Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inteligenta emotionala si Inteligenta Generala

3,737 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Inteligenta emotionala si Inteligenta Generala

 1. 1. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI INTELIGENȚA GENERALĂ - caracteristici, aspecte comune și aspecte divergente - Oana-Cristina Butta | Maria Ciortanovici | Andreea Ancuța Dan Universitatea de Vest, Timișoara Psihologie – Anul I, Grupa 2
 2. 2. CONCEPTE-CHEIE <ul><li>Inteligența generală: </li></ul><ul><li>„ Un set de abilități care conduc la rezolvarea facilă a problemelor și dificultăților cu care un individ se poate confrunta, (…) precum și la anticiparea acestora și integrarea de noi cunoștințe.” </li></ul><ul><li>Gardner (1993) </li></ul>Inteligența emoțională: „ [Un set de] competențe emoționale dobândite, mai degrabă decât înnăscute, împărțite în patru categorii majore: managementul de sine, managementul relațiilor, conștiența de sine și conștiența socială.” Goleman (1998)
 3. 3. Este important de amintit că... <ul><li>Nu există o singură definiție universal acceptată pentru nici unul din cele două concepte, ci aceasta se adaptează în funcție de contextul în care conceptele sunt folosite; </li></ul><ul><li>Am ales cele două definiții deoarece sunt relevante pentru articolul pe care îl vom prezenta... </li></ul>
 4. 4. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI INTELIGENȚA GENERALĂ - caracteristici, aspecte comune și aspecte divergente - <ul><li>Articol realizat de Dr. Leonard I. Ugwu, Departamentul de Psihologie, Universitatea din Nsukka, Nigeria; </li></ul><ul><li>Publicat în Asian Social Science, vol. 7, nr. 7 din iulie 2011; </li></ul><ul><li>Accesat pe EBSCO la data de 18/11/2011. </li></ul>
 5. 5. Vom vorbi despre... <ul><li>Diferențierea între cele două concepte </li></ul><ul><li>Considerente în măsurare și evaluare </li></ul><ul><li>Aspecte comune </li></ul><ul><li>Aspecte divergente </li></ul>
 6. 6. Diferențierea între concepte (I) <ul><li>Inteligența emoțională nu reprezintă un subtip al inteligenței generale, deoarece ea reflectă un agregat de abilități și competențe care facilitează un tip de gândire emoțională , spre deosebire de gândirea rațională care este apanajul inteligenței generale. </li></ul>
 7. 7. Diferențierea între concepte (II) <ul><li>De asemenea, coeficientul de inteligență emoțională (EQ) poate fi prezis și prin acțiuni sau reacții imediat vizibile (prin gesturi, expresii, etc.) care tind să fie „contagioase” (eg. unui zâmbet i se va răspunde tot cu un zâmbet), în timp ce coeficientul de inteligență (IQ) se relevă mai degrabă prin teste specializate sau în situații specifice (eg. rezolvarea unei probleme de matematică.) </li></ul>
 8. 8. Considerente în măsurare și evaluare <ul><li>Inteligența generală: </li></ul><ul><li>Caracteristică universal acceptată, care exprimă în mare același set de abilități indiferent de cultura din care provine persoana evaluată. </li></ul><ul><li>Inteligența emoțională: </li></ul><ul><li>Trebuie evaluată ținându-se cont de background- ul cultural al persoanei în cauză, deoarece valorile culturale afectează percepția asupra sentimentelor și exprimarea lor (directă sau indirectă) </li></ul>
 9. 9. Aspecte comune (I) <ul><li>Cele două tipuri de inteligență se află într-o relație de interdependență, deoarece: </li></ul><ul><ul><li>inteligența generală este folosită pentru a analiza o situație și a tempera sau chiar a suprima răspunsul emoțional dacă acesta este necorespunzător în momentul respectiv; </li></ul></ul><ul><ul><li>inteligența verbală, care este o componentă a inteligenței generale, este esențială pentru aspectul interpersonal al inteligenței emoționale; </li></ul></ul>
 10. 10. Aspecte comune (II) <ul><li>În același timp însă, apar și situații în care inteligența generală și cea emoțională sunt în conflict: </li></ul><ul><ul><li>spre exemplu, o emoție negativă puternică gestionată necorespunzător poate diminua pe moment abilitatea individului de a gândi și acționa rațional. </li></ul></ul>
 11. 11. Aspecte divergente (I) <ul><li>Din punct de vedere fizic: </li></ul><ul><ul><li>Inteligența generală își are originea în cortexul cerebral </li></ul></ul><ul><ul><li>Inteligența emoțională își are originea în sistemul limbic </li></ul></ul><ul><li>LeDoux (1996) </li></ul>
 12. 12. Aspecte divergente (II) <ul><li>În mod paradoxal, inteligența emoțională prezice cu mai mare acuratețe succesul în viață decât inteligența generală (eg. „cel mai deștept elev din clasă” nu va avea neapărat cel mai mare succes în cariera de mai târziu) în ciuda competențelor dobândite. </li></ul>
 13. 13. Aspecte divergente (III) <ul><li>Inteligența generală și subtipurile acesteia se pot măsura printr-un coeficient universal acceptat (IQ), în timp ce inteligența emoțională folosește mai multe scale și modele (între care modelul Bar-On al inteligenței social-emoționale și modelul ESCI – Emotional and Social Competency Inventory – bazat pe definiția inteligenței emoționale dată de Daniel Goleman.) </li></ul>
 14. 14. Concluzii: <ul><li>Inteligența generală și inteligența emoțională sunt două tipuri separate de inteligență și nu se subordonează una alteia; </li></ul><ul><li>Ambele tipuri de inteligență pot fi măsurate și evaluate folosindu-se modele și scale specializate; </li></ul><ul><li>Inteligența emoțională are o componentă socială poate fi mai ușor vizibilă (prin gesturi, expresii, etc.) decât inteligența generală într-un context nespecializat; </li></ul><ul><li>Între inteligența generală și inteligența emoțională există o legătură complexă, de influențare reciprocă. </li></ul>
 15. 15. SURSE BIBLIOGRAFICE <ul><li>Ugwu, L.I., Emotional and General Intelligence: Characteristics, Meeting Points and Missing Links , în Asian Social Science , vol. 7, nr. 7, iulie 2011. </li></ul><ul><li>Gardner, H., Frames of mind: The theory of multiple intelligences , New York: Basic Books, 1993. </li></ul><ul><li>Goleman, D., Working with emotional intelligence, New York: Bantam Books, 1998. </li></ul><ul><li>LeDoux, J., The emotional brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional life , New York: Touchstone, 1996. </li></ul>

×