Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uw erfgoed op Flandrica.be. Infosessie voor nieuwe partners

663 views

Published on

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil het erfgoedbibliotheken zo gemakkelijk mogelijk maken om deel te nemen aan Flandrica.be. Daarom organiseert ze in 2014-2015 een starttraject voor nieuwe partners. In deze presentatie leest u wat er nodig is om partner te worden in Flandrica.be en wat het starttraject u te bieden heeft.

Een PDF van deze presentatie kunt u downloaden van onze website via http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3215.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uw erfgoed op Flandrica.be. Infosessie voor nieuwe partners

 1. 1. Uw erfgoed op Flandrica.be Infosessie voor nieuwe partners - 1 juli 2014 Eva Wuyts David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Jan Corthouts Universiteitsbibliotheek Antwerpen
 2. 2. Welkom 2014-07-01 2Infosessie nieuwe partners
 3. 3. Agenda  Doel infosessie  Realisering (2011-2012)  Uitbreiding (2013-2017)  Werkzaamheden  Redactie  Communicatie  Operationeel  Starttraject 2014-07-01 3Infosessie nieuwe partners
 4. 4. Doel infosessie  Flandrica.be in de praktijk  Luisteren naar vragen  Polsen naar interesse  Verdere afspraken 2014-07-01 4Infosessie nieuwe partners
 5. 5. Realisatie (2011-2012) David Coppoolse
 6. 6. Lancering op 15 november 2012 2014-07-01 6 Foto’s: © KU Leuven – Rob Stevens Infosessie nieuwe partners
 7. 7. Partners van het eerste uur 2014-07-01 7Infosessie nieuwe partners
 8. 8. Een netwerkproject… 2014-07-01 8Infosessie nieuwe partners
 9. 9. Globale projectdoelen  Er is een portaalsite met gedigitaliseerd erfgoedmateriaal van de Vlaamse erfgoedbibliotheken die vrij toegankelijk is via internet  Alle partners hebben voldoende expertise om zelfstandig te digitaliseren 2014-07-01 9Infosessie nieuwe partners
 10. 10. Positionering van Flandrica.be  Flandrica.be is een etalage op het rijke bibliotheekerfgoed van Vlaanderen  Aantrekkelijke presentatie  Inhoudelijk interessant  Selectie  Toelichtingen  Complementair aan de digitale repositories van de bibliotheken zelf 2014-07-01 10Infosessie nieuwe partners
 11. 11. Infosessie nieuwe partners Doelgebruiker ? 2014-07-01 11
 12. 12. Doelgebruiker  Heeft een brede interesse in cultuur of in (zijn eigen) geschiedenis  Komt voor ontwikkeling of ontspanning  Wil op een inspirerende, intuïtieve manier onbekend cultureel erfgoed ontdekken  Wil gericht kunnen zoeken naar materiaal dat op de eigen leefwereld betrekking heeft  Wil beknopte, begrijpelijke informatie én mogelijkheden tot verdieping  Wil zich zonder beperkingen door de digitale bibliotheek kunnen bewegen en wil niet worden afgeleid door ingewikkelde mogelijkheden 2014-07-01 Infosessie nieuwe partners 12
 13. 13. 13Infosessie nieuwe partners Corpus ? Uit de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek Gent 2014-07-01
 14. 14. Corpusdefinitie  ‘Flandrica’  Geproduceerd in Vlaanderen, of  Handelend over Vlaanderen, of  Werken uit het Vlaams patrimonium die voor Vlaanderen van cultureel of wetenschappelijk belang zijn, of  Door Vlaanderen erkende topstukken  Materiaaltypes  Typische bibliotheekmaterialen (handschriften, oude en moderne drukken, periodieken) > 80%  Grafisch en documentair materiaal (zoals prenten, kaarten, affiches, foto’s, brieven) < 20% 2014-07-01 Infosessie nieuwe partners 14
 15. 15. Corpusdefinitie  Hoogtepunten uit de collecties en  Documenten die representatief of exemplarisch zijn voor de sociale en culturele geschiedenis Anthonius Magirus, Koock-boeck ofte Familieren kevken-boeck Antwerpen, Godtgaf i Verhulst, 1663 Exemplaar: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, h 83740 [c2-555 i] 2014-07-01 Infosessie nieuwe partners 15
 16. 16. De vele gezichten van Flandrica.be 2014-07-01 16Infosessie nieuwe partners
 17. 17. Infosessie nieuwe partners Presentatie ? 2014-07-01 17
 18. 18. Kwaliteit voor kwantiteit 2014-07-01 18Infosessie nieuwe partners
 19. 19. Nadruk op ontdekken… 2014-07-01 19Infosessie nieuwe partners
 20. 20. Nadruk op ontdekken… 2014-07-01 20Infosessie nieuwe partners
 21. 21. Nadruk op ontdekken… 2014-07-01 21Infosessie nieuwe partners
 22. 22. Nadruk op ontdekken… 2014-07-01 22Infosessie nieuwe partners
 23. 23. Bezoekers  Niet de grote aantallen: ca. 500 bezoeken / week  56.500 bezoeken sinds lancering  248.184 paginaweergaves  Aandachtige bezoekers  terugkerende bezoekers: 28%  bekijkt meer dan 1 pagina: 47%  gem. bezoekduur: 3,5 minuut  gem. pagina’s per bezoek: 4,5  10% blijft langer dan 10 minuten  10% bekijkt meer dan 10 pagina’s 2014-07-01 23Infosessie nieuwe partners
 24. 24. Volumes  Gesteld minimum bij aanvang project: 300  Bij lancering in 2012: 425  Momenteel (na eerste update in 2013): 500  Deze zomer (na tweede update): 550 2014-07-01 24Infosessie nieuwe partners
 25. 25. Flandrica.be in 2013-2017 David Coppoolse
 26. 26. Onze ambitie  ‘Oude’ gebruikers blijven prikkelen  Nieuw aanbod  Nieuwe tentoonstellingen  Nieuw publiek aantrekken  Nieuwe partners  Nieuwe thema’s  Nieuwe kanalen  Engelse vertaling  Flandrica.be levend houden als portaal  Nieuwe toepassingen ontwikkelen  Nieuwe communicatie-acties 2014-07-01 26Infosessie nieuwe partners
 27. 27. Updatecycli: Timing 2014-07-01 27 Eerste jaarhelft upload: maart communicatie: april Tweede jaarhelft upload: oktober communicatie: november Infosessie nieuwe partners
 28. 28. Updatecycli: Stappen 2014-07-01 28 1. Selecteren 2. Contextua- liseren 3. Digitaliseren 4. Aggregeren 5. Communi- ceren Infosessie nieuwe partners
 29. 29. Updatecycli: Inhoud  Inhoudelijke zwaartepunten per cyclus  Helpen publiekswerking (rondleiding, aansluiten bij ‘actueel’ thema)  Maar niet beperkend  Ook ander geschikt materiaal kan worden opgeladen  Bibliotheken dragen zelf materiaal voor  Reeds gedigitaliseerd of in de pijplijn, of  Speciaal voor Flandrica.be te digitaliseren  Redactieteam bewaakt eenheid platform  Op basis van bestaande criteria 2014-07-01 29Infosessie nieuwe partners
 30. 30. Organogram Stuurgroep Redactieteam Communicatieteam OperationeelTeam StafVlaamse Erfgoedbibliotheek 2014-07-01 30Infosessie nieuwe partners
 31. 31. Stuurgroep  Verantwoordelijk voor  Algehele coördinatie  Communicatie  Infrastructuur  Benoemd door RB Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Op basis van expertise en praktische betrokkenheid 2014-07-01 Infosessie nieuwe partners 31 Managementteam
 32. 32. Contactperso(o)n(en) per instelling  Redactielid  Operationeel verantwoordelijke  Communicatiemedewerker 2014-07-01 32 1, 2 of 3 personen voeren naar eigen inzicht voldoende intern overleg Infosessie nieuwe partners
 33. 33. Tools: Samenwerkingsplatform 2014-07-01 33Infosessie nieuwe partners
 34. 34. Onze investering  Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Kosten infrastructuur  Begeleiden contentupdates  Ontwikkelen platform  Medewerkersdagen  Starttraject  Eindredactie  Algemene communicatie 2014-07-01 34Infosessie nieuwe partners
 35. 35. Uw investering  Partnerbibliotheken  Selecteren nieuwe titels  Digitaliseren en online ontsluiten  Verrijken metadata (‘contextualisering’)  Inbreng nieuwe rondleidingen  Doelgroepencommunicatie 2014-07-01 35Infosessie nieuwe partners
 36. 36. Resultaat  Levendig portaal voor het erfgoed van de gezamenlijke Vlaamse bibliotheken  Boeiende toegang naar de volledige (digitale) collecties van de deelnemende bibliotheken 2014-07-01 36Infosessie nieuwe partners
 37. 37. REDACTIE Eva Wuyts
 38. 38. Opdracht redactieteam 1. Uitbreiding inhoudelijk coördineren 2. Bewaken aantrekkelijkheid inhoud 3. Bewaken evenwicht in de collectie  Aan de hand van de overeengekomen uitgangspunten  Missie  Visie  Doelpubliek  Selectiecriteria 2014-07-01 38Infosessie nieuwe partners
 39. 39. Taken redactieteam  Elk half jaar  Opstellen selectielijst (in groep)  Contextualisering (individueel)  Toelichtende tekst  Trefwoorden  Selectie afbeeldingen portaal (1-5 sprekende pagina’s) 2014-07-01 39Infosessie nieuwe partners
 40. 40. Taken redactieteam  Doorlopend: ontwikkelen van rondleidingen op basis van de collectie  Aanleveren van ideeën / bepalen van thema’s voor rondleidingen  Aanleveren van suggesties voor stukken die passen binnen een rondleiding  Redactie van rondleidingen of  Zoeken van externe redacteurs 2014-07-01 40Infosessie nieuwe partners
 41. 41. Samenstelling redactieteam  Eén collectieverantwoordelijke per deelnemende bibliotheek  Goede inhoudelijke kennis van de eigen collectie  Kan wisselen naar gelang de focus voor een update  Of een half jaartje niet als de bib een keer overslaat  Coördinator uit de stuurgroep  Veronique Verspeurt, Maurits Sabbebliotheek  Personeel Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Eva Wuyts, Susanna De Schepper, David Coppoolse 2014-07-01 41Infosessie nieuwe partners
 42. 42. Een extra hulplijn  Eindredacteur  Leest alle contextualiseringen na  Maakt er een sterker verhaal van  Zorgt voor uniformiteit in stijl, lengte, terminologie…  Schrijft of herschrijft rondleidingen  Taakverdeling  Redactielid  Hoofdleverancier van inhoudelijke knowhow  Eindredacteur  Verhalenverteller en bewaker van de eenheid 2014-07-01 42Infosessie nieuwe partners
 43. 43. Vertalingen  Vanaf 1 september 2014:  Engelse vertaling van  Interface  Alle rondleidingen  Alle infopagina’s  Googletranslate-knop bij alle contextualiseringen  Door gespecialiseerde vertaler, nagelezen door native speaker  Doel: ook internationaal uitpakken met ons erfgoed 2014-07-01 43Infosessie nieuwe partners
 44. 44. Welke collectiestukken?  Typerend materiaal voor erfgoedbibliotheken  Omvang, staat of ouderdom zijn niet van belang  Stukken moeten wel passen binnen het corpus  Stukken mogen het evenwicht binnen het corpus niet verstoren  Thematische zwaartepunten kunnen wel 2014-07-01 44Infosessie nieuwe partners
 45. 45. COMMUNICATIE Eva Wuyts
 46. 46. Flandrica.be in de pers …  ‘Flandrica heet de nieuwste digitale aanwinst op boekengebied. En het is een juweeltje geworden. (…) Je weet niet waar eerst te kijken.’ (KNACK BOEKENBUREN)  'Flemish history at your fingertips'. (FLANDERS TODAY)  'The reproductions are so clear that the reader can examine every thumbprint and fold in the paper, without ever having to set foot in a library.’ (THELOWCOUNTRIES-BLOG) 2014-07-01 46Infosessie nieuwe partners
 47. 47. Communicatieteam  Virtueel team  Max. één samenkomst per jaar  Eén aanspreekpunt per bibliotheek  Liefst dezelfde persoon voor langere tijd  Kennis van publiekswerking en communicatiekanalen  Taken  Promoten van Flandrica.be via eigen communicatie  Participatie in gedeelde communicatie-initiatieven  Aansturing  Eva Wuyts, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2014-07-01 47Infosessie nieuwe partners
 48. 48. Campagne  Halfjaarlijkse update-ronde  Alle nieuw gescande werken komen op hetzelfde moment online  Met een nieuwe, gerichte communicatiecampagne  Meerwaarde  Hogere nieuw(s)waarde  Inspanningen gefocust op twee momenten 2014-07-01 48Infosessie nieuwe partners
 49. 49. Campagne  Persbericht  ook naar ‘thematische’ media  Nieuwe affiches met nieuwe gezichten 2014-07-01 49Infosessie nieuwe partners
 50. 50. Campagnemateriaal: OUD IS IN  In drie opmaakvarianten  Voor druk en beeldscherm 2014-07-01 50Infosessie nieuwe partners
 51. 51. Campagnemateriaal: Bladwijzer 2014-07-01 51Infosessie nieuwe partners
 52. 52. Campagnemateriaal: Publischermen  Kant-en-klare HD-beelden 2014-07-01 52Infosessie nieuwe partners
 53. 53. Campagnemateriaal: Beeldmerken  Logo  Buttons 2014-07-01 53Infosessie nieuwe partners
 54. 54. Campagnemateriaal: Teksten  2014-07-01 54Infosessie nieuwe partners
 55. 55. Campagnemateriaal  Groep op samenwerkingsplatform Atrium  Aparte sectie voor Flandrica.be 2014-07-01 55Infosessie nieuwe partners
 56. 56. Sociale media: Facebook  facebook.com/flandrica.be  Eigen Facebook- pagina’s van de bibliotheken 2014-07-01 56Infosessie nieuwe partners
 57. 57. Sociale media: Pinterest  pinterest.com/flandricabe 2014-07-01 57Infosessie nieuwe partners
 58. 58. Samen sterk  Een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Maar vooral ook:  Uw uithangbord  Uw collectiestukken  Uw know-how  Uw verhaal 2014-07-01 58Infosessie nieuwe partners
 59. 59. OPERATIONEEL Jan Corthouts
 60. 60. Infosessie nieuwe partners Infrastructuur  Gedistribueerde collectie  Portaal bevat metadata, toelichtingen en afbeeldingen  Integrale werken raadpleegbaar via de websites van de partner- bibliotheken Portaal europea.eu Repository Bibliotheek 1 Aggregator Europeana Portaal flandrica.be Aggregator Flandrica Repository Bibliotheek 2 Repository Bibliotheek N Portaal Bibliotheek N Gebruiker Projectpartners 2014-07-01 60
 61. 61. Infrastructuur  Digitool  Opslag afbeeldingen  Omeka  Opslag metadata  Portaal  Tentoonstellingen 2014-07-01 Infosessie nieuwe partners 61
 62. 62. Operationeel team  Virtueel team  Max. één samenkomst per jaar  Eén aanspreekpunt per bibliotheek  Liefst dezelfde persoon voor langere tijd  Kennis van digitale bibliotheek en digitalisering in eigen instelling  Taken  Organisatie van alle technische zaken voor Flandrica.be  Aansturing  David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2014-07-01 62Infosessie nieuwe partners
 63. 63. Wat moet uw instelling kunnen?  Selectie van objecten  Metadatering objecten  Invoer in catalogus  Online raadpleegbaar stellen via permalink  Digitalisering objecten  Integraal (cover to cover)  Online raadpleegbaar stellen op ‘eigen’ infrastructuur  Via permalink 2014-07-01 63Infosessie nieuwe partners
 64. 64. 2014-07-01 64Infosessie nieuwe partners
 65. 65. Wat moet uw instelling kunnen?  Flandrica metadatering  Alles in Google Docs (spreadsheet)  Formele beschrijving (titel, auteur, plaats, datering, taal, materiaal)  Inhoudelijk  Flandrica thema’s  Begeleidende teksten  Links naar catalogus, digitaal platform, STCV, Abraham  Beeldselectie (1-5 sprekende pagina’s op highres tiff) 2014-07-01 65Infosessie nieuwe partners
 66. 66. Tools: Google Docs 2014-07-01 66Infosessie nieuwe partners
 67. 67. Flandrica.be updating  Metadata uit Google Docs  Controle / uniformisering door VEB  VEB levert aan LIBIS-Net  LIBIS-Net verwerkt in Flandrica portal  Images (max. 5 representatieve images/object)  Partner levert via LIRIAS upload tool van LIBIS-Net  Consistent met metadata uit Google Docs 2014-07-01 67Infosessie nieuwe partners
 68. 68. Tools: LIRIAS Upload Portal 2014-07-01 68Infosessie nieuwe partners
 69. 69. Intellectueel eigendom  Klaren auteursrechten integraal digitaal object:  Toelating voor vrije online raadpleging  via eigen infrastructuur  Klaren auteursrechten beeldselectie + toelichting:  Toelating voor publicatie onder CC BY-NC-SA  op Flandrica.be  Klaren auteursrechten formele metadata + 1 thumbnail:  Toelating voor publicatie als CC0  op Europeana 2014-07-01 69Infosessie nieuwe partners
 70. 70. En wat met?  Duurzame opslag  Geen vereiste (wel wenselijk)  Digitalisering  Minimale kwaliteitseisen  Kleur  300 dpi  Gebruik erfgoedstandaarden (CEST, Metamorfoze, …) wordt aangemoedigd 2014-07-01 70Infosessie nieuwe partners
 71. 71. STARTTRAJECT Eva Wuyts
 72. 72. We helpen u op weg  Starttraject  Tools  Handleiding  Peterschap ‘gevestigde’ partner 2014-07-01 Infosessie nieuwe partners 72
 73. 73. Sessies starttraject  Najaar 2014-voorjaar 2015: drie afzonderlijke sessies over 1. Redactie 2. Communicatie 3. Techniek  Per bibliotheek  Tenminste één persoon woont alle sessie bij  Liefst de operationeel verantwoordelijke  Andere medewerkers schuiven ‘thematisch’ mee aan  Drie titels per bib dienen als ‘cases’  Klaar voor opname in Flandrica.be na starttraject 2014-07-01 73Infosessie nieuwe partners
 74. 74. Opbouw sessies  Ochtendprogramma  Flandrica.be-specifieke zaken  Namiddagprogramma  Vorming over een gerelateerd onderwerp  Door een externe expert  Redactie: wervend schrijven / storytelling-technieken  Communicatie: social media  Operationeel: best practices digitalisering en auteursrechten klaren 2014-07-01 74Infosessie nieuwe partners
 75. 75. Doe mee!  Het starttraject is verkennend  Het verplicht u tot niets  Kijk gaandeweg of deelname haalbaar is  U krijgt begeleiding  We willen graag dat u meedoet  En maken het u zo makkelijk mogelijk  Het kost u niets  In elk geval gratis tot 2018 2014-07-01 75Infosessie nieuwe partners
 76. 76. Interesse?  Koppel intern terug over de infosessie  Geef ons een seintje indien uw instelling interesse (of vragen) heeft 2014-07-01 76 david@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 03 / 338 8792 Infosessie nieuwe partners
 77. 77. Uw erfgoed op Flandrica.be Infosessie voor nieuwe partners - 1 juli 2014 Eva Wuyts David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Jan Corthouts Universiteitsbibliotheek Antwerpen v1.1 - 20140702

×