Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Hoài Thương

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
CỬA HÀNG HOA ...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E -LEARNING
NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
...................................
PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP
I. Yêu cầu
Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụn...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 40 Ad

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Hoài Thương

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Hoài Thương đã chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn miễn phí, chẳng những thế còn hay. Cho nên, nếu bạn có nhu cầu cần tải bài mẫu này vui lòng nhắn tin qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ tải nhanh nhất có thể nhé !

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Hoài Thương đã chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn miễn phí, chẳng những thế còn hay. Cho nên, nếu bạn có nhu cầu cần tải bài mẫu này vui lòng nhắn tin qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ tải nhanh nhất có thể nhé !

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cửa Hàng Hoa Tươi Hoài Thương

 1. 1. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỬA HÀNG HOA TƯƠI HOÀI THƯƠNG Tham khảo thêm tài liệu tại Trangluanvan.com Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Thuê Tiểu Luận,Báo Cáo Khoá Luận, Luận Văn ZALO/TELEGRAM HỖ TRỢ 0934.536.149 Hà Nội – Tháng 1 năm 2022
 2. 2. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E -LEARNING NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Hà Nội, Ngày Tháng 01 Năm 2022 Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 3. 3. PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên: Họ và tên Sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã Sinh viên:........................................................................................................................................ Lớp: ........................................................................................................................................... Ngành: ............................................................................................................. Đơn vị thực tập (hoặc công tác):................................................................................................ Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác):...................................................... Điện thoại: .................................................................................................................................. Email: ......................................................................................................................................... Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: .................................................................................................................................................... III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GiẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN 1 …..ngày …. tháng …. năm …. Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)
 4. 4. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN..........................................................................3 1.1 Mục đích và động cơ kinh doanh ..............................................................................3 1.1.1. Mục đích:...............................................................................................................3 1.1.2. Động cơ kinh doanh ..............................................................................................3 1.2. Ý tưởng kinh doanh..................................................................................................4 1.3. Lựa chọn phương thức kinh doanh...........................................................................4 1.4. Lí do lựa chọn lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh....................................................5 1.4.1. Yếu tố khách quan.................................................................................................5 1.4.2. Yếu tố chủ quan.....................................................................................................7 1.5. Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập..........................................................................8 1.6. Địa điểm bố trí dự án................................................................................................8 1.6.1. Một số đặc điểm của cửa hàng ..............................................................................9 1.7. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ..........................................................................10 1.7.1. Tầm nhìn..............................................................................................................10 1.7.2. Sứ mệnh...............................................................................................................10 1.7.3. Giá trị cốt lõi........................................................................................................10 CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC MARKETING ....................................................................11 2.1. Phân tích môi trường vĩ mô....................................................................................11 2.1.1. Môi trường kinh tế...............................................................................................11 2.1.2. Môi trường tự nhiên.............................................................................................11 2.1.3 Môi trường công nghệ ..........................................................................................11 2.1.4. Môi trường chính sách.........................................................................................12 2.2. Phân tích cầu thị trường..........................................................................................12 2.2.1. Với khách hàng thường xuyên: ...........................................................................12 2.2.2. Với khách hàng vãng lai......................................................................................12 1.8. Khách hàng mục tiêu..............................................................................................13 2.3. Phân tích cung ........................................................................................................14 2.3.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh ................................................................................14 2.3.2. Phân tích cung của dự án.....................................................................................16
 5. 5. 2.4. Kế hoạch marketing................................................................................................16 2.4.1. Kế hoạch sản phẩm..............................................................................................16 4.1.2. Nguồn cung ứng phụ kiện ...................................................................................19 2.4.2. Kế hoạch tiếp thị..................................................................................................20 2.4.2.1. Marketing và quảng cáo ...................................................................................20 2.4.2.2. Dịch vụ kèm theo..............................................................................................20 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH......................................................22 3.1. Nguồn vốn .......................................................................................................................22 3.2. Dự tính chi phí sản xuất và hoạt động: ........................................................................22 3.3.3. Dự báo doanh thu ........................................................................................................23 3.3.4. Đánh giá hiệu quả tài chính........................................................................................26 3.3.5. Thời gian hoàn vốn(PP)..............................................................................................26 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .........................................................................28 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự......................................................................................28 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự .....................................................................................29 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự ...........................................................................................29 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức ..............................................................................................29 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt và trả lương..........................................30 CHƯƠNG 5: RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG........................................32 5.1. Rủi ro hoa không bán hết trong ngày .....................................................................32 5.2. Rủi ro về thời tiết....................................................................................................32 5.3. Rủi ro về cạnh tranh ...............................................................................................32 5.4. Rủi ro biến động mạnh về giá cả thị trường...........................................................32 5.5. Rủi ro về giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. ............................33 KẾT LUẬN.............................................................................................................................34
 6. 6. DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Danh mục hình ảnh Hình 2.1: Hình ảnh banner quảng cáo trên fanpage......................................................20 Danh mục bảng Bảng 3.1. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong nửa năm đầu hoạt động............22 Bảng 3.2. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong 3 năm đầu.................................23 Bảng 3.3. Dự báo doanh thu cho 3 năm ........................................................................24 Bảng 3.3. Dự báo lợi nhuận cho 3 năm.........................................................................24 Bảng 3.4. Dự báo dòng tiền...........................................................................................25 Sơ đồ 4.1: Tổ chức nhân sự dự kiến của dự án ............................................................29
 7. 7. 1 LỜI MỞ ĐẦU Từ xưa đến nay, tặng quà không còn là hành động xa lạ của hầu hết mọi người. Nó đã trở thành nếp sống, là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Nếu như trước đây, con người thể hiện tình cảm với nhau bằng việc chia sẻ một món ngon hay đơn giản chỉ là một lời thăm hỏi thì ngày nay, trong cuộc sống công nghiệp hối hả, khi đời sống vật chất nâng cao cũng là lúc đời sống tinh thần được chăm chút hơn. Con người xem trọng lễ nghĩa, xem trọng sự giao tiếp và luôn mong muốn củng cố các mối quan hệ hơn. Đồng thời, Việt Nam là một nước châu Á gió mùa, khí hậu nóng ẩm, hệ thực vật rất đa dạng và phong phú. Các loài hoa ở Việt Nam cũng vậy, rất đa dạng, phong phú về chủng loại, màu sắc, mùi hương…Mỗi loài hoa lại có một ý nghĩa riêng, phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau. Từ xưa, con người vẫn luôn sử dụng hoa tươi như một món quà tặng cho người thân, người yêu, bạn bè mình với những ý nghĩa ẩn trong từng loài hoa đó; họ cũng dùng hoa để trang trí cho khung cảnh xung quanh thêm tự nhiên, thêm đẹp. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu xã hội của con người cũng phát triển theo. Con người không chỉ cần ăn, mặc, ở, đi lại,…mà còn cần thể hiện tình cảm, thể hiện bản thân mình. Chính vì vậy, hoa tươi đã dần trở thành món quà không thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội ngày càng phát triên như hiện nay. Bên cạnh đó, về phía chúng tôi, chúng tôi là những thanh niên trẻ, có ham muốn, khao khát làm kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hoạt động kinh doanh mà chúng tôi muốn hướng tới là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ với mục đích: đem lại phúc lợi cho xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều người; hoạt động kinh doanh có lãi, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập và các nhu cầu cá nhân khác, thậm chí có thể phần nào làm giảm gánh nặng của gia đình. Hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn kinh doanh để ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tiễn, để tự khẳng định bản thân và có thêm kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm sống phục vụ cho cuộc sống sau này.
 8. 8. 2 Chính vì những lý do trên, chúng tôi đã quyết định triển khai xây dựng và thực hiện dự án “Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” – dự án kinh doanh hoa tươi. Dự án “Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” sẽ mở một cửa hàng chuyên bán các loại hoa bó, gói, lẵng, cắm bàn…nhằm mục đích cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm hoa tươi có chất lượng cao, giá cả phải chăng, với chất lượng phục vụ cao nhất với phương châm “khách hàng là thượng đế ” với mong muốn và mục tiêu là phục vụ khách hàng lâu dài. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo dựng niềm tin chất lượng, khẳng định sự khác biệt và khiến khách hàng lựa chọn sản phẩm mình cung cấp thay vì sản phẩm của các cửa hàng khác. Trên cơ sở hình ảnh “Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” chúng tôi sẽ từng bước mở rộng phạm vi kinh doanh và sẽ thành lập một hệ thống các chi nhánh.
 9. 9. 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Mục đích và động cơ kinh doanh 1.1.1. Mục đích: Thứ nhất, Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương là nơi cung cấp các sản phẩm hoa nghệ thuật độc đáo, đáng tin cậy với chất lượng cao. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những mẫu hoa nghệ thuật phong phú có sẵn tại shop và chúng tôi sẽ luôn đưa ra những tư vấn về nghệ thuật để giúp bạn chọn được những sản phẩm hoa phù hợp nhất. Đặc biệt, chúng tôi có thể thiết kế các các sản phẩm hoa nghệ thuật theo yêu cầu, sở thích riêng của khách hàng. Đến với Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương khách hàng sẽ có được những mẫu hoa nghệ thuật tuyệt vời, độc đáo dành cho riêng mình mà không ai khác có được. Thứ hai, Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương không chỉ dừng lại ở nhóm khách hàng cá nhân, chúng tôi còn mong muốn có thể thực hiện những dự án về trang trí hoa mang tính chuyên nghiệp với các đối tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện (văn hóa, nghệ thuật, cưới hỏi…), nhà hàng, khách sạn, du lịch, spa, café…hay những doanh nghiệp có nhu cầu hoa tươi cho tổ chức các hội nghị, sự kiện… Thứ ba, tích cực áp dụng thương mại điện tử để nâng cao doanh số bán hàng và mở rộng thị phần. Chúng tôi xây dựng website để khách hàng tiện theo dõi Thứ tư, đem lại lợi nhuận cao từ việc tư vấn, thiết kế, thực hiện các sản phẩm hoa nghệ thuật và việc đặt quảng cáo. Thứ năm, phát triển TP.HCM thành một hệ thống chuỗi cửa hàng cung cấp dịch vụ hoa nghệ thuật cao cấp trên toàn quốc trong tươnglai. Thứ sáu, việc kinh doanh của shop hoa nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm chúng tôi cơ hội áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học ở trường vào thực tiễn. Đó chính là những bài học kinh nghiệm quý báu cho con đường sự nghiệp 1.1.2. Động cơ kinh doanh Là sinh viên năm cuối, các thành viên trong chúng tôi rất mong muốn được đem kiến thức học tập tại trường áp dụng vào thực tế, đồng thời tăng thêm hiểu biết và kinh nghiệm về cuộc sống cho bản thân.
 10. 10. 4 1.2. Ý tưởng kinh doanh Trong một vài năm trở lại đây, thu nhập và mức sống của người dân TP.HCM ngày càng gia tăng. Cũng chính từ sự gia tăng đó, nhu cầu xã hội của người dân cũng thay đổi nhanh chóng. Vào các dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam,… đến những ngày kỷ niệm như sinh nhật, khai trương, khai giảng, ngày cưới…một trong những thứ không thể thiếu chính là hoa tươi. So với nhiều nước khác, hoa tươi ở Việt Nam cũng không phải là một mặt hàng quá xa xỉ đối với đại đa số người dân. Hơn nữa, chúng tôi chúng tôi cũng đã có sẵn mối quan hệ với người cung cấp hoa đầu vào, cho thuê địa điểm,…Nhận thấy nhu cầu từ thị trường cũng như với những nguồn lực sẵn có, chúng tôi nảy sinh ý tưởng: cung cấp hoa tươi đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở TP.HCM. 1.3. Lựa chọn phương thức kinh doanh Để cung cấp hoa tươi cho người tiêu dùng có nhiều cách: - Trực tiếp tiến hành tổ chức sản xuất hoa tươi bán cho các đại lý thu mua tại các chợ hoa trên thị trường. Phương án này đối với chúng tôi hiện là vượt quá khả năng bởi nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố như đất trồng hoa, kỹ thuật chuyên môn, nhân công, và vốn lớn. - Mở đại lý tại các chợ hoa, chủ yếu cung cấp nguồn hoa đầu vào cho các cửa hàng bán lẻ trên thị trường. Ở phương án này, chúng tôi sẽ phải chịu sự chi phối, ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất. Hơn nữa phương án này cũng đòi hỏi có vốn lớn, kinh nghiệm kinh doanh, phương tiện vận chuyển, có quan hệ với các nguồn hoa và đòi hỏi khắt khe về mặt thời gian. Như vậy, phương án này không phù hợp với khả năng của chúng tôi. - Mở cửa hàng kinh doanh hoa bó, lẵng, cắm bàn…: Nhập hoa tươi từ các đại lý lớn tại chợ hoa sau đó bó, gói, cắm lẵng và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Nếu thực hiện phương án này chúng tôi không phải chịu sự kiểm soát, chi phối, lệ thuộc vào nơi sản xuất, không đòi hỏi vốn quá lớn, dễ dàng trong việc kinh doanh hơn và có thể xây dựng được kế hoạch phát triển trong tương lai: mở rộng quy mô kinh doanh ra các địa bàn trên toàn thành phố. Tuy nhiên, phương án này cũng có yêu cầu đòi hỏi phải có mối quan hệ với đại lý hoa tại các chợ, phải có người có khả năng bó gói theo yêu cầu khách hàng.
 11. 11. 5 Mặc dù vậy, đây vẫn là phương án chúng tôi quyết định lựa chọn vì đây là phương án khả thi nhất và tận dụng được các lợi thế có sẵn. 1.4. Lí do lựa chọn lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh Lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh của chúng tôi là: Kinh doanh dịch vụ với sản phẩm là các bó hoa, lẵng hoa, bát hoa, hoa cưới…bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Trên thực tế ngoài kinh doanh hoa tươi còn có rất nhiều cơ hội kinh doanh để chúng tôi lựa chọn, song chúng tôi quyết định chọn hình thức kinh doanh này vì hoạt động này có cơ hội thành công lớn cho chúng tôi. Ý tưởng nảy sinh chỉ là sự khởi đầu, chúng tôi quyết định lựa chọn phương án kinh doanh này xuất phát từ các yếu tố chủ quan và khách quan. 1.4.1. Yếu tố khách quan Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, sự hội nhập kinh tế diễn ra ngày càng nhanh, đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội và thách thức, nếu ta biết tận dụng tốt cơ hội thì sẽ tạo ra động lực phát triển đất nước. Sự phát triển đó kéo theo nhu cầu của nhiều ngành đang tăng cao. Chỉ trong quý I năm 2017, lượng khách du lịch đến Việt Nam đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016 (theo số liệu của Cục Thống Kê). Qua số liệu khách nước ngoài đến nước ta tăng vọt như vậy đã cho ta thấy được sự phát triển mạnh trong các lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn. Sự phát triển của ngành dịch vụ này kéo theo nhu cầu của rất nhiều ngành khác cũng tăng cao như thực phẩm chất lượng cao, đồ trang trí nội thất…và có một sản phẩm mà nhu cầu sử dụng nó là không thể thiếu ở những nơi này đó là hoa. Theo số liệu thống kê thì nhu cầu sử dụng hoa nghệ thuật ở các nhà hàng, khách sạn từ trung bình trở lên là trên 98%. Khách đến nhà hàng, khách sạn không phải chỉ là ăn uống hoặc là một chỗ dừng chân nghỉ mà họ còn đến để tận hưởng không gian, cung cách phục vụ chuyên nghiệp. Theo khảo sát của nhóm có đến 67% khách bị ấn tượng đầu tiên bởi những lẵng hoa nghệ thuật được trang trí ở đại sảnh.Vì vậy mà chất lượng hoa đòi hỏi phải tăng cao, hoa phải có tính nghệ thuật, phải được chăm chút dưới đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân để trở thành những sản phẩm hoàn mỹ. Sau khi Việt Nam mở cửa, gia nhập WTO thì các chương trình, sự kiện lớn tổ chức ở nước ta ngày càng nhiều, tiêu biểu như các sự kiện văn hóa, âm nhạc, thời
 12. 12. 6 trang, các cuộc thi sắc đẹp, thể thao… Và vào những dịp quan trọng như thế này cần huy động rất nhiều hoa để trang trí. Không chỉ đòi hỏi về số lượng lớn mà những hoa dùng để trang trí cho các sự kiện lớn còn đòi hỏi tính nghệ thuật cao. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Marketing, vì vậy trong thời gian tới, việc bùng nổ ngân sách Marketing cho các hoạt động quảng bá, tổ chức sự kiện có khả năng xảy ra rất cao. Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng chủ động hội nhập với thế giới và Việt Nam dần trở thành một địa điểm đáng chú ý để du khách nước ngoài ghé thăm. Các sự kiện mang tầm vóc quốc tế sẽ có xu hướng tổ chức ngày càng nhiều và với chất lượng ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, nhu cầu hoa nghệ thuật cho những sự kiện như thế là rất lớn, rất đáng lưu tâm để khai thác. Đời sống người dân TP.HCM ngày càng được nâng cao, trình độ dân trí ngày càng tăng lên, người dân có điều kiện quan tâm tới bạn bè, gia đình nhiều hơn, mong muốn thể hiện tình cảm cũng nhiều hơn. Do đó, nhu cầu tặng hoa trong các dịp đặc biệt, ngày kỷ niệm của người tiêu dùng ngày càng tăng theo thời gian Trên thị trường đã có rất nhiều cưa hàng kinh doanh hoa tươi, nhưng phần lớn hoa bó trên thị trường đều là hoa cắm xốp, rất mau tàn, giá cả cũng không hề rẻ nhất là vào các ngày lễ. Thị trường hoa tươi hiện nay có cầu rất lớn và ngày càng tăng, người tiêu dùng ngày luôn mong muốn mua được hoa đẹp và lâu tàn làm quà tặng và trang trí nhà, văn phòng, trang trí xe cưới. Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh hiện nay chỉ mới đáp ứng được nhu cầu tặng hoa, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu hoa đẹp, lâu tàn và kiểu dáng đặc biệt. Đây chính là cơ sở quan trọng hình thành nên dự án của tôi. Kinh doanh hoa tươi không đòi hỏi quá phức tạp về kiến thức kỹ thuật chuyên môn. Đồng thời không đòi hỏi vốn quá lớn, nên rất phù hợp với tôi. Điều quan trọng nhất quyết định sự thành công của dự án là tôi đã nắm bắt được nhu cầu đặc biệt của khách hàng và biết được cách đáp ứng đúng nhu cầu đó. Trong các văn phòng của các công ty ngày nay, hoa tươi trang trí cũng bắt đầu được chú ý hơn. Không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ mà hoa còn mang đến một bầu không khí dễ chịu, thoải mái, xua tan những căng thẳng trong lúc làm việc, giúp mọi người có thể dịu xuống để lắng nghe những người xung quanh từ đó đưa ra những quyết định tối ưu nhất.
 13. 13. 7 Ngày nay, người ta có thể tặng hoa cho nhau vào rất nhiều dịp quan trọng như các ngày lễ, nhân các sự kiện quan trọng của người thân, bạn bè hoặc ngay cả khi không có sự kiện gì quan trọng nhưng họ vẫn có thể tặng hoa cho nhau để thắt chặt thêm tình cảm. Nhưng người tặng hoa bây giờ không còn có hình ảnh bẻ một nhành hoa mang tặng người thân, mà bó hoa ngày nay phải được cắt tỉa, gói lại thật đẹp mắt, thật sang trọng. Ngoài ra, việc tặng hoa ngày nay không chỉ thể hiện cá tính của bạn, mà còn thể hiện vị thế của bạn trong xã hội và trình độ thẩm mỹ của bạn. Tặng hoa cũng là một hành động thể hiện học thức của bạn. Vì vậy, nhu cầu hoa nghệ thuật cao cấp ngày càng tăng. Người mua hoa mong muốn gửi tất cả tấm chân tình vào hoa vì vậy mà các sản phẩm hoa đòi hỏi phải có một tầm cao mới thể hiện sự sáng tạo, nghệ thuật và nhiều khi có cả tính độc nhất nữa. 1.4.2. Yếu tố chủ quan Tôi đã tìm hiểu và có quan hệ với đại lý cung ứng nguồn hoa cho cửa hàng: Chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Mê Linh … Bản thân tôi cũng có những am hiểu nhất định về sản phẩm: Tôi thường xuyên được tiếp xúc với các loại hoa. Tôi đã từng làm việc tại cửa hàng hoa Minh Vĩnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai trong vong 6 tháng. Do đó, có kinh nghiệm về nhận biết về tính chất, chủng loại, cách bảo quản, yếu tố mùa vụ, có kinh nghiệm quản lý và kinh doanh hoa, hiểu biết về cách bó, gói hoa... Đây là yếu tố thuận lợi trong việc thực hiện dự án kinh doanh của tôi. Về huy động vốn kinh doanh, tôi có được sự giúp đỡ từ bản thân và gia đình của các thành viên. Sự giúp đỡ từ quan hệ các cá nhân: tôi có mối quan hệ với đại lý cung cấp nguồn hoa Đà Lạt Hasfarm tại chợ Quảng Bá và cung cấp phụ kiện (xốp, giấy, ruybăng, băng dính, lẵng,…), chủ đại lý đồng ý giúp đỡ về cung cấp nguồn hoa và nguồn phụ kiện chất lượng tốt trong dài hạn cho cửa hàng, giúp đỡ về phân biệt đặc điểm, tính chất từng loại hoa, phân biệt giá cả từng loại hoa trong thời gian đầu mở cửa hàng. Đông thời, tôi cũng có mối quan hệ với chủ cửa hàng hoa Minh Vĩnh đã kinh doanh trong lĩnh vực này hơn 15 năm, có cách thức bó, cắm hoa đặc biệt so với phần lớn các cửa hàg hiện nay. Chủ cửa hàng đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi trong việc
 14. 14. 8 tìm hiểu về phương pháp quản lý cửa hàng, cách thức bó, bảo quản hoa nguyên cành để tươi lâu và có kiểu dáng đẹp. Đây là sự khác biệt rất lớn của dự án so với các đối thủ cạnh tranh và chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng tốt với khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có người quen chuyên kinh doanh áo cưới, người làm ở bộ phận hành chính công ty. Đây có thể là nguồn giới thiệu khách và là nguồn tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi. Về phía tôi, tôi là người có sức khoẻ tốt, có sự tự tin, nhiệt huyết, có kinh nghiệm về quản lý, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường. Qua phân tích tôi thấy rằng việc thực hiện dự án là rất phù hợp với tình hình khả năng hiện có của mình, dự án có khả năng thành công là rất lớn. 1.5. Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập Có nhiều loại hình doanh nghiệp để tiến hành kinh doanh dịch vụ bán hoa tươi như công ty TNHH, DNTN …Nhưng chúng tôi quyết định chọn mô hình Hộ Kinh Doanh Cá Thể với hình thức cửa hàng chuyên bán hoa tươi với tên gọi của là công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương Đây là mô hình phù hợp nhất với điều kiện hiện nay của chúng tôi với những lý do sau: - Thủ tục đăng ký, thành lập đơn giản dễ dàng. - Tổ chức, quản lý đơn giản phù hợp với chúng tôi, hiện đang là sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý hơn nữa lại vừa học vừa làm. - Vốn đầu tư bỏ ra không lớn, thu hồi vốn nhanh. - Được nhiều ưu đãi của nhà nước: Về điều kiện kinh doanh, về các loại thuế. - Dễ dàng chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp khác cho phương án kinh doanh trong tương lai. 1.6. Địa điểm bố trí dự án Thị trường của dự án “ Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” là khu vực địa lý và dân cư thành phố HCM, đặc biệt là khu vực quận 1,3,5,4,7, Phú Nhuận,...Chúng tôi sẽ tổ chức kinh doanh tại số 5 Phan Xich Long. Chúng tôi lựa chọn địa điểm này vì địa điểm cửa hàng có các điểm thuận lợi sau:
 15. 15. 9 - Đây là khu vực đông dân cư, dân cư có thu nhập khá, trình độ dân trí cao đa phần là cán bộ công chức - Gần nhiều trường học, khách sạn, ngân hàng - Giao thông thuận lợi - Trên địa bàn có rất nhiều cửa hàng cần trang trí bằng hoa tươi Nhìn chung, lợi thế từ vị trí đem lại sẽ giúp cho cửa hàng được nhiều khách hàng biết đến và tiện lợi trong việc kinh doanh. 1.6.1. Một số đặc điểm của cửa hàng - Mặt tiền cửa hàng 3m, vỉa hè 1m, chiều sâu 12m phù hợp và tiện lợi cho việc bó gói hoa tại chỗ và bày bán sản phẩm - Tổng diện tích của cửa hàng là 36m2 (3x12m), ở tầng 1 của toà nhà 4 tầng, với giá thuê là 15 triệu đồng/ tháng - Khung cảnh của cửa hàng rất thông thoáng và rộng rãi, cho phép chúng tôi tận dụng thuận lợi của vị trí, địa điểm thuê để sắp xếp, bài trí được nhiều các loại mẫu hoa.
 16. 16. 10 1.7. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 1.7.1. Tầm nhìn Trở thành shop hoa nghệ thuật cao cấp hàng đầu Việt Nam để đáp ứng các đối tượng khách hàng cao cấp. Bên cạnh hoạt động bán hàng, marketing truyền thống. 1.7.2. Sứ mệnh Mang đến cho khách hàng những sản phẩm hoa nghệ thuật cao cấp tuyệt vời, độc đáo và chỉ dành cho riêng mình. Dùng cái đẹp đến từ thiên nhiên để tô điểm cho cuộc sống công nghiệp hối hả, tất bật như hiện nay. Kết nối tình cảm con người một cách tinh tế, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc với các sản phẩm hoa nghệ thuật. 1.7.3. Giá trị cốt lõi Thấu hiểu tường tận cá tính, gout thẩm mỹ của khách hàng. Tận tâm, chu đáo với khách hàng từ những cử chỉ nhỏ nhất. Luôn đầu tư tuyển chọn các nguồn nguyên liệu chất lượng tốt, mang tính độc đáo cao để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật có cá tính riêng. Đội ngũ chuyên gia nghệ thuật không ngừng học hỏi và sáng tạo để tạo ra các sản phẩm hoa mang tính nghệ thuật độc đáo. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo sự nhanh chóng, an toàn trong quá trình giao dịch trực tiếp cũng như qua môi trường thương mại điện tử.
 17. 17. 11 CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1. Phân tích môi trường vĩ mô Môi trường vĩ mô (kinh tế, tự nhiên, công nghệ, chính sách) có ảnh hưởng rất quan trọng tới dự án. Trong điều kiện hiện nay, môi trường vĩ mô rất thuận lợi cho dự án. 2.1.1. Môi trường kinh tế Việt Nam đang trên con đường đổi mới và phát triển. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, mức sống của nhân dân không ngừng được nâng cao đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội. Người dân bắt đầu có nhiều điều kiện và mong muốn được đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhu cầu thể hiện vị thế xã hội, khẳng định bản thân và thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn trong đó hoa tươi là một sản phẩm nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Hiện nay nhu hoa tươi là rất lớn, đối với phần lớn các hộ gia đình tỷ lệ chi tiêu cho tiêu dùng hoa tươi chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong thu nhập, nhu cầu có khả năng thanh toán về hoa tươi là rất lớn. Đây là yếu tố thuận lợi trong việc tiêu thụ hoat tươi của cửa hàng, đem lại cơ hội thành công lớn của dự án. 2.1.2. Môi trường tự nhiên Khí hậu Việt Nam là nhiệt đới gió mùa, điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho trồng các loại hoa với số lượng lớn, đa dạng về chủng loại và cung cấp ổn định. Nhiều loại hoa có quanh năm như hoa hồng, hoa ly, hoa đồng tiền…bên cạnh đó, có những loại hoa đặc trưng theo mùa: hoa cúc, hoa loa kèn, hoa sen…. Điều này rất thuận lợi cho cửa hàng cung cấp được các loại hoa đa dạng quanh năm và ổn định, hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, không chịu ảnh hưởng quá lớn của mùa vụ và thuận lợi khi mở rộng qui mô cửa hàng. 2.1.3 Môi trường công nghệ Ngày nay khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ sinh học đang rất phát triển. Sự tiến bộ của khoa học ứng dụng trong nông nghiệp sẽ cho phép tạo ra nhiều loại giống, cây hoa mới có chất lượng tốt, đồng đều, sản lượng ổn định. Qui trình, kỹ thuật sản xuất hoa tiến bộ và ngày càng được cải tiến sẽ nâng cao chất lượng các loại hoa, tạo ra nhiều loại hoa mới, hoa trái mùa, ít phụ thuộc vào thời tiết hơn. Kỹ thuật trồng hoa trong nhà kính được phổ biến rộng rãi hơn, nhiều nhà cung ứng sản xuất
 18. 18. 12 hơn. Điều này tạo thuận lợi cho dự án trong việc giảm bớt sức ép và lệ thuộc vào nhà cung ứng và có nhiều cơ hội lựa chọn nơi cung ứng. Hiện nay ở Nhật Bản đã sản xuất được loại hoa tươi suốt 5 năm mà không mất màu dựa trên công nghệ cấy ghép mô và công nghệ hóa sinh. Ở Việt Nam cũng đã nghiên cứu thành công nghệ mới giúp tuổi thọ của hoa tăng lên gấp đôi so với khi cắm trong nước bình thường; dù để lâu, độ tươi và màu sắc của hoa không thay đổi nhiều; thân, gốc hoa đều còn cứng và nước cắm hoa không bị hôi thối. Điều này tạo điều kiện để chúng tôi toạ sự khác biệt cho sản phẩm của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác. 2.1.4. Môi trường chính sách Nhà nước đang rất khuyến khích và có nhiều hỗ trợ cho kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thành lập và phát triển. Chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh hoa tươi dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của xã hội, hoạt động kinh doanh sẽ được tiến hành thuận lợi. 2.2. Phân tích cầu thị trường 2.2.1. Với khách hàng thường xuyên: Cửa hàng áo cưới, các nhà hàng chuyên tổ chức đám cưới … nhu cầu hoa tươi là tương đối ổn định và rất cao vào dịp mùa cưới. Các cơ quan văn phòng, công ty có nhu cầu hoa thường xuyên và ổn định. Đây là nhóm khách hàng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho cử hàng. Với lợi thế quen biết từ trước của gia đình, nếu giữ gìn tốt và có sự đãi ngộ hợp lí lợi nhuận thu về sẽ ổn định và tương đối lớn. Trong hiện tại, chúng tôi đã có 3 nơi nhận tiêu thụ hoa của cửa hàng trong dài hạn, với chi phí trung bình 1 nơi là 1 triệu/ tháng 2.2.2. Với khách hàng vãng lai Địa điểm dự định mở của hàng là ở Ngọc Khánh gần một số cơ quan như Vinashin, triển lãm SECC, trường RMIT…. Trong những dịp 20/10, 20/11, 8/3…. lợi nhuận sẽ lãi gấp 3-4 lần ngày thường Trong những dịp lễ, có thể phối hợp với sinh viên các trường đại học. Đây cũng là một kênh tiêu thụ rất hiệu quả, nếu quan hệ tốt thậm chí lợi nhuận còn tăng nhiều hơn.
 19. 19. 13 Trong tương lai khi đã ổn định, với các nhu cầu mới về hoa như kết rừng hoa để tỏ tình, làm các mẫu hoa độc đáo … cửa hàng sẽ đáp ứng với giá cả phải chăng. 1.8. Khách hàng mục tiêu Tôi nhắm tới 2 đối tượng khách hàng mục tiêu chính là những người có thu nhập cao và các doanh nghiệp. Đặc điểm chung của nhóm khách hàng này là giá cả không chi phối nhiều đến sự lựa chọn của họ, họ có thể bỏ ra một số tiền lớn miễn là nhận được hoa vừa ý và có tính nghệ thuật cao. Thứ nhất, chúng tôi nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập cao trong xã hội,giới văn phòng với độ tuổi từ 25 – 40. Đây là tầng lớp có nhu cầu và đủ khả năng để thỏa mãn mong muốn thể hiện cảm xúc với những người thân hay tạo dựng, vun đắp mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác. Thực tế theo như chúng tôi nghiên cứu, việc chọn hoa như một món quà tặng đấy ý nghĩa đang là xu hướng của một xã hội ngày nay với đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Hoa là món quà tặng vừa nhẹ nhàng, vừa thể hiện được sự tinh tế, tình cảm của người tặng. Một bó hoa với những cách gói khác nhau sẽ mang một ý nghĩa, thông điệp khác nhau. Người ta có thể tặng hoa để cám ơn hay xin lỗi, chúc mừng hay chia sẻ nỗi buồn….Với những đặc tính trên mà hoa rất thích hợp là phương tiện để truyền đạt cảm xúc, đặc biệt với những đối tượng tri thức có thu nhập cao thường rất bận rộn với công việc nhưng lại muốn dành sự quan tâm đến những người xung quanh. Ngoài ra, trong nhóm khách hàng cá nhân có một đối tượng rất đáng được quan tâm đó chính là những cặp tình nhân trong dịp lễ cưới. Hoa trong ngày cưới luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng. Trong ngày cưới, cô dâu nào cũng mong muốn được cầm trên tay bó hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất và chỉ có hoa mới tạo nên được không gian trang trọng, truyền tải được ý nghĩa của “ngày đặc biệt” ấy. Và trong ngày đặc biệt ấy, không chỉ cô dâu phải có cho riêng mình một bó hoa thật đẹp mà không gian của lễ cưới cũng rất cần sự tô điểm của các sản phẩm hoa nghệ thuật. Tiếp theo, chúng tôi cũng nhắm đến đối tượng những doanh nghiệp trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện (văn hóa, nghệ thuật, cưới hỏi…), nhà hàng, khách sạn, du lịch, spa, café…, những doanh nghiệp có nhu cầu dùng hoa tươi để trang trí phòng ốc, tổ chức các hội nghị, sự kiện…Trong môi trường doanh nghiệp, hoa tươi không chỉ là
 20. 20. 14 vật trang trí mà còn thể hiện sự uy tín, tinh thần, văn hóa của công ty. Thực tế thì một khách hàng khi bước vào công ty được trang trí bằng những giỏ hoa tinh tế sẽ tạo được cảm giác thân thiện và lưu lại trong tâm trí khách hàng về hình ảnh một công ty luôn quan tâm và chia sẻ. Ngày nay, trong nền kinh tế ngày càng phát triển, số lượng các doanh nghiệp ngày càng nhiều, nhu cầu hoa trong các sự kiện, hội nghị, tiệc cưới ngày càng gia tăng. Vì thế chúng tôi chọn đây là đối tượng khách hàng nhắm tới trong chiến lược kinh doanh của mình. 2.3. Phân tích cung 2.3.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh Với những khách hàng cố định, sẽ có rất nhiều đối thủ muốn nhảy vào, bản thân cửa hàng khi vào thị trường này cũng cần cạnh tranh với các cửa hàng cũ để lấy mối tiêu thụ hoa. Vì vậy việc giữ khách là vô cùng quan trọng, lợi thế có quen biết từ trước tuy nhiên về lâu dài cần có chât lượng tốt giá cả hợp lí, các dịch vụ kèm theo như “ phiếu giảm giá”, “ hoa hồng”… đặc biệt được chú trọng. - Qua điều tra thực tế, chúng tôi thấy được các đối thủ cạnh tranh sau trong khu vực thị trường của dự án có các cửa hàng và chợ bán hoa sau: - Dãy cửa hàng hoa đầu phố Phú Nhuận (số 495,497,..) - Hoa ở các chợ * Các cửa hàng, chợ bán hoa có những ưu nhược điểm sau a. Dãy cửa hàng - Các cửa hàng này ở mặt đường Phan Xích Long, đã hoạt động trong khoảng một vài năm gần đây, đã có nhiều khách hàng quen thuộc, cung cấp rất nhiều mặt hàng hoa khác nhau. Tuy nhiên, các cửa hàng này cũng có những nhược điểm như: - Các bó hoa không bó nguyên cành, hoa không tươi được lâu và mau tàn, bó hoa khi vận chuyển xa khó giữ được hình dạng ban đầu. - Giá thành khá cao do sử dụng nhiều phụ kiện - Mẫu mã, kiểu dáng hoa không có nhiều điểm đặc biệt so với các cửa hàng khác.
 21. 21. 15 - Các cửa hàng này có vị trí kinh doanh khá thuận lợi, hoạt động trong thời gian dài. Các cửa hàng này có những nhược điểm sau: - Nhược điểm giống các cửa hàng ở đầu phố Phan Xích Long là cách bó không nguyên cành, khó giữ được hoa tươi lâu - Tuy giá thành thấp hơn nhưng mẫu mã ở các cử hàng này không đa dạng - Chất lượng bó hoa không được đảm bảo, rất dễ bị rời, tuột cành hoa. - Nhân viên bán hàng không nhiệt tình, nhiều lúc còn gây khó chịu cho khách mua hàng c. Các cửa hàng bán hoa trong các chợ xung quanh - Ưu điểm của các cửa hàng này là giá hoa rẻ, thuận tiện cho những người đi chợ, tuy nhiên, các cửa hàng hoa trong chợ có rất nhiều nhược điểm như: - Kiểu dáng, mẫu mã bó hoa không đẹp, không đa dạng, bó hoa ít sử dụng hoa phụ đẹp,… - Không có dịch vụ chuyển hoa theo yêu cầu của khách hàng - Cung cấp hoa bó không thường xuyên,, chỉ bó hoa khi có yêu cầu của khách hàng - Hoa sử dụng để bó chất lượng không tốt, cách bó không giữ được hoa tươi lâu - Không có khả năng cung cấp hoa cho các văn phòng, cơ quan hoặc cung cấp hoa cưới * Nhận xét về các đối thủ cạnh tranh của cửa hàng a. Các cửa hoa khu trên các phố vực xung quanh - Có thuận lợi về nguồn khách hàng quen, vị trí thuận lợi thu hut khách hàng - Cách bó hoa, cắm hoa không có nhiều điểm đặc biệt, không giữ được hoa tươi lâu, phong cách phụ vụ của nhân viên bán hàng chưa thực sự chuyên nghiệp b. Các cửa hàng hoa trong chợ - Giá rẻ, phù hợp với khách hàng thường xuyên mua bán ở các chợ - Không có khả năng cung cấp hoa cho các văn phòng, hoa cưới, mẫu mã hoa không đa dạng, chất lượng hoa chưa cao Như vậy, cửa hàng sẽ gặp một số khó khăn trong cạnh tranh ở thời gian đầu mới bắt đầu kinh doanh. Tuy vậy, sự khác biệt về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, sự
 22. 22. 16 phục vụ nhiệt tình của các nhân viên của cửa hàng, cũng như các dịch vụ kèm theo chính là chìa khóa thành công trong tương lai cho chúng tôi. 2.3.2. Phân tích cung của dự án Chúng tôi dự kiến sau khi đưa vào hoạt động sẽ biến các mặt yếu của cỏc đối thủ thành điểm mạnh, lợi thế của cửa hàng, đồng thời học tập điểm mạnh của đối thủ. Điều quan trọng nhất dự án tập trung vào là làm cho người tiêu dùng biết đến cửa hàng, phát triển các mối quan hệ sãn có, làm cho khách hàng cảm nhận được sự phục vụ tốt nhất. Các điểm mạnh và điểm yếu của cửa hàng so với các đối thủ cạnh tranh: * Điểm yếu: Cửa hàng mới gia nhập vào thị trường hoa tươi, còn thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu khách hàng quen. Trong khi các đối thủ khác đã có những khách hàng quen thuộc. Điểm yếu này không phải là quá lớn, chúng tôi hoàn toàn có thể khắc phục được sau một thời gian cửa hàng đi vào hoạt động * Điểm mạnh: Chúng tôi đã lựa chọn được vị trí đặt cửa hàng phù hợp, cửa hàng chú trọng về hình thức, kiểu dáng, cũng như chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ. Đặc biệt chúng tôi cũng có nhiều mối quan hệ có thể trở thành khách hàng tiêu thụ sản phẩm của cửa hàng thường xuyên và trong thời gian dài Chúng tôi đã nắm bắt được nhu cầu và đòi hỏi của thị trường hoa văn phòng, hoa cưới và hoa bán lẻ, hơn thế nữa chúng tôi biết cách làm thế nào để người mua hoa tin tưởng vào chất lượng hoa cửa hàng. Đây là điều quan trọng nhất mà cỏc cửa hàng hoa trong khu vực thị trường chưa làm được. 2.4. Kế hoạch marketing 2.4.1. Kế hoạch sản phẩm Nguồn cung ứng hoa tươi Cửa hàng “Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” chuyên kinh doanh các sản phẩm hoa tươi. Vì vậy việc lựa chọn nhà cung cấp hoa tươi, có uy tín và chất lượng trên thị trường là vấn đề hết sức quan trọng, được chúng tôi dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu và chọn lựa. Qua điều tra thực tế, chúng tôi đã tìm được các cung cấp hoa tươi cho cửa hàng “ Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” đó là: Căn cứ vào chất lượng và giá cả từng loại hoa, chúng tôi đã quyết định lựa chọn:
 23. 23. 17 - Các loại hoa thông thường: mua trên chợ Quảng Bá - Các loại hoa Đà Lạt: nhập từ chi nhánh Đà Lạt Hasfarm Biện pháp tiêu thụ sản phẩm * Đối với sản phẩm cung cấp cho văn phòng, công ty Các hình thức sản phẩm cung cấp  Hoa bó cắm phòng  Lẵng hoa ở sảnh  Hoa phục vụ hội nghị, cuộc họp  Hoa phục vụ sinh nhật nhân viên công ty Nhãn hiệu, thương hiệu cửa hàng Mỗi sản phẩm thành phẩm khi bày bán hoặc cung cấp cho khách hàng sẽ được đính nhãn mang logo cửa hàng, mã số sản phẩm và giá tiền Cách thức bán hàng - Các sản phẩm cung cấp thường xuyên sẽ được chuẩn bị trước thoe yêu cầu vào sáng sớm và giao tận nơi cho vào giờ mở cửa của các công ty - Các sản phẩm theo yêu cầu không thường xuyên của khách hàng sẽ được ưu tiên bó, gói và vận chuyển trước. * Đối với sản phẩm cung cấp cho thị trường bán lẻ Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá gấp 2 - 3 lần để mua được một bó hoa đẹp trong những ngày đặc biệt, do vậy điều quan trọng nhất là làm cho khách hàng tin hoa bán ở cửa hàng là hoa tươi, kiểu dáng độc đáo. Trong kế hoạch tiêu thụ sản phẩm chúng tôi sẽ tiến hành một loạt các biện pháp, cách thức để thuyết phục, chứng minh cho khách hàng thấy hoa ở cửa hàng là an đẹp và tươi hơn so với các cửa hàng khác. Các hình thức sản phẩm cung cấp Hoa tươi sẽ được bó, cắm thành các sản phẩm sau: - Bó hoa:  Kiểu dáng bó dài  Kiểu dáng bó tròn  Bó hoa 1 bông  Bó nhiều 1 loại hoa  Bó nhiều loại hoa
 24. 24. 18  Bó theo yêu cầu khách hàng - Lẵng hoa:  Lẵng để bàn: to, vừa, nhỏ  Lẵng hoa hội nghị  Lẵng hoa chúc mừng: loại thường (hoa đồng tiền), loại trung (hoa địa lan), loại cao cấp (nhiều loại hoa, hoa hồng môn, hoa ly, hoa lan…)  Lẵng cắm theo yêu cầu - Hoa cưới:  Bát hoa để bàn  Hoa cưới cầm tay  Hoa xe cưới  Cổng hoa (vì đặc điểm không thông dụng vào ngày thường nên các sản phẩm hoa cưới được thiết kế theo catalog để khách hàng lựa chọn và chỉ làm theo đơn hàng của khách) Nhãn hiệu, thương hiệu cửa hàng Mỗi sản phẩm thành phẩm khi bày bán hoặc cung cấp cho khách hàng sẽ được đính nhãn mang logo cửa hàng, mã số sản phẩm và giá tiền để thuận tiện trong việc quản lý và thuận lợi cho việc lựa chọn của khách hàng Về chất lượng sản phẩm - Trên nhãn mỗi sản phẩm của cửa hàng có biểu tượng nguồn hoa Hasfarm Đà Lạt, đảm bảo tiêu chuẩn hoa tươi, không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng thuốc trừ sâu - Hoa bó của cửa hàng là hoa bó nguyên cành, không cắm vào xốp rồi bó nên có thể chứng minh chất lượng bó hoa bằng cách cho khách hàng cầm thử, đảm bảo đổi ngay nếu như hoa bị tuột khỏi bó, đảm bảo hoàn lại tiền nếu hoa bị héo quá nhanh. Bày bán sản phẩm Việc bầy bán sản phẩm hoa rất quan trọng, giúp thu hút khách hàng và tạo thiện cảm cho khách hàng ngay từ lần đầu tiên đến với cửa hàng, đây cũng là điểm nhấn để khách hàng lựa chọn mua sản phẩm của cửa hàng. Chính vì vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc bày bán sản phẩm.
 25. 25. 19 - Các lẵng hoa sẽ được bày phía trước, bên ngoài cửa hàng để khách hàng dễ quan sát - Các bó hoa sẽ được cắm vào các lọ hoa để trên giá, gồm 3 tầng, mỗi tầng 5 lọ hoa:  Tầng thứ nhất: cao 1.2m  Tầng thứ hai: cao 0.8 m  Tầng cuối cùng: lọ hoa được xếp dưới đất, mỗi lọ cao 0,4m - Các mẫu hoa cưới sẽ được in trong catalog và album để khách hàng lựa chọn Cách thức bán hàng Cửa hàng “ Hoài Thương” có hai hình thức bán hàng đối cới thị trường bán lẻ  Trực tiếp tại cửa hàng  Bán hàng qua điện thoại (Điện hoa) - Nhiều khách hàng không đến cửa hàng mua hoa được, cửa hàng “ Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương” sẵn sàng mang đến tận nơi theo yêu cầu của khách hàng với chi phí vận chuyển tuỳ vào khoảng cách. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho khách hàng vào mua hoa đều cảm nhận được chất lượng sản phẩm tốt, phục vụ nhiệt tình nhất. - Giá bán sẽ được đính trên từng sản để khách hàng dễ hàng lựa chọn. - Khách hàng đến cửa hàng sẽ được những nhân viên bán hàng trẻ trung, nhiệt tình giới thiệu những mới lạ về các loại hoa: Đặc điểm, độ bền, ý nghĩa từng loại hoa. - Khách hàng vào cửa hàng dù mua hay không đều được phục vụ nhiệt tình, không có thái độ khó chịu với khách. 4.1.2. Nguồn cung ứng phụ kiện Đặc điểm của các sản phẩm hoa tươi là luôn đi kèm với phụ kiện như - Giấy gói, ruy băng, hạt nhựa - Giỏ, lẵng mây - Xốp, que tre, lạt - Băng dính, túi nilon Nguồn cung ứng phụ kiện cần phải được cung cấp thường xuyên cho cửa hàng. Chúng tôi đã quyết định chọn nhà cung ứng nguồn hoa đồng thời là nhà cung ứng
 26. 26. 20 nguyên liệu dựa trên chất lượng sản phẩm cung cấp và để đảm bảo nguồn cung ứng kịp thời, thường xuyên các loại phụ kiện cho cửa hàng. 2.4.2. Kế hoạch tiếp thị 2.4.2.1. Marketing và quảng cáo Đây là một khâu quan trọng quyết định thành công của cửa hàng khi mới mở cửa. Dựa trên thế mạnh của cửa hàng như kiểu cách bó hoa, chất lượng hoa, đa dạng về dịch vụ cùng với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, am hiểu về hoa nên chúng tôi sẽ sử dụng những phương pháp marketing như sau: - Bước đầu để khách hàng biết đến cửa hàng, chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động quảng cáo, truyền tin: phát tờ rơi tại các khu vực quanh cửa hàng chú ý tại các nhà hàng, trường học, cửa hàng… phát tại các trường đại học vào dịp đặc biệt như 20- 11… - Thứ hai, quảng cáo trên các trang web, cộng đồng mạng như facebook, zing.me, Plus hay trên các trang rao vặt… - Thứ ba, liên kết với các công ty tổ chức tiệc cưới, cho thuê váy cưới - Thứ tư, ngày khai trương cửa hàng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, cửa hàng sẽ trưng bày những kiểu bó hoa độc đáo nhất. Hình 2.1: Hình ảnh banner quảng cáo trên fanpage 2.4.2.2. Dịch vụ kèm theo Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ kèm theo bán hàng như: - Nhận gói quà, chuyển quà kèm hoa, tặng thiếp kèm theo bó hoa, chuyển hoa kèm lời chúc - Hướng dẫn khách hàng cách chọn hoa đẹp, giữ hoa tươi lâu hơn, cách trang trí, kết hợp các loại hoa phù hợp
 27. 27. 21 - Tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho các khách hàng lớn và thường xuyên - Đối với các lẵng hoa chúc mừng, cửa hàng nhận in chữ trên băng roll cho khách hàng - Cửa hàng còn cung cấp các loại thiếp đặc biệt được làm từ cánh hoa khô, khách hàng cũng có thể tự tay mình thiết kế loại thiếp họ ưa thích dưới sự hỗ trợ của nhân viên cửa hàng. Các dịch vụ này chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng, để góp phần khiến khách hàng có thiện cảm hơn với cửa hàng, cảm thấy hài lòng hơn với chất lượng dịch vụ mà chung tôi cung cấp.
 28. 28. 22 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. Nguồn vốn  Tổng nguồn vốn: 630.000.000 đồng  Vốn chủ sở hữu tự có: 630.000.000 đồng 3.2. Dự tính chi phí sản xuất và hoạt động: Để đưa dự án này vào hoạt động, cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu bao gồm vốn cố định để chi trả cho các đầu tư ban đầu và vốn lưu động để duy trì hoạt động kinh doanh ít nhất 6 tháng đầu tiên. Vốn cố định sẽ được đầu tư vào các việc: nghiên cứu và phát triển sản phẩm; đăng ký kinh doanh; trang trí nội thất; mua trang thiết bị dụng cụ và chi phí marketing cho lần ra mắt đầu tiên. Vốn lưu động sẽ giải quyết các biến phí hàng tháng như: tiền thuê mặt bằng; tiền điện nước, điện thoại, internet, xăng dầu…; tiền nguyên vật liệu sản xuất; tiền lương cho nhân viên và một khoản dự phòng tiền mặt. Dưới đây là bảng dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong nửa năm đầu hoạt động Bảng 3.1. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong nửa năm đầu hoạt động ĐVT: đồng STT CÁC CHI PHÍ ĐẦU TƯ SỐ TIỀN CHI 1 Chi phí nghiên cứu phát triểm sản phẩm, đăng ký kinh doanh 8.000.000 2 Trang trí, tu sửa nội thất 69.200.000 3 Đầu tư trang thiết bị 137.500.000 4 Chi phí marketing 5.000.000 Tổng vốn cố định 219.700.000
 29. 29. 23 STT CÁC CHI PHÍ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU SỐ TIỀN CHI 1 Tiền điện, nước, internet, điện thoại, nhiên liệu… 48.000.000 2 Tiền thuê mặt bằng kinh doanh 90.000.000 3 Nguyên vật liệu 90.000.000 4 Lương nhân viên 150.000.000 5 Dự phòng tiền mặt 30.000.000 Tổng vốn lưu động 408.000.000 Từ các khoản chi phí dự trù hoạt động kinh doanh, có được bảng tổng hợp chi phí trong 3 năm Bảng 3.2. Dự báo các khoản đầu tư và biến phí trong 3 năm đầu ĐVT: đồng STT Chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Tiền điện, nước, internet, điện thoại, nhiên liệu… 96.000.000 96.000.000 96.000.000 2 Tiền thuê mặt bằng kinh doanh 180.000.000 180.000.000 180.000.000 3 Nguyên vật liệu 180.000.000 200.000.000 240.000.000 4 Lương nhân viên 300.000.000 300.000.000 300.000.000 5 Khấu hao TSCĐ (tuyến tính) 36.943.000 36.943.000 36.943.000 6 Dự phòng tiền mặt 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Chi phí/ năm (đồng) 852.943.000 872.943.000 912.943.000 3.3.3. Dự báo doanh thu Với sức chứa tối đa của cửa hàng là 60 người/lượt và một ngày phục vụ 4 lượt khách (sáng, trưa, tối) thì công suất phục vụ tối đa sẽ là 240 người/ngày. Trung bình mỗi khách đến cửa hàng sẽ chi trả khoảng 30.000 đồng để mua sản phẩm.
 30. 30. 24 Dự báo công suất phục vụ trung bình mà cửa hàng đạt được trong năm đầu là 40%. Như vậy, mỗi ngày cửa hàng sẽ phục vụ 72 khách. Ước tính số ngày hoạt động trong năm là 360 ngày. Dựa vào các số liệu trên, ta có bảng dự báo doanh thu cho 3 năm như sau Bảng 3.3. Dự báo doanh thu cho 3 năm STT Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế 45% 50% 60% 2 Số lượng khách/ngày 108 120 144 3 Giá trung bình/ khách 30.000 30.000 30.000 4 Doanh thu/ ngày 3.240.000 3.600.000 4.320.000 Doanh thu/ năm (đồng) 1.166.400.000 1.296.000.000 1.360.800.00 0 Bảng 3.3. Dự báo lợi nhuận cho 3 năm ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Doanh thu 1.166.400.000 1.296.000.000 1.360.800.000 2 Tổng chi phí 852.943.000 872.943.000 912.943.000 3 Lợi nhuận trước thuế 313.457.000 423.057.000 447.857.000 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 78.364.250 105.764.250 111.964.250 5 Lợi nhuận sau thuế 235.092.750 317.292.750 335.892.750
 31. 31. 25 Bảng 3.4. Dự báo dòng tiền ĐVT: đồng STT NĂM Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 1 Dòng tiền ra 627.700.000 0 0 0 2 Đầu tư ban đầu 219.700.000 0 0 0 3 Đầu tư vốn lưu động 408.000.000 0 0 0 4 Dòng tiền vào 0 272.035.750 354.235.750 372.835.750 5 Lợi nhuận sau thuế 0 235.092.750 317.292.750 335.892.750 6 Khấu hao tài sản cố định 0 36.943.000 36.943.000 36.943.000 7 Dòng tiền thuần (Thu-chi) - 627.700.000 272.035.750 354.235.750 372.835.750 Dự án không có thành viên góp vốn nên lợi nhuận sau thuế cũng chính là lợi nhuận giữ lại  b = 235.092.750 235.092.750 = 1 Vì vốn chủ sở hữu chiếm 100% nguồn vốn, nợ phải trả = 0 nên: Tổng tài sản = tổng nguồn vốn = 627.700.000  ROA = ROE = 235092750 627700000 = 0,375  Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ = tỷ lệ tăng trưởng bền vững: IGR = SGR = 0,375 ×1 1− 0,375 ×1 = 60%
 32. 32. 26 3.3.4. Đánh giá hiệu quả tài chính Khi thành lập công ty, em không phải vay vốn. Nhưng để tính toán chỉ tiêu NPV, em vẫn đưa yếu tố lãi suất vào phép tính vì nếu chỉ tiêu NPV < 0 thì thay vì dùng tiền để kinh doanh em gửi vào ngân hàng sẽ có lợi hơn. Trong trường hợp này, em giả sử lãi vay là 10% / 1 năm. NPV= − 627700000 + 272035750 1+0,1 + 354235750 (1+0,1)2 + 372835750 (1+0,1)3 = 192479062 > 0  Dự án có sinh lợi 3.3.5. Thời gian hoàn vốn(PP) Là thời gian để ngân lưu tạo ra của dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu 1 0      n n t t CF CF n PP n: số năm để ngân lưu tích lũy của dự án <0. n+1: số năm để ngân lưu tích lũy của dự án >0. Chỉ tiêu 0 1 2 3 VĐT -630,000,000 Lợi nhuận 235,092,750 317,292,750 335,892,750 Hiện giá của lợi nhuận 216,285,330 291,909,330 312,380,258 Lợi nhuận - VĐT -413,714,670 -121,805,340 190,574,918  Thời gian hoàn vốn của công ty là: 2 + 4 . 0 8 312,380,25 0 121,805,34  (tháng) 12 30 4 , 0   ngày Thời gian hoàn vốn của công ty là 2 năm 12 ngày, thoả mãn được mục tiêu kinh doanh đã đề ra là hoàn vốn trong 6 tháng đầu. NHẬN XÉT VỀ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN: - NPV > 0=> dự án nên được thực hiện
 33. 33. 27 - Dựa vào doanh thu, lợi nhuận ròng ta thấy có khả năng trả nợ hoàn toàn trong năm thứ nhất. - Thời gian hoàn vốn được tính theo lãi suất trung bình, trong trường hợp này lãi suất trung bình gần bằng lãi suất thấp nhất ở năm cuối, nhưng thời gian hoàn vốn vẫn rất ngắn, trong năm thứ nhất đã có thể thu hồi đủ vốn. - Độ nhạy cho biết giá trị NPV khi tỷ suất chiết khấu thay đổi, sự thay đổi thể hiện ở đây là không cao. - Từ các yếu tố tài chính trên chứng tỏ dự án rất khả thi.
 34. 34. 28 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự Để thực hiện tốt công tác quản lí nhân sự đòi hỏi phải có một sự hiểu biết về thị trường lao động. Ngày nay, số lượng lao động trên thị trường lao động rất nhiều nhưng lượng lao động có trình độ và chất lượng thì không nhiều. Do đó cần phải chọn được những lao động phù hợp với tính chất của công việc, với mức tiền công phù hợp. Trên thị trường lao động hiện nay có một lượng lớn là sinh viên. Đặc điểm của đối tượng này là những người có trình độ, năng động và rất nhiệt tình trong công việc. Họ đi làm để kiếm thêm thu nhập và có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác. Do đó họ không đòi hỏi một mức lương cao. Đây chính là một nguồn nhân lực rất quý giá cho cửa hàng. Chúng tôi sẽ thực hiện tìm kiếm các lao động này qua các nguồn thông tin chủ yếu trên mạng Internet, báo chí về việc làm, bằng việc đăng các thông báo tuyển nhân viên cửa hàng. Các yêu cầu đối với một nhân viên mà cửa hàng tìm kiếm là: Trình độ: đang học đại học, hoặc đã từng làm việc ở những cửa hàng bán café tương tự như dự án. + Ngoại hình ưa nhìn: bởi vì công việc đòi hỏi tiếp xúc hàng ngày với khách hàng nên ấn tượng đầu tiên là một nhân tố quan trọng. + Khả năng giao tiếp tốt: công việc bán hàng đòi hỏi một khả năng giao tiếp tốt. Bởi vì, việc giao tiếp với khách hàng sẽ tạo cho khách hàng một cảm giác thân thiện nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng. + Có kinh nghiệm trong bán hàng: đối với những người đã từng làm những công việc tương tự thì công việc sẽ đơn giản hơn, và sẽ đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Cùng với những yêu cầu về công việc được đưa ra ở trên thì chúng tôi sẽ đưa ra mức tiền công và những lợi ích mà người lao động nhận được. Căn cứ theo mức tiền công trên thị trường và cân đối cho phù hợp với tính chất công việc
 35. 35. 29 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự Nhân sự của dự án bao gồm: - Chủ cửa hàng (chủ quán): 1 người - Quản lý 1 người - Kế toán: 1 người - Nhân viên bán hàng: 2 người - Bảo vệ - giữ xe: 1 người 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức Sơ đồ 4.1: Tổ chức nhân sự dự kiến của dự án Chủ quán: Là chủ dự án, là người trực tiếp bỏ vốn kinh doanh và quản lý vốn, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán. Chịu trách nhiệm trả lương cho nhân viên và quản lý chung toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán Kế toán: yêu cầu có trình độ học vấn, có kinh nghiệm trong việc làm sổ sách và lập các báo cáo theo yêu cầu của chủ cửa hàng. Quán lý doanh thu và sổ sách thu chi của quán Nhân viên thu ngân: có học qua các lớp ngắn hạn về kế toán, có tính cẩn thận cao. Chịu trách nhiệm thu tiền và chi tiền theo quy định của chủ cửa hàng Quản lý Bộ phận thu ngân & kế toán Nhân viên bán hàng Nhân viên bảo vệ
 36. 36. 30 Quản lí: Yêu cầu nam trên 28 tuổi có kinh nghiệm quản lí trong ngành, biết sắp sếp công việc. Ưu tiên người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghành nhà hàng khách sạn trở lên. Nhân viên bán hàng: là những sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học, phải nhanh nhẹn trong công việc, ứng xử tốt, biết sắp xếp thời gian cho hợp lý. Nhân viên bảo vệ - giữ xe: tuổi từ 18 đến 35 khỏe mạnh, trung thực ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ và những người đã từng học qua các lớp bảo vệ. 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt và trả lương Đối với nhân viên của quản thì quản lý quán nắm vai trò chủ đạo (chủ chốt) chịu trách nhiệm trước chủ quán về hoạt động kinh doanh của quán. Người quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên hoàn thành đúng công việc và nhiệm vụ được giao. Giải quyết những thắc mắc, khó khăn và khiếu nại của khách hàng. Giúp cho quán ngày càng phục vụ chuyên nghiệp và để lại ấn tượng tốt cho khách khi tới quán Tuyển dụng nhân viên: Để tìm kiếm và xây dựng thành công một đội ngũ nhân viên, ta cần tìm kiếm những ứng viên với tính cách sau: o Ham muốn học hỏi. o Tự tin. o Sẵn sàng đón nhận thách thức. o Kiên trì. o Biết ganh đua. o Có khả năng đối phó những lời từ chối. o Có các kỹ năng lắng nghe tốt. Có mức lương, thưởng hợp ly: Thiết kế một chế độ lương, thưởng hợp lý trước khi ta tuyển dụng nhân viên, tuy nhiên ta cũng nên đặt ra một mức lương cơ bản. Như vậy, nhân viên sẽ được bảo đảm bằng một mức thu nhập tối thiểu, điều này có thể làm họ yên tâm hơn trong những thời điểm khó khăn khi kinh doanh suy thoái. Có chế độ thưởng phạt thích hợp đối với những nhân viên vi phạm nội quy cũng như những nhân viên có quá trình làm việc tốt và phải được công khai trước toàn bộ đội ngũ nhân viên. Qua đó, có thể giúp ta dữ chân được những nhân viên xuất sắc. Vạch định ra những chiến lược và mục tiêu kinh doanh: Ta phải vạch ra những chiến lược hoạt động kinh doanh cụ thể, chính xác, thực tiễn đưa doanh nghiệp
 37. 37. 31 ngày càng đi lên, phát triển. Để làm được điều đó thì trước tiên doanh nghiệp phải đề ra những mục tiêu kinh doanh ngắn hạn cũng như dài hạn làm cho doanh số, mức thu nhập tăng. Mang lại nhiều lợi ích và tài chính cho doanh nghiệp, mở rộng cơ sở hạ tầng, vật chất và nâng cao quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Dự kiến tiền lương cố định:  Quản lý: 8.000.000 đồng  Kế toán: 3.500.000 đồng  Nhân viên bán hàng: 2.000.000 đồng + hoa hồng  Nhân viên bảo vệ, giữ xe: 4.500.000 đồng
 38. 38. 32 CHƯƠNG 5: RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG 5.1. Rủi ro hoa không bán hết trong ngày Trong thời gian đầu mới đi vào hoạt động của cửa hàng, do chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm trong đánh giá, dự báo cầu các loại hoa nên có thể không tiêu thụ được hết số lượng lấy về. Để khắc phục rủi ro này, chúng tôi dự định:đối với số hoa không bán hết mà có khả năng tươi lâu sẽ được bảo quản để bán vào ngày hôm sau, số hoa còn lại sẽ được phơi để làm hoa khô. 5.2. Rủi ro về thời tiết Do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết như nhiệt độ quá cao sẽ làm hoa bị héo,ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Trong trường hợp này,một mặt với những bông hoa bị héo bị héo một vài cánh bên ngoài chúng tôi sẽ bỏ những cánh đó đi mà không làm ảnh hưởng đến hình dạng của hoa.Mặt khác,chúng tôi cố gắng giữ cho hoa tươi bằng cách tưới nước thường xuyên,tránh để hoa tiếp xúc với ánh nắng. 5.3. Rủi ro về cạnh tranh Vì mới gia nhập thị trường nên cửa hàng chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ xuất hiện trước trong việc thu hút khách hàng. Để không giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ xây dựng một chiến lược quảng cáo, tiếp thị phù hợp, hiệu quả. Đồng thời có các giải pháp tạo ra sự khác biệt, đa dạng hóa cho sản phẩm cả về hình thức cũng như dịch vụ đi kèm. 5.4. Rủi ro biến động mạnh về giá cả thị trường. Trong giai đoạn đầu cửa hàng chưa có nhiều lãi, vì vậy nếu giá cả các yếu tố đầu vào tăng quá cao sẽ gây khó khăn cho chúng tôi về mặt tài chính. Nếu là biến động giá trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ giữ mức giá sao cho không quá biến động so với mức giá ban đầu. Nếu biến động trong thời gian dài, thời gian đầu chúng tôi sẽ giữ giá bán, chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách hàng, sau đó chúng tôi sẽ nâng dần mức giá phù hợp với giá thị trường.
 39. 39. 33 5.5. Rủi ro về giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. Trường hợp có nhiều khách hàng gọi điện đến đặt hoa giao tận nơi mà nhân viên giao hàng không đáp ứng kịp. Để giữ uy tín cũng như giao hoa nhanh chóng,kịp thời cho khách chúng tôi sẽ chủ động bố trí các thành viên khác hỗ trợ.
 40. 40. 34 KẾT LUẬN Dự án “Công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương ” chuyên cung ứng các loại hoa tươi là phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi người luôn có nhu cầu giao tiếp xã hội, nhu cầu thể hiện tình cảm với người thân, bạn bè và nhu cầu này ngày càng phát triển đi đôi với sự phát triển của đời sống xã hội. Điều quan trọng nhất mà công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương hướng tới là đưa hoa tươi tới với mọi người theo đúng tôn chỉ của công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương Thoảng đã đặt ra là “Khiến khách hàng hài lòng từ chất lượng tới phục vụ ”. Chúng tôi tin tưởng vào sự ủng hộ của xã hội đối với dự án và tin vào sự thành công của công ty TNHH Hoa Tươi Hoài Thương Mặc dù đã hết sức cố gắng để xây dựng dự án, nhưng do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và trình độ nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mong muốn và hy vọng nhận được sự quan tâm, đánh giá và giúp đỡ của cô giáo và các bạn để khi đi vào hoạt động dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công.

×