Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Crowdfunding:
wie niet vraagt, niet wint
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Eva Wuyts & Sam Capiau
Vlaams Fonds voor de Letteren
K...
Proloog: Crowd…
Hoofdstuk I : Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Hoofdstuk II: Vlaams Fonds voor de Letteren
Synopsis: Boekensteun...
PROLOOG
13-09-2013 Informatie aan Zee 3
CROWD…
13-09-2013 Informatie aan Zee 4
Cultureel-erfgoedgemeenschap (2008)
“een groep organisaties en personen die een
bijzondere waarde hechten aan specifieke
a...
De wet van de remmende achterstand (2012)
Onderzoek i.o.v. Vlaamse Erfgoedbibliotheek
bij 25 instellingen
> strategische n...
Conclusie: bewaarbibliotheken in de
marge
van de cultureel-erfgoedsector
in de moederinstelling: bewaarbibliotheek is
zeld...
13-09-2013 Informatie aan Zee 8
HOOFDSTUK I
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Campagne
Communicatie
Fondsenwerving
>> Lokale “Adopt-a-Book”
programma‟s
13-09-2013 Informatie...
British Library ( 1997)
Symbolische adoptie
Verschillende bedragen
15 jaar: 700.000 pond
Voor restauratie/conservering, so...
Museum Meermanno ( 2011)
Aanleiding: bezuinigingen
Resultaten:
Tienduizenden euro‟s ingezameld
Verdubbeling bezoekerscijfe...
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Fondsenwerving >> “crowdfunding”
Giften
Sponsoring
(= economisch waardeerbare return)
Aandelen
...
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Juiste strategie?
Creatieve sector
& “commerciële”
culturele sector
Eerder start-ups
Nieuwe pro...
Waarom crowdfunding?
“Innovatief”
Collectief te organiseren
Korte termijn
Sociale media > Dialoog /interactie met
schenker...
13-09-2013 Informatie aan Zee 15
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
De cheque, én de mensen achter de cheque
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
13-09-2013 Informatie aan Zee 16
“Adopt-a-Book”: een project met vele partners
Doelstellingen AAB
Geld: fondsen voor behoud en beheer van
erfgoedbibliotheekcollecties
Draagvlak: sensibiliseren van een ...
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Gewenste realisaties
Crowdfundingplatform
Communicatiecampagne
Begeleiding
Vorming
Inspiratiegi...
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Uitdagingen
Hoe kunnen we
ons positioneren?
13-09-2013 Informatie aan Zee 19
Wat moeten we
verk...
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Uitdagingen
Moeten we dit
overlaten aan
professionals?
13-09-2013 Informatie aan Zee 20
Zijn we...
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Uitdagingen
Kennen we onze
crowd?
Hoe kunnen we
die bereiken?
13-09-2013 Informatie aan Zee 21
Risico’s
Zal de aanvullende financiering ten koste
gaan van subsidies?
Is de wet- en regelgeving al geregeld?
Vermarkten w...
13-09-2013 Informatie aan Zee 23
HOOFDSTUK II
Vlaamse Openbare Instelling sinds 2000
Het VFL steunt de Nederlandstalige
letteren en de vertaling in en uit het
Nederland...
Onderzoeken alternatieve pistes voor
financiering
Haalbaarheid van crowdfunding voor
bepaalde segmenten van boekensector
K...
Experiment, proeftuin
Leerproces naar kritische parameters en
voorwaarden
Additionele methodologie voor VFL?
Raakvlak met ...
Open oproep
5 diverse projecten gekozen, met zeer
diverse invalshoek en doelgroepen
Intensieve begeleiding tot hopelijk
pr...
13-09-2013 Informatie aan Zee 28
SYNOPSIS
BOEKENSTEUN
Eén portaalsite
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
& het Vlaams Fonds voor de Letteren
die donateurs in contact...
BOEKENSTEUN
Partnerpagina
i.s.m.
Voordelen:
Lagere investeringskost
Succesvol platform (76% slagingspercentage)
13-09-2013...
BOEKENSTEUN
Projectpagina
Projectomschrijving
Foto‟s & filmpje
Gevraagd bedrag
Bereikt %
Aantal donateurs
Aantal dagen te ...
BOEKENSTEUN
5 “oude” boeken
O.a. oude
drukken,
kaarten, tijdschrift
en, volksliedjes, Bi
jbel,
libretti, …
Giften
Begeleid...
BOEKENSTEUN
Eén Vlaamse campagne:
Naam & slogan
Affiches, flyers & banieren
Door VEB & VFL
Voor pers, sector & bredere pub...
BOEKENSTEUN
Looptijd
Platform:
Lancering op 17 oktober door minister Schauvliege
in FotoMuseum Antwerpen
Eén jaar online t...
BOEKENSTEUN
Garantie op succes?
Pas uitbetaling van giften vanaf 80% funding
Ja,
Interesse vanuit de sector
Intensieve beg...
13-09-2013 Informatie aan Zee 36
BOEKENSTEUN
Nederland
Wie niet waagt/vraagt …
13-09-2013 Informatie aan Zee 37
BOEKENSTEUN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Kickstart Crowdfunding: laat je publiek je dromen financieren
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Crowdfunding: Wie niet vraagt, niet wint (Informatie aan Zee 2013)

Download to read offline

De noden in Vlaamse erfgoedbibliotheken voor de preservering, conservering en restauratie van hun bewaarcollecties zijn hoog en de huidige middelen te klein om hieraan te voldoen. In deze tijden van economische crisis en budgettaire krapte is er dan ook de (interne) vraag en de (externe) verwachting om alternatieve financiering te zoeken. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze instellingen als jonge sector nog op zoek zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak voor hun cultureel-erfgoedwerking. In het buitenland komt men aan deze wensen tegemoet via ‘Adopt-a-Book’-programma’s voor bedrijven en mecenassen. Tegenwoordig gebeurt fondsenwerving echter steeds vaker online - door het inzetten van sociale media en via zogenaamde crowdfundingplatformen op het internet – en bij het grote publiek.

Samen met diverse deskundige partners (zoals de VVBAD, de Koning Boudewijnstichting, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek onderzoeken of deze concepten ook toepasbaar zijn in Vlaanderen. Concreet doen we dit door een online fondsenwervingsplaform op te richten waarop erfgoedbibliotheken hun eigen ‘Adopt-a-Book’-projecten in de etalage kunnen zetten. Dit experimenteel platform, dat potentiële schenkers en ‘goede doelen’ met elkaar in contact brengt, wil niet alleen geld ophalen voor conserveringsprojecten van erfgoedbibliotheken. Het verbreedt ook het sociale netwerk en cultureel-erfgoedgemeenschap van de betrokken instellingen.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Crowdfunding: Wie niet vraagt, niet wint (Informatie aan Zee 2013)

 1. 1. Crowdfunding: wie niet vraagt, niet wint Vlaamse Erfgoedbibliotheek Eva Wuyts & Sam Capiau Vlaams Fonds voor de Letteren Koen Van Bockstal Informatie aan Zee, 2013-09-13
 2. 2. Proloog: Crowd… Hoofdstuk I : Vlaamse Erfgoedbibliotheek Hoofdstuk II: Vlaams Fonds voor de Letteren Synopsis: Boekensteun 13-09-2013 Informatie aan Zee 2 INHOUDSTAFEL
 3. 3. PROLOOG 13-09-2013 Informatie aan Zee 3
 4. 4. CROWD… 13-09-2013 Informatie aan Zee 4
 5. 5. Cultureel-erfgoedgemeenschap (2008) “een groep organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan specifieke aspecten van het cultureel erfgoed en die deze aspecten wensen door te geven aan toekomstige generaties.” Erfgoedbibliotheken: gebruikers, onderzoekers, bibliofielen, restaurat oren/conservatoren, antiquaren, … = relatief kleine “crowd” 13-09-2013 Informatie aan Zee 5 CROWD…
 6. 6. De wet van de remmende achterstand (2012) Onderzoek i.o.v. Vlaamse Erfgoedbibliotheek bij 25 instellingen > strategische nota met beleidsaanbevelingen Noden en behoeften op het gebied van preservering en conservering bibliografische ontsluiting digitalisering Ontnuchterende resultaten: Hoge noden Beperkte budgetten 13-09-2013 Informatie aan Zee 6 CROWD…
 7. 7. Conclusie: bewaarbibliotheken in de marge van de cultureel-erfgoedsector in de moederinstelling: bewaarbibliotheek is zelden de hoofdactiviteit/prioriteit Nood aan: groter (zelf)bewustzijn meer zichtbaarheid breder draagvlak > grotere “crowd” 13-09-2013 Informatie aan Zee 7 CROWD…
 8. 8. 13-09-2013 Informatie aan Zee 8 HOOFDSTUK I
 9. 9. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Campagne Communicatie Fondsenwerving >> Lokale “Adopt-a-Book” programma‟s 13-09-2013 Informatie aan Zee 9
 10. 10. British Library ( 1997) Symbolische adoptie Verschillende bedragen 15 jaar: 700.000 pond Voor restauratie/conservering, soms aankoop Populair in Angelsaksische wereld < liberaal model < cultuur van filantropie 13-09-2013 Informatie aan Zee 10 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
 11. 11. Museum Meermanno ( 2011) Aanleiding: bezuinigingen Resultaten: Tienduizenden euro‟s ingezameld Verdubbeling bezoekerscijfers op drie jaar 13-09-2013 Informatie aan Zee 11 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
 12. 12. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Fondsenwerving >> “crowdfunding” Giften Sponsoring (= economisch waardeerbare return) Aandelen Investeringen 13-09-2013 Informatie aan Zee 12
 13. 13. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Juiste strategie? Creatieve sector & “commerciële” culturele sector Eerder start-ups Nieuwe producten “Vrije markt” Cultureel- Erfgoedsector Structurele werking Basistaken > “Taak van de overheid” 13-09-2013 Informatie aan Zee 13
 14. 14. Waarom crowdfunding? “Innovatief” Collectief te organiseren Korte termijn Sociale media > Dialoog /interactie met schenkers “Volksinvestering” > betrekt bredere gemeenschap 13-09-2013 Informatie aan Zee 14 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
 15. 15. 13-09-2013 Informatie aan Zee 15 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK De cheque, én de mensen achter de cheque
 16. 16. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 13-09-2013 Informatie aan Zee 16 “Adopt-a-Book”: een project met vele partners
 17. 17. Doelstellingen AAB Geld: fondsen voor behoud en beheer van erfgoedbibliotheekcollecties Draagvlak: sensibiliseren van een breed publiek Kennis: ervaring opdoen en expertise verwerven Máár vooral ook: Proeftuin: experiment naar haalbaarheid Crowdfunding is „nieuw‟ in Vlaanderen Subsidiecultuur <> cultureel ondernemerschap Kleine instellingen met weinig personeel die amper ervaring hebben met fondsenwerving 13-09-2013 Informatie aan Zee 17 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
 18. 18. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Gewenste realisaties Crowdfundingplatform Communicatiecampagne Begeleiding Vorming Inspiratiegids Onderzoeksrapport > expertisedeling Fonds bij de Koning Boudewijnstichting > uitreiking fiscaal attest 13-09-2013 Informatie aan Zee 18
 19. 19. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Uitdagingen Hoe kunnen we ons positioneren? 13-09-2013 Informatie aan Zee 19 Wat moeten we verkopen?
 20. 20. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Uitdagingen Moeten we dit overlaten aan professionals? 13-09-2013 Informatie aan Zee 20 Zijn we er wel klaar voor? Mentaal Logistiek
 21. 21. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Uitdagingen Kennen we onze crowd? Hoe kunnen we die bereiken? 13-09-2013 Informatie aan Zee 21
 22. 22. Risico’s Zal de aanvullende financiering ten koste gaan van subsidies? Is de wet- en regelgeving al geregeld? Vermarkten we ons erfgoed? Zal enkel „sympathiek‟ erfgoed nog op de sympathie van het publiek kunnen rekenen? 13-09-2013 Informatie aan Zee 22 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
 23. 23. 13-09-2013 Informatie aan Zee 23 HOOFDSTUK II
 24. 24. Vlaamse Openbare Instelling sinds 2000 Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren Beheersovereenkomst met VO en beleidsbrieven 13-09-2013 Informatie aan Zee 24 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
 25. 25. Onderzoeken alternatieve pistes voor financiering Haalbaarheid van crowdfunding voor bepaalde segmenten van boekensector Kinder- en jeugdboeken Doel : kwalitatief boek op laagdrempelige wijze realiseren Marktaanvullend, niet marktvervangend 13-09-2013 Informatie aan Zee 25 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
 26. 26. Experiment, proeftuin Leerproces naar kritische parameters en voorwaarden Additionele methodologie voor VFL? Raakvlak met veel beleidsdomeinen (stuurgroep met veel stakeholders) Samenwerking met Vlaamse Erfgoedbibliotheek 13-09-2013 Informatie aan Zee 26 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
 27. 27. Open oproep 5 diverse projecten gekozen, met zeer diverse invalshoek en doelgroepen Intensieve begeleiding tot hopelijk projectrealisatie 13-09-2013 Informatie aan Zee 27 VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
 28. 28. 13-09-2013 Informatie aan Zee 28 SYNOPSIS
 29. 29. BOEKENSTEUN Eén portaalsite van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek & het Vlaams Fonds voor de Letteren die donateurs in contact brengt met diverse projecten : “Nieuwe” boekprojecten Conserveringsprojecten voor “oude” boeken die online betalingen mogelijk maakt 13-09-2013 Informatie aan Zee 29
 30. 30. BOEKENSTEUN Partnerpagina i.s.m. Voordelen: Lagere investeringskost Succesvol platform (76% slagingspercentage) 13-09-2013 Informatie aan Zee 30
 31. 31. BOEKENSTEUN Projectpagina Projectomschrijving Foto‟s & filmpje Gevraagd bedrag Bereikt % Aantal donateurs Aantal dagen te gaan Returns Updates 13-09-2013 Informatie aan Zee 31
 32. 32. BOEKENSTEUN 5 “oude” boeken O.a. oude drukken, kaarten, tijdschrift en, volksliedjes, Bi jbel, libretti, … Giften Begeleid door VEB 5 “nieuwe” boeken O.a. professionele uitgever, digitaliseri ng, leesbevordering voor maatschappelijk zwakke doelgroep, … Sponsoring Begeleid door VFL 13-09-2013 Informatie aan Zee 32
 33. 33. BOEKENSTEUN Eén Vlaamse campagne: Naam & slogan Affiches, flyers & banieren Door VEB & VFL Voor pers, sector & bredere publiek Verschillende lokale campagnes Door de projecthouders Mobiliseren van eigen achterban & lokale media 13-09-2013 Informatie aan Zee 33
 34. 34. BOEKENSTEUN Looptijd Platform: Lancering op 17 oktober door minister Schauvliege in FotoMuseum Antwerpen Eén jaar online tot 1/10/14 Start met 10 projecten Projecten: maximaal 3 maanden Indien succesvol: Verlenging? Verbreding? 13-09-2013 Informatie aan Zee 34
 35. 35. BOEKENSTEUN Garantie op succes? Pas uitbetaling van giften vanaf 80% funding Ja, Interesse vanuit de sector Intensieve begeleiding door VEB/VFL (Vorming / Tools / Communicatie …) Maar … Vlaanderen is Nederland niet 13-09-2013 Informatie aan Zee 35
 36. 36. 13-09-2013 Informatie aan Zee 36 BOEKENSTEUN Nederland
 37. 37. Wie niet waagt/vraagt … 13-09-2013 Informatie aan Zee 37 BOEKENSTEUN
 • publiekcentraal

  Oct. 14, 2013

De noden in Vlaamse erfgoedbibliotheken voor de preservering, conservering en restauratie van hun bewaarcollecties zijn hoog en de huidige middelen te klein om hieraan te voldoen. In deze tijden van economische crisis en budgettaire krapte is er dan ook de (interne) vraag en de (externe) verwachting om alternatieve financiering te zoeken. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze instellingen als jonge sector nog op zoek zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak voor hun cultureel-erfgoedwerking. In het buitenland komt men aan deze wensen tegemoet via ‘Adopt-a-Book’-programma’s voor bedrijven en mecenassen. Tegenwoordig gebeurt fondsenwerving echter steeds vaker online - door het inzetten van sociale media en via zogenaamde crowdfundingplatformen op het internet – en bij het grote publiek. Samen met diverse deskundige partners (zoals de VVBAD, de Koning Boudewijnstichting, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek onderzoeken of deze concepten ook toepasbaar zijn in Vlaanderen. Concreet doen we dit door een online fondsenwervingsplaform op te richten waarop erfgoedbibliotheken hun eigen ‘Adopt-a-Book’-projecten in de etalage kunnen zetten. Dit experimenteel platform, dat potentiële schenkers en ‘goede doelen’ met elkaar in contact brengt, wil niet alleen geld ophalen voor conserveringsprojecten van erfgoedbibliotheken. Het verbreedt ook het sociale netwerk en cultureel-erfgoedgemeenschap van de betrokken instellingen.

Views

Total views

1,566

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

445

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×