Moodle 2.4 v kontextu testování

2,282 views

Published on

Dokument vznikl jako semestrální práce z předmětu Didaktika ICT 05 v rámci studia oboru Učitelství pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bude použit jako příloha k diplomové práci na téma Návrh systému určeného k analýze získaných znalostí a dovedností žáků druhého stupně základních škol při příchodu na střední školu při použití uzavřených otázek.

Úvod dokumentu je věnován pohledu do světa systémů zabývajících se ověřováním a analýzou získaných znalostí a dovedností v jednotlivých stádiích edukačního procesu. Po zařazení systému Moodle je pozornost zaměřena na modul Testování ve formě HowTo obsahující zejména vysvětlení jednotlivých nastavení parametrů typů úloh, bank úloh a samotných testů.

Závěr je věnován zamyšlení nad použitelností systému v praxi v porovnání s ostatními systémy.

Dokument je věnován zejména vyučujícím hledajícím českou nápovědu pro sestavení testu.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
777
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moodle 2.4 v kontextu testování

 1. 1. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v PrazeSemestrální práce z předmětu Didaktika ICT 05 Moodle 2.4 v kontextu testování zpracoval Bc. Vladimír Beran prosinec 2012
 2. 2. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír BeranObsahÚvodem ...................................................................................................................................... 1Přidáváme činnost Test............................................................................................................... 2 Nastavení ................................................................................................................................ 2 Obecná nastavení ............................................................................................................... 2 Časování............................................................................................................................. 2 Známka ............................................................................................................................... 2 Rozložení ............................................................................................................................ 3 Chování úloh ...................................................................................................................... 3 Možnosti prohlídky............................................................................................................. 4 Zobrazení............................................................................................................................ 4 Další omezení pokusů......................................................................................................... 4 Celková reakce ................................................................................................................... 4 Běžná nastavení modulu..................................................................................................... 5Úlohy.......................................................................................................................................... 6 Banka úloh.............................................................................................................................. 7 Vkládáme úlohu ..................................................................................................................... 8Typy úloh ................................................................................................................................... 9 Nastavení ................................................................................................................................ 9 Obecná nastavení ............................................................................................................... 9 Nastavení pro vícero pokusů ............................................................................................ 10 Nápověda 1, Nápověda 2, Nápověda 3, ... ....................................................................... 11 Odpověď 1, Odpověď 2, Odpověď 3, ... ........................................................................... 11 Volba 1, Volba 2, Volba 3, ... ........................................................................................... 12 Manipulace s jednotkami ................................................................................................. 12 Jednotka 1, Jednotka 2, Jednotka 3, ................................................................................ 13 Parametry zástupných znaků použitých pro generování hodnot...................................... 13 Úloha 1, Úloha 2, Úloha 3, ............................................................................................. 13 Kombinovaná zpětná vazba.............................................................................................. 13 Povinné zástupné znaky přítomné v odpovědích .............................................................. 13 Synchronizovat data ze sdílených datových sad s dalšími úlohami v testu...................... 14 Štítky ................................................................................................................................. 14 Dlouhá tvořená odpověď...................................................................................................... 14 Doplňovací úloha (cloze) ..................................................................................................... 15 Jednoduchá vypočítávaná úloha .......................................................................................... 15 Krátká tvořená odpověď....................................................................................................... 16 Numerická úloha .................................................................................................................. 16
 3. 3. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Pravda/Nepravda ................................................................................................................. 16 Přiřazování........................................................................................................................... 17 Přiřazování z krátkých odpovědí.......................................................................................... 18 Výběr z možných odpovědí ................................................................................................... 18 Vypočítávaná úloha.............................................................................................................. 19 Vypočítávaná úloha s více možnostmi.................................................................................. 19 Popis..................................................................................................................................... 19Vyhodnocení testu.................................................................................................................... 19Závěr......................................................................................................................................... 20Seznam obrázků ....................................................................................................................... 21Seznam zdrojů .......................................................................................................................... 21
 4. 4. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír BeranÚvodem Systémů zabývajících se ověřováním a analýzou získaných znalostí a dovednostív jednotlivých stádiích edukačního procesu je v současnosti celá řada. Provedeme-likomparaci jednotlivých systému, docházíme k závěru, že diference jednotlivých řešenízískáme jako odpovědi na základní otázky:  Co se testuje?  Kdo je testován?  Jak se testuje? Mezi nejvýznamnější projekty evaluace vzdělávání v obecné rovině v České republicepatří:  NIQES  Státní maturity  PISA  SCIO NSZ Za oblast informačních a komunikačních technologií uveďme:  ECDL  SCIO Gepard  ICILS  INGOT  IT Fitness Jisté možnosti testování a evaluace nabízí i softwarový balík moodle. Open source projektMoodle je určen na podporu prezenční a distanční výuky prostřednictvím webových stránek.Prostřednictvím modulu Testy je možno realizovat elektronické testování. Při pokusuo zařazení programu Moodle mezi ostatní systémy na ověřování a analýzu získaných znalostía dovedností narazíme na překážku v podobě implicitního vyjádření odpovědí na otázkytýkající se obsahu a subjektu testování. Je tedy na samotném autorovi testu, co bude testovánoa kdo bude testován. Možnosti testování neboli jakým způsobem budeme testovat jsouexplicitně dány možnostmi modulu Testy, které budou ve verzi Moodle 2.4 předmětemvýzkumu. -1-
 5. 5. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír BeranPřidáváme činnost Test Základní jednotkou programu Moodle je kurz. Kurz je nejčastěji uspořádán do týdnů nebotematických celků. Samotné testování přidáváme v režimu úprav jako činnost k jižzmíněnému týdnu nebo tématu. Nastavení V okamžiku přidání nové činnosti Test jsme přesměrování na stránku obsahující nastaveníparametrů testu. Obecná nastavení Obsahuje jediné povinné obyčejné textové pole Název pro pojmenování testu a textovépole s WYSIWYG editorem Úvod pro stručný popis, který se při výběru zaškrtávacíhopolíčka zobrazí v osnově kurzu pod názvem testu. Časování Nastavuje datum a čas zpřístupnění a uzavření testu. Dále specifikujeme, zda je na teststanoven časový limit a jak bude systém zpracovávat nedokončené testy. V nabídce jsounásledující možnosti:  Otevřené pokusy se odesílají automaticky  Existuje lhůta, kdy mohou být odeslány otevřené pokusy, ale nezle odpovědět na další úlohy  Pokusy musí být odeslány před vypršením lhůty, nebo se nepočítají V případě druhé možnosti je možné určit počet dnů pro odevzdání nebo nechat lhůtuotevřenou. Známka Série výběrových polí v podobě rozbalovacích nabídek slouží k určení kategorie, do nížbudou známky z této aktivity zařazeny. Kategorii známek vytváří uživatel s pravomocemiadministrátora. Defaultně je k dispozici pouze volba Nezařazeno. -2-
 6. 6. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran V rámci známkování nastavujeme povolený počet pokusů. K dispozici je volbaNeomezeno a počet od jednoho do deseti pokusů. Zvolíme-li hodnotu vyšší než 1,nastavujeme metodu známkování:  Nejvyšší známka  Průměrná známka  První pokus  Poslední pokus Rozložení Série výběrových polí v podobě rozbalovacích nabídek slouží k nastavení týkající se pořadíúloh, počtu úloh na jednotlivých stránkách a nastavení volné nebo sekvenční navigace(listování). Pořadí úloh bude náhodné nebo takové, jaké je zobrazeno při úpravách. Chování úloh Pokud je test vyplňován nejednou, je možno v sekci Chování úloh změnit prostřednictvímsérie výběrových polí v podobě rozbalovací nabídky pořadí odpovědí, pokud to typ otázkypovoluje, nebo předvyplnit nový pokus původními odpověďmi. Dále je možno nastavitchování úloh po zvolení odpovědi. To dává testovanému možnost se opravit na základězobrazené zpětné vazby k otázce. Rozlišujeme několik režimů chování:  Adaptivní režim - umožňuje více pokusů na otázku před přechodem na další otázku s penalizací v závislosti na počtu pokusů (testovaný může dostat radu nebo být vybídnut: Zkuste to znovu)  Adaptivní režim bez penalizace - stejně jako u režimu adaptivního, ale bez penalizace  Interaktivní s vícero pokusy - testovaný zodpovídá na otázku tak dlouho, dokud neodpoví správně nebo počet chybných odpovědí je vysoký (posléze dostává zpětnou vazbu ke správné odpovědi)  Odložený výsledek - testovaný musí odpovědět na všechny otázky před ukončením  Odložený výsledek s mírou jistoty - student navíc kromě odpovědi udává s jakou mírou jistoty je jeho odpověď správná  Okamžitý výsledek - stejně jako u interaktivního režimu je zobrazeno hodnocení ihned po zodpovězení otázky, odpovídat je možno pouze jednou  Okamžitý výsledek s mírou jistoty - student navíc kromě odpovědi udává s jakou mírou jistoty je jeho odpověď správná  Ruční známkování - určeno spíše na otevřené otázky, možnost hodnotit každou otázku zvlášť -3-
 7. 7. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Možnosti prohlídky Za použití sad zatrhávacích polí definujeme, co za informace a v jaký okamžik testovánímůže testovaný obdržet. Jiné informace se zobrazují v průběhu pokusu, jiné ihned po pokusuo zvládnutí testu, jiné později, dokud je test zpřístupněn a jiné po uzavření testu. Informace:  Pokus - zobrazení celé otázky včetně odpovědi  Při správné odpovědi - pokrývá zobrazení informace, zda je odpověď správná, špatná nebo částečně správná  Body - známka pro každý pokus a celkové skóre pokusu  Konkrétní reakce - zpětná vazba ke konkrétní odpovědi  Obecná reakce - zpětná vazba k celé otázce  Správná odpověď - automaticky generovaný souhrn správné odpovědi  Overall feedback - zpětná vazba na konci pokusu odvíjející se od celkového počtu bodů testovaného Zobrazení Série výběrových polí v podobě rozbalovacích nabídek slouží k zobrazení obrázku, jménaa příjmení uživatele v průběhu pokusu jakožto kontrola přihlášení odpovídajícího uživatele.Dále nastavujeme počet desetinných míst ve známkách a v hodnocení úloh. Další omezení pokusů Další pokus je možno zaheslovat nebo jej povolit z počítačového uzlu s danou síťovouadresou. Je možno zvolit časovou prodlevu mezi prvním, druhým a dalšími pokusy. Do sekceDalší omezení pokusů patří i volba Zabezpečení prohlížeče poskytující dvě volby:  Žádné  Vyskakovací okno přes celou obrazovku zabezpečené pomocí JavaScriptu Celková reakce Úspěšnost od 0% do 100% můžeme pomocí libovolného počtu bloků rozdělit na víceintervalů. V rámci jednoho bloku za pomoci textového pole s WYSIWYG editoremzaznamenáváme k jednotlivým intervalům zpětnou vazbu. -4-
 8. 8. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Běžná nastavení modulu Jsou nastavení, která jsou typická i pro přidávání jiných druhů činností a studijníchmateriálů. Typicky nastavujeme viditelnost nebo Režim skupin s volbami:  Žádné skupiny - všichni účastníci kurzu členem jedné velké skupiny  Oddělené skupiny - každý člen skupiny vidí pouze člena vlastní skupiny  Viditelné skupiny - členové skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, vidí ale i členy skupin ostatních Nastavení Seskupení umožňuje přiřadit test určité množině skupin v rámci kurzu. Poslednívolbou je Identifikátor umožňující pracovat se známkou za činnost při výpočtu souhrnnýchznámek. Obrázek 1 - Režim úprav -5-
 9. 9. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Obrázek 2 - Přidání činnosti nebo studijního materiáluÚlohy Po vytvoření testu se odkaz na test zobrazí v příslušném tématu nebo týdnu. Test defaultněneobsahuje žádné testové úlohy. Po kliknutí na odkaz s názvem testu a zvolení možnostiUpravit test se dostaneme ke vkládání úloh a jejich stránkování. Úlohy vkládáme pomocívytvoření úlohy nové nebo použití úlohy dříve vytvořené z tzv. banky úloh. -6-
 10. 10. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Banka úloh Banka úloh umožňuje vytvořit databázi úloh. Tato databáze je vytvořena na předemstanovené úrovni. Úlohy můžeme vytvářet na úrovni:  Základního systému - nejvyšší úroveň, banka úloh je k dispozici odkudkoliv  Kategorie nebo podkategorie kurzů - kategorie a podkategorie kurzů slouží k seskupení kurzů, banka úloh je k dispozici pouze v případě, že vytváříme test v rámci dané kategorie nebo podkategorie  Kurzu - banka úloh je k dispozici pouze v případě, že vytváříme test v rámci daného kurzu  Testu - banka úloh pouze pro daný test Ke správě banky úloh se dostaneme přes hlavní navigaci. Pro jednotlivé úrovně:  Nastavení - Nastavení titulní stránky - Banka úloh  Nastavení - Správa kurzu - Banka úloh  Nastavení - Správa testu - Banka úloh Nabídka neobsahuje možnost přechodu do správy banky úloh na úrovni kategoriía podkategorií. Jedná se o drobný nedostatek systému. Tato možnost není zakázána, jen jenutno přistoupit k ní prostřednictvím editace Banka úloh skryté jak pod odkazem Nastavení -Správa kurzu nebo Nastavení - Správa testu. Pod odkazem Nastavení - Nastavení titulní stránky/ Správa kurzu/ Správa testu - Bankaúloh - Kategorie, je skryta správa kategorií, včetně volby přidání nové kategorie. Obrázek 3 - Banka úloh -7-
 11. 11. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Vkládáme úlohu Vkládat úlohu do testu můžeme prostřednictvím banky úloh umístěné na námi vybranéúrovni nebo přímým vložením za pomoci odesílacího tlačítka Přidat úlohu ..., viz obrázek 4. Obrázek 4 - Úprava testu (vkládání úlohy a stránkování) Na níže uvedeném obrázku vidíme jednotlivé typy testových úloh. Obrázek 5 - Typy testových úloh -8-
 12. 12. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír BeranTypy úloh Podkapitola Nastavení se zabývá podrobným popisem nastavení, na oko jednoduchých,parametrů jednotlivých typů úloh a ocení ji zejména ti, kteří začínají využívat testovanív Moodle. Ostatní mohou podkapitolu přeskočit a začít se seznamovat s typy úloh. Nastavení V okamžiku přidání nové úlohy jsme přesměrování na stránku s nastavením parametrůúlohy. Některé parametry se u různých typů úloh opakují nebo u jiných chybí. Níže jsouuvedeny všechny možnosti, které se v rámci konfigurace úlohy mohou vyskytnout. Zmínkas jejich popisem nezaručuje výskyt v nastavení každé úlohy. Obecná nastavení Obecná nastavení vždy obsahuje povinné obyčejné textové pole Název úlohy propojmenování úlohy a textové pole s WYSIWYG editorem Text úlohy pro zápis znění otázky. Obyčejné textové pole Výchozí známka je polem povinným. Defaultně je nastaveno nahodnotu 1. Jedná se o maximální počet bodů, který může testovaný získat. Textové pole s WYSIWYG editorem Obecná reakce slouží k zadání obecné zpětné vazbyk úloze, která se objevuje na základě nastavení chování úlohy, viz kapitola Přidáváme činnostTest, ihned nebo později po zodpovězení. Výběr Formát odpovědi v podobě rozbalovací nabídky určuje formát, který bude použitpro odpověď. K dispozici jsou:  HTML editor  HTML editor s výběrem souborů  Prostý text  Prostý text, neproporcionální písmo Výběr Velikost vstupního pole v podobě rozbalovací nabídky určuje počet řádků proodpověď. Minimální hodnota je 5 řádků, kroky jsou po 5 řádcích a maximální hodnota je40 řádků. Výběr Povolit přílohy pole v podobě rozbalovací nabídky určuje, zda bude moci testovanývkládat do úlohy přílohy. Rozbalovací nabídka obsahuje hodnoty Ne, 1, 2, 3 a Neomezeno. -9-
 13. 13. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Textové pole s WYSIWYG editorem Informace pro hodnotitele je vhodné pro poznámkyobsahující pokyny k hodnocení zejména v případě, že autor testu nemusí být hodnotitelem. Výběr Rozlišovat malá/VELKÁ v podobě rozbalovací nabídky obsahuje volby:  Ne, na malých/VELKÝCH nezáleží  Ano, velikost písmen musí odpovídat Výběr Správná odpověď v podobě rozbalovací nabídky obsahuje volby Nepravdaa Pravda. Textová pole s WYSIWYG editorem Reakce na odpověď Pravda a Reakce na odpověďNepravda poskytuje zpětnou vazbu k zvolené odpovědi. Zatrhávací tlačítka Zamíchat a Promíchat odpovědi určují, zda se má v úloze náhodnězamíchat pořadí nabízených odpovědí při každém pokusu. V nastavení dané činnosti musí býtzároveň povolena možnost Zamíchat v rámci úloh. Výběr Jedna nebo více odpovědí? v podobě rozbalovací nabídky obsahuje hodnoty Jepovoleno více odpovědí a Jen jedna odpověď. Výběr Formát číslování možností v podobě rozbalovací nabídky obsahuje následujícímožnosti:  a., b., c., ...  A., B., C., ...  1., 2., 3., ...  i., ii., iii., ...  I., II., III., ...  nečíslovat Nastavení pro vícero pokusů Výběr Penalizace pro každý chybný pokus v podobě rozbalovací nabídky určuje kolikprocent z celku bude odečteno za každý chybný pokus v případě, že je možno na úlohuodpovídat více než jednou, viz chování úloh v kapitole Přidáváme činnost Test. V nabídcerolovacího seznamu jsou hodnoty 0%, 10%, 20%, 25%, 33.33%, 50% a 100%. - 10 -
 14. 14. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Nápověda 1, Nápověda 2, Nápověda 3, ... Volitelný počet nápověd, které se zobrazí v případě špatné odpovědi u úlohy s možnostíopravy. Nápověda je zapsána do textového pole s WYSIWYG editorem Text nápovědy. Zatrhávací tlačítka v sekci Možnosti jsou pojmenována Odebrat nesprávné odpovědia Zobrazit počet správných odpovědí. Odpověď 1, Odpověď 2, Odpověď 3, ... Obyčejné textové pole Vzorec správné odpovědi slouží při využití matematickýchoperandů, operací a zástupných znaků k nastavení vzorce pro výpočet hodnoty. Výběr Známka v podobě rozbalovací nabídky určuje, jakou procentuální část z maximazíská testovaný v případě, že zvolí danou odpověď. V nabídce rolovacího seznamu jsouhodnoty Žádný, 100%, 90%, 83,33%, 80%, 75%, 70%, 66,67%, 60%, 50%, 40%, 33.33%,30%, 25%, 20%, 16.67%, 14.29%, 12.5%, 11.11%, 10%, 5% a 100%. Obyčejné textové pole Tolerance slouží k nastavení tolerance, při které je číselná odpověďpovažována ještě za správnou. Výběr Typ tolerance v podobě rozbalovací nabídky za předpokladu, že t je označením protoleranci, x je označením pro správný výsledek a dx je rozdíl mezi správnou odpovědía odpovědí uživatele, určuje způsob výpočtu tolerance:  Nominální - dx <= t  Relativní - dx / x <= t  Geometrická - dx 2 / x 2 <= t 2 Obyčejné textové pole Akceptovaná chyba je alternativním přístupem pro toleranci. Je-lisprávná odpověď rovna 5 a akceptujeme-li také hodnoty 4 a 6, doplníme do pole hodnotu 1. Výběr Správná odpověď ukazuje a Formát v podobě rozbalovacích nabídek určuje početdesetinných míst nebo platných číslic, které chceme použít v úloze s číselným řešením. Textové pole s WYSIWYG editorem Reakce poskytuje zpětnou vazbu zobrazenouv případě zvolení dané odpovědi. - 11 -
 15. 15. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Volba 1, Volba 2, Volba 3, ... Textové pole s WYSIWYG editorem Odpověď slouží k zadání odpovědí na položenouotázku. Dále obsahuje výběry Známka, Správná odpověď ukazuje a Formát v podoběrozbalovacích nabídek a textové pole s WYSIWYG editorem Reakce, vše stejnou funkcía významem jako v podkapitole Odpověď 1, Odpověď 2, Odpověď 3, .... Manipulace s jednotkami Výběr Manipulace s jednotkami v podobě rozbalovací nabídky určuje způsob zadáníodpovědi. K dispozici jsou volby:  Nepoužívají se jednotky. Hodnotí se jen numerické hodnoty.  Jednotky jsou nepovinné. Pokud je jednotka zadána, je odpověď před hodnocením převedena na numerickou hodnotu.  Jednotka musí být zadána a je hodnocena. Obyčejné textové pole Jednotka penalizace slouží k zadání penalizace v případě, žetestovaný jednotku zapíše špatně nebo do pole pro hodnotu. Hodnota penalizace se zapisujev intervalu od 0 do 1. Výběr Jednotky jsou zadávány pomocí v podobě rozbalovací nabídky určuje způsob zadáníjednotky. K dispozici jsou volby:  element pro vstup textu  výběr z možných odpovědí  rozbalovací nabídka Výběr Jednotky začínají v podobě rozbalovací nabídky určuje, zda je jednotka před neboza hodnotou:  vpravo, například 1.00cm nebo 1.00km  vlevo, například $1.00 nebo £1.00 - 12 -
 16. 16. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Jednotka 1, Jednotka 2, Jednotka 3, ... Obyčejné textové pole Jednotka slouží k zadání názvu jednotky (např. kB, MB, GB, ...)a obyčejné textové pole Násobitel slouží k zadání řádu daného názvu (např. 1 000, 1 000 000,1 000 000 000, ...). Parametry zástupných znaků použitých pro generování hodnot Obyčejné textové pole Rozsah hodnot slouží k definici intervalu, ze kterého se budegenerovat hodnota do zástupného znaku. Výběr Počet desetinných míst v podobě rozbalovací nabídky disponuje hodnotami od 0 do10. Úloha 1, Úloha 2, Úloha 3, ... Textové pole s WYSIWYG editorem Otázka slouží k zadání otázky přiřazovacího typu. Obyčejné textové pole Odpověď slouží k zadání odpovědi na otázku přiřazovací typu. Kombinovaná zpětná vazba Textová pole s WYSIWYG editorem Za jakoukoliv správnou odpověď, Za jakoukolivčástečně správnou odpověď a Za jakoukoliv nesprávnou odpověď umožňují poskytnoutzpětnou vazbu na otázku. U textového pole Za jakoukoliv částečně správnou odpověď je možné za pomocízatrhávacího tlačítka Možnosti určit, zda bude zobrazen počet správných odpovědí. Povinné zástupné znaky přítomné v odpovědích Výběr Zástupný znak v podobě rozbalovací nabídky určuje zdroj datové sady projednotlivé námi vytvořené zástupné znaky. V nabídce máme možnosti:  použije stejnou individuální datovou sadu jako dříve  použije novou sdílenou datovou sadu - 13 -
 17. 17. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Synchronizovat data ze sdílených datových sad s dalšími úlohami v testu Přepínací pole umožňuje nastavit sdílení datových sad:  Nesynchronizovat  Synchronizovat  Synchronizovat a zobrazit sdílené datové sady jako prefix jména úloh Štítky Pomocí štítků s vhodným názvem je možno označit činnost nebo studijní materiál, kterétak budou v systému lépe dohledatelné. Využitelnost a vhodnost štítků pro objekt typu úlohaje na rozvaze autora testu. Dlouhá tvořená odpověď Umožňuje odpovědět několik vět nebo odstavců. Hodnocení musí poté proběhnout ručně. Obrázek 6 - Typy úloh - Dlouhá tvořená odpověď - 14 -
 18. 18. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Doplňovací úloha (cloze) Úloha toto typu je velmi flexibilní, ale může být vytvořena pouze zadáním zdrojovéhotextu ve speciálním formátu. Tento text obsahuje kódy, které vytvářejí komplexní úlohus vloženými dílčími úlohami s více odpověďmi, krátkou odpovědí či numerickou úlohou. V našem případě vypadá text umístěný do pole Text úlohy následovně: Pro komunikaci komponenty, která není umístěna přímo na základní desce, se používajídatové kabely PATA a novější {1:SHORTANSWER:=SATA}. Obrázek 7 - Typy úloh - Doplňovací úloha (cloze) Jednoduchá vypočítávaná úloha Jednodušší varianta vypočítávané úlohy. Vypočítávaná úloha se chová jako numerickáúloha, ale konkrétní hodnoty jsou pro každého studenta náhodně vybrány z jisté množiny zapoužití zástupných znaků umístěných do složených závorek. K dispozici jsou také některématematické funkce. V našem případě vypadá text umístěný do pole Text úlohy následovně: Jak dynamická, tak statická paměť pracuje s jednotkami paměti bit (b) a byte (B). Víme, žeurčitý počet bitů odpovídá určitému počtu bytů. Kolik bitů je {byte} bytů? Úloha týkající se přepočtu bitů na byty a obráceně vyžaduje přesnou odpověď. Proto bylapoužita pouze jedna odpověď s následujícími nastaveními:  Vzorec správné odpovědi = - 6 * {byte}  Známka - 100%  Správná odpověď ukazuje - 0  Formát - desetinná čísla - 15 -
 19. 19. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Obrázek 8 - Typy úloh - Jednoduchá vypočítávaná úloha Krátká tvořená odpověď Odpověď je tvořena jedním nebo několika slovy, které jsou porovnány s různýmimodelovými odpověďmi. Ty mohou používat i zástupné znaky. Obrázek 9 - Typy úloh - Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Odpověď je tvořena číselným údajem doplněným případně o jednotky. Odpověď jehodnocena na základě číselného porovnání s danou tolerancí s různými modelovýmiodpověďmi. Obrázek 10 - Typy úloh - Numerická úloha Pravda/Nepravda Jednoduchá varianta úlohy s více odpověďmi. Na dané tvrzení nabízí pouze dvě možnévolby - "Pravda" a "Nepravda". - 16 -
 20. 20. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Obrázek 11 - Typy úloh - Pravda/Nepravda Přiřazování Odpověď na každou podúlohu musí být vybrána ze seznamu možností. Obrázek 12 - Typy úloh - Přiřazovací - 17 -
 21. 21. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Přiřazování z krátkých odpovědí Jako přiřazovací úloha, ale je vytvořena náhodně z úloh s krátkou tvořenou odpovědív dané kategorii. Ukázka příkladu není k dispozici, jelikož i přes správný postup tvorby úlohy docházelok neočekávané chybě. Po konzultaci s kolegy jsem zjistil, že tento problém se vyskytujei u nich. Výběr z možných odpovědí Umožňuje výběr jedné nebo více odpovědí ze seznamu. Obrázek 13 - Typy úloh - Výběr z možných odpovědí - 18 -
 22. 22. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Vypočítávaná úloha Vypočítávaná úloha se chová jako numerická úloha, ale konkrétní hodnoty jsou prokaždého studenta náhodně vybrány z jisté množiny. Obrázek 14 - Typy úloh - Vypočítávaná úloha Vypočítávaná úloha s více možnostmi Vypočítávaná úloha s více možnostmi se chová jako obyčejná úloha s více možnostmi, alenabízené odpovědi se pro každého studenta vypočítávají jako výsledek daného vzorces náhodně vybranými hodnotami z jisté množiny. Popis Toto není ve skutečnosti testová úloha, ale statický text. Tímto způsobem lze přidat mezitestové úlohy nějakou informaci, pokyny nebo jiný obsah. Možno přirovnat k modulu Popisekpři tvorbě kurzu. Obrázek 15 - Typy úloh - PopisekVyhodnocení testu Vyhodnocování testů není předmětem výzkumu, a proto mu bude věnováno pouze několikřádků. Systém Moodle na základě nastavení vyhodnocování odpovědí při sestavovánísamotné otázky k úloze dokáže v případě absence úlohy s otevřenou odpovědí automatickytest vyhodnotit v podobě procentuální hodnoty. Otázkou zůstává, zda automatickévyhodnocení kompenzuje čas strávený nad sestavováním samotné otázky. Důležitou roli jistěhraje znovupoužitelnost testu, zařazení úloh do banky úloh nebo počet testovaných. - 19 -
 23. 23. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír Beran Nespornou nevýhodou je způsob vyhodnocování otázek s otevřenou odpovědí. Nenímožno ohodnotit všechny odpovědi v rámci dané úlohy současně, ale přistupovat k danéúloze přes jednotlivé pokusy.Závěr Nespornou výhodou projektu Moodle verze 2.4 jsou téměř nulové pořizovací nákladya česká lokalizace. Díky celosvětovému rozšíření je dostupná obsáhlá dokumentace, návodya podpora. Také úroveň zabezpečení programu je na vysoké úrovni. Dále systém nabízídostatečný výběr typů testových úloh. Nesmíme zapomenout ani na nevýhody v podobě vyššípracnosti přípravy testu. Parametry nastavení testu nejen v podobě funkcí ne vždy souvisí sesamotným testováním a práci s programem činí ne příliš intuitivní. Vzhledem k popsanéfunkcionalitě lze mluvit o další nevýhodě v podobě nízké podpory plné týmové spolupráce. I přes velkou snahu o přehlednost a intuitivnost není orientace nejen v navigaci správysystému pro učitele neinformatických předmětů například právě při snaze o organizacitestování a evaluace příliš valná. Testování v prostředí Moodle verze 2.4 není hotovýmřešením. Toto konstatování lze považovat za výhodu i nevýhodu. Komplexní nástrojea svoboda v odpovědích na otázky Co? a Koho? poskytují nekonečnou variabilitu a odbouránízávislosti na systémech zabývajících se ověřováním a analýzou získaných znalostía dovedností v jednotlivých stádiích edukačního procesu. Co se pro jednoho zdá být výhodou,je pro druhého při představě vynaložené práce a času nevýhodou. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že přespřílišná snaha o komplexní možnostinastavení jednotlivých testových úloh vedou ke ztrátě kontroly a přehlednosti. Pro spektrumpedagogů ovládající informační a výpočetní prostředky na nižší a střední úrovni je modulTesty v plném rozsahu využití všech služeb bez předchozího proškolení a mnohdy ani po němtéměř nepoužitelný. Při letmém průzkumu mezi kolegy informatiky využívající systémMoodle bylo zjištěno, že jen nepatrná část z nich aktivně modul Testy využívá. Časovánáročnost přípravy, zpracování a vyhodnocení testu zejména v případě otevřených otázek jevyšší než například u klasického písemného didaktického testu. Otázkou zůstává, zda odbourání závislosti na obsahu testování a testovaném subjektuv tomto případě pouze nepřesouvá práci na vyučující informaticky laděných předmětů,jakožto osoby poskytující podporu při sestavování, zpracování a vyhodnocování testů doostatních předmětů. - 20 -
 24. 24. Moodle v kontextu testování Bc. Vladimír BeranSeznam obrázkůObrázek 1 - Režim úprav ........................................................................................................... 5Obrázek 2 - Přidání činnosti nebo studijního materiálu ............................................................. 6Obrázek 3 - Banka úloh.............................................................................................................. 7Obrázek 4 - Úprava testu (vkládání úlohy a stránkování).......................................................... 8Obrázek 5 - Typy testových úloh ............................................................................................... 9Obrázek 6 - Typy úloh - Dlouhá tvořená odpověď ................................................................. 15Obrázek 7 - Typy úloh - Doplňovací úloha (cloze).................................................................. 16Obrázek 8 - Typy úloh - Jednoduchá vypočítávaná úloha ....................................................... 16Obrázek 9 - Typy úloh - Krátká tvořená odpověď ................................................................... 17Obrázek 10 - Typy úloh - Numerická úloha............................................................................ 17Obrázek 11 - Typy úloh - Pravda/Nepravda ............................................................................ 17Obrázek 12 - Typy úloh - Přiřazovací ..................................................................................... 18Obrázek 13 - Typy úloh - Výběr z možných odpovědí............................................................ 19Obrázek 14 - Typy úloh - Vypočítávaná úloha ........................................................................ 19Obrázek 15 - Typy úloh - Popisek ........................................................................................... 20Seznam zdrojů Veškeré informace použité v této práci byly získány ze serveru moodle.org běžící podlicencí GNU. - 21 -

×