Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diefstal in bibliotheken. Kunnen we het voorkomen - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

477 views

Published on

Spreker: Theo Vermeulen (KB Den Haag)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diefstal in bibliotheken. Kunnen we het voorkomen - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

 1. 1. Diefstal in bibliotheken. Kunnen we het voorkomen? Theo Vermeulen Antwerpen, 8 mei 2017
 2. 2. Kunnen we diefstal voorkomen? ? 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 3. 3. Wat kunt u verwachten? • Kort iets over mijzelf • Diefstallen in de KB Den Haag • Spraakmakende diefstallen uit bibliotheken • Preventie • Daderprofielen • Wat te doen in geval van diefstal? • Samenwerking 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 4. 4. Kort iets over mijzelf • 1974-2016 KB Den Haag • Bijzondere Collecties • Collectiebehoud • Veiligheidszorg – 2007-2010 KVCE (nu Veilig Erfgoed) – Binnen KB eerst nadruk op veiligheid collecties – Vanaf 2010 ook algemeen veiligheidsbeleid 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 5. 5. Diefstallen in KB Den Haag • 1975 Interne diefstal: handschriften, oude drukken en gouaches • 1981 Intern (uitzendkracht) • 2000-2001 Melvin Perry: kaarten • 2015 Kaarten uit moderne boeken 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 6. 6. 2002: een bijzonder jaar • NL (2001) Dienst Kunst en antiek opgeheven • Grote diefstallen in musea o.a. Van Gogh • Oprichting Europees veiligheidsnetwerk voor bibliotheken op conferentie in Kopenhagen 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 7. 7. Aanleiding • Kaartendiefstallen in heel Europa • Interne diefstal in KB Kopenhagen 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 8. 8. Resultaten van de conferentie • Besluit tot samenwerking: the Copenhagen Principles • Oprichting Library Security Network • Meer aandacht voor veiligheid collecties • Andere benadering 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 9. 9. Spraakmakende diefstallen uit bibliotheken • Verschillende typen diefstal – Kaarten – Boeken 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 10. 10. Kaarten • Hoe worden de kaarten verwijderd? • Hoe nemen ze ze mee? 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 11. 11. Boeken • KB Kopenhagen 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 12. 12. Verschillen • Kaartendiefstal bijna altijd extern • Gebonden boeken bijna altijd intern 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 13. 13. Wie doet zoiets? • Intern – Profiel • Extern – Gelegenheidsdief – Geplande actie • Vaak voorbereid • Zowel eigen gebruik als verkoop 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 14. 14. Wat kun je er aan doen? • Diverse typen maatregelen – Organisatorisch – Bouwkundig – Elektronisch • https://veilig-erfgoed.nl/onderwerpen/diefstal/handreiking-diefstal-archieven 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 15. 15. Bouwkundig en elektronisch • Maatregelen tegen inbraak • Compartimentering • Alarmsystemen • CCTV 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 16. 16. Organisatorisch • Algemeen: zie Handreiking diefstal archieven • Met betrekking tot de collecties: – Scheiding verantwoordelijkheden – Regeling voor toegang tot de magazijnen – Alleen magazijnbeheerders halen boeken – Goede, volledige beschrijvingen – Procedures in leeszaal 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 17. 17. Leeszaal Bijzondere Collecties • Overzichtelijke ruimte • Voldoende toezicht • CCTV • Maximum aantal stukken • Wegen • Toegangspoortjes • Jassen, tassen 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 18. 18. Toezicht • Bij voorkeur altijd twee personen aanwezig • Laat je niet afleiden • Vaste bezoekers en vriendelijke mensen zijn net zo gevaarlijk als de anderen • Let op afwijkend gedrag! – Verschil tussen gelegenheidsdief en professional 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 19. 19. Wegen • Wanneer wegen? • Procedures bij afgifte en terugbezorgen • Eventuele controle bij vertrek (reglement) 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 20. 20. Voorwaarden voor effectieve controle • Leg duidelijke procedures vast en zorg dat alle collega’s die volgen – “Vorige week bij uw collega mocht het wel” • Zorg voor goede overdracht bij wisseling van diensten • Goede beschrijvingen zijn essentieel, bij atlassen liefst op kaartniveau • Foliëren van losse bladen of brievenmappen • Beschikbaarheid van digitale versies helpt 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 21. 21. Magazijnbeheer • Zo weinig mogelijk medewerkers met permanente toegang • Regelmatige magazijncontroles – Alternatieven? • Toegang technische dienst alleen onder begeleiding • Scheiding verantwoordelijkheden 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 22. 22. Wat te doen bij diefstal? • Doe altijd aangifte • Neem direct contact op met de handel • Verspreid gegevens over gestolen werken, inclusief specifieke kenmerken – NB leg zo veel mogelijk kenmerken van de collectie vast, zoals stempels, banden, etc. Zie bv. https://www.kb.nl/organisatie/organisatie-en- beleid/collectiekenmerken 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 23. 23. Contacten met de handel • Belgische antiquaren – www.clam-bba.be • Nederlandse antiquaren (NVvA) – www.nvva.nl • ILAB (International League of Antiquarian Booksellers) – www.ilab.org – Database van gestolen boeken (www.stolen-book.org) – https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/8a_gonzalo_pontes_text.pdf 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 24. 24. Bewijsvoering • Zorg voor goede, volledige beschrijvingen, inclusief afmetingen en indien relevant band • Leg kenmerken van belangrijke stukken vast • Zorg voor digitale kopieën • Zet een eigendomskenmerk in je boeken en op elke kaart of gravure buiten de tekst • DNA-marking • Belangrijke aspecten kunnen ook zijn watervlekken, wormgaten, enz. 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 25. 25. Bewijsvoering • Kaarten worden vaak bijgesneden, maar toch kunnen details het bewijs leveren 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken
 26. 26. Naaigaatjes Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 27. 27. De indruk van de gevouwen kaart in het boekblok Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 28. 28. Scheurpatronen Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 29. 29. Foxing en watervlekken Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 30. 30. Verkleuring van het papier Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 31. 31. Gespiegelde vlekken Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 32. 32. Potloodafdruk Diefstal in bibliotheken 8-5-2017
 33. 33. Samenwerking • Library Security Network, sinds 2002 • Conferenties • Eerst LIBER, nu CERL • https://www.cerl.org/collaboration/security – Informatie over het netwerk en mailing list – Links naar verslagen van eerdere conferenties – Links naar guidelines e.d. – Summerschool 8-5-2017 Diefstal in bibliotheken

×