Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tastypie

730 views

Published on

Presentation about tastypie framework

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tastypie

 1. 1. Tastypiewebservice API framework for django http://tastypie.org/ Vladimír Gorej CodeScale s.r.o.
 2. 2. Kto som● Vladimír Gorej● backend vývoj aukčného produktu pre spoločnost CodeScale s.r.o.Technology stack:● python● django● postgresql● tastypie framework
 3. 3. Django rest frameworky● tastypie vs django-rest-frameworkTastypie +● lepšie spracovaná dokumentácia● sexi API● RESTful Service Best Practices v 1.1 compliance
 4. 4. RESTfulGET - čítaniePOST - vytvorenie nového resourcuPUT - update existujúceho resourcuPATCH - partial updateDELETE - mazanie resourcovPodpora BULK operácii v jednom requeste.
 5. 5. ResourceResource = kolekcia príbuzných dátClass based resource implementácia● Resource● ModelResourceModelResource = RESTful wrapper nad djangomodelami.
 6. 6. Auth system● AuthenticationVerifikuje o koho ide a validuje jeho prístup kAPI. Viacero implementácii out-of-the-box.● AuthorizationVerifikuje čo môže api consumer s resourcomrobiť. Viacero implementácii out-of-the-box.
 7. 7. Validácia1. Dedením triedy Validation a implementácii metódy is_valid()2. FormValidation - implementácia validácie doklasickej django form
 8. 8. Serializácia● Serializery riadia to, ako sú data prezentované consumerovi API● Defaultne k dizpozícii: json, jsonp, xml, yaml, html, plist● Možnosť jednoduchej implemtácie vlastného formátu● Api consumer si môže sám zvoliť v akom formáte chce/potrebuje komunikovať
 9. 9. Caching, Throttling, Hooks● Možnosť cachovať na strane API● 2 hotové implementácie - NoCache, SimpleCache (CACHE_BACKEND)Throttling = limiting consumerových requestovHooks = možné zasahovať kedykoľvek doprocessingu request/response cyklu, zmenu urlschémy, parent-child resourcy...
 10. 10. Putting it all togetherclass UserResource(ModelResource): class Meta: queryset = User.objects.all() resource_name = auth/users filtering = { email: ALL } excludes = [password] authentication = ApiConsumerAuthentication() authorization = DjangoAuthorization() validation = FormValidation(form_class=MyUserForm) serialize = Serializer([json, xml]) throttle = CacheThrottle(throttle_at=100, timeframe=3600) cache = SimpleCache(timeout=10)
 11. 11. Ďakujem za trpezlivost ;]

×