Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7. Affiliate konference/ Jiří Žůrek - Šíření obchodních sdělení

1,789 views

Published on

Jak se chovat k databázi kontaktů, abych neporušoval zákon?

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7. Affiliate konference/ Jiří Žůrek - Šíření obchodních sdělení

  1. 1. 
 
 
 
 
 
 ŠÍŘENÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
 DLE § 7 ZÁKONA Č. 480/2004 SB.
 
 JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů 23.4.2015
  2. 2. 2 Šíření obchodních sdělení – el. cestou Upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zabývá se mimo jiné ochranou před zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení elektronickou formou. Vztahuje se na (nevyžádaná) obchodní sdělení, tedy neřeší SPAM v celé šíři („výhry v loterii“, „dědictví v Nigérii“ atd.). ❑ Regulace jak na národní úrovni, tak i na evropské (Směrnice 2000/31/ES) ❑ Působnost zákona je omezena na české subjekty, české občany či společnosti mající v České republice sídlo – dle zásady , že dohled nad službami informační společnosti probíhá na místě původu činnosti.
  3. 3. 3 Obchodní sdělení Definováno v § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb. Obchodním sdělením je tak i zaslaný odkaz na internetovou stránku, přání k narozeninám atd. Obchodním sdělením je i zaslaná žádost o vyslovení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení! ❑ Definice: obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného 
 k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost ❑ Podmínky šíření obchodních sdělení jsou upraveny v § 7 – nutno dodržovat
  4. 4. 4 Podmínky šíření obchodních sdělení Elektronickou poštou (kontaktem) se rozumí nejen email, ale i např. SMS, MMS a také profil na sociální síti, pokud umožňuje přijímat zprávy. Nově třeba i push notification zprávy v mobilním zařízení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Princip „opt in“ x „opt out“ ❑ Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali souhlas nebo ❑ Pokud je elektronický kontakt získán v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, lze tento kontakt využít pro šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních nebo obdobných výrobků nebo služeb prodejce (poskytovatele).
  5. 5. 5 Zasílání obchodních sdělení – podmínky šíření - emaily Orgánem dozoru pro oblast šíření obchodních sdělení Úřad pro ochranu osobních údajů. Za porušení povinností při zasílání obchodních sdělení lze udělit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. ❑ Obchodní sdělení ❑ musí být zřetelně a jasně označeno ❑ nesmí skrývat nebo utajovat identitu odesílatele ❑ nesmí být zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány
  6. 6. 6 Zasílání obchodních sdělení – postřehy z praxe
  7. 7. 7 Zasílání obchodních sdělení – postřehy z praxe ❑ Nezasílat obchodní sdělení na elektronické kontakty získané „pokoutně“ tj. třeba koupí „databáze“ ❑ Za obchodní sdělení se nepovažuje cílená poptávka (pokud nejde o zneužití principu poptávky, tj. ve skutečnosti nic nepoptávám, ale zasílám poptávku, abych šířil povědomí o mém podnikání) ❑ Nefungující možnost odhlášení –frustrující pro zákazníka = potenciální stěžovatel na Úřad.
  8. 8. Děkuji Vám za pozornost jiri.zurek@uoou.cz

×