Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentació

  1. 1. Jun & Vlad Q-C
  2. 2. ÍNDEX ● Imatges ● Informacions
  3. 3. ● ● ● L'Edifici Empire State, actualment el més alt de Nova York és una torre d'oficines de 102 plantes situat a la ciutat de Nova York. El seu nom prové del sobrenom de l'estat de Nova York, l'Estat-Imperi. Va ser construït entre 1929 i 1931, durant la Gran Depressió. D'estil art déco, va ser dissenyat per l'estudi d'arquitectes Shreve, Lamb and Hermon.

×