay những căn nhà nhỏ không đủ diện tích, giá cả cạnh tranh hợp túi tiền với tất cả các khách hàng tiềm năng, mẫu mã đa dạng phong phú đó chính là những điều mà người tiêu dùng cần đến.
 15. 15. 7 * Các dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng:một dịch vụ và thái độ phục vụ tốt là một trong các yếu tố dẫn đến thành công của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh như ngày nay,khách hàng cần một thái độ phục vụ và chăm sóc tốt hợp lý từ các bộ phận bán hàng của công ty làm cho họ cảm thấy hài lòng với sản phẩm và doanh nghiệp,họ sẽ tiếp tục chi tiêu mua sản phẩm nội thất loa gỗ của công ty khi có nhu cầu và trở thành khách hàng trung thành của doanh nghiệp.
 16. 16. 8 CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH MAKETING 2.1. Đánh giá công tác marketing của doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả marketing là cách mà Công ty TNHH Thành Côngđo lường thị trường mục tiêu marketing của mình dựa trên các con số cụ thể như tăng doanh số và gia tăng doanh thu bán hàng.Mỗi chiến lược marketing được đánh giá bằng khả năng tác động trực tiếp đến 3 yếu tố: số lượng khách hàng, số lượng giao dịch và số lần mua hàng của khách hàng trung thành. * Số lượng khách hàng: Để tăng số lượng khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp tăng công tác marketing bằng cách đưa sản phẩm và những lợi ích mà sản phẩm đem lại đến từng nhóm khách hàng cụ thể để những khách hàng chưa từng biết đến sản phẩm nội thất loa gỗ hoặc chưa có khái niệm cụ thể về loa gỗ cũng được tiếp cận thông tin về loa gỗ vì thế làm tăng lượng khách hàng tiềm năng của công ty. * Số lượng giao dịch: Khi tăng được số lượng khách hàng tiềm năng bằng cách quản bá sản phẩm nội thất loa gỗ về những công dụng và tác dụng của sản phẩm mang lại tất yếu sẽ tăng được số lượng giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp về mua bán các sản phẩm nội thất loa gỗ và các dịch vụ khác liên quan đến sản phẩm. * Số lần mua hàng của khách hàng trung thành: Khi doanh nghiệp làm tốt công tác marketing về những lợi ích của sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí cũng như các chương trình khuyến mãi và dịch vụ khác khiến khách hàng hài lòng và tin tưởng vào sản phẩm của doanh nghiệp thì đương nhiên họ sẽ trở thành khách hàng trung thành của doanh nghiệp và vì thế số lần mua hàng của khách hàng trung thành sẽ tăng lên không ngừng,từ đó tạo được uy tín của công ty và sự tin tưởng của khách hàng vào doanh nghiệp. 2.1.1. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp 2.1.1.1. Môi trường marketing của doanh nghiệp
 17. 17. 9 Công ty dùng phương pháp marketing hỗn hợp để áp dụng cho môi trường kinh doanh của công ty.Môi trường marketing của công ty loa gỗ trang trí là tập hợp những chủ thế tích cực và những lực lượng hoạt động ở bên ngoài công ty và có ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo bộ phận marketing, thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các khách hàng mục tiêu. Sự thành công của công ty về marketing là các chính sách marketing đúng đắn phù hợp với những môi trường marketing khác nhau.Môi trường marketing tiêu biểu cho một loạt các thế lực nên doanh nghiệp không chỉ kiểm soát được mà phải dựa vào đó để xây dựng chiến lược kế hoạch và chính sách marketing thích hợp.Theo P.Kotler ‘‘môi trường marketing của doanh nghiệp bao gồm những tác nhân và những lực lượng nằm ngoài chức năng quản trị marketing của doanh nghiệp và tác động đến khả năng quản trị marketing trong việc phát triển cũng như duy trì các trao đổi có lợi đối với các khách hàng mục tiêu’’.Vì vậy công ty không những phải chú trọng đến các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà còn phải chú trọng và đặt mục tiêu cụ thể cho các chiến lược marketing của doanh nghiệp để doanh nghiệp đạt được những mục tiêu cụ thể Hình 2.1 Mô hình về phân tích môi trường kinh doanh
 18. 18. 10 Các tác nhân chủ yếu của môi trường marketing: Môi trường marketing của doanh nghiệp gồm có môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Môi trường vĩ mô là những lực lượng rộng lớn có ảnh hưởng đến môi trường vi mô như các yếu tố: kinh tế ,chính trị ,dân số,luật pháp,văn hóa,tự nhiên,công nghệ KT các yếu tố này tác động gián tiếp đếndoanh nghiệp.Môi trường vi mô là các yếu tố như:khách hàng,đối thủ cạnh tranh,trung gian marketing,các nhà cung ứng và công chúng ,các yếu tố này có tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.1.2. Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp Mô hình phân tích SWOT Đây là mô hình được thiết lập để giúp những người làm marketing đánh giá lại dịch vụ và thị trường của mình.Hầu hết những người làm marketing đều phải nghiên cứu và đưa nó vào chiến lược marketing của doanh nghiệp mình.Các bạn phải nghiên cứu, tìm hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của dịch vụ khi đưa ra thị trường. Mô hình chiến lược 4P Cùng với Phân tích SWOT, 4P cũng được xem là một trong những mô hình marketing căn bản nhất và cũng quan trọng nhất mà người marketing phải làm. Mô KINH TẾ CHÍNH TRỊ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH DÂN SỐ HỌC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRUNG GIAN MARKETING LUẬT PHÁP CÁC NHÀ CUNG ỨNG CÔNG CHÚNG CÔNG NGHỆ KT VĂN HÓA TỰ NHIÊN Hình 2.2 Sơ đồ các tác nhân chủ yếu của môi trường marketing
 19. 19. 11 hình Marketing 4p (hay còn gọi là Marketing mix hoặc marketing hỗn hợp) được những người làm marketing dùng như một công cụ để thực hiện chiến lược marketing bao gồm: Product (sản phẩm), Price (Giá), Promotion (xúc tiến thương mại hay truyền thông), Place (Kênh phân phối). Tương tự với Phân tích SWOT, để hiểu 4P thì cách tốt nhất là đặt ra những câu hỏi cần thiết để định nghĩa những yếu tố trong ấy. Khám phá chi tiết mô hình 4P và cách vận dụng nó các bạn tham khảo bài viết này: Chiến lược 4P trong marketing và các yếu tố hỗ trợ làm marketing hiệu quả. Mô hình marketing 4C Khi nói đến Marketing, người ta không thể không nhắc đến Marketing Mix (một số nơi thì để nguyên bản tiếng Anh, một số nơi quen gọi là Marketing Hỗn hợp). Và khi nói đến Marketing Mix, người ta hay nói đến 4P truyền thống. Tuy nhiên theo chuyên gia marketing hiện nay đã đưa ra khái niệm 4C và gắn các C này với các P theo từng cặp để lưu ý những người làm marketing đừng quên xem khách hàng là trọng tâm khi hoạch định các chiến lược tiếp thị. Các cặp P-C được “phối ngẫu” một cách có dụng ý này được thể hiện trong hình vẽ dưới đây: Chữ C đầu tiên – Customer Solutions (giải pháp cho khách hàng) được gắn với chữ P – Product (sản phẩm) thể hiện quan điểm mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải thực sự là một giải pháp cho khách hàng, nghĩa là nhằm giải quyết một nhu cầu thiết thực nào đó của khách hàng chứ không phải chỉ là “giải pháp kiếm lời” của doanh nghiệp. Chữ C thứ hai – Customer Cost (chi phí của khách hàng) được gắn với chữ P – Price (giá) thể hiện quan điểm cho rằng giá của sản phẩm cần được nhìn nhận như là chi phí mà người mua sẽ bỏ ra. Chữ C thứ ba – Convenience (thuận tiện) được gắn với chữ P – Place (phân phối) đòi hỏi cách thức phân phối sản phẩm của doanh nghiệp phải tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Chữ C cuối cùng – Communication (giao tiếp) được gắn với chữ P – Promotion (khuyến mãi, truyền thông) yêu cầu công tác truyền thông phải là sự tương tác, giao tiếp hai chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng.
 20. 20. 12 2.1.2.Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường Thị trường mục tiêu của sản phẩm nội thất loa gỗ là bộ phận thị trường phù hợp nhất với đặc điểm và khả năng kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất các loại loa gỗ là bộ phận thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nhà kinh doanh, dựa trên cơ sở đặc điểm của từng loại sản phẩm nội thất loa gỗ mà thị trường đã chia, doanh nghiệp tiến hành phân tích và đánh giá mức độ hấp dẫn của từng phân đoạn thị trường,phải có những cách định vị sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí của riêng mình để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. 2.1.2.1. Phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường nội thất loa gỗ trang trí là quá trình phân chia thị trường thành các nhóm đồng đều (theo tiêu thức nào đó) để thực hiện phương châm ‘ bán những thứ mà khách hàng cần’.Trong giai đoạn thị trường chưa có cạnh tranh, các doanh nghiệp sản xuất loa gỗ thường áp dụng chiến lược marketing đại trà,nên không cần phân đoạn thị trường . Khi cạnh tranh ngày càng gia tăng và trở nên gay gắt cho sự sống còn của các công ty sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ thì các DN sản xuất loa gỗ bắt đầuphân đoạn thị trường để thực hiên chiến lược marketing phân biệt , hay marketing tập trung.Một trong những phân đoạn thị trườngkhái quát nhất gồm các phân đoạn thị trường : khách hàng tiêu dùng; khách hàng tổ chức, doanh nghiệp .Trong thị trường người tiêu dùng ,tiêu chức nhân khấu học được sử dụng phồ biến nhất để phân đoạn thị trường . Tuổi tác,giới tính, nghề nghiệp ,thu nhập là các tiêu thức nhân khấu học cơ bản để phân đoạn thị trường sản xuất loa gỗ. Ngoài ra, có thể kết hợp với các tiêu thức khác như khu vực địa lý .Đối với thị trường khách hàng là tổ chức doanh nghiệp, việc phân đoạn có thể căn cứ vào mức độ sử dụng( nhiều hay ít); loại doanh nghiệp ( nhà nước, liên doanh ,tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận…).Khách hàng tại thị trường Việt Nam có rất nhiều dạng với rất nhiều kiểu nhu cầu và mục đích sử dụng sản phẩm nội thất loa gỗ khác nhau điều đó làm cho phân đoạn thị trường càng thêm phong phú và đa dạng. 2.1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu của DN sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí là thị trường bao gồm một nhóm các khách hàng (cá nhân hay một tổ chức) có cùng nhu cầu
 21. 21. 13 hoặc mong muốn mà các chương trình marketing nhắm vào mà DN có khả năng đáp ứng được các nhu cầu ấy.Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ có thể có một hay nhiều thị trường mục tiêu và việc lựa chọn thị trường mục tiêu của DN loa gỗ cần phải tính đến các yếu tố sau : * Khả năng tài chính của doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ:nếu khả năng tài chính tốt thì DN loa gỗ có thể dùng nhiều chiến lược marketing ,làm bất cứ chiến lược hay kế hoạch marketing nào miễn là những sản phẩm nội thất loa gỗ đến tay người tiêu dùng cho dù có thể tốn kém một khoản chi phí cao cho công tác marketing .Đối với các doanh nghiệp có khả năng tài chính có hạn thì hợp lý nhất là DN tập trung vào một đoạn TT nào đó với chiến lược marketing tập trung. * Đặc điểm về sản phẩm của DN:đối với các sản phẩm nội thất loa gỗ DN có thể sử dụng tất cả các chiến lược marketing để chiếm lĩnh thị trường cùng phân khúc tùy vào thực lực của DN và chất lượng sản phẩm mà DN có được,sản phẩm càng được chú trọng về hình thức, chất lượng thì cơ hội nắm thị phần của DN càng cao. * Chu kỳ sống của sản phẩm:khi DN đưa một sản phẩm nội thất loa gỗ với hình dáng và tính năng khác hẳn với các dòng sản phẩm trước thì DN chỉ nên chào bán sản phẩm đó theo phương án bán sản phẩm mới vì không biết được chu kỳ sống của sản phẩm mới đó như thế nào với sự chấp nhận của khách hàng do đó DN phải sử dụng chiến lược marketing không phân biệt hay marketing tập trung là hợp lý hơn cả. * Mức độ đồng nhất của thị trường:đối với thị trường loa gỗ trang trí khi người tiêu dùng có cùng sở thích hay thị hiếu như nhau thì họ sẽ mua một sơ lượng hàng hóa trong khoảng thời gian và có những phản ứng như nhau đối với những kích thích về marketing thì DN nên sử dụng chiến lược marketing không phân biệt. * Những chiến lược marketing của các đối thủ cạnh tranh: trong lĩnh vực loa gỗ nếu các đối thủ cạnh tranh tiến hành phân đoạn thị trường và có chiến lược marketing phân biệt cho mỗi phân đoạn thị trường thì việc DN sử dụng chiến lược marketing không phân biệt có thể sẻ thất bại.Ngược lại khi các đối thủ cạnh tranh sử dụng chiến lược marketing không phân biệt thì DN có thể sử dụng chiến lược marketing phân biệt
 22. 22. 14 hay chiến lược marketing tập trung để có thể chiếm lĩnh trong thị trường loa gỗ trang trí. Nắm rõ được điều này, công ty có thể chiếm được ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời đạt được các mục tiêu mà chiến lược tiếp thị đã khẳng định. 2.1.2.3. Định vị thị trường Định vị thị trường trong lĩnh vực sản xuất loa gỗ trang trí là trung tâm chiến lược marketing của DN tham gia trong lĩnh vực này. Xác định định vị sản phẩm và thị trường mục tiêu là hai quyết định quan trọng nhất khi tiến hành xây dựng chiến lược marketing của DN .Để thực hiện thành công, marketer phải hiểu rõ khách hàng cũng như khả năng tài chính của công ty cũng như của các đối thủ cạnh tranh để quyết định cần phải dứng ở vị trí nào trong các phân khúc thị trường đã lựa chọn. Bảng 2.1 các thuộc tính của sản phẩm CÁC THUỘC TÍNH CỦA SẢN PHẨM NỘI THẤT LOA GỖ CHÚ THÍCH Độ bền,tuổi thọ của sản phẩm Sự chú ý trước tiên của khách hàng là độ bền của sản phẩm cao. Sức bền trong các điều kiện môi trường có độ ẩm cao,chịu tải trọng cao. Tính thẩm mỹ của sản phẩm Phù hợp với không gian kiến trúc tổng thể về kiểu dáng,kết cấu,kích thước và màu sắc hài hòa,thời trang. Các giá trị của sản phẩm Sự tiện ích: dể bảo quản và sử dụng. Thỏa mãn nhu cầu với xu thế hiện đại. 2.1.3. Mục tiêu marketing Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ cần phải đưa ra các mục tiêu marketing phù hợp và hỗ trợ những mục tiêu những mục tiêu kinh doanh chung khác. Giống như bất kỳ mục tiêu nào, các mục tiêu marketing cần phải dễ đánh giá, cụ thể và thực tiễn.Các mục tiêu là các khối yếu tố hình thành nên kế hoạch marketing và điểm
 23. 23. 15 khởi đầu của kế hoạch. Yếu tố đầu tiên của chương trình marketing du kích là hình dung mục tiêu, phải có một tầm nhìn rõ ràng về những mục tiêu cần đạt được. 2.1.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí nhà chiến lược marketing hỗn hợp/Marketing mix cần phải có trực giác nhất định và tầm nhìn xa.Xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp/Marketing mix dựa trên những nghiên cứu thực tế và kết hợp những chiến lược nhằm phát triển ra những sản phẩm tối ưu. 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm Sản phẩm nội thất loa gỗ là một dòng sản phẩm mà nhu cầu rất cao nên khiđưa vào thị trường để đạt được sự chú ý, sự chấp nhận, sửdụng hoặc tiêu thụ, có khả năng thỏa mãn được một ước muốn hay một nhu cầu của người tiêu dùng thì DN phải có một kế hoạch ,chiến lược thống nhất toàn diện cho các sản phẩm của DN,ví dụ đối với dòng sản phẩm nội thất loa gỗ treo tường trang trí phục vụ phần lớn cho các khách hàng có độ tuổi thiếu nhi thì các sản phẩm đó phải có màu sắc và kết cấu phù hợp với khách hàng ở độ tuổi đó,còn đối với dòng sản phẩm nội thất loa gỗ đứng lớn mắc tiền phục vụ chủ yếu cho các khách hàng có thu nhập cao thì sản phẩm phải có chất lượng cao kết cấu sang trọng và màu sắc phù hợp với nhu cầu của khách hàng tầm tuổi đó.Vì vậyDN sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh này cần thiết phải có một chiến lược sản phẩm rõ ràng và hợp lý nhất . Các dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm: Mục đích chính của các dịch vụ này là nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm khi các đối thủ trong nghành cùng đưa ra các dòng sản phẩm có tính năng giống nhau và giá cả tương đương nhau thì yếu tố quyết định thành công của sản phẩm là các dịch vụ cộng thêm để sự ưu tiên chọn sản phẩm của khách hàng là các sản phẩm có dịch vụ kèm theo. Các dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm như: - Tư vấn cho các khách hàng về các công dụng của sản phẩm cụ thể mà doanh nghiệp đang kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng bằng hình thức trực tiếp tại công ty hoặc bằng đường dây nóng trực tiếp với các tư vấn viên hay kỹ thuật viên của công ty qua điện thoại hoặc zalo ,messenger… miễn phí hoàn
 24. 24. 16 toàn,đồng thời trên website của công ty có bảng giá tham khảo hay tính năng kỹ thuật của các sản phẩm của công ty khi khách hàng có nhu cầu tham khảo. - Dịch vụ giao hàng,lắp đặt loa gỗ tận nhà và các chính sách bảo hành sản phẩm không tính phí cho các khách hàng trong bán kính 30 km so với công ty ,với khách hàng ở xa có chính sách tính phí ưu đãi,phù hợp. 2.1.4.1.2.Chiến lược giá Các chiến lược định giá thường thay đổi theo chu kỳ sống của sản phẩm. Tùy theo sản phẩm là mới thực sự, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường hay sản phẩm cải tiến trong một thị trường hiện có, sản phẩm hiện có đưa vào một kênh phân phối mới, một thị trường mới,…mà doanh nghiệp cần có chiến lược định giá cho phù hợp. Chiến lược định giá thâm nhập thị trường phải được xem xét cẩn thận. Khác với chiến lược định giá cao nhằm chắt lọc thị trường, doanh nghiệp chọn chiến lược định giá sản phẩm mới tương đối thấp nhằm thâm nhập thị trường, với hi vọng rằng sẽ thu hút được một số lượng lớn khách hàng và đạt được một thị phần lớn. Vì đây là một sản phẩm khá nhạy cảm về giá do đó việc đề ra một mức giá thấp hơn sẽ gây sự chú ý và của khách hàng tạo điều kiện chiếm được thị phần cho doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp có kế hoạch triển khai một sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hay đưa một sản phẩm hiện có vào một kênh phân phối mới, một thị trường mới thì doanh nghiệp đó cần phải tiến hành định vị sản phẩm. Việc định vị sản phẩm có thể xem xét trong rất nhiều mối quan hệ giữa các yếu tố của marketing – mix, nhưng phổ biến hơn cả là tiến hành định vị theo mối quan hệ gữa chất lượng và giá cả của sản phẩm. * Chính sách giảm giá của công ty khi khách hàng mua với số lượng nhiều :Bên cạnh các chính sách về giá mà công ty đang áp dụng thì chính sách giảm giá cho khách hàng nhằm mục đích khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của công ty với số lượng lớn.Khách hàng mua với số lượng càng lớn thì giá sẽ càng giảm nhiều cụ thể như: - Đối với mặt hàng loa gỗ treo tường nhỏ trang trí trong phòng ngủ tầm giá khoản từ 3.000.000 -10.000.000 VNĐ khi mua từ 5 đến 10 sản phẩm sẽ được giảm 5% cho tổng số tiền thanh toán.Khi mua từ 15 đến 30 sản phẩm sẽ được giảm 10% cho tổng số
 25. 25. 17 tiền thanh toán và với số lượng trên 30 sản phẩm sẽ giảm 20 % trên tổng số tiền thanh toán. -Đối với mặt hàng loa gỗ nhỏ trang trí phòng khách hay phòng ngủ với mức giá từ 5.450.000 đến 19.500.000 VNĐ thì công ty có các chính sách sau: khi mua từ 5 đến 10 sản phẩm được giảm 7% trên tổng số tiền thanh toán ,khi mua từ 15 đến 30 sản phẩm được giảm 10% trên tổng số tiền thanh toán,khi mua với số lượng trên 30 sản phẩm được giảm đên 15% trên tổng số tiền thanh toán. - Đối với mặt hàng loa gỗ đứng lớn giá từ 23.000.000 VNĐ trở lên, khi mua 5 đến 10 sản phẩm được giảm 3% trên tổng số tiền thanh toán,khi mua 15 đến 30 sản phẩm được giảm 5% trên tổng số tiền thanh toán,khi mua trên 30 sản phẩm được giảm đến 10% trên tổng số tiền thanh toán. Đối với loa gỗ dành cho ô tô có giá bán từ 5.400.000 VNĐ, khi mua 5 đến 10 sản phẩm được giảm 3% trên tổng số tiền thanh toán,khi mua 15 đến 30 sản phẩm được giảm 5% trên tổng số tiền thanh toán,khi mua trên 30 sản phẩm được giảm đến 10% trên tổng số tiền thanh toán. Với các chính sách giá như trên khẳng định là công ty có chính sách giá khá linh hoạt và phù hợp với xu thế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 2.1.4.1.3.Chiến lược phân phối Phân phối sản phẩm (còn được biết đến trong tiếng Anh đơn giản là place hoặc Product distribution) là một trong bốn yếu tố của marketing. Phân phối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian vì vậy trong việc phân phối sản phẩm nội thất loa gỗ đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất DN phải nhất định XD được các chiến lược phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng một cách có hiệu quả nhất ,ít tốn kém nhất bằng các đại lý ,cửa hàng ,các kho bãi trực tiếp phân phối đến khách hàng. ** Công ty sẽ có hai kênh phân phối chủ yếu như sau : - Kênh phân phối trực tiếp: thông qua nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng của công ty và đây là kênh phân phối khá hiệu quả đạt khoảng 85%. Với kênh phân phối này khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với nhân viên kinh doanh của công ty để đến
 26. 26. 18 xem sản phẩm trực tiếp hoặc xem sản phẩm trên trang web của công ty và gọi điện hay gửi mail đặt hàng, sản phẩm sau đó sẽ đến khách hàng đúng với yêu cầu và thời gian giao hàng. Kênh phân phối trực tiếp tại công ty có nhiều ưu điểm, kênh phân phối sẽ được kiểm soát một cách dễ dàng các thành viên và các chi nhánh đều thuộc công ty nên đều có chung một mục tiêu cho sự phát triển của công ty, đều này là một lợi thế rất lớn cho công ty vì nếu sử dụng các kênh khác khó có thể đạt được do mâu thuẫn giữa các thành viên kênh được giảm đáng kể. - Kênh phân phối gián tiếp: Kênh này thông qua người mô giới trung gian, khách hàng tự giới thiệu nhau sau khi họ sử dụng sản phẩm của công ty những mô giới trung gian này sẽ giới thiệu và cung cấp cho khách hàng các thông tin về mẫu mã, giá cả của sản phẩm… công ty sẽ trích một lượng phần trăm hoa hồng trên tổng số bán được cho những nhân tố này.Khi công ty sử dụng kênh phân phối này mục đích của công ty là đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa đảm bảo cho sự liên kết chặt chẽ của công ty trong kênh phân phối, khi đó công ty thu được lợi nhuận do sự chênh lệch của giá bán với chi phí sản xuất cao vì giảm được phần chi phí trung gian. 2.1.4.1.4.Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing) Đây là nhóm công cụ truyền thông sử dụng hỗn hợp các công cụ cổ động, kích thích khách hàng nhằm tăng nhanh nhu cầu về sản phẩm tại chỗ. Xúc tiến tác động trực tiếp, tích cực tới việc tăng doanh số bằng những lợi ích vật chất bổ sung cho người mua. Chương trình quảng cáo: Công ty thực hiện quảng áo cho hình ảnh của mình bằng phương thức bên trong và bên ngoài công ty. - Phương thức bên trong công ty: đây làphương thức quảng cáo mà công ty sẽ tạo hình ảnh trong tâm trí khách hàng như là các sản phẩm của công ty sẽ được in tên và logo kèm với tem bảo hành trên sản phẩm cho đến đồng phục của tất cả công nhân trong công ty, các loại giấy tờ giao dịch trong công ty đều có logo, số fax, số điện thoại, email, hay website của công ty đều này rất thuận lợi cho khách hàng khi có nhu cầu liên hệ với công ty. - Phương thức bên ngoài công ty :Phát tờ rơi quảng cáo tại các khu dân cư các công viên hay các hội chợ triễn lãm, thời gian đầu có thể với số lượng 1000 bản trong
 27. 27. 19 tháng đầu sau đó có thể phát thêm hay không tùy vào công ty khi thấy cần thiết.Treo băng rôn quảng cáo trên các tuyến đường trong nội thị thành phố hoặc khu dân cư.Marketing online qua các trang web cộng đồng như là zalo,facebook, ingstagram,… Công ty xây dựng website bán hàng nhằm cung cấp cho khách hàng các đặc điểm của sản phẩm như giá cả, kích cỡ, công dụng, chất liệu,…đồng thời cũng treo lên website banner các chương trình khuyến mãi hay giảm giá để thu hút khách hàng Công ty tiến hành quảng cáo bằng cách viết các bài viết liên quan đến sản phẩm nội thất loa gỗ của công ty về công dụng, lợi ích của sản phẩm đến người tiêu dùng, thường xuyên đăng tin lên website để tăng thứ hạn cho website của công ty trên công cụ tìm kiếm google nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng nghành như noithatxehoi.com; loagotrangtri.com,… Công ty cũng thường xuyên cập nhật bảng giá quảng cáo từ khóa tìm kiếm trên google của một số công ty quảng cáo như sangtaoads.com, sangtaoads.net,… Hình 2.3Quảng cáo google adwords theo lượt click ( nguồn :adwordsvietnamcom) Với xu hướng hiện nay việc tìm kiếm sản phẩm của khách hàng thường truy cập trên internet nhằm biết thêm thông tin về sản phẩm, công ty mà họ sắp mua hàng đều nhờ vào những website mà công ty cung cấp vì thế khách hàng có những thông tin chính xác về sản phẩm mà họ sắp tiêu dùng ( giá cả, công dụng, tiện ích, kích cỡ,…) Chương trình khuyến mãi: Công ty sẽ có các chính sách đặc biệt ưu đãi cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng tiêu dùng sản phẩm của công ty như:
 28. 28. 20 - Chương trình khuyến mãi mừng NOEL, mừng Tết 2020, 2021, 2022,.. - Chương trình khuyến mãi cho các dịp lễ lớn như 30/04, 1/5; 2/9 - Chương trình tri ân khách hàng nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập công ty. - Chương trình tri ân khách hàng thân thuộc của công ty. Thiết lập quan hệ công chúng: Công ty sử dụng nhân viên phòng marketing để tiếp cận với các hội chợ triễn lãm chuyên ngành diễn ra thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thông qua việc tham gia vào các hội chợ triễn lãm công ty khẳng định được vị trí, thương hiệu trong lòng khách hàng đồng thời đó cũng là cơ hội tìm thêm được một số khách hàng tiềm năng mới, đối tác mới của công ty. STT Hội chợ, triễn lãm Số lượng khách hàng dự kiến tiếp cận 1 Hàng tiêu dùng NOEL 1250 người 2 Hội chợ tiêu dùng xuân 2020 1420 người 3 Triễn lãm các mặt hàng trang trí nội thất gỗ 2021 930 người 4 Hội chợ kích cầu chuyên đề nội thất 2022 1020 người 5 Triển lãm quốc tế nội thất tại TP.HCM 2150 người Bảng 2.1 Các hội chợ, triển lãm công ty tiếp cận  Nhiệm vụ của xúc tiến Khuyến khích người tiêu dùng mua với khối lượng lớn và mở ra khách hàng mới, khuyến khích lực lượng phân phối đẩy mạnh các hoạt động mua bán, củng cố và dự trữ hàng hóa trên thị trường.  Các nhóm công cụ xúc tiến Nhóm công cụ tạo nên lợi ích kinh tế trực tiếp thúc đẩy người tiêu dùng gồm: hàng mẫu, phiếu thưởng, gói hàng chung quà tặng.
 29. 29. 21 - Hàng mẫu: Có chức năng khuyến khích dùng thử một số hàng mẫu miễn phí hoặc với giá bán rất hạ. Hàng mẫu có thể phân phối tại các cửa hàng hoặc gửi đến tận nhà qua đường bưu điện hay qua đội ngũ nhân viên tiếp thị. - Phiếu thưởng: Là giấy chứng nhận cho người khách được giảm một khoản tiền nhất định khi mua một sản phẩm nội thất loa gỗ của doanh nghiệp. Phương thức này rất hiệu quả đối với kích thích tiêu dùng sản phẩm mới, nhãn hiệu mới. - Gói hàng chung quà tặng: Là gói hàng giới thiệu một số sản phẩm hàng hóa nhất định nhưng bán với giá hạ. Chẳng hạn: Một gói với 3 sản phẩm nội thất loa gỗ song chỉ bán với giá 2 sản phẩm nội thất loa gỗ Phương tiện phổ biến tài liệu: Cần quyết định và phát hành tài liệu cần thiết cho những người tại gia sử dụng các công cụ trên. Xác định ngân sách xúc tiến: Có thể xác định ngân sách theo nhiệm vụ hoàn thành hoặc theo tỷ lệ % của ngân sách. 2.1.5. Ngân quỹ Marketing Công ty lập ngân quỹ marketing dựa vào phương pháp xác định theo tỷ lệ % trên doanh số bán. Phương pháp này yêu cầu công ty ấn định ngân sách cho truyền thông bằng một mức tỷ lệ % so với doanh số bán dự kiến bởi vì ngân sách có thể thay đổi theo chừng mực, gắn liền với sự tăng giảm doanh số bán của công ty trong chu kỳ kinh doanh, kích thích công ty quyết định trong khuôn khổ của mối quan hệ giữa chi phí truyền thông với giá bán và lợi nhuận của mỗi đơn vị sản phẩm. Ngân quỹ marketing của công ty khoảng bằng 2% doanh thu. Dự kiến ngân quỹ Marketing trong giai đoạn đầu triển khai dự án sẽ cần một khoản chi phícho cho hoạt động marketing cụ thể như sau: ĐVT: VNĐ STT Khoản mục chi phí ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Quảngcáoqua Website tháng 3 6.000.000 18.000.000 2 Tổ chức phânphát tờ rơi Tờ 1000 5.000 5.000.000 3 Trên báo chí Tin/Ngày 30 100.000 3.000.000
 30. 30. 22 4 In,treo băng rôn Tấm 100 60.000 6.000.000 5 Trang bị đồng phục cho công nhân,nhân viên Bộ 55 250.000 13.750.000 6 Nhân công phát tờ rơi Người 5 200.000 1.000.000 7 Chi phí khác trọn gói 1 3.000.000 3.000.000 TỔNG CỘNG 49.750.000 Bảng 2.2Dự kiến chi phí Marketing ban đầu 2.2. Nội dung kế hoạch Marketing Kế hoạch marketing cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí là một tài liệu bằng văn bản xuất phát từ sự phân tích môi trường và thị trường, trong đó DN đề ra các chiến lược lớn cùng với những mục tiêu trung hạn và ngắn hạn cho cả công ty , hoặc cho một nhóm sản phẩm cụ thể , sau đó DN xác định các phương tiện cụ thể để thực hiện những mục tiêu trên ,và những hành đông cần thực hiện ,đồng thời tính toán những khoản thu nhập và chi phí giúp cho việc thiết lập kế hoach ngân sách cho phép thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 2.2.1.Tổng quan kế hoạch Marketing Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing cho DN sản xuất loa gỗ trang trí. Marketing được định nghĩa “Marketing là quá trình xã hội và quản lí mà ở đó các cá nhân và tập thể có được cái họ cần và muốn thông qua qua việc tạo ra và trao đổi giá trị với những người khác”.Marketing trong sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí là quản lí mối quan hệ có lời với khách hàng thu hút khách hàng mới duy trì và phát triển khách hànghiện tại . 2.2.2. Phân tích môi trường Môi trường Marketing trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí là một tập hợp các lực lượng có thể và không thể khống chế mà các công ty phải chú ý đến khi xây dựng các hệ thống Marketing-mix của mình. Các lực lượng đó hoạt động ở bên trong hoặc ngoài công ty và có ảnh hưởng đến khả năng điều hành của bộ phận Marketing cùng với sự thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các khách hàng mục tiêu
 31. 31. 23 2.2.2.1. Phân tích thị trường Mọi kế hoạch kinh doanh đều phải bao hàm phân tích thị trường. Phân tích thị trường trong sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí là một trong những lí do đầu tiên và quan trọng nhất để lập kế hoach kinh doanh. Thị trường luôn thay đổi và doanh nghiệp luôn theo sát những thay đôi đó để có những chiến lược, chiến thuật phù hợp và nhanh nhạy. Thị trường mà DN cần tìm kiếm là thị trường tiềm năng, chứ không phải thị trường hiện tại.Thị trường mục tiêu của DN lớn hơn nhiều so với số lượng khách hàng DN đã tiếp cận được. Phân tích thị trường của DN cần bao hàm với những nội dung cơ bản sau :“ tìm kiếm thông tin, Phân khúc thị trường, quy mô và triển vọng tăng trưởng của thị trường, xu hướng thị trường”do đó người làm công tác marketing của DN cần thiết phải phân tích thị trường một cách thận trọng để có hướng phát triển tốt toàn diện cho công ty. 2.2.2.2. Phân tích SWOT Điểm mạnh (S) Có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và kiến thức tốt Có mối quan hệ rộng và vững chắc. Có trách nhiệm, sự tận tâm và niềm đam mê công việc Có khă năng phản ứng nhạy bén nhanh đối với công việc Cơ sở hạ tầng tốt Mặt bằng rộng và vị trí tốt Máy móc hiện đại. Điểm yếu (W) Nhận biết của khách hàng về đơn vị chưa nhiều. Thiếu kinh nghiệm trên thương trường Chưa tổ chức đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên. Cơ hội (O) Các xu hướng triển vọng tốt trong tương lai. Nền kinh tế ổn định và trong đà tăng trưởng tốt,nhu cầu về trang trí nội thất gỗ trên thị trường tăng cao. Học hỏi được những kỹ năng hay kinh nghiệm mới.
 32. 32. 24 Sự xuất hiện của công nghệ mới như máy cưa lộng CNC hỗ trợ rất nhiều cho quá trình sản xuất loa gỗ. Lượng khách hàng tiềm năng của phân khúc loa gỗ trang trí ít bị ảnh hưởng của sự biến động về kinh tế khi họ vẩn lựa chọn sản phẩm khi đó là nhu cầu tất yếu. Những chính sách mới được áp dụng. Nguy cơ (T) Sự cơ cấu và tổ chức lại ngành nghề. Những áp lực khi thị trường biến động. Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty cùng ngành Chưa có thị phần và thương hiệu so với đối thủ. Chiến lược SO ( Điểm mạnh – Cơ hội) Đẩy mạnh kinh doanh, thu hút tối đa lượng khách tới công ty Tận dụng tối đa các dịch vụ, sản phẩm, các trang thiết bị. Linh hoạt ứng phó với những tình huống cạnh tranh, hợp tác. Linh hoạt trong chính sách giá. Đẩy mạnh lĩnh vực Marketing phát triển, thông tin đến tận nơi khách nhanh nhất. Chiến lược WO ( Điểm yếu – Cơ hội) Xây dựng thương hiệu cho công ty ngày một quy mô, phấn đấu đến 2025 công ty có vị thế là một trong những công ty sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ Trang Trí hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Giảm chi phí đầu vào bằng cách liên kết với nhiều nhà cung ứng tạo thế chủ động hơn nữa. Chiến lược ST ( Điểm Mạnh – Nguy cơ) Tiến hành thu hút khách dựa trên thương hiệu, uy tín sẵn có. Ngày một hiện đại hoá công nghệ tạo sự chuyên nghiệp hơn trong phong cách và trang thiết bị phục vụ khách. Chiến lược WT ( Điểm yếu – Nguy cơ) Thu hẹp thị trường hoạt động. Giảm bớt hay thay đổi các sản phẩm. Thu hẹp lĩnh vực kinh doanh.
 33. 33. 25 2.2.2.3. Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài *Rủi ro tài chính: trong một DN sản xuất kinh doanh nội thất loa gỗ trang trí các rũi ro tài chính hình thành từ các khoản nợ xấu từ các đại lý phân phối sản phẩm, tỷ giá hối đoái,hay lãi suất biến động,…. *Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị máy móc, hệ thống máy tính hư hỏng, chuỗi cung ứng hoặc quy trình hoạt động lỗi, bị gián đoạn, nhân viên bị tai nạn…hình thành các rũi ro tác nghiệp cho doanh nghiệp. *Rủi ro chiến lược: chiến lược và quản trị chiến lược quyết định sự sống còn, hưng thịnh hay suy vong của DN tham gia lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm nội thất loa gỗ trang trí mà quản trị chiến lược cũng đồng nghĩa với quản trị ruit ro chiến lược (tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các chính sách và biện pháp hành động)
 34. 34. 26 CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp 3.1.1. Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận 3.1.1.1. Doanh thu Dự kiến doanh thu của các mặt hàng Công thức tính: i n l i tixP Q S   Trong đó: S là doanh thu bán hàng trong kỳ Qti là số lượng sản phẩm i trong kỳ Pi là giá bán 1 sản phẩm i i là loại sản phẩm Dự kiến doanh thu cho từng loại sản phẩm: ĐVT: VNĐ Sản phầm Số lượng (chiếc) Đơn giá Doanh thu Loa gỗ treo tường trang trí 1255 1.490.000 1.870.000.000 Loa gỗxe hơi 100 24.000.000 2.400.000.000 loa đứng cỡ trung 400 4.000.000 1.600.000.000 Loa gỗ trang trí đứng cỡ lớn 200 6.500.000 1.300.000.000 TỔNG CỘNG 7.170.000.000 Bảng 3.1 Bảng doanh thu dự kiến bình quân cho từng loại sản phẩm Thông qua việc nghiên cứu thị trường tại địa bàn một số tỉnh miền Nam và dựa vào các sản phẩm của Công ty dự kiến phân phối, công ty dự kiến doanh thu như sau: ĐVT: 1.000 đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
 35. 35. 27 Doanh thu 7.170.00 0 10.755.000 17.853.300 24.808.200 28.680.000 Tỷ lệ tăng so với năm đầu - 50% 149% 246% 300% Bảng 3.2 Bảng doanh thu dự tính các năm Đối với các công ty mới thành lập và xây dựng dự án kinh doanh mới thì thường ở những năm đầu tiên sẽ lỗ, do chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí vốn hàng hóa,..trong khi chưa có nhiều khách hàng nên doanh thu còn thấp. Để đảm bảo dự án hiệu quả thì cần phải quản lý chi phí là rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì thế để tối thiểu hóa việc kinh doanh lỗ.Khi tình hình kinh doanh đi vào ổn định, khách hàng đã quen & tin dùng các sản phẩm của Công ty thì doanh thu sẽ cải thiện. Dự tính doanh thu năm thứ 2 sẽ tăng 50%, năm thứ 3 sẽ tăng 149%, năm thứ 4 sẽ tăng 246% và doanh thu năm thứ 5 sẽ tăng 300% so với năm thứ nhất. 3.1.1.2. Chi phí: BẢNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU CHO KẾ HOẠCH KD ĐVT: 1.000 VNĐ STT Hạng mục đầu tư Số lượng Đơn vị tính Giá Thành tiền 1 Máy cắt gỗ 3 Cái 2.200 6.6000 2 Máy bào gỗ 2 Cái 1.300 2.600 3 Máy chà nhám 4 Cái 2.400 8.600 4 Máy khoan bàn 2 Cái 4.100 8.200 5 Máy cưa lọng 2 Cái 2.100 4.200 6 Máy khoan tay 5 Cái 1.500 7.500 7 Dụng cụ(búa, đục.) 5 Bộ 600 3.000 8 Máy cưa CNC(1m) 1 Cái 15.555 15.555 9 Ván sồi phủ veneer 100 Tấm 710 71.000 10 Ván gỗ xoan đào 85 Tấm 607 51.595 11 Gỗ căm xe hộp 5 m3 18.000 90.000 12 Vis bắt gỗ các loại 10 kg 85 850
 36. 36. 28 13 Keo dán Dog 30 kg 110 3.300 14 Fomica 40 Tấm 180 7.200 15 Decal màu các loại 100 mét 20 2000 TỔNG CỘNG 282.200 Bảng 3.3Bảng chi phí đầu tư ban đầu cho kế hoạch kinh doanh BẢNG CHI PHÍ LƯƠNG CỦA CÁN BỘ,CÔNG NHÂN VIÊN TRONG MỘT THÁNG ĐVT:1000 đồng STT Các vị trí Số lượng Mức lương trung bình Tổng cộng/tháng 1 Chủ tịch kiêm Giám Đốc 1 30.000 30.000 2 Phó Giám Đốc 1 23.000 23.000 3 Các trưởng phòng 4 17.000 68.000 4 Quản đốc phân xưởng 1 15.000 15.000 5 Nhân viên phòng ban 9 9.000 81.000 6 Nhân viên mua vật tư 1 8.000 8.000 7 Nhân viên giao hàng 2 7.000 14.000 8 Bảo vệ 3 6.500 19.500 9 Nhân viên vệ sinh,lao công 1 5.000 5.000 10 Công nhân sản xuất 20 7.500 150.000 TỔNG CỘNG LƯƠNG 413.500 Bảng 3.4 Chi phí về lương của cán bộ công nhân viên của công ty trong 1 tháng. Ngoài chiến lược Marketing hiệu quả, việc quản lý chi phí cũng quan trọng không kém. Dưới đây là bảng chi phí dự tính qua các năm ĐVT: 1.000 đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Chi phí 8.245.50 9.787.05 13.925.57 17.365.740 19.789.200
 37. 37. 29 0 0 4 Tỷ lệ chi phí so với doanh thu 115% 91% 78% 70% 69% Bảng 3.5 Bảng chi phí – dự tính các năm Với số liệu như trên ta thấy năm đầu tiên chi phí lớn hơn doanh thu do phải chi phí cho nhiều mảng để tạo nền móng phát triển cho sản phẩm sau này như đầu tư 30% cho việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị, 10% cho tiếp thị sản phẩm tới người tiêu dùng, 5% cho vận chuyển, 50% cho chi phí nguyên vật liệu và lao động sản xuất, 15% cho đào tạo nhân lực cùng các hoạt động của công ty, 5% cho các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh sản xuất... trong khi đó thị phần chưa có nhiều. Khi sang năm thứ 2 thì bắt đầu có lãi chi phí nhỏ hơn doanh thu (tỷ lệ 91%) và giảm dần ở các năm thứ 3 là 78%, năm thứ 4 là 70%, năm thứ 5 còn 69%. 3.1.1.3. Lợi nhuận Việc kinh doanh có hiệu quả hay không đều thể hiện trong phần lợi nhuận mà công ty đạt được. Dưới đây là bảng lợi nhuận dự tính của công ty trong các năm tới thông qua việc kết nối giữa doanh thu& chi phí. Lợi nhuận của công ty sẽ được tính như sau: Lợi nhuận = doanh thu – chi phí ĐVT: 1.000 đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Lợi nhuận -1.075.500 962.950 3.927.72 6 7.442.46 0 8.890.80 0 Tỷ lệ lợi nhuận so với Năm 2021 - 190% 465% 792% 927% Bảng 3.6 Bảng dự tính lợi nhuận – dự tính các năm Đối với một dự án thì lợi nhuận nhiều hay ít đều phụ thuộc chiến lược kinh doanh, đề ra đường lối đúng đắn, kế hoạch kiểm soát chi phí hiệu quả luôn là câu hỏi đặt ra trong đầu của chủ doanh nghiệp. Qua bảng lợi nhuận như trên ta thấy năm thứ 1 bị lỗ. Sang năm thứ 2 sẽ tăng trưởng mạnhh 190% và tăng mạnh ở các năm tiếp theo.
 38. 38. 30 3.1.2. Phân tích điểm hòa vốn Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích điểm hòa vốn để ước tính sản lượng sản phẩm cần cung cấp hoặc doanh thu cần đạt tới để hòa vốn hay đạt được mức lợi nhuận dự kiến khi biết cơ cấu chi phí và chính sách giá cả của doanh nghiệp. Điểm hòa vốn: điểm hoà vốn là điểm tại đó doanh thu bằng chi phí tức là doanh nghiệp không bị lỗ và không có lãi. Việc xác định điểm hoà vốn trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay là điều hết sức cần thiết và cấp bách để từ đó doanh nghiệp có những giải pháp phù hợp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị. Phân tích điểm hòa vốn rất quan trọng trong việc đánh giá rủi ro của dự án đầu tư. Hầu hết các nhà quản lý đều lo ngại về việc thua lỗ. Phân tích điểm hòa vốn sẽ chỉ ra lượng bán hoặc doanh thu có thể giảm được bao nhiêu trước khi phát sinh lỗ. Phương pháp này sẽ xác định doanh thu hay số lượng bán cần thiết để dự án hòa vốn. Số lượng sản phẩmtiêu thụ hòa vốn = Định phí Đơn giá bán – Biến phí đơn vị Ta sẽ tiến hành phân tích điểm hòa vốn cho một sản phẩm điển hình của công ty như sản phẩm nội thất loa gỗ cở trung ,khi tiến hành sản xuất quản lý phân xưởng sẽ xem xét các dữ kiện sau để có quyết định bắt tay vào sản xuất. * Giá bán dự kiến là 4.000.000VNĐ/cái * Chi phí cố định trung bình một năm là:840.000.000 VNĐ( bao gồm lương nhân công hàng tháng,chi phí cho năng lượng,chi phí khấu hao máy móc,lãi suất ngân hàng). * Giá mua gỗ và các vật tư khác : 1.600.000 VNĐ cho mỗi đơn vị sản phẩm và cũng là chi phí biến đổi.
 39. 39. 31 Với các dữ kiện này, quản lý phân xưởng sẽ tiến hành xác định điểm hòa vốn như sau: Điểm hòa vốn = chi phí cố định/(giá bán-chi phí biến đổi) Vậy điểm hòa vốn=840.000.000 VNĐ/(4.000.000 VNĐ-1.600.000 VNĐ)=350 cái. Như vậy công ty sẽ không thể hòa vốn cho dòng sản phẩm này cho đến khi công ty tiêu thụ được đến 350 sản phẩm và công ty chỉ có lãi khi tiêu thụ được từ sản phẩm thứ 351 trở đi. 3.1.3. Các báo cáo tài chính ĐVT: 1.000 đồng CÁC CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 1. Doanh thu thuần 7.170.000 10.755.000 17.853.300 24.808.200 28.680.000 2. Giá vốn 6.596.400 7.950.360 11.421.741 13.983.340 15.744.296 3. Lợi nhuận gộp 573.600 2.804.640 6.431.559 10.824.860 12.935.704 4. Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0 5. Chi phí BHXH, BHYT, BHTN và Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.649.100 1.649.100 1.718.288 1.893.908 2.266.744 6. Lợi nhuận trước thuế TNDN -1.075.500 1.155.540 4.713.271 8.930.952 10.668.960 7. Thuế TNDN (20%) 0 192.590 785.545 1.488.492 1.778.160 8. Lợi nhuận sau thuế TNDN -1.075.500 962.950 3.927.726 7.442.460 8.890.800 Bảng 3.7 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh – dự tính các năm Căn cứ để dự báo bảng kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu thay đổi qua các năm. Các thành phần chi phí đều dự tính theo tỷ lệ % nhất định chẳng hạn: Trong năm thứ 1: Chi phí giá vốn hàng bán chiếm 93% doanh thu; Bước sang năm thứ 2: chi phí này giảm xuống còn 76%, sang năm thứ 3 còn 69% và giảm ở các năm tiếp theo. Lý do giảm là vì giảm phí nhập hàng, nhà cung cấp giảm giá sản phẩm. Đó sẽ là mục tiêu mà chủ doanh nghiệp theo đuổi trong quá trình lập & quản trị chi phí.
 40. 40. 32 3.1.4. Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần Lưu chuyển tiền tệ là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, dự án, hoặc sản phẩm tài chính. Nó thường được đo trong một khoảng thời gian quy định hữu hạn, thời gian. Đo lưu lượng tiền mặt có thể được sử dụng để tính toán các thông số khác cung cấp thông tin về giá trị của công ty và tình hình. Trong Tài chính, giá trị hiện tại thuần hoặc "giá trị hiện tại ròng" của chuỗi thời gian các dòng tiền, cả vào và ra, được định nghĩa là tổng các giá trị hiện tại của các dòng tiền cụ thể của cùng một thực thể. Trong trường hợp khi tất cả các luồng tiền trong tương lai là tiền vào (chẳng hạn như phiếu giảm giá và gốc trái phiếu) và dòng tiền ra duy nhất là giá mua, giá trị hiện tại thuần chỉ đơn giản là giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai trừ đi giá mua.giá trị hiện tại thuần là một công cụ trung tâm trong phân tích dòng tiền chiết khấu, và là một phương pháp tiêu chuẩn cho việc sử dụng giá trị thời gian của tiền để thẩm định các dự án dài hạn. Được sử dụng để lập ngân sách vốn, và rộng rãi trong suốt kinh tế, tài chính, kế toán, nó đo lường sự vượt quá hoặc thiếu hụt của các dòng tiền, về giá trị hiện tại, một khi các chi phí tài chính được đáp ứng. 3.2. Nội dung kế hoạch tài chính Nội dung của kế hoạch tài chính để thực hiện dự án thành công giúp cho doanh nghiệp đạt được: - Tạo uy tín và xây dựng thương thiệu của đơn vị trên thị trường và các tỉnh Miền Nam. - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty Thông qua việc dự báo doanh thu, chi phí của công ty trong thời gian sắp tới, thì đây chính là thách thức lớn đặt ra cho người quản lý tài chính công ty. Để đạt được mức doanh thu như mong muốn: cần thực hiện các biện pháp sau: - Cần có chi phí quảng cáo, làm thị trường cần có kế hoạch sử dụng nguồn vốn nào cho khoản này hiệu quả. - Có giải pháp tăng vòng xoay tài sản ngắn hạn, đặc biệt là tiền mặt doanh nghiệp cần phải có kế hoạch rút ngắn công nợ như: ưu tiên bán hàng thu tiền mặt, chặt chẽ trong việc theo dõi côngnợ nhằm thu được công nợ đúng hạn.
 41. 41. 33 - Kiểm soát chi phí: Kiểm soát giá vốn hàng bán: Tối thiểu hóa chi phí nhập hàng, luôn thử thương lượng với nhà cung cấp về khoản giảm giá, chiết khấu,… Kiểm soát hàng tồn kho: Kiểm soát chặt chẽ tỷ số vòng quay hàng tồn kho bằng cách kiểm soát nguồn hàng thật hiệu quả, hạn chế việc dư mặt hàng này quá nhiều trong khi thiếu mặt hàng kia. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp: Trong những năm đầu, công ty chưa phát sinh nhiều việc nên chỉ sử dụng những lao động thật sự cần thiết để tối thiểu hóa chi phí. Kiểm soát chi phí bán hàng: Khác với chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hảng cần được đẩy mạnh, tuy nhiên cũng phải trong tầm kiểm soát và trong vòng cho phép của nguồn vốn sử dụng cho khoản này. Để tối thiểu hóa chi phí bán hàng doanh nghiệp có thể sử dụng lao động theo chế độ lương theo sản phẩm hoặc doanh thu.
 42. 42. 34 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự Trong kinh doanh với bất kỳ lĩnh vực, ngành ngành nghề nào thì con người chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch nhân sự để đưa ra những yêu cầu về nhân lực nhằm đảo bảo doanh nghiệp sẽ chọn lựa đúng nhân sự theo yêu cầu, đảm bảo công tác triển khai kế hoạch kinh doanh được tốt và hiệu quả nhất. Kế hoạch nhân sự nhằm để thực hiện các việc: - Là cơ sở để doanh nghiệp lên kế hoạch tuyển dụng các lao động cần bổ sung và/ hoặc thay thế; - Là cơ sở để xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực sẵn có và phát triển nguồn lực để có thể đáp ứng yêu cầu ngày cao trong công việc cũng như có thể làm chủ được công nghệ, đón đầu các thách thức trong tương lai. Nhờ đó mang lại sự thành công của kế hoạch kinh doanh và của doanh nghiệp; - Giúp doanh nghiệp nắm bắt được hiện trạng lao động hiện nay (số lượng và chất lượng) và yêu cầu trong tương lai để có thể chuẩn bị đủ lao động có đúng trình độ chuyên môn đáp ứng được các yêu cầu đó; - Giúp doanh nghiệp sắp xếp, bố trí lại nguồn Nhân lực theo nguyên tắc đúng người, đúng việc. - Giúp doanh nghiệp tìm kiếm đúng những tài năng hoặc những người có những yếu tố cần thiết đảm bảo sự thành công của kế hoạch kinh doanh. 4.2. Nội dung kế hoạch nhân sự 4.2.1. Xác định nhu cầu nhân sự Nhân sự của công ty gồm: - Chủ Tịch kiêm Giám Đốc công ty: 1 người - Phó Giám Đốc công ty: 1 người - Trưởng phòng Hành Chính tổng hợp: 1 người - Trưởng phòng Kế Toán tài chính: 1 người - Trưởng phòng Kinh Doanh: 1 người
 43. 43. 35 - Trưởng phòng Kỹ Thuật: 1 người - Quản đốc phân xưởng sản xuất: 1 người - Nhân viên phòng hành chính tổng hợp : 2 người ( 1 người coi về tuyển dụng và đào tạo;1 người coi về chấm công cho nhân viên trong công ty). - Nhân viên phòng kế toán : 2 người ( 1 người kế toán tổng hợp;1 người thủ quỹ và tiền lương của công ty ). - Nhân viên phòng kinh doanh : 5 người (3 nhân viên tiếp thị ;2 nhân viên sale). - Nhân viên phòng kỹ thuật :2 người ( 1 nhân viên bào trì máy móc,1 nhân viên thiết kế mẫu và quy trình tạo ra sản phẩm nội thất loa gỗ). - Nhân viên mua vật tư : 1 người - Nhân viên giao hàng: 2 người - Nhân viên bảo vệ: 3 người / 3ca - Nhân viên vệ sinh,lao công : 1 người - Công nhân sản xuất : 20 người Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty đã không ngừng phấn đấu nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm bảo toàn, phát triển vốn và tài sản bổ sung, có một thị phần tương đối ổn định, tạo được mối quan hệ lâu dài và tin cậy với các bạn hàng. Bên cạnh đó Công ty cũng chú trọng phát triển và bổ sung thêm nguồn nhân lực. Hiện nay, nhân sự công ty đã có 45 người và sẽ bổ sung thêm một số phòng ban chức năng riêng với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong quản lý điều hành và tổ chức.
 44. 44. 36 4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức Hình 4.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Phòng HC -NS Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Kinh doanh Xưởng sản xuất Phòng Kỹ thuật Phòng Quản lý chất lượng Ban Giám đốc
 45. 45. 37 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Ban giám đốc Điều hành mọi hoạt động của công ty, có quyết định cuối cùng trong việc quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phòng Hành chính nhân sự - Thực hiện và triển khai chủ trương định hướng của Ban lãnh đạo công ty. Theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện nội quy, quy định của các bộ phận, cán bộ công nhân viên (CBCNV) - Xây dựng và duy trì thực hiện hệ thống quản lý nhân sự, chế độ chính sách của công ty Phòng Kế toán – Tài chính - Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và lập báo cáo thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm; - Kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về dự toán, định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh; Phòng Kinh doanh - Phối hợp với đơn vị cấp trên làm việc với chủ đầu tư về đơn giá, tổng dự toán, dự toán các công trình chiếu sáng. - Tham gia phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; - Chủ trì soạn thảo và tham gia đàm phán để lãnh đạo công ty ký kết các hợp đồng kinh tế; - Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế theo quy chế quản lý hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các quy định của Nhà nước. Phòng Kỹ thuật - “Phòng Kỹ thuật có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc Giám đốc để triển khai chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát về: khoa học công nghệ, kỹ thuật thi công, chất lượng sản phẩm, sáng kiến cải tiến, quản lý thiết bị thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty”;
 46. 46. 38 - Tư vấn thiết kế cho khách hàng về các sản phẩm của công ty; Phòng Quản lý chất lượng - Kiểm soát chất lượng và số lượng nguyên vật liệu đầu vào; - Kiểm soát chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn sản xuất; - Kiểm soát chất lượng hàng thành phẩm và hàng thành phẩm trước khi xuất kho; - Lên kế hoạch khắc phục và phòng ngừa các vấn đề về lỗi kỹ thuật và các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm. 4.2.3. Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt Công ty hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, và tôn trọng pháp luật. Công ty có bộ máy tổ chức quản lý thống nhất từ trên xuống dưới.Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).ĐHĐCĐ bầu hội đồng quản trị để quản lý Công ty, bầu ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành công ty. Giám đốc: Có nhiệm vụ xây dựng và đề xuất với giám đốc kế hoạch kinh doanh, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, điều chỉnh giá thành sản phẩm, hàng hoá. Là người giúp việc và tham mưu cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, các vấn đề đầu ra đầu vào, tình hình sủ dụng vốn có hiệu quả nhất, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc cũng là người thay quyền Giám đốc điều hành Công ty khi giám đốc đi vắng. Dưới Phó Giám đốc là các phòng ban. Phòng hành chính tổng hợp: Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng khác trong công tác kiểm soát và giám sát bảo đảm việc thực hiện đúng các quy chế hành chính trong các hoạt động của toàn Công ty. Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị hành chính, quản trị nhân sự và các lĩnh vực khác có liên quan. Phòng kinh doanh: Nghiên cứu, hoạch định, tổ chức triển khai công tác tiếp thị và không ngừng cải tiến phương pháp, biện pháp thực hiện để từng bước chiếm lĩnh thị trường và phát triển kinh doanh theo định hướng của Công ty. Phối hợp cùng phòng nhân sự hướng dẫn huấn luyện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho công tác
 47. 47. 39 phát triển kinh doanh thị trường. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại với khách hàng tại các địa phương nhằm thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty tại thị trường khu vực. Phòng Kế toán – Tài chính: Tổ chức công tác kế toán và xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công tác giám đốc tài chính như: tình hình tiêu thụ sản phẩm, thu, chi, vay… đảm bảo các nguồn thu chi của Công ty; trực tiếp quản lý vốn, nguồnvốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh; theo dõi chi phí kinh doanh; hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty; cung cấp các thông tin kế toán nhanh, chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cấp quản trị và các bộ phận có liên quan. Phòng kỹ thuật: Tổ chức thực hiện công tác điều phối, quản lý chất lượng hàng hoá, giao nhận, vận chuyển để phục vụ cho công tác tiếp thị - bán hàng. Huấn luyện cho nhân viên trong phòng về các vấn đề kỹ thuật, cách thức bảo dưỡng, sửa chữa, cách khắc phục lỗi sản phẩm. Cửa hàng kinh doanh và kho: Trực tiếp quan hệ mua bán các loại hàng hóa, nhận đơn đặt hàng, hoạt động mua bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng. 4.2.4. Tuyển dụng Các hoạt động tuyển dụng của công ty bao gồm: 1- Xác định nhu cầu tuyển dụng: Việc xác định nhu cầu tuyển dụng căn cứ vào: - Nhu cầu công việc: - Chỉ tiêu biên chế - Quy hoạch phát triển của Tổng công ty 2- Các bước tiến hành tuyển dụng: - Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, bộ phận tổ chức lao động của đơn vị tuyển dụng sẽ thông báo công khai về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự thi. Sau đó thông báo thời gian( ngày, giờ)để những người có đủ tiêu chuẩn đến thi tuyển. - Thành lập hội đồng tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng lao động bao gồm:
 48. 48. 40 Chủ tịch Hội đồng: là người đứng đầu dơn vị sử dụng lao động. Phó chủ tịch Hội đồng: là chủ tịch công đoàn. Ủy viên thường trực Hội đồng: Là người đứng đầu bộ phận tổ chức lao động. Các ủy viên Hội đồng: Là người đứng đầu bộ phận chuyên môn và một số cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng ở cùng ngạch tuyển hoặc ngạch cao hơn. - Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký của những người đủ tiêu chuẩn đến dựtuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ có nhiệm vụ: Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch tuyển Trực tiếp phỏng vấn người dự tuyển để xác định trình độ hiểu biết, nhận thức về chính trị, xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học Kiểm tra viết văn bản theo yêu cầu, nhiệm vụ của ngạch tuyển Cuối cùng đánh giá kết quả và cho điểm - Ra quyết định tuyển dụng đối với những người đạt yêu cầu. Người được tuyển dụng sẽ phải qua thời gian tập sự, hết thời gian tập sự người được tuyển dụng phải làm báo cáo kết quả tập sự, có bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu bộ phận chuyên môn.Nếu người đó đạt yêu cầu về phẩm chất đạo đức và chuyên môn thì được tuyển dụng chính thức.Nếu không đạt được yêu cầu, thì hủy bỏ quyết định tuyển dụng. Trường hợp tuyển dụng lao động vận hành máy, điều khiển máy, người tham gia dự tuyển được gửi xuống các đơn vị thực tập làm quen với máy móc trước khi thi tuyển. Đặc biệt, công ty có chính sách ưu tiên tuyển: Con liệt sĩ, con thương binh là cán bộ công nhân viên của đơn vị; Con, em của gia đình có công với Cách mạng là cán bộ công nhân của đơn vị, trong trường hợp có nhiều người cùng có đủ điều kiện tuyển dụng.
 49. 49. 41 4.2.5. Đào tạo phát triển Công ty đưa ra chiến lược đào tạo và phát triển nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu dài hạn trong quá trình đổi mới và phát triển của tổng công ty. Các chương trình đào tạo của Tổng công ty nhằmđào tạo và đào tạo lại, bao gồm: đào tạo - phát triển về năng lực quản lý, đào tạo và phát triển về năng lực chuyên môn. Các hình thức đào tạo của công ty cũng khá đa dạng: đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dưới hình thức hội thảo, tham quan, học tập trong nước và nước ngoài. Ở công ty hình thức đào tạo ngắn hạn diễn ra hàng năm, thời gian đào tạo được tính bằng giờ, ngày, tuần.Thường thì cuối mỗi năm, các nhà máy, các phân xưởng lập kế hoạch đào tạo sau đó gửi về Công ty để tổng hợp. Trước hết là lập kế hoạch cơ sở, sau đó lập kế hoạch chung, bao gồm các nội dung sau: - Nội dung chương trình đào tạo - Đối tượng và số lượng người tham gia - Hình thức tổ chức - Kinh phí dự kiến Nội dung đào tạo về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy là nội dung rất được công ty quan tâm và là nội dung đào tạo hàng năm của công ty, và đối tượng đào tạo áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Thường thì số lượng đào tạo thực tế phù hợp với kế hoạch đào tạo đưa ra.Có những giai đoạn số lượng đào tạo thực tế lớn hơn kế hoạch đào tạo là do: những đợt có công nghệ mới, đào tạo phổ cập công nghệ mới; do nhu cầu sản xuất cần đạo tạo thêm; công nhân mới vào cần đạo tạo lại về trình độ chuyên môn. Sau mỗi khóa học giáo viên giảng dạy có bản báo cáo gửi lên công ty. 4.2.6. Chế độ lương, thưởng Tiền lương: Cơ sở tính lương cho cán bộ công nhân viên văn phòng Tổng công ty căn cứ theo thang bảng lương quy định. Các yếu tố xem xét trả lương cho cán bộ công nhân viên của tổng công ty chủ yếu là dựa trên trình độ bằng cấp, chức vụ. Còn các kĩ năng ngoại ngữ, kĩ năng vi tính, và các kĩ năng đặc biệt khác thì chủ yếu dùng để xét thi chuyển ngạch. Đối với lao dộng gián tiếp và lao động phổ thông thì công ty xét nâng lương hàng năm(Đại học: 3

×