Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abraham 1800-2020: Nieuw leven voor oud nieuws - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

353 views

Published on

Spreker: David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abraham 1800-2020: Nieuw leven voor oud nieuws - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

 1. 1. Abraham 1800 – 2020: Nieuw leven voor oud nieuws David Coppoolse Stafmedewerker Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018-11-14 – v1
 2. 2. Abraham vandaag  103 collectiebeherende instellingen  7.854 krantentitels  17.581 holdings  1.294 links naar gedigitaliseerde edities  krantencatalogus.be  unicat.be  0,1VTE 2018-11-14 2
 3. 3. Abraham vandaag 2018-11-14 3 Instellingen met meer dan 50 titels in Abraham
 4. 4. Waarom een nieuw Abraham-project?  Past binnen beleidsstrategieVlaamse Erfgoedbibliotheek  Identificeren van voorVlaanderen essentiële collecties  Optimaal naar buiten brengen van gegevens over deze collecties  Faciliteren van erfgoedbeheer: collectiebeleid, behoud en beheer, digitalisering, vindbaarheid  Past binnen beleidsstrategie minister van Cultuur  Visienota ‘EenVlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’  Inhaalbeweging digitale collectieregistratie (+ subsidielijn) 2018-11-14 4
 5. 5. Waarom een nieuw Abraham-project?  Abraham positioneren  als dé centrale toegang opVlaamse krantencollecties (analoog en digitaal)  als dé autoritatieve bron voor Belgische kranten sinds 1800  op interoperable wijze in de wereldwijde linked open data-cloud  Abraham toekomstklaar maken  Open data (speerpunt overheden)  Linked open data (speerpunt cultureel-erfgoedsector)  FAIR* data principles (speerpunt onderzoeksbibliotheken) * Findable, Accessible, Interoperable, Reusable 2018-11-14 5
 6. 6. Project ‘Abraham 1800 – 2020’  Tweejarig project (2019-2020)  Bijkomende financiering nodig  Subsidieaanvraag  Reglement ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’  Ingediend 1 oktober  Beslissing eind december  Nu al 28 formele projectpartners  VIAA voor digitaliseringsluik  Deelname is open voor alle Abraham-partners (ook nieuwe) 2018-11-14 6
 7. 7. Fasering 2018-11-14 7
 8. 8. Uitbreiding periode 2018-11-14 8 1800 1830 1950 20201900 2000 120  220 jaarSTCV
 9. 9. Uitbreiding volumes 2018-11-14 9 6,088 7,854 11,800 15,084 17,581 26,500 2010 2018 2020 Titels Holdings Project Abraham I 2007-2009 Operationele fase 2010-2018 Project Abraham II 2019-2020 (raming)
 10. 10. Vandaag  Titel : Ondertitel (1e)  Plaats van uitgave (1e)  Verschijningsperiode  Relaties tussen titels  Doelgebied  Type krant  Bezitsgegevens  Links naar digitale edities Straks + Periodiciteit + Edities + Bijlagen + Bijkomende ondertitels + Uitgever(s) + Bibliografische nummers + Links bibliotheekcatalogi + Exemplarische voorpagina’s 2018-11-14 10 Uitbreiding metadata op titelniveau
 11. 11. Metadata op collectieniveau + Beschrijving van elke krantencollectie  Per instelling (evt. deelcollecties)  Op basis van de Cometa-standaard + Opgenomen in de (nieuwe) collectiewijzer + Gekoppeld aan titelbeschrijvingen, bezitsgegevens en/of bibliotheekinformatie in Abraham + Gekoppeld aan catalogi en digitale platforms 2018-11-14 11
 12. 12. Verbeteren bruikbaarheid 2018-11-14 12 Nieuwe OPAC
 13. 13. Verbeteren (her)bruikbaarheid + Publicatie van alle gegevens via de nieuwe opendatahub van deVlaamse Erfgoedbibliotheek + Als open data zonder beperkingen + Via persistente URIs + In standaardformaten (bijv. MARCXML, SQLite) + Via standaardprotocols (bijv. OAI-PMH, RDF) + Verrijkt met gegevens uit eigen en externe datasets 2018-11-14 13
 14. 14. Vergroten vindbaarheid + Verbeteren indexering door internetzoekmachines (SEO) + Opname in krantendatabank International Coalition on Newspapers (CRL)  171.612 krantentitels (1649–2015) + Opname inWikidata en Wikimedia Commons 2018-11-14 14
 15. 15. Digitalisering  Selectie van tenminste 40.000 pagina’s 19e-eeuwse kranten  Zoeken van aanvullende financiering om aantal te verhogen  Registratie in situ van gedetailleerde bezitsinformatie  Hergebruik van processen en tools van ‘Nieuws van de Groote Oorlog’  Publicatie digitale kranten op hetarchief.be  Borging metadata op editieniveau in Abraham  Incl. eerdere gegevens van ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ 2018-11-14 15
 16. 16. Metadata op editieniveau + Bewaareenheid (band, doos) + Plaatskenmerk + Verschijningsdatum + Editie (ochtend/avond/…) + Aantal pagina’s + Afmetingen (globaal) + Schadekenmerken (papier + band) + Tekstkwaliteit 2018-11-14 16
 17. 17. Dienstverlening  Inzet staf + nieuwe projectmedewerker  Registratie metadata (collectie / titel / editie)  Coördinatie  Registratie  Digitalisering en publicatie i.s.m.VIAA  Collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’  Communicatie  Verbetertraject en onderhoud infrastructuur  Datadisseminatie (UniCat, ICON,Wikidata, Linked Data, …) 2018-11-14 17
 18. 18. Participatie  Aanleveren bezitsgegevens ‘nieuwe’ titels  Input geven voor beschrijving eigen krantencollectie(s)  Toegang en ondersteuning bij registratie in situ  Beschikbaar stellen van kranten voor digitalisering en publicatie  Eventueel deelname:  Stuurgroep  Werkgroep  Collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’ 2018-11-14 18
 19. 19. Hoe verder?  Eind december: beslissing over de subsidie  Positief?  Communicatie begin 2019  Aanstelling medewerker  Samenstelling Stuurgroep  Negatief?  Nieuwe poging in 2019  Andere financiering zoeken?  Opstart Collegagroep 2018-11-14 19
 20. 20. Abraham 1800 – 2020: Nieuw leven voor oud nieuws David Coppoolse Stafmedewerker david@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be +32 3 338 8793

×