Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12. Affiliate konference / Petr Novák_Jak (ne)děláme affiliate

1,393 views

Published on

Cestovatel, dobrodruh, autor Travel Bible. Zná téměř všechny kouty Evropy, velkou část Asie a navštívil i další kontinenty. Jeho záliba se pro něj stala drogou, přesto ho nestojí miliony korun.

Jak Petr s kolegou budovali projekt Travel Bible, jak na něm vydělávají, jak pracují s reklamou, jaké jsou v travel trendy a co plánují do budoucna? Co bylo klíčem jejich úspěchu a co my možná dnes udělali jinak?

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

12. Affiliate konference / Petr Novák_Jak (ne)děláme affiliate

 1. 1. Jak (ne)d lámeě travel affiliate p íb h ….ř ě travelbible.cz Petr Novák fb.me/novak.petr @petrn
 2. 2. Kontext • Celý život na volné noze. Grafika, weby, SEO atd. • Cestovní agentura - incomming • Zp t k web m, grafice, kódování a co dál?ě ů
 3. 3. • Nau it se lépe psátč • Zužitkovat nejen SEO zkušenosti a znalost a mít stabilní slušnou návšt vnostě • Co po m lidé nej ast ji cht jí?ě č ě ě • Nabídnout produkt e-book > tišt né knihaě • Využít i affiliate První bokovka fitplan.cz
 4. 4. • Investi ní p íležitostč ř • Nabídnout zkušenosti získané na Fitplan.cz • Vytvo it web, landing pages, produkty…ř • Nabídnout affiliate na e-booky relevantním web mů Druhá bokovka paleosnadno.cz
 5. 5. • Idea: živý kurz TravelHacking p etvo it na ebookř ř • Pot eba par ákař ť • Nakladatel > Tišt ná knihaě • Chu zkusit membership model (VIP sekce)ť T etí bokovka a srdcovkař travelbible.cz
 6. 6. Jediný plugin na míru
 7. 7. Te ta Travel Bibleď
 8. 8. Není to už o jedné knize
 9. 9. Není to už o jedné knize
 10. 10. Travel Bible je dnes • 5x knihy • 3x tišt ná + ebookě • 2x e-book • VIP lenství (ro ní membership)Č č • Tri kač • Notesy • Festival • 2x Online kurz • X Živých kurz a p ednášeků ř • 364+ lánkč ů • 120+ lánk pro VIPč ů • Podcast Produkty Obsah
 11. 11. Travel Bible je dnes plus stovky placených autor obsahuů
 12. 12. Kvalitní obsah je drahý Vyplatí se? ≈3000K / lánekč č ≈2500 slov / lánekč Autor 500K + ebooky dleč výb ruě
 13. 13. Je obsah po ád král?ř
 14. 14. 2015 2016/17 2018 (p ed)prodejř
 15. 15. Lidi ne tou dlouhéč lánky?č • ≈ 2-3 lánky / týdenč • ≈ 3 minuty na stránku • ≈ 2,5K pr m rná hodnota relevantní stránky webuč ů ě • ≈ 1200 návšt v na zaplacení lánkuě č
 16. 16. Natož dlouhé emaily?
 17. 17. Tak ten affiliate… Produkt, který budu propagovat Web + content + SEO Trafic / optimalizace Zisk
 18. 18. Dlouhodob riskantníě
 19. 19. Rad ji mén rizikaě ě Traffic Web + content + SEO Vlastní produkt Zisk Affiliate Web + content + SEO Vlastní produkt Traffic Zisk
 20. 20. Travel Bible Affiliate • Schvalování každého partnera ru nč ě • 100K + / konverzi a produktč • Nej ast ji bloge i, kte í to zkoušíč ě ř ř • Recenze knih(y) • Malý traffic • asto špatná práce s publikem a leadyČ
 21. 21. Travel Bible vlastní Affiliate nejde vlastní Affiliate nejde a taky se mu moc nev nujeme ;-)ě cíle byly jinde…
 22. 22. Radíme hlavn jakě ušet it?ř
 23. 23. chceme n co zm nitě ě
 24. 24. Travel Bible Affiliate ven propagace cizích produktů • Letenky • Ubytování • Zájezdy • Právní služby • Pojišt níě • Vybavení • Vzd láváníě • Zábava
 25. 25. Jak fungujeme?
 26. 26. ….Cestovatelský obchod, Pod 7 kilo
 27. 27. Dlouhodobá spolupráce / PR lánkyč
 28. 28. Dlouhodobá spolupráce / PR lánkyč
 29. 29. Omezený Informa nč í prostor prostorNaše produkty a obsah Affiliate
 30. 30. Obrat Travel Bible P ímý prodejř PR spolupráce Affliate
 31. 31. Chceme n co zm nitě ě
 32. 32. Nejen v RČ V Indonésii každou minutu skon í v mo ič ř 6 tun plastu
 33. 33. Affiliate nám k tomu dopomáhej Amen LETADLO Petr Novák fb.me/novak.petr @petrn

×