Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare Atenție

630 views

Published on

Prezentare Atentie, Diana Olariu

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentare Atenție

  1. 1. Atenția Diana Olariu
  2. 2. Caracterizare generală <ul><li>Ate nț ia este prezent ă î n fiecare activitate con ș tient ă . </li></ul><ul><li>Poate fi definit ă ca fiind fenomenul de concentrare al activit ăț ii psihice î n raport cu un anumit obiectiv. </li></ul>
  3. 3. Fenomenul de concentrare se manifest ă prin : <ul><li>Preze nț a unei orient ă ri relativ stabile a ac t ivit ăț ii psihice î n r aport cu un fapt anumit. </li></ul><ul><li>2) Concentrarea aten ț iei se manifest ă printr-o ac ț iune de organizare ș i sintetizare a activit ăț ii psihice î n raport cu obectivul fixat. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Concentrarea aten ț iei se manifest ă printr-o intensificare a activit ăț ii psihice î n raport cu obectivul fixat. </li></ul><ul><li>Aten ț ia poa t e fi concentrat ă c ă tre o activitate motorie. </li></ul><ul><li>Aten ț ia poate fi concentrat ă c ă tre o activitate mintal ă . </li></ul>
  5. 5. Felurile atenției <ul><li>Atenția involuntară are loc fără o hotărâre prealabilă, fiind impusă de anumite condiții de moment. </li></ul><ul><li>Atenția voluntară presupune concentrarea activității psihice asupra unui anumit obiect, realizată in urma unei hotărâri prealabile. </li></ul>
  6. 6. Calitățile atenției <ul><li>Stabilirea atenției </li></ul><ul><li>Volumul aten ţiei </li></ul><ul><li>Mobilitatea atenției </li></ul><ul><li>Gradul de concentrare a aten ţ iei </li></ul><ul><li>Distribuţia atenţiei </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Facultatea de Sociologie şi Psihologie, departamentul de Psihologie </li></ul><ul><li>Email: dyenutza [email_address] </li></ul>

×