Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van Collectiewijzer naar Opendatahub - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

437 views

Published on

Spreker: David Coppoolse. Vlaamse Erfgoedbibliotheek.be

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van Collectiewijzer naar Opendatahub - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

 1. 1. Van Collectiewijzer naar Opendatahub David Coppoolse Stafmedewerker Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018-11-14 – v1
 2. 2. Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken  Eerste uitgebreide veldtekening van instellingen met bibliothecair erfgoed (2006-2007)  177 instellingen  291 (deel)collecties 2017-05-08 2
 3. 3. Uitdagingen  Van object naar deel- collectiegericht denken  Nieuwe gegevens  Collectieprofielen  Zwaartepunten  Schade-inventarisaties  Waardestellingen  Cometa-standaard  Beschijvingen meestal op niveau instellingscollectie  Platte kaartenbak  RSLP Collection Description 2018-11-14 3
 4. 4. Uitdagingen  Wegwijzer voor (onder)zoekers  (Linked) open data  Decentraal onderhoud  Gegevensuitwisseling  Visitekaartje sector  Geen inhoudelijke trefwoorden, geen links naar digitale collecties, …  Gedateerd platform  Onsexy 2018-11-14 4
 5. 5. Stappen (3) Gegevensupdate uitvoeren  Samen met de sector (2) Efficiënte methodes voor databeheer ontwikkelen  (De)centrale invoer, uitwisseling, import (1) Infrastructuurupgrade uitvoeren  Integratie in Opendatahub 2018-11-14 5
 6. 6. Opendatahub  Visie DeVlaamse Erfgoedbibliotheek neemt actief deel aan het digitaal ecosysteem met een open, duurzame en efficiënte dienstverlening die aansluit bij de noden van de cultureel- erfgoedgemeenschap. 2018-11-14 6
 7. 7. Opendatahub  Operationalisering De collectiedata die deVlaamse Erfgoedbibliotheek beheert zijn zonder drempels te (her)gebruiken via duidelijke toepassingen en met gangbare technieken en standaarden. 2018-11-14 7
 8. 8. Databanken 2018-11-06 8
 9. 9. Infrastructuur van vandaag  Vier databanken (straks 5)  Meerdere datasilo’s  Diverse (gesloten) software  Gesloten formaten  Systeemafhankelijke links  Beperkte uitwisselingsmogelijkheden  Onvolledig gedocumenteerd  Statisch  Zeer duur  Veranderde noden gebruikers 2018-11-06 9
 10. 10. Infrastructuur van morgen  Eén datasilo  (Linked) open data  Open software  Open formaten  Persistente URIs  Vlotte uitwisselingsmogelijkheden  Goed gedocumenteerd  Flexibel  Kostefficiënt  Blijvend inspelen op veranderende noden 2018-11-06 10
 11. 11. Basically… 2018-11-06 11 open data hub human applicatie file IN STORE OUT app file database applicatie database human OUT Via meerdere doelgroepgerichte kanalen (websites, apps)
 12. 12. Timing 2018-11-14 12 Project Wijzer waarderen Project Abraham 1800-2020 Project MMFC 100o jaar hand- schriften in kaart
 13. 13. Tot slot:Waarom doen we ook alweer aan collectiebeschrijvingen?  Deelcollectiebeschrijvingen  Bieden gebruiker en beheerder een globaal beeld van wat bibliotheken in huis hebben  Maken verborgen collecties zichtbaar  Atypisch, niet (online) ontsloten, …  Ondersteunen collectiebeleid en -beheer  Innerlijke verbanden, sterktes en zwaktes van de instellingscollectie blootleggen  Beheersprioriteiten stellen binnen de collectie  Complementariteit en overlap met andere bibs bepalen, onderlinge weging van collecties (waarderen) 2018-11-14 13
 14. 14. Warme oproep  Beschrijf nu al je deelcollecties  Liefst uitgebreid in Cometa-formaat (cometamodel.be)  Maar: beter summier dan niet  Deel ze via je onlinecatalogus of je website  Lever ze vandaag al aan de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken  In wat voor vorm dan ook  Neem straks deel aan het updaten van de nieuwe Collectiewijzer  Stel ons je al je vragen over beschrijven op collectieniveau 2018-11-14 14
 15. 15. Van Collectiewijzer naar Opendatahub David Coppoolse Stafmedewerker david@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be +32 3 338 8793

×