The study of connections Vizeum

837 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The study of connections Vizeum

 1. 1. The study of connections our VISIoN AND A MBITION
 2. 2. Connectology THE STuDY oF CONNECTIONS
 3. 3. Connections bygger kommunikative broer mellem brands og forbrugere og skaber positive reaktioner. Vizeum’s rolle er under forandring. For at få mere ud af vores kunders kommunikations­ investeringer går vi ind i en ny tid for kommuni­ kationsstrategi og planlægning. En tid, hvor vi i stigende grad vil tage udgangspunkt der hvor brandet lever: I forbrugerens bevidsthed.
 4. 4. Når man spørger… . . . hvorfor fylder duften af babypudder os med varme følelser og velvære? . . . hvorfor er der noget musik der kan vække selv de fjerneste minder? . . . vi ved, at svarene på disse spørgsmål vil få en afgørende betydning for vores arbejde med connections strategy og connections planning.
 5. 5. I den nye tid vil forståelsen af forbrugernes hjerne og bevidsthed spille en lige så stor rolle som forståelsen af medieforbrugsvaner. Ved at kombinere metoder fra antropologi, sociologi, psykologi og neuropsykologi med best practice inden for mediestrategi og medie­ planlægning, vil connections give brandejere ægte indsigt – ikke bare endnu et data- grundlag. Studiet af connections har synlige, næsten håndgribelige, kvaliteter. Det er disse kvalite­ ter Vizeum konstant vil række ud efter. Her vil vi beskrive hvordan.
 6. 6. Mediebureauerne og evolutionslæren I evolutionslæren udvikles kompleksitet og mangfoldighed samtidig. Uanset perspektiv er de udfordringer, vi står overfor som eksperter i brand­ og forbrugerinteraktion, store. Vores udviklingsmuligheder ligger i et stadig mere fragmenteret medielandskab. I takt med at det traditionelle medieudbud vokser, ser vi et stigende behov for at redefinere begrebet medie til at dække enhver kontakt med forbru­ geren. Denne trend afspejler sig den virkelige verden. Og i denne verden bliver det stadig sværere at holde fast i tanken om kontrollerbar kommunikation.
 7. 7. Forbrugernes vaner undergår dramatiske foran­ dringer. Studiet af medieforbrug er nu mere komplekst end de tilgængelige platforme. Globalisering og individualisering gør det stadig sværere at beskrive det enkelte individ. Den teknologi der muliggør ejerskab udvander sam­ tidig værdien af den traditionelle reklameblok. Og forbrugernes medielede og ”jagten på sandheden” er med til at forandre begrebet medieforbrug, og vores kommunikative udfor­ dringer. Skal vi hjælpe brands med at råbe højere, eller skal vi hjælpe dem med at finde nye veje?
 8. 8. Det er evolutionens natur at skabe nye mulig­ heder. Bedre tilpassede tilbud forøger chancen for overlevelse. Men tilpasning fordrer foran- dring; en konstant forandring af vores vi- den og visioner for fremtiden. Brandejere oplever i stigende grad, at tradi­ tionelle værktøjer kun giver marginal værdi­ tilvækst. Samtidig presses de af forventningen om at kunne skabe højere afkast for færre midler. Begge dele stiller større krav til hvordan det enkelte budskab målrettes, modtages og behandles af forbrugeren.
 9. 9. SMILE S YNTHESIZERS
 10. 10. En tankE dEr skabEr han dling
 11. 11. Brands der rækker ud efter forbrugeren Når et brand rækker ud efter forbrugeren befinder det sig halvvejs i connection stadiet. Et brandbudskab skal modtages i den rette kontekst, fremkalde den rigtige følelse og skabe den ønskede handling. En tanke der skaber handling. En handling der foretages i den ydre verden. Konsekvensen af connections, og begrebets flersidede natur, adskiller det fra normen. Det er i dette spændingsfelt at forbindelsen mellem den ydre og indre verden opstår.
 12. 12. Inde i forbrugerens bevidsthed Hvordan lever og dør brands i vores hukom­ melse? Hvor findes forholdet mellem mennesker, mellem mennesker og brands, og mellem brands og brands i vores bevidsthed? Vi ved, at mennesker kan lagre op til 10.000 brand­forhold i hjernen. Så hvordan kommer et brand ud på toppen? Hvordan tiltrækker det sig opmærksomhed? Hvordan bliver det valgt? Og i connection stadiet hvad er reaktionen? Vi tror på, at forbrugerens kendskab til et brand udgøres af det totale antal erindringer (forbindelser mellem neuroner) om nuværende og tidligere oplevelser med brandet. Små og store, korte og længerevarende. Disse erindrin­ ger gemmes og fremkaldes afhængig af deres type; sanselige, abstrakte, følelsesbetonede, tillærte eller adfærdsmæssige.
 13. 13. HoW Do BrANDS live or die in the MEMORY?
 14. 14. Fo LELSEr / SkABEr HANdlINg
 15. 15. Studiet af den indre verden bekræfter vores viden!
 16. 16. Vi ved instinktivt, at nogle erindringer er stærkere end andre – og at visse erindringer er langt sværere at genkalde. Lugtesansen er kongen af genkaldelse; som den eneste sans er den direkte forbundet til hjernens limbiske system. Lærte og adfærdsmæssige reaktioner er som regel lettere at genkalde; de er lagret for nylig og findes i en særlig del af hjernen. Til gengæld er deres effekt svagere end de sanselige, abstrakte og følelsesbetonede erindringer. I vores bevidsthed vinder følelsen over tanken og genkendelsen over det svage minde.
 17. 17. Hvilke koNSEk har CONNEC
 18. 18. VENSEr TIONS?
 19. 19. Er der et håndtag, der modsvarer enhver form for erindring? Og for visse typer budskaber (eller grupper af budskaber), er der da håndtag, der skal trækkes hårdere i? Sandsynligvis. Betyder det, at vi skal stille kontekstafhængige og ikke blot rationelle spørgsmål om erindring? Det står klart, at beskrivelsen af connections kun kan foretages med lige dele inspireret indsigt og funderet viden. Vi kan ikke stole på, at lineære undersøgelser vil give os de svar, vi skal bruge for at kunne forstå massivt overlappende og non­lineære input.
 20. 20. Need to constantly feed and enrich connections
 21. 21. Vores hukommelse er dynamisk og konstant under forandring; man kan argumentere for, at vi aldrig oplever det samme to gange. Derfor er udfordringen, at forstærke det rigtige budskab ved at kommunikere det på nye, interessante måder – og samtidig tage hensyn til eksterne påvirkninger af brandet. Vi skal konstant lægge til de sammenhænge der former brandet. Og betræde de samme stier for at undgå at andre brands blokerer vejen.
 22. 22. Vi ved, at neuroner, der kolliderer, bliver til en. Jo oftere denne kollision sker, jo stærkere connection. Vi ved også, at de fleste brand­ budskaber behandles med lav involvering, og at en konstant påvirkning kan danne associationer over tid. Teorien om konstant påvirkning står stadig stærkt, men kan kun være en del af samlet, sand connection strategy.
 23. 23. Where is THE PoINT oF CONNECTION? Der hvor det indre møder det ydre Det indre møder det ydre på to niveauer: Når budskabet modtages, og når dets mening analyseres. Modtagelsen er en funktion af kontekst og budskabets natur, men også modtagerens erfaring og personlige historie. Hvorfor smager Græsk salat bedre i Græken­ land? Hvorfor opleves musik mere intenst ved en koncert? Konsekvensen er, at vi bliver nødt til at forstå og aktivere information på alle niveauer.
 24. 24. Motivation is the ENErGISING FORCE
 25. 25. Den ydre verden Den ydre verden er kendt terræn. Vi ved alle­ rede, at vi skal skabe opmærksomhed omkring budskabet i et fragmenteret medielandskab – og forsøge at styre den måde forbrugere opfatter budskabet. Vi skal videregive information på en måde så det læres og huskes, samt tage hensyn til indi­ viduelle og gruppemotiver, behov og værdier. Dette er læren om forbrugeradfærd. Her spiller forbrugermotivation en afgørende rolle. Motivation driver adfærd. Den kan funderes i biologisk, kognitiv eller social indflydelse. Og henføres til personlige værdier eller endda øjeblikke af frustration. Vi forstår dynamikken i købspsykologi – fra kategorier med høj involvering til kategorier med lav involvering, gruppeindflydelse samt indflydelsen af kognitive købsbeslutninger. Vi kan segmentere mennesker ud fra alder, social klasse, kultur, familie, køn, livsstil og attitude.
 26. 26. Vi tror på et stigende behov for budskaber, der skaber fællesskaber. Et behov for at forstå hvorfor visse budskaber spredes hurtigere og mere effektivt end andre; buzz’et, “Harry Potter­effekten”. Disse budskabers kraft og kost­effektivitet gør dem til den sidste del i læren om connections: Substansen af vores arbejde. Vores hidtidige arbejde i den ydre verden har en naturlig plads i læren om connections, men det er ikke nok. Vi tror på, at den samlede kommunikationsbranche kun udgør toppen af det kommunikative isbjerg, og at et mere komplet billede ligger gemt under vandet eller dybt i den enkelte forbruger.
 27. 27. Connections forbinder den ydre verden med den indre verden, og giver brandejere en indsigt, der rækker ud over form og indhold. Dette har ansporet os til at udforme en ny slags kommunikationsbureau, hvis kerne er mødet mellem brand og forbruger samt opbygningen af connections. Vi kalder dette bureau Vizeum.
 28. 28. BrANDET Om os Vizeum har mange års erfaring med at håndtere marketing- og kommunikations- budgetter. Vores arbejde er funderet i medieplanlægning og mediekøb. Denne arv gør os i stand til at forstå grundvilkå­ rene for medieindustrien bedre end de fleste. Vi har opnået vores position ved bevidst at styre udenom konfliktområder som kreativ udvikling. Rollen som dedikeret mediebureau er en rolle vi både nyder og forstår til fulde. Med vores solide europæiske fundament er Vizeum vokset til en vigtig spiller på de ameri­ kanske og asiatiske markeder. Vi er nu klar til at tage det næste skridt.
 29. 29. VIZEUM Hvem er vi. Og hvad gør vi? Vi mener, at arbejdet med connections mere er en kunstart end en videnskab; det kræver tolk­ ning af mange påvirkninger, udbygning af ind­ sigt samt kreativitet at skabe varige forbindel­ ser mellem brands og forbrugere.
 30. 30. Legendarisk uafhængighed
 31. 31. Gennem Aegis­netværket har vi adgang til en overflod af forbrugerindsigt og forskningsresul­ tater, der igen kan understøtte vores arbejde med connections. Et arbejde der inkluderer brands, kunde­ og forbrugerperspektiver. Vi tror på, at flere hoveder er bedre end et. Og vi stræber konstant efter at finde, eller opfinde, de rigtige løsninger til vores kunder. Hvordan er vi anderledes? Gennem vores tro på uafhængighed. Det er denne uafhængighed der skaber vores objektivitet, skærper vores fokus og frigør vores kreative valgmuligheder. På samme tid som en stor del af vores kunder vil efterspørge de services vi er kendt for, vil stadig flere af vores opgaver handle om at udvikle connections. Ved at sætte brands og forbrugere i centrum, samt underlægge vores mediekøb såvel brand­ som forbrugerindsigt, vil vores uafhængighed kun blive forstærket.
 32. 32. Hvem er vores kunder? Vores kunder er brandejere, der søger at skabe mere værdi af deres kommunikations- investeringer. Kunder, der i stigende grad forstår nødvendig­ heden af holistiske strategier, og som har indset at ny viden kan vitalisere, genskabe og transformere deres brand. Hvordan er vi? Frit tænkende, intelligente entreprenører. Befriende ligefremme og altid på jagt efter det nye. Vi rekrutterer, fastholder og udvikler talenter, der lever deres mentale liv i øjenhøjde med verden. Ved at tiltrække attitude og handle­ måder samt belønne entreprenørånd, giver vi vores kunder de svar de har brug for. Vi kæmper mod det omstændige og bandlyser afdanket tankegods.
 33. 33. Vi tror på den forankrede forskellighed, det forudse- bart overraskende og det tankevækkende klare. Med vores forståelse for hvordan connections skabes, er vi overbevist om at vi kun kan le­ vere fremragende brand erindringer, og skabe fantastiske kundeforhold, gennem konstant at levere nye løsninger med rødder i det kendte. Hvorfor tror vi på alt dette? Fordi vi stræber efter kommercielt succes- fulde connections. Faktisk er det vores eksistensgrundlag. Vi er afhængige af, at skabe mere værdi for vores kunders kommunikationsinvesteringer. Både når det gælder brand kendskab, købsintention, brand buzz, brand fame og brand premiums.
 34. 34. our Journey BEgINS Et nyfødt barn har 100 milliarder neuroner – det samme antal som en voksen – og skaber massive connections i sine 6 første leveår. Erfaringsskabte connections danner basis for følelser, tanker og handlemønstre resten af livet. Kun ved konstant at lære og udsætte sig selv for nye oplevelser vil der opstå nye connections, der igen forkaster de gamle. På mange måder ligner det os… Ved at bygge på vores arv inden for mediaplanlægning og mediekøb vil vi gøre denne nye tid for connections til vores. Udvik­ lingen af nye løsninger på kommunikative udfordringer vil blive underbygget af nye værk­ tøjer, ny viden og nye partnerskaber, der igen kan udbygge vores kompetencer.
 35. 35. Vizeum’s produkter og services vil være medie­ uafhængige, men langt vigtigere: de vil være løsningsorienterede, funderet i reel indsigt og ikke begravet i data. Kvalitative undersøgelser og trend analyser, vil blive suppleret af viden om handlingsmønstre, og placeret i en brand kontekst. For at opnå den fleksibilitet, vores kunder efter­ spørger, gør vi oprør mod siloer. Vi vil bygge en virksomhed med thought leaders såvel som traditionalister. Vi vil sigte efter gnidningsløse processer og fjerne bureaukratiske bump. Vi vil forblive små og hurtige og på den måde overhale de store og langsomme. Og vi vil til stadighed være åbne for nye tanker og perspektiver.
 36. 36. Vi kan være… SMILE SYNTHESIzErS ArCHITECTS oF BrAND HIGHWAYS MAGICIANS oF MEMorY BrIDGE BuILDErS For STrANGErS CHEMISTS oF CoNVErSATIoN Vizeum, pionerer i arbejdet med connections
 37. 37. Vizeum Danmark Møntergade 5, 1005 København, +45 77 66 33 00

×