Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dva dny přežití v přírodě

760 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dva dny přežití v přírodě

  1. 1. Dva dny přežití v přírodě Vladimíra Částová Vychovatelství, 2. ročník
  2. 2. Zaměření programu• Cílem programu je vyzkoušení moderních pomůcek pro přežití v zhoršených životních podmínkách, než na které je člověk v dnešní „pohodlné“ době zvyklí.• Dvoudenní program je určen zejména pro účastníky letních táborů, může být ale také využit jako teambuildingový program pro skupiny mládeže i dospělých.
  3. 3. Pomůcky• GPS navigace pro každou skupinu• Notebook pro každou skupinu jako zdroj a čtečka informací ke splnění jednotlivých úkolů• GPS lokátory (náramky vysílající signál) pro každého pro zajištění bezpečnosti – zejména určení polohy, kde se jednotlivci vyskytují• Mobilní telefon pro každou skupinu pro komunikaci s ostatními skupinami• Paměťové nezničitelné karty umístěné na jednotlivých stanovištích• Platební karta pro každou skupinu s omezeným rozpočtem pro nákup nezbytných pomůcek a potravin k přežití• Mikrobus pro noční přesun jednotlivých skupin do neznámého prostoru
  4. 4. Motivace• Může se stát řada nepříjemných věcí, které nás donutí změnit místo pobytu, poprat se s nepřízní počasí a živlů. Je dobré být připraven na změny, vědět jak se dá ve zhoršených podmínkách s pomocí moderních pomůcek přežít.• Je důležité naučit se neztrácet hlavu a využívat všech dostupných technologií.
  5. 5. Dílčí úkoly Orientace v přírodě během noci Plánování využití financí Starost o stravování všech členů skupiny Vyřešení možnosti dopravy/přesunu pěšky Nutnost hospodaření s vodou Plánování trasy k cíli Rozdělání ohně, ohřátí jídla Vyhledání tábořiště pro přenocování, stavba stanu Přeprava zraněného Přežití bez financí Maskování v terénu
  6. 6. Závěr programu Vítězí dvojice skupin, která jako první dorazí společně do cíle.

×