Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'Edifici Empire State

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

L'Edifici Empire State

  1. 1. ÍNDEX ● Imatges ● Informacions
  2. 2. ● ● ● L'Edifici Empire State, actualment el més alt de Nova York és una torre d'oficines de 102 plantes situat a la ciutat de Nova York. El seu nom prové del sobrenom de l'estat de Nova York, l'Estat-Imperi. Va ser construït entre 1929 i 1931, durant la Gran Depressió. D'estil art déco, va ser dissenyat per l'estudi d'arquitectes Shreve, Lamb and Hermon.

×