het verleden digitaal
ons digitaal verleden
EEN
SCHAT!
HOE GROOTIS DE
UITDAGING?
VEEL DRAGERS ZIJN NIET GEDIGITALISEERD
CULTUREEL ERFGOED MEDIA
Type
materiaal/forma
at
AANTAL
DRAGERS
AANTAL
UREN
AANTAL
D...
ERFGOED + MEDIA ERFGOED MEDIA
Type
materiaal/formaat
# DRAGERS
TOTAAL
UREN
TOTAAL
# dragers
aandeel %
# dragers
aandeel %
...
OOK
NIEUW
MATERIAA
L
oogsten bij
productie
DIGITAL
BORN
SAMEN
STERKER
Collectie Huis Van Alijn | © Huis Van Alijn
21/12
OPRICHTIN
G
DIGITALISERING
4,2 MIO EURO
INVESTERINGE
N
4 mio euro
WERKING
3,6 MIO EURO
DIGITALISEREN ARCHIVEREN INTERACTIE
DIGITALISEREN
AMBITIEUS
Extern
Digitaliseren
SP
CP
REGISTRATIE?
CP CP CP CP
SP
?
Hoe kan een CP zich voorbereiden
op de start van het registratieproces?
?
Wat levert VIAA aan en wat moet een
content provider voorzien?
WAT?
Start
testfase
Start
pilootfas
e
Start
productie
Kruis-
snelheid
Audio-
Cassett
e klaar
U-Matic
klaar
WIE? VIAA VIAA
...
WOI
Evergem's Yzerblad: komt uit de loopgrachten
als ’t past (S.l. 1917 – 1918) Collectie Erfgoed-
bibliotheek Hendrik Con...
Samen
werking
Archiveren
Unified
Thesaurus
interactie
INTERACTI
E
4
DOEL
GROEPEN
CONTENT
PROVIDER
S
ONDERWIJ
S
BIBLIOTHE
KEN
WETEN-
SCHAPPEL
IJK
ONDERZO
EK
4
DOEL
GROEPEN
TRAJECT ONDERWIJS i.s.m. iMinds
iLabs
WERELD
ORIËNTATIE
TECHNIEK
2 test
projecten
CONTENT
PROVIDERS
Collectie Huis Van Alijn
© Huis Van Alijn
WAAR
STAAN WE
NU AL
Collectie Huis Van Alijn
© Huis Van Alijn
WAAR
GAAN WE
NAARTOE
Collectie Huis Van Alijn
© Huis Van Alijn
VRAAG
GEDREVEN
QUID
PRO
QUO
BEDOELINGEN
VIAA
WE NEED
YOU!
NICO
VERPLANCKE
WWW.VIAA.BE
be.linkedin.com/in/nicoverplancke/
VIAA wil het digitale
erfgoed van Vlaanderen
op een duurzam...
VIAA (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)
VIAA (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)
VIAA (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)
VIAA (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VIAA (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)

369 views

Published on

Nico Verplancke (VIAA)

Het Vlaams Instituut voor Archivering is in volle opstart. Maar de laatste A in VIAA staat niet meer voor 'audiovisueel'. De scope van het archief wordt op termijn uitgebreid tot documenten, foto’s en andere objecten. Hierop vooruitlopend startte het VIAA in samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO, PACKED en enkele erfgoedbibliotheken en archieven een digitaliseringsproject voor kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Wat mogen we verwachten van het VIAA en dit project?

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Welkom.Ik hoop dat de ochtenspits in Oostende niettezwaar was. Hoe kunnen we dezepresentatiebeterstartendan met een fragment dat de blijvenderelevantie van archievenaantoont. Met dank aan VRT voor de beelden
 • De afgelopenmaandenhebbenwij, samen met Faro, Packed en onze partners, dit in beeldproberentebrengen. Ditzijn de meestrecentecijfers. Audio en Video digitaal: staanwelnog op tape, wijstdusenkel op bestandsformaat, het digitaalzijn op zichbiedtgeengarantiesnaar de overlevingskansen van het materiaal, ietswaar we straksnog op terugkomen.
 • Als we nadenken over archiveren,moet we ookdenken over nieuwmateriaal. Het materiaaldatgisterenwerdgeproduceerd is immersvandaagerfgoed.
 • We hebbenhiereenbijzondereopportuniteit: wekunnenmeer en meeraan de bron, bij de productie van materiaalmeteen de archiveringmeegaanmeenemen. Waaromzouden we 30 jaarwachten en dankijken of iemand de eersteaflevering van Komen Etentoevalligbewaardheeft. Toeval of gelukzou in het verhaal van digitalebewaring minder en minder eenrolmogenspelen.
 • DigitaleProductieneemttrouwensontzettendveelvormenaan.
 • En nee, niet elk bericht op Twitter is de eeuwigheidwaar, sommigewillen we eigenlijkzosnelmogelijkvergeten
 • En danspreken we nogniet over overheidsinformatie, waarbij de kelder van het stadhuismeer en meerplaatszalmoetenmakenvooreenbeveiligde, maar voor de burger toegankelijkdigitaleopslag. Daaromhebben is VIAA trouwensooksamen met de VlaamseOverheid, Het felixarchief en LIAS aan het onderzoeken hoe ook in de overheidssectoreen shared service model zoudenkunenntoegepast
 • Wijhebben in overleg met de media- en erfgoedsectorbeslotenomtestarten met de meestbedreigdeformaten, waarbij we tegelijkookaandachtbesteedhebbenaan de verspreiding van de formaten en omzowelzudioals video aantepakken.
 • Hoewel we in eersteplaatsvooral AV materiaalaanpakken, mogen we ookniet blind zijnvoorandereopportuniteiten. Gelegenheidvoordigitaliseren van nogoverblijvendinteressantmateriaalrond WOI. We zullendanooknogeen 90 000 pagina’sgedrukt en geschrevenmateriaaldigitaliseren. Op dit moment zijn we dit in kaartaan het brengen in samenwerking met de VlaamseErfgoedbibliotheek, maar ookhierwillen we nogditjaareenaanbestedingrondrealiseren.
 • Unified thesaurus projectFAROVRTCONCENTRA NVde PersgroepCorelioARGOS VZW CENTRE FOR ART AND MEDIAPacked vzw – Centre of expertise in digital heritageroularta media group nvDe Vijver MediaSanomaWTV & FocusTVVlaamse NieuwsmediaADVN
 • Jan/feb 2014 eersteversie platform veldtesten, en geleidelijkaanverbeter, ookgeleidelijkaanmeermensentoelaten op platformDaaromzijn we nu reedsbezig met de voorbereidingen
 • We voorzien 2 afgelijnde cases: lageronderwijsWereldoriëntatie en WO I en techniek in de eerstegraadsecundaironderwijs ( aso, bso, tso)
 • Kunnenonsallemaalcontacterenvoorinformatie en vragen. Erbestaateenernstigekansdatjulliegezien het vroegeuurhalfweg in slaapgevallenzijn. Daarom, in exclusieveavant première, eenfilmpjedat we gemaakthebbenom het grotepubliekuitteleggenwatviaa is en zaldoen.
 • VIAA (Overlegplatform voor erfgoedbiliotheken 2013)

  1. 1. het verleden digitaal ons digitaal verleden
  2. 2. EEN SCHAT!
  3. 3. HOE GROOTIS DE UITDAGING?
  4. 4. VEEL DRAGERS ZIJN NIET GEDIGITALISEERD CULTUREEL ERFGOED MEDIA Type materiaal/forma at AANTAL DRAGERS AANTAL UREN AANTAL DRAGERS AANTAL UREN Film 8.173 2.709 66.000 24.000 Video analoog 38.567 24.485 111.822 204.288 Video digitaal 10.578 4.722 215.000 151.467 Audio analoog 59.383 14.870 106.500 63.500 Audio digitaal 18.870 2.112 16.000 16.000 TOTALEN 135.571 48.898 515.322 459.255
  5. 5. ERFGOED + MEDIA ERFGOED MEDIA Type materiaal/formaat # DRAGERS TOTAAL UREN TOTAAL # dragers aandeel % # dragers aandeel % Film 74.173 26.709 11% 89% Video analoog 150.389 228.773 26% 74% Video digitaal 225.578 156.189 5% 95% Audio analoog 165.883 78.370 36% 64% Audio digitaal 34.870 18.112 54% 46% TOTALEN 650.893 508.153 21% 79% HEEL VEEL
  6. 6. OOK NIEUW MATERIAA L
  7. 7. oogsten bij productie
  8. 8. DIGITAL BORN
  9. 9. SAMEN STERKER Collectie Huis Van Alijn | © Huis Van Alijn
  10. 10. 21/12 OPRICHTIN G
  11. 11. DIGITALISERING 4,2 MIO EURO INVESTERINGE N 4 mio euro WERKING 3,6 MIO EURO
  12. 12. DIGITALISEREN ARCHIVEREN INTERACTIE
  13. 13. DIGITALISEREN
  14. 14. AMBITIEUS
  15. 15. Extern Digitaliseren
  16. 16. SP CP REGISTRATIE? CP CP CP CP SP
  17. 17. ? Hoe kan een CP zich voorbereiden op de start van het registratieproces?
  18. 18. ? Wat levert VIAA aan en wat moet een content provider voorzien?
  19. 19. WAT? Start testfase Start pilootfas e Start productie Kruis- snelheid Audio- Cassett e klaar U-Matic klaar WIE? VIAA VIAA VIAA + CP VIAA + CP VIAA + CP VIAA + CP REGISTRATIE NODIG? VIAA: software, dozen, barcodes, handleiding, helpdesk, ... CP: mankracht, plaats TIMING DIGITALISATIE GOLF 1 Midden oktober 2013 Begin januari 2014 Begin december 2013 Einde augustus 2014 Begin maart 2014 Einde september 2014
  20. 20. WOI Evergem's Yzerblad: komt uit de loopgrachten als ’t past (S.l. 1917 – 1918) Collectie Erfgoed- bibliotheek Hendrik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier WOI project
  21. 21. Samen werking
  22. 22. Archiveren
  23. 23. Unified Thesaurus
  24. 24. interactie
  25. 25. INTERACTI E
  26. 26. 4 DOEL GROEPEN
  27. 27. CONTENT PROVIDER S ONDERWIJ S BIBLIOTHE KEN WETEN- SCHAPPEL IJK ONDERZO EK 4 DOEL GROEPEN
  28. 28. TRAJECT ONDERWIJS i.s.m. iMinds iLabs
  29. 29. WERELD ORIËNTATIE TECHNIEK 2 test projecten
  30. 30. CONTENT PROVIDERS
  31. 31. Collectie Huis Van Alijn © Huis Van Alijn
  32. 32. WAAR STAAN WE NU AL Collectie Huis Van Alijn © Huis Van Alijn
  33. 33. WAAR GAAN WE NAARTOE Collectie Huis Van Alijn © Huis Van Alijn
  34. 34. VRAAG GEDREVEN
  35. 35. QUID PRO QUO
  36. 36. BEDOELINGEN VIAA
  37. 37. WE NEED YOU!
  38. 38. NICO VERPLANCKE WWW.VIAA.BE be.linkedin.com/in/nicoverplancke/ VIAA wil het digitale erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen @nicov nico.verplancke@viaa.be

  ×